Læsetid: 7 min.

Olieæraen er ved rinde ud

Verden går en turbulent tid med eskalerende oliepriser, mangel på energiressourcer og økonomiske kriser i møde, advarer chef- økonomen for Det Internationale Energiagentur, Fatih Birol
Indland
20. maj 2008
Verden skriger på mere og mere olie - spørgsmålet er, om der er så meget mere at komme efter?

Verden skriger på mere og mere olie - spørgsmålet er, om der er så meget mere at komme efter?

Mens efterspørgslen på olie stiger, falder produktionen sideløbende med, at priserne eskalerer, og inflationen truer.

Cheføkonom i Det Internationale Energiagentur (IEA), Fatih Birol, advarer om de foruroligende scenarier for det internationale samfund, hvis ikke vi snart bliver uafhængige af olien. 'Forlad olien, før den forlader os,' lyder mottoet fra IEA, der indtil for nylig var leveringsdygtig i beroligende scenarier om rigelig og billig olie.

- I World Energy Outlook, IEA's seneste årsrapport fra november 2007, advares for første gang om, at der kan ske et dyk i olieproduktionen med eskalerende oliepriser fra nu og frem til 2015?

"Ja, og det er der tre grunde til: Den første er den stigende efterspørgsel, især fra Kina, Indien og de mellemøstlige lande selv. Disse lande tegner sig for hovedparten af det øgede olieforbrug. Selv om der kommer recession i USA, vil det ikke sænke disse landes væksttempo nævneværdigt, da både Indien og Kina har en stærk økonomisk vækst, og samtidig vil de højere oliepriser drive økonomien fremad i Mellemøsten. Efterspørgslen efter olie vil derfor forblive høj."

- Den anden grund ...?

"...er, at vi ser et markant fald i produktionen fra de eksisterende oliefelter, navnlig i Nordsøen, i USA og mange ikke-OPEC-lande. Det kræver investeringer at stoppe denne tilbagegang. Den tredje grund til, at vi forventer en generel produktionsnedgang er, at vi har gennemgået alle olieefterforskningsprojekter i verden: 230 alt i alt, herunder i Saudi-Arabien, Venezuela og Nordsøen. Og selv om alle disse projekter, som allerede er finansierede, sættes i værk, vil deres samlede kapacitet af ny olieproduktion være alt for lille i forhold til den globale efterspørgsel."

- Hvor meget mangler?

"Der mangler nøjagtig 12,5 millioner tønder olie om dagen, hvilket svarer til 15 procent af den globale olieefterspørgsel. Det betyder, at der i de kommende år er udsigt til forsyningsknaphed og meget høje priser."

- Er der stadig en måde at undgå dette på?

"Der er kun tre mulige udveje: For det første må vi øge energieffektiviteten drastisk: Vi bliver nødt til at fremstille mere økonomiske biler, lastbiler og fly for at dæmpe væksten i olieforbrug. For det andet er vi nødt til at anvende alternative brændstoffer i trafiksektoren. Når man ser på, hvor lidt verdens regeringer gør for at fremme højere energieffektivitet, tror jeg, at det er urealistisk, at der vil ske et sådant skift i politikken. For det tredje har vi brug for langt flere projekter med olieproduktion, navnlig i OPEC's kernelande."

Usikker på OPEC

- De skriver, at 5,4 billioner dollar må investeres for at dække den globale olie-efterspørgsel. I hvilke lande skal disse investeringer ske?

"I de mellemøstlige lande med store olieressourcer. Men jeg er ikke sikker på, at disse lande og deres olieselskaber vil investere i fornødent omfang. For at holde olieprisen oppe mener de måske, det ikke er i deres interesse at øge produktionen så meget, men foretrækker i stedet at holde oliepriserne oppe på et højt niveau."

- I WEO-rapporten fra 2007 hedder det, at det hastige fald i olieproduktionen vil være 3,7- 4,2 pr. år. Er det rigtigt?

