Læsetid: 3 min.

Bertel Haarder sylter miljøet

Bæredygtig udvikling skal på skoleskemaet. Det har Danmark skrevet under på hos FN, men vi er nu langt bagefter lande som Canada og Australien. Ngo'er og ekspert kræver handling
Undervisningsministeriet har indvilget i at lade hele uddannelsessektoren omfatte af FN-s tiår, der handler om at undervise i bæredygtighed. Vi skal ikke blot spare energi, men i stedet undervise i, hvordan bæredygtighed kan integreres langsigtet. Men skolerne ved intet om det, og Bertel Haarder har ikke afsat penge til det.

Undervisningsministeriet har indvilget i at lade hele uddannelsessektoren omfatte af FN-s tiår, der handler om at undervise i bæredygtighed. Vi skal ikke blot spare energi, men i stedet undervise i, hvordan bæredygtighed kan integreres langsigtet. Men skolerne ved intet om det, og Bertel Haarder har ikke afsat penge til det.

Lars Skaaning

30. januar 2008

FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling har været i gang siden 2005, men det har endnu ikke i 2008 sat sig nævneværdige spor i Danmark.

Det mener ngo'er og en ekspert, der understreger, at projektet er en vigtig del af den samfundsmæssige omvæltning, som opfyldelsen af EU's klimamål indebærer.

"Hele uddannelsessektoren er omfattet af FN's tiår, der handler om at undervise i bæredygtighed på en helt ny måde. At spare på energien er ikke længere nok, og vi skal i stedet begynde at undervise i, hvordan bæredygtighed kan integreres med de langsigtede perspektiver, komplekse sammenhænge og vanskelige valg, som klimaforandringerne stiller os overfor. Det vedrører alle fag og skal også berøre den måde, en skole eller et universitet bruger sin energi på," siger Jeppe Læssøe, der er lektor i miljøpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet.

Han har på Undervisningsministeriets opfordring været med til at udarbejde et oplæg til, hvordan Danmark kunne gribe FN's tiår an. Indlægget lå klar i august, og regeringen ville være klar med et udkast til en national strategi før jul, men den er endnu ikke kommet.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er svært at vurdere, hvad regeringen er kommet til at skrive under på, men jeg vil støtte Haarder i en henholdende linie.
Skolebørnene skal ikke gøres til kratluskere, og den slags samfundsopdragelse virker ikke alligevel.
I min skoletid røg vi hash og vi lod håret gro. Og det var ikke fordi, vi blev opdraget til det.

Lars Myrthu-Nielsen

Regeringen sylter FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Kommentar til Haarders afvisning i Information d. 06.02.2008:
Haarder afviser, at han sylter miljøet, men er det ikke også nærmere regeringen der sylter FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014)?

Af Lars Myrthu-Nielsen, sekretariatsleder i Øko-net (medlem af 92-gruppen)

”Det er en ommer”, ville det have lydt hvis Regeringens og dermed Danmarks foreløbige indsats for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) havde været vist i reklametiden på TV2. Men intet bare tilnærmelsesvis en reklame på TV2 har der været ydet af indsats, for at skabe et folkeligt engagement og kendskab til dette tiår. Desværre Bertel Haarder, for du bryster dig jo af at der er gjort meget. Men prøv dog selv at lave en undersøgelse af hvor mange der i det danske uddannelsessystem kender til tiåret, og arbejder med at implementere og udvikle det. Du får svært ved at finde ret mange.

Så for lige at summere op for dem der ikke er meget bekendt med UBU, så kort om UBU:
FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) løber fra 2005-2014. Den danske regering har tilsluttet sig UNECE’s strategi for UBU. Denne strategi indeholder en række forpligtelser og vejledninger i forhold til hvorledes Danmark engagerer sig i FN’s tiår for UBU.
Det er nu snart et år siden at undervisningsminister Bertel Haarder var kaldt i samråd i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg (22. marts 2007) vedrørende Undervisningsministeriets indsats for UBU. På dette samråd orienterede Bertel Haarder om, at indsatsen indebærer, at der inden udgangen af 2007 (fase 1) vil ske en:

- Gennemgang af aktuelle politiske initiativer, juridiske og operationelle strukturer, finansielle mekanismer samt uddannelsesaktiviteter, herunder påpegning af evt. hindringer eller mangler.
- Fremlæggelse af udkast til en relevant national implementeringsplan og koordinering med regeringens oplæg til en strategi for bæredygtig udvikling.
- Udvikling af evalueringsmetoder og indikatorer, primært kvalitative, for implementering af UBU og at Danmark agter at tage udgangspunkt i UNECE’s arbejde med indikatorer.

Men foreløbig forgår en eventuel indsats i det hemmelige og uden at offentligheden får kendskab til tiåret.

Hvorfor nu det? Har regeringen ikke selv skiftet hest i forhold til miljø og klima? Og satser alt på at få en stor succes med klimatopmødet i 2009. I den forbindelse har Undervisningsministeriet netop afsat et større beløb til at etablere en klimaundervisningsportal på Internettet. Det står desværre i åbenlys kontrast til det meget lave aktivitets niveau for UBU, et projekt, der kan betegnes som ’det lange seje træk’, når det gælder at skabe og udvikle en indsats for folkelig mobilisering og omstilling til bæredygtighed. UBU-begrebet stammer således fra Agenda 21-deklarationen (1992), og har nu fra FNs side fået et helt tiår i erkendelse af at der skal et større indsats til.

Da ansvaret i Danmark ligger hos Undervisningsministeriet, er det betænkeligt at læse for nylig i Information at Bertel Haarder mener at temaet allerede er en del af uddannelsessystemet, da temaer for bæredygtig udvikling indgår i en række bekendtgørelser og lærerplaner i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne.

Desuden siger han: "Vi er hverken forsinkede eller bagud. Vi følger den tidsplan vi hele tiden har lagt,"

Hvad for en tidsplan? Det er jo ikke den der indgår i UNECE-strategien, for i forhold til den er Danmark faktuelt bagud. Og dertil må man spørge, hvor er de andre ministerier? Således blev der i det første år af tiåret fra Undervisningsministeriet udmeldt at der blev etableret et tværministerielt udvalg bestående af bl.a. Fødevarerministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Familieministeriet, Videnskabsministeriet, Transportministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet.

Hvor er de andre ministerier henne i forhold til at få etableret UBU i Danmark. Og hvordan kan man overhovedet seriøst etablere klimaaktiviteter uden at sammenkoble visionerne for UBU. Jeg efterlyser hermed regeringen og ministerierne i det tværministerielle udvalg - hvem vil tage over, når nu Bertel Haarder ikke har forstået, at UBU er mere end blot naturfagsundervisning?

Link:
Find info og baggrund om FN-tiåret for UBU på http://www.ubu10.dk