Læsetid: 4 min.

Tunesere kan udvises uden rettergang

Udvisningsstemplet sidder allerede på dem. Så når de to tunesere i dag skal i dommervagten, kommer retten ikke til at vurdere, om der er hold i PET's anklager mod dem, og om de virkelig er en fare for statens sikkerhed. Det er det rene Gulag, siger en kritiker
-PET har ikke ønsket at løbe nogen unødig risiko og har derfor valgt at gribe ind i en meget tidlig fase for at afbryde planlægningen og gennemførelsen af drabet,- sagde chef for PET, politimester Jakob Scharf tirsdag i en udtalelse. Ellers er det sparsomt med oplysninger vedrørende sagen, hvor to mænd risikerer at blive udvist til Tunesien.

-PET har ikke ønsket at løbe nogen unødig risiko og har derfor valgt at gribe ind i en meget tidlig fase for at afbryde planlægningen og gennemførelsen af drabet,- sagde chef for PET, politimester Jakob Scharf tirsdag i en udtalelse. Ellers er det sparsomt med oplysninger vedrørende sagen, hvor to mænd risikerer at blive udvist til Tunesien.

Jens Panduro (Arkivfoto)

Indland
14. februar 2008

Mens frygtsomme ambassadesekretærer i muslimske lande i de seneste 24 timer har spejdet efter oprørske demonstrationer mod genoptrykningen af Muhammed-tegningen i de danske aviser, har adskillige hjemmeboende danskere i samme døgn fået øjnene op for, at lighed for loven ikke er en naturlig konsekvens af at have opholdstilladelse i Danmark.

De to tunesere, der sammen med en dansk statsborger skulle have været i færd med at planlægge drabet på bladtegneren Kurt Westergaard, har begge opholdstilladelse i Danmark. Den ene er gift med en 22-årig dansk kvinde med to børn. Alligevel kan de udvises alene på baggrund af PET's mistanke, uden at en retsinstans undervejs tager stilling til beviserne i sagen.

Advokat Frank Wenzel er forsvarer for den ene af de to tunesere og skal i dag forsøge at tale hans sag i Københavns Byret. Men Wenzel mener, at der er opstået "en kafka'sk situation".

- Ændrer det overhovedet noget, hvad du siger i dommervagten?

"Jeg har en fornemmelse af, at det ikke hjælper så forfærdeligt meget," lyder svaret fra Frank Wenzel.

Alligevel vil han forsøge at få sin klient ud af varetægtsarresten, bl.a. med henvisning til den tredje anholdte i sagen, den danske statsborger, der nu går "fri ude på gaden".

- Hvordan vil du betegne tunesernes retssikkerhed?

"Som uendeligt lille. Det er fantastisk, at terrorpakken kan udnyttes på den måde. Men det kan den tilsyneladende. Og det er betænkeligt," mener Frank Wenzel, der i dag skal forsvare sin klient uden at have adgang til sagens akter. Og dermed til forklaringen på, hvorfor PET mener, at de to tunesere udgør en fare for landets sikkerhed.

Mørkelagt fra start

Som altid i sager, hvor PET spiller hovedrollen, er det minimalt, hvad offentligheden får at vide. Og PET har ret til det. Med terrorpakken, der blev fremsat af den tidligere Nyrup-regering i 2001 og vedtaget af et bredt flertal i Folketinget lige efter, at regeringen Fogh var trådt til, blev det muligt at bruge den nu meget omtalte administrative inddragelse af opholdstilladelser og de efterfølgende udvisninger af ikke-danske statsborgere.

Det er afgørende, at de to tunesere falder ind under udlændingeloven. For så er der intet i vejen for at udvise folk fra Danmark, selv om de ikke - eller endnu ikke - har begået noget strafbart. Det forklarer Jonas Christoffersen, der er adjunkt ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet.

"Der kræves kun en kon-kret mistanke, men det er ikke præciseret nærmere, hvad der ligger i det," siger han.

Konkret mistanke eller ej. Når de to tunesere fremstilles i Byretten i dag, skal dommeren slet ikke vurdere mistanken om eller beviser for eventuelle drabsplaner. Her handler det kun om, hvorvidt tuneserne i henhold til udlændingeloven kan sidde varetægtsfængslet inden udvisningen.

"Udvisningen er lovlig, hvis der foreligger en sikkerheds-vurdering, der er underskrevet af integrationsministeren," forklarer Jonas Christoffersen,

- Så dommeren får ikke oplysninger om selve sagen?

"Nej, lovens betingelse er, at de skal være en fare for statens sikkerhed. Ifølge loven afgør ministeren, om de er det," lyder det fra adjunkt Jonas Christoffersen.

Frank Wenzel, der ligesom dommeren ikke har set sagens akter, påpeger, at det heller ikke er sikkert, at integrationsministeren har haft adgang til PET's materiale. Det er i første omgang justitsministeren, der laver en indstilling på baggrund af PET's anbefalinger. Hvor meget, der sendes over til Birthe Rønn Hornbech (V) i Integrationsministeriet, kan vi ifølge Frank Wenzel ikke vide.

- I princippet kan det altså være, at det kun er justitsministeren, der har set oplysningerne?

"I princippet, ja," svarer forsvarsadvokaten.

Livsfarligt stempel

Sovjettidens retsorden er det tidligere folketingsmedlem Preben Wilhjelm kommer til at tænke på, når han hører om udvisninger, der baseres på det, han kalder "blind tillid til efterretningstjenesten".

"Nok skal vi tage terrortrusler alvorligt, men derfra og til at være et samfund, hvor vi afkræves fuldstændig blind tillid til en efterretningstjeneste, der ville vi jo før i tiden have sagt: Det er jo det rene Gulag," som han formulerer det.

Den tidligere retsordfører for VS påpeger manglen på retssikkerhed for de snart udviste tunesere. Og de deler sandsynligvis skæbne med flere end de få, vi hidtil har hørt om. PET har nemlig samme beføjelser i forbindelse med ansøgninger om asyl, opholdstilladelse og statsborgerskab.

"Jo alvorligere anklagen er, jo vigtigere er retsgarantierne. De er jo ikke meget værd, hvis de netop skal fraviges, når man står over for en meget alvorlig anklage. Det er helt bagvendt det her," påpeger han.

Ifølge Preben Wilhjelm vil tuneserne slæbe rundt på et 'Til fare for statens sikkerhed'-stempel fra Danmark. Og det kan være livsfarligt for dem.

"Det kører jo rundt i samtlige politi- og efterretningsmyndigheder i det meste af verden. Det er jo livstruende at få det stempel på sig, at man bliver betragtet som en fare for statens sikkerhed i et demokratisk land," siger Preben Wilhjelm.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Traveler

Jeg bor ikke i Danmark, men i Australien og kan kun sige at det er et aspekt ved Muhammed krisen du ikke vil kunne finde ret meget respekt for hverken her eller i USA og det er uanset om du taler med venstreorienterede eller højreorienterede.

Jeg har set at nogen mener at Rose var med i et højreorienteret komplot som er startet i USA. Det har næppe bund i virkeligheden. Hvis du lavede noget lignende med Jesus som i lavede med Muhammed ville du få Bush og stort set hele det det amerikanske religiøse højre på nakken, og du kunne meget vel få en ublid overgang til et andet liv en mørk nat du var på vej hjem.

Hvor du i det samme partier vil finde fiolk der vil stå side om side med Salman Rusdie - er der meget lidt forståelse for at man pisser på andre menneskers overbevisning og religiøse dogmer.

Ingen i USA eller her kunne drømme om at lave det Rose har lavet. Det er derfor du heller ikke kunne finde støtte blandt tildligere udenrigsministrer, ikke mindst hos Uffe Ellerman. De og han ved at det er ikke noget man forstår i regeringerne og de øvre lag i det meste af verden uden for Danmark hvor folk repektere hinandens religiøse dogmer i det omfang det ikke er forstyrrende for deres egne overbevisninger. At tegne Muhammed liger uden for enhver politisk nødvendighed.

Politisk kritik og satire er dyrket alle steder, men når vi bevæger os ind på religøse dogmar som er uden betydning for os andre, så udviser man respekt for hinanden. Det er forudsætningen for at vi kan leve med hinanden i lande med mange kulkturer og religioner som det jeg lever i. Når TV f.eks. viser billeder af afdøde så bringer man først en advarsel fordi man ved at det er en tro hos vores aboriginaler at de ikke må se billeder af afdøde. Det handler om gensidig respekt.

Jeg kunne nævne 100 af andre eksempler. Kun fascister KKK og neo-nazister synes i USA og lignende folk her synes det er smart at lave karikaturer af Muhammed.

Kun hvor det er politisk nødvendigt, dvs emner somn de mere utrære former af Sharia og lignende er acceåptebel samtale emne. Vi respeklterer vores muhammedameres religion der hvor det er uden betydning for os, som f.eks. deres dogme om at man ikke må tegne eller på anden måde gengive/belledliggøre profeten. Alt andet anses for barbari i blandt de fleste i de ledende i vores samfund. Det vil i osse i sidste ende blive tvunget til at forstå. Lige netop sådan noget som billedligørelse af profeten vil i aldrig kunne komme igennem med at tvinge foilk til at accepterer, regningen for den form for stunts og unødig respektløshed vil blive for stor.

At vi så skal beskytte enhver tidligere muslim der er faldet ud med sine egne er en ganske anden sag, ligesom vi også skal beskytte folk mo deres tåbelioge fatwaer

Udvisning af terrormistænkte uden rettergang
Det er glimrende at bl.a. Bendt Bendtsen står fast på loven om udvisning af terrormistænkte fra Danmark. Loven tager naturligvis hensyn til Rigets sikkerhed. Hverdagens uroligheder og trusler såvel mod Danmark som overfor de øvrige europæiske lande taler sit eget tydelige sprog.
Folketinget indførte naturligvis terrorloven efter den terrortragedie der ramte World Trade Center.
Advokater er ,,bekymrede?” for retssikkerheden desangående. Senest med de to terrorsigtede tunesere.
Personligt fristes jeg til at tro det er de honorarer advokaterne går glip af der får dem til at reagere mod den, selvfølgelige, terrorlov? Danmarks sikkerhed sat op imod klækkelige honorarer?
Alle mulige, mere eller mindre frelste, udtrykker også bekymringer, ikke mindst den allestedsnærværende radikale politiker Simon Emil Ammitzbøll, der med næsten religiøs andagt mener at udvisningerne er i strid med menneskerettighedskonventionen. Det er det ikke.
Ammitzbøll, burde som folketingspolitiker sætte sig lidt bedre ind i paragrafferne inden han (og andre) udtalte sig så skråsikkert.

Jeg tillader mig at bringe et uddrag vedrørende konventionen.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, jfr. lovbekg. nr. 750 af d. 19.10.1998, som er ændret ved
§ 10 i Lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.
Herved bekendtgøres lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med de ændringer,
der følger af lov nr. 1080 af 20. december 1995, bekendtgørelse nr. 423 af 20. maj 1996, og bekendtgørelse nr. 749 af 19. oktober 1998.
Den bekendtgjorte lovtekst gælder fuldt ud fra den 1. november 1998.1)

Protokol nr. 7 af 22. november 1984, som ændret ved protokol nr. 11 af 11. maj 1994

Artikel 1

Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

Stk. 1. En udlænding, der lovligt er bosiddende på en stats territorium, kan ikke udvises derfra,
MEDMINDRE dette sker i medfør af en beslutning truffet i overensstemmelse med loven, og den pågældende skal have adgang til:

a) at fremføre de grunde, der taler mod udvisningen,

b) at få sagen prøvet på ny, og

c) med henblik herpå at være repræsenteret over for den kompetente myndighed eller en person eller personer udpeget af denne myndighed.

Stk. 2. En udlænding kan udvises inden udøvelsen af de i stk. 1, litra a-c nævnte rettigheder,
når dette er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden eller begrundet i hensynet til den nationale sikkerhed.

Mon ikke disse reviderede paragraffer taler sit tydelige sprog?
Der er vist ingen grund til at betvivle PETs ´glimrende arbejde. Rigets sikkerhed frem for alt.
Lad PET gøre deres seriøse, grundige arbejde i fred, uden den utiltalende mistænkeliggørelse. Det gælder, trods alt, Danmarks sikerhed.
Jeg håber ikke at Folketinget fraviger loven, håber ikke at Folketinget forfalder til populisme. Terrortruslerne er både synlige og meget alvorlige.
Det er som om at Europa og Danmark er ved at vågne.

Arne Hornborg
Grafiker/forfatter.
Spangåvej 34 . Sengeløse
2630 Tåstrup

jeg må ærligt indrømme, at selvom man er mistænkt for en trussel for staten sikkerhed, så skal man overfor en dommer, ligemeget hvad man er mistænkt for, skal man kunne forsvare sig.

Udvisning er selvfølig en fair dom, hvis der er beviser nok for at de ville myrde en person. Om vedkomne risikere at blive tortureret eller ej, skal vi være lieglad med.

Til Test

Hvis det er html du gerne ville benytte skal du bruge disse klammer:

< >

Mohammed, jeg er ikke helt enig. I spørgsmål om statens sikkerhed skal jurister ikke træffe afgørelser - det er PET og politikerne der afgører om de mener at sikkerheden for staten - herunder truslen mod ytringsfriheden - er tilstrækkeligt truet til at en udvisning skal gøres gældende. Jurister har ikke demokratisk legitimitet til at tage sig af sikkerhedsspørgsmål.

Jurister - dommere - er netop i Danmark ikke folkevalgte, fordi de ideelt set skal være hævet over politiske hensyn. Det er det dér med magtens tredeling, I ved. Hvis politikere skulle have dømmende magt i specielle sager, ville vi få en "rets"praksis efter den til enhver tid siddende justitsministers forgodtbefindende. Ret betænkeligt i betragtnig af, at vi i Danmark har haft flere justitasministre, der er blevet straffet for kriminalitet.

Det er jo desværre det der tilsyneladende er brud i her Vadmans. Tredelingen er en af grundpillerne i det demokatiske system, og det er dybet beklageligt at konstatere at opleve hvordan højrefløjen nu i tiltagende grad argumentere for en fjernelse eller underminering af denne samt andre grundlæggende retsstatslige og demokratiske principper. Endnu nere grotesk er det at de argumentere at det det er nødvendigt for at 'beskytte' demokratiet.

Jeg har lige læst Jan Guillous seneste bog, der bl.a. handler om den svenske pendant til dansk terror"lovgivning", og jeg må desværre konstatere, at hvis han står til troiende, så er den væsentligste forskel på dette område mellem Danmark og Sverige, at de i Sverige stadig har kritiske aviser og en politisk opposition, der ikke bare er dikkende lammehaler for magthaverne.

@Per Vadman

"at de i Sverige stadig har kritiske aviser...."

Det var en joke, ikke?? Sverige har nok den mest system-tro presse i den vestlige verden.

Ulrik Høstblomst

Jesper ??

PET havde ikke flere informationer end du eller jeg før de fik dem af Mossad

De kunne ikke videregive noget de ikke havde

Derudover har der altid været en kløft mellem "klogepolitiet" og ordenspolitiet som helt sikkert også har været medvirkende til at PET ikke delte specielt villigt ud af det materiale de trods alt var i besiddelse af.

Men højest sandsynligt har der været en vis udveksling mellem kriminalpolitiet og PET som PØK bare ikke har redegjort for .... evt fordi han ikke vidste noget om omfanget

Uanset hvad skal PET's tidligere dispositioner vel ikke stå som grønt lys for yderligere udhulinger af retssikkerheden i 2008 ?

Så hvad er det lige vi skal "takke" PET for ?? når vi nu i det hele taget ikke ved en disse om hvad det er de har gang i ?

Ulrik Høstblomst

Jesper

Jeg er ikke i tvivl om at man er nødt til at have et politi og at der er nødt til at være en afdeling der arbejder med efterretning i dette politi

Så langt så godt

Men dette nødvendige politi må og skal altså være under demokratisk kontrol hvis det skal beskytte demokratiet

I det øjeblik det agerer uden demokratisk kontrol og efter udemokratiske standarder for at beskytte demokratiet har man jo ligesom skyllet barnet ud med badevandet... ikke ??

Sværere at forstå mit "projekt" er det egentlig ikke --

Jens, vil du virkelig påstå, at svenske aviser er mere "systemtro" end danske? Så må det fandeme stå svagt til - medmindre du selvfølgelig mener, at "systemtro" er synonymt med respekt for demokrati og saglig debat.

Jesper du kunn ehave spurgt min gamle formand Gert Petersen og han ville have givet dig et langt foredrag om gavligheden og nødvendigheden af efterretninsgtjenester. Dit kendskab til hvordan 'vi' tænker på venstrefløjer synes at være et overfladisk et fra din gymnasietid eller sådan et sted, ikke et der omhandler tankegangen i noget politisk partis ledelse.

Bortset fra det så er det da rart at notere at der stadig er anstændighed og retsbevidsthed til også blandt de borgerlige, og ikke mindt er EU nu kommet ind med krav om retsag - godt vi har EU - og ikke kon Fog og hans venner i DF

Ligesom Vesten vandt den kolde krig i sin tid, vil vi vinde denne nye 'krig'. Wait and see. Menneskets behov for ussel mammon, velfærd og udvikling er i sidste ende større end deres religiøse behov. Sådan var det i vores del af verden og sådan vil det ultimativt udvikle sig i den underudviklede del af denne verden.

Jesper
Jeg kan udmærket forstå at det kan være svært at forstå at nogen kunne hoppe med på DKP vognen i perioden 1930 til 1956. Det kan jeg faktisk selv have svært ved at forstå, men jeg har respekt for de folk der fandt vejen ud af det og endte med ubetinget at bekende sig til demokratiet. Gert er et sådant menneske. I øvrigt forekommer sådanne deklarationer mig temmelig hyklerisk al den stund at du ikke har skygge af problem når det gælder f.eks. Karen Jespersen – men bare folk gå langt nok til højre så er det ok – er det det?

@ Ristinge

Var den 'Store rorgænger' himself ikke også inde og snuse til de brune drenge?

'under Stalins ikke-angrebspagt med Hitler ' Jesper

var Gert altså 12 år gammel eftersom han blev 80 sidste år og pagten blev indgået i var det 1939, så det er altså mildst sagt forkølet sludder at bringe det på banent.

Jeg ved i øvrigt ikke hvad du mener med 'mine venner' jeg har aldrig været venner med DKP, mit tidligere medlemskab af SF har jeg det overordentlig godt med, ikke mindst de sneste år har jeg fået det bedre med det.

Og Nej
Henriksen,
den historie har heller ikke noget på sig af flere grunde; når man er under 15 kan man næppe siges at være politisk moden og det der handlede om at en barndomsven var involverede i det danske nazipartis spejderkorps der før besættelse og Gert var med inde og lugte til bageriet, som man jo let gør som barn.

Politisk bevidste begynder de fleste fleste af os ikke at blive før vi er omrkig tidligst 16-17 år, så det er mildt sagt tåbeligt at trække ting ind før den tid.

Sider