"Det stemmer, ja"

- Salem el-Badri, OPEC's generalsekretær, har på en konference om energisikker-hed i London i februar bebudet, at OPEC vil investere 200 milliarder dollar frem til 2012 for at øge produktionskapaciteten med fem millioner tønder pr. dag. Det står i skarp kontrast til WEO 2007-rapporten, hvor der står, at vi i år 2020 vil behøve en ny produktion på 24 millioner tønder om dagen for at imødekomme efter-spørgslen. Betyder det ikke, at vi løber ind i alvorlige problemer?

"Bestemt. Det er derfor, vi for første gang forudsiger en egentlig mangelsituation. Der er en afgrund imellem den globale efterspørgsel på olie og de mængder, som kan sendes på markedet fra denne region. Vi mener, at olieproducenterne må øge deres produktion markant, men vi er ikke sikre på, 0m de vil eller overhovedet kan."

- Energy Watch Group har påpeget, at oliereserverne i Mellemøsten formentlig er vurderet 50 procent for højt. Hvor sikker er Deres viden om disse landes oliereserver, og hvor meget vil disse lande kunne øge produktionen, hvis de ønsker det?

"Vi taler om et meget afgørende spørgsmål her, og det vigtigste forventede resultat af næste årsrapport er en større gennemsigtighed omkring disse oliereserver, både fra de pågældende nationer og fra de internationale olieselskaber."

"For øjeblikket famler vi nærmest i blinde, og vi har et desperat behov for større indsigt. "

- Vil gennemsigtighed alene kunne hjælpe?

"Selv hvis Saudi-Arabiens oliereserver skulle være fejlbedømt med 50 procent, vil saudiaraberne stadig kunne øge deres produktion fra 12 til 18 millioner tønder pr. dag. Men jeg tror ikke, de vil skrue produktionen så højt i vejret de kommende 25 år. Der er altså tre hovedproblemer: geologi, investeringer og politikken hos de største olieproducenter. Tilsammen gør disse aspekter fremtiden for olie meget vanskelig."

"Jeg ser tre strategiske udfordringer i energisektoren: Den første er olie- og gassikkerhed - f.eks. har Rusland for nylig sænket sine gasleverancer til Ukraine med 25 procent. Den anden er klimaforandringer. Og den tredje - og her må vi erkende, at det tales der ikke meget om - er sammenhængen mellem energi og fattigdom. I dag har 1,6 milliarder mennesker svarende til 40 procent af den globale befolkning ikke adgang til elektricitet."

Turbulente tider

- Kan vi løfte disse tre udfordringer?

"Vi kan ikke overlade alt til markedet. De nationale regeringer og de internationale institutioner må hjælpe til med at definere reglerne og sikre, at de bliver fulgt. Det er afgørende."

"Jeg vil blive meget forbavset, hvis det uden større vanskeligheder kan lade sig gøre at øge olieproduktionen over de næste 20-25 år til 120 millioner tønder om dagen. Selv hvis potentialet skulle være der, ville vi ikke få så meget olie ud på markedet. Konklusionen er, at vi må forberede os på meget turbulente, anspændte og høje oliepriser, og det vil ikke være godt for økonomien."

- Hvis jeg forstår Dem ret, forudsiger De, at olieefter-spørgslen globalt kan vokse med tre procent om året, samtidig med at vi må forvente en nedgang i olie-produktionen på fire procent fra i dag og frem til 2015. Det må betyde, at der hvert år vil mangle syv procent?

"Måske vil efterspørgslen stige en smule langsommere. Men der kan godt opstå et stort svælg mellem, hvad der burde være af olie, og hvad der faktisk er, især hvis vi ikke forbedrer brændstofseffektiviteten i biler eller skifter til andre transportsystemer. Og har vi ikke investeret nok i ny olieproduktion, kommer vi i knibe."

- Men når man ser på varer-nes livscyklus, de lange investeringscyklusser for maskiner, kraftværker eller aircondition-systemer, tror De så, at en tilpasning på forbrugersiden kan ske tilstrækkelig hurtigt?

"Nej, men jeg tror ikke, at priserne vil stige så hurtigt. Vi kan forvente en gradvis stigning, og det vil give forbrugerne tid til at omstille sig. Men i det lange løb står det klart: Olien vil forsvinde - om det så bliver i 2030, 2040 eller 2050.

- Siger De virkelig det?

"Ja, en dag er det definitivt forbi. Og vi bør efter min mening forlade olien, før den forlader os. Det bør være vores motto."

De fattige hårdest ramt

- Hvordan vil den globale økonomi reagere på en ny oliekrise?

"Hvis der er et stort gab mellem udbud og efterspørgsel, vil de nationale økonomier blive hårdt ramt - dog med forskellig effekt. Den tyske økonomi vil f.eks. lide mindre end økonomien i landene i Sahel-zonen (det nordlige Afrika syd for Sahara, red.). Ikke desto mindre må vi forvente lavere økonomisk vækst, stigende inflation og voksende arbejdsløshed - også i OECD-landene."

- Og hvad med de fattige lande?

"I de fattige lande, først og fremmest i Afrika syd for Sahara og i Indien, vil konsekvenserne være langt mere ødelæggende. Vi har f. eks. beregnet, at de olieimporterende lande i Afrika syd for Sahara har mistet tre procent af deres vækst på grund af prisstigningerne på olie. Vi må ikke glemme, at halvdelen af indbyggerne i de lande lever under fattigdomsgrænsen, dvs. for en dollar 0m dagen eller mindre."

- Ser De en fare for militære konflikter mellem lande med mange og lande med få ressourcer?

"Ifølge mit officielle mandat udtaler jeg mig ikke om krige og konflikter. Men jeg kan sige så meget, at energispørgsmål og geopolitik hænger meget tæt sammen. Energiforsyning bliver i mindre grad et rent økonomisk anliggende, men i stedet et både økonomisk og geopolitisk anliggende. Det lover ikke godt, og jeg bryder mig bestemt ikke om det. Vi har brug for en dialog mellem producenter og konsumenter."

- I lyset af problemerne med olie, kul og gas har OECD, IEA og FN opfordret til, at der opføres flere atomkraft-værker som modtræk til klimaforandringerne. Men der vil blive brug for tre til fire gange så mange atomkraftværker som nu, hvis det skal nytte noget?

"For at begrænse den globale opvarmning til to grader bliver vi nødt til at ændre vores energiproduktionssystem. Der er fire midler til at dette kan gøres på klimaneutral vis: Højere energieffektivitet, øget brug af vedvarende energikilder, indfangning og deponering af CO2 og atomkraft. Hvis vi fordeler den nødvendige CO2-reduktion ligeligt på disse teknikker, ville vi globalt få brug for 30 nye atomkraftværker hvert år. Det er noget nær umuligt. For tiden opføres 1,5 nyt atomkraftværk årligt.

- Så en renæssance for atomkraften er ikke relevant?

"Atomkraften bør som minimum udgøre sin aktuelle 15 procents andel af energimikset. Når mine landsmænd spørger mig, om de bør bygge nye atomkraftværker, fortæller jeg dem om fordele og ulemper. Men jeg understreger også, at der ikke bør bygges atomreaktorer imod lokalbefolkningens ønske. Det er muligvis godt for den globale økonomi og godt for energisikkerheden og klimabeskyttelsen, men hvis lokalsamfundet er imod det, må vi så afgjort respektere det i vores planlægning."

© Internationale Politik og Information Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

'Forlad olien, før den forlader os,'

Endelig, gode klare ord fra IEA.

Jeg vil bare komme med et exembel fra danmark, Vi forbruger ca 1/3 del af vores olie forbrug 100% på opvarmning, med regner vi naturgas, så er ca 50% af Dnmarks opvarmings energi fra enten olie eller naturgas. medregnes naturgas opvarmdet fjernvarme værker så er dette tal endnu højere måske 70-80% af alt dansk energi til opvarming, Alt den energi er i princippet spildt transport energi, for det er nærmest ironisk at vi går bevist over åen efter vand for at lave biobrændstof til at fylde i vores huse mens vi ved at bruge den samme bio masse, til opvarmings foremål der kan vi få meget meget mere energi for samme mængte energi. hvis vi samtidigt sætter mål om at vores huse bruger mindre energi, ved enventuelt at beskatte husets energi forbrug. Vi skal ha en samfunds norm, der siger så meget energi brugt pr kvadrat meter. skal give så meget i opvarmings skat.

Vores huse forbruger ca 40-50% for meget energi til opvarming i forehold til hvad de behøver hvis de var ordnligt isoleredede.

Vi forbruger ca 50% af vores energi behov på opvarmning, og det er her at det er nemmest at udskifte energi fra forsil energi til vedvarnde energi i form af bio masse og varme pumper solfangere mm.

Skal dette problem løses så har folketinget en bunden opgave
lav en nasional varme plan, ved at kræve en varme plan af alle kommuner. åben op for fusioner til kommunale centrale kraftvarme værker. hvor de små kraftvarme værker bliver del af større værker og herved deler deres lidt dårligere økonomi. ved at udligne de lidt dyre værker med de store værker der levere billig energi der giver man de store byer en lidt maginalt set højere varme pris mens man hjælper de mindre barmarks værker en fornøden hånd til at kunne levere den samfund´s set, noget bedre centrale kraftvarme.

Ved at gå igang der hvor det er mest effektivt der kan man flytte det største læs først og mest billigt nemlig ved at først udfase de sidste private olie/naturgas fyr i danmark der får vi mest bang for the buck.

Samlet set så er billdet i hele europa angående olie til opvarming, faktisk være end det er i Danmark, Derfor er det her hvor der er rigtigt meget nem olie at hente ved den udfasning, til at dæmpe den krise der umilbart er ved at knuse vores økonomiske fundement.

samtidigt kan elbiler, pluk inn hybrid bilerne, indførslen af naturgas og biogas til transport sænke vores enorme behov for olie, Vi kan sagents forlade olien før den forlader os.

Der er brug for at isolere sig ud af dette energifraads, det nytter ikke kun at saette vindmoeller, solfangere op hvis varmen bare siver ud.

http://lavenergi.rockwool.dk/sw105707.asp

Passivhuse er langt fremme i Tyskland og Austria. De er isaer velegnet til etagebyggeri.

Utroligt at man ikke fokucerer mere paa det for at faa varmeregningen og co2 udslippet ned

Der kun mangel på een ressource: God vilje !

Robert Kroll

Tilbage i 70'erne havde vi enenergikrise (slukket lys, begrænset bilkørsel), og der var meget indsigtsfulde folk, der talte om, at verdens oliereserver var opbrugt år 2000.

Der blev udgivet bøger om grænser for vækst og 0-vækst og 0-energisamfund.

Det er - på trods af spådommene - faktisk gået meget godt med at passerer år 2000.

Problemet idag er, at olien ( udvinding, behandling, salg o s v) ikke er bestemt af en markedsmekanisme, men af et statsligt kartel ( OPEC ) , som bestemmer udbuddet og salgsprisen til skade for alle og navnlig for de underudviklede lande.

Der forskes på livet løs (atom-energi, vindenergei, bioenergi, brintceller o m a), og det er nok sandsynligt, at vi om 10-15 år vil være relativt uafhængige af mellemøstens (OPEC's) olie.

Så bliver vi alle rigere, politisk uafhængige af olieproducenterne , får styr på CO2-udslippene og vi bliver fri for politisk at skulle bekymre os om den mellemøstlige krudttønde.

Det bliver rigtig godt. (OPEC er skyld i megen dårligdom.)

kære Robert H
Du siger omkring år 2000 vi tæller nu år 2008 og er midt i krisen. de forudseler blev lavet i 1970-1973 og var regnet efter den produktions kapasitet (indvinings grad af olien) og den vægst der var i forbruget først i 1970ne. Vi er nu en olie krise og 35 år væk fra de forudselser. oliekrisen gjore at man blev bedre til at udnytte energien og derfor sænkede det samlede olie forbrug sig faktisk drastisk efter 1977 først i 1992 var forbruget oppe i samme nivue som det var før 1977. hele verden gik væk fra olie til el produktion kul, atomkraft og naturgas afløste de gamle oliefyredede elværker der var der fra tiden før 1974.

teknologien til at hente olien blev også bedre, før 1974 der kunne man ikke bore vandrette boringer, idag boreman både vandrette boringer og vandrette boringer under de olieførede lag i undergrunden hvor man enten bruger vand naturgas eller co2 til at skylle olien ud af feltet ved at sætte et højt tryk på den vanrette boring under de olie førede lag. Sesmistologiske undersøgelser har siden 1975 udviklet sig til en videnskab alt sammen betyder det at der både er kommet mere olie, og at verden i hele 10-15 år faktisk forbrugte mindre olie.

Så set i det lys der er det faktisk ret impornerede at kun skyde 6-10 år forkert dengang man forudså denne krise vi er i nu, først i 1970ne,

http://vedvarendeenergi.underskrifter.dk/index.php

Som supplement til mit tidligere indlaeg, mener jeg at vi skal indfoere A-kraft i hastigt tempo.

ps gid du hade ret angående 10-15 år.

men desvære så er videnskaben ikke helt så sikker.
http://www.hilltoplancers.org/stories/hirsch0502.pdf

denne rapport der er bestilt og betalt af det amrikanske energi ministerum konkludere at det vil tage ca 20-30 år med en indsats på nivue med de resurser der blev brugt under anden verdens krig for at løse denne krise.

http://www.hilltoplancers.org/stories/hirsch0502.pdf

Personligt er jeg jeg enig med rapporten optimistisk jeg at vi kan frigøre os fra olien i løbet af de næste 20-30 år hvis vi lægger alle resurer ind på at løse opgaven

Og mens vi venter på brinten, som de stakkels politikere tror, kommer "lige om hjørnet", vælger vi at satse på flere dieseldrevne tog (der alligevel ikke kommer....), modul-lastvognstog, Kattegat- og Fehmermbroer m.m. i stedet for aktivt at fremme elektrificeringen af jernbanenettet. Strømmen i køreledningerne er "lige glad med", hvordan den er produceret.

http://www.ralpin.ch/images/RAlpin_photo_1.jpg

Der kommer en god udsendelse om geotermisk energi på National Geografic i aften.

Der er jo ikke tale om at vi skal frigøre os fra olieforbrug.
Vi skal blot standse væksten i forbruget.
Det er ikke 20-30 fremme.
De første serieproducerede brintdrevne biler kører allerede i USA.
Ligeledes er el biler under udvikling og færdige, inden der er gået 5-10 år, som kan køre over 140 km i timen og har en aktionsradius på over 400 km.
Batterier som kan lynoplades og næsten igen energispild er under udvikling. Den eksisterende batteriteknologi er dog allerede effektiv.
Transport kan foregå via dedikerede eltogsbaner.

Det kræver store forandringer i vores infrastruktur, specielt brint biler og omlægning af godstransport til jernbanen som vil kræve flere spor.
Men den teknologiske udvikling mangler ikke.

Den mest revolutionerende nye transportteknologi jeg har læst om er biler drevet af trykluft!

(http://www.treehugger.com/files/2004/10/mdi_air_car.php)

Producenten regner med at sende den på markedet om et års tid. Den fås både som personbil og som varevogn:

"From the brand-spanking new Jalopnik, we've learned about this air-propelled car, which a Luxembourg manufacturer plans to put into production as soon as next year. An electric pump compresses air into the tank, making Air Car go. The pump plugs into a regular power outlet to complete its four-hour recharge cycle.

THE VEHICLES TOP SPEED IS 70 mph (OMKRING 110 KM/T), but at that speed, it can only go about 50 miles ... "

Til gengæld kan tryklufttankene fyldes hurtigere ved en tryklufttankstation, end det tager at tanke en bil.

Derhjemme tankes bilen med trykluft fra en eldrevet generator, der drives af billig nattestrøm fra vindmøller. Det tager omkring tre timer, men er næsten gratis.

Og så er denne transportform fuldkomment forureningsfri! Det er opfindere, der skal løse de økologiske problemer!

Three-seater car, €8,000; six-seater car, €13,000 ::MDI Air Car

Den mest revolutionerende transportteknologi er eksplosionsmotoren. Et held, at jorden er propfuld af olie.

Peak Oil er et meme er der søsat af olieindustrien; det er derfor man aldrig hører geologer eller seriøse politikere nævne det, det er godt klar over at det er i modstrid med hvad sagkundskaben siger, men folketroen omkring Peak Oil passer dem i grunden meget godt, så de klapper bare i.

Tjo, du har sikkert ret i, at der er langt mere olie, end vi hidtil har fundet. I Brasilien er der det sidste års tid fundet seks store, hidtil ukendte oliefelter. Men hvorfor ikke benytte forskellige teknologier? Det er oplagt at benytte ikkeforurenende teknologier i storbyer. Så er der også olie til vores tip-tip-tipoldebørn.

saudiarabien´s olie produktion er faldet med ca 4,3 % i 2007.

http://borsen.dk/okonomi/nyhed/132616/

Med galoperende olie priser så er 4,3% lavere olie produktion en væsnlig nedgang i produktionen fra verdens største olie producent.

Uden tivivl så er der massere af olie ofshore i brasilen spørgsmålet er bare om det er muligt at den olie kan erstatte det fald der nu kommer onshore fra ex saudirabien der nu viser sig at ha 4.3% decline pr år.

Hvorfor skulle olie saudiraiben underforsyne markdet midt i en tid hvor olie prisen boomer ?, Det giver ikke logisk menig for alle ved at et underforsynet markdet det kan og vil knække forbruget ved at give en ression, dette.
Glem alt om de conpirations terorier olie brancen er præget af alt for meget konkurance til at det er en sansyneligt senarie. For var der olie nok på markdet så ville andre producenter hurtigt erstatte de tønder som saudiarabien nu ikke sender på markdet den økonomiske gevist er helt enkelt for stor til at man vil undlade at gøre dette.

J.S-R:
Det kan du kun have ret i. I den forstand tror jeg det er udmærket med de høje priser.

Martin:
Hvorfor skulle olie saudiraiben underforsyne markdet midt i en tid hvor olie prisen boomer ?

Olieprisen boomer bl.a. fordi Saudi Arabien underproducerer. Selv om olieselskaben er løbet med broderparten af profitten ved de høje priser, drypper der også på degnen. Det har også den sidegevinst at de registrerede reserver stiger i værdi. Det betyder at man groft sagt kan optage flere lån i dem, uden at skulle bruge penge på dyr udvikling af nye felter, samtidig med at denne kapital er større, jo mindre du pumper.

Selvfølgelig finder mand da en enkelt Peak Oil artikel i ny og næ, men det er mest på internettet, sjældent noget større medier bringer. Mit gæt er, at de 'seriøse' medier har ringet til Institut for Geologi og fået en hånlatter i røret, men at det er politisk opportunt at lade dette meme florere. Ud over at rige mennesker tjener en masse penge på de høje oliepriser, så har man også noget at skyde skylden for den kommende recession på.

Her er lidt antistof:
http://atimes.com/atimes/Global_Economy/JE24Dj02.html

til Erik B, som skriver: "Selvfølgelig finder mand da en enkelt Peak Oil artikel i ny og næ, men det er mest på internettet, sjældent noget større medier bringer. "

Sådan har det været indtil for nylig, men nu er der masser af Peak Oil artikler i de store medier også. Se f.eks. her, hvor sådanne artikler dagligt samles:

http://www.lifeaftertheoilcrash.net/BreakingNews.html

forunderlige vægst i reserve kapasiteten i 1980ne.

Saudirabien har i følge dem selv, ikke spist af deres reserver siden 1980ne, olie reserverne er en statshemmelighed.
http://www.oliekrise.dk/?show=OPEC

lad os nu vælge at vende dit indlæg 180 grader rundt, og for et augoement sige ok du har ret saudiarabien og de øvrige olie producenrdede lande har en dobbelt dagsorden, de ønsker i fælleskab at tilbage hovedparten af deres olie produktion fra at nå markdet. lande som indonesioen, Norge, UK er alle lande der ikke har peaket. De holder bare deres olie tilbage fra markdet for at få den bedste pris for den olie som de sender på markdet.

godt halvdelen af verdens olie produktion den produceres fra lande der ikke er i opec. Alle de lande inklusiv danmark har nu på hemmelige møder aftalt vi holder olien tilbage for at få den bedste pris. og IEA står der som satans yngel og har planlagt hele denne conpiration for at give olie landede og olie selvskaberne den bedste pris for deres olie, olie selvskaber der er nødtil at købe ca 70% af deres olie fra et olie markdet der vokser explosivt.

godt lad os nu leje at denne version af sandheden er den rigtige version, hvad ændre denne version på faktum ?. svaret er intet, vi er stadigt nød købe olie og existerder der en sådanne tvivlsom konpiration så vil den uden tvivl fastholde de høje priser i alt evighed derfor er det bedste vi kan gøre stadigt at frigøre os fra olien i alle aspekter af vores samfund. alene dette faktum gør denne konspieration både tvivlsom og forkert det er direkte imod deres egen intresse at verdens markdet nu er ved at kolapse pga høje olie priser.

Jens:
OK, jeg har ikke fulgt med i Peak Oil den sidste tid, men det, jeg bemærker mig er, at Peak Oil teorien baserer sig på produktionstal mens reserverne, som Martin siger er hemmelige og i øvrigt hele tiden vokser. Olieproduktionen og -prisen bevæger sig i cykler ligesom resten af økonomien. Prisen går op, og den vil gå ned igen.

Med mindre jeg tager fejl, selvfølgelig. Min søster er geolog og jeg har en bekendt der er petrofysiker og arbejder med udvikling af nye felter. De morede sig ganske kongeligt, dengang jeg med store blå øjne fortalte dem om Peak Oil. De er naturligvis ikke de ultimative sandhedsvidner, men bedre end de politiske kommentatorer der ( i hvert fald indtil for nylig) driver Peak Oil-memet fremad.

Et andet mistænkeligt faktum er, at prisudviklingen er sket så hurtigt. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men mistænkeligt er det altså.

Et feldt kan fint vise vægst, en hel region(verdens del) kan også vise vægst, men dette betyder ikke at verden som hele ikke er peaket.

omvendt kan felter også vise decline en region være i decline men dette betyder heller ikke at verden som hele er peaket.

Der er dog en region der ikke kan være i decline uden at verden er peaket dette område er melllemøsten og nærmere saudiarabien.
saudiarabien´s olie produktion kommer primært fra 5 mega store olie felter hvor gahwar er klart det største olie felt i saudiraiben og verden. saudi arabiens produktion udgør ca 10% af den totale globale produktion, de øvrige golfstater, iran, irak, kuwait, de arabiske emirater, udgør til sammen ca 15% af verdens olie produktion, fejlagtigt tror man at peak betyder at produktionen stopper nu og her, soviet unnionen (rusland) peakede i 1988, og har som region nu været i konstant decline siden da, ja dvs produktionen er falldet med ca 0.5-2% om året siden 1988, og i perioder har produktionen enda været steget men den har aldrig været over 1988 nivue derfor er det et peak.

Er det ikke inresant at se denne opgørelse fra opec om reserverne, Det er offiecelle papier. bemærk den neutrale zone der har reserven været konstant og lidt faldede det er en zone der ligger i mellem de arabiske emirater og saudiarabien.

hvorfor er jeg overbevist om at verden har peaket jo den bevis førsel der ligger i denne sag er helt enkelt masiv.

Peak Oil betyder i al sin simpelthed, at på et tidspunkt stopper væksten i den globale olieproduktion og den samlede produktion går fra vækst til stalemate eller fald (sket lokalt i fx. USA)

Da vi taler om en begrænset ressource, er det hundred procent sikkert på at indtræffe på et tidspunkt. Det eneste spørgsmål og sagens kerne hvad angår kritik af begrebet, går på de bud om, hvornår det sker?

Så hvis man griner af det og regner med det som en gang varm luft, har man ikke forstået en pind af, hvad det begrebet egentlig drejer sig om - geolog eller ej.

Saudiarabien sidder sidder bestemt ikke og presser priserne op, de ligger typisk, efter hukommelsen omkring 10 - 11 mio tønder om dagen, hvor max er omkring 12 mio. (Dette er efter hukommelsen, gider ikke tjekke tallene lige nu)

Væksten i olie forbruget er for tiden så stort, at man er nødt til at genfinde Saudi Arabien - verdens største olieproducent - mellem hvert 1-3 år.

Forstået at en max. produktion fra Saudi Arabien ikke vil batte noget. men blot tære på deres reserver som ikke bliver større.

