Læsetid: 10 min.

Hizb ut-Tahrir er kun et symptom

Det er kernen i Hizb ut-Tahrirs retoriske fremstød for at indføre et kalifat, sharia og jihad i Danmark, og deres våben er ikke vold, men ideen om at være en rigtig muslim
Hizb ut-Tahrir ser verden i en optik, der hedder -os: muslimer- og -dem: Vesten-. Og de udnytter eksempler i den danske debat, for at fremhæve -os- og -dem--tankegangen.

Hizb ut-Tahrir ser verden i en optik, der hedder -os: muslimer- og -dem: Vesten-. Og de udnytter eksempler i den danske debat, for at fremhæve -os- og -dem--tankegangen.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Indland
28. juni 2008

Hizb ut-Tahrirs indflydelse blandt muslimer er på papiret til at tage og føle på. Ifølge en undersøgelse fra LO's Ugebrev A4 støtter kun en procent af danske muslimer op omkring organisationen, og 42 procent kender den slet ikke. Og i sidste uge fik Hizb ut-Tahrir så Rigsadvokatens ord for, at de er en ikke-voldelig organisation, tværtimod kan de muligvis være et værn mod radikalisering, lød det fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Men selv om kun en forsvindende lille del af danske muslimer direkte erklærer deres støtte til Hizb ut-Tahrir, mener flere stadig, at organisationen udøver en væsentlig indflydelse på, hvad det vil sige at være muslim i Danmark. Hizb ut-Tahrir rammer, selv om der ikke nødvendigvis er opbakning til organisationen som sådan, alligevel en nerve hos mange muslimer. Usikkerheden omkring tilhørsforholdet til Danmark.

"Hizb ut-Tahrir rammer jo ned i vores alle sammens perker-kompleks. Vi har jo alle sammen fornemmelsen af at blive holdt ude og ikke høre til, så det er jo nemt at ramme os der, og så samtidig tilbyde en alternativ vej, hvor man bliver en del af et fællesskab," siger Ahmet Sakur, der har sin gang i de miljøer, hvor Hizb ut-Tahrir er aktiv.

Og han bakkes op af Muhammad Hee, der som det hidtil eneste tidligere medlem af organisationen tidligere i år stod offentligt frem. Medlemmerne er ifølge Hee meget høflige og troværdige, og de virker utroligt positive og velovervejede i udlægningen af islam.

Samtidigt tilbyder Hizb ut-Tahrir en stor social dimension, hvor man kommer hjem til folk og spiser, kan deltage i debatter og bliver budt indenfor på en måde, der opfylder mange af de behov, man søger tilfredsstillet i forhold til sin religion.

"De rammer den dårlige samvittighed omkring ikke at udleve sin religion rigtigt, som mange muslimer går rundt med. Og unge tvivlende muslimer, der leder efter den rigtige vej i livet, rammer de derfor lige i brystet," siger Muhammad Hee.

"Hizb ut-Tahrir er ligesom en bande. De tilbyder et sammenhold og en identitet i opposition til samfundet, hvilket bare forstørres, hver gang man bliver angrebet. Det er lidt den samme effekt som med de unge fra Ungdomshuset," siger Ahmet Sakur.

Indlemmelsen i Hizb ut-Tahrir tager ifølge Muhammad Hee tre til seks måneder. Og i den proces bliver man indoktrineret med tanken om 'dem' og 'os'.

"Hizb ut-Tahrir ser verden i en optik, der hedder 'os: muslimer' og 'dem: Vesten'. Der er den islamiske verden, hvor muslimerne lever i et stort fællesskab med en kalif under de guddommelige love, og i modsætning hertil står hedenskabets domæne, hvor alle love udgår fra menneskets forestillinger," siger Muhammad Hee.

Debatten hjælper Hizb ut-Tahrir

Til at understøtte den opfattelse bruger Hizb ut-Tahrir ofte eksempler fra den danske debat. For eksempel, at Vesten er dobbeltmoralsk og ikke vil muslimerne det godt. I den sammenhæng mener Muhammad Hee, at det var den helt rigtige beslutning ikke at forbyde organisationen, hvilket støttes af integrationskonsulent Manu Sareen.

"Jeg er rigtig, rigtig glad for, at den ikke er blevet forbudt. Det havde virkelig givet problemer og havde givet dem det martyrium, de i forvejen søger og samtidig ekstra belæg for deres påstand om, at demokratiet er hyklerisk: Danskerne må sige alt, men vi må ikke sige noget om danskerne," siger Manu Sareen.

Også Ahmet Sakur tror på, at et forbud kun ville give Hizb ut-Tahrir endnu et bevis på, at danskerne vil muslimer det værste. Han har ofte hørt, hvordan Hizb ut-Tahrir argumenterer over for de unge.

-dansker skulle du hellere se at blive rigtig muslim," siger Ahmet Sakur som et eksempel på, hvordan Hizb ut-Tahrir overtaler tvivlende muslimer til at gå ind i organisationen.

"Danskerne siger, der er plads til alle, og at de har et åbent samfund, hvor alle har ytrings- og religionsfrihed, men prøv at se dig omkring? Læs aviserne og se, hvad der står om dig. De vil ikke have dig. Så i stedet for at være wanna-be

Kate Østergaard er ekstern Lektor og ph.d. ved Institut for Tværkulturelle- og Regionale Studier på Københavns Universitet. Og hun er ligeledes enig i, at den danske debat er en vigtig faktor i Hizb ut-Tahrirs virke.

"Debatten om muslimer bliver blandt danske muslimer ofte set som et udtryk for en udelukkelse af samfundet, hvorved det at gå ind i en bevægelse, der er imod samfundet selvfølgelig bliver lettere," siger Kate Østergaard.

Hun mener, at Hizb ut-Tahrir har taget majoritetens retorik og gjort den til sin egen: "Hizb ut-Tharir er jo ikke de eneste, der opererer med kategorierne 'dem' og 'os', og de kunne derfor godt ses som et symptom på den generelle debat om muslimer, hvor kategoriseringen bare bliver vendt på hovedet," siger Kate Østergaard.

Karaktermord

Vold og trusler er ikke et våben, den danske afdeling af Hizb ut-Tahrir tager i brug ifølge de kilder, Information har talt med, selv om Hizb ut-Tahrirs leder Fadi Abdullatif to gange er dømt for netop opfordring til vold. Men Hizb ut-Tahrirs medlemmer kan alligevel godt virke intimiderende, når de indleder en diskussion med en muslim af en anden overbevisning. Både formand for Ny Alliance, Naser Khader, og Manu Sareen har oplevet at blive omringet af folk fra Hizb ut-Tahrir, der meget højrøstede og med en uhyre skarp retorik har angrebet dem.

"De slutter ring om dig og står og spørger, hvorfor man dæmoniserer islam og ting i den stil. De er ikke direkte truende, men derfor kan det godt virke truende, når man står i situationen," siger Manu Sareen.

"Det er klart, at de prøver at kue én ved på den måde at gå i kødet på en," supplerer Naser Khader.

Og Muhammad Hee bekræfter, at det er en bevidst strategi fra Hizb ut-Tahrir at virke så overvældende som muligt og få deres modstander i defensiven.

"Det er stilen. De kommer i stort antal, er meget højrøstede og lader ikke modstanderen få ørenlyd, men kører på med det ene korancitat efter det andet, så modparten ikke får et ben til jorden," siger Muhammad Hee. Samtidig går de direkte efter personen, de står over for i deres angreb.

"Den anden er en agent for Vesten og er blevet forurenet af den vestlige kultur. De forsøger med alle midler at stænke den andens person. 'De begår karaktermord. Du underminerer islam, fordi du blander tingene sammen', lyder det," siger Muhammad Hee.

Ud over den personlige konfrontation arbejder Hizb ut-Tahrir ved at være fremtrædende ved debatter, hvor de kaprer møderne ved at være flere til stede og sætte en på forhånd planlagt dagsorden. På den måde får Hizb ut-Tahrir gentagne gange ordet, uden at de tilkendegiver, at de er fra Hizb ut-Tahrir. Deres magt ligger ifølge Kate Østergaard i, at de er meget aktivistiske og i stor udstrækning er lykkedes med at få sat dagsordenen for, hvad man diskuterer i muslimske kredse.

"Man kan sige, at de ikke nødvendigvis har vundet folk over på deres side, men de har vundet så langt, at de i en vis udstrækning har bestemt, hvad der skal tales om," siger Kate Østergaard.

Ud over at trække på danskerne opfattelse af muslimer som et bevis på deres verdenssyn, trækker Hizb ut-Tahrir på Koranen. For Hizb ut-Tahrir er Koranen Guds ord og derfor ikke til diskussion.

Hovedbudskabet for Hizb ut-Tahrir er, at troen ikke kun er individuel. Islam er derimod en ideologi, der inddrager samfundet i sit virke. For at understøtte den udlægning refererer Hizb ut-Tahrir til islams historie og lærdes værker, hvor der er belæg for indførelsen af en kalif, sharias straffelove og jihad.

"Hizb ut-Tahrir udlægger det, som om den individuelle religiøsitet kun er halvdelen af, hvad islam går ud på," siger Muhammad Hee.

$SUBT_ON$Tabu

Det der, ifølge Muhammad Hee, er behov for i forhold til Hizb ut-Tahrir, er, at flere muslimer kommer på banen og tilkendegiver sig til at anskue Koranen som en historisk funderet tekst i stedet for at tage teksten bogstaveligt. På den måde kunne man, ifølge Muhammad Hee, afmystificere 'dem' og 'os'-opdelingen og fratage dem et af Hizb ut-Tahrirs vigtigste våben.

Men hvor man i Vesten er vant til religionskritik og en historisering af religiøse kilder, mener Muhammed Hee langt fra, at man blandt muslimer er klar til at tage diskussionen, der er utrolig følelsesladet.

"Men den må komme før eller siden. Den har bare utrolig store konsekvenser for dem, der tager den. Det er ikke kun islamister, der har svært ved det, men det er også på et mere politisk plan. Koranen er tabu," siger Muhammad Hee.

Problemet i forhold til Hizb ut-Tahrir er altså, at selv om mange muslimer er uenige i henhold til islam som samfundssystem, så tør man alligevel ikke tage den nødvendig diskussion om Koranens betydning.

Man kan anfægte Hizb ut-Tahrirs udlægninger.

Men at gøre Koranen til et historisk dokument, som man må læse ind i en nutidig kontekst, er det meget få, der tør. Især med den lynhurtige stigmatisering og opfattelse af én som fordærvet af fremmede værdier, der med al sandsynlighed vil følge.

"Hvis man står frem og siger noget om Hizb ut-Tahrir, bliver man med det samme betragtet som en forræder, der har solgt ud. Og det er bare ikke det værd, for hvad skulle man få ud af at lægge afstand?," siger Ahmet Sakur og fortsætter:

"På en måde giver jeg jo Hizb ut-Tahrir ret. Hvilket jeg ved mange gør. Vi har svært ved at se os selv som rigtige danskere, vi er stadigvæk perkere, og hvis vi bliver udstødt af det muslimske miljø, hører vi ikke til nogen steder," siger Ahmet Sakur.

Konsekvenserne til trods

Alligevel mener Muhammad Hee, at der et behov for, at muslimerne tør gå ud og sige fra over fra Hizb ut-Tahrir. For selv om de ikke udgør flertallet af muslimer, heller ikke den praktiserende del, så har de alt for meget rum og får lov at stå uimodsagt.

Og det er egentlig ikke fordi, Muhammad Hee tror, at flertallet af muslimer ikke har gennemskuet Hizb ut-Tahrirs retorik, men de er derimod bange for at angribe deres trosfæller og vise, at muslimerne er splittede. For selv om man i dag er muslim på 100 forskellige måder, ligesom i alle andre religioner, hersker der stadig en forestilling om, at man svækker islam, hvis man viser uoverensstemmelser offentligt frem.

"Der er en tradition blandt muslimer for, at man ikke udstiller sine uenigheder. Det bunder i en ide om, at der skal være et fællesskabsbånd mellem alle muslimer, hvor man hele tiden prøver at tro det bedste om hinanden," siger Kate Østergaard.

En anden faktor som Kate Østergaard peger på i forhold til Hizb ut-Tahrirs indflydelse er en træthed og mæthed blandt muslimer over for, at man skal tage afstand fra alt muligt, man ikke identificerer sig med: "For at sammenligne det, ville det svare til, at man som dansker hele tiden skulle lægge afstand til alle mulige nynazistiske bevægelser, som man er imod, men som jo ret beset ikke har noget som helst med én at gøre," siger Kate Østergaard.

Samtidig kan diskussionen internt blandt muslimer ifølge Muhammad Hee godt skabe en del træthed, når ørkesløse diskussioner med de muslimer, der stadig holder fast i den evindelig snak om at være en mere eller mindre god muslim fortsætter og fortsætter.

"Der er masser af muslimer, der bare gerne vil leve deres liv og dyrke deres religion på deres måde og som ikke gide diskutere med folk, der tror, de kan hente svaret på alting i en bog fra år 600," siger Muhammad Hee.

Muhammad Hee mener dog ikke, at den indstilling er særlig frugtbar og opfordrer de muslimer, der gerne vil fred og fordragelighed til at komme ud af busken og undsige de udlægninger af deres religion som Hizb ut-Tahrir kommer med. Organisationen tager ifølge Muhammad Hee ligesom al-Qaeda religionen islam som gidsel, og en egentlig befrielse kan kun komme fra troende muslimer.

"Der er forbavsende stille blandt de danske muslimer, hvorfor står man ikke frem og undsiger de her radikaliseringstendenser?," siger Muhammad Hee, der mener, at danske muslimer må gøre op med idéen om en 'enig' religion.

"Selvfølgelig er der splittelsestendenser, det er der i alle kulturer. Men der hersker en stigmatisering i 'os'- og 'dem'-opfattelsen, som mange ikke kan komme ud af, hvilket er en af de vigtigste udfordringer for de danske muslimer, som jeg ser det i dag," siger Muhammad Hee og fortsætter:

"Hvorfor skal religionen være noget ydre, når det for mange er noget de bærer på indeni? Men det går jo igen på den evindelige diskussion om at være en god muslim, som Hizb ut-Tahrir gør alt for at holde liv i," siger Muhammad Hee.

Ahmet Sakur er et opdigtet navn, da Sakur, i henhold til de synspunkter han fremsætter i artiklen, ikke ønsker at stå frem. Sakurs virkelige identitet er redaktionen bekendt

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Prøv at læse artiklens første par spalter, og indsæt så "Jehovas Vidner" i stedet for "Hizb-ut-Tahrir". Hvad er forskellen?

Lennart Kampmann

Per Vadmand har da ret. Jehovas Vidner er også en enklave af forblændede.

Fælles for de to religiøse bevægelser er at det er forbundet med kraftige sociale konsekvenser at forlade sekten, eller overhovedet stille kritiske spørgmål til læren og dens præster/imaner.

Religiøs fundamentalisme er svær at forlige med den generelle opfattelse af demokrati og fordragelighed der normalt præger Danmark.

Jehovas vidner er dog længere fremme i skoene

Lennart Kampmann

ups - jeg fortsætter:

end HuT når det gælder at fremstå venligt. Når JH stemmer dørklokker er det med den venlige tone, ikke en gruppe der råber højt. Men tag ikke fejl, fundamentalismen er den samme.

med venlig hilsen
Lennart

Patrick Reay Jehu

Åberg, som sædvanligt, kommer ikke med nogel argumenter, men kun med personlge angreb.

Travis Malmzon

Det er endnu ikke lykkedes mig at finde ud af hvad HuT er et symtom på, som det ellers påståes i overskriften de er.

Det ser ud til at man igen vil gøre nogle få hundrede idioter til et udtryk for noget generelt.

Men de forskellige udtalelser fra de berørte folk illustrerer meget godt hvad loyalitet er for en farlig størrelse.

Og så længe man ikke vil bryde definitivt med idioterne, må man finde sig i at blive afkrævet en afstandtagen, eller blive slået i hartkorn med dem.

Men vi der var unge på venstrefløjeni 70'erne kan jo godt huske hvordan der var nogen der vred sig i sofaen, når det kom til Sovjets gerninger, for slet ikke at tale om RAF og Brigade Rosso.

Måske skulle man lade de stakkels mennesker ordne deres ting selv, uden at gøre dem til et symtom på noget som helst.

Hvis deres adfærd alligevel er et symtom på noget, så har de jo ikke frihed til selv at gøre noget ved deres situation.

”Hizb ut-Tahrirs indflydelse blandt muslimer er på papiret til at tage og føle på. Ifølge en undersøgelse fra LO's Ugebrev A4 støtter kun en procent af danske muslimer op omkring organisationen, og 42 procent kender den slet ikke. Og i sidste uge fik Hizb ut-Tahrir så Rigsadvokatens ord for, at de er en ikke-voldelig organisation, tværtimod kan de muligvis være et værn mod radikalisering, lød det fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).”

Man må sige at disse oplysninger unægtelig sætter Villy Søvndals adfærd og udtalelser i perspektiv. Søvndals hysterisk retorik om mørkemænd der skal sparkes ud ad landet, og hans bebudede massedemonstration som Hut, var således rettet mod en organisation som reelt er betydningsløs og ikke spiller nogen nævneværdig rolle i Danmark.

SFere bør læse Andreas Relsters artikel meget grundigt, og efterfølgende spørge sig selv om deres parti har den rigtige formand…

"...refererer Hizb ut-Tahrir til islams historie og lærdes værker, hvor der er belæg for indførelsen af en kalif, sharias straffelove og jihad...."

Hvis det indebærer:
Stening
Tvangsægteskaber
Omskæring af kvinder
Middelalderligt kønsrollemønster

så er

...Søvndals hysterisk retorik om mørkemænd der skal sparkes ud ad landet, og hans bebudede massedemonstration....

vel ikke en overeaktion, men et passende modsvar.

Billy Bagration.

"...Søvndals hysterisk retorik om mørkemænd der skal sparkes ud ad landet, og hans bebudede massedemonstration....vel ikke en overeaktion, men et passende modsvar."

Til en organisation der kun bliver støttet af 1% af landets muslimer og som 42% af muslimerne overhovedet har hørt om? Come on Mister Bagration...

Ud fra enhver saglig vurdering kan Villy Søvdals stunt kun blive karakteriseret som en fuldstændigt hystreisk overreaktioner der var helt og aldeles ude af proportioner.

Lennart Kampmann

JH og HuT er naturligvis ikke ens, men begge grupperinger er fundamentalistiske, med alt hvad det medfører for medlemmerne. Der er tale om gruppeorienteret meningstyranni.

I selvopfattelsen er de nok mere ens, da begge grupperinger ser ud til at bygge på martyriet. Hele verden er i mod dem og de er de eneste der opnår frelse.

med venlig hilsen
Lennart

Jakob Schmidt-Rasmussen

Hvad er det,som du synes jeg bruger for mange ord på Bagration?

Er det min konstatering af, at den tidligere talsmand fra den enegelske afdeling af HuT har erklæret, at medlemmer fra den danske afdeling af HuT har været i Pakistan for at undersøge muligheden for at tage magten og få kontrol over Pakistans atomarsenal?

Hvilke briller er det du "antyder" jeg har på? Hvis du mener "demokratisk socialistiske, antiracistske og ligestillingsorieterede briller" hvilket jo altid har været SF's syn på verden, så har du ret ...

Kampmann.

Jehovas Vidner blev sendt i koncentrationslejre af Hitler, fordi de var i opposition til hans antidemokratiske og antisemitiske styre. HuT er en antidemokratisk og antisemitisk organisation, hvis talsmand har opfordret sine medlemmer til at gentage Hitlers bedrift.

Du kunne lige så godt skrive, at et æble er en pære, fordi begge er frugter ...

Jakob Schmidt-Rasmussen

"Hvis JS-R har ret skal SF be' mange andre organisationer gå ad helvede bl.a. Boykot Israel Kampagnen som SF støtter."

Jeg synes også, at det er pinligt at SF støtter Boykot Israelkampagnen, når partiet samtidigt støtter Hizbollah, der også ligger til højre for Djenghis Khan på alle værdipolitiske områder, ligesom HuT.

Støtte til orgasniationer som Hizbollah gavner ikke palæstinenserne, der konsekvent burde benytte sig af fredelige midler i klampen for retfærdighed.

Det er ufatteligt inkonsekvent og giver mindelser om, at antisemitismen faktisk oprindeligt blev opfundet af venstreorienterede, der kritiserede "pengejøderne".

Derfor er det også nogle år siden, at jeg har stemt på SF.

Lennart Kampmann

Naturligvis er der historiske forskelle mellem JV og HuT, men fundamentalismen er den samme.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Når blot man er overbevist om at man selv sidder med sandheden er det jo lige meget hvad andre mener. Således også mht. HuT og JV

Men det er tydeligt at Bjørn Holmskjold har en præference i forhold til at afgøre hvem der er tættest på sandheden. Det er nok uvæsentligt for medlemmerne af de to organisationer, da de jo ved at de har ret.

Med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Ja ja, Bjørn Holmskjold.

Jeg er skolet i ateisme a la Buddha. Gud er en forklaring jeg forkaster.

Du skal være velkommen til at tro på hvad du vil.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Bjørn Holmskjold

Det er altid en fornøjelse at nå frem til kernen i religion, nemlig at den ikke kan bevises, men må accepteres gennem tro. Du har din, jeg har min.
Så længe vi tolererer hinanden og opfører os ordentligt er det jo netop ikke et problem. Men når den ene gruppe vil slå den anden oven i hovedet og håndhæve regler fra en eller anden bog, gruppen har udset til at være sublim, ja så er det jo en anden problemstilling.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Bjørn Holmskjold

Bevis det blot, hvis det gør dig glad.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

Moderator har sandelig en dag af uforudsigelig karakter. Det er sket før at en debat bliver luget, uden at debattørerne helt forstår hvad der foregik eller efter hvilke kriterier deres indlæg forsvandt. Men det var i de gode gamle dage før brugerregistreringen og man skulle da tro at nu hvor vi alle har registreret os som venlige gæster at moderationen ville være mindre moderat.

med venlig hilsen
Lennart

Ateisme en religion? Så er det også en hobby ikke at samle på frimærker.

Kunne vi ikke henvise prædikener til de respektive gudshuse? Holmskjold og de andre troende er jo overhovedet ikke interesserede i debat, kun i at prise deres respektive overtro.

Abdul Khaleq

Andreas Relster skriver "Det er kernen i Hizb ut-Tahrirs retoriske fremstød for at indføre et kalifat, sharia og jihad i Danmark". Det er ufatteligt hvor overfladisk og pedantisk man har sat sig ind sagen når man skriver om HT. Endnu engang postuleres der, at HT ønsker at indføre et kalifat, sharia og jihad i Danmark. Reference tak!!!

Kære Andreas dit journalist løfte bør ændres til et løfte, der hedder utroværdighedsløftet.

Hvis man går ind på HT's hjemmeside skal man ikke være den skarpeste kniv for, at konkludere at HT ikke på nogen som helst måde arbejder for at etablere en islamisk stat, sharia osv i Danmark. Hr. Relster har ikke gjort sit research ordentligt og desværre Informationen sin troværdighed når der blandt andet skrives useriøs journalistik der måske kan tolkes som fordomme eller overfladiskhed. Det skamfulde er især, at HT fornylig har været i landets aviser og i blandt andet politiken gjort det klart, med syvtommer søm at de ønsker at inføre et kalifat i den muslimske verden.

Det er sørgeligt at journalister ikke tager deres opgaver seriøse og skriver den ene løgn efter den anden. I min omgangskredes vil en journalist som Andreas dømmes som uhæderlig og skamløs. Det er op til læserne at dømme her. Jeg stoler ihvertefald ikke på hans artikler!

Lennart Kampmann

Det er da dejligt at nogle vil til at lære os alle arabisk så verden igen kan blive god.

Kan man ikke kalde dem nationalister? De ønsker jo en stor nation af troende.
Arabiske nationalister? Er det ikke passende?

med venlig hilsen
Lennart
(jeg taler naturligvis om HuT, ikke JV)

Jakob Schmidt-Rasmussen

Når minoriteter forfølger minoriteter 1

Er det principielt umuligt, at muslimer kan udsætte medlemmer af andre minoriteter for racistiske overgreb, fordi de selv tilhører en religiøs minoritet, som blandt andet Thomsen påstår?

Det er de ikke klar over selv: EUMC – EU’s forrige råd til bekæmpelse af racisme i EU – prøvede at hemmeligholde en rapport, fordi den viste, at det er unge muslimer, der står bag de fleste racistiske overgreb på jøder i EU. EUMC blev nedlagt af samme grund, for rådet beskyttede jo dermed i praksis racister.

Ligesom Thomsen gør, når han kalder Søvndals nødvendige kritik af racisten Abdullatif for racisme ...

Hizb ut-Tahrirs danske talsmand, Fadi Abdullatif, som både Holger K. Nielsen og Villy Søvndal har kritiseret for bla. at opfordre til racistiske mord på jøder, hvilket han er dømt efter racismeparagraffen for, er altså ikke den eneste islamist, der er dybt racistisk overfor andre etniske minoriteter af religiøse grunde.

(Alt tyder i øvrigt på, at det var medlemmer af den danske afdeling af Hizb ut-Tahrir, der stod bag overfaldet på en jødisk lektor fra Carsten Niebuhrinstituttet for nogle år siden. Abdullatifs dødstrusler mod jøder er altså ikke tomme ord.)

Jakob Schmidt-Rasmussen

Muslimer forfølger kristne og apostater i Storbritannien

En yderst velintegreret indvandrer fra Pakistan, ærkebiskoppen af Rochester Michael Nazir-Ali, der er født i Pakistan, har været nødt til at leve under politibeskyttelse, siden han og hans familie i starten af året fik et telefonopkald, hvor han fik at vide, at han ikke vil leve længe, hvis han fortsætter med at kritisere radikale og intolerante islamisters undertrykkelse og forfølgelse af ikkemuslimer.

Han har ellers arbejdet aktivt for en konstruktiv dialog mellem kristne og muslimer i Storbritannien, men har også oplevet den muslimske diskrimination af kristne i Pakistan, som han nu genfinder i visse muslimsk dominerede områder i Storbritannien.

Årsagen til truslerne var, at han har konstateret, at dele af Storbritannien er blevet “no-go areas” for ikke-muslimer i områder, hvor ikkemuslimer er i mindretal og at det ofte er livsfarligt for muslimer at blive forlade islam i områder med muslimske flertal.

Jakob Schmidt-Rasmussen

Medlemmer fra den danske afdeling af Hut sendte i år 2000 medlemmer fra den danske afdeling af HuT til Pakistan, for at undersøge om tiuden var moden til at tage magten gennem et militærkup, så orgasnistionen kunne få rådighed over landets atomvåben, ifølge Maajid Nawaz, den tidligere talsmand for organistionen i Storbrittaninen.

Dokumentation:

"Afhopper: Hizb ut-Tahrir drømmer om A-våben"

(http://jp.dk/indland/article1145076.ece)

Offentliggjort 26.10.07

"Den islamistiske bevægelse Hizb ut-Tahrir drømmer ikke bare om at bane vejen for en islamisk stat - kalifatet - ved militærkup i Mellemøsten, hvorfra de siden skal besejre Vestens demokratier.

Bevægelsen har også tænkt på bevæbningen af deres islamiske drømme-stat: Kalifatet skal have atomvåben. Det fortæller den 29-årige britiske afhopper Maajid Nawaz i et interview med Berlingske Tidende.

Oplysningerne strider mod Hizb ut-Tahrirs egen retorik og er ifølge bevægelsens danske talsmand, Fadi Abdullatif, usande: »Hizb ut-Tahrir anvender ikke vold.«

Ikke hvem som helst
Maajid Nawaz er ikke hvem som helst. Indtil han brød med Hizb ut-Tahrir for nylig, var han gennem flere år talsmand i Storbritannien og medlem af ledelsen. Han har arbejdet tæt sammen med bevægelsens nordiske hovedkvarter i København. Han rejste personligt til Pakistan 1999-2000 for at starte celler af bevægelsen dér efter ordre fra bevægelsens globale leder.

»Idet Pakistan var blevet en atommagt, skulle Hizb ut-Tahrir-medlemmer i Storbritannien med pakistanske rødder melde sig frivilligt til at rejse til landet og sætte Hizb ut-Tahrir-celler i gang. Målet var på sigt, at kalifatet kunne blive en atommagt,« siger Maajid Nawaz, der fik startet to celler i og omkring Lahore.

Medlemmer højt på strå
I dag er medlemmerne af disse celler ifølge afhopperen højt på strå i bevægelsen, der efter hans arbejde i Pakistan sendte ham til København.

»De havde brug for urdu-talende medlemmer, som kunne hjælpe med rekruttering i det pakistanske miljø i Danmark.«

I begyndelsen af 2000 fløj han hver uge fra London til København, og det lykkedes Maajid Nawaz med hjælp fra kontakter i Hizb ut-Tahrir i København »at samle en celle af pakistanske unge medlemmer«.

Indtil da bestod bevægelsen herhjemme næsten udelukkende af arabere.

Talsmand bekræfter
Fadi Abdullatif bekræfter, at han har kendskab til, at Maajid Nawaz opholdt sig i København og kan have ført »diskussioner«. Den danske Hizb ut-Tahrir-forsker Kirstine Sinclair fra Syddansk Universitets Center for Mellemøststudier siger ligeud, at den danske afdeling har fået hjælp fra Storbritannien. I 2001 blev Maajid Nawaz fængslet i Egypten - efter sin løsladelse i 2006 genoptog han sit arbejde for Hizb ut-Tahrir, men advarer nu mod Hizb ut-Tahrir i skarpe vendinger:

»De lægger et teologisk grundlag, som er med til at polarisere samfundet, og som både kan og tidligere har været brugt af terrorister til at forsvare vold.«

Frederik Jørgensen

Jacob-Schmidt Rasmussen:

Du kan slet ikke bruge JP som dokumentation for noget som helst. Sidste gang jeg forsøgte mig med Berlingske Tidende herinde som dokumentation til Thomsen, var modsvaret, at jeg var lidt smådum og 'ikke så lidt masochistisk anlagt', fordi jeg brugte netop den avis. Så du må hellere lede efter en tilsvarende artikel i Arbejderen eller Information, thi alle ikke-venstresnoede aviser er fyldt med løgn.

Jakob Schmidt-Rasmussen

Frederik SJ, jeg kan trøste dig med, at statistisk set, har Berlingske Tidende landets mest intelligente læsere ...

(Bed mig ikke om, at finde dén statistik igen. Det gider jeg ikke ...)

Er det værre, end at det, du skriver er på niveau med et andet fiktionsværk (Koranen)?

Koranen postulerer guids eksistens. Gud er et fantasiprodukt. ergo er koranen fiktion.

Jakob Schmidt-Rasmussen:

"Frederik SJ, jeg kan trøste dig med, at statistisk set, har Berlingske Tidende landets mest intelligente læsere ...(Bed mig ikke om, at finde dén statistik igen. Det gider jeg ikke ...)"

Du behøver ikke at ulejlige dig Jakob. Du har sikkert lagt statistikken det samme sted, som du har lagt den der videnskabelige undersøgelse, du altid fabler om. Altså den undersøgelse der beviser at BBC er en ventreorienteret propagandasender, og som ingen andre end du selv nogensinde har set...

Det er ikke noget, jeg tror, men noget jeg ved.

Jakob Schmidt-Rasmussen

Synes du stadig at Villy Søvndal er nazist, fordi han kritiserer HuT, som har har en talsmand, der er dømt efter racismeparagraffen for at opfordre til kord på jøder, tummelumsen?

Synes du stadig, at Ayaan Hirsi Ali er islamofob, fordi hun kritiserer fundamentalistiske muslimers ekstrem undertrykkelse af kvinder, herunder omskæring af småpiger uden bedøvelse?

Du ville være en god nar, hvis det ikke handlede om virkelige tragedier, tummelumsen ... Nu er du bare et ondsindet fjols, der bekæmper enhver kritiker af de mest ekstreme og undertrykkende sider ved islamismen.

Det var - til oplysning for andre - BBC selv, der offentliggjorde resultatet af en undersøgelse, der viste, at stationens indslag havde tendens til at være farvet af venstreorienterede synspunkter.