Læsetid: 4 min.

Syltet rapport: Danmark kan klare klima-mål

Mens oppositionen bokser med klimaministeren om at finde fodslag om ny dansk klima- og energipolitik, sidder Energistyrelsen tungt på rapport, der påviser store muligheder for omstilling til bæredygtighed
Indland
24. januar 2008

Danmark kan reducere sine samlede udledninger af CO2 og andre drivhusgasser med 80 pct. i 2050 og med 30-40 pct. allerede i 2020. Dermed kan Danmark leve op til EU's appel til i-landene på klimamødet i Bali om 25-40 pct. reduktion af udledningerne i 2020. Og mere end opfylde det påbud til Danmark, som EU-Kommissionen spillede ud med i går.

Det fremgår af en rapport bestilt i 2006 af Miljøstyrelsen hos uafhængige fagfolk, men i det meste af et år tilbageholdt af regeringen, alt mens der foregår intense politiske forhandlinger om netop indholdet af Danmarks kommende energi- og klimapolitik. Den næsten 100 sider lange rapport er udarbejdet af energieksperter hos konsulentfirmaet EA Energianalyse og på Risø DTU. For præcis et år siden præsenteredes hovedresultaterne i foreløbig form på et fagligt seminar i Nordisk Råds regi, og det er mange måneder siden, at ekspertgruppen afleverede det færdige materiale til Miljøstyrelsen. Efter oprettelsen af det ny Klima- og Energiministerium ligger sagen nu hos Energistyrelsen.

Rapporten, der omfatter både tekniske og økonomiske beregninger og modelstudier, viser, hvordan energisystemet kan omstilles, så el- og kraftvarmesystemet midt i dette århundrede består af 70 pct. vind, over 25 pct. biomasse samt to pct. solcellestrøm. Fjernvarmesystemet i scenariet lægger afgørende vægt på udnyttelse af biomasse suppleret med solvarme og geotermisk energi.

På forbrugssiden er elforbruget i husholdningerne mere end halveret og varmeforbruget bragt ned med godt 60 pct. Danskernes biler kører i 2050 på 50 pct. brint, 40 pct. el og 10 pct. bioethanol.

Det omfattende materiale er højrelevant for de energipolitiske forhandlinger, der startede i foråret, blev genoptaget før jul og nu er inde i en afgørende fase.

Men politikerne, som forhandler med klima- og energiminister Connie Hedegaard, har ikke haft kendskab eller adgang til rapporten, som officielt betegnes som ikke færdig.

Flere kilder bekræfter over for Information, at rapporten gik fra de sagkyndige til centraladministrationen for snart et år siden.

På Informations forespørgsel til Energistyrelsen svarer fuldmægtig Christian van Maarschalkerweerd pr. mail:

"Rapporten er endnu ikke færdiggjort. Der udestår et arbejde med at sikre, at de anvendte forudsætninger er konsistente med de forudsætninger, der anvendes i Energistyrelsens nyeste fremskrivning - eksempelvis antagelser vedrørende de fremtidige priser på olie og på det europæiske kvotemarked."

Brug for materialet

I ekspertkredse, der deltager i den hjemlige energiplan- og klimadebat, har eksistensen af en rapport længe været kendt, og det har skabt en stigende grad af frustration, at dens beregninger og oplysninger om Danmarks muligheder for at skabe et mere bæredygtigt energisystem og sikre ambitiøse CO2-reduktioner ikke har kunnet bringes i anvendelse i de mange debatter og undersøgelser, der foregår, foruden i selve de aktuelle energipolitiske forhandlinger.

Adspurgt af Information siger f.eks. klima-økonomen Kirsten Halsnæs, centralt medlem af FN's klimapanel IPCC:

"Det er utrolig relevant, hvis vi kan gøre brug af en rapport som den omtalte. Jeg er f.eks. blevet bedt af Folketingets Europa-udvalg, miljøudvalg og energiudvalg om i næste uge at deltage i en høring på Christiansborg for at fortælle om Danmarks muligheder på dette område. Der er i den grad brug for viden, der belyser dette, så det er meget vigtigt, at alt eksisterende materiale kommer på bordet og nyttiggøres - det er en kæmpe udfordring, vi står over for, og det haster med at sætte de rigtige ting i gang," siger Kirsten Halsnæs.

Den tilbageholdte rapport er blot et af en række vidnesbyrd om, at Danmark kan nå længere med omstilling til bæredygtighed og klimavenlighed end de hidtil vedtagne ambitioner.

Også rådgiverfirmaet COWI har for Miljøstyrelsen udarbejdet aktuelle overbliksscenarier, der viser vejen til 80 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2050.

Denne rapport er heller ikke udgivet endnu, men en af forfatterne, miljøøkonom Mikkel Kromann, har i Ingeniøren beskrevet de vidtgående muligheder. Konklusionen er, at det er realistisk at reducere drivhusgasudledningerne med 60-70 pct. i 2050 uden at forringe danskernes hverdag og til en samfundsomkostning på blot omkring én pct. af BNP. Hvis det er nødvendigt af klimahensyn at gå videre til 80 pct., er det ifølge Kromann sandsynligvis også muligt.

Tidligere har uafhængige energiplanstudier fra Teknologirådet og Ingeniørforeningen påvist lignende muligheder, og forleden præsenterede Information et grønt energiscenarie udarbejdet af Greenpeace og ECO Consult, der påviser, hvordan CO2-udledningerne fra energi- og transportsektoren kan reduceres med 40 pct. allerede i 2020.

Klima- og Energiministeriet havde ikke i går eftermiddag beregnet, hvad EU-Kommissionens udspil med en ny model for klimaindsatsen samlet set betyder for Danmarks forpligtelser i 2020. Ifølge Greenpeace pålægges Danmark med energi- og klimapakken reduktioner i 2020 på 26-27 pct. Som et af EU's formodede foregangslande er det i den absolut lave ende af det ambitionsniveau på 25-40 pct. reduktion, som EU har talt for som nødvendigt i industrilandene.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Enten må man ansætte nogle videnskabsfolk der kan skrive det man gerne vil høre (Lomborg).

Ellers må man personligt rette i det, så det kommer til at se ordentligt ud (Hans Christian Schmidt).

Eller også må man sørge for at de slet ikke kommer til orde (Connie Hedegaard).

Sagkundskaben har meget, meget trange kår når den er uheldig nok til at bevise noget som strider med højrefløjens meninger.

Ralph Sylvestersen

Transparens har trange kår i "magtens" korridorer. Nu må embedsværket sku da snart sige fra - VÅGN OP!

Nu må det snart være nok med regeringens lukkede holdning til miljø.
Ligesom CO2-religionen skal debatteres åbent skal sådan en rapport også fremlægges åbent. Uanset om global opvarming er skabt af mennesket eller ikke, så er det en pligt at skåne miljøet. Uanset om man er rig, fattig, venstre- eller højresnoet. Connie Hedegaard har inge troværdighed længere.

Vi må have en lov mod sådan et magtmisbrug!

Uanset om der er olie til de sidste tider (men måske kommer de sidste tider, før vi ønsker, hvis vi fremturer med fossile brændstoffer), er det klogere at skifte til noget, vi aldrig løber tør for. Og jo før forskningen kan komme igang og videre og skabe et reelt alternativ, jo bedre. At den langsigtede fordel for mennesker ikke er åbenbar for politikerne, er skandaløs. Har de aldrig lært at tænke?

http://vedvarendeenergi.underskrifter.dk/index.php

hader det borgerlige Danmark vedvanrde energi ?.

Pengene taler sjæles sprog. Siden det bogerlige system skifte i 2001 blev det meget tydeligt den vedvarndene energi skulle syltet i Danmark. Andelen af vindkraft i det danske energi system er enda direkte faldet som resultat af denne politik.

Siden 2006 har de borgerlige talt varmt og pæne ord for at øge den vedvanrde energi og udtrykt bekymring for at beskytte verden imod klima forandringerne vi høre alt den pæne snak. Uden man ser megen handling bag de nu mange pæne ord. Der ofte er sagt på indlands isen sammen med andre statsledere, eller ligefør statsministen sætter sig ind på føresædet af en forsøgs brint bil.

Når bukkene skal skilles fra fårene i debaten om øget vedvanrde energi og klima politikken, så mener det bogerlige danmark at det meget dyrt at satse på vedvanrde energi. Når dette automent skydes ned af et pæn antal seriøse uafhængelige rapporter der beviser. Det hverken er dyrt eller med riciko for vores økonomi at satste på vedvarnde energi. Så sker der ..... ja intet. Andet end andelen af den vedvanrde energi falder og falder. Mens vi sadigt høre flere pæne ord, om vedvarnde energi og klima bekymring fra blå stue.

Ser vi nu en hævn der stammer fra dengang det borgelige Danmark tabe atomkraft debatten, der raseredede i 1970-80 ne energi debat i kølvandet af oliekrisen.
Når man høre energidebatten fra det borgerlige bagland så er der langt til pæne ord fra den politiske ledelse på cristiansborg om vedvarende energi. Det er stadigt pro atomkraft som popper op i debatten. Det heder forsat retorisk forkert i forehold til faktum . Hvorfor satse på dyr vedvarnde energi når atomkraft er langt billigere og mere effektivt. Er vedvarnde energi, for det borgerlige bagland forsat synonym med Tvind, økonogisk urte te, hash piper, og rundkreds pædagogik . Det at det ikke med saglighed det bogerlige Danmark skyde den vedvarnde energi ned. Sandheden er hverken kulkraft eller atomkraft kan existere uden offentlig støtte, atomkraft er billigt hvis a-kraft værkerne i verden skulle betale alle udgifterne der er iforbindelsem med depornering af det atomare affald . Kulkraft er ikke billigt hvis værkerne betale den udgift som co2 kvoterne faktisk koster. I enden er det kun et spørgsmål om politisk smag /vilje.

Hader det borgerlige Danmark vedvarnde energi ?

På engelsk heder det ”pænt” Money Talks and Bull Shit Walks!

Med den debat som der føres i blå stue så er der ikke langt til at atomkraft igen debateres seriøst i danmark som den enste mulighed for at løse energikrisen.

http://nordjyske.dk/Nyheder/debat.aspx?ctrl=10&data=53%2c2643555%2c5%2c3

atomkraft debatten som der vil komme er 3 omgang af kultur kampen. den bogerlige logik foreskriver helt at vedvarnde energi kan ikke løse problemet. årsagen til dette er det borgerlige vægst fundement der tror på evig vægst som den eneste løsning. alle rapporter der viser at vedvarnde energi kan indføres uden at det reelt koster samfundet noget, er blevet enten syltet, overset eller bevist underspillet. bemærk det enste officele der er sagt efter eu offenliggørelse det er at det koster os ca 10 milliader af gøre dette. Dette er også rigtigt nok men det er kun en invistrering skulle det koste 10 millliader kr så forudsætter det at olie prisen holder sig under 50 dollar/tønde i gns til 2025. man har helt enelt ikke 10 milliader på kontoen til vedvarnde energi, årsagen til dette er enkel pengede er brugt til skattestop, skattelettelser, og generel samfunds husholdning.

http://politiken.dk/politik/article462229.ece

Her er en anden ligeså klar rapport der viser det samme den er også syltet.

danmark kan for 300 kr pr dansker pr år ved en olie pris på kun 50 dollar pr tønde omlægge, det danske samfund til at drives med 45% vedvarende energi i 2025. kommer olie prisen der over så er det en ren overskuds foretning for samfundet det er en samlet udgift på 1.6 millard kr pr år i gns ved 50 dollar pr tønde.

http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p07_det_fremtidige_danske_energisystem...

Samtidigt styrt dykker den danske olie produktion med 8-10 decline om året, vi har allerede nu tabt ca 23% af den produktions kapasitet der var da danmark toppede i 2004. det borgerlige danmark føre os bevist og direkte imod atomkraft.

Det er lidt svært at dømme ud fra de foreliggende oplysninger, men er der ikke en meget god forklaring, så kan det se ud til, at der er basis for et mistillidsvotum til ministeren.

Jeg har svært ved at finde ord for, hvor lavt jeg synes, det er, hvis hun har holdt rapporten skjult for oppositionen og klaget til EU over for stramme mål, mens hun hele tiden ud fra rapporten har vidst, at det sagtens kan lade sig gøre.

Det ligner et foreløbigt klimaks af utroværdighed, og en rigtig god sag for ministeren at træde tilbage på.

Regeringen spiller ikke med åbne kort. Kan man ikke få fat i rapporten, så man kan se, hvilke informationer, der undertrykkes?
Men det er jo ret klart, at regeringen ikke er committed på at gøre noget alvorligt ved miljøproblemerne. Den er uambitiøs og udviser forsømmelighed, der grænser til det uansvarlige. Den betragter det sikkert som en sejr, at den har fået EU-kommissionens reduktionsudspil for CO2-udslip forhandlet ned fra 32 til 30 % i 2020. Set med bæredygtighedsbriller er der tale om et nederlag, fordi Danmark kunne vælge at gå forrest og tilbyde en større reduktion, især nu, hvor det bevisligt er klarlagt, at det kan finde sted uden større problemer. Foregangslandet er blevet bagstræberisk og betragter et nederlag som en sejr. Hvor småt kan det blive?
Det er meget godt udtrykt i venstres Lars Chr. Lilleholt i Information i går: Det nytter ikke at vi går enegang. Det skal ikke i den sammenhæng glemmes, at det faktisk var enegang, der engang gav Danmark en enstående position på miljøområdet - en position, der nu definitivt er sat over styr.
Det skal heller ikke glemmes, at der blandt mere seriøse sagkyndige faktisk er enighed om, at der skal ske en redutkion af CO2-udslippet på mellem 80 og 90 %, hvis det skal batte noget i klimasammenhæng.
Så der er lang vej igen.

"Danskernes biler kører i 2050 på 50 pct. brint, 40 pct. el og 10 pct. bioethanol." Og hvor skal man så få de store brintmængder fra? Brint er som brændstof "rent", men der skal en helvedes masse energi til at producere, køle og komprimere det. På det nuværende teknologiske stade forekommer det helt urealistisk.

Ja, sådan kan man selvfølgelig også promovere sin egen forskning.
Jeg tror, denne rapport er endnu mere usikker end IPCC's klimamodeller.
Eller for at tage en anden sammenligning, i halvtredserne var man overbevist om, at i år 2000 ville bilerne flyve rundt mellem skyskraberne ,der var forbundet med rullende fortove i flere hundrede meters højde. Virkeligheden er skuffende banal i forhold til fremtidsscenariet.

Tja.
Problemet er jo nok at da Blå stue kom til magten rensede man ud i det som
man anså for at være et af rød stue's kunstige 'håndtag' for at kunne
kontrollere industrien.
Man glemte bare at der faktisk var noget om miljø snakken og at det måske
var lidt af en guldgruppe for Dansk Industri at Danmark var så langt fremme
med alternativ energi og på forskningen i samme.

Et andet problem er så at nu skal man jo lige have solgt det monopol man
har fået opbygget for skatteydernes penge nemlig DONG til nogle private
dummernikker.
Og det ville jo blive lidt af en skandale hvis hele 60%+ af forretnings
grundlaget for DONG skulle forsvinde, fordi man vil gå over til alternativ
energi, og generelt reducere energi forbruget.

Og måske sidder der nogen på ledende poster der kunne tænke sig at lave
en Dyrmose, når DONG bliver solgt.
Hvor meget var det han tjente om dagen ?

Faktisk mener jeg at store dele af dansk erhvervsliv burde have kæmpe
fordele af en omlægning fra dagens energi og i nogle brancher som f.eks.
byggebranchen, ville en omlægning kunne nære hele branchen i de næste
mange år.Og der skulle da være rigeligt med friværdi kroner som jo kunne
investeres i decentral alternativ energi.

Og der skal jo fagfolk (hvis vi bruger byggebranchen som eksembel) til at:

grave ud til jordvarme.
opsætte solfangere og integrerer dem i husets vvs installation.
Omlægge el installationer til LED (lys dioder) til belysning.
Opsætte solcelle anlæg og integrere disse med nuværende el.
Isolering af huse.
etc etc..

Man kunne jo endda lave et skatte tiltag således at miljø rigtige forbedringer
kunne delvis trækkes fra i skat. Til de tiltag som måske ikke lige kunne
betale sig selv hjem.

Der er flere rapporter med næsten samme resultat. og olie prisens himmelflugt er blevet totalt injureret fra regeringens side så selv om at en rapport måske har uklare metoder til at reducere co2 så er den samlede konklusion at det er både sansynligt og realistisk at opfylde eu krav uden at det hverken er dyrt eller besværligt for danmark at gennemføre processen.

Faktisk så giver dette en konkurance fordel for danmark vi udvikler fremtidens teknologi som resten af verden nu må købe af danmark se ex vindmøllerne som vi udviklede i 1990ne og nu er der ca 50.000 ansatte i den danske vindmølle brance. en industri der blev skabt på bagrund af en målrettet indsats som vi gennemførte. tyskland har exembelvist en meget god pasiv hus industri og teknologi. dette giver tyskerne en vægst som vi faktisk godt kunne ha haft.

angående brint og bio brændstof

personligt er jeg enig med P. Lauritzen "brint økonomien" bør i virkeligheden hede brinutopia, for det er ren utopi og langt væk fra faktum du har 100% ret exembelvist så koster det 173 kw at producere 36 kw ved at gå omvejen over brint som flydede brint. komprimeree man brinten så koster det ca 140 kw at producere de samme 36 kw. ved batteri drift med lade omkostninger og batteri tab koster det til sammenligning kun 47 kw at producere de samme 36 kw til en el motor . jeg tror personligt at en pluk inn hybrid som ex denne model har en langt større fremtid en noget brint senarie har det i fremtiden.

http://www.afstrinity.com/press-release-1-13-08.html

Det er verdens første salgsklare suv pluk inn hybrid den køre i gns 150 mpg eller 49 km litteren.

Bio brændstof

angående bio gas så er jeg 100% enig med den rapport som der er offenlig gjort fra fødevare styrelsen idag det er både realistisk og sansynligt at producere meget meget mere bio gas end først forvendet. bio brændstof jo som syntedisk gas produceret ved en reaktor model dvs 3 genrations bio brændstof der har det en enorm fremtid jeg tror hverken på første eller anden genration når det gælder bio etanol, bio diesel er ok selv om at co2 besparelsen er begrænset men der er en lille men ikke ubetydeligt reserve der kan hentes her, alene den del fra den nødventige protein produktion som der er som naturligt bi produkt her af er ikke ubetydeligt danmark importere pt ca 60% af vores enorme protein behov. .

Endelig lidt solid data. om den syltede rapport.

http://ing.dk/artikel/85048

opisionen bør kræve at alle deres krav komme 100% gennemført eller sende spørgsmålet ud til folkeafsteming med paregraf 42 i grundloven
Regeringen har et alvorligt problem

Tak for linket Martin. Der kan man også finde en anden interessant undersøgelse (af den realistiske slags): "Dansk ministerium om biobrændstof: Glem det, drop det, skrot det", som endelig gør op med Europa-Kommissionens idiotiske forslag om 10% bioethanol i brændstof.

Nååå bio etanolUopia en "energi kilde" der forbruger ca 1 kw for at lave 0.9 kw. det er en direkte taber strategi .

At man får ca 8 kw pr kw invisteret ved at afbrænde den samme biomasse det er jo helt sikkert ligegyldigt.

Endeligt kommer der lidt fornuft ind i debatten

ET DEMOKRATISK FALLITBO
Hvis det er sandt, hvad der her oplyses:
At centraladministrationen i et helt år har tilbageholdt - og fortsat tilbageholder - en sagkyndig rapport om Danmarks miløpolitiske muligheder, som - ser det ud til - har afgørende betydning for Danmarks aktuelle miljøpolitik, så forekommer det mig, at den siddende regering har et dybt alvorligt forklaringsproblem overfor os danskere - overfor oppositionens politikere - overfor EU - og overfor resten af verden.

Ka' man ha' en regering, der - ser det ud til - bedrager alle andre end sig selv i så dybt alvorlig en sag?
Det er da - om noget - et demokratisk fallitbo!

Jørgen Steen Nielsen, du skal have tak for, synes jeg, at have afdækket dette tilsyneladende bedrag!
Forhåbentlig fortsætter du med at belyse denne situation fra alle sider - og hvis oppositionen i folketinget forholder sig passivt og ikke fremsætter et mistillidsvotum til regeringen (forudsat at oplysningerne holder), så har vi, efter min mening, ikke nogen opposition i dette land.

Så snart sagen er tilstrækkelig belyst - og alment kendt af offentligheden - må det tillige være opinionsmålernes opgave at afdække, hvad vi danskere mener her.

Alberti - hed han vist - lavede statsligt kassebedrag.
Dét her ligner, synes jeg, et tilsvarende viden-bedrag.

M.v.h. Arne.

Hvor man end står i klima-spørgsmålet og hvad man end mener om rapporten så er det da forkasteligt at regeringen har tilbageholdt disse informationer. Det er da for klamt.

Når det så er sagt så er der skam god grund til at være skeptisk overfor rapporten. Bla. "Danskernes biler kører i 2050 på 50 pct. brint". Hvor kommer den fra? Udover at der er et enormt net energi tab ved fremstillelse af brint, så er der masser af andre problemer med det såsom at det er meget svært at opbevare og transportere, da det fylder alt for meget (selv i flydende form) og det lækker (fordi brint atomer er mindre end alle andre atomer). Så den med brinten vil jeg da gerne have uddybet?!

Derimod forkommer 2020-scenariet umiddelbart meget realistisk.

Mht. bioethanol så bør man heller ikke afskrive denne mulighed. Med den nuværende udbredte teknologi er der ganske vist et ganske bekedent net energi udbytte (ca. 1 / 1,6) men nyere forskning indikerer at dette vil kunne forbedres kraftigt indenfor en overskuelig årrække. Eksempelvis har danske Novozymes (min tidligere arbejdsgiver) i samarbejde med bla. DOE (USA's Department Of Energy) inden for de sidste par år udviklet forskellige enzymer der forbedrer bioethanol-fremstillings-processen betragteligt.

I det hele taget er der meget nyere forskning der indikerer at der er masser af muligheder indenfor bæredygtig energi. Det vi bør gøre nu og her er dels at bruge mange flere resourcer på forskning, dels at spare mere på energien og dels i stigende grad benytte os af den teknologi vi allerede har til rådighed, herunder vindenergi og bioethanol, i det omfang det er muligt og forsvarligt.

1-1,6 i energi udbytte ved bio etanol. Er kunstgødning, pesticider markvanding, markarbejde, fragt af bio masse, forabedning af bio masse, destilerings processen, mm mm medregnet i denne beregning ? hviklen bio masse er brugt som bio rå stof ? Er det majs, korn, eller sukkerrør, majs har en relativ dårlig energi udbytte korn er værst. sukkerør giver ganske rigtigt et fornuftigt regnskab der faktisk er noget over de 1-1,6 i energi udbytte eller er det en gennemsnitlig værdi der kompinere alle tyber rå bio masse ?.

Men uanset hvad man bruger så alene den proces det kræver at at hente de sidste 5% vand ud af bio etanolen mest energi i hele processen.

Ttilsidst hvor vil du hente den ledige mark kapasitet i en verden der er underforsynet med fødevare ?

Det er en milliard forertning for Novozymes at overbevise verden om at bio etanol ikke har de problemer som det har, næsten alle uafhængelige forskere er enige bio etanol det er en energi taber der bruges mere energi end der vindes. eu kommisionens rådgiver er alle helt enige drop bio brændstofferne.

http://ing.dk/artikel/84865

Det er med bio brændstoffer som det er med brint, bio brændstoffer er det logiske valg i brasilien hvor man har en stor rest sukker masse fra sukker produktionen der kan anvendes effektivt og fornuftigt , island har en gigantisk potinitale for el produktion ved vandkraft og geijser som der opvarmer vandet til damp der driver en turbine. det at bio etanol er logisk energi kilde i brasilen og brint er det på island. gør ikke brint og bio etanol automatisk til den logiske løsning for resten af verden- der er særlige forhold der gør dette energi lager logisk

Danmark har et naturlig vind kraft potintiale og kulturelt bio gas potintiale der ikke er uvæsnlige energi kilder. men dette betyder ikke at vi ikke kan udnyttte en lille del af vores overkapasitet til et brint lager og forgasse bio massen når dette er fornufigt etanol er og bliver noget som jeg fortrækker i form af et glas god rom eller wiskey.

Hej Martin,

Ja hvor kom de 1 / 1,6 fra? Godt spørgsmål som kræver en forklaring.

Da vi jo ikke i Europa har et tropisk klima som i Brasilien kan vi derfor ikke basere os på sukkerrør som de har gjort. Derfor tog jeg udgangspunkt i USA's ethanol-produktion, da de har et klima der i højere grad svarer til vores. Deres produktion er p.t. primært baseret på majs.

Jeg er godt klar over at der er mange kritikere der mener at der ligefrem TABES energy i ethanol-fremstillingen. Men der er dog langtfra nogen konsensus omkring dette, selv ikke blandt "uafhængige" forskere. Det forekommer mig dog at være komplet idioti at USA/DOE skulle være interesserede i at hælde både energi og penge i et sort hul på denne måde?! Det ville jo være en katastrofe både økologisk OG økonomisk. Det første ville nu ikke komme bag på mig men det sidste ville faktisk. Hermed sagt at de da bestemt foretager sig mange dummme ting i USA, men når det kommer til økonomi plejer de da ikke at være komplet idioter.

Men jeg tror nu heller ikke man bare skal tage parter med stærke interesser som f.eks. Novozymes' eller majs/ethanol-lobbyen's ord for gode varer hvad angår ethanol's positive net-energi-forhold, ligesom man heller ikke skal tage olie-lobbyen's eller vindmølle-lobbyen's ord for det modsatte. Men igen har jeg svært ved at se at DOE skulle have andre interesser end at sikre USA's energi-forsyning?!

Jeg har iøvrigt også svært ved at se hvordan en "uafhængig" forsker skulle kunne udregne energi-udbyttet på et stykke papir. Det må jo nødvindigvis kræve at man følger hele produktions-forløbet nøje på et praktisk plan. Der er faktisk heller ikke foretaget særlig mange større dybdegående undersøgelser af dette.

Det jeg derfor refererede til var en undersøgelse fortaget af USDA (US Department of Agriculture) sammen med en lang række amerikanske universiteter som blev offentliggjort i 2004. Det viste at energi-udbyttet af ethanol var op til 1 / 1.67. Nu har jeg så lavet lidt research på det igen og der er siden dengang blevet foretaget nyere undersøgelser der viser et noget lavere udbytte 1 / 1.34, hvilket dog stadig er et udbytte og ikke et tab.

Du kan læse om de nævnte undersøgelser her:

http://www1.eere.energy.gov/biomass/net_energy_balance.html

http://www.greencarcongress.com/2004/06/cornethanol_net.html

http://journeytoforever.org/ethanol_energy.html

http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/ate/story?id=44646

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KFU/is_5_71/ai_n6331811

Man må da også gå ud fra at denne beregning inkludere al den energi der direkte eller indirekte forbruges i fremstillingen. Det er nok også derfor at den sidste undersøgelse viser et laver udbytte; fordi man i højere grad tager højde for de indirekte faktorer.

Men det siger selvfølgelig ikke noget om de andre resourcer der bruges i fremstillingen (f.eks. gødning) ligesom energi-udbyttet af vindmøller heller ikke siger noget om de enorme mængder stål der hertil bruges.

Men...Jeg er nu heller ikke nogen stor fortaler for ethanol. Der er som du selv nævner masser af andre problemer med ethanol-fremstilling. Ikke mindst mht. landbrugs-arealerne og fødevare-priserne. Dog mener jeg det er for tidligt at afskrive ethanol helt, og personligt tror jeg at det kommer til at spille en eller anden rolle i fremtidens energi-forsyning, også i Europa.

Nyere forskning peger på at græs muligvis kunne være fremtidens ethanol-afgrøde:

http://ing.dk/artikel/84526

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080109110629.htm

Eller endnu bedre: alger, da vi i så fald ville have løst problemet med landbrugs-arealer og fødevare-priser:

http://ing.dk/artikel/79534

http://www.nbc33tv.com/news/local/7621026.html

Men lad os nu se hvad der sker. Det afgørende er vel af vi er åbne overfor og afprøver de alternativer til fosile brændstoffer der måtte findes... :)