På et tidspunkt bliver det umuligt at møde stigende efterspørgsel, det punkt er vi allerede tæt på.

Jeg har en mistanke om, at overbevisning om at verden er 'peaket' baserer sig på olieprisen. Hvis ikke den var så høj, tvivler jeg på at ret mange i denne verden turde udtale sig så skråsikkert om oliereserverne.

Olieprisens himmelflugt skyldes dels en spekulativ boble, for meget kapital på jagt efter for få investeringsmuligheder, dels en mangel på raffinaderikapacitet og dels dollarinflation.

The US government's Energy Information Administration (EIA) concluded in its most recent monthly Short Term Energy Outlook report that US oil demand is expected to decline by 190,000 barrels per day (b/d) this year. That is mainly owing to the deepening economic recession.

Chinese consumption, the EIA says, far from exploding, is expected to increase this year by only 400,000 barrels a day. That is hardly the "surging oil demand" blamed on China in the media. Last year, China imported 3.2 million barrels per day, and its estimated usage was around 7 million b/d total. The US, by contrast, consumes around 20.7 million b/d.

Fra førnævnte link.

Naturligvis kommer man ikke uden om at olie er en begrænset ressource, men forestillingen om at den slipper op i morgen eller om fem eller ti år, bygger på købmandsregning og Peak Oil hype.

Det, der muligvis snart er forbi er billig olie. Saudi Arabien en så relativ stor del af verdensproduktionen, fordi olien ligger lige under overfladen.

Hvis oliereserverne var ved at være udtømte, ville der vælte kapital ind i steder som Venezuela eller Alberta, hvor der er enorme reserver af tung råolie. Chavez har tilbudt langtidskontrakter, hvis han kan blive garanteret 35$ tønden (det var 3-4 år siden, så prisen er nok steget i takt med dollarinflationen) men ingen tager imod tilbuddet, fordi de fleste regner med at på længere sigt vil prisen igen komme under 35$/bl.

Det regner man sikkert med, fordi de (billige) kaspiske felter og store dele af Sibirien stadig kun lige er begyndt at blive udviklet.

hej Erik B

Du har helt ret 10-30 dollar af olie prisen er uden tvivl idag spekulation og derfor en bobbel, DVS den rigtige udbud/efterspørgsels pris den er nu ca 95-110 dollar pr tønde.Dette faktum er der ingen der idag modsætter sig.

Det som der er intresant det er at nu ser vi igen en afmatming af prisen DVS spekulanter der forlader markdet og sælger olie ud prisen falder men kun ned til ca 125 $ pr tønde eller indtil at der sker den næste begivenhed der presser olie produktioen. terorangeb i nigeria,irak, trudsler om angeb på iran, strejke i norge england, uheld på olie anlæg et sted i verden ja så ser vi igen prisen stige og igen til nye højter for verdens buffer kapasitet er nu så lav den svinger i mellem -200.000 tønder til + 1 million tønder alt efter probemer i olie udvindingen. verdens olie lagerene man max holde ca 30 dages forbrug så alt spekulation, Det har en naturlig grænse.

angående det kaspiske hav. det var i 1990ne anset som det store næste sted, desvære så var er kun ca 1/100 del af den olie som man forvendtede der ville ha været i dette område se her har vi precist forskelen på når "nintento geologerne afsøger et område med deres 3 d seismografer computer mm " til når rigtige geologer begynder at bore og det er udfra reele søgninger der afgør om der er olie. vi har på papieret aldrig været bedre til at finde olie end nu. Desvære så er det stadigt en lotto kopong med max 10% chance for om at der er olie. Her efter der der igen max 10% chance for at olien er rentabelt at udvinde.

http://www.folkecenter.net/mediafiles/folkecenter/pdf/Sidste_olie.pdf

Dit link er stadig produktionstal, ikke reserver og jeg bemærker mig at knækket er lagt lige præcis nu, dvs. at kurven i det store hele kun er gået een vej til dato: opad.

Strejker i Norge, orkaner i den Mexicanske Golf og terror i Nigeria er ikke noget der gør fra eller til for olieforsyningen, det er myggestik.

Men det får vi jo hurtigt afklaret. Hvis tallene passer, går civilisationen under om et par år.