Interview
Læsetid: 4 min.

'Køns-forskellighed er en dynamik'

En af de præster, der mener, at det kun er mænd, der kan forkynde Guds ord i kirken, er Børge Haahr Andersen. Han mener, at denne skelnen mellem køn sikrer en balance
Den teologiske diskussion tager sig udganspunkt i Paulus- 1. Korintherbrev, kapitel 4, vers 35: -Som i alle de helliges menigheder, skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme-. Her ses Bodil Hansen, præst i Udbyneder ved Havndal i Nordjylland.

Den teologiske diskussion tager sig udganspunkt i Paulus- 1. Korintherbrev, kapitel 4, vers 35: -Som i alle de helliges menigheder, skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme-. Her ses Bodil Hansen, præst i Udbyneder ved Havndal i Nordjylland.

Morten Flarup

Indland
12. december 2007

I Det Nye Testamente står der, at præstegerningen kun er for mænd. Det holder præsten Børge Haahr Andernsen sig stadig til. Det handler om, at kønsforskellighed er en god ting, det handler ikke om, at han ikke respekterer kvinder, siger han.

Børge Haahr Andersen er rektor på Dansk Bibel-Institut, præst og medlem af repræsentantskabet for Evangelisk-Luthersk Netværk. Da han blev viet som præst, valgte han selv at give hånd til kvinder. Men han forstår godt de præster i Viborg, der ikke vil. Handlingen er symbolsk, mener han. Og, med henvisning til apostlen Paulus' ord, så mener Børge Haahr Andersen, at én opgave i kirken er forbeholdt mænd; nemlig præstegerningen.

"Jeg holder mig blandt andet til teksten fra Første Korintherbrev i Det Nye Testamente. Den slår fast, at spørgsmålet om kønnet betyder noget," siger Børge Haahr Andersen og forsætter.

"Der er et forpligtende princip fra Biblen, og det har jeg valgt at holde mig til."

Han mener, der overordnet set bør være frihed til dette syn i Folkekirken.

"For mig har håndslaget været en detalje, men det symboliserer noget, der er vigtigt: At bevare forskelligheden i vores rummelige folkekirke."

I et debatindlæg i Kristeligt Dagblad i april redegjorde han for sine synspunkter. Han fastholder sin modstand mod kvindelige præster af to grunde:

En kristen kirke er forpligtet på Jesus og Paulus' ord. Samtidig ønsker han, "at fastholde en balance mellem mandlige og kvindelige egenskaber i den kristne kirkes fællesskab".

- Men ligger balancen netop ikke i, at både mænd og kvinder kan udføre de samme gerninger? Du skriver jo selv, at 'kristendommen hverken (er) en mande- eller en kvindereligion' Hvorfor skal kvinder så ikke være præster?

"Jeg har selv funderet en del over det. Hvis man ser det som en guddommelig idé, så kan man jo spørge 'hvad er grunden?' Underforstået hvad skal det beskytte?"

"Kristendommen appellerer typisk til kvindelige egenskaber som barmhjertighed, kærlighed og hensyntagen til de svageste. Det har den altid gjort. For at opretholde en balance, så hedder det, at præsten skal være en mand."

Og det bør man fastholde, hvis ikke kristendommen skal blive en kvinde-religion, mener præsten fra København. Han påpeger, at kvinderne er overrepræsenteret i kirken.

"Min tese er, at den guddommelige begrundelse for et nej, det er et positivt ønske om at bevare balancen mellem manden og kvinden i kirken. "

- Du mener selv, at næst efter Jesus har apostlen Paulus betydet mest for kvinders ligestilling i den europæiske verden. Vil det ikke være i hans ånd at fortolke udlægningen på en ny og mere ligestillingsorienteret måde?

"Det er lidt en provokation. Han er blevet udlagt som en skurk, men i sin tid var han radikal i sin accept af kvinders deltagelse."

- Men handler ligestilling ikke netop om at acceptere, at kvinder og mænd kan udføre de samme opgaver lige godt?

"Jeg tror grundliggende, at er mænd fraværende i menigheden, så bliver der også en form for en skævhed. Jeg tror på det positive element i kønsforskellighed."

Han forklarer:

"Jesus valgte både mandlige og kvindelige disciple. Samtidig vælger han 12 mænd som apostle. Han markerer, at man godt kan have et syn på mænds og kvinders ligeværd, men samtidig give dem forskellige roller i kirken. Den tanke videreføres af Paulus. 'En præst skal være en kvindes mand'," citerer Børge Haahr Andersen.

Samtidig siger teksten "At optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde".

"Gud skabte forskellighed," understreger præsten.

- Hvad siger du til dem, der mener, at tiden er løbet fra din fortolkning?

"Det handler jo om, hvad skal normen være: tiden eller Biblen. Og ud fra min teori om balancen mellem det mandlige og kvindelige, så burde man se det positive i mit ærinde, selv om man ikke er enig. Mænd er fraværende mange steder og nu snart i kirken."

- Du valgte selv under din egen ordination at give hånd til de kvindelige præster. Hvorfor det?

"Jeg tolker håndslaget som et ja til præsteløftet, men ikke som et udtryk for et kollegialt fællesskab."

"Samtidig er det sådan, at når et ja til håndslaget tolkes, det gør et nej det også. Og jeg har forståelse for de kvinder, der oplever det som respektløst. Jeg har valgt en stilfærdig markering af min holdning."

- Hvorfor mener du, at kirken i dag skal forholde sig så eksplicit til teksten?

"Jeg tror, at der ligger en livsbekræftende dynamik i kønsforskellighed, som bedst kommer til udtryk på den måde.

- Er det ikke udtryk for en snæver fortolkning?

"De fleste føler sig ikke forpligtet af Biblen. De er nok enige i, at det er det Biblen siger, men de føler sig ikke forpligtet. Men der er en positiv intention bag teksten, så derfor bør den være universel."

Han holder fast i, at han ikke ønsker at udføre gudstjeneste med en kvindelig præst.

Hvis han bliver pålagt at handle mod sin overbevisning, vil han overveje sin fremtid som præst.

"Jeg ville ikke kunne underskrive noget, der er i strid med min overbevisning. Jeg ville godt kunne acceptere, at flertallet i kirken er kvinder. Man kan ikke tvinge mig til at handle mod min samvittighed, så går den ikke længere."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

tak "holger" , dit budskab er ligedan klart som resten af JER RELIGION............................forskelsbehandling er selvfølgelig vejen frem idet der fremmes en gnidning el. misforståelse imellem ellers normalt ligeværdige grupperinger af alm. mennesker...!---det er dybt rystende at normalt tænkende mennesker, haver det nødvendige overskud til at tænke disse smådiskreminerenede tanker, og evt. rent faktisk mulighed for at manifisterer det udi praksis.......... alt i alt understøtter det mit selvværd mht. at have gjort ret vedr. UDMELDING af foretagendet "folkekirken", for henved 20----tyve! år siden....! FEDT NOK-- buddha is!

jajaja Holger jeg VED sgu da godt nok du skal benævnes børge, det haver dine foældre trods alt haft magt at pistemme...... sorry men min småberusedede selvfedme , gør faktisk at jeg føler MAGT til at kunnne skælde ud uden represalier fra det system jeg har valgt som "vejviser"-----livsopfattelse nemly det mindst 5 tusinde årige buddhistiske..... ro på..... og RESPECT!!!!!!!!!!!!!!!

Her en bog som man kan læse, hvis man søger en mere objektiv forståelse af kristendommen og dens fremkomst for hvorfor dog spille sin tid på tåbeligheder, for hvem kan ikke give sin hånd til et menneske.

http://www.vimi.se/

Mvh

Det ville være langt mere interessant med en diskussion af dårlige vs. gode præster end mandlige vs. kvindelige. Børge Haarh Andersen bekymrer sig for de mandlige kirkegængeres fravær, men hans løsen er åbenbart også at ville skræmme kvinderne væk med kønsdiskriminerende forordninger.
Almindeligvis siger man, at kristendommen har klaret springet ud af en præ-moderne tidsalder bedre end beslægtede religioner, men Haarh Andersen formår da gennem sine ord at så tvivl om den påstand.

Børge haard Andersen forholder sig kun til teksten som ikke er til misforstå der heler ingen henvisninger i Biblen til Jesus er imod slaveri.

Hvis man mener Biblen er fremkomst igennem Helligånden, så kan man ikke bruge den som det passer en for fremme sit eget ego.

Men dog tror næppe bogen er blevet til igennem gud for hvem skulle kunne skabe et sådan mesterværk til jorden men ikke skrive en bog som alle skulle kunne forstå, og man ikke konstant skal være i konflikt om fortolkning af teksten.

Mvh

Problemet med præster som Børge Haahr Andernsen er deres hykleri. Hvis de virkelig mener, at folkekirkens ordning med kvindelige præster går imod Guds ord, så burde de naturligvis forlade folkekirken. Hvordan kan de være med i en kirke, og dermed også tage medansvar for en kirke, som "forbryder sig mod Guds ordning"? Ikke at ville give hånd er altså en vattet reaktion på noget, der hævdes, at være så alvorligt.

Børge Haahr Andernsens Bibeltolkning halter naturligvis også. At hævde, at Paulus krav om kvindernes underordning under manden skulle være udtryk for at Gud vil skabe kønsbalance i kirken er altså noget søgt. Underordning skaber ikke balance, men underordning... Og så er hans Bibelsyn også hyklerisk fordi han, som alle andre fundamentalister, kun tager udvalgte dele af Bibelen bogstavelig. Jeg tvivler f.eks. på at han mener, at kristne ikke må have en bankopsparing, selvom Jesus siger, at vi ikke skal samle os skatte på jorden. (Matt. 6,19)

"Kristendommen appellerer typisk til kvindelige egenskaber som barmhjertighed, kærlighed og hensyntagen til de svageste."

Tak for kaffe! Så det er underforstået, at sådanne egenskaber altså ikke er mandlige?

Skal vi dog ikke snart adskille denne forening fra staten?

Ja, Hykleri! Det er afgjort det bedste ord til at beskrive denne præst og hans gudsordinerede kønsdiskrimination. Tænk, at drage gud til ansvar sin egen smålighed og angst for at blive gjort overflødig i kirken!

Haahr Andersen siger:

"Kristendommen appellerer typisk til kvindelige egenskaber som barmhjertighed, kærlighed og hensyntagen til de svageste. Det har den altid gjort. For at opretholde en balance, så hedder det, at præsten skal være en mand."

Og det bør man fastholde, hvis ikke kristendommen skal blive en kvinde-religion, mener præsten fra København. Han påpeger, at kvinderne er overrepræsenteret i kirken. "

I stedet for at relegere egenskaberne "barmhjertighed, kærlighed og hensyntagen til de svageste" ud til mennesker af et bestemt køn, kvinderne, skulle han som kristen - må man gå ud fra - tage at tænke over om det ikke også var nogle egenskaber han burde erhverve sig.

Hvis det virkelig var sandt, at kun et køn kan mønstre disse egenskaber, så var kristendommen kun for dette køn og det andet køn, mændene, burde være underordnet. Men det er måske meningen, at vi skal tænke, at mændene skal have tildelt rollen som leder i kirken som et plaster på såret? For at den ikke skal blive helt irrelevant for mændene. Hvilken tåbelig logik.

Haahr Andersen:

"Samtidig siger teksten "At optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde".

"Gud skabte forskellighed," understreger præsten. "

Det vil altså sige, at det ifølge biblen overhovedet ikke er tilladt kvinder at optræde i lærergerningen?! Man tager sig virkelig til hovedet over en så ureflekteret præst. Gud skabte forskellighed - ja, det ved gud. Han skabte mænd der føler sig som kvinder og vice versa og kan finde på at skifte køn. Han skabte også tvekønnede. Forskellighed er en herlig ting, men hvem kan komme og sige at fordi man er sådan og sådan skabt, deraf følger så at man skal opføre sig sådan og sådan. Er det i øvrigt ikke en form for blasfemi? Det er i al fald det den naturalistiske fejlslutning går ud på.

Når jeg læser den slags retarderet præstevrøvl bliver jeg så inderligt glad for at jeg aldrig kommer i kirken. Gys.

Heldigvis repræsenterer Haahr Andersen et meget lille mindretal i folkekirken. Når det så er sagt, så synes jeg, at det skulle være i folkekirken som det er i Svenska Kyrkan: mænd der ikke anerkender kvindelige præster skal ikke have lov til at blive eller være præster.

"Min tese er, at den guddommelige begrundelse for et nej, det er et positivt ønske om at bevare balancen mellem manden og kvinden i kirken. "

Hvordan kan man kalde det at, nægte kvinder adgang til præstegerningen, for en "balance"?

Folkekirken er et levn fra fortiden. Er det ikke snart på tide at lukke den utidssvarende instittion?

Karen skriver kontant og rammende:

"Og så er hans Bibelsyn også hyklerisk fordi han, som alle andre fundamentalister, kun tager udvalgte dele af Bibelen bogstavelig."

Man kan gå endnu videre: Det er fuldstændig gak i låget i vore dages Danmark at lade en eller anden tilfældig jødes (Paulus) to tusind år gamle udtalelser i lige så tilfældigt overleverede breve være normsættende for, hvad kvinder må og ikke må. Hvorfor skal Paulus nu bestemme det? Hvad er det i det hele taget for en indstilling at begrunde sine handlinger og holdninger med, hvad andre har sagt eller siger? Man kunne eventuelt bruge hovedet eller sin sunde fornuft selv.

Der Führer proklamerede, at ... Ergo gjorde tyskerne sådan. Der Führer havde talt, og alt hvad han sagde var den skinbarlige sandhed, ja en ren åbenbaring.

Muhammed har sagt ... altså må en sand muslim gøre som han har sagt. Hans ord er guddommelige og står ikke til diskussion (højst til diskret selektion).

Bush har sagt ... altså må en sand Fogh gøre, som han har sagt.

Om man vælger den ene eller den anden Führer, Paulus, Muhammed, Hitler eller Bush, piben har dog den samme lyd.

Løsningen, for mit vedkommende, er som marielouise at holde mig langt væk fra kirker og andre autoritære bevægelser. Ikke, som Karen foreslår, at indrette den danske kirke efter den svenske kirkes mønster; det forslår ikke, ændrer ikke ved, at kirken er baseret på autoritetstro overtagelse af gamle dogmer.

Undskyld, men det her er bare et lille forsøg for at undersøge, om man kan bruge kursiv og fed skrift.

Når man læser om de danske præsters forkyndelse i paulus´ hus må man da i deres ræson være glad at der også er piger som Asmaa der ikke vil give hånd til mænd.

Det må da være mad, for mørkemanden paulus´ tilbedere.

Paulus er lig med den sorte skole indenfor kristendommen og har sørget for at Jesus´ næstekærlighedsbudskab klinger hult til himmelen.

At "vores" tro er baseret på paulus forkyndelser er direkte årsag til at man med respekt for evangeliets budskab ikke kan være en del af denne institution, Kirken.

"hvis gud er i alt, hvad fanden tror han så om sine bedende proselytter i et hus fanden har skabt.

I WOULD ONLY BELIEVE IN A GOD THAT KNOWS HOW TO DANCE!

Hvis man overhovedet tager Bibelen alvorligt, er der ingen tvivl om, at den ikke tillader kvindelige eller homoseksuelle præster (eller homoseksualitet i det hele taget).

Det - og meget andet - har de fleste moderne mennesker indset, er tåbeligt, og kirken har derfor for at holde på medlemmerne gjort Det Ny Testamente til et tag-selv-bord, hvor man selv kan vælge, hvad man vil tro på, og hvad man vil ignorere.

Sikkert praktisk for medlemstallet, men med konsekvens har det ikke meget at gøre.

Med en omsrivning af et gammelt pacifistslogan: Tænk, hvis de lavede en religion, og ingen gad komme.

Det at kvinder må ditten og ikke må datten er ikke sært ved div. religioner. Det at homoseksuelle skal udryddes som sygdomme er heller ikke. Div. ulogiske og idiotiske beskrivelser af spise, drikke, tænke, opføre sig, tøj, hår, skæg mm. er heller ikke utrolige. Ufatteligt er at folk, almindelige ordinære mennesker, trods at de kan se/ læse/ opleve, hvor imbecil er disse menneskeskabte "hellige" skrifter (uanset religion), prøver at fortolker dem til noget logisk.
Religion er nonsens. You can not make sense out of nonsense.

Jeg kan slet ikke forstå, at kvinder overhovedet gider være præster. Jeg læste biblen for nogle år siden, og var nærmest rystet over alt det nonsens, og især det had mod kvinder, der udtrykkes. Min konklusion er, at gud HERREN er en krigsliderlig bøssekarl - han er til mænd og drenge - så hvorfor vi har en så dødssyg religion kunne det være interessant at få en analyse af. Jeg har godt bemærket, at HERREN også taler til Bush, og siger at Bush skal gå i krig; det er som taget ret ud af Det gamle Testamente, og generelt godtages det som helt normalt. Hvordan mon verden ville se ud, hvis vi kom videre? Og hvorfor tager flere og flere kvinder del i det vrøvl?

"hvorfor tager flere og flere kvinder del i det vrøvl?"

Fordi kvinder hvad tåbelighed angår ikke står tilbage for mænd.

Min konklusion er, at gud HERREN er en krigsliderlig bøssekarl - han er til mænd og drenge - så hvorfor vi har en så dødssyg religion kunne det være interessant at få en analyse af.

Den mest sandsynlige forklaring er, at patriarkerne tog over efter udskejelserne i Babylon.
Feministerne så helst det offentlige rum omdannet til store kvindekroppe. Men det ville fremme liderligheden og spolere yngelplejen.

"Feministerne så helst det offentlige rum omdannet til store kvindekroppe. Men det ville fremme liderligheden og spolere yngelplejen."

Og hvem i det sammenligning er kvindens store røv...? om man må så spørge???

Egentlig er der en slående lighed mellem Børge og Asmaa.

Børge mener, at religionen, dvs. Paulus, forbyder kvinder at optræde som lærere, i hvert fald inden for religionen, og derfor er han imod kvindelige præster osv.

Han kan imidlertid godt fornemme, at den der henvisning til autoriteten er lidt tynd, og så finder han på alle mulige fuldstændig vanvittige efterrationaliseringer, som enhver med en smule fornuft i behold kan se er aldeles far out.

Asmaa mener, at religionen, koranen eller dens fortolkere, foreskriver, at kvinder skal gå tilhyllede.

Men ... og så må hun jo finde på noget. Hun har selv valgt tørklædet; det er første argument - det er fuldstændig frivilligt (ligesom det er fuldstændig frivilligt, at Børge ikke bryder sig om kvindelige præster og tager Paulus på ordet). Og så får det hende til at føle sig fri, fordi hun i tilhyllet tilstand ikke er et kønsobjekt - jeg husker ikke lige de præcise ord.

De er to alen ud af ét stykke, Børge og Asmaa; de kunne blive et smukt og harmonisk par.

PS. Jeg er ikke klar over, hvilken plads Børge indtager på Enhedslistens kandidatliste til folketinget. Kan nogen oplyse mig herom?

Og hvem i det sammenligning er kvindens store røv...? om man må så spørge???

Det spørgsmål hører da hjemme i et andet tydningsunivers.

@Hans Jørgen Lassen
Det er skuffende, han optræder slet ikke på listen, men stakkels Børge er også kun en almindelig dansk reaktionær, kønsforskrækket præst. Han er uden politisk markedsværdi. Asmaa derimod hun er en rigtig muslim, der med sit kække fravalg af håndtryk og tilvalg af tørklæde tilhører Enhedslisten feministiske avantgarde.

Kom nu alle i fra venstrefløjen, der var ude at forsvarer Asmaa´s religiøse kønsforskrækkelse.
Hjælp Stakkels Børge inden biskoppen udi Viborg Stift i dag fæller dom.
Kender I ikke jeres Paulus.