Læsetid: 3 min.

300-timers-reglen blev tolket for hårdt

Ankestyrelsen har med en principafgørelse sat en stopper for beskæftigel-sesministerens magtfuldkommenhed i spørgsmålet om 300- timers-reglen
28. januar 2008

Ankestyrelsen finder, at ministeren og hans juridiske embedsmænd er gået for vidt i den vejledning Arbejdsdirektoratet har udsendt til kommunerne om fortolkningen af 300-timers- reglen, der trådte i kraft 1.4.2007. Reglen siger, at ægtepar, der begge modtager kontanthjælp, får hjælpen frataget til den af ægtefællerne, der har mindst tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de ikke begge har haft 300 timers ustøttet arbejde inden for de sidste to år. Ankestyrelsen slår i en konkret sag fast, at den gifte kvinde, sagen omhandler, er berettiget til kontanthjælp, da hun ikke er omfattet af personkredsen, der rammes af 300 timers reglen.

Hendes mand er nemlig i ordinært, ustøttet arbejde, og dermed får de ikke begge kontanthjælp.

Principafgørelsen er truffet i enighed i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, hvor der medvirkede fire ankechefer og fire beskikkede medlemmer heraf en fra Dansk Arbejdsgiverforening og en fra Kommunernes Landsforening. Inden havde Ankestyrelsen indhentet et juridisk responsum fra Kammeradvokaten, der fortolker 300-timers-reglen på samme måde som Ankestyrelsen.

For vidtgående

Adskillige politikere herunder Venstres egen politiske ordfører har ved vedtagelsen af 300-timers-reglen i Folketinget har taget afstand fra beskæftigelsesministerens og Arbejdsdirektoratets vejledning, fordi den går for vidt i forhold til det, der politisk er vedtaget.

Det samme nåede Beskæftigelsesankenævnet i Århus frem til i sommeren 2007 i den klagesag, som Ankestyrelsen nu har taget endelig stilling i. Det var en klage over Århus kommune, der havde fulgt vejledningen og havde taget kontanthjælpen fra kvinden, der ikke havde haft arbejde svarende til 300 timers reglen, men hvis ægtefælle som sagt havde ordinært arbejde.

En række juridiske professorer udtalte sig også til fordel for afgørelsen i Beskæftigelsesnævnet, men det fik ikke ministeren til at ændre vejledningen.

I stedet udtalte en kontorchef i Arbejdsdirektoratet, at de kommuner, der ikke fortsat fulgte vejledningen, ville blive trukket i deres statsrefusion. Derfor fandt Århus Kommune, at den på alle kommuners vegne måtte have deres Beskæftigelsesnævns afgørelse prøvet i Ankestyrelsen.

Sager bør genoptages

Ombudsmanden har fulgt sagen tæt, efter at den også blev belyst og drøftet nøje i Orientering på P1, og har i en pressemeddelelse udtalt: "Det er selvsagt af stor betydning for samfundet i almindelighed og for mig som ombudsmand, at myndighederne holder sig inden for lovgivningens rammer. Især når det handler om samfundets allersvageste."

Ombudsmanden måtte ikke selv gå ind i sagen, så længe en ankeinstans behandlede den.

Han er givetvis enig i den nu trufne principafgørelse, der betyder at beskæftigelsesministeren må rette ind og lovliggøre vejledningen.

Ministeren har også bedt alle kommuner tage de sager op, hvor ægtepar uberettiget har mistet kontanthjælpen.

Han siger desuden i en pressemeddelelse: "Jeg vil nu følge, hvilken betydning afgørelsen får i praksis."

Det kan føre til et forslag, der lovliggør den underkendte vejledning. Sker det, kan Ny Alliance igen komme til at steppe rundt på glødende vægtskåle, for det er især indvandrer- og flygtningefamilier, der rammes af et sådan forslag, da de er overrepræsenteret blandt dem 300-timers-reglen rammer og har ramt. Oppositionen ønsker reglen afskaffet. De allersvageste, som Ombudsmanden siger, er indtil nu ca. 860 personer, og heraf skønner ministeriet, at højest 260 skal have deres sager genoptaget efter Ankestyrelsens afgørelse.

Spørgsmålet er, om nogen af familierne er sat på gaden for manglende huslejebetaling, for det kan en efterbetaling ikke rette op på.

En tidligere undersøgelse af følgerne af 300-timers-reglen viste, at kun ganske få er kommet i almindeligt arbejde trods den lave arbejdsløshed.

I stedet er et stort antal af de kontanthjælpsmodtagere, der var i farezonen for at blive ramt, blevet sygemeldt eller rykket ned i matchgruppe fem, for så er de friholdt fra 300-timers-reglen.

Absolut fattigdom

Hermed er de og deres børn i realiteten skubbet længere ud på samfundets rand. Reglen har først og fremmest sat sagsbehandlere og kontanthjælpsmodtagere under pres, for to mennesker kan ikke leve af den enes kontanthjælp, omend en eventuel boligydelse sættes op.

Det er absolut fattigdom. Så bivirkningerne af 300-timers-reglen er mere omfattende end effekten. Havde det været et medicinsk præparat, var det dømt ude.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu