Læsetid: 3 min.

Solana: Global opvarmning truer EU's sikkerhed

Med klimaforandringer følger regionale konflikter om jord, vand, mad og energi – blandt meget andet vil det give øget flygtningepres, skriver EU’s udenrigskoordinator i rapport til denne uges topmøde
EU-s udenrigs- og sikkerhedskoordinator Javier Solana advarer om, at de globale klimaproblemer bliver en ny -trussels-multiplikator-.

EU-s udenrigs- og sikkerhedskoordinator Javier Solana advarer om, at de globale klimaproblemer bliver en ny -trussels-multiplikator-.

Ahmad Omar

10. marts 2008

Når EU's stats- og regeringschefer på torsdag mødes til forårstopmøde i Bruxelles, vil de på deres bord have et dokument udarbejdet af EU's udenrigs- og sikkerhedskoordinator Javier Solana, der advarer om de globale klimaproblemer som en ny 'trussels-multiplikator'. De udfordringer, som EU og det internationale samfund allerede i dag står over for med øget flygtningepres, øget konkurrence om energiressourcer og regionale konflikter om vand og jord, vil inden for et årti blive ganget op til et betydeligt alvorligere niveau, fastslås det i dokumentet, som er lækket til flere nyhedsbureauer.

Klimaforandringerne vil udløse humanitære kriser, politisk og økonomisk ustabilitet, grænsekonflikter, etniske spændinger og miljøbestemt migration af millioner af mennesker til Europa fra Afrika og Mellemøsten, forudser Solana ifølge AP.

"Europa må forvente et markant øget migrationspres," når mennesker for alvor begynder at flygte fra den fattigdom, sygdom og arbejdsløshed, som vil følge i klimaforandringernes kølvand. I skrøbelige stater kan vanskeliggjorte levevilkår føre til øgede spændinger mellem etniske og religiøse grupper og til politisk radikalisering, advarer dokumentet.

Dokumentet nævner bl.a. tørke, oversvømmelser, reduktion i det dyrkbare areal og svindende fiskeressourcer som fænomener, der allerede mærkes mange steder, men vil blive kraftigt forværret i tiden frem til 2020.

Stigning i havenes vandstand og øget forekomst af voldsomme vejrfænomener vil især få alvorlige økonomiske konsekvenser i tætbefolkede regioner som den kinesiske og indiske østkyst, Caribien og Centralamerika.

I Mellemøsten vil konflikterne om vand med stor sandsynlighed forværres og "føre til yderligere politisk ustabilitet med ødelæggende konsekvenser for Europas energiforsyningssikkerhed og andre interesser," hedder det.

Både det sydlige Afrika og Afrikas Horn vil være mest sårbart for mindre nedbør og højere temperaturer, mens kombination af tørke og for højt dyrkningspres kan føre til tab af 75 pct. af den dyrkbare jord i Nordafrika og området syd for Sahara. Nildeltaet trues af både stigende vandstand og tilsaltning af landbrugsarealer. 12-15 pct. af landbrugsjorden kan her blive tabt til havet i løbet af dette århundrede med fem mio. mennesker i området berørt allerede i 2050.

"Migration i denne region, men også migration fra andre regioner gennem det nordlige Afrika med Europa som mål vil sandsynligvis intensiveres," skriver Javier Solana.

Alt i alt vil klimaforandringerne blive "en trussels-multiplikator, som forstærker eksisterende tendenser, spændinger og ustabilitet," advarer dokumentet ifølge AFP.

Konkurrence i Arktis

En global temperaturstigning på to grader i 2050 "vil indebære alvorlige sikkerhedsmæssige risici", og højere temperaturer "vil føre til sikkerhedsscenarier uden fortilfælde, fordi det sandsynligvis vil føre til overskridelse af et antal 'tipping points', der kan udløse yderligere, accelereret, irreversibel og stort set uforudsigelige klimaændringer."

Et 'tipping point', som ifølge nogle klimaforskere måske er ved at blive overskredet netop nu, er afsmeltningen af havisen i det arktiske område. Det kan i sig selv blive konfliktforstærkende.

"En yderligere dimension af konkurrencen om energiressourcer ligger i den potentielle konflikt om ressourcer i polarregionerne, som vil blive tilgængelige som konsekvens af den globale opvarmning," hedder det med henvisning til bl.a. de mulige oliereserver højt mod nord, som måske vil kunne udnyttes, hvis området bliver varmere, og isfri farvande muliggør tanker-transport af den udvundne arktiske olie.

Intens konkurrence

Solana nævner Ruslands plantning af det russiske flag på den arktiske havbund sidste sommer som et vidnesbyrd om en forestående international konkurrence om energi- og mineralressourcer på de nordligste breddegrader.

Hvis eller når isen ved Nordpolen smelter i sommermånederne, åbnes også nye handelsruter gennem Beringstrædet og det kan få omfattende konsekvenser for de aktuelle handelsmønstre og konkurrenceforhold, understreges det.

Det ventes, at EU-topmødet i Bruxelles torsdag-fredag lægger en tidsplan for EU-landenes interne forhandlinger om de europæiske mål for CO2-reduktion og vedvarende energi frem til år 2020. Med dokumentet fra udenrigskoordinatoren vil EU-Kommissionen presse stats- og regeringscheferne til i højere grad at anskue klimaproblemet som noget, der også handler om sikkerhed og politisk-økonomisk stabilitet.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Den helt uhæmmede og fuldstændig uansvarlige børnfødselstilvækst der forekommer i afrikanske og mellemøstlige lande er en lige så stor trussel mod EU og hele jorden som klimaændringer er. Begræns børnefødselsantallet i disse lande og en del af problemet vil være løst. Der vil blive mere mad til alle og kvinderne vil få bedre vilkår. Der vil ikke være samme udmarvning af jorden som sker nu, hvis der bliver færre at deles om den. Hvis børnfødselsantallet bliver mindre, vil der komme færre klimaproblemer og der vil være mad til alle. Vi skal hjælpe disse lande med børnebegrænsning for både deres og vores skyld - og for jordens og klimaets skyld.

Heinrich R. Jørgensen

Hov hov Per, nu ikke forstyrre Dortes verdensbillede...

Nu mangler vi bare at nogle af de sædvanlige "bidragydere" begynder at hævde af paven og GWB er del af et internationalt islamistisk komplot rettet mod "os".

Claus Rasmussen

Jeg synes det er utroligt, at Solana ignorerer den fuldstændigt ukontrollerede befolkningstilvækst i de muslimske lande.

F.eks nævnes det at 10-15% af landbrugsjorden i nildeltaet (som ovenikøbet kun udgør en mindre del af Ægypten) kan gå tabt frem til 2050. Men det nævnes ikke, at Ægyptens befolkningstal i samme periode vil blive fordoblet fra 80 til 160 millioner mennesker. Så klimaændringerne medfører en nedgang i produktionen på max. 10-15% mens befolkningstilvæksten medfører en stigning i behovet på 100% ! Klimaændringerne kan være et problem, men det er et forsvindende problem i sammenligning med befolkningstilvæksten.

Man må næsten håbe, at Solana udtalelser bare er et letkøbt/populistisk argument for yderligere stramninger af CO2 udledningerne og ikke et generelt udtryk for EU bureaukraternes vurdering af de trusler, vi står overfor i de kommende år.

Heinrich R. Jørgensen

Ja, hvor svært kan det være at forstå, at når man giver nogen lægehjælp og nødhjælp, og dermed forhindrer folk i at dø af banale sygdomme, infektioner, mangel på vand eller mad, så griber man ind i naturens lovmæssighed.

Ja, hvor dum har man egentligt lov til at være...

Ja, hvor dum har man egentligt lov til at være...

Tilsyneladende ubegrænset......

Solana er således sent ude med de alvorlige konsekvenser, som meget længe har været helt forudsigelige....! Det er længe siden Pentagon fremkom med de helt samme forudsigelser.

Analyse: Terror som miljøbeskyttelse?

http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=4695

Miljøkampen er blevet til en regulær overlevelseskamp om lidt vand og en håndfuld ris.

Også kalder mennesket sig tilmed tænkende!

Bjørn Holmskjold

Der er efterhånden næppe tvivl om at den globale opvarmning og dens følger, er den største samlede udfordring menneskeheden er blevet stillet overfor, siden vi ’kravlede ned fra træerne’.
Der er tale om helt ny type af problemer, som vi aldrig før er blevet stillet over for: Konsekvenserne af vores handlinger har et usædvanligt langt tidsperspektivet (100 år eller mere). Vi er helt uvant med at tænke så langt frem i tiden. Konsekvenserne af vores beslutninger berører ikke så meget os og vores børn som vores børne- og oldebørn og tipoldebørn. Spørgsmålet er, om vi mennesker overhovedet er indrettet til at tænke og handle så langsigtet og ikke mindst om vores politiske systemer er indrettet til at håndtere den slags problemer?
Hvordan skal det globale samfund håndtere et problem af det omfang, hvor så mange skal være enige, så hurtigt og med så store konsekvenser? Historien levner ikke meget plads til optimisme.
Stillet over for de skræmmende perspektiver, som synes at blive mere og mere alarmerende for dag der går, gribes man af en følelse af magtesløshed: Er det ikke for sent at gøre noget alligevel? Er vi ikke allerede på vej ned at ’slisken’ mod den uundgåelige katastrofe? Kan man andet end at læne sig tilbage og udbryde ’efter os syndfloden’?
Jeg ser dog ét positiv perspektiv i alt dette. Den samlede menneskehed har en enestående mulighed for at kunne nå til en erkendelse af, at vi lever på en begrænse jord med begrænsede ressourcer, som vi alle er afhængige af, og vi vil mærke, at vi alle er afhængige af hinanden.
Vi bliver derfor nød til globalt til at tage ansvar for hinandens fremtid, hvis vi ønsker, at flest mulige skal overleve på de bedst mulige vilkår. (f.eks. erkende at den ressource jeg lægger beslag på tages fra andre) En ny global samhørighedsfølelse og medansvarlighed vil kunne se dagens lys, hjulpet på vej af de elektroniske kommunikationsmidler.
Den største fare bortset fra den truende økologiske katastrofe, er for mig at se trusselen mod vores demokratiske samfundssystem. Hvis der skal tages hurtige, vidtrækkende og ubehagelige beslutninger, der vedrører millioner af mennesker, virker de demokratiske beslutningsprocesser langsommelige, halvhjertede og sårbare. Politikere, der er afhængige af at kunne genvælges, vil ofte vige tilbage for at tage upopulære beslutninger, selvom de er nødvendige, og de vil tit være tilbøjelige til at bøje af, hvis de udsættes for et stort folkeligt pres. Her er historien fuld af eksempler. .
På den anden side: Er demokratiske afgørelser i de situationer ikke den bedste garanti for, at de vil blive ført ud i livet? Er bred folkeligt engagement og medvirken ikke betingelsen for succes?
Skrækscenariet vil være, at vi ender i et rigidt kontrol/overvågningssamfund uden personlig frihed, hvor alt sker af hensyn til det ’fælles bedste’, men uden plads til hensynet til det enkelte menneske.
(Et eksempel: Hvis en global ’etbarns’ politik bliver besluttet, fordi det anses for en tvingende nødvendig. Hvordan vil det kunne forenes med vores forestilling om den personlige frihed?)

De ubehagelige beslutninger som vi skal tage vil bl. a. være:
Massive nedbringelser af energi forbruget: Da der ikke synes umiddelbart at være troværdige alternative miljørigtige energikilder, der kan træde i stedet for i de næste mange år. Så enten skærer vi massivt ned i vesten eller også starter vi en voldsom kamp om ressourcerne med kineserne og inderne i en meget nær fremtid (ja den er vel så småt begyndt) en kamp som ingen vil gå sejrende ud af.
Flytning af millioner af mennesker fra truede og ødelagte områder Den globale opvarmning er begyndt
Og uanset hvad vi gør fra i dag af, for at stoppe den, vil der ske havstigninger, opstå permanente tørke problemer i store områder, der vil true masse af menneskers eksistens. Hvor skal de tage hen når deres livsgrundlag forsvinder? Hvem vil modtage dem?
Håndtering af samfund der kollapser p.gr.a. økologiske katastrofer fordi deres livsgrundlag smuldrer.
Den civile orden vil være i fare for at bryde sammen, og være kilde til yderligere problemer
I sidste instans gælder det om at forhindre ’økologiske’ krige og ’økologiske’ folkemord, alles kamp mod alle. Vi har allerede set eksempler på dette i Rawanda og Burundi.
Vi må nytænke grundlaget for vores civilisation:
Vækst filosofien har spillet fallit:
Vores vestlige civilisation har siden begyndelse af 1800 tallet bygget på den ide at folkets lykke afhænger af væksten af samfundets velstand. Vækst i velstanden globalt set er passé.(I alt fald den velstand som er koblet til ressourceforbrug – og hvilken er ikke det?) I fremtiden kan der kun blive tale om fordelingen af velstanden.
De sidste 100 år har været viden til en enestående og enerådende grådighed, hos os i den vestlige kultur, i forbrug af alle ressourcer. En grådighed, der har nået et omfang, der er blevet ubærligt, især efter resten af verdenen har taget ved lære af vesten og er gået ind i kampen om ’en plads i solen’ på de samme vilkår.

Økonomien som eneste målestok dur ikke: Hvad der er vitalt for samfundets overlevelse kan ikke afgøres i kroner og øre. Hvad der er økonomiske det mest rentable og rationelle kan vise sig at være ødelæggelsen for samfundets overlevelse på længere sigt ( f.eks. udnyttelsen af fossilt brændstof). Det der ikke kan sættes kroner på kan vise sig at være det vigtigste for vores overlevelse (f. eks. tilstedeværelsen af naturlige økosystemer).

Den enkeltes ’frie initiativ’ må begrænses: Adfærd der ødelægger andre menneskers eller samfundets fremtidige muligheder for et bæredygtigt liv kan ikke tolereres længere. F.eks. en ikke bæredygtig udnyttelse af økosystemerne,. Det drejer sig ikke kun om udnyttelsen af regnskovene, men i ligeså høj grad om den måde landbrugs produktionen i vores eget land foregår på.

Ideen om at der findes en teknologik løsning på vores problemer, er en illusion: De irreversible økologiske ødelæggelser, som ikke vil kunne undgås, kan ikke ’repareres’. Havstigninger kan ikke rulles tilbage, tørkeramte lande vil forblive tørkeramte, uddøde arter vil ikke genopstå, økosystemer, der er brudt sammen vil, ikke gendannes. Vi må m. a. o. lære at tilpasse os de nye vilkår naturen byder os i fremtiden. Vi må se i øjnene at vi er afhængige af naturen frem for naturens beherskere. Siden industrialismens gennembrud har vi set os selv som frigjort af naturens vilkår, takket være vores teknologi – i virkeligheden er vi lige så afhængige af den som den middelalderlige bonde. Det er stadig solens indstråling og fotosyntesens, der er afgørende for vores overlevelse. Kun ved at forstå og tilpasse os naturen kan vi undgå at blive ramt af ødelæggende økologiske tilbageslag.
Det er som om vi i øjeblikket alle håber at en eller anden teknisk opfindelse skal komme og redde os ud af ’suppedasen’ gang for alle., så vi ikke behøver at lave om på vores liv, men kan fortsætte som om (næsten) intet er hændt. Men det er at lulle sig ind i en farlig drøm, hvis den afholder os fra, at begynde på at tage de nødvendige skridt, før det er for sent.
Jeg taler ikke imod forskning og udvikling af ny teknologi, der kan løse problemer for os. Tværtimod! Der er brug for at finde alternativ løsninger mere end nogensinde. Jeg siger blot, at det er en illusion at tro, at det kun drejer sig om at finde teknologiske svar.
Teknologien hjælper os ikke kun, den skaber også nye problemer for os (f.eks. atomteknologiens problemer med affald og sikkerhed). Der findes problemer, hvor der ikke er et teknologisk ’fix’, men hvor det er et spørgsmål om samfundets indretning og den sociale organisation, hvor det drejer sig om, at tilpasse sig de vilkår der nu engang er. Her vil en eller anden ny ’dims’ ikke kunne rede os..
Vi skal i gang med at skabe den fremtidige globale samfundsorden, hvor globale bindende beslutninger om brug af ressourcer, forureningsbegrænsninger, naturbeskyttelse, begrænsninger i befolkningstilvæksten er helt nødvendige. Jeg har endnu ikke set noget forslag fra nogen, om hvordan det sådan system kan opbygges, så vi ikke samtidig mister vores dyrebare personlige frihed og vores demokratiske samfundssystem. Det nuværende ineffektive og handlingslammede FN vil ikke være i stand til at løfte opgaven. Hvem har et bud?

Kære Bjørn
Jeg ser ikke anden vej frem end den, der insisterer på rationaliteten
Det drejer sig ikke om den ene eller anden rette tro, men om at erkende, at vi mennesker
uanset tro og kulturelle forskelle, besidder det samme rationelle potentiale. Vi er vel alle i stand til at erkende problemernes omfang og natur, om ikke andet så fordi det er i vores egen selviske interesse – reptilhjerne eller ej? Ingen kører vel videre, hvis de ser en afgrund åbne sig foran sig?
Nok er vi udstyret med en reptilhjerne, men vi har altså også fået en neocortex med mulighed for at tænke rationelt og langsigtet. Jeg tror, det er den vi skal satse på, hvis vi skal løse
vores problemer
Jeg står helt af, når jeg læres din beskrivelse af menneskets natur eller de demokratiske samfunds udvikling. Jeg fatter ikke hvad du skriver, men darwinisme og islam bragt sammen er da en nyhed, der vil noget!
Du giver åbenbart ikke meget for vores demokrati? For mig at se er det netop i de demokratiske samfund, der er mulighed for, at få gjort noget ved problemerne bl.a. gennem en åben debat som denne. De muslimske lande er vel ikke just forbilleder, når det gælder befolkningstilvækst og bæredygtig udvikling?
Så modsat dig er jeg oprigtigt bekymret for hvad der vil ske med vores demokrati i fremtiden
Fri mig for det socialdarwinsitiskt mareridt der bliver alternativet Så :Nej jeg vælger ikke side fordi det ikke giver mening. Jeg tror i virkeligheden ikke at vi får løst vores selvskabte problemer hvis vi ikke samtidig bevarer og styrker demokratiet også i de muslimske lande!

Ejvind Larsen

Kære Ole Falstoft,

jeg synes simpelt hen, at dine kommentarer er – blændende.

Tak!

Venlig hilsen

Ejvind Larsen

PS I uenigheden mellem dig og Bjørn Holmskjold må jeg også 'holde med dig', som de siger på legepladsen – også den på Slotsholmen i Københavnstrup

Det er fint, at EU tager stilling til opbjektive problemstillinger. Denne lille halvø med den massive befolkningstæthed er nødt til at navigere med fornuft, hvis der skal opnås sikkerhed fremover.

Hvis EU også kan handle menneskeligt er der grund til at glæde sig. Med politisk vilje og klimamæssige partnerskaber med naboregionerne vil meget kunne nås, inden problemerne bliver for store. Vi har brug for EU.

Ejvind Larsen

Hvad hjælper det du støtter Ole, når hverken du eller Ole ingen bold har at spille ind på banen? Man bibringer ikke verden nogen løsning ved, at alle går og klapper hinanden på ryggen for at have skreve noget, som de fleste allerede ved, men fortier af hensyn til deres overforbrug!

Det kræver strengt taget ikke særlige evner at beskriver alt det, som truer mennesket og den hele natur. For så med himmelvendte øjne at tage for givet, at Gud kommer med en håndsrækning.

For det gør Gud ikke!

Så hvis ikke et Khilafah, der med sikkerhed vil redde verden, hvad er der så man kan gøre kontant og effektivt?

Vi har 8-10 år til det.....!!

Bjørn Holmskjold

Kære Bjørn
Lad os stoppe meningsudvekslingen her, da vi åbenbart ikke kan forstå hinanden.
Jeg har i alt fald meget svært ved at forstå, hvad du mener. For mig ser det ud, som om dit verdensbillede er fuldt af profetiske forudsigelser, hvis sandheder er mere end tvivlsomme. Det er meget vanskeligt at argumentere med én, der åbenbart allerede ved hvordan verden vil udvikle sig. Jeg forstå blot ikke, hvordan man kan have en så sikker overbevisning om, at det åbenbart vil gå af helvede til, uanset hvad vi gør. Gi’r det ro i sjælen?
Jeg ser fremtiden som meget usikker og åben. Alt kan ske og meget afhænger af hvad vi beslutter at gøre eller undlade at gøre.

I det mindste er dette dog en intellektuel diskussion og det skal man påskønne. :-) Det gør jeg ihvertfald.

Problemet er et og kun et - vores (vestens) krav på overforbrug. Danskerne bruger mere end 40X de ressourcer en Somalier bruger. De fleste mennesker i verden må klare sig for mindre end 5USD om dagen til ALT. Dorthe og Claus - hvis alle skulle have hvad danskerne har, så har vi brug for yderliger to kloder at bruge af. Hvis alle skulle have hvad amerikanerne har skulle vi have ni kloder. Det er logisk at dette er ikke bæredygtigt. Her i vesten måles vores CO2 forbrug i titals ton/indbygger. I mange u-lande kan man måle dette i kg. Men de vil jo selvfølgelig gerne have hvad vi har. Og vi vil ikke have mindre end det vi har... Det er mao ikke overbefolkning som er problemet, men skæv fordeling af resourceforbrug. Vi giver mindre end 1% af vores BNP til at rette op på det . Vi har sagten råd til at give 10.

I 1991 var det beregnet at, for at absorbere det CO2 som mennesket har pumpet i atmosfæren igen siden begyndelsen af den industrielle revolution, skulle vi plante verdens hurtigst voksende træ (en acacieart) på 6x Afrikas areal, under forudsætning af at det voksede lige godt på Grønland, Sahara, Europa, Asien, Antarktis.... Det er jo selvfølelig absurd og kan ikke lade sig gøre. Der er yderliger et minus - landjorden på denne planet udgør kun 5x Afrika... Nu, 17 år senere skal vi plante 7,5 x Afrika...

Der var engang verden KUNNE have udviklet sig i en bæredygtig retning. Den første advarsel kom velsagtens med Brundtland Rapporten (jeg husker ikke årstallet), den næste kom med Rio Konferencen (Earth Summit) i 1993. Der kom flere efter det. Der er INTET nyt i det Solana siger. Intet.

IPCC har stort set ikke ændret konklusionen i deres rapporter siden deres allerførste i (vistnok) 1991, blot er der flere detalier nu. Der er mer videnskab som underbygger det. Meeen, de inkluderer IKKE materiale som er ikke fuldt forstået og entydigt. Desuden tager det ca. 3 år at gennemgå det videnskabelige materiale for at være sikker på der ikke er fejl (peer review). Derfor er smeltningen af indlandsisen og gletsjere ikke er medtaget. Så hvor de skriver en havstigning på 30 cm inden for 100år , kan den meget vel tænkes at være 6 meter på 10 år. Det er der mange videnskabs folk som understøtter. Store dele af Asien har tidligere haft mulighed for 3 rishøst om året . Det er verdens vigtigste afgrøde. Nu kan man mange steder kun få 2 høst fordi regnen enten udebliver, eller er så voldsom at høsten er ødelagt. Dette er heller ikke medregnet (endet end med nærmest en bisætning) fordi mechanismen er endnu ikke fuldt forstået. Ligeledes med Golfstrømmen hvis energiniveau ved USA's kyst er reduceret med ca 30% siden man først begyndte at måle på den. Kommer den under et (endnu ukendt niveau) grundet for meget smeltevand ved Grønland, risikerer vi en istid. Det kan gå endog meget stærkt - den sidste mellemistid hvor der var en temperatur forskel på kun 3-4 grader skete på mindre end 5 år.

Vores tiltag for at gøre noget ved det er som at pisse i bukserne om vinteren - det varmer kun et øjeblik. For at være diplomatisk, så er jeg ikke imponeret over vores regering - de fandt jo først ud af sidste år at, der rent faktisk stort set har været videnskabelig konsensus om årsagerne og konsekvenserne i snart 15 år.

Bud? En regering med nosser. En regering i samtlige overforbrugslande (som vores) som tør tage beslutninger der gør ondt på tegnepungen.

Det ville være rart hvis journalister og EU-politikere stoppede med at fylde folk med løgn at varme dage er pga. global opvarmning!

Teorien om global opvarmning taler om et par grader på 100 år! Skulle vi ikke stoppe den form for misinformation!
Allerede for et par år siden stod jourlisterne under de grimme oversvømmelser gladeligt og fortalte om globalopvarmning, alt i medens man kunne se at oversvømmelser altid er sket og i langt værre grad end sidste år - kunne være rart hvis vi stoppede med at lade meterologer lege forskere og journalister vejrprofeter!

Naturligvis lukker vi mennesker C02 ud i atmosfæren - men kun en brøkdel af, hvad planeten selv klarer i kraft af fx. vulkaner, uden det ingen atmosfære. Klimaet har altid været under forandring siden jordens barndom.

"Klimaforandringerne vil udløse humanitære kriser, politisk og økonomisk ustabilitet...siger Solana.". Endelig indrømmer en EU-politiker, at de sidste 30. års indvandring i virkeligheden har drejet sig økonomiske flygtninge fra Mellemøsten.

Dorte påpeger ganske rigtigt: Begræns fødselstallene.

Janus. Please, lad nu vær med at gøre også denne blog side til et rascistisk
forum. Næsten alle blogs i disse dage gør udlændinge generelt og muslimer i særdeleshed til syndebuk for alting. Dette forum handler om global opvarmning og hvad konsekvenserne bliver.

Journalisterne og politikerne baserer deres artikler og udtalelser fra videnskaben. Idet journalister og politikere jo som regel ikke er videnskabsfolk, sker der ofte misforståelser - f.eks. det med de 2 grader om 100 år. De 100 år er et ca.-tal og gælder fra den industrielle revolutions start - dette har man sat til ca 1780. Der ER altså nu gået de ca. 100 år, og tendensen er HELT klar - Temperaturen (luft) er allerede steget med ca. én grad og forventes vil nu aksellerere. Havvandet er steget med en halv grad. Vi taler om det planetariske gennemsnit og ikke om uge 33 var lidt varm eller ej. Sidst kloden havde en temperaturforskel fra idag på 2-3 grader, lå Danmark under 3 km is. Hvis ikke dette får dig til at indse at problemerne er kollosale og at 500 flygtninger er et større problem, så tror jeg ikke du kan hjælpes.

IPCC består af over 2000 videnskabsfolk fra rundt i verden og deres artikler bliver læst af yderliger forskere netop for at forhindre at der er fejl i metoder og konklusioner. Ialt er der over 10.000 videnskabsfolk som arbejder på det her.

Hvis fødselstallet skal begrænses, så må det være Vestens. En fattig afrikaner, for nu at tage et eksempel, bruger på et helt år hvad du bruger på 2 uger. Ikke fordi han ikke gerne vil have det samme som du, men fordi han ikke kan. Det er beregnet at hvis indiske skolebørn brugte ligeså meget papir som danske skolebørn, så ville der ikke være flere træer på planeten efter kun et år. Papir danner som bekendt også CO2 når det bliver smidt væk.

Problemet er enormt stort, ja mareridtsagtigt, og allerede i 1980'erne kom advarslerne fra dem som udelukkende beskæftiger sig med disse problemer og som har adgang til de fornødne data (jeg var en af dem). Nogle taler om at den næste verdenskrig kommer til at dreje sig om vand (for meget, for lidt, eller simpelthen fordi deres land er forsvundet pgra havniveaustigninger).

Ups der var en trykfejl:
Hvis ikke dette får dig til at indse at problemerne er kollosale og at 500 flygtninger er et større problem, så tror jeg ikke du kan hjælpes.

Der skulle naturligvis have stået :
Hvis ikke dette får dig til at indse at problemerne er kollosale og at 500 flygtninger er et mindre problem, så tror jeg ikke du kan hjælpes.

Kim Worm Sørensen

Først og fremmest forholder jeg mig til artiklen der inkluderer Global opvarmning og Migrationstrømmen. Faktisk anser jeg migrationsproblemet for væsentligste markør for Europas totale sammenbrud. Hvad har det med racisme at gøre?

For at vende tilbage til den Globale opvarmning, har stigningen af CO2 blot været på 0,4% de sidste 50 år, i modsætning til de 5% pr 100 år der blev postuleret i Kyoto.

Tusindårige målninger af iskerner viser ganske rigtigt en sammenhæng mellem CO2 og temperatur, nemlig den, at CO2 indholdet forandre sig op og ned EFTER at temperaturen har gjort det. CO2 er således resultatet af - og ikke årsagen til opvarmningen. Geologisk feltarbejde i nyere sediment bekræfter også dette. Der er solide beviser på, at når temperaturene stiger naturligt og cyclisk, er resultatet at jorden naturligt producerer mere CO2.

Vanddampe eller skyer, der tilsammen udgør omkring 3% af atmosfæren er den mest udbredte Drivhusgas. CO2 udgør kun 3% af den samlede mængde af drivhusgasserne, eller omkring 0,03% af atmosfæren. Derudover er vanddampe - på grund af sin molekulære vægt og absorberende kapacitet - 3000 gange mere effektiv som drivhusgas end CO2. De der giver CO2 skylden for klimaforandringerne nævner aldrig, - eller ihvertfald meget sjældent - dette vigtige faktum..

Computermodeller der spår om Global Opvarmning er ikke i stand til at medregne effekten af solen og skyerne; Hovedårsagen til temperaturforandringer er solen, hvis udstråling forandrer sig hele tiden, delvis i cycliske baner. Antallet af solpletter kan meget nøje sættes i forbindelse med gennemsnitstemperaturer på jorden f.eks. Den Lille Istid, og Den Middelalderlige Varmeperiode. Varierende intensitet af solens varmeudstråling påvirker overfladetemperaturene på havene og havstrømmene. Varmere havvand udstøder gasarter, hvoaf nogle er CO2.

FN - og nu også denne artikel - mener bevist at menneskabt CO2 forårsager Global Opvarmning..

I FNs 1996 endelige rapport om Global Opvarmning, blev to erklæringer eller konstateringer slettet fra det sidste udkast:
1) “None of the studies cited above has shown clear evidence that we can attribute the observed climate changes to increases in greenhouse gases.”
2) “No study to date has positively attributed all or part of the climate change to man–made causes."

Videnskabsfolkene der - på grundlag af deres egen forskning - insisterede på, at de 2 punkter skulle medtages i den endelige rapport, nægtede derefter at underskrive IOCCs protokol.

I DR2 programmet "Viden Om" blev det bl.a.nævnt:

"Jordens klima ændrer sig drastisk på turene rundt om vores lunefulde sol og i solsystemets lange rejse gennem vores galaxe, Mælkevejen.

En dansk forsker har nu bevist, at variationerne i den kosmiske stråling, som jorden udsættes for på rejsen, direkte kan aflæses i skyerne, og han giver skyer en central rolle i ændringerne i jordens klima. "
Citat slut..

De reaktioner der kom - specielt fra kollegaer og miljøorganisationer - efter at den danske CERN forsker havde offentligjort sine resultater gjorde, at han nu forstod hvordan Bjørn Lomborg måtte ha' haft det efter udgivelsen af sit hovedværk "The Sceptical Enviromentalist."

På baggrund af ovenstående skal jeg ikke ha' en journalist eller en EU-politiker til at fortælle mig, hvordan jeg skal forholde mig til Migrationsproblemet og den Globale opvarming, idet jeg anser journalister og EU for utroværdige.

Janus:
Jeg opfatter det som spild af tid, at diskutere realiteterne bag den globale opvarmning Det kan ikke være rigtigt, at vi skal starte med ’Adam og Eva’ hver gang? Lad os komme videre!
Hvis man ikke ønsker at se realiteterne i øjnene, er det jo altid mulighed for at finde
’en fejl i 3. decimal’ og derefter påstå, at hele ’udregningen’ er forkert. Man kunne kalde det en ’Bjørn Lomborg’. Forudsigelser har jo med at være hæftet med en hvis usikkerhed i sagens natur, derfor kan de altid diskuteres. At videnskabsfolk over hele verden daglig diskuterer og efterprøver teorierne bag klimaændringerne, giver mig en vis sikkerhed for, at de sikkert har ret når de siger, at klimaændringerne er (primært) menneskeskabte.
Kim: Du har da ret i at en mere handlekraftig mindre taktisk klimapolitik fra regeringen var ønskelig. Men problemet er at Danmarks betydning som forurener, globalt set er forsvindende. Det vigtigste vi kan gøre er vel at være et slags forbillede og en inspirator for andre?
Og her er der stadig lang mellem regeringens erklærede ønske om Danmark som et foregangsland og så de mere prosaiske realiteter.
Det er kun er global klimapolitik der batte noget
Der er 2 hovedproblemer for mig at se når man tænker på en global klimapolitik:
1 Hvordan sikrer man enighed om den globale politik, som kan holde i det lange perspektiv (100 år eller mere) i en verden, der er så ustabil og konfliktfyldt som den nu er? Og ikke mindst:
2 Hvordan undgår man, at befolkninger oplever at de få påtvunget restriktioner og forbud, der forringer deres liv, og som de ikke føler medansvar for? Det sidste er det, jeg ser som faren for demokratiet. Hvis mennesker ikke oplever, at de har indflydelse på, det der er vigtigt i deres tilværelse, vil de ende med ikke at tro på systemet. Jeg tror som sagt ikke, at det er muligt at lykkes med en klimapolitik uden folkelig deltagelse, engagement og medansvar altså demokrati.
Det var så en masse spørgsmål og ingen svar

Til Janus,
Du kan godt opgive. De herrer, der her diskuterer har ingen anelse om naturvidenskab, ligesom du kan se, at de heller ikke har gidet at sætte sig ind i, hvad IPCC egentlig er. Det har udviklet sig til et slags præsteskab, der ligegyldigt, hvilke argumenter du bringer, og dem du bragte var jo fuldkommen korrekte, bliver ved med argumetationsløst at påstå det samme.Måske ligger det i deres tilgang, der er lige så politisk som IPCCs rapporter.

Janus, allerførst skylder jeg dig en undskyldning - der var ikke rascistiske undertoner i dit indlæg (men du skyder alligevel problemet over på overbefolkning og deres forbrug er LANGT under vores per person)
Jeg vil ikke fremstå som bedrevidende, men jeg syntes du skulle læse: http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/myths/index.html
Det er fra den britiske metreologiske institut og er ganske klar. Den gør rede for 6 myter, bla.andre dem du nævner at ,temperatur kom først efterfulgt af CO2. Det ER omvendt. Den gør også op med solpletter og temperatur - det er korrekt at solpletter HAR en indflydelse, men det er også klart at de sidste 50 års temperaturstigninger kan ikke forklares med solpletter. Siden forklarer disse ting langt bedre end jeg kan og er fyldt med grafer der viser sammenhængen.
Og så er stigningen iøvrigt ikke 0.4% de sidste 50 år, men 0.4% PER ÅR i gennemsnit de sidste 50 år og det stemmer nogenlunde med hvad de sagde i Kyoto.
Nok om det.
Ole - Du har ganske ret i at Danmark som sådan grundet vores lille størrelse ikke kontribuerer særligt meget set i det globale lys. Men, per individ er vi nummer tre i verden når det gælder CO2 produktion per indbygger. Og da vi skal være vært for den næste klimakonference sender det et meget, meget dårligt signal at vi dels først gør noget ved det nu, dels gør så lidt. I nyhederne igår kom det frem, at vores forurening var business as usual og at investeringen i at reducere dette havde stagneret. Dette vil ikke fremme en god Klimaaftale næste år. Nu har Connie og Anders spillet verdens dyreste turistguides til Grønland i et år - jeg tror stadig ikke at de har forstået det. De skulle tage til Sibirien og se metangasserne der nærmest koger op af jorden (ja sådan ser det ud!) idet permafrosten er ikke 'perma' mere og den metan der før var bundet i og blokeret af isen vælter op i mange hundrede tusinde tons...
Jeg har desværre ingen svar på dine tre punkter (globale politik, påtvunge restriktioner, og truslen mod demokratiet). Jeg har to små børn og er hunderæd for deres fremtid. Jeg har arbejdet i mange år med bla.andet klima, biodiversitet og folkeoplysning og ved hvor lang tid det tager at vende et synspunkt (typisk op til 10 år alene for et større firma eller organisation, hvor lang tid tager det så ikke når vi skal oplyse og 'omvende' en hel planet? Siden Brundtland er der ikke sket meget - noget, men ikke meget.

"Jeg har arbejdet i mange år med bla.andet klima, biodiversitet " Det må sgu have været på et meget folkeligt niveau. Hvis du havde fulgt debatten, ville du have vist at H. Svensmark for længst på overbevisende vis har tilbagevist de argumenter, som IPCC og andre har frembragt mod hans teori. I øvrigt vokser støtten for hans teori i videnskabskredse, hvorimod modstanden mod IPCCs konklusioner stadig vokser. Fx giver IPCCs modeller intet svar på, hvorfor jordens gennemsnitstemperatur ikke er steget de sidste 10 år.
Du har ingen grund til at frygte for dine børns fremtid, i hvert fald ikke på grund af klimaet.

Hej Lauritsen
Der er en ny uventet ære at være blevet en del af et præsteskab. Jeg anede ikke at de tusinder af klimaforskere jorden over, åbenbart er medlemmer af en slags ’frimurerloge’, hvis fornemmeste opgave er at lukke øjne og øre for SANDHEDEN og putte folk blår i øjnene. Konspirationsteorier er en dejlig legeplads for folk der mangler argumenter!

Hr falstoft, jeg beskylder ikke nogen videnskabsmand for konspiration, og manglen på argumenter kan ikke illustreres bedre end af et citat: "Jeg opfatter det som spild af tid, at diskutere realiteterne bag den globale opvarmning". Derimod gør jeg opmærksom på, at der består en videnskabelig strid om årsagen til de klimatiske udsving.

P.Lauritzen, det kan da godt være du syntes at FN (jeg arbejdede for UNESCO) og de to miljøministerier i SØAsen jeg arbejdede for, financieret henholdsvis af EU og DANCED (tidligere under miljøministeriet, Danmark) er "meget folkelige" det skal jeg lade være usagt. Men jeg føler bestemt ikke jeg behøver at forsvare mig.

Jeg syntes ikke det er på sin plads her at slå hinanden oven i hovedet med tal slynget ud af det blå, derfor valgte jeg at referere til MET i England der forklarer de myter omkring klima ganske glimrende. Det er kort og særdeles koncist, tydeliggjorte med grafer af solpletaktivitet, temperaturer, skydække, CO2, m.v. (MET er et regeringsorgan og ikke en "videnskabelig konspirationsklub". Derimod er det et ministerielt rådgivningsorgan, der udelukkende bruger tørre tal. Tallene er tilgægelige for IPCC, men er ikke "opfundet" af dem - de stammer fra hele verden. Kilderne er bl.a. fra NASA, Science og Nature journalerne, iskerneboringer, direkte observationer m.v.

Jeg beklager dybt og ærger mig gevaldigt over at der desværre nu er konsensus blandt videnskaben at klimaændrngerne nu er bevist uden skyggen af tvivl PRIMÆRT er menneskeskabt. Dermed ikke sagt UDELUKKENDE, men primært. Jeg ærger mig fordi sandsynligheden for at videnskaben og klimamodellerne tog fejl er nu forsvindende lille. Det er ganske korrekt at der er voksende modstand mod IPCCs rapport, men modstanden er nu at den er for forsigtig og at smeltning af indlandsisen ikke er regnet med i tilstrækkelig grad og at gletsjere stort set ikke figurerer. Der er voksende videnskabelig støtte til, at vandstanden vil stige op til 6 (seks) meter og ikke 30 cm.

De der stadig tvivler er dem der ikke kender til fakta (følger ikke med) og dem der ikke vil se det i øjnene (og så iøvrigt dem som har en økonomisk gevinst ved at så tvivl, som Bjørn Lomborg).

Først undskyld til jer begge, Hr. Falstoft og Worm Sørensen. Jeg havde ikke styr hvem, der havde skrevet hvad.
I stedet for at gentage dine argumenter burde du læse et sammendrag af H. Svensmarks arbejder. Du kan let finde dem på nettet.
Det er vel heller ikke forbigået din opmærksomhed at 100 renommerede forskere afleverede deres protest til FN, fordi de anser konkluserne i IPCCs seneste rapport for at bygge på et for spinkelt grundlag. Ligeledes burde du også vide, at flere videnskabsmænd stod af under processen, netop fordi konklusionerne var for vidtrækkende, eller at de følte, at det var mere politik end videnskab.
Hvis du mener selv at følge med, så ved du også at det ikke r nogen påstand, at jordens gennemsnitstemperatur ikke er steget de sidste ti år: "Overfladetemperaturdata fra NASA og Storbritanniens Climatic Research Unit samt satellitmålinger af den nedre atmosfæres temperatur fra University of Alabama peger på, at den globale temperaturstigning nåede et maksimum i 1998, og at den siden da er faldet til en noget lavere værdi."
Dt er muligt at du vælger at tro på IPCC, der bestå af regeringsrepræsentanter og videnskabsmænd, og hvis rapporter redigeres af begge grupper to gange inden de udgives, men jeg vil heller tage stilling til fakta selv.
Klimapolitik er godt og rigtig , men med hovedet på det rette sted og ikke under armen.

Kim Worm Sørensen

Du bliver nød til at forstå, det hverken drejer sig om Migrationsproblematikken eller Den Globale Opvarming. Det handler i sin enkelthed om Politik, Konfrontationer, Skrækkampagner og Råstoffer.

Jeg ville ønske du kunne afse tid til at læse den tyske retsfilosof, Carl Schmitt "Det Politiske Begreb", hvoraf han bl.a. siger; Alt handler om Politik og det Suveræne.

Jorden og klimaet er i konstant udvikling. Eksempelvis i Triastiden var klimaet meget mildt og varmt.Der var ingen is på polerne, men der var ørkener inde i landområderne. Jordens forandring påvirkes konstant af Jordens cyklus rundt om Solen, havene og skyerne.

Mange mennesker tror også fejlagtigt, at luft blot består af Oxygen. Luft består imidlertid af andre kemiske sammensætninger:

- i %
Nitrogen: 78,10, Oxygen: 20,93, Argon: 0,93, Kuldioxid (CO2) 0,03, Hydrogen: 0,01, Neon: 0,0018, Krypton: 0,0001, Helium: 0,0005

Politikere og særlige udvalgte klimatologer påstår derved, at der er sket en stigning i CO2 udslippet - hvilket skyldes menneskets afbrænding af fossile brændstoffer.

Mennesker udånder også CO2. Det vil sige at de store Dinosaurer i Juratiden også forurenede Jordkloden ved udånding? Alligevel blev Dinosaurerne de mest succesrige arter i Jordens historie - en succes der strakte sig i 180 millioner år.

Jeg har tidligere nævnt, jeg ikke tror på Journalister og Politiker. Det også bemærkelsesværdigt at "miljøforkæmperen" Al Gore fyrer energi af i sit eget hus der svarer til tre danske parcelhuse.

En vis Herr. Hitler, sagde meget rammende: Vil man have de brede massers sympati, må man fortælle dem de dummeste og mest naive ting.

Lauritzen - Jeg kender udemærket godt Svensmark's arbejde - det er baseret på en ide af astronomen William Hershall i 1801, som observerede at der var en relation mellem kornproduktion og mængden af solpletter. Ideen er altså ikke ny. Det er ganske korrekt ,at der ER en relation mellem solpletter, aerosoldannelse og dermed mængden af skyer. Det sidste er dog baseret på laboratoriearbejde. Desværre, er det ikke umiddelbart beviseligt hvor stor denne solpletinflydelse er i atmosfæren og hans arbejde kan ikke forklare de sidste 50 års temperaturstigninger/svingninger. Det kan med andre ord ikke være hele forklaringen. Hvis man derimod ser på CO2, metan, lattergas (dannes ved kødproduktion), og andre menneskabte gasser samt ændringer af jordens reflektionsegenskaber (albedo) - der også er menneskeskabte, er billedet tydeligt. Det ER menneskeaktiviteter der pt ændrer klimaet. Den allerstørste 'aktivitet' er CO2 produktion (via skovfældning, olieafbrænding i alle dets afskygninger, så som transport, cementproduktion mv. og er den største kilde til temperaturstigningen. At 1% af de videnskabsfolk der arbejder med klima (mange af de protesterende var nu fra andre grene af videnskaben, så som humaniora) var utilfredse med IPCCs rapport er ikke et bevis for at IPCC tager fejl. Der er endnu flere som mener at IPCC er for forsigtig (og det skyldes givet de politikere der sidder i redaktionen) og at den ikke tager de sidste 4 års forskningsresultater med. Men det skyldes, som du korrekt påpeger, at den bliver gennemgået flere gange inden den bliver udgivet - det er nu mest for at den ikke indeholder fejl.

Til sidst, det er som mange har påpeget, korrekt at den atmosfæriske temperatur ikke er steget væsentligt de sidste 8-10 år. Mange har derfor sagt, "se bare, det er noget vås med CO2s indflydelse". Derimod har havets overfladetemperatur steget, der har været ENSO (El Nino Southern Oscillation) år, der også har indflyelse. Samt flere andre faktorer, så som vulkansk aktivitet og de særdeles kraftige storme verden har set - Katrina er den kendteste, men også både den nordlige og sydlige monsun. Disse har givet øget skydække der reflekterer solenergi. Tilsammen giver disse temperaturfluktureringer men TENDENSEN er nu stadig, at temperaturen er stigende siden 1917 som jo er skellet for den industrielle revolution (med et dyk under 2den verdenskrig) og at den største effekt kommer fra CO2. Der vil altid være fluktureringer - planetens klima er jo et yderst komplext kræ.

Jeg vil igen referere til METs webside: http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/myths/index.html
hvor der er grafer over solpletaktivitet, CO2, temperatur, albedo, mv. Det er hard-core data (fakta om du vil). Det vælger jeg at tro på. Selv Lomborg tror nu på IPCC ( !!! ) men det er en anden diskussion.

Janus - Jeg er i allerhøjestegrad enig med dig i at det drejer sig meget om politik og råstoffer. Jeg mener dog at skrækkampagner og konfrontation kan diskuteres - men det er vel derfor man har blogs som denne ;-).

Jeg er også helt, helt enig med dig i at Al Gore burde gøre rent hos sig selv når han nu snakker så højt som han gør. Men dermed ikke sagt at jeg ikke er enig i hvad han siger. Før han blev politiker skrev han faktisk en mursten af en bog om miljø som er ret god. (Og ja, gid jeg havde mere tid til at læse andet end om miljø)

Du har også ret i at klimaet konstant forandrer sig. Om det ligefrem var "mildt" under dinoernes tid kan diskuteres - planeten har haft op til 11X så meget CO2 i atmosfæren som nu. Faktisk er vi i en for planeten kølig tid, nok med det behagligste klima nogensinde i planetens historie. Men det er førstegang at en enkelt art har forårsaget så store forandringer og det endda på så kort tid (mindre end 200 år, men især inden for de sidste 50). At CO2 stiger voldsomt - set i geologisk tid er kurven lodret (!), er indiskutabelt. Det kan nemlig måles i ppm (parts per million) direkte i atmosfæren og er næsten fordoblet siden 1917. Det bliver målt flere steder i områder hvor industri og traffik ikke har indflydelse. Hvor det kommer fra kan også regnes ud (antal ha ryddet skov, antal millioner tons olie de enkelte lande køber hvert år, osv.) Det er ikke en påstand, men simpel købmandsregning.

Det er iøvrigt sjovt du nævner det med dinoer og deres indflydelse på klimaet. Der en del paleoklimaforskere, der mener at det havde de faktisk - de fleste var herbivorer og som bekendt producerer herbivorer metan og lattergas (prutter med andre ord) og da de var her i mange millioner år var det tilstrækkeligt til at store mængder CO2 ophobes - båse metan og lattergas konverteres jo til CO2 efterhånden. Der var også andre ting selvfølgelig, ligsom nu, og i denne sammenhæng må vi huske på at vi mennesker (Homo sapiens sapiens) kun været her i ca 11.000 år, mindre end et øjeblik set i planetens historie, men vores indflydelse på planeten er massiv.

PS. jeg stoler heller ikke på hverken politikere eller journalister - de fleste jounalister kan jo af gode grunde ikke sætte sig ordentligt ind i alting og så skal de jo sælge aviser. De fleste politikere er 'karriere-politikere' der gerne vil sidde fire år endnu, koste hvad det koste vil...

Bjørn - din artikkel er tankevækkende. Vi kan jo kun håbe det ikke bliver så voldsomt.

:-) til alle her.

Det er vigtigt at se proportionerne: i løbet af lidt mere end halvtreds år har mennesker brændt op hen ved halvdelen af den olie det tog planetens naturlige processer flere hundrede millioner år at producere, og heraf er vel at mærke den sidste halvdel brændt op på mindre end de siste 10 år, og den sidste halvdel vil blive opbrugt på kun en brøkdel af den tid det tog at bruge den første. Alt dette handler om eksponentialfunktionens egenskaber, som de fleste ikke er i nærheden af at begribe. De har det som manden der er sprunget ud uden faldskærm og nogen meter før han rammer jorden bekymringsløst konstaterer at "foreløbig går det jo så det suser!" (dette er optimismens essens).

Det er helt usandsynligt og faktisk umuligt at 99 pct. af menneskeheden vil vågne til bare nogenlunde bevidsthed om de reelle problemer før det er (alt) for sent. Menneskets genetik står i vejen for det. Selv længe fter at verdenshavene er steget til de fem-seks meter over nuværende havniveau som de stod på sidst temperaturene var som nu (for ca. 130000 år siden), er det stensikkert at de dominerende og magthavende kræfter af al magt vil ignorere og bortforklare den stedfundne katastrofe: for sådan er den dominante mennesketype, dette viser al historie os. Fornuftens mikroskopiske antal repræsentanter taler for HELT døve ører, og bliver altid "belønnet" med at blive fortiet, bagtalt på det groveste og i den sidste ende myrdet. Der findes ikke noget der er mere forhadt end ubehagelige
sandheder.

"Til sidst, det er som mange har påpeget, korrekt at den atmosfæriske temperatur ikke er steget væsentligt de sidste 8-10 år" skriver "Janus". Dette stemmer ikke, stigningen som har pågået og akcellereret de sidste halvtreds år er kun stagneret de sidste fire-fem år. Se din egen link. Intet tyder på at det er andet end helt tilfældigt, siden de underliggende processer raser videre og forstærkes, f.eks. tyder det meste på, at den polare havis allerede i sommer (og ikke om tredive år som forskerne spåede i fjor, eller om hundrede som de spåede for ti år siden) vil forsvinde næsten helt og efterlade sig et så godt som isfrit Nordpolhav, se:

http://www.dmi.dk/dmi/kun_tynd_vinteris_tilbage_paa_nordpolen

ftp://sidads.colorado.edu//DATASETS/NOAA/G02135/Oct/N_200710_plot.png

Kære ’Læser’..
Jeg nægter altså at lægge mig ned og dø! Jeg anerkender som sagt, at udfordringerne er kolossale, og jeg er heller ikke voldsom optimistisk, men den negative determinisme som
begrundes i vores genetik eller reptilhjerne, må jeg som biolog tage afstand fra, om ikke andet så for at bevare en smule håb. Det værste man kan er at berøve mennesker håbet. Så har de på forhånd opgivet kampen. Intet er vel endelig afgjort endnu? Vi kan da stadig gøre det rigtige, hvis vi har modet og viljen? I vores endnu demokratiske del af verden kan vi råbe politikerne op og holde dem fast på, at de skal anerkende problemets omfang og gøre noget ved et, ellers genvælger vi med ikke næste gang. En gang i mellem, er det faktisk folket er går foran politikerne se f. eks. hvad der foregår i USA i øjeblikket. Det synes jeg er meget opløftende

Undskyld et par meningsforstyrrende 'tyrkfgejl' der skulle stå:

'og gøre noget ved det, ellers genvælger vi dem ikke næste gang'

http://www.information.dk/156165

ole falstoft

Du skriver;

” Jeg nægter altså at lægge mig ned og dø! Jeg anerkender som sagt, at udfordringerne er kolossale, og jeg er heller ikke voldsom optimistisk, men den negative determinisme som
begrundes i vores genetik eller reptilhjerne, må jeg som biolog tage afstand fra, om ikke andet så for at bevare en smule håb.”

Når du skriver: ” Jeg nægter altså at lægge mig ned og dø!”. Betyder det så, at du i stedet heller vil sidde op og forholde dig afventende, eller betyde det, hvor u-dansk det end måtte lyde, at du reelt vil bekæmpe truslen?

Af det du skriver om reptil-hjernen kan udledes, at du som biolog ikke er af den opfattelse, at mennesket er underlagt reptil-hjernens dominans, som ellers kommer til udtryk i form af det ubevidst nonverbale Hvorfor det fra primatverden ubevidst nonverbale ifølge dig alene må være noget dyrene har at slås med. Mennesket må jo så i din udlægning være skabt ophøjet det primitive, og således helt i overensstemmelse med skabelsesberetningen?

Men du skriver så, at du er biolog!?

Du gør dig vendingen… ”men den negative determinisme som
begrundes i vores genetik eller reptilhjerne, må jeg som biolog tage afstand fra, om ikke andet så for at bevare en smule håb.”, hvilket forundrer mig.

Det er velkendt i den vestlige verden, at sandheden helst skal tolkes på en måde, som menneskene har det godt med. Hvorfor sandheden afbøjes om nødvendig til sin egen modsætning, om det er prisen for at menneskene har det godt med virkeligheden.

Infantiliteten Bjørn Lomborg formede jo også virkeligheden til det folk helst ville høre, og blev på den konto belønnet med al den fokusering, som et stærkt narcissistisk menneske kunne ønske sig.

Som biolog afviger du også naturens lovmæssigheder ved at fornægte reptil-hjernes indflydelse på udviklingen, idet du begrunder din bevidste fejltolkning af reptil-hjernens indflydelse med: ”om ikke andet så for at bevare en smule håb.”

Menneskehedens problemer er netop, at de ikke forholder sig til virkeligheden. Men former den i den retning, som de selv vil virkeligheden skal se ud. Det gælder ikke kun biologerne, men i høj grad også psykologerne!

Det håb, du så gerne vil skal være tilbage, bliver på den måde utopisk. For håbet er ikke-eksisterende for enhver, der bevæger sig direkte mod afgrunden, men som indbildsk tror sig på vej væk fra den!

Skal mennesket overleve, da skal mennesket naturligvis forholde sig til virkelighedens verden, som den er på godt og ondt, og ikke til deres mange urealistiske fantasier. Gør vi ikke det, så bliver virkeligheden mange gange mere brutal, end nogen har fantasi til at forestille sig!

Og så er alt håb ude!

Således hjælper det ikke at ville råbe de op, som ikke evner at forstå det, der råbes op om. Hvorfor de, som alligevel ikke forstår, skal påtvinges handling, om de vil det eller ej!

De skal nemlig ikke have et valg. For der er ikke længere noget at vælge imellem!

Bjørn Holmskjold

Der er så meget uvidenskabeligt sludder i de seneste indlæg her, især åbenbart fordi man ikke gider checke, hvad der er fakta, og hvad der er misinformation. Jeg lader andre tale for mig:
"Who are the experts who wrote and reviewed the body of the latest IPCC report? They are listed in appendices of IPCC's Fourth Assessment Report. There were 380 contributors. An investigation of the 51 located in the United Kingdom shows 5 economists, 3 epidemiologists, 5 who were either zoologists, entomologists, or biologists, 5 working in civil engineering or risk management/insurance, 7 with specialisms in geography, and just 10 with specialisms in geophysics, climate science or modeling, or hydrology. And there are 15 social scientists. These are climate experts?
A look at the U.S. contributors to the IPCC report reveals similar results: 7 economists, 13 social scientists, 3 epidemiologists, 10 biologists/ecologists, 5 engineers, 2 modelers/statisticians, 1 full-time activist (and 1 part time), 5 in public health and policy, 4 unknowns, and 17 working in earth/atmospheric sciences. Included as contributors to the IPCC report are Patricia Craig, Judith Cranage, Susan Mann, and Christopher Pfeiffer, all from Pennsylvania State University. Their jobs are (in order) website-designer, administrative assistant (2), and network administrator.
I then checked the list of reviewers. There were 1,300. Surely these were highly qualified climate scientists who evaluated the IPCC report. Wrong. The list includes Magnus Billberger of the Swedish Road Administration, two representatives of the National Veterinary Institute of Sweden, Henrik Eckersten of the Swedish University of Agricultural Sciences, and Hillevi Erikssen of the Swedish Forest Agency. It includes Anthony Coleman of the Insurance Australia Group, Richard Hoy of the Electricity Supply Association of Australia, and three other Australians: John Garnham of the Department of Primary Industries, Kim Ritman of the Dept. of Agriculture, Fisheries and Forestry, and Paul Marshall of the Great Barrier Reef Marine Park Authority. These are climate experts?

Jon Fjeldsa is with the zoological museum in Denmark. Adriaan Perrels is from the Institute for Economic Research, in Finland. Kivisaari Esko is from the Federation of Finnish Insurance Companies. Harri Lammi's only credential is listed as “Greenpeace.” Apparently no other qualification is needed to be a reviewer of the IPCC report.

In Italy, Wulf Killmann is with the Food and Agriculture Organization, and Bruno Petriccione is with the National Forest Service. In Japan, reviewers of the IPCC global warming report included Hideyuki Kobayashi, Research Coordinator for Housing Information System; Atsushi Tsunekawa, Arid Land Research Center; Nobuyuke Tanaka, Regeneration Process Laboratory, Forestry and Forest Products Research Institute.

In the Netherland, Bas Clabbers is with the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, while Jan Verhagen is with Plant Research International. There are others from such institutions as the International Fertilizer Development Center in Uruguay, the American Bird Conservancy, the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and the International Livestock Research Institute. Surely these are not the best places to find climate scientists.
Only one individual has been a reviewer of all of the reports issued by the IPCC. Dr. Vincent R. Gray has had a long career in scientific research in the UK, France, Canada, New Zealand and China. He has published many scientific papers in professional journals, founded the New Zealand Climate Science Coalition, and is author of the book The Greenhouse Delusion. He shares the 2007 Nobel Prize that went to the IPCC. But in October 2007, after 17 years as an expert reviewer for the IPCC, he stated: “I have been forced to the conclusion that for significant parts of the work of the IPCC, the data collection and scientific methods employed are unsound. Resistance to all efforts to try and discuss or rectify these problems has convinced me that normal scientific procedures are not only rejected by the IPCC, but that this practice is endemic, and was part of the organization from the very beginning. I therefore consider that the IPCC is fundamentally corrupt. The only 'reform' I could envisage, would be its abolition....Yes, we have to face it. The whole process is a swindle, The IPCC from the beginning was given the license to use whatever methods would be necessary to provide 'evidence' that carbon dioxide increases are harming the climate, even if this involves manipulation of dubious data and using peoples' opinions instead of science to 'prove' their case.... The disappearance of the IPCC in disgrace is not only desirable but inevitable....Sooner or later all of us will come to realize that this organization, and the thinking behind it, is phony."
Overrasket Kim?

I skarp kontrast til den åbenlyse mangel på kompetence hos en del af medlemmerne af IPCC står de 100 videnskabsmænd, der protesterde mod konklusionerne, altså nøjagtig modsat af, hvad Kim påstår:
"Open Letter to the Secretary-General of the United Nations
Dec. 13, 2007
His Excellency Ban Ki-Moon
Secretary-General, United Nations
New York, N.Y.
Dear Mr. Secretary-General,
Re: UN climate conference taking the World in entirely the wrong direction
It is not possible to stop climate change, a natural phenomenon that has affected humanity through the ages. Geological, archaeological, oral and written histories all attest to the dramatic challenges posed to past societies from unanticipated changes in temperature, precipitation, winds and other climatic variables. We therefore need to equip nations to become resilient to the full range of these natural phenomena by promoting economic growth and wealth generation.
The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has issued increasingly alarming conclusions about the climatic influences of human-produced carbon dioxide (CO2), a non-polluting gas that is essential to plant photosynthesis. While we understand the evidence that has led them to view CO2 emissions as harmful, the IPCC's conclusions are quite inadequate as justification for implementing policies that will markedly diminish future prosperity. In particular, it is not established that it is possible to significantly alter global climate through cuts in human greenhouse gas emissions. On top of which, because attempts to cut emissions will slow development, the current UN approach of CO2 reduction is likely to increase human suffering from future climate change rather than to decrease it.
The IPCC Summaries for Policy Makers are the most widely read IPCC reports amongst politicians and non-scientists and are the basis for most climate change policy formulation. Yet these Summaries are prepared by a relatively small core writing team with the final drafts approved line-by-line by government representatives. The great majority of IPCC contributors and reviewers, and the tens of thousands of other scientists who are qualified to comment on these matters, are not involved in the preparation of these documents. The summaries therefore cannot properly be represented as a consensus view among experts.
Contrary to the impression left by the IPCC Summary reports:
z Recent observations of phenomena such as glacial retreats, sea-level rise and the migration of temperature-sensitive species are not evidence for abnormal climate change, for none of these changes has been shown to lie outside the bounds of known natural variability.
z The average rate of warming of 0.1 to 0. 2 degrees Celsius per decade recorded by satellites during the late 20th century falls within known natural rates of warming and cooling over the last 10,000 years.
z Leading scientists, including some senior IPCC representatives, acknowledge that today's computer models cannot predict climate. Consistent with this, and despite computer projections of temperature rises, there has been no net global warming since 1998. That the current temperature plateau follows a late 20th-century period of warming is consistent with the continuation today of natural multi-decadal or millennial climate cycling.
In stark contrast to the often repeated assertion that the science of climate change is "settled," significant new peer-reviewed research has cast even more doubt on the hypothesis of dangerous human-caused global warming. But because IPCC working groups were generally instructed (see http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/docs/wg1_timetable_2006-08-14.pdf) to consider work published only through May, 2005, these important findings are not included in their reports; i.e., the IPCC assessment reports are already materially outdated.
The UN climate conference in Bali has been planned to take the world along a path of severe CO2 restrictions, ignoring the lessons apparent from the failure of the Kyoto Protocol, the chaotic nature of the European CO2 trading market, and the ineffectiveness of other costly initiatives to curb greenhouse gas emissions. Balanced cost/benefit analyses provide no support for the introduction of global measures to cap and reduce energy consumption for the purpose of restricting CO2 emissions. Furthermore, it is irrational to apply the "precautionary principle" because many scientists recognize that both climatic coolings and warmings are realistic possibilities over the medium-term future.
The current UN focus on "fighting climate change," as illustrated in the Nov. 27 UN Development Programme's Human Development Report, is distracting governments from adapting to the threat of inevitable natural climate changes, whatever forms they may take. National and international planning for such changes is needed, with a focus on helping our most vulnerable citizens adapt to conditions that lie ahead. Attempts to prevent global climate change from occurring are ultimately futile, and constitute a tragic misallocation of resources that would be better spent on humanity's real and pressing problems.
Yours faithfully,
The following are signatories to the Dec. 13th letter to the Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations on the UN Climate conference in Bali:
Don Aitkin, PhD, Professor, social scientist, retired vice-chancellor and president, University of Canberra, Australia
William J.R. Alexander, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Civil and Biosystems Engineering, University of Pretoria, South Africa; Member, UN Scientific and Technical Committee on Natural Disasters, 1994-2000
Bjarne Andresen, PhD, physicist, Professor, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark
Geoff L. Austin, PhD, FNZIP, FRSNZ, Professor, Dept. of Physics, University of Auckland, New Zealand
Timothy F. Ball, PhD, environmental consultant, former climatology professor, University of Winnipeg
Ernst-Georg Beck, Dipl. Biol., Biologist, Merian-Schule Freiburg, Germany
Sonja A. Boehmer-Christiansen, PhD, Reader, Dept. of Geography, Hull University, U.K.; Editor, Energy & Environment journal
Chris C. Borel, PhD, remote sensing scientist, U.S.
Reid A. Bryson, PhD, DSc, DEngr, UNE P. Global 500 Laureate; Senior Scientist, Center for Climatic Research; Emeritus Professor of Meteorology, of Geography, and of Environmental Studies, University of Wisconsin
Dan Carruthers, M.Sc., wildlife biology consultant specializing in animal ecology in Arctic and Subarctic regions, Alberta
R.M. Carter, PhD, Professor, Marine Geophysical Laboratory, James Cook University, Townsville, Australia
Ian D. Clark, PhD, Professor, isotope hydrogeology and paleoclimatology, Dept. of Earth Sciences, University of Ottawa
Richard S. Courtney, PhD, climate and atmospheric science consultant, IPCC expert reviewer, U.K.
Willem de Lange, PhD, Dept. of Earth and Ocean Sciences, School of Science and Engineering, Waikato University, New Zealand
David Deming, PhD (Geophysics), Associate Professor, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma
Freeman J. Dyson, PhD, Emeritus Professor of Physics, Institute for Advanced Studies, Princeton, N.J.
Don J. Easterbrook, PhD, Emeritus Professor of Geology, Western Washington University
Lance Endersbee, Emeritus Professor, former dean of Engineering and Pro-Vice Chancellor of Monasy University, Australia
Hans Erren, Doctorandus, geophysicist and climate specialist, Sittard, The Netherlands
Robert H. Essenhigh, PhD, E.G. Bailey Professor of Energy Conversion, Dept. of Mechanical Engineering, The Ohio State University
Christopher Essex, PhD, Professor of Applied Mathematics and Associate Director of the Program in Theoretical Physics, University of Western Ontario
David Evans, PhD, mathematician, carbon accountant, computer and electrical engineer and head of ‘Science Speak,' Australia
William Evans, PhD, editor, American Midland Naturalist; Dept. of Biological Sciences, University of Notre Dame
Stewart Franks, PhD, Professor, Hydroclimatologist, University of Newcastle, Australia
R. W. Gauldie, PhD, Research Professor, Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology, School of Ocean Earth Sciences and Technology, University of Hawai'i at Manoa
Lee C. Gerhard, PhD, Senior Scientist Emeritus, University of Kansas; former director and state geologist, Kansas Geological Survey
Gerhard Gerlich, Professor for Mathematical and Theoretical Physics, Institut für Mathematische Physik der TU Braunschweig, Germany
Albrecht Glatzle, PhD, sc.agr., Agro-Biologist and Gerente ejecutivo, INTTAS, Paraguay
Fred Goldberg, PhD, Adjunct Professor, Royal Institute of Technology, Mechanical Engineering, Stockholm, Sweden
Vincent Gray, PhD, expert reviewer for the IPCC and author of The Greenhouse Delusion: A Critique of ‘Climate Change 2001, Wellington, New Zealand
William M. Gray, Professor Emeritus, Dept. of Atmospheric Science, Colorado State University and Head of the Tropical Meteorology Project
Howard Hayden, PhD, Emeritus Professor of Physics, University of Connecticut
Louis Hissink MSc, M.A.I.G., editor, AIG News, and consulting geologist, Perth, Western Australia
Craig D. Idso, PhD, Chairman, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Arizona
Sherwood B. Idso, PhD, President, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, AZ, USA
Andrei Illarionov, PhD, Senior Fellow, Center for Global Liberty and Prosperity; founder and director of the Institute of Economic Analysis
Zbigniew Jaworowski, PhD, physicist, Chairman - Scientific Council of Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw, Poland
Jon Jenkins, PhD, MD, computer modelling - virology, NSW, Australia
Wibjorn Karlen, PhD, Emeritus Professor, Dept. of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University, Sweden
Olavi Kärner, Ph.D., Research Associate, Dept. of Atmospheric Physics, Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, Toravere, Estonia
Joel M. Kauffman, PhD, Emeritus Professor of Chemistry, University of the Sciences in Philadelphia
David Kear, PhD, FRSNZ, CMG, geologist, former Director-General of NZ Dept. of Scientific & Industrial Research, New Zealand
Madhav Khandekar, PhD, former research scientist, Environment Canada; editor, Climate Research (2003-05); editorial board member, Natural Hazards; IPCC expert reviewer 2007
William Kininmonth M.Sc., M.Admin., former head of Australia's National Climate Centre and a consultant to the World Meteorological organization's Commission for Climatology Jan J.H. Kop, MSc Ceng FICE (Civil Engineer Fellow of the Institution of Civil Engineers), Emeritus Prof. of Public Health Engineering, Technical University Delft, The Netherlands
Prof. R.W.J. Kouffeld, Emeritus Professor, Energy Conversion, Delft University of Technology, The Netherlands
Salomon Kroonenberg, PhD, Professor, Dept. of Geotechnology, Delft University of Technology, The Netherlands
Hans H.J. Labohm, PhD, economist, former advisor to the executive board, Clingendael Institute (The Netherlands Institute of International Relations), The Netherlands
The Rt. Hon. Lord Lawson of Blaby, economist; Chairman of the Central Europe Trust; former Chancellor of the Exchequer, U.K.
Douglas Leahey, PhD, meteorologist and air-quality consultant, Calgary
David R. Legates, PhD, Director, Center for Climatic Research, University of Delaware
Marcel Leroux, PhD, Professor Emeritus of Climatology, University of Lyon, France; former director of Laboratory of Climatology, Risks and Environment, CNRS
Bryan Leyland, International Climate Science Coalition, consultant and power engineer, Auckland, New Zealand
William Lindqvist, PhD, independent consulting geologist, Calif.
Richard S. Lindzen, PhD, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology
A.J. Tom van Loon, PhD, Professor of Geology (Quaternary Geology), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; former President of the European Association of Science Editors
Anthony R. Lupo, PhD, Associate Professor of Atmospheric Science, Dept. of Soil, Environmental, and Atmospheric Science, University of Missouri-Columbia
Richard Mackey, PhD, Statistician, Australia
Horst Malberg, PhD, Professor for Meteorology and Climatology, Institut für Meteorologie, Berlin, Germany
John Maunder, PhD, Climatologist, former President of the Commission for Climatology of the World Meteorological Organization (89-97), New Zealand
Alister McFarquhar, PhD, international economy, Downing College, Cambridge, U.K.
Ross McKitrick, PhD, Associate Professor, Dept. of Economics, University of Guelph
John McLean, PhD, climate data analyst, computer scientist, Australia
Owen McShane, PhD, economist, head of the International Climate Science Coalition; Director, Centre for Resource Management Studies, New Zealand
Fred Michel, PhD, Director, Institute of Environmental Sciences and Associate Professor of Earth Sciences, Carleton University
Frank Milne, PhD, Professor, Dept. of Economics, Queen's University
Asmunn Moene, PhD, former head of the Forecasting Centre, Meteorological Institute, Norway
Alan Moran, PhD, Energy Economist, Director of the IPA's Deregulation Unit, Australia
Nils-Axel Morner, PhD, Emeritus Professor of Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm University, Sweden
Lubos Motl, PhD, Physicist, former Harvard string theorist, Charles University, Prague, Czech Republic
John Nicol, PhD, Professor Emeritus of Physics, James Cook University, Australia
David Nowell, M.Sc., Fellow of the Royal Meteorological Society, former chairman of the NATO Meteorological Group, Ottawa
James J. O'Brien, PhD, Professor Emeritus, Meteorology and Oceanography, Florida State University
Cliff Ollier, PhD, Professor Emeritus (Geology), Research Fellow, University of Western Australia
Garth W. Paltridge, PhD, atmospheric physicist, Emeritus Professor and former Director of the Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies, University of Tasmania, Australia
R. Timothy Patterson, PhD, Professor, Dept. of Earth Sciences (paleoclimatology), Carleton University
Al Pekarek, PhD, Associate Professor of Geology, Earth and Atmospheric Sciences Dept., St. Cloud State University, Minnesota
Ian Plimer, PhD, Professor of Geology, School of Earth and Environmental Sciences, University of Adelaide and Emeritus Professor of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
Brian Pratt, PhD, Professor of Geology, Sedimentology, University of Saskatchewan
Harry N.A. Priem, PhD, Emeritus Professor of Planetary Geology and Isotope Geophysics, Utrecht University; former director of the Netherlands Institute for Isotope Geosciences
Alex Robson, PhD, Economics, Australian National University Colonel F.P.M. Rombouts, Branch Chief - Safety, Quality and Environment, Royal Netherland Air Force
R.G. Roper, PhD, Professor Emeritus of Atmospheric Sciences, School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology
Arthur Rorsch, PhD, Emeritus Professor, Molecular Genetics, Leiden University, The Netherlands
Rob Scagel, M.Sc., forest microclimate specialist, principal consultant, Pacific Phytometric Consultants, B.C.
Tom V. Segalstad, PhD, (Geology/Geochemistry), Head of the Geological Museum and Associate Professor of Resource and Environmental Geology, University of Oslo, Norway
Gary D. Sharp, PhD, Center for Climate/Ocean Resources Study, Salinas, CA
S. Fred Singer, PhD, Professor Emeritus of Environmental Sciences, University of Virginia and former director Weather Satellite Service
L. Graham Smith, PhD, Associate Professor, Dept. of Geography, University of Western Ontario
Roy W. Spencer, PhD, climatologist, Principal Research Scientist, Earth System Science Center, The University of Alabama, Huntsville
Peter Stilbs, TeknD, Professor of Physical Chemistry, Research Leader, School of Chemical Science and Engineering, KTH (Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
Hendrik Tennekes, PhD, former director of research, Royal Netherlands Meteorological Institute
Dick Thoenes, PhD, Emeritus Professor of Chemical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Brian G Valentine, PhD, PE (Chem.), Technology Manager - Industrial Energy Efficiency, Adjunct Associate Professor of Engineering Science, University of Maryland at College Park; Dept of Energy, Washington, DC
Gerrit J. van der Lingen, PhD, geologist and paleoclimatologist, climate change consultant, Geoscience Research and Investigations, New Zealand
Len Walker, PhD, Power Engineering, Australia
Edward J. Wegman, PhD, Department of Computational and Data Sciences, George Mason University, Virginia
Stephan Wilksch, PhD, Professor for Innovation and Technology Management, Production Management and Logistics, University of Technolgy and Economics Berlin, Germany
Boris Winterhalter, PhD, senior marine researcher (retired), Geological Survey of Finland, former professor in marine geology, University of Helsinki, Finland
David E. Wojick, PhD, P.Eng., energy consultant, Virginia
Raphael Wust, PhD, Lecturer, Marine Geology/Sedimentology, James Cook University, Australia
A. Zichichi, PhD, President of the World Federation of Scientists, Geneva, Switzerland; Emeritus Professor of Advanced Physics, University of Bologna, Italy

Mvh P. Lauritzen, Cand. Scient. Bio -Geo
PS: Egentlig burde Hr Falstoft, hvis han virkelig er biolog, vide bedre end at springe på den populistiske vogn.

Kære P.
Jeg erkender åbent min vankundighed hvad angår de videnskabelige diskussioner om årsagerne til den globale opvarmning
Jeg har hverken tid eller lyst til at grave mig ned i de divergerende synspunkter og uenigheder. Jeg skriver som en almindelig bekymret borger ikke som naturvidenskabsmand og er derfor nødt til at holde mig til, hvad de lærde på området store træk er enige om.
(Ja jeg er biolog, men det kvalificerer mig jo ikke mere andre i denne debat – jeg nævnte det kun fordi du frejdigt påstod, at jeg ikke anede hvad naturvidenskab drejer sig om. Det vil jeg trods alt ikke lade passere)
Jeg hører allerede hånlatteren runge! Tænk at en sådan person vover at stikke snuden frem og blande sig i diskussionen. Jamen det er netop det gale i debatten at ingen almindelige borgere deltager selvom dette i højeste grad vedrører deres fremtid.
Det brev du præsenterer viser, at der ikke er enighed – det ville også være overraskende.
Brevunderskriverne er vist heller ikke enige indbyrdes bortset fra, at de er enige om, at ’det hele er endnu så usikkert, at det er bedst ikke at fortage sig noget’. De erkender dog at der foregår en global opvarmning blot er de ikke 100 % sikre på, at det er vores skyld.
Vi har jo at gøre med et meget komplekst fænomen måske et af de sværeste at forudsige (tænk blot på besværet med at forudsige vejret 5 dage frem).
Sagen er at vi først er 100 % sikre, når det er for sent. Skal vi tage den chance?
Jeg tror, at selv når Bjørn Lomborg står på tæer på Himmelbjerget for at holde hoved oven vande, vil han mene, at der stadig er en fejl i 3. decimal, der gør hele teorien meget usikkert.
Jeg forstår ikke det skulle være diskvalificerende, at der medvirker biologer og folk indenfor social videnskab i dette arbejde, det drejer sig jo ikke kun om temperaturer og nedbørsmængder, men i lige så høj grad, om at forudsige følgerne for planter, dyr og samfund.
Det er da muligt, der er folk med, som ikke er kvalificerede eller har skjulte dagsordner, men det gælder jo også fra den anden side. Det fører blot diskussionen på afveje, hvis man falder i den ’konspiratoriske grøft’. I sidste ende må det være diskussionen af data og metoder, der er afgørende. Jeg finder det meget usandsynligt at hele denne teori om global opvarmning blot er et populistisk bluf nummer – du skal passe på P. ikke at undervurdere dine modstandere!
Sagen er vel at de indvendinger, der kommer frem fra kvalificerede folk bliver diskuteret, men på et eller andet tidspunkt, må man vel betragte sagen som afgjort og komme videre?
Der er jo også folk som stadig argumenter for at evolutionen ikke har fundet sted, fordi den ikke kan bevises (det har de jo ret i).
Og lige til slut kære Bjørn: jeg fatter ikke at du på én gang kan tvivle så dybt på menneskets evne til at erkende sandheden og samtidig mene, at du kender den. Hvordan hænger det sammen?

Ole Falstoft
Cand. Scient. i Biologi & geografi

Heinrich R. Jørgensen

Så kan du lære det, Ole Falstoft.

Og hvad du end måtte sige, så viser det blot, at du er en betydningsløs og værdiløs person, hvis kognitive formåen er begrænset af din reptilhjerne, som effektivt forhindrer dig nogen form for reel indsigt i naturens lovmæssigheder, og således er forhindret i at komme til nogen dybere og substantielle erkendelser.

Nu må du da snart ha' lært det, Ole Falstoft.

Mvh

Hej P.

I et af dine indlæg citerer du en længere historie om Vincent Gray. Her siges det han har været reviewer i 17 år for IPCC, har modtaget nobelprisen sammen med IPCC og det antydes endog han har forstand på klima.

Det er en smule overdrevet. Vincent er ekspert i kul, olie, tømmer og lim (ifølge hans egne oplysninger se: http://www.warwickhughes.com/gray04/) At være reviewer for IPCC betyder ikke andet end at han har henvendt sig for at få tilsendt artikler - det kan enhver gøre. Han skriver newsletters i sit eget blad NZ climate truth (i dit indlæg "professionel journals") og har aldrig fået optaget en klimarelevant artikel i et peer rewieved blad. (http://www.desmogblog.com/node/1215: A search of 22,000 academic journals shows that Gray has never been published in a peer-reviewed journal on the subject of climate change. Gray has published peer-reviewed scientific work on coal with the last article being published 17 years ago.)

Videre fra Desmogblog: Gray is listed as a member of the Scientific Advisory Committee for the Natural Resource Stewardship Project (NRSP), a lobby organization that refuses to disclose it's funding sources. The NRSP is led by executive director Tom Harris and Dr. Tim Ball."

Om Tim Ball (en anden af dine eksperter på listen (han er altid med på listerne)) foreslår jeg at læse følgende meget interessante retssag mellem Tim Ball: http://www.desmogblog.com/sites/beta.desmogblog.com/files/TBall%20statem...
og Dan Johnson:
http://www.desmogblog.com/sites/beta.desmogblog.com/files/Johnson%20stat...
Mere om Tim Ball på; http://www.desmogblog.com/directory/quick/

Tim Ball er i sandhed en patetisk lakaj.

Eller hvad med Fred Singer, en anden sværvægter i din liste:

In a September 24, 1993, sworn affidavit, Dr. Singer admitted to doing climate change research on behalf of oil companies, such as Exxon, Texaco, Arco, Shell and the American Gas Association.
However, on February 12, 2001, Singer wrote a letter to The Washington Post "in which he denied receiving any oil company money in the previous 20 years when he had consulted for the oil industry.

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=S._Fred_Singer

Osv.

Din liste bliver brugt overalt på nettet som dokumentation for at IPCC er junk. Hvem gider undersøge baggrunden for alle disse navne? Vel, man kunne måske forvente at du, som så velvilligt stiller dig til rådighed for budskabet og endog beklager sig over andres uvidenskabelige sludder - gjorde dig den ulejlighed at undersøge baggrunden. Men måske kender du den. I så fald er dit ærinde manipulation.

P. Lauritzen

Uanset dokumentation, taler du for døve ører.

Det ligger i menneskets bevidsthed, at hælde sig til religiøse dommedagsteorier og journalistiske propaganda. Det grundlæggende er at skabe et altomfattende sammenbrud i bevidstheden. Det forekommer mig som den spanske autodafé - blot i omvendt fortegn.

Hej Janus, dine indlæg viser med al tydelig hed at du ikke ved hvad du skriver om, men i stedet ukritisk efterplaprer forskelligt snusk du har gravet op på nettet. På det grundlag beskylder du folk du er uenige med for at være religiøse, uhæderlige og at drive propaganda. Det er jo patetisk. Hvad med at forsøge at forstå hvad det er for tanker, ideer og forskning du angriber, sætte dig lidt ind i tingene i stedet. Skylder du ikke dig selv og andre det? Du lyder jo til at være en belæst mand, har du ingen intellektuelle ambitioner og standarder? Du udtaler dig om iskerneforskning, triastiden, vanddamp som drivhusgas osv i en pærevælling, men forstår ikke hvad det egentlig er, har ikke greb om fundamentale koncepter men stiller dig lakajagtigt og fumlende til rådighed for en smædekampagne styret af særinteresser.

Jeg kan kun gentage: Det er spild af tid at gå ind i en diskussion om realiteterne bag den globale opvarmning.
Der vil altid være folk det ikke lader sig overbevise uanset hvor overbevisende dokumentation de præsenteres for.
Så en diskussion på de betingelser fører ingen steder
Desværre er det her vi er endt. Jeg synes det ville være mere frugtbart, hvis vi i stedet havde brugt pladsen på at diskutere, hvad følgerne af den globale opvarmning kan blive for vores liv og samfund, og hvad vi kan gøre ved det
Jeg gider rent ud sagt ikke deltage i dette perspektivløse skænderi, som det har udviklet sig til
Ærgerligt!

Hej Bjørn:

Jeg synes godt om dine to første paragraffer - dog forstår jeg ikke helt det du skriver om teknologien. Mener du ikke at teknologien er en del af både problem og løsningskomplekset?

De to sidste paragraffer - her begynder mit blik at flakke.

1. "alle til rådighedstående midler". Hvad mener du egentlig med det? Hvilke midler mener du selv står til rådighed.

2. "den sidste og vigtigste kamp i menneskehedens historie". Hvorfor sidste? Forventer du dommedag nu?

3. "Påviselig kendsgerning". Jeg kunne godt tænke mig at se dig påvise omtalte kendsgerning - bare for at forstå dig bedre.

Mvh Søren

Søren Fosberg

Søren, Søren, Søren! Prøv at sætte dig ind i journalistikkens og politkernes skræmmekampagner. I slutningen af halvfjedserne blev vi blæst omkuld om Den økonomiske Afgrund og Global Atomkrig.

I dag anno 2008, er hittet den Global opvarming. Mennesket har altid haft brug for et fjendebillede af en eller anden karakter, og vil forsætte med dét. Når lederne har et styringsproblem iværksættes et massivt propagandamaskineri af dimension, der skyndsomt skal finde en Armageddon.

Hvad sker der så? Folk hopper på budskabet.

Jeg har en bog med titlen: Eksperterne udtaler...
Den skulle du læse. Det er ren underholdning om eksperternes udsagn der ikke holdt stik.

... Og deraf slutter du at det altid går modsat hvad eksperterne siger? I stedet for at orientere dig gennem tilegnelse af viden og anvendelse af fornuft lader du dig piske rundt i manegen af eksperterne - blot den modsatte vej.

Mvh Søren

PS - hvad gør du når eksperterne er uenige?

Ole, en diskussion om videnskabelige resultater kommer heldigvis aldrig til at ophhøre, fordi en siger, at det gider jeg ikke diskutere. At Gray er ikke klimatolog er uden betydning. Han er Ph.D. i fysisk kemi fra Cambridge University, og det er en yderst relevant uddannelse for at beskæftige sig med processerne i atmosfæren. Her synes du at anlægge to forskellige målestokke. IPCC, som består af mange såkaldte videnskabsmænd, der slet ikk er det, og de hundrede, der protesterer, der vitterlig er videnskabsmænd, men hvis motiverer, du betvivler. Selvfølgelig har jeg ikke checket alle underskrivere eller deltagerne i IPCC. Det, jeg ville demostrere, var at enigheden slet ikke er så stor, som det især i Information bliver fremstillet, og at det ville være ønskeligt at tegne realiteterne, ikke et billede af en politisk beslutning, som allerede har medført konsekvenser, som er uønskede. Nedlægning af brakarealer, opførelse af nye A-kraftværker , sult i tredjelande fordi fødevarer bruges til brændstoffer osv.

Hej P - Jeg anlægger ikke to målestokke. Jeg beskæftiger mig slet ikke med Grays faktiske kvalifikationer - men med de oppustede. Han sælges som IPCC reviewer (det står overalt på nettet), i realiteten er det udtryk for at han har rekvireret artikler fra IPCC - hvad enhver kan. Der står at han har modtaget Nobels fredspris, skriver klimavidenskabelige artikler (Ja - de udgives i hans eget blad "the Climate Truth") og bla bla bla osv.

Der er i listen mange slags folk, ingen tvivl on at Freeman Dyson er en sværvægter - som fysiker, Einstein og den slags, men som klimaforsker har han ikke tilføjet noget. Andre på listen er som Gray, Ball, og Singer charlataner som åbenlyst tjener særinteresser (dvs. olieindustrien).

Du burde være dig bevidst at omtalte liste ikke er et udtryk for videnskabelig anfægtelse og at underskriverne ikke har et fælles videnskabeligt projekt andet end at sætte tvivl om IPCC's rapporter for at lægge pres på politikere og offentligheden og forhindre beslutninger som kan være til skade for den eksisterende orden - herunder og især vor anvendelse af fossile brændsler - kul, olie og gas - til levering af energi. Det fremgår nemlig klart af tre ting:

1. Mange af de nævnte "forskere" har falske eller oppustede CV'er (som Gray-Ball)

2.Mange på listen er tilknyttet højreorienterede amerikanske tænketanke, financeret af olieindustrien (Cato, Heartland Institute, Hudson Institute Marshall Institute osv) . Disse tænketanke har haft ekceptionel adgang til penge og politikere - ikke mindst den siddende præsident - og været stærkt medvirkende til at USA har nægtet internationalt samarbejde til udfasning af fossile brændstoffer. Bemærk nøglesætningen: "the IPCC's conclusions are quite inadequate as justification for implementing policies that will markedly diminish future prosperity". Det er en direkte henvisning to at man ikke skal forsøge at udfase brug af fossile brændstoffer.

3. Stort set ingen har produceret relevant videnskabeligt arbejde.

Desuden er der en del af navnene såvel som deres reepektive tænketanke som deltog i tobaksindustriens tilsvarende forsøg på at så tvivl om de videnskabelige undersøgelser vedr. tobals skadevirkninger for nogle år siden (f.eks. Singer) - et kæmpekomplot. Det kom op til overfladen i forbindelse med de store retssager som endte i erstatningskrav mod samme industri.

Der er givetvis på listen folk som har skrevet under af en ærlig mening. De bliver så misbrugt og måske har noget efterfølgende taget afstand ligesom der var nogen der efterfølgende tog afstand fra deres medvirken i propagandafilmen "the Great Global Warming Swindle". Sådan sker der ting og folk bliver narret.

Hvad du iøvrigt selv tror på i forbindelse med den globale opvarmning er uden for emnet. Men du kolporterer propaganda til fordel for særinteresser. Det bør man ikke være i tvivl om.

Noget af det du har skrevet er også notorisk forkert: IPCC består ikke af videnskabsmænd, men er et panel som modtager artikler fra en gruppe af videnskabsmænd - ca. 2500. Sult opstår ikke pga af produktion af biobrændstoffer, det er i hvert tilfælde et marginalt problem som har rod i USA's subsidier til det amerikanske landbrug. Sult opstår på grund omfattende jorderosion og stigende vandmangel kombineret med en stadig større køddiæt. Og det er et problem som er værd at overveje, for det kommer til at vokse dramatisk i den nærmeste fremtid. Tror du redningen ligger i ikke at foretage sig noget?

Mvh Søren

Til P. - Om at være IPCC reviewer:

Registering as an Expert Reviewer is without obligation and means that the First-Order-Draft will be circulated to you on 1st March 2004, along with a form for comments. Approximately two months are available for the Expert Review phase. The IPCC requests its reviewers to be attentive and very critical towards eventual biases in the Report, towards redundancies and towards factual errors or assumptions. You will also be requested to give comments of a more general nature. You yourself determine how much time to spend, as the registration does not oblige you to do anything.

Link: http://www.ieagreen.org.uk/nov69.html#3

Mvh Søren

"Mange på listen er tilknyttet højreorienterede amerikanske tænketanke..."

Jeg formoder, du mener venstresocialister og hvordan kommunisterne i Sovjet og Ukraine ødelagede landet med massiv forurening?

Socialisme er udmærket. Men kapitalisme er bedre.

Så vidt jeg erindrer, skabte Adolf Hiltler verdens skrappeste dyreværnslov og afholdte selv fra rygning og alkohol - og også Stalin.

Det ene hed Kommunisme, det andet hed Nationalsocialisme. Hvad er forskellen? Sjovt at selv Platon støttede en tyran.

Sider