Nyhed
Læsetid: 3 min.

Regeringskommission anbefaler flere motorveje

Der skal bygges flere og større veje til den voksende biltrafik, lyder det i den seneste version af Infrastrukturkommissionens rapport, som Information er kommet i besiddelse af. Miljø- og klimahensyn står der til gengæld ikke meget om i rapporten
Der skal bygges flere og større veje til den voksende biltrafik, lyder det i den seneste version af Infrastrukturkommissionens rapport. Miljø- og klimahensyn står der til gengæld ikke meget om
Indland
6. december 2007

Mens miljøminister Connie Hedegaard (K) rejser til Bali for at kæmpe imod den globale opvarmning, barsler regeringens egne trafikeksperter med en rapport, der lægger op til en massiv udbygning af motorvejsnettet og dermed en udvidelse af privatbilismen.

Information er kommet i besiddelse af den seneste version af Infrastrukturkommissionens rapport, der blev behandlet på kommissionens møde i tirsdags. Og meget tyder på, at den endelige version af rapporten, der bliver offentliggjort lige efter nytår, vil være mere eller mindre identisk med denne udgave.

Her anbefaler man blandt andet større og flere veje, som en udbygning af Køge Bugt motorvejen og motorvejene omkring Vejle Fjord og mellem Odense og Middelfart.

Der er også en række forslag til at gøre trafikken mere smidig, som for eksempel dynamisk skiltning, digitale vejkort og bedre køvarsling.

Alt sammen for at gøre bilkøerne mindre.

Men ifølge rapporten har »kommissionen ikke forholdt sig til hele spørgsmålet om transportområdets overordnede organisering, finansiering og beskatning, herunder f.eks. road pricing.«

Rapporten har også en række forslag til, hvordan man kan udbygge den kollektive transport. For eksempel bliver det foreslået, at man kan bygge en letbane ved Århus, udvide Metrocityringen ved København og udbygge banenettet mellem København og Ringsted.

Scenarier mangler

Miljø og klima er dog ikke helt fraværende i rapporten. For eksempel hedder det, at »en fortsat udbygning af infrastrukturen vil kræve yderligere fokus på natur- og miljøværdier,« og at »de forventede stigninger i trafikmængderne indebærer en risiko for, at trafikkens miljøpåvirkning vil vokse,« ligesom miljø- og klimahensyn er et af de såkaldte seks indsatsområder, som kommissionen har valgt at slå ned på.

Men ifølge trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC er rapportens afsnit om miljø blot pæne hensigtserklæringer uden sammenhæng med rapportens øvrige anbefalinger.

»Det helt store problem er jo, at kommissionen har taget udgangspunkt i en fremskrivning af, hvor meget trafik, der er dag. I stedet for at operere med et scenarium om, hvordan vi vil have trafikken skal se ud i fremtiden,» siger han og henviser til det engelske udgave af Infrastrukturkommissionen fra 2006, ’The Eddington Transport Study’, hvor scenarietankegangen netop var fremherskende.

Per Homann Jespersen mener også, at Infrastrukturkommissionen i den nye rapport glider af, når det kommer til kontroversielle områder.

Han peger for eksempel på et afsnit i rapporten, hvor der står, at »Infrastrukturkommissionen opfordrer regeringen til at fremlægge yderligere konkrete forslag til, hvordan man kan styrke den kollektive trafik for at imødekomme udfordringerne især i Hovedstadsområdet.«

Et andet sted når Infrastrukurkommissionen frem til, at der »udarbejdes en samlet plan for klima og transport.«

»Det er altså en ualmindelig tynd kop te, og kommissionen har ikke gjort sit arbejde godt nok,« siger Per Homann Jespersen.

At hensynet til klima og miljø ikke har haft en mere afgørende betydning i kommissionens arbejde, har ifølge Informations oplysninger fået den eneste grønne organisation i kommissionen, Danmarks Naturfredningsforening, til kraftigt at overveje at undsige den endelige rapport.

Kunne løfte debatten

Også fra politisk hold er der hård kritik af den nye rapport. SF’s trafikordfører Pia Olsen Dyhr er dybt skuffet over kommissionens konklusioner.

»Kommissionen har jo slet ikke vurderet, hvilken konsekvens investeringerne i nye veje får for Danmarks CO2-udslip. De har siddet i et år og haft mulighed for at løfte debatten, men det er ikke sket. Kommissionen har altså ikke løst sin opgave,« siger hun.

Ifølge Pia Olsen Dyhr er der en slående kontrast mellem kommissionens arbejde, og at regeringen selv har en målsætning om, at man skal mindske transportens CO2-udledning med 25 procent i 2030.

»Men jeg tror desværre slet ikke, at Transportministeriet har forstået, at klima vedrører dem,« siger Pia Olsen Dyhr.

Hun beklager også, at Infrastrukturkommissionen af regeringen har fået forbud mod at beskæftige sig med bompenge (road pricing), da det strider imod skattestoppet.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen mener til gengæld at kommissionen har inddraget miljøspørgsmål på en tilfredsstillende måde.

