Kommentar
Læsetid: 4 min.

Danmark køber ingenting i Afrika

Trods årtiers indsats er Danmarks samhandel med Afrika forsvindende lille. Danmarks import fra Ukraine overstiger importen fra 10 afrikanske programsamarbejdslande
Indland
10. juni 2008

Danmark importerer stort set ingenting fra Afrika. Og den smule, vi importerer, er råvarer. Efter 50 år med udviklingsbistand, importfremmeordninger og støtte til samarbejde mellem danske og afrikanske virksomheder er dansk import fra 10 afrikanske samarbejdslande, med over en kvart milliard indbyggere langt mindre end importen fra Ukraine med 47 millioner mennesker. Importen fra Sydafrika - stormagten i det sydlige Afrika - er langt mindre end importen fra mininationen Estland. Sydafrika har 48 millioner indbyggere. Estland har omkring halvanden million.

Det står i skinger kontrast til årevis af snak om, at handel er bedre for udviklingslandene end bistand. Og det er vanskeligt at se, hvordan det korresponderer med målet om at støtte de afrikanske lande i at opnå en mere alsidig og forarbejdet eksport. Danmarks import fra Afrika består nemlig stort set udelukkende af råvarer - langt hovedparten fra landbruget.

Fra det vestlige Afrika importerer vi kakao og en række forskellige former for oliefrø. Fra det sydlige og østlige Afrika importerer vi især kaffe og tobak, og fra Sydafrika først og fremmest kul. Fra en række lande over hele kontinentet importeres derudover frugt og grønt.

De ti samarbejdslande

Dansk bistand til Afrika er koncentreret om ti såkaldte programsamarbejdslande. Fra disse lande importerede Danmark sidste år i alt varer og tjenester for 585 millioner kroner. Til sammenligning havde vi en import fra Ukraine til en værdi af 980 millioner kroner. Ukraine har 47 millioner indbyggere. I de ti afrikanske lande lever 265 millioner mennesker. Danmarks totale import fra hele verden var omkring 540 milliarder kroner. Importen fra de ti afrikanske samarbejdslande udgjorde således kun omkring en promille af Danmarks import.

Trækker man Egypten ud af statistikken over samhandel mellem Danmark og de afrikanske samarbejdslande - Egypten er specielt blandt de danske samarbejdslande, fordi Egypten ophører med at være programsamarbejdsland fra udgangen af 2008 - viser tallene en samlet dansk import på 438 millioner kroner i 2007 og en eksport på 418 mio. Importen fra de niprogramsamarbejdslande er så bagatelagtig, at den kun svarer til omkring halvdelen af importen fra Island.

Sydafrika og Nigeria

Men programsamarbejdslandene er ikke specielle i det næsten-ikke-eksisterende dansk-afrikanske handelssamarbejde. I 2007 importerede Danmark for omkring 1,2 milliarder kr. varer fra Sydafrika, men eksporterede for godt 1,4 milliarder kroner. Det lyder af meget mere, men det er som nævnt i indledningen mindre end importen fra den lille baltiske stat Estland, der solgte for 1,6 milliarder kr. til Danmark.

Og selv om der målt i tal har været en vækst i importen fra Sydafrika, så er den danske andel faldende. Sydafrika har øget eksporten på mange markeder, men eksporten til Danmark udgør under en kvart procent af den samlede sydafrikanske eksport. De offentliggjorte sydafrikanske handelstal er forsinkede, men tallet fra 2002 viser en andel på 0,22 procent. Danmark boykottede apartheid-Sydafrika, og i 1992 importerede Danmark praktisk taget ingen varer fra Sydafrika. Efter indførelsen af demokrati i Sydafrika, voksede dansk import betydeligt og nåede i 1996-97 omkring en halv procent af Sydafrikas eksport. Siden er den imidlertid faldet til de 0,22 procent. Og importen er helt domineret af kul og vin suppleret af en smule radio- og tv-udstyr, lidt militært udstyr og stål, men alt sammen i relativt små mængder.

Magert resultat

Når dansk samhandel med Afrika er så beskeden, skyldes det primært, at Afrika generelt ikke har været i stand til at bryde råvareafhængigheden. Afrikas samlede andel af verdenshandlen har gennem mange år været faldende, og det samme gælder samhandlen med EU trods en række tilsyneladende særligt fordelagtige ordninger for afrikansk EU-eksport.

Netop de seneste år har mange lande i Afrika imidlertid opnået betydelig og stabil økonomisk vækst.

Omkring 20 lande har i adskillige år haft årlige økonomiske vækstrater på omkring 4,5 procent eller mere. Priserne på mange afrikanske eksportvarer er steget, og samhandlen med Asien har udviklet sig voldsomt. I 1990 gik næsten halvdelen af Afrikas eksport til EU, men i 2005 var det under en tredjedel. I samme periode er eksporten til Asien, og specielt til Kina og Indien vokset voldsomt, således at Afrikas samhandel med Asien i 2008 formentlig er større end handlen med Europa.

Danmark har gennem mange år ligget i den europæiske top, hvad angår udviklingsbistand, og bistandsprogrammerne er i de sidste mange år i stadig stigende grad blevet suppleret med målrettede erhvervssamarbejdsprogrammer, der støtter investeringer og samarbejde mellem danske og afrikanske virksomheder. Særlige importfremmeprogrammer har også skullet hjælpe afrikanske eksportører på det danske marked. Handelstallene tyder på, at disse programmer ikke har haft en effekt, der er stor nok til at påvirke den overordnede statistik.

Beskæftigelsesproblem

Regeringens netop nedsatte Afrika-kommission har som et vigtigt fokusområde at skabe mere beskæftigelse i Afrika. Afrika har en meget stor og ung befolkning, og der skal hvert år skabes millioner af nye arbejdspladser, hvis man skal undgå dramatisk vækst i arbejdsløsheden og nye store flygtningestrømme til Europa. Forudsætningen er både vækst i fødevareproduktionen og en vækst i serviceerhvervs og forarbejdning, herunder udvikling af langt mere industri både for hjemmemarkedet og eksport.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her