Læsetid: 3 min.

Massiv kritik af Haarders skolestyring

Kun et formandskab direkte håndplukket af undervisningsministeren kan fremover bestille evalueringer af folkeskolen hos Danmarks Evalueringsinstitut. Ændringen møder massiv utilfredshed fra både KL, lærere, ledere, børnechefer og den politiske opposition. Ministeren afviser kritikken
Kun et formandskab direkte håndplukket af undervisningsministeren kan fremover bestille evalueringer af folkeskolen hos Danmarks Evalueringsinstitut
Indland
14. januar 2008

Smagsdommeri af værste skuffe, til skade for demokratiet, stærkt beklageligt. Sådan lyder reaktionerne fra et bredt udsnit af skolens interessenter om den lovændring, der betyder, at Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ikke længere på eget initiativ kan iværksætte evalueringer af folkeskolen. Med oprettelsen af det såkaldte Skoleråd er det nu alene rådets formandskab - fem folk håndplukket af ministeren - der har ret til at iværksætte disse evalueringer. Og det er stærkt problematisk, mener blandt andre formanden for landets børne- og kulturchefer, Per B. Christensen.

"EVA bør kunne tage uvildige initiativer til evalueringer på hele uddannelsesområdet. Når man ikke har en institution, der er uafhængig af både ministeriet og andre skoleinteressenter, vil den kritiske vinkel, som der er behov for, sande til," siger han.

Den kritik bakkes op af formand for lærerforeningen, Anders Bondo Christensen.

"Vi oplever i øjeblikket en centralisering og styring, som jeg ikke forstår, at politikerne accepterer. Mange husker statsministerens tale om, at vi skulle væk fra ekspertvældet. Nu oplever vi et ekspertvælde, som vi aldrig tidligere har set magen til," siger han og tilføjer, at den politiske debat bliver stærkt begrænset, når alene Skolerådets formandskab beslutter, hvad EVA skal undersøge.

Legitimeringsinstitut

Formand for organisationen Socialdemokratisk Skoleforum, Niels Chr. Sauer er ikke mindre kritisk:

"Det har den konsekvens, at vi ikke længere kan få at vide, hvad der virker, men kun hvad ministeren synes, der skal ske. Glem alt om en forskningsbaseret skoleudvikling - det bliver et rent politisk projekt," siger han og tilføjer: "Det, der skulle være et evalueringsinstitut, bliver til et legitimeringsinstitut."

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) undrer sig over den udmelding:

"Hvis man vil have mere viden omkring folkeskolen, så kan man henvende sig i Skolerådet, Evalueringsinstituttet, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut eller hos en af de 226 forskere, der er på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Vi har et meget pluralistisk system, når det gælder viden om folkeskolen," siger ministeren og tilføjer:

"Niels Chr. Sauer har nogle vrangforestillinger om skolerådet, men han har været imod alt, der bliver lavet på folkeskoleområdet."

Men også den Socialdemokratiske uddannelsesordfører Christine Antorini er særdeles utilfreds med den nye lov.

"Det er smagsdommeri af værste skuffe. Der er ingen saglig grund til at indskrænke EVA's muligheder for selv at kunne iværksætte evalueringer," siger hun.

Bundet og topstyret

Ifølge ministeren er der intet odiøst i den nye praksis, der trådte i kraft sidste år.

"Skolerådet er ikke anderledes end alle de andre forskningsråd. Her er medlemmerne også håndplukkede af ministeren, men man skulle da være en meget dum minister, hvis man ikke udpeger et råd, som er meget bredt funderet," siger Bertel Haarder.

Begrænsningen af EVA's praksis, der blev gennemført med VKO-flertal, har heller ikke KL's opbakning.

"Der er en stigende central styring af folkeskolens virksomhed (...) Efter KL's opfattelse er det ikke optimalt, at kun Rådet beslutter evalueringer på folkeskoleområdet. Det giver mindre dynamik og bredde og i sidste ende mindre demokrati på uddannelsesområdet. KL ser det som en svækkelse af EVA's uafhængighed," lød det i et høringssvar fra kontorchef Hanne Lumholt.

Og formanden for Skolelederne er tilsvarende skeptisk:

"Vi kan have en bekymring for, at Evalueringsinstituttet bliver mere bundet, mere topstyret og mindre uvildigt i udvalget af evalueringsprojekter," siger Anders Balle.

Ifølge Bertel Haarder drøftede forligskredsen omkring skolerådet nøje kritikken i høringssvarene:

"Vi var et bredt flertal, der var enige om at oprette et skoleråd bestående af skoleledere og forskere, der kunne fremme den højeste sagkundskab omkring folkeskolen, og vi mente, det var mest hensigtsmæssigt, at Skolerådet fik den overordnede ledelse af, hvordan forskningsmidlerne skulle fordeles, men jeg har aldrig hørt kritik af Skolerådets sammensætning," siger Bertel Haarder.

Da loven trådte i kraft mistede EVA omkring fire millioner kroner årligt. Til gengæld får instituttet nu betaling for de evalueringer, som bliver bestilt. Direktør for EVA, Agi Csonka, vil ikke forholde sig til kritikken af den nye praksis, men henviser til, at beslutningen er truffet af et politisk flertal:

"Og det er det, jeg forholder mig til. Vi prøver så at lave ordentlige og sobre evalueringer på de betingelser," siger hun.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja, hvis ikke den her flertalsdiktatoriske regering snart bliver væltet, så når den at gøre så megen uopretteligt skade, at det bliver overordentligt svært, for almindeligt anstændigt tænkene kræfter igen at genoprette almindelig orden og god fornuft i vores lille land, som engang var et udemærket demokrati. Og her taler vi ikke bare indenfor skoleområdet, men også indenfor miljø, plejesektor, hospitalvæsen, forsvar, flygtningeområde osv. osv. osv. Men eksemplet her, hvor Bertel placerer magt hos personer som han selv håndplukker, samtidig med at han tager den fra en instans han ikke selv styrer, burde forurolige et klart flertal i dette land.
Det er jo ikke første gang Bertal laver rav i den. Han er jo bl.a. også en af hovedkræfterne bag den stærk stigende bureaukratisering af det offentlige, en bureaukratisering som nu giver bagslag over hele landet og indenfor alle faggrupper.

Ja det er altid farligt når en regering tager monopol på sandheden! Er det ikke snart på tide med en liberalt indstillet regering?

Haarder forsøger at marginalisere kritikken.

Det kan oplyses, at ud af de 5 personer med ’særlig indsigt i skoleområdet’, som han har udpeget til det magtfulde formandskab for Skolerådet, er der to akademikere (herunder formanden) udi økonomi og samfundsvidenskab, der ikke har slået deres folder i skolen, siden de selv gik ud af den. Herudover en professor i specialpædagogik og to skoleledere, hvoraf den ene kun er kendt for sin ihærdige kamp for loven om elevplaner, mens den anden er ukendt for offentligheden.

Resultatet er Haarders ageren er fx den evaluering af loven om elevplaner, som ministeren på det seneste har taget til indtægt. Den bygger på interviewundersøgelser på 6 elevplansbegejstrede skoler, der alle gennem flere år har satset stort på deres egne elevplansprojekter og derfor med sikkerhed er overordentligt positive overfor ministerens projekt.

Hvad man tænker på landets øvrige over 1700 skoler, der har fået ministerielt diktat om elevplaner, indgår overhovedet ikke i undersøgelsen.

Elevplanloven kom til som svar på OECD’s anbefaling om en styrkelse af fagligheden gennem evaluering. Haarder forbigår, at evalueringen viser, at selv på disse 6 skoler har elevplanerne ’generelt ingen særlig betydning for undervisningens tilrettelæggelse’. Til gengæld går han – og formandskabet – meget op i, at evalueringen viser tilfredshed blandt forældrene. Det forholder sig imidlertid sådan, at ingen af de 35 OECD-anbefalinger, der ligger til grund for skolepolitikken, omtaler noget behov for at styrke forældrenes tilfredshed. At retfærdiggøre elevplanloven med behovet for styrket forældretilfredshed minder om dengang en trafikminister begrundede Storebæltsbroen med behovet for at få den jyske komælk hurtigere til København.

Endelig har Haarder tidligere offentligt ytret sympati for mine tanker om ’en tredje vej’ for skolen, og så synes jeg ærlig talt det er noget pjat at forsøge at hænge mig ud som en, der bare er ’imod alt’.

Dorte Sørensen

Ja mere centralstyring fra Haarder.
Den 7. januar kunne her i avisen læses ,hvordan Haarder hægtede interesseorganisationerne af ved at få evalueringsresultaterne før alle andre og der igennem frit kunne sætte dagsordnen.
Det samme har han hjort under overenskomstforhandlingerne, hvor ministeriet har fået Rambøll til udarbejdet en undersøgelse af lærernes arbejdstid fordelt på arbejdsopgaver . Undersøgelsen er dateret november 2007, men de fagligeorganisationer har først hørt om den i dag.
Men ikke nok med det har både Berlingske.dk og Politiken.dk referet et rizau telegram, der fremstiller undersøgelsen som at lærerne ikke underviser nok. Aviserne nævner intet om at undersøgelsen er udarbejdet som et partsindlæg til overenskomstforhandlingerne, men fremstiller resultaterne som uafhængig forskning.
I mine øjne virker det som plantet propoganda fra ministeriet.

Tjah - hvad andet kan man vente ;-)

Det har længe - desværre også før den nu siddende "regering" (gåseøjne, da den virkelige hersker enten er DF=Pia, mediernes forvrængede og ukritiske billeder af virkeligheden eller danskenes griskhed) været sådan, at skiftende regeringer har fortiet undersøgelser de ikke syntes om, og fremhævet de, der faldt i tråd med politiken.

Et enkelt eksempel: Østrigsgadeskole-forsøget i 60'erne

Selv sætter jeg EVA's arbejde højt, da det er velkvalificeret arbejde, de leverer. Men desværre misbruges det. Dette seneste eksempel skal nok få nogle på instituttet til at søge nyt job.

Til Klaus Bang: Den skade er allerede sket! Jeg tror det vil tage overordentlig lang tid at genoprette skaderne: Tænk især på uddannelsessystemet, hvor grundforskningen på universiteterne nærmest er skudt i sænk (var det ikke i Inf'en jeg læste Nobelprismodtageren (mener det vari kemi) udtale, at han ikke kunne have gjort som han gjorde i 50'erne, hvis han havde skullet arbejde i dagens Danmark.

Til Niels-Cristian Sauer: Jeg håber du orker at fortsætte din gode indsats. Tak for eksempel for dine tanker om LP-modellen bragt i Folkeskolen.

Jeg vil ha' den sunde fornuft tilbage, jeg vil ønske danskerne gad tænke lidt selv - på andre end sig selv (så sad regeringen ikke længere), gid DJØF'ernes indflydelse i DK formindskes!

PS:

Det minder mig lidt om en historie, jeg af og til bruger for at sætte folks refleksion i gang:

Politiker: Jeg mener vi skal skære ned på antallet af brandmænd, da det statistisk kan påvises, at jo flere brandfolk der er med til at slukke en brand, jo større bliver skaderne, og dermed de økonomiske konsekvenser.

ti-hi

Ja, nu kan man jo se hvorfor det var så magtpåliggende for regeringen at få nedlagt Statens Pædagogiske Forsøgsskole - der må kun være en sanhed: Kejserens.
Vi lever i en bananrepublik.