»Det er mit klare indtryk, at miljø er tænkt ind i langt de fleste dele af Infrastrukturkommissionens arbejde. Så jeg ser ingen anledning til at kritisere kommissionen,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

pke@information.dk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Her har vi vel endnu en grund til, at trafik-, miljø- og klimaministerierne bør slås sammen.

Ralph Sylvestersen

Seks svenske styrelser og direktorater har sammen udarbejdet en fælles overordnet strategi for mere effektiv energianvendelse og transport.

Det svenske Jernbaneværk, Luftfartsstyrelse, Energistyrelse, Natur- og miljøværk, Søfartsværk og Vejværk har den 30. november 2007 leveret en fælles rapport med en ny strategi med godt 50 konkrete forslag til en mere effektiv energianvendelse og transport.

Strategien fastslår bl. a., at det er nødvendigt at sikre at alle nye investeringer i infrastruktur ikke på sigt modvirker mulighederne for at nå de svenske klimamål. Derfor skal alle relevante svenske planlove generelt indeholde en øget vægtning af klimamålsætningen.

Vi bør snarest lave noget tilsvarende.

Ralph Sylvestersen

Lidet overraskende, og endnu mindre imponerende. Fogh-regeringerne har nærmest industrialiseret produktionen af videnskabeligt indholdsløse rapporter som skal levere politisk opportune konklusioner. Det er visionsløst, tamt og blottet for sund fornuft. Til gengæld er der masser af ideologisk blindhed, kortsynethed og snævre interesser.

Der bliver utroligt meget at indhente når de engang er væltet.

I en situation hvor der er behov for rettidig omhu på kloden og de kommende generationers vegne. I en situation hvor det er direkte dumt, 'bare' ukritisk at forlænge privatbilismens vækstkurver - og så forsøge at asfaltere sig ud at de forudsigelige trængselsproblemer.

Har de konservative (og venstre) nedsat en Infrastrukturkommission, der ifølge Information bl.a. anbefaler større og flere veje.

Medens kommissionen ikke har forholdt sig til hele spørgsmålet om transportområdets overordnede organisering, finansiering og beskatning, herunder f.eks. road pricing. Og hvor hele miljø- og klimadagsordene er mistrøstigt behandlet.

Godt at der er nogle, der tør være kritiske overfor dette misfoster.

bilismen er den nye fascisme!

Dorte Sørensen

Ja det er sørgeligt, at regeringens Infrastrukturkommission ikke har prøvet at arbejde med scernarier om hvordan trafikudviklingen BØR være og i stedet bare har fremskrevet trafikudviklingen i dag. Men kommissionen blev nedsat af Flemming Hansen, der dengang holdt på at al udvikling skulle styres af markedet, så så overraskende er resultatet vel ikke.

PeterKeiding du bemærker, at kommissionen har fået forbud mod at beskæftige sig med bompenge(road pricing), da det strider imod skattestoppet. Godt set og vel en understregning af behovet for en grundig gennenarbejdet social afbalanceret og grøn skattereform.

Til slut bare for at undgå misforståelser m.h.t. . bompenge og road pricing, som begge er kørselsafhængige afgifter. Men så er ligheden heller ikke længere,,
Bompenge er en afgift for at køre ind i et område. Dvs at bompenge kan begrænse trafik i at køre ind i et område, men ikke begrænse trafikken i området.
Road pricing er en afgift, der betales pr kørte km. og kan reguleres efter trafiktæthed/tidspunkt på dagen, efter vej type osv.

Som Indien har sine hellige køer, har vi vores køer af hellige biler og ve den som vil ændre derpå.
Hvis folk synes at bilismen er indbegrebet af frihed... så lad dem dog sidde i deres biler og filosofere, men de burde slukke motoren imens, så vi andre kan ånde.

Det er en om'er!

Citat:»de forventede stigninger i trafikmængderne indebærer en risiko for, at trafikkens miljøpåvirkning vil vokse,« (det lyder sandsynligt!!!!)

Og da privatbilismen er en privatsag, markedet ved hvad der er bedst for markedet, regeringen ved hvad man skal sige om miljø op til et valg, borgerne ved at de alligevel ikke kan ændre på virkeligheden, og i øvrigt hver især har brug for netop deres egen bil, falder virkeligheden med dens respektive realitetsprincipper fra hinanden i sine respektive problemstillinger, imens Connie global hedetur rejser til Bali, hvor de har besluttet som det første på mødet, at man godt må arbejde i skjorteærmer på grund af varmen.

HVIS DET MODERNE SAMFUND SKAL BLIVE I STAND TIL AT SE SIG SELV MÅ DET LÆRE AT SE AT INTET OG INGEN FORM FOR OVERGRIBENDE OG TVINGENDE FORNUFT ER TILSTEDE!

DET MODERNE SKABER OG TRUER SIG SELV VED KONTINUERT AT LADE MOSAIKKEN AF DE AFGØRENDE DELRATIONALITETER FORTSÆTTE I DERES RESPEKTIVE SELVBESTEMTE RETNINGER, MED RISIKO FOR AT SUMMEN AF DELRATIONALITERNES SAMLEDE VIRKNING PÅ DET SOCIALES EGNE MULIGHEDBETINGELSER INDEBÆRER NEGATIONEN AF ENHVER DELRATIONALITETS BEGRÆNSEDE GYLDIGHED.

Den overordnede fornuft har måske aldrig været der, men miljøproblematikken afslører, at der i aller højeste grad er behov for en overordnet rationalitet i forhold det det modernes mosaik af autistiske delrationelle funktionsbestemte succeskriterier.

Det moderne er umyndiggjort, ude af stand til at tage vare på sig selv.

Flere motorveje betyder flere biller i byene og på veje og storre trafik og forurenings problemer. Bare se på USA og UK! Og hvad med helberdseffekter af stigende trafik luftforurening og CO2 - udslip? Hvem skal betale for det? Det er typisk at nu efter valget regering viser sin rigtig ansigt. Industri's gode venner (Ventsre og Konservative) KAN IKKE og VIL IKKE løse klima of forurenings udførdringer og det kan man klart se med denne patetisk raport!

YNK! YNK! YNK!

Motorvejs- og bro-mafiaen findes. Den hedder bl.a. SKANSKA.

Skal SKANSKA osv. have noget at afsætte al sin cement osv. til, må der bygges stadig flere motorveje, motorvejsbroer osv. osv. Selv folk i SF mener også (!) at der bør bygges bro over Kattegat fra Kalundborg til Århus. De burde indlægges til observation.

Rasmussen har også ret i dette: det moderne "samfund" er kun rationelt i detaljen, mens helheden er galskab. Videre er rationaliteten den snævrest tænkelige pengerationalitet. Den er ikke engang længere kapitalistisk: gründerånd er forlængst erstattet af krematistik, som er græsk for: kunsten at tjene penge, noget de gamle grækere betragtede med dyb foragt og som helt forskelligt fra oekonomia = husholdning. Pengepugere og finansmafia som går over lig styrer kloden nu.

Som et apropos kan jeg nævne, hvad der skete da det sent i foråret blev klart, at Nordpolbassinets isdække nu reduceres med katastrofevarslende hastighed, se:

ftp://sidads.colorado.edu//DATASETS/NOAA/G02135/Oct/N_200710_plot.png

(og mærk: dette er kun udbredelsen af isen. Ser vi på tykkelsen bliver det endnu langt værre og mere skræmmende.)

Hvad skete? Jo, kun en måned efter at den norske statsminister Stoltenberg havde proklameret store reduktioner af udslip "inden 2050" står hans udenrigsminister Gahr Støre frem og glæder sig højlydt over at Nordpolisen forsvinder, for "så kan der bores efter olie også der" og "vi kan sejle med handelsskibe direkte til og fra Kina". Han har endu ikke foreslået en motorvejsbro over Polarbassinet fra Nordnorge til Alaska, men det kommer nok.

Jeg hører nu at kommissionen foreslår at man tyr til benyttelse af nødsporet på motorvejen ved myldretid. Det lyder da helt gak-gak.

I stedet burde man, på de steder hvor der er mere end to spor i én retning, reservere det tredie til biler med tre passagerer eller mere. Så kunne folk måske blive ansporet til samkørsel i større omfang.

Find dine passagerer på http://www.pendler.net/

Rendyrket populisme. De mange, som dagligt vælger at sidde i kø på motorvejene har en helt klar interesse i, at køerne bliver mindre. De vil reagere med en søvngængers sikkerhed på detter forslag og sikre regeringen genvalg næste gang. 1 eller 4 år er lige meget, de vil huske det.

Deres egeninterese er i og for sig legitim. Bare synd for os andre, at vi bliver trukket med, selvom vi faktisk har skilt os ud fra lemmingeflokken. Men det kortsigtede i ønsket bliver klart, når disse massive investeringer lanceres mens det største infrastrukturprojekt i mange år er igang på Helsingørmotorvejen: Endnu inden vi har set virkningen af dennes udvidelse med 50 % skal vi se på helt nye udvidelser.

Dette i sig selv viser, at kommissionen er på vildspor.
Danmark er i dag et sammenhængende arbejdsmarked. Dette er godt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Og det er et enormt potentiale for en bæredygtig infrastruktur, thi det kan retfærdiggøre massive investeringer. Transporten i bil sker præcis der, hvor vvores jernbaner ligger. Udbyg dem internt i og mellem arbejdspladsbyerne over hele landet, og fokuser endnu hårdere på lokalisering af arbejdspladserne. Så er den med eet slag hjemme: Transporttiden nedsættes til det halve og brændstofforbruget nedsættes til 10 %. Hvor svært kan det være?

Alle de irrationelt placerede erhvervshuse, som skyder op i disse år skal naturligvis pilles ned og eksporteres til Kina. Det sparer ressourcer der, hvis de kan få stationsnære pladser til dem, og fjerner yderligere incitamenter til bilkørsel her.