Læsetid: 8 min.

Det var ment som en håndsrækning, men blev oplevet som et overgreb

Intentionerne var ædle ved mandagens storstilede høring om prostitution i Danmark. Desværre endte dem, der skulle hjælpes, med at blive alvorligt såret
Man ser hvad man vil se. De sexarbejdere, der var tilstede på den konference, som Kvinderådet havde arrangeret, følte sig befamlede over kun at blive talt om, uden at nogen tilsyneladende var interesserede i at høre, hvordan de selv oplever deres liv

Man ser hvad man vil se. De sexarbejdere, der var tilstede på den konference, som Kvinderådet havde arrangeret, følte sig befamlede over kun at blive talt om, uden at nogen tilsyneladende var interesserede i at høre, hvordan de selv oplever deres liv

Karim Sahib

Indland
6. juni 2008

Det handlede om at blive klogere på købesex. Hvem køber, hvem sælger? Er de ofre eller erhvervsdrivende? Hvad sælger de, hvorfor gør de det, og hvad skal samfundet gøre ved det? Frem for alt: Kan vi lære noget af svenskerne, der har kriminaliseret 'torsken', som sexkunder benævnes hinsidan.

Små 200 mennesker var samlet i landstingssalen på Christiansborg, og intentionen syntes ikke til at tage fejl af: Vi skal finde ud af, hvordan vi løser de problemer, der er forbundet med sexindustrien; hvordan hjælper vi dem, der har brug for hjælp. Paradoksalt nok endte dem, der skulle hjælpes, med at føle sig misbrugt:

"Det, jeg har oplevet i dag, er den største menneskelige nedværdigelse. Jeg var engang udsat for en voldtægt, men det her er værre," sagde Pernille bagefter. En anden sexarbejder, Sus, følte sig "krænket, overhørt og undertrykt", mens Maj kaldte det "modbydeligt, rent ud sagt. Jeg føler mig psykisk voldtaget".

Forinden var gået syv timer med oplæg fra en lang række personer, hver især med deres tilgang til emnet: Sociologen, antropologen, filosoffen, juristen, repræsentanter fra kvindeorganisationerne og politikere fra Danmark og Sverige. Nogle var imod at kriminalisere kunderne, andre var for; nogle snakkede om at sikre de prostitueredes rettigheder, andre om at sikre samfundets værdier.

Som for eksempel Peter Thielst, filosoffen, der var første person på talerstolen. Han forklarede, at det i bund og grund er et spørgsmål om, "hvad der skal være til salg på samfundets hylder". Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse udbuddet af ftalater, revolvere og lignende skadelige produkter, og det samme bør gøre sig gældende med købesex, lød argumentet. Om ikke andet, så "for at vise, hvilket civilisatorisk niveau vi er nået op på". Peter Thielst beklagede den forbløffende kulturelle holdningsløshed ikke mindst hos beslutningstagerne, "der insisterer på undersøgelser og redegørelser", inden de forholder sig til problemet. Han kaldte det "patriarkatets inerti" og efterlyste stillingtagen nu.

Næste taler var det svenske riksdagsmedlem Carina Ohlsson, der fortalte om prostitution fra et svensk perspektiv. Hun refererede fra ransagningen af et bordel, hvor en kvinde havde været tvunget til at være sammen med 450 mænd på 40 dage. "Systematisk tortur," som hun kaldte det. Da det efterfølgende blev påpeget fra salen, at der i nævnte tilfælde tydeligvis var tale om trafficking, svarede Ohlsson, at der "ikke er skarpe grænser mellem almindelig prostitution og menneskehandel", og nævnte så Stockholm-syndromet (et psykologisk fænomen, opkaldt efter en gidseltagning i den svenske hovedstad i 1973, hvor ofrene udviklede positive følelser over for forbryderne og negative følelser over for politiet, red.) som en forklaring på, hvorfor de prostituerede af og til så anderledes på sagen.

Den spredte hovedrysten og de slet skjulte mishagsytringer fra salen var kun forvarsler om de protester, der skulle komme senere.

Først fik europaparlamentariker Britta Thomsen (S) ordet for en kort kommentar, og mindede om, at prostitution i dag er en alvorlig sag med menneskehandel og kyniske bagmænd. "Det er ikke længere bare Karen i kæret, der giver en handicappet et blowjob", som hun sagde.

Selvbedrag eller voldtægt

En kvinde på bagerste række fik ordet. Hun præsenterede sig som Lise, tidligere gadeprostitueret og hjemløs.

"Nu har jeg været til flere af den her slags forsamlinger, og jeg går altid herfra og føler mig voldsomt krænket. Hvorfor føler jeg mig så krænket?" spurgte hun for selv at svare:

"'Karen i kæret, der giver handicappede et blowjob' - hvad er det for en måde at omtale andre mennesker på? De overgreb, jeg eventuelt har lidt som sexarbejder, er intet at regne for dem, jeg bliver udsat for her. Det er her i salen, overgrebet finder sted. Det er her stigmatiseringen sker, sagde hun, mens hun kæmpede med en stemme, der var ved at knække over.

"Men mine udtalelser bekræfter jo så nu, at jeg lider af Stockholm-syndromet. Jeg har efterhånden 10 års erfaring som socialarbejder, så det bør jeg nok selv have forudsætningerne for at vurdere."

Peter Thielst replicerede:

"Hvis du er så stødt, er det nok et eksempel på, at du bevæger dig i en branche, hvor man ikke må tale om, hvad der foregår," sagde Thielst. Opgivende suk og 'nej!'-udbrud bredte sig i salen. Thielst forsatte og gav sit bud på, hvorfor de prostituerede forsvarede deres erhverv:

"De fleste af os har en tendens til at lide af det selvbedrag, der gør os overloyale over for vores arbejde."

Protesterne blev højlydte, en ung kvinde på forreste række vendte sig forarget i sædet. Pernille, som hun hedder, fik senere ordet. Efter en hel dag med fornedrelser, vidste hun dårlig nok, hvor hun skulle starte, forklarede hun:

"For det første: Jeg er ikke prostitueret, jeg er sexarbejder. For det andet: Jeg sælger ikke min krop, jeg sælger en ydelse. Og nu får jeg så at vide, at 'det er falsk bevidsthed, Pernille'. Jeg er rasende. Det, jeg har overværet her i dag, er et overgreb. Det svarer til at blive voldtaget."

Pernille uddybede efter høringen:

"Jeg blev nødt til at komme med et udbrud. Det var simpelthen for meget. Jeg har ikke de store talegaver, så det er svært at give udtryk for sin frustration. At blive umyndiggjort af så mange mennesker på én gang ... jeg føler mig fuldstændig tom. 'Vi vil hjælpe dig,' siger de. Og så får man en kniv i ryggen."

Fra panelet forklarede sociolog Claus Lautrup, hvorfor høringen er med til at tegne et skævt billede af sexarbejde.

"Vi er nødt til at putte jer ind i en skal af total offergørelse, for vi kan ikke forstå, hvordan almindelige, fornuftige kvinder selv vælger sådan, som I gør. Det er tydeligt, at ingen af os kender en sexarbejder," sagde han, og beklagede, at debatten løber af sporet, fordi "vi udelukkende diskuterer på vores køns vegne. I stedet er vi nødt til at tage disse kvinder seriøst".

Antropolog Jeanett Bjønness understregede på samme måde vigtigheden af, at sexarbejderne bliver hørt:

"Deres største problem er, at de ikke føler sig anerkendt af dem, som taler om dem," sagde Bjønness, der er souschef ved rådgivnings- og værestedet Reden i Århus og i gang med at skrive ph.d. om prostitution og identitet. Hun understregede, at det ikke kun er i debatten om prostitution, at det skorter på anerkendelse:

"De oplever også en mangel på social anerkendelse. De har ikke tillid til det sociale system, fordi systemet taler om dem på en måde, der føles krænkende. Vi bliver nødt til at lytte til dem," sagde hun.

"Vi må spørge dem: 'Vil I hjælpes?' Og hvis ja: 'Hvad er så hjælp for jer?'"

Den svære dialog

Steen Schapiro fra Seksualpolitisk Forum tilbød før høringen at give sin taletid i panelet til repræsentanter fra Sexarbejdens Interesseorganisation, SIO, for, som han sagde fra talerstolen:

"De burde have stået her i stedet for mig. Den måde, man først og fremmest kan hjælpe dem på, er ved at lade dem komme til orde, og det, at de ikke er med i panelet i dag, er skadevirkende; at vi ikke hører deres stemmer er skadevirkende. De er vrede, og jeg forstår deres vrede."

Netop sammensætningen af panelet er et godt eksempel på, hvor svært det kan være for de forskellige fløje i debatten at komme i dialog, de gode hensigter til trods.

Kvinderådet, som arrangerede mandagens høring sammen med en række andre organisationer, havde som udgangspunkt besluttet sig for ikke at invitere sexarbejdere til at sidde i panelet. Men da en talskvinde for SIO ved navn Sus henvendte sig forud for høringen for at få officiel taletid, ændrede arrangørerne deres beslutning. Dog under forudsætning af, at hun optrådte under sit fulde navn. Som modvægt til Sus inviterede arrangørerne en tidligere sexarbejder med dårlige erfaringer fra branchen. Sus indvilligede i at opgive sit fulde navn til arrangørerne, men insisterede på kun at bruge sit fornavn over for offentligheden. Hun begrundede det med henvisning til den stigmatisering, sexarbejdere ofte er udsat for. Arrangørerne ville imidlertid ikke have delvist anonyme talere i panelet, og da Sus, ifølge arrangørerne, ikke henviste til andre medlemmer af SIO, der var villige til at optræde under fuldt navn, blev resultatet, at ingen sexarbejdere var med i de tre firemandspaneler, der var udgangspunkt for høringen. Noget, der vakte stor harme blandt flere af sexarbejderne i salen.

"Vi er ikke anset for relevante i høringen her. Vi er nægtet en stemme," lød det blandt andet fra en af tilhørerne. Ikke alle delte dette synspunkt.

"I har fået masser af taletid!" råbte en af tilhørerne hen over salen, da Maj Christensen, tidligere escortpige, for tredje gang i løbet eftermiddagen fik mikrofonen:

Men det er ikke ligegyldigt, hvilken side af talerstolen, man er placeret - om man er inviteret som taler eller som tilhører - siger Maj Christensen, der er koordinator i VIP Lounge, et netværk af og for sexarbejdere og sexkøbere:

"Jeg vil ikke kalde det taletid, når jeg skal sidde og bruge al min tid på at rette deres udokumenterede påstande. Det var den tid, jeg skulle have brugt på at fortælle om de prostitueredes hverdag. Vi kan ikke genkende os selv i det billede, der bliver tegnet af os sådan en dag som i dag."

"Det føles forkert, når andre skal fortælle, hvordan vi har det," fortsætter hun.

"Jeg savner, at vi selv kan fortælle om, hvordan vi oplever branchen og kunderne, i stedet for at høre andre fortælle om det. Man kan ikke læse sig til, hvad det vil sige at være prostitueret. Jeg havde selv fordomme om branchen før jeg gik ind i det. Og jeg ved, at de fordomme, man har i forhold til sådan et emne, kan være svære at lægge på hylden. Derfor vil vi gerne være en del af debatten og ikke bare nogen, der bliver talt om."

Maj Christensen følte sig eksempelvis forulempet, da Trine Baumbach, ph.d. i strafferet, udtalte fra talerstolen, at "staten har ret og pligt til at gribe ind, når borgeren kompromitterer sin menneskelige værdighed".

"Det er utroligt krænkende at få sådan noget at vide, fra en person som ikke ved, hvad det vil sige at sælge sex," siger Maj. "Det er som om, hun ikke tror, vi selv ved, hvad vi foretager os."

Maj blev også "gal", da Hanne Helth fra Dansk Kvindesamfund argumenterede for, at mænd ikke skal have ret til at "leje kvinders skeder, munde og anusser".

"Jeg er tilsyneladende bare en ting i hendes øjne," siger Maj. "Men det er ikke sådan, jeg oplever mit arbejde. Kunderne lejer ikke min skede, de køber min tid," siger hun. "Escort er ikke kun sex. Det handler ligeså meget om selskab. Nogle gange er det en middag og noget god vin og en hyggesnak, men selvfølgelig er der ofte sex involveret."

Paneldeltager Balder Mørk Andersen, MF for SF, var i modsætning til Maj ikke bekymret for de prostitueredes manglende taletid, for som han sagde i den afsluttende panelrunde:

"Mediernes dækning af denne høring vil ikke mangle SIO-stemmer." Og det er ikke nødvendigvis en god ting, understregede Mørk Andersen, der ikke havde stor tillid til mediernes fremstilling af dagens høring:

"Det vil være den sædvanlige viderekolportering af det drømmebillede af prostitution, som de mandlige kunder nyder godt af."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Sus luder,du skriver, at du ikke skjuler dig for enkeltpersoner eller grupper. Samtidig synes du, at prostitution kan sammenlignes med almindelige erhverv. På din egen hjemmeside, hvor du reklamerer for dine ydelser, forekommer der hverken navn, adresser eller telefonnumre. Eller CVR.nr!?Hvor mange almindelige selvstændigt erhvervsdrivende gør alt for, at deres kunder ikke skal vide, hvem de er ? Og anonymiteten gælder i hvert fald ikke for dine kunder- de afkræves diverse personlige oplysninger over E-mail - som så formentlig checkes, inden du kontakter dem. Ikke at jeg har ondt af dem, men igen ikke almindelig forretningsgang. Hvorfor skal du vide, hvem de er, når de ikke må vide hvem du er? Du optræder også på flere bordeller, kan man se af vagtplanen. Hvordan ordnes det rent økonomisk? Helt ærligt - det synes jeg kunne være interessant, at vide. For du/ I fra SIO betaler da ikke til ruffere, vel? Rufferiloven er jo endnu ikke afskaffet.
Du skriver, at fidusen med anonyme prostituerede i debatter er, at vi kan høre deres mening. Jeg synes, at fidusen er, at det i realiteten så kan være hvem som helst ,de repræsenterer. Har alle medlemmer oplyst sande navne og adresse til SIO, eller véd du heller ikke ,hvem de er? Der var jo noget med, at nogle ikke ville tilmelde sig, hvis de ikke var sikret 100% anonymitet. Et "erhverv" og en organisation, der kræver fuld anonymitet, stigmatiserer sig selv ! Hvem skal iøvrigt hjælpe jer af med dén stigmatisering? Det kan I kun selv. Stå frem.Jo flere jo bedre. I er jo stolte af jeres aktiviteter. Men stigmatiseringen er for de fleste prostituerede, overvejende en dårlig undskyldning for, at opretholde et dobbeltliv med en solid sort indtjening.
Et "erhverv", der ikke tåler dagens lys, er bestemt ikke noget almindeligt erhverv.

Der kan man se, "Bente", vi har allerede forladt "det er synd for de stakkels misbrugte piger" og er gået over til "du snyder og bedrager med din lagengymnastik". Det er sandelig en pæn måde at ville hjælpe på at inkriminere folk!

Bente

Der er flere ting jeg er meget glad for, og som skyldes, at vi har organiseret os og udtaler os. Vi bliver ikke længere opfattet udelukkende som umælende ofre ude af stand til at svare for os selv. Ikke i denne tråd i hvert fald :-) Vi bliver nu angrebet fra alle leder og kanter og man regner øjensynlig med at vi kan forsvare os og argumentere for vores egen sag. Vi skal ikke beskyttes af bedrevidende omsorgsfulde medsøstre.

Det føles rigtig rart på den måde at blive anset som noget der er værd at angribe og det giver os også endelig muligheden for at svare igen og præsentere vores syn på sagen.

Interessant er det også, at du har opsøgt min hjemmeside hvor jeg reklamerer for mine ydelser. Den er, som du sikkert har regnet ud, henvendt til potentielle kunder. Jeg regner ikke med, at du er en sådan og det undrer mig derfor ikke, at du kunne mangle nogle oplysninger, som du ellers ville synes var relevante.

Det er sådan, at mine kunder er, om ikke mere, så i hvert fald mindst ligeså stigmatiserede som sexarbejderne. De har desuden også mere at miste (familie, status) hvis det skulle afsløres at de var en af de her, enten "stakler" som ikke kan få sex andre steder, eller potentielle "voldsmænd" og kvindeundertrykkkere som fordommende stempler dem som (på trods af flere anerkendte undersøgelser der viser at de er almindelige mænd). Og de har meget mindre at vinde ved at bekende, da det for dem ikke er deres arbejdsliv, men blot en enkelt parantes eller 2 i deres liv. De søger derfor ikke efter CVR nr så de kan trække regningen fra i deres eget regnskab. De kan selvfølgelig til enhver tid få en regning, det ved mine gæster også, men ingen har hidtil ønsket den.

Af samme årsag, stigmatiseringen, kunne jeg heller aldrig drømme om at forlange navn og adresse af de gæster som besøger mig. Mange af mine gæster skjuler ikke deres identitet, men det er kun et fåtal som kender min. Jeg ved, at 99% ville respektere mit privat liv og der ville ikke ske det mindste ved at de kendte min rigtige navn, men hvordan identificerer jeg den 1 % ... og det er det samme med medierne. Konsekvenserne er alvorlige, hvis den ene ikke holder tæt. Hvis den ene, af en eller anden grund ønsker at skade mig og min familie.

Jeg har svært ved at forstå, at den frygt virker så langt ude for andre mennesker, at de bliver ved med at messe "stå nu frem, kom nu med et navn, hvad er du flov over?"

Jeg og mine kollegaer er ikke "stolte" over hvad vi laver. Vi er heller ikke flove over det. Men vi har faktisk ikke det store behov for at gå rundt og bryste os af jobbet. Ret mange er glade for det og frustrerede over at vi bliver diskriminerede, men vi er også ganske almindelige familiemedlemmer, mødre, som mødre nu er, med en vild trang til at beskytte vores børn mod alt potentielt ondt.

Det kan godt ske, at det bliver årsagen til at vi ikke bliver hørt, men jeg synes ærlig talt, at I skulle give os chancen

@Bente

"På din egen hjemmeside, hvor du reklamerer for dine ydelser, forekommer der hverken navn, adresser eller telefonnumre."

Der er normalt et "navn" (du finder også navnet Susanne her og der på Sus Luders side), og det vil jeg forvente er et "kunstnernavn", det er vist uhyre få, der optræder under rigtigt navn, og ingen kunder forventer det. Hvis der er adresse, vil jeg forvente det er et bordel eller lignende neutralt/sikkert sted for den prostituerede. Hvis der er telefonnummer, vil ingen forvente at det kan slås op på nummeroplysningen.

"Og anonymiteten gælder i hvert fald ikke for dine kunder- de afkræves diverse personlige oplysninger over E-mail - som så formentlig checkes, inden du kontakter dem.

Kunderne skal fortælle hvad de ønsker sig af hende. Det er vel ikke urimeligt, navnlig hvis kunden gerne skulle have det lidt fornøjeligt. Kundens emailadresse kan vel ikke checkes hverken mere eller mindre end Sus' egen emailadresse, som står på hjemmesiden.

Jeg er aldrig nogensinde noget sted blevet afkrævet rigtigt navn, adresse eller andre essentielle oplysninger.

Er lige faldet over artiklen vedr. høringen om prostitution - debatten herinde er ren dejavu og en typisk gentagelse af de mangler prostitutions debatten i dk indeholder - en skare bedrevidende middelklasse kvinder som har set det som deres opgave at tilvsvine og krænke sexarbejderne og kunderne under undskyldning om at hjælpe "prostituerede" - medens den reele grund er at den her gruppe kvinder kun har et ønske - at afskaffe prostitution koste hvad det vil og uanset hvad prisen bliver for de kvinder der har valgt at sælge sex i Danmark.

Det er mig en gåde at den gruppe der er tilhænger af en Svensk eller Finsk kriminaliserings model ikke kan forstå at ligenetop kriminaliseