Læsetid: 8 min.

Sådan kan man bo, hvis man har et valg

På Langeland tilhører 1,5 procent af befolkningen eliten. I Rudersdal Kommune nord for København er det tilsvarende tal 20 gange større. For eliten klumper sig sammen i bestemte områder. Og det er lige så problematisk, når den engagerede lærer, den gode læge eller den dedikerede erhvervsmand klumper sig sammen i eliteghettoer, som når de ressourcesvage gør det i Mjølnerparken
Indland
26. april 2008

Det er onsdag eftermiddag, og bilerne står i kø på Strandvejen. Folk er på vej hjem, de skal op til de store, hvide huse med tårne og spir og glaserede sorte tegltage. Audi, Mercedes, Volvo og Saab kører forbi Arne Jacobsens berømte tankstation i Gentofte. Øresund åbner sig, de hvide huse lyser op mod det blå hav, køen bevæger sig hurtigere, og snart er den nået forbi Arne Jacobsens hvide lejligheder, der hvor skoven begynder og solen glimter ned mellem træerne. Videre, forbi huse med sorte, spidse indhegninger og store krukker, der majestætisk markerer indkørslen.

Det er her, den bor. Den rige, veluddannede elite, der har det gode job og succesfuldt eget firma. Privilegerede, bliver gruppen også kaldt, eller socialgruppe 1. Her handler de i Irma, spiller tennis i den samme klub, sender ungerne til ridning i den samme rideskole og har deres båd i samme havn. Elitens individer bor nemlig helst tæt på hinanden ifølge en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), og for eksempel tilhører 30 procent af indbyggerne i Rudersdal Kommune eliten i Danmark. Næste på listen er Hørsholm Kommune, der ligger lige ved siden af, med 28,3 procent, og siden kommer Gentofte - lige lidt tættere på København - hvor 28,2 procent tilhører den samfundsgruppe, AE kalder for eliten.

"Vi vidste godt, at eliten har en tendens til at klumpe sig sammen geografisk, især nord for København. Men at de bor så koncentreret, kom alligevel bag på os," siger Jonas Schytz Juul, der er økonom ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og en af dem, der har stået for rapporten.

Rapporten viser, at samtlige top 10 elitekommuner ligger i eller omkring København. Eliten er nemlig ikke meget for at bo i Danmarks yderkantsområder, og f.eks. er det kun 1,5 procent af den voksne befolkning på Langeland, der tilhører den så kaldte elite. Jylland er heller ikke populært, og den kommune med højest eliteandel uden for Københavns-området er Skanderborg, hvor 10 procent af befolkningen kan kalde sig elite. Nej, eliten vil tæt på byen. Og tæt på naturen med Øresund lige uden for vinduet og Dyrehaven i baghaven.

"Rapporten viser, at der er tendenser til, at der skabes en slags eliteghetto. Det er her, huspriserne er høje, det er attraktivt og tæt på naturen, men stadig tæt på København. Og så er der store og flotte huse deroppe," siger Jonas Schytz Juul og påpeger, at folk har tendens til at ville bosætte sig der, hvor der bor andre af ens slags. Det betyder så, at huspriserne stiger endnu mere, som betyder, at der igen er endnu færre, der kan vælge at bosætte sig i området. Andre end eliten.

Og det er det, der sker i Rudersdal Kommune i kongernes Nordsjælland, på ruten fra Christiansborg til Frederiksborg. Området har altid været populært blandt den velbjærgede del af befolkningen, fortæller Erik Fabrin, kommunens borgmester.

"For det første har vi en fra naturens side unik placering. For det andet har vi igennem mange år ført en meget konsekvent byplanlægningspolitik, der har understreget de kvaliteter, Rudersdal er født med. Det vil sige, en god historie, en god natur og en god arkitektur," siger Erik Fabrin og tilføjer selvsikkert, at kommunen selv har målsætningen om at ville være Danmarks bedste bokommune. Derfor bestræber kommunen sig på gode daginstitutioner, et godt skolevæsen og et højt kommunalt serviceniveau. Og det ved Erik Fabrin, at Rudersdals befolkning lægger vægt på. Især fordi Rudersdal Kommune har en af landets højeste frekvenser af udearbejdende kvinder.

Den gode læge

Eliten er altså helst sammen med sig selv. Og det er der egentlig ikke noget nyt i, siger bysociolog John Andersen, der er professor ved Roskilde Universitetscenter. Der har altid været bydele, hvor samfundets top har boet væg til væg, f.eks. er Østerbro i København et godt eksempel med sine brede boulevarder og højloftede patricierlejligheder. Der boede industrisamfundets elite omkring år 1900, og der bor den stadig.

"Men hvis vi ser på undersøgelserne, så er der noget, der tyder på, at der er en forstærket tendens til at isolere sig i sin egen gruppe," siger han og peger på en af grundene. Nemlig at vi i højere grad end tidligere fokuserer på boligen som signal på magt og status i samfundet. Og med tv-programmer som Hammerslag får vi nærmest banket højkvalitetsboligens ikonagtige status ind i hovederne.

"Man glemmer det klassiske ideal om byen, hvor vi kan gå tilbage til Athens polis med byen som et demokratisk rum, hvor de forskellige grupper skal dele et byrum og en politisk demokratisk forpligtethed over for hinanden. Den slags værdier er helt fraværende i dag," mener John Andersen, der dog ser debatten komme tilbage med jævne mellemrum, når vi diskuterer de ressourcesvages 'ghettoisering'.

Et af de store problemer er dog, at diskussionen isoleres til de ressourcesvages 'ghettoisering' og ikke samtidig fokuserer på de resssourcestærkes 'ghettoisering', mener John Andersen. Det er en skævvridning, fordi 'problemområder' som Mjølnerparken i København og Gellerupparken i Århus på sin vis er langt mere mangfoldige med sit miks af kulturer og etniciteter, end eliteghettoen.

På den anden side kæmper de med store sociale problemer, idet folk her har lave indkomster og et lavt uddannelsesniveau. De to ghettoer er to sider af samme sag, mener John Andersen.

"Man kan ikke diskutere det ene uden det andet, for problemet ligger lige så meget i, at de ressourcestærke koncentreres. Det er et problem, at de ressourcestærke ikke interagerer med resten af befolkningen," siger han og peger på et problem, der følger i kølvandet på den boligmæssige segregering, nemlig skolesegregeringen, det vil sige, at de ressourcestærke går i skole med andre ressourcestærke og de ressourcesvage går i skole med andre ressourcesvage.

En dårlig cocktail, som vi kender den fra Gellerup og Mjølnerparken.

Desuden er eliten ikke bare eliten i økonomisk forstand. Eliten er også den gode læge, den engagerede lærer og underviser, den dedikerede erhvervsmand og den engagerede samfundsborger, der er interesseret og engageret i sit nærområde og sidder i skolebestyrelserne.

"Det er et kæmpe problem, hvis alle de ressourcestærke er koncentrerede i helt bestemte områder. For det, at du bare har en lille gruppe folk med ressourcer og engagement og et politisk og socialt overskud, betyder utrolig meget i et lokalsamfund. Og derfor er det et problem, at vi ikke bare har 10 procent akademikere i det sociale boligbyggeri, som vi havde det i 70'erne," siger John Andersen.

Men i kraft af økonomi kan eliten flytte ind i sin ghetto frivilligt , mens de ressourcesvage er tvunget ind i deres på grund af manglende økonomi.

"Eliten har indflydelse og ressourcer til selv at bestemme, hvor den vil bo. Resten af befolkningen har ikke noget reelt valg, idet priserne bestemmer. Og for eliten er det i Danmark som i andre lande oplagt, at man bevidst vælger at bo i bestemte områder, hvor man er sikker på, at naboerne har den klasse, som mange gerne vil se sig selv sammen med. Der er Danmark jo intet i forhold til f.eks. Spanien, hvor man lukker sig inde bag store hegn og sørger for, at der ikke er andre end ens egen slags," siger Bjarne Hjort Hansen, der er sociolog, underviser på Københavns Universitet og har skrevet bogen Udviklingen i befolkningens levevilkår over et kvart århundrede.

"Det er det, vi kalder for social closure, at man afgrænser sig socialt i forhold til andre grupper. Og det har alle grupper en tendens til," siger han og peger på, at alle fem socialgrupper har fået det bedre.

Stadig samme afstand

Især boligstandarden er blevet bedre og i dag finder man ikke de elendige lejligheder, man så for 30-40 år siden. Omvendt er der heller ikke sket noget med uligheden, for den ressourcemæssige afstand mellem de forskellige socialgrupper er stadig den samme. For selv om der aldrig har været flere, der har tilhørt eliten som nu, er der stadig lige så lang vej, hvis man ikke tilhører den:

"Da må man sige, at eliten er en formidabel interessevaretager." Men man må stille spørgsmålet, mener John Andersen, om det er en ønskværdig udvikling, at samfundet bliver mere og mere polariseret.

"Vi må i byplanlægningen bevidst modvirke denne her zoning, dvs. at visse områder i kraft af grundpriser og byggereglementer automatisk er reserveret til bestemte befolkningsgrupper. Vi må tænke et byplanmæssigt socialt miks bevidst ind så meget som muligt, lige som man tænker støj og æstetik ind i byplanlægningen. Og det kan man godt, hvis man vil."

Men det har man ikke villet - endnu. I stedet har man skabt et nyt marked og nye skel ved hjælp af nye lånemuligheder, som blandt andet har påvirket andelsboligsektoren.

"Der har slet ikke været et planlægningsmæssigt og boligpolitisk blik, hvor man har sagt, at vi bevidst skal modvirke en social opdeling af byens rum. Den dominerende logik har været: Fedt - når vi nu ikke kan sælge almennyttige boliger, så kan vi i det mindste få andelssektoren transformeret til at være en ejerboligsektor. Men det har betydet, at vi har fået en selvforstærkende økonomisk dynamik over tid, som er irreversibel. Det er sket på bekostning af at have nogle reguleringsinstrumenter, der modvirker de her polariseringstendenser," siger John Andersen og peger på en af mulighederne for at skabe en større mangfoldighed i kvarterer og byområder.

For eksempel kan man begynde ved at se på boligmarkedet, som man har gjort visse steder, hvor studerende og andre ressourcestærke får lov til at hoppe køen over, hvis de godt vil prøve at bo i 'ressourcesvage' områder, f.eks. i Mjølnerparken.

Meget tyder på, at dette faktisk er begyndt at virke. Samtidig må man ordne det sådan, at arbejdsløse og bistandsklienter ikke nødvendigvis skal stå bagerst i køen og pr. automatik komme til de mindst attraktive områder, hvor der er mest gennemtræk. Det kræver dog, at man stadig kan finde et sted til de svagt stillede grupper, så de ikke bare bliver presset ud over kommunegrænsen, påpeger John Andersen.

"En aktiv spredningspolitik kan godt modvirke de her tendenser, uden at man skal til at bruge kvoter og autoritære redskaber. Målet må være, at eliten - i hvert fald i en del af deres liv - synes, at det er spændende at bo i et mangfoldigt kvarter."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kan det komme bag på nogen at en god uddannelse og en høj indtægt også medfører at man vil bo et sted hvor ens dyre bil ikke bliver ridset hver dag af misundelige medborgere?

Kan det undre at højtuddannede og driftsomme mennesker gerne vil bo i områder med andre ligesindede?

Måske er den almennyttige lejebolig et socialgruppefastholdelsesprojekt man ikke kan undslippe.
Jeg har på fornemmelsen at indlæg a la "man skal arbejde sig ud af ghettoen" måske vil klinge elitært her ;)

med venlig hilsen
Lennart

#1 Man kunne også vælge at prioritere anderledes, hvis nu man ikke målte succes i bilmærke, husstørrelse og tøjmærke.

Det kunne være spændende, hvis de arkitekter (der bor i nordsjælland :)) fik til opgave at bygge socialt byggeri hvor de selv ville bo. Det skulle være minibyer med forskellige huse (farver, indretninger, osv) som skulle tilfredstille alle, både rig og fattig. Man kunne lade sig inspirerer af økologisk byggeri (LØB).

Per Erik Rønne

Det kunne jo tænkes at man skulle tænke i bortsalg af socialt boligbyggeri, og stop for yderligere byggeri af dette, for i stedet at opkøbe ejerlejligheder i attraktive områder, maksimum en per opgang i opgange med op til tre etager, og brugt til boligsociale formål?

Generelt ser jeg heller ingen grund til at folk med /helt almindelige indtægter/ skal bo i almennyttigt boligbyggeri. Noget sådant bør forbeholdes folk der ikke har andre valg - men så bør det sociale boligbyggeri så til gengæld ligge spredt, gerne så spredt så det drejer sig om enkelte lejligheder i ejerboligområder.

Når den ghettoriserede elite så samtidig sværger til en anstændig udlændingepolitik, hvor den internationale solidaritet indenfor nationens grænser betales af de mindst privilegerede, så er vi på rette vej.

Her er absolut noget Danmarks elite kan være stolte af.

Tyngdekraften er behjælpelig når de gode gerningers omkosninger skal besørges.

Nu skal man vist være meget elite for at bo netop i omtalte område. En lærer vil da typisk ikke have råd til det eller....? En lærer vil dårligt nok have råd til et 80 m2 hus i Hvidovre, som koster omkring 3 mill. hvilket vil sige at man skal have en årsindkomst på omkring 1. millon for at købe det.

Men folk må da forøvrigt bo hvor de vil, måden at løse Ghetto problemet på er at selv lade de forskellige foreninger selv bestemme hvem de vil leje ud til.

Således, at man kan få en god fordeling af lejere, og ja jeg kan squ forstå at folk gerne vil bo et sted hvor man kan sætte sin bil eller sin cykel fra sig og forvente at finde den i samme tilstand om morgenen. Eller endnu vigtigere at man kan sende sine børn ud at lege, uden at skulle bekymre sig for om de bliver overfaldet af kulturberigernes børn.

For et års tid siden flyttede jeg selv fra en ghetto (officielt udnævnt af Københavns Kommune), efter syv års ophold i byggeriet. Det begyndte egentlig udmærket, men gradvist blev bygggeriet fyldt op med socialt udsatte; førtidspensionister (yngre), indvandrerfamilier, stofmisbrugere og psykisk syge.

Jeg var selv ansat som servicemedarbejder et års tid, og fik derigennem et indblik i hvad der foregik bag facaden, og det var ikke småting:

Der var bla. en narkohandler, som forsynede sit tvivlsomme klientel på alle tider af døgnet, til stor utryghed for de ældre medborgere i byggeriet.

Der var adskillige psykisk syge som ikke rigtigt kunne overskue dagligdagen, og som følge heraf fx smed alt deres affald ud på altanen (ikke så hensigstmæssigt i sommerperioden). Andre gange måtte man op og skræmme "spøgelserne" væk, når de psykisk syge fik deres ugentlige skrigeture, eller begyndte at smadre inventaret.

Om natten kunne man iagttage ud- og indflytninger af hele familier med "anden etnisk oprindelse". Derudover var en flok begyndt at hænge foran hovedejendommen, i selskab med en overdimensioneret kamphund og en BMW med dunkende bashøjttalere.

Alle ansatte måtte udstyres med tykke arbejdshandsker, da narkomanerne havde en kedelig vane med at smide deres blodfyldte kanyler i nedfaldsskakterne.

Der var også en del yngre førtidspensionerede blandingsmisbrugere, som havde meget svært ved at forstå arbejdende menneskers døgnrytme, og husordenen generelt, hvilket selvfølgelig også resulterede i diverse konflikter.

Både personale og beboere blev jævnligt truet, hvis man gjorde indvendinger mod adfærden. Det var stort set umuligt at smide anviste lejere ud, fordi sådan er loven indrettet, og så var de bare røget et andet sted hen og fortsat.

Kommunen vaskede naturligvis hænder, velmenende sagsbehandlere hjalp til med indflytningen, og flygtede derefter ind i systemet igen, med solide skyklapper på.

Det sidste jeg hørte derfra, var at en "utilfreds beboer" havde skudt (med en pistol) tre gange ind i varmemesterens dør, og derefter stormede politiet hans lejemål med gas og skjolde.

Sådan et sted kan man da ikke bo!

Nu er jeg godt nok ikke flygtet nordpå, men jeg har da sikret mig, at min nye bolig er på behørig afstand af ovennævnte problemer.

Hvad med at ekspropriere halvdelen af Kartoffelrækkerne til socialt boligbyggeri, og se hvor mange af "café-krigerne" der bliver boende?

Næste skridt er "gated communities" som de har det i USA, Brasilien, Kina osv. og som de havde det i det gamle Østtyskland og Sovjetunionen.

De fleste mennesker er svin (undskyld til grisene) og de rigeste svin er de værste. Psykopaternes monotone diktatur og massemord gennem årtusinder besmykkes med betegnelsen "historien", og nogen synes dette triste lemmingetog mod afgrunden er spændende. Nu lader de sine slaver arbejde hvileløst på "Die Endlösung der Menschenfrage" (deres amerikanske udvalgte fører Hitlary Clinton truer med total atomudslettelse som hendes åndeligt siamesiske tvilling Ahmadinejad gør det fra Iran), mens vi læser i aviserne at de selv ønsker sig til Månen. 80000 milliardærer verden over har meldt sin interesse for at blive rumturister på Månen.

For min skyld kan de tage af sted, men biletterne bør være enkeltbiletter. Og alverdens journalister og byrokrater kan de tage med sig.

Kom du af med det hele?!

De, som viser sig i disse forbandede år, hvor vi med lynets hast vender tilbage til fascismen = stalinismen = nazismen = liberalismen = feudalismen = barbariet, men nu på et meget "højere" teknisk niveau, er at man ikke kan bygge et samfund på alles krig mod alle (siden ca. 1800 også kaldt liberalismen) om de materielle ressourcer. Uden kultur bryder alt sammen. "Skit är skit om än per satellit" som en klok svenske skrev engang. Det specielle ved kapitalismen (inklusive statskapitalismen) er, at den ødelægger og nedbryder alt for at gøre det salgbart og til led i produktion af profit. Tidligere kulturer producerede til en hvis grad kulturelle værdier. Kapitalismen er sandsynligvis identisk med menneskehedens sammenbrud på samme måde som bananfluerne i syltetøjsglasset bryder sammen i gensidig aggression, når de bliver for mange.

Væsener som "PH" og de fleste andre faste fascistoide "skribenter" her og på tilsvarende sider kan man ikke diskutere med, og jeg ønsker det ikke. Jeg ønsker kun at overleve dem , dersom det i det hele taget lader sig gøre. Det meste tyder på at det ikke lader sig gøre, de er forlængst blevet alt for mange.

Vi lever i en tid, der allerede blev beskrevet for flere tusind år siden af en romersk-græsk historiker (det var dengang mennesker af den slags endnu fandtes), som sagde: "Det næstbedste er at være død (og hermed tænkte han på en naturlig død, min anm.), det bedste er at ikke være født."

@Læser

Hvordan du kan udlede alt dette af et indlæg om at bo i en ghetto, går over min fatteevne. Uddyb gerne, hvis du kan rive dig løs fra din talen i tunger.

Hovsa, nu kan man se at boligmarkedet bliver endnu mere eksklusivt i fremtiden, i og med at fremtidsforskere mener at "familier" vil komme til at eje 3-4 boliger, det vil jo betyde, at priserne stiger endnu mere. Det er specielt den ældre generation der vil nyde godt af dette. Men på en eller anden mærkelig måde er det squ da et problem at unge familier med børn ikke længere kan købe deres egen bolig, mens friværdifolket vælter sig i penge og åbenbart flere boliger. Hmm var der ikke engang noget der hed Retsforbundet? Måske skulle man genoplive det?? Bortset fra det P.H. så bor jeg selv i en sådan en ghettoagtig ting, helt så slemt er det nu ikke, men jeg kan da nikke genkendende til din beskrivelse. Specielt indvandrere lader deres børn opføre sig præcis som de vil, de smider skrald og ødelægger ting. Mærkeligt nok så står det i Koranen at man skal holde sig selv og sine omgivelser rene, men det kapitel har de åbenbart revet ud af deres store Koranbog. Men hvad gør man? Med en årlig husstandsindkomst på ca. 675000 så kan jeg lige akkurat købe en 2 værelses lejlighed, eller også skal jeg vælge at flytte over i "Bananen" men det er squ lige før nogle gange.

De rige kaster ikke med flasker og sten efter brandmænd, politikfolk og ambulancefolk og de sætter ikke ild til andres ejendom og til skoleer, og de lever ikke efter dybt reaktionære dogmer uden ligestilling og ytringsfrihed der stammer fra en stammekultur for mange hundrede år siden. De rige lever moderne og i nutiden. Så lad gerne rige klumpe sig sammen så tosset de vil. De lever i nutiden.

Hmmm, det er fint nok, men det er jo de rige der vil have endnu flere indvandrere til landet og så kan vi andre slås med dem, mens de rige scorer kassen. Fandme flot! Ellers er vi da helt enige. Men man skal forøvrigt være meget naiv for at tro at problemerne holder sig indenfor ghettoens grænser, så fenched societies det er nok fremtiden. Kunne også hænde at de rige blot påtog sig et ansvar.

høhø, de rige vil gerne have indvandrere, der er uddannede og som får ophold i en periode, for derefter at rejse hjem.

med venlig hilsen
Lennart

Som ung, rig og smuk - og naiv - må jeg indrømme at denne artikel er tankevækkende. Mine "elite-forældre" har plantet mig solidt i den vestjyske muld, men jeg ligesom en god del af danmarks TV-kiggere labber "liebhaverne", "hammerslag" osv. i mig mens jeg laver lektier på min MacBook og genkender størstedelen af inventaret og udsigterne.
Jeg udpeger hermed mig selv som Danmarks fremtid; unge engagerede og initiativtagende mennesker.
Når I kommenterer og så flot henviser til fortiden må jeg indrømme at det ikke er det min omgangskreds og generation, 1989, diskuterer over en flaske vin der koster lige så meget som nydansk familie kan overleve for i en uge.
Vi diskuterer fremtiden - og bekymrer os om den.
Vi er yderst bevidste om at vi sidder som rigmandsbørn og pudser glorien, men vi er også pinligt bevidste om, at problemet ikke ligger i hvor meget vi kommer til at tjene eller hvor store biler vi vil få når vores forældre ikke gider betale længere - eller hvor man bor for den sags skyld.
Vi tror på, at det er et spørgsmål om åbenhed og nedbrydning af fordomme som skaber ghettoerne. For selvom der bor en "succesfuld" person i et ghettoriseret område lever vedkommende der jo ikke. Ikke med engagement i hvertfald. Vi tror på at den naturlige reaktion på oplevelsen af ikke at leve op til det etablerede samfund er at gruppere sig med andre med samme følelse. Hvilket også gælder eliten. Vi tror også på, at ghettoseringen er farlig for alle parter. Vi tror på at det kan laves om, men vi tror ikke på at det bliver det.
Til tider tror vi endda på en fantastisk fremtid når det engang bliver vores egen tur til at overbyde hinanden i kampen om den perfekte strandvejsvilla.

Derimod tror jeg ikke, at I synes jeg er særlig salig eller det er tiden værd at læse min ytring.
Jeg tror heller ikke jeg har holdt mig særligt meget til emnet. Men det gør I andre jo heller ikke!
God lørdag...

I den seneste menneskelader har den politiske elite (uanset regeringens farve) - i samarbejde med den privligerede, anstændige og kreative klasse - importeret mennesker fra den 3.verden.
- omkostningerne for indvandringen er pålagt de ringest stillede (skole, arbejde, bolig og kultur i nærområdet mm.)

I den seneste menneskealder har den politiske elite - i samarbejde med den privligerede, anstændige og kreative klasse - sat topskatten ned.
- tanken om progressiv beskatning er afgået ved en stille død og øgede "miljøafgifter" og momsen vender den tunge ende nedad.

Nu må de der har betalt gildet for politiske elite - og den privligerede, anstændige og kreative klasse ideologiske indvandringsprojekt, kræve brugerbetaling med tilbagevirkende kraft. De kan sende deres egne efterkommere i ghettoskolerne og flytte til ghettoen. Og så kan de begynde at tilbagebetale de enorme midler der er anvendt til de senste 25 års indvandringscirkus.

Hvorfor misunde folk i Rudersdal, Hørsholm, Gentofte og omegn? Det er da nogle af de kedeligste og mest gudsforladte steder på jorden (blandt andet derfor udgør deres afkom en stor bid af klientellet omkring Ungdomshuset). Og hvorfor i det hele taget misunde andre? At de højstlønnede bor tæt på (især) København giver sig selv. Det er dér, de attraktive job findes, og de store penge tjenes. At Arbejderbevægelsens Erhvervsråd finder det nødvendigt at bruge ressourcer på dens slags undersøgelser, må være udtryk for, at de ikke rigtigt véd, hvad de skal tage sig på deres omkostningstunge adresse i Reventlowsgade i København.

"omkostningstunge adresse i Reventlowsgade"

Har du spist søm eller kan du bare ikke finde ud af at slå en adresse op i Google Maps? Reventlowsgade er ludergaden nede bag ved hovedbanegården. Det bliver næppe billigere med en tilsvarende central beliggenhed..

Til Jørgen Buggedahl: I sagens natur er Københavns ludergader blandt de rigtigt dyre i København. Tjek f.eks. huslejerne på Halmtorvet og Istedgade, Westend og Gasværksvej. Det er snart lige så mondænt og kedeligt som Hørsholm og Gentofte. Ghettoer for mennesker med pungen i orden.

En indtrængende appel til alle grønlændere, indvandrere, hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere, arbejdsledige og pædofile: Tag S-toget til Holte (uden at betale, naturligvis) og slå jer derfra ned i områdernes butikstorve eller driv provokerende og højrøstet rundt på villavejene ... bedre før end senere!! Glem ikke den over-gyldne Trekant (hvor Statsministeren bl.a. bor) Gl. Holte-Sandbjerg-Nærum. Vi skal se at lære hinanden bedre at kende!

Den næste bølge af integrationsprojekter burde målrettes cafe latte segmentet. Hver gang de udtaler sig vælter fordomme og virkeligheds fornægtelsen ud af munden på dem.

Den bedste kur er konfrontation med den hverdag de byder etniske danskere i de stadigt voksende ghettoer.

Reventlowsgade kan ikke sammenlignes med det nyrenoverede og mondæne Halmtorvet og Istedgade. Gaden ligger lige over for hovedbanen og man har god udsigt til alle bumserne ved indgangen samt det andet bøvl, som stationen medfører. Så dit forsøg på at få det til at se ud som om, at AE bor dyrt er altså kuldsejlet temmelig markant..

de tre krydser for det bedste indlæg på stregen går igen til ...

Harun al Raschid

Kampman, hvis hører til dem der vil bryde indvandrer gettoe op så bør du ogsp stemme for at vi bryder rigmandssgettoerne op og tvinger dem til at blande sig lidt med alfolket. der må være lighed for loven

@ Ristinge

Jeg ønsker ikke at blande al mangfoldigheden i en havregrødsagtig substans, men derimod må det være målet at løfte niveauet for bunden.

Der er jo allerede tiltag gennem progressiv beskatning.

Spørgsmålet er hvor mange der skal løftes og hvor højt.

med venlig hilsen
Lennart

Danmark det neo fleudalistiske samfund.

Fogh´s konkurance samfund er bare klasse samfundet genoptrygt i version 2:0.

Neo fleudalismen har det godt i Danmark.

Mens den herskende overklassen og deres lakajer, kan som syge blive behandlet på private hospitaler De fødes på de private luxus hospitaler,

Som børn passet på private luxus børnehaver, i skole alderen går de på deres private luxus elite skoler, gyminasier, unniversiteter, målrettet efter at overtage mor og fars plads i toppen af samfundet, som gammel passet på private luxus plejehjem. indtil de dør. det hele betalt på det offenliges regning naturligvist med skattefradrag

De har deres egen tv kanal tv 2 der før var hele danmarks tv kanal. Idag er TV2 nærmere blevet til "TV overklasse". Hvor vi fra "pøblen" nu kan se hvordan overklassen lever så vi kan " stræbe" efter den samme livsstil.

som dem der bor i libehaver boliger, eller skal ha deres huse indrettet som en

Når line baun danielsen fra "go morgen overklasse Danmark", siger siger DANMARK har fået nok. Så menes der at overklassen har fået nok.

Var baronessen i slottet, ikke precist et udtryk den standart som. Se og Hor, overklasse billed bladet jonalistik som tv overklassen (TV2) føre.

Snylter kassen, klumper sig sammen i velhaver gettoer, der uden tvivl vil blive til "gated communities". med private vagtværn der ikke lukker folk ind i området uden at ha den rette "samfund vægt".

Ironisk nok er skatteundravelsen, fra denne samfundes "snylter klasse". Sammenlagt lagt større end hvis alle dem der lever på offenlige forsøgelse snød bevist med deres offenlige førsørgelse.

Denne klasse har i årevist brugt det danske skattesystem som et tagselv buffe bord. hvor man kun behøvede at tage det som der var apseludt nødventigt at betale. Efter en arme af skatte advokater revisoere, har fundet overklassen rigtige træk procent. Mærsk går selv direkte til skatte ministeren for at diktere sin.

I mens må vi i taberklasserne, nøjes med en stadigt dårligere og mere usikker offenlig service. og betale deres skat ved kasse 1 mens deres skatte indbetalinger overføres til snylter klassen, overklasse goder.

overklase er et forkert begreb, det rigtge begreb er snylter klassen.

@ martin sørensen

kom nu ud med det, du har mere galde der vil du....

Du er ikke et offer, du bor i et forgyldt smørhul og kan ikke se det.

Med venlig hilsen
Lennart

Jeg går ud fra, at de fleste der skriver debatindlæg i denne artikel, er boende i København eller omegn. Ja ja, det kan måske tolkes som en fordom, men kan mange ting ikke det? Jeg bed specielt mærke i Jesper Sørensens talen ned til Frk. NG - fordi hun ikke er færdig med gymnasiet og "kun er årgang 1989", er hun åbenbart ikke kapabel til, at fortælle de "voksne" fra København noget om, hvordan livet er andre steder i Danmark - og UHA, hun er jo også fra Vestjylland!
Det virker som om, i virkelig er hårdt ramt inde i København!! Men altså, undrer det jer, at folk der har penge til det, køber huse de steder, hvor de kan leve i fred og fordragelighed fra byens støj og larm? Og jo, jeg ved godt, at de får huspriserne til at stige i de områder osv osv osv, men altså, hvis man virkelig er SÅ utilfreds, er der masser af plads på Bornholm, Lolland-Falster, mange steder på Fyn og store dele af Jylland - men der vil "os-fattige-der-kæmper-med-hverdagens-hårde-rigmands-dominerede-hånd"-typer jo ikke bo. Jeg bor selv tæt ved Århus (dvs. periferien) - vi lever i ganske fordragelighed med indvandrerer, socialt udsatte osv. Jeg er ej heller selv hverken en del af over- eller underklassen, men ligger nogenlunde godt og grundigt imellem, sådan ret gennemsnitligt vel egentlig.
Så jeg tror virkelighed at hele det her ræs med rigmandsfolk der bosætter sig i deres egne ghettoer er et problem som vi selv skaber. Hvorfor kan vi ikke bare lade dem bo der, hvor de har lyst og så kan de være ih og åh så kulturradikale - uden for vores rækkevidde! Alternativet er, at de migrerer til andre lande og VUPTI, så forsvinder der jo også skatteindtægter til det danske kongerige, men det vil vi jo heller ikke have?
Til sidst vil jeg gerne kommentere på udtalelsen: "Målet må være, at eliten - i hvert fald i en del af deres liv - synes, at det er spændende at bo i et mangfoldigt kvarter." - Hvad mangfoldigt er der egentlig i en ghetto? En ghetto hvor man alligevel ikke har noget med hinanden at gøre? Altså, jeg forstår det virkelig ikke. Og så til slut, hvorfor poste penge i en sådan undersøgelse? Folk er jo mere eller mindre godt klar over, at Nordsjælland er et liebhaverkvarter - det kommer altså ikke som noget nyt, men okay, det skaber røre i en sund debat!
God søndag:)

Hvis jeg bliver "elite", så skrider jeg fra den her lille provinsielle bums på nakken af Tyskland og flytter til et rigtigt land. ;-)

Hmm lige en kommentar, jeg har en høj uddannelse og bor i et socialt belastet område, og ville da godt engagere mig. Men prøver du at blande dig i noget der angår muslimer, tja så går der ca. 5 minutter før der står et tæskehold ude på opgangen. Og det behøver ikke at være andet end at du har henstillet til nogle etniske børn om ikke at ødelægge en cykel eller smide affald. Men jeg er ikke bedre end andre, havde jeg mulighed for det, så flyttede jeg også asp og lod ghetto være ghetto.

Til Lennart

Ja jo, men nu er det jo sådan at de der er mest vilde med indvandringen, de bor som regel meget langt væk fra problemerne og kender mest begrebet etnicitet fra når de handler med deres loviale etniske grønthandler.

Og hvem var det så lige der startede med at importere tyrkere til landet? De rejste jo aldrig hjem vel? Nope de ringede ned til alle deres venner i stedet og inviterede dem herop.

Frk. NG

Undskyld. Simon Hoffman har ret i, at jeg ikke burde have formuleret mig så nedladende. Det var ikke berettiget i forhold til dit indlæg, hvor du jo selv tager nogle forbehold. Om alle omstændigheder kunne jeg have kommet med de samme indvendinger, men på en venlig måde. Så undskyld. En af grundene til at jeg reagerede for kraftigt er måske at min baggrund umiddelbart minder lidt om din (villakvarter i Vestjylland) Jeg ved ikke hvad du stemmer nu, selv stemte jeg SF som teenager og 20.årig, men mødet med storbyen og ghettoens virkelighed ændrede det over nogle år til Dansk Folkeparti.

Simon Hoffman

De fleste er nok enige i, at det er bedre at bo i Nordsjælland end så mange andre steder i selve København og de fleste der har mulighed for det vil vel gøre det, (men selv med en ret høj løn er det jo svært især for nyetablerede børnefamilier - oftere tror jeg det er et spørgsmål om at have købt på det rigtige tidspunkt end om nuværende indtægt). Selvfølgelig er det legitimt at bo i Nordsjælland, der er intet galt med lidt god karma.

Det iriterer mig blot, når de så også stemmer skørt (f.eks SF eller det radikale venstre) og samtidig vil belære os andre om hvor slemme DF er og hvis vi blot ville være åbne, fordomsfri og drikke mere cafe latte, så ville der ikke være nogle problemer.

At evakure tilbage til fastlandet er selvfølgelig en mulighed. Især hvis voldskriminaliteten kommer til at eksplodere, når de næste store generationer af utilpassede indvandrere snart bliver teenagere. Forløbig har jeg nu gjort som PH (beskriver længere oppe i debat tråden), blevet i Kbh. men flyttet på lidt mere betrykkende afstand af problemerne.

PH

"Det iriterer mig blot, når de så også stemmer skørt (f.eks SF eller det radikale venstre) og samtidig vil belære os andre om hvor slemme DF er og hvis vi blot ville være åbne, fordomsfri og drikke mere cafe latte, så ville der ikke være nogle problemer."

Jeg kan godt se hvad du mener med det - jeg er også helt enig! Men på trods af det har de jo også lov til, at ytre sig som de har lyst til, ligesom os andre;)
Men summa summarum er vel, at hvis de bevæger sig væk fra de borgelige partier og stemmer til venstre for den famøse skillelinje på den meget gammeldags højre/venstre-skala, kommer de "automatisk" også til at skulle ligge flere kroner i skat, så de bider sig selv i halen. Men "dem" om det...
Nogle gange kan det også bare godt give pote at kigge lidt indad og måske se på sig selv - en ting mange folk glemmer! - Og så finde ud af, hvad det egentlig er man er utilfreds med.

Rettelse, den var ikke møntet på PH, men Jesper Sørensen, undskyld:)

Simon - jeg ville gere betale en del mere i skat, hvis jeg så kunne slippe for at se Danbmark gå ad Helvede til under Pia Kjærsgaards regimente.

@ Vamand

Vil du også sende dine børn / børnebørn i en af de mange folkeskoler med 80-90 % indvandrerbørn fra ikke-vestlige verden, der er resultatet af din anstændighed Hr. Vadmand ?

Den omkostning kan man anstændigvis ikke overlade til andre - og mindre - anstændige - mennesker, blot fordi de ikke har midlerne til at flygte til den danske middelklasse-ghetto, eller kan man?
- og stadig bibeholde illusionen om ens egen uovertrufne anstændighed og smukke menneskesyn?

Velkommen Frk. NK

Det her debat forum er vist efterhånden fyldt godt op af de samme debattører der ikke kan få spalteplads andetsteds, måske inkl. undertegnede.

Jeg er faktisk overrasket over at der er aktive DFere i Informations-debatforum, men et eller andet sted skal man vel forsøge at angribe systemet indefra☺

Jeg skal ikke give en politisk udmelding, men undrer mig gang på gang over at folk taler ned til hinanden. Nuvel blev der givet en berettiget undskyldning ovenfor, men det er enormt trættende med den gammelkloge retorik, der minder om forældre der tale til små børn. Diskussionen handler udelukkende om at sætte andre på plads eller få ret.

Skal man have prøvet en nærvoldtægts situation for at have holdning til den? Så kan vi vist godt glemme alt om menneskerettigheder og almengyldige principper, hvis det er den form for argumentation vi skal anvende.

Nedladende udtalelser der vækker minder om formuleringen kystbanesocialister - og hvad der ellers har været anvendt gennem tiderne om folk med venstreorienteret baggrund, der aldrig har set en arbejder – er udelukkende destruktive for diskussionen. Hvis holdninger udelukkende bygger på egne erfaringer er bundniveauet nået for diskussionen.

Folk der anvender denne retorik er vel mennesker der hilser en gennemsnitsalder på 50+ velkommen i folketinget.

Det er netop mennesker med holdninger, såsom Frk NK, der tør deltage i et debatforum som dette der kan skabe fremtiden. Håber ikke du (Frk. NK) er skræmt væk de erfarne øgler – glæder mig til at høre hvad rødvinsaftenerne bringer af filosofiske overvejelser fremover, fra det ”snobbede” midtjylland.

Mvh

Tobias
26 år, Kiropraktor, Lægestuderende på 10 semester.

Kynos, jeg gider ikke besvare den slags anonyme perfiditeter.

Kære Vadmand

Du har min fulde forståelse. Det er altid ubehageligt at blive mindet om inkonsekvens, hykleri og dobbeltmoral.

Sov godt og drøm søde drømme.

Med ærbødig hilsen
Kynos

Kynos, bekend kulør, og begynd at argumentere i stedet for at kaste mudder, så kan vi diskutere. Folk som dig er en pest for enhver debat mellem voksne mennesker.

@ Vadmand

Når diskussionen om indvandrings- / flygtningepolitik i den seneste menneskealder er blevet ført på moralens og etikkens banehalvdel, bl.a. med henvisning til politiske modstanderes ”menneskesyn”, så må det være legitimt at anklage dydens vogtere for, at de unddrager sig de omkostninger, som deres moral og etik afstedkommer. F.eks. at overlade ghettoskolerne til de danske børn, der er så uheldige at have forældre fra socialgruppe chok – på den ene side at hævde en overlegen moral, mens omkostningerne overlades til de svageste, er i mine øjne uetisk og amoralsk.

I princippet har de hævdet, at deres politik var ”hvid”, mens modstanderne var ”sorte”, uden smålig skelen til virkelighedens grå nuancer.

Når du/ Vadmand skriver: ”Simon - jeg ville gere betale en del mere i skat, hvis jeg så kunne slippe for at se Danmark gå ad Helvede til under Pia Kjærsgaards regimente”, så formoder jeg du har udlændingepolitikken i kikkerten (ikke f.eks. DFs trafikpolitik). Pia og DF havde ikke haft en kinamands chance i dansk politik, hvis ikke de traditionelle regeringsbærende partier i vort land havde pålagt omkostninger ved en vanvittig udlændinge- og flygtningepolitik på de svageste grupper i vort samfund, samtidig med, at de ignorerede de spage protester, eller kaldte protesterne fremmedfjendske, menneskefjendske, uhumanistiske o.lign.

Konsekvenserne af den liberale flygtningepolitik er i øvrigt ikke noget man kan betale sig fra via skatten - hvis man tilhører den gruppe der har støttet den førte politik, så er derouten i ghettoskolerne en naturlig konsekvens af den førte politik, som man selv og ens egne efterkommere må bære – ikke noget man overlader til andre. Hvis du mangler konkrete eksempler på andre omkostninger ved flygtninge- og indvandrerpolitikken, som de ansvarlige ikke kan betale sig fra via skatten, så er jeg gerne behjælpelig med en liste.

Moral og etik er nødvendig i politik, men hykleriet må tøjles. Der må være en hvis sammenhæng i mellem retorik og praksis. Den sammenhæng er fraværende når det gælder flygtninge- og indvandringspolitik i vort land, hvilket illustreres af den sociale segregering der omtales i ovennævnte artikel.

Hvor mange af de ”bedsteforældre” der aktionerer for en liberal flygtningepolitik sendte – og sender – børn og børnebørn i ghettoskoler? Hvor mange af dem bor i de ghettoer, som er resultatet af den flygtningepolitik der er ført?

Gode handlinger kan have onde konsekvenser, herunder et styrket DF.

Godaften.
Det overrasker mig, at jeg efter at have læst denne debat igennem næsten ikke har lyst til at diskutere enmet længere.
Anyways, måske er jeg ung, uerfaren og meget meget naiv, men jeg er temmeligt sikker på, at jeg har et helt andet forhold til "etniske danskere" og andre befolkningsgrupper end alle jer 40+ har (jeg undskylder ærbødigt, hvis jeg er helt gal på den). Jeg er klar over hvor svær integration og opløsning af ghettoisering er. Et helt håndgribeligt eksempel er at en af mine nærme veninder, en tamilsk pige, for 2 måneder er blevet gift. Arrageret af hendes forældre vel at mærke. Hun er 19, og for mange danskere er dette scenarie frygteligt. Men for hende er det naturligt og jeg er sikker på at hun får et godt liv alligevel.
Desuden har jeg overraskende nok været udenfor det trykke og til tider kedelige vestjylland. Jeg har boet i Århus og Indien og rejst og oplevet meget af USA's forskellige sociale tilstande tæt på.
I modsætning til den ældre generation, som på jobs mænger sig med danskere fra samme "klasse", går vi i skole, til sport og i byen med mange af de unge som tilhører den "socialt udsatte" gruppe. Vi er klar over at det hele er fucked up og at der i nogle tilfælde ikke er noget at gøre.
Men alligevel tror vi på at det med lidt gensidig respekt for hinanden skikke og levevis er muligt at få nedbrudt fordomme, ghettoer osv.
Forskellen mellem (nogle) unge og så fx. ældre DF'ere eller "nyliberalister" alias mine forældre(som måske efter et par konfrontationer med det virkelige liv har konverteret fra SF) er, at vi tror på det gode i mennesket(en kliche,jeg ved det) og stadig har vores principper og ønsker at ændre verden til det bedre( ihvertfald for os selv og vores samvittighed)
Det er vel den primære forskel i opfattelsen af problematiseringen af både de kvalificerede og belastede ghettoer; tror vi på at det kan ændres, eller giver vi op og forbander dem som lever der...

Kynos, jeg skal ikke stå til regnskab for en person, der ikke engang tør skrive sit eget navn, for, hvordan jeg har taklet mine børns skolegang (det er for øvrigt også mange år siden, det var aktuelt).

Jeg har ofte nok givet udtryk i disse spalter for min holdning til DF's svinske fremmedpolitik og gider ikke gentage det for din skyld.

Ved du i øvrigt, at "kynos" betyder køter?

NK, det er et superindlæg.

Det er da heldigvis ikke alle der har et unuancet syn på indvandere. Både mht. de udfordringer og fordele det giver Danmark at de bo her. Udfordringen er vel at kulturelt er det vanskeligt at fortælle en indvandrer- (og til en vis grad også dansk) far at sønnen har lavet noget lort, og få ham til at indse at det ikke bare er systemet der er efter både ham og sønnen (for det ville jo være nemmest at tro på). Så er det generaliseringen af alle indvandrere, det virker umiddelbart som om at der er visse nationaliter/kulturgrupper (simplificeret) , der er utroligt vanskelige at integrere såsom palæstinensere og somaliere, hvorimod tyrkere, irakere og vietnamesere er ikke volder de store problemer. Der er et behov for at se på hvilken kulturel baggrund mennesker der kommer til landet bibringer inden man giver asyl, familesammenføring.

Så håber jeg Kynos og Per Vadmand forlader debatten med deres extremistiske børnehaveholdninger.

Mvh Jakob

@ Vadmand

Nej, mine oldgræske kundskaber er lige til hundende, til gengæld mener jeg, at hund på moderne græsk udtales: Skilos (lille hund: skilaki).

Men der er jo hjælp at hente på nettet:

http://da.wikipedia.org/wiki/Kynisme_(filosofi)

http://en.wikipedia.org/wiki/Diogenes_of_Sinope

Jeg håber ikke der er nogen der forlader debatten.
Er det særligt sjovt at diskutere med folk der mener det samme? Og er det sådan vi bliver klogere?

NK skriver:

"Men alligevel tror vi på at det med lidt gensidig respekt for hinanden skikke og levevis er muligt at få nedbrudt fordomme, ghettoer osv."

God idé, den med at nedbryde fordomme! Hvad siger du til at arbejde lidt med dine egne af slagsen, så vi slipper for at læse synspunkter som dette:

"I modsætning til den ældre generation, som på jobs mænger sig med danskere fra samme "klasse", går vi i skole, til sport og i byen med mange af de unge som tilhører den "socialt udsatte" gruppe."

Jeg vil sige at der er mange udlændinge, der vil af med de brodne kar i invandrermiljøet. Det vil rart med lidt mere konsekvenser. Jeg mener at man bør kigge ind ad og samtidigt holde fokus paa hvad man gerne vil opnaa.
I dansk politik har samtlige partier tilslutte sig DF. Saa der er ingen alternativer paa den plan.
Negative historier er nemme at forstærke end positive og jeg vil tilføje at jeg engang i mellem har lyst til at give magten til DF saa vi alle kan blive smidt ud... For man vil jo gerne udvikle sig som person, men det er svært naar de faa gør det vanskeligt for de fleste.
Jeg vil sige at jeg kæmper haardt for at blive til noget... Og jeg vil flytte hvor de rige bor for at skabe gode muligheder for mig selv og mine børn... Ingen tvivl.. AL det andet social projekter giver ikke meget for... Folk skal da selv komme ud at ville mere end bare at vente paa at staten hjælper dem...
Lidt viden om de fleste indvandrere:
Man sælger ikke sin familie uanset hvor meget lort de har lavet
Fransk protektionisme er altid godt
Man dyrker kultur fra hjemlandet fordi man bilder sig ind at man gerne vil tilbage dertil... Kan man lide lugten hos bageren, saa .... I kender resten :-)

Jeg savner generelt indvandrere med positive omtale. Det gør at de lidt gode der er tilbage begynder at kigge mod de daarlige fordi de føler sig chikaneret og ikke kan se formaalet med at opføre sig pænt...