Læsetid: 6 min.

I tredje klasse kalder du læreren for en luder. I syvende får hun en på bærret

Med vold og trusler mod lærere som en del af dagligdagen på danske skoler er forestillingen om den rummelige folkeskole under pres. Lærerens status som autoritet er nemlig i stigende grad truet af elevers verbale trusler og direkte vold
Indland
15. marts 2008

En lærer vil stoppe et slagsmål mellem to elever i skolegården og får splittet de stridende parter. Før han får set sig om, er elevernes vrede rettet mod ham. Resultatet bliver et knytnæveslag i baghovedet. I en anden skolegård bliver en lærer truet med en kniv, da hun vil irettesætte en elev, og et tredje sted får en lærer at vide, at han 'gør klogt i ikke at vise sig i Mjølnerparken'.

"I det daglige oplever vi et skred i elevernes omgang med lærerne. Læreren bliver ikke længere pr. definition accepteret som en autoritet," siger Jytte Pilegaard, som er viceinspektør på Præstegårdsskolen i Esbjerg, der har en stor andel tosprogede elever.

De voldelige overfald og trusler mod lærere stemmer på ingen måde overens med idealet om en folkeskole, der bygger på gensidig respekt. Men ikke desto mindre er de omtalte episoder langtfra enestående i skolegårdene rundt omkring.

Social skævridning

De elever, der begår vold mod deres lærere, kommer overvejende fra socialt svage hjem:

"Der er her til dels tale om indvandrere, men også elever med dansk baggrund, hvor forældrene er marginaliserede og hægtet af. Børn fra hjem, hvor man ikke opdrager børnene til, hvad man må og ikke må," siger Lars Olsen, der er forfatter til bøgerne Den nye ulighed og Det delte Danmark.

Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykologforening, er inde på noget af det samme:

"Det er afgørende, hvordan der bliver snakket rundt om middagsbordet i hjemmet. Hvis der her er en aggressiv eller nedvurderende holdning, så forplanter det sig til skolegården. Det, sammenholdt med et generelt autoritetsskred i samfundet, gør, at vold i folkeskolen er et stigende fænomen," siger han.

Den sociale slagside slår igennem i skolegården. Der er ikke længere tale om, at drengene tager en rask boksekamp med hinanden. I dag er lærerne også målet for elevernes aggressive adfærd. Og der er ofte tale om grov vold.

Lærere giver op

Ifølge en undersøgelse foretaget af analysecentret CASA oplever flere end hver tredje af de voldsramte lærere, "at voldsudøveren anvendte genstande." Samme undersøgelse viser desuden, at vold og trusler mod lærere generelt er et stigende problem. I 2001 havde 21 procent af de adspurgte lærere oplevet det. Tallet er 24 procent i den nyeste undersøgelse fra 2007.

Københavns Kommune har oplevet store problemer med vold og trusler mod lærere. Derfor arrangerede Københavns Lærerforening en høring om problemet i foråret 2006:

"Baggrunden var, at vores tillidsfolk kunne berette om en stigning i den grænseoverskridende adfærd på skolerne," siger Ole Hein Christensen, næstformand i Københavns Lærerforening.

Skolefolkene kunne dengang som i dag berette om sygemeldinger og langtidsfravær hos lærere, som følge af elevers voldelige overgreb. Siden har man foretaget en række initiativer for at få løst problemet. Indsatsen har ifølge Ole Hein Christensen båret frugt visse steder:

"Men der er i høj grad stadig problemer på skolerne," påpeger han. "Vi hører ofte om langtidssygemeldte lærere, og i nogle tilfælde sågar om folk, der har set sig nødsaget til helt at kvitte jobbet," siger han.

Nedslidning

En af de lærere, Ole Hein Christensen refererer til, er Merete Lauridsen. Efter at have været vidne til en hverdag præget trusler og vold, sagde hun stop:

"Det var for voldsomt. Jeg har oplevet unge lærere, der blev truet lige efter, de var startet. De bliver jo fuldstændigt nedbrudte i længden. Det ville jeg simpelthen ikke være vidne til, det påvirkede det daglige arbejde," siger hun.

Da muligheden for at gå på efterløn bød sig, var Merete Lauridsen ikke i tvivl:

"Til sidst var det som at slå i en dyne. Jeg følte ikke, at der skete noget i forhold til de problemer, der var. Så da jeg nåede efterlønsalderen, var det ikke et svært valg."

Merete Lauridsens begrundelse for at stoppe kan Ole Hein Christensen sagtens nikke genkendende til:

"Volden belaster det psykiske arbejdsmiljø for lærerne. Det giver øget risiko for nedslidning, og vi kan se, at mange faktisk føler sig nedslidte," siger han.

Skolen har en række sanktionsmuligheder. I særlige tilfælde kan en bortvisning eller sågar en politianmeldelse af den voldelige elev komme på tale. Den sidste løsning er Ole Hein Christensen ikke umiddelbart tilhænger af:

"Hvis der er tale om vold, så skal man anmelde det. Det er klart. Men jeg vil ikke råde til at skride til politianmeldelse uden at tænke sig om. Når du først har taget det skridt, oplever man, at samarbejdet med familien let bliver ødelagt," siger han.

En varm kartoffel

Ole Hein Christensen mener, at politiets rolle bør være en helt anden:

"Jeg synes, de skal inddrages som en del af SSP-samarbejdet og hellere komme ind i billedet som en forebyggende foranstaltning i stedet for i forbindelse med en anmeldelse," siger han.

Anne-Mette Winther Christensen er uddannelsesordfører for Venstre og har selv arbejdet som afdelingsleder på en folkeskole. Hun ser ikke noget problem i at tilkalde politiet:

"Hvis man lokalt vurderer, at man skal tilkalde politiet, så skal man gøre det. Hvis lederen på skolen vælger at gå uden om denne løsning, fordi det er en varm kartoffel, så sidder vedkommende i det forkerte job," siger hun.

Anne-Mette Winther Christensen efterlyser langt mere konsekvens på skolerne. Og ifølge Venstres ordfører er det skolernes ledelse, der sidder med ansvaret:

"Man har været alt for blødsøden og fralagt sig ansvaret. Jeg kan simpelthen ikke have, at en leder undlader at agere, når der er tale om vold eller trusler. Det er nedbrydende i forhold til lærerne, der har brug for støtte og opbakning," siger hun.

Derfor er der ifølge Winther Christensen sat penge af til at styrke ledelsen på skolerne i den kommende kvalitetsreform. For: "Det er lederen, der skal være bolværket på skolen. Derfor skal de have de faglige kompetencer, der er nødvendige. Målet er en styrkelse af lederens lederegenskaber," siger hun.

Misforstået rummelighed

Lars Olsen medgiver, at ledelsen på skolerne sidder med en del af ansvaret. Men:

"Inden for de seneste 25 år Venstre har haft ministeransvaret på området godt halvdelen af tiden. Så de bærer et stort ansvar. Der er altså en sammenhæng mellem de signaler, man udsender fra politisk hold, og hvordan tingene forholder sig nede i systemet. Politikerne skal ikke bare lægge ansvaret over på skolelederne, de må også tage den principielle debat om tingenes tilstand," siger han.

Ifølge Lars Olsen bunder folkeskolens voldsproblemer i et skred i den herskende kultur på skolerne:

"Børnene af den gamle arbejderklasse havde en indre justits. Her var det helt utænkeligt, at man slog en lærer. Så fik man ikke blot problemer med skolen, men også derhjemme. I dag har vi fået en ny underklasse, der ikke har arbejderklassens stærke normer og værdier. Samtidiger tanken om den rummelige skole fremherskende, det har betydet en øget individualisering, som har svækket de fælles rammer, der tidligere gav lærerne en autoritet," siger han.

De negative sider ved rummelighedstanken mener Lars Olsen er til at få øje på:

"Det starter med, at de du i tredje klasse kalder læreren for en luder, og i syvende klasse smækker du så vedkommende én på hovedet."

Han slår fast, at man må tage fat om problemet allerede i de helt små klasser:

"På nogle skoler udformer man sammen med elevernenogle klare klasseregler om, hvordan man opfører sig over for hinanden og læreren og statuerer om nødvendigt nogle eksempler på, at det vil få konsekvenser, hvis de ikke bliver overholdt. Denne fremgangsmåde betyder, at man på et tidligt stadie får opstillet nogle normer, der kan forhindrer det skred, vi ser på skolerne i dag," siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja det er rigtigt.

SF's fremgang tyder på at omfatte netop de pædagoger, som står med problemerne med indvandrerbørnene i dagligdagen, men som ikke ønsker at stemme på DF.

Det handler ikke og langt fra kun om indvandrerbørn og deres familier.

Det handler ikke og langt fra kun om de dårligst stillede familier og deres børn.

Det handler derimod om et generelt og stærkt fremadstormende psykisk forfald i den vestlige verden, med en samfundsopløsning, som den helt naturlig konsekvens!

Det er dét, og det alene.... det hele handler om!

Bjørn Holmskjold

Ja, Bjørn - og en væsentlig årsag til denne opløsning er åndsformørkene religioners aggressive missionering.

Ja lad os få flere pædagoger og socialmedarbejdere indsat, dygtige højtuddannede kvinder og mænd med stor teoretisk viden omkring indvandrere og integration. Er der noget de unge muslimske (det er vel dem vi taler om?) adfærsvanskelige børn anser som en autoritet, er det netop denne type mennesker, eller hur?

Om man så mandsopdækkede disse umulige unge, som mange kommuner faktisk allerede gør, vil det aldrig ændre på det faktum, at disse mennesker simpelthen ikke ønsker at tage aktiv del i vores samfund, og blive ansvarlige samfundsborgere, den kulturelle baggrund er problemet!

Michael Skaarup

"Det starter med, at de du i tredje klasse kalder læreren for en luder, og i syvende klasse smækker du så vedkommende én på hovedet."

- problemet er jo, at man i tiden imellem 3. og 7. kl. løser lærernes problemer med urolige børn i klassen, med at sende eleven på kontoret. Derved undgår lærerne at undervisningen bliver forstyrret af den/de urolige elev/er).

Dvs. at man løser lærernes problem og ikke elevens, og det er derfor eleven 4 år senere, knalder til en lære, og lader sin afmagt, målrette lærerne og skolerne.. Det er ligesom, en tak for sidst gestus, for de mange timer foran inspektørens kontor...

Jeg ved, at man klar over problematikken på de højere læreanstalter, men om den viden er sivet ned igennem alle dele af undervisningssystemet, og helt ud i den anvendte pædagogik i klasselokalerne i folkeskolen, er uvist.

mere kulør i sovsen......

Michael Skaarup

til Villy S...

fåk, de der teoretikere, som tror at de ved noget, vi sender sgu dig ud, til at
løse problemerne. Det lyder som om at du har løsningen, da du også ved hvad problemet er. Nemlig: Islam....

snork....

Folkeskolen er blevet så rummelig at den er blevet voldelig.

Ulrik Høstblomst

Jakob

Er vi for en gangs skyld nærmest enige

Eller er du sarkastisk igen igen ?

For jeg mener faktisk som Alsubehi at der findes gode og anstændige muslimer der gerne vil leve i fred og fordragelighed og som betragter Sharia som en lovreligion med forpligtelse på forlig og soning nogenlunde som i gamle dages Norden ---- altså en erkendelse af at der skal være plads til alle i fælles interesse -- og at offer og gerningsmand derfor må og skal finde frem til et forlig hvor offerets krænkelse mødes og erstattes af gerningsmanden -- sådan at den sociale balance genoprettes ..

Sharia behøver ikke nødvendigvis at være ensbetydende med håndsafhugning og stening....

Så Jakob jeg er både enig i din betragtning om at kulturalitet udelukker et møde med de her unge gennem negativ generalisering -- og i din udgangssætning om at "Sharia betyder ikke kun krig og ballade"

Med venlig hilsen

Ulrik

Pokkers jeg kom i skyndingen til at skrive "proplemerne" to gange i stedet for "problemerne". Det må bestemt være min barndomsskyld, eller samfundets, eller måske er det fordi jeg er et offer for racisme osv. osv. Der er mange undskyldninger, det er socialt acceptabelt at fremføre i jeres venstreorienterede kultur. Men jeg vælger nok alligevel selv at tage ansvaret for alt i mit liv.

Utroligt man kan skrive så lang en artikel, uden at nævne problemets kerne: islam. Hvem i alverden vil dog arbejde som lærer under de forhold? Jeg forestille mig allerede den nyudd. lærer på udkig efter en 'dansk' skole. Problemet har snart eksisteret i 15-20 år. Jeg husker tydeligt mit møde med folkeskolen, der gik ikke 1 uge før jeg blev fysisk overfaldet af utilpassede 'unge'. Man savner sanktionsmuligheder, og spørger man forældrene, så svarer de bare "slå vores børn, hvis de ikke opfører sig ordentligt." Jeg gider fandme ikke tæve andres børn. Ledelsens forslag var, at man "satte sig på børnene, indtil de slappede af"... det var også "ganske naturligt at børnene var aggressive under ramadanen, for de fik jo intet mad."

Hold da helt ferie jeg savner det gamle danmark... Glistrup fik ret.

Per Vadmand

Det du skriver skyldes ikke at du ved, hvad du taler om. Men skyldes, at du ikke ved, hvad du taler om!

Så du har i sandheden en sandhed at forholde dig til!

Bjørn Holmskjold

Heinrich R. Jørgensen

THM41,

Jeg antager dine betragtninger i ironiske. I så fald, så herfra mit kompliment til dine sproglige formåen. Selv Anders Morgenthaler ville have svært ved at hamle op med den svada!

Mvh

Børn har brug for rammer når de vokser op. Uden rammer bliver børnene forvirrede og forstår ikke hvordan deres handlinger påvirker andre.

Volden i skolerne stemmer for mig at se meget godt overens med at de svageste elever ikke kan navigere i den rummelige skole fordi de ikke er opdraget med tilstrækkelige sociale kompetencer. Hvis man overlader drenge eller pigerne til sig selv, vil de følge jungleloven.

Læreren kan ikke alene genopdrage børnene - der skal gribes ind tidligere i samarbejde med forældrene (hvis det lader sig gøre).

Og naturligvis skal skolelederen ringe til politiet ved trusler om vold. Hvis ikke der er en konsekvens, vil det blive forstået som accept af truslen.

med reaktionær venlig hilsen ;)
Lennart

Ulrik Høstblomst

THM41

Har du tænkt over hvor mange punkter du er rørende enig med de mest langt ude fundamentalistiske muslimer på ??

Hvor er dert dog et held I hader hinanden

En af mine bekendte sagde op, da hun havde hørt nok.
Men der må være temmelig mange undervisere, som enten er rene masochister - eller som ikke tør sige fra. Eller som finder sig i det af misforstået tolerance.
I det sidste tilfælde kan man kun ynke de pågældende. Men så langt er det jo efterhånden skredet...
Men forhåbentligt får den slags mennesker også mæle nu. Det er jo heldigvis ved at begynde.

mennesker får som udgangspunkt den respekt de indgyder, også ikke-egnede såkaldte lærere, med indoktrineret 70er-vi-er-allesammen-ikke-noget-værd-hil-være dendummeste værdisæt, der ud fra manglende evner til at bedrive det til noget andet - tilværelsens ulidelige lethed taget i betragtning - har 'påtaget sig' hvad der i virkeligheden er et lønmodtagerjob, ud fra den reelle og meget realistiske betragtning om at afdragene på forstadsvillaens rentetilpasningslån ikke betaler sig selv - hvad der reelt set udgør den i forventing-udstillede efterløns supplerende pensionsopsparing: der skal jo også være råd til gerne flere ugentlige ture på greenen og en dansker-pensionstghetto-lelighed i Puhket - dejligt tæt på et andet såkaldt selvrealiseret menneske - hr. Rasmussen - bedre kendt som Ib Michael - meget modsat de få der reelt har påtaget sig gerningen, som et virkeligt kald, ud fra en indre overbevisning og styrke - men de ender nok alligevel allesammen på de privatbetalte hvide skoler/uddannelsessteder, da deres markedsværdi er så ubeskriveligt meget højere end hvad markedet ellers udbyder...

Mht. svage mennesker, der ikke kan klare mosten, så har den danske højtbesungne socialstat løsningen: beskyttede socialdemokratiforfejlede verdensfjerne værksteder - endestationen på ubrugelighedens overdrev.

Og fsv. angår forkælede såkladte 'borgeres' møgunger kan man sgu ligesågodt putte i abeburet med det samme, så kan de underkvalificerede såkaldte lærere, der endnu ikke bukket under af nervesammenbrud, uddanne sig til dyrepassere istedet...

Lars Olsen ligger under for fordomme, når han siger, at det er børn af den nye underklasse, der er svinske i ord og handling.
Næ, det gælder skam alle danske børn! Jeg har oplevet at blive beskudt med luftbøsse på en gåtur forbi Hunderupskolen her i Odense, hvor de rige folks børn går.
Lad mig nu - for en gangs skyld - sige det ligeud:
Danske børn er hamrede forkælede og totalt uopdragne!

For her i landet hedder det "vore børn", når der skal betales,
men det hedder "mine børn", når der skal opdrages!

Så opdrag dog jeres unger, kære middelklasse-mkit-barn-er-det-dygtigsteiverden-og-et-helt-unikt-projekt forældre!

Jeg ved, at det kun er perkerne, der bliver truet med tvangsfjernelse lige nu, men hvem siger, at det bliver ved ... ?

vh CP

Jeg vil opfordre den ikke-sarkastiske og givetvis store beundrer af sandhedens gudinde - Veritas, går jeg udfra han mener?? - hr. Jakob Schmidt-Rasmussen til at få styr på og gerne gøre sine referencer lidt mere sanddruelige, tillidsvækkende og veritable :)

Heinrich R. Jørgensen

Nu faldt tiøren, også for mig. Tak!

Der er sikkert mange da foretrækker svada frem for veritas som udtryk for sandhedens ypperste ideal. Jeg er glad for, at Jakob ikke bekender sig til denne ellers så populære tro :-)

Mvh

Heinrich R. Jørgensen

"da" -> "der"

Jeg ved såmænd ikke, om skoler er mere voldelige i dag, end da jeg gik i skole. Dengang vart det bare lærerne, der tævede eleverne, nu er det omvendt.

Begge dele er vel egentlig noget lort.

Se eller gense dramaet "Per Vadmand - eller kunsten at relativisere." Dagmar Bio kl. 20, gratis adgang.

Hmm, bliver helt rundtosset over at læse jeres svadaer. En del af os der har den daglige gang i den rummelige danske folkeskole, har bare en ganske logisk forklaring på problemerne.
I rummelighedens navn har man afskaffet stort set alle specialpædagogiske tilbud, hvilket betyder at de marginaliserede unge bliver tvunget til at indordne sig systemer og pædagogikker, som er langt fra, hvad den marginaliserede unge kan navigere rundt i.

Min pointe er, at rummeligheden i højere grad er blevet en kasse, hvor store besparelser kan gennemføres, end et pædagogisk mantra. Det er en skandale, at alt hvad der kan kravle og gå bliver proppet ind i en klasse i rummelighedens navn, hvorefter pengene bliver brugt til skattelettelser osv. Det skaber mange tabere og få vindere

Ulrik Høstblomst

mikkel

Tak for en supercool kommentar fra virkeligheden

Desværre er fakta ikke ret meget værd i værdikampen her i cyber

Men det er guld værd at I findes og er så klare i mælet

Undertrykkelsen og udstødelsen er ikke afskaffet blot fordi kaffe nu om dage kaldes Cafe Latte og leverpostejsfarvet hår kaldes paté !

Per Vadmand:
Ja men jeg hader da ikke muslimer. Hvorfor skulle jeg? Både islam og protestantisme er jo forsøg på at føre religionen tilbage til sit oprindelige (gnostiske) grundlag fra før de tidlige kirkemøder (Nicea) og inkvisitionens ødelæggelser og forvrængninger; at de så¨ikke er lykkedes med dette er en anden sag.

Der er jo heller ingen grund til at fornægte de få delelementer af islam som har et fornuftigt udgangspunkt (Disse delelementer er jo i virkeligheden også universelle - og fælles for hinduisme, bhuddisme, islam, kristendom (ikke tøsedrengsversionerne)osv.).

På det personlige plan kommer jeg også som regl glimrende ud af det med de muslimer jeg møder i min dagligdag. Selv om de så også ofte er racistiske i deres holdninger til danskere som dig. Muslimerne er jo også gennemgribende bedre integrerede I det troende USA end i det Gudeløse, vege vesteuropa.

Hov jeg er vist meget distret i dag Det er således Ulrik og ikke Per vadmand mit sidste svar er til. Undskyld

Det er nogle dygtige magthavere, vi har, som det er lykkedes med en del-og-hersk politik og åbenbart en atomisering helt ned på skoleniveau.

I den babylonske forvirring, hvor folk ikke deler sproglige og kulturelle koder, er der kun råben og korporligheder at gribe til, når konflikter skal løses...

Efterhånden som andelen af indvandrere stiger i de små klasser, fordi indvandrerne ikke udvandrer, men i stedet formerer sig over gennemsnittet, smitter deres kultur til danskerenes, når ghettoerne breder sig ud til danskernes bolig og byområder og videre inde i deres skoler.

Løsningen er nok at færre danskere vil være lærere, og vi derfor kan importer flere muslimske lærere, pædagoger, indvandrerkonsulenter, psykologer, psykiatere, socialarbejdere og måske immamer og polibetjente, nu da VKO, SF og de radikale ikke vil støtte udvandringen med en S - uddvandringscheck til flygtningene, deres familiesammenførte og alle indvandrergæstearbejderne og deres familiesammenførte fattige familier.

Fordi 2% af børnene i skolen er et problem, og 25% af muslimerne er det, og 45% af venstrefløjs-antipatrioterne er det, så er alle mennesker da ikke noget problem ?

De fleste flygtninge er faktisk traumatiserede af, hvad deres forældre har gjort, for at kunne få asyl, og det var ikke en lussing eller trussel med kniv.

For at børnene skal blive som forældre og bedsteforældre og udvandre skal der kul på. Der skal oprettes udvandrerskoler i udlandet, som børnene kan gå i og flippe ud i. Der kan de også have skolelærere, de bedre forstår. Vores kultur er endnu ikke en voldsforherligende ideolog som indvandrenes islam, og derfor er børnene fremmede for danskhed, når de forlader indvandreterritoriet og starter i skolen.

De er spildt ressource, muslimerne ikke udvandrer med deres store børneflokke: men kan faktisk godt blive nomadeudvandrer som ens forfædre er !

Adfærdsvanskelige indvandrerbørn har et mere nært forhold til forældrernes hjemland og dets voldskulturreligion end deres forældre havde til vores land og vores blødsødne medfølende medlidenhedsnormer, og de klarede at vandre hertil, trods sprog og kulturskel, og at hovedparten af befolkningen her finder det abnormt, at huse dem her så længe og til hvad formål ?

Magthaverne er da bedøvende ligeglade med, om folk taler svensk eller swahili, bare de kan få så mange som muligt ind under dække af "barmhjertighed" for de bløde, "asyl" for de intellektuelle og "flere hænder" for os dumme. Så kan de styre os, som de vil, og få os til at bruge vores kræfter på at sparke til hinandens uvorne børn. De vil have multikultur - splittelse - så vi er til at styre...

Frans

Hvor er du dog racistisk! Enhver (muslimsk) indvandrer skal have ret til fysiske overgreb på underviseren og andre samfundsborgere.

Jeg vil appelere til at Folketingets medlemmer og Statsforvaltningen selv underviser på Nørrebro, Gellerupparken og Vollsmose. Men jeg forventer ingenting, idet Folketinget i stedet tørrer alle problemer af på befolkningen ved denne massive indvandring.

Først og fremmest anser det for uforskammet, Folketinget tørrer det hele af på politiet der skal agere pædagogmedhjælper og integrationskonsultenter.

Janus

Jeg er ikke sikker på, om jeg forstår hverken din ironi eller den moderne udlæggelse af racisme. Ihvertfald er der hidindtil ikke noget, der har overbevist mig om gyldigheden af en rangordning udfra fysiologiske karakteristika. Ej heller er jeg nogen hellig kriger, der ser verden i sort og hvidt. Hælder mere til begreber som sprog og kulturelle koder...

Heinrich R. Jørgensen

Jeg er ikke sikker på at kunne bidrage med noget, der er indenfor jeres interessesfære. Jo, måske kan I hjælpe mig, med en sag der har optaget mig. Jeres mentor og forbillede, flodhesten Dolph, er dybt betaget af Pia Kjærsgård med henden smukke pagehår, og Mogens Camre og hans silkebløde hud. Hvem mener I er smukkest af de to?

Heinrich

Jeg deler desværre ikke din forkærlighed for opretgående flodheste, og dine to navngivne skønhedskandidater betragter jeg som medansvarlige for den situation, vi befinder os i og ivrigt debatterer. Hvis jeg måtte indføre en tredje kandidat skulle det da være Asmaa Abdol-Hamid, hun er da noget kønnere end to nævnte, måske fordi hun endnu ikke er fuldstændigt korrumperet af magten...

@ (antiracistiske) Heinrich R.

Både Pia og Mogens er så smukke og så danske og så integrationskære, ikke som Villy og Helle der vil have indvandreren hjem med eller uden udrejsepenge, puh...

Indvandringen er det for at glæde DEM eller OS.
Der er alt for lidt i debatten om det, dem og os.
(Og sikke al det bøvl I har med indvandringen, brug dog racist-nødbremse-tvangstanken, den virker, æh..bæh...)

Nå, Asmma er så jomfruelig uskyldig nonne-køn, som en rigtig offer-ged, åh Allah ville æællsskke hende.

Hun bliver en dajli politiker.
Hun må ikke være immam.
For islam.
Synd mellemøsten hader den flygtning herop, fandens til racisme.

Man bør dele skole og klasser op:

Danskerne går i etnisk danske skoler
Tyrkerindvandrerne går i tyrkerskoler
Pakistanerindvandrerne går i pakistanerskoler
Jugoslaverindvandrene går i jugoslaverskoler
Palastinenserindvandrerne går i palastinenserskoler
Iranindvandrerne går i iranskoler
Somalieindvandrerne går i somaliaskoler
osv.
hver national, religiøs, kulturel, sproglig etnisk baggrund sin skole.

Og kan den nationale undervisning ikke integreres her, så kan den nu med 100% garanti i oprindelseslandet.

En check på 1 million kroner pr familie til ialt 200.000 indvandrefamilier, det er 200 mia. kr. til udvandring af 400-500.000 mennesker, hvis de vil, afskrevet over 5 år med 40 mia. kr. pr. år.
Et pænt overskud hver eneste år i besparelse hver af disse 5 år som resultat, og de resterende år fremefter i al evighed WHAUW.

Og klassekvotientern i alle skoler var whupti nede på 18 elever pr. klasse i stedet for de nuværende 32, og der stod 200.000 boliger tomme, glem byggefondens byggeri de næste 10 år, lossepladsproblemer, trafikproblemer, You name it, alle problemer løst, herunder manglen på læger, lærer, pædagoger, politi osv. osv.

Og få så gang i den outsourcing:
Indvandrerne ud, virksomhederne ud, forureningen og trafikken ud, og naturen ind i byerne.
Åh ja, det ku' være så godt.

Var faget her på tråden - samfundsanalyse -, så ville mange af de realitetssvage debattører, med deres overfladiske forståelse af deres eget samfund, have så mange skolepenge til gode, at de kunne ansætte indtil flere analytiske psykologer!

Bjørn Holmskjold

FredJackson:

Du er genial. Desværre er du næppe en tidstypisk dansker. Det er vel snarere en person Bjørn Holmskjold, så tingene vil fortsat gå deres skæve gang i DK.

Bjørn Holmskjold:

Vi burde jo alle uden undtagelse have en del skolepenge tilbage. Samfundsfag er jo ikke indholdsmæssigt ideologisk/politisk neutralt, men afspejler værdierne i det omgivende samfund. Det vil i en dansk sammenhæng sige, at vi i skolen bliver fyldt med nihilistisk, venstreorienteret, kulturradikalt propagandavås. Det tænkende mindretal i blandt befolkningen kommer igennem denne vridemaskine uden at blive hjernevasket og stemmer således på DF, mens det store flertal desværre forbliver politiskkorrekte dresserede får, hvis holdninger blot er en afspejling af det I har "lært" i skolen og det de siger på TV.

Ulrik Høstblomst

THM41

Enten har du ret i at det er intelligensiaen der "overlever" folkeskolen og derfor er i stand til at gennemskue ZOG propagandaen i pressen ???

Ellers er analyserne af gennemsnits uddannelsesniveauet hos DF vælgersegmentet blålys skabt for at forvirre muslimerne --- sådan at de skal tro det er solid dansk småtkørende "arbejder" racisme er oppe imod når det i virkeligheden er intelligensiaen

Genialt....

Jeg bøjer mig i støvet .....

Med venlig hilsen

Ulrik

Ulrik:

Begge dine første udsagn er størt set korrekte, men det sidste forkert. DFs vælgerkorps udgør eliten fra hver enkelt samfundsklasse. Dog selvsagt jo kortere tid man bliver udsat for "vridemaskinen" jo mere tilbøjelig vil man være til at komme igennem uden at blive hjernevasket. (Tilsvarende er danske kortuddannede lavindkomstindgrupper typisk også de, der bor og lever tættest på de racistiske muslimske indvandrere og således mærker den virkelige verdens problemer på egen krop frem for det falske billede skole og medier præsenterer).

PS. mht intelligensiaen iøvrigt: I trediervernes Tyskland var intelligensiaen overvejende nazistisk, i Danmark halvfjerserne overvejende marxistisk eller kulturradikal. Dette illustrerer at Europas uddannelsessystem masseproducerer intellektuelle ala Erasmus Montanus, men ikke virkeligt lærde mennesker.

Med andre ord akedemisk intelligens er ikke det samme som at være klog og sund fornuft er den mest værdifulde form for intelligens.

“Er jeg så ikke racist længere?”

Højre- eller venstre-racist? af Carsten Ringsmose

Hver gang SF skifter holdning i indvandrer- og integrations-diskussionen, så spørger jeg mine venner i SF: “Er jeg så ikke racist længere?”

Når SF præsenterer nye synspunkter, så er det som regel holdninger, jeg har markeret et eller flere år tidligere, og i den anledning har jeg måttet høre på, hvor “reaktionær” og “racistisk” jeg efterhånden er.
Forrige gang havde SF (med kun få års forsinkelse) fundet ud af, at vi i stedet for den velkendte berøringsangst burde stille klare krav til de fremmede, og forklare dem, hvordan man fungerer i et demokratisk samfund.

Nu er den store nyhed, at SF-formand Villy Søvndal først har meddelt de fundamentalistiske kalifat-drømmere i Hizb-ut-Tahrir, at de skal opgive deres anti-demokratiske drømmerier, eller forlade landet. Senere opnåede han stor opmærksomhed ved at sige, at integrationsproblemerne ikke kun skyldes sociale problemer, men også skyldes den kultur, mange indvandrere har bragt med sig.

Man får en smule medlidenhed med SF-ere, som i den sidste tid har haft travlt med - også i Stiften - at forklare den undrende offentlighed, at der ikke var noget etnisk eller religiøst ved fremmedkriminaliteten! De kan glæde sig over, at SF er et demokratisk parti, hvor det stadig er tilladt at mene det modsatte af partiformandens nye erkendelse, for ellers ville en række medlemmer få problemer.

Lad os erindre den store bevægelighed, der præger synspunkterne. Man behøver ikke nogen særlig lang hukommelse for at huske påstanden om, at de fremmede slet ikke var mere kriminelle end danskerne. Da påstanden brød sammen, så blev den ændret til, at de fremmede ikke var mere kriminelle end danskerne, når man kompenserede for forskellene i alder og socio-økonomisk stilling. Den bortforklaring er også forlængst brudt sammen (selvom alle ikke har opdaget det), men nu hedder det, at de fremmedes store kriminalitetsomfang (som man ellers benægtede) skyldes deres traumer på grund af oplevelser i krige og flygtningelejre.

Men hvorfor blev de danske politifolk og jøderne ikke mere kriminelle eller voldelige af Hitlers koncentrationslejre? Hvorfor var de tamilske flygtninge ikke med ude at brænde biler af for nylig? Hvorfor har indvandrere fra de krigsplagede lande Iran og Irak en meget lavere kriminalitet end folk fra fredelige lande som Tyrkiet og Pakistan? Når flygtninge fra Vietnam har en endnu lavere kriminalitet, skyldes det så, at Vietnamkrigen var så mild og human, at man ikke fik traumer af den? Nej! Traume-forklaringen er kun en ny bortforklaring!

Nu må man pludselig - ligesom SF’s formand - sige, at der er kulturelle årsager til problemerne. Det er nyt - og rigtigt! Jeg sagde det i en fælles-kronik sammen med psykolog Kirsten Damgaard i Stiften den 4. marts (”Urealistisk selvværd fører til børnevold”). Kronikken var skrevet halvandet år tidligere, og var i mellemtiden blevet afvist af nærmest samtlige danske aviser og tidsskrifter (historien er gengivet på www.respublica.dk), fordi det var både “racistisk” og “ekstremt højre-orienteret” at sige den slags.

Mon jeg så ikke er “racist” og “ekstremt højre-orienteret” længere, når SF’s formand siger det samme? Og er det “reaktionært” at være foran?

Carsten Ringsmose, Harndrup, 11.03.08 Fyens Stifttidende

Bente Simonsen

Der er kun en ting at gøre, nemlig at få disciplinen tilbage til skolen, og det lige fra starten af første klasse.
Jeg ved det lyder reaktionært, men der må vises en klar linje i, hvor grænsen for god og dårlig opførelse går. Der må gives en modvægt til et evt. depraveret hjemmemiljø. I mange hjem være sig 'danske' eller 'indvander' hjem er det børnen som bestemmer og styrer, de er små konger og dronninger, men de har ikke modenhed og erfaring for den opgave.
Hvis ikke en en tålelig social kompetens indlæres i tidlig alder minusstyrer det resten af livet i form af dårlig indlæring/karakterer og mulighed for tilpasning til arbejdsmarkedet.