Læsetid: 3 min.

'København svigter udsatte børn'

Trods stribevis af kendelser i klagenævn tildeler Københavns Kommune ikke altid den lovede støtte til udsatte og handicappede børn. Konservativt udvalgsmedlem kalder det en 'skandale'
København har 5,2 procent af Danmarks folkeskoleelever, men hele 27 procent af Danmarks klager i forbindelse med støtte til specialundervisning og tildeling af plads i specialklasse eller specialskole. Model

København har 5,2 procent af Danmarks folkeskoleelever, men hele 27 procent af Danmarks klager i forbindelse med støtte til specialundervisning og tildeling af plads i specialklasse eller specialskole. Model

Thomas Borberg

Indland
23. april 2008

Københavns Kommune har en danmarksrekord, som kommunen ikke praler af. Det drejer sig om danmarksrekorden i klager over manglende støtte til undervisning af udsatte børn.

Kommunen har på dette felt landets største antal klager pr. skolebarn og landets største antal afgørelser, som er underkendt af et klagenævn.

Men når nu 85 procent af klagerne får medhold, som omtalt i gårsdagens avis, er alt så ikke i orden? Nej, for kommunen følger ikke altid klagenævnets påbud ved straks at få gang i de støttetimer, som forældrene til det udsatte barn har krav på.

At Københavns Kommune ikke reelt effektuerer kla-genævnets afgørelser i alle tilfælde, kalder Majbritt Mamsen, der er medlem af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg og Det konservative Folke-parti, en "skandale for kommunen, som svigter de udsatte børn og deres forældre".

Hun forklarer, at der ved omgørelser af kommunens oprindelige afvisning af støt-teundervisning ikke følger ekstra penge med til de sko-ler, hvor den lovede støtte til eleven skal ydes.

Svage snydt for støtte

Det kan betyde, at den enkelte skole enten må hente støtten fra nogle andre udsatte børns budget - eller helt opgive at yde den lovede støtte.

Det sidste tilfælde kan familien Thomsen fra Østerbro berette om. Familiens identitet er redaktionen bekendt, men familien træder her frem under opdigtede navne af hensyn til familiens psykisk udsatte skoledreng, Victor.

Victor er adfærdsvanskelig på grund af en opmærksomhedsforstyrrelse. I november 2006 gik han i en almindelig 7. klasse, og skolen ansøgte forvaltningen om 12 ugentlige støttetimer i 8. klasse.

Kommunen bevilgede imidlertid kun fem timer. Victors forældre ankede afgørelsen til klagenævnet, som gav forældrene medhold i, at Victor skulle have de søgte 12 timer.

"Herefter blev forløbet absurd," fortæller Victors far og fortsætter:

"Kommunen ville ikke betale for de bevilgede timer, men opfordrede skolen til at tage timerne af egen pulje. Skolen har blot ikke en så-dan pulje. Det er jo derfor, der søges hvert år."

Forældrene korresponderede i lang tid med klagenæv-net for at få det til at følge sagen op. Det kunne man ikke.

"Vi skrev til borgmesteren, som sendte sagen videre til direktøren for Børne- og Ungdomsforvaltningen, som gav en sludder for en slad-der," siger Victors far, som heller ikke fik noget ud af at klage til Statsforvaltningen, som blot mente, at kommu-nen ikke havde begået for-melle procedurefejl.

Det hele endte den 29. no-vember 2007 - altså over et år efter sagen begyndte og hele fire måneder inde i det skoleår, som støtten skulle bruges i. Kommunen pålagde skolen at levere de resterende timer fra den pulje, som skolen ikke havde. Victor fik følgelig kun de oprindeligt tildelte fem ugentlige støttetimer og ikke de 12 timer, som klagenævnet havde krævet.

'Ikke være det bekendt'

Information har spurgt di-rektør i Børne- og Ung-domsforvaltningen Christi-ne Brochdorf om effektue-ringen af klagenævnets af-gørelser.

- Er der tale om rådgivende afgørelser?

"Nej, det er efter min opfattelse afgørelser, som kom-munen skal efterleve."

- Er det korrekt, at kommunen i mange tilfælde ikke reelt effektuerer afgørelsen eller tager pengene til effektueringen fra andre udsatte børns budgetter?

"At det forholder sig sådan, er jeg ikke sikker på, men jeg kan heller ikke skråsik-kert afvise, at noget sådant kan forekomme. Derfor vil jeg nu igangsætte en opfølg-ning på samtlige af de klagesager, hvor forældrene har fået medhold i løbet af 2007."

- Hvis kommunen handler som påstået, hvad mener du så om det?

"Vi kan ikke være bekendt at behandle forældre på den måde. Derfor vil vi også på et udvalgsmøde i maj gå efter en række ændringer. Blandt andet skal der op til den næste store visitationsrunde i vinteren 2008/09 oprettes en økonomisk buffer til finansiering af klagesager, når klagerne får medhold," siger forvaltningsdirektøren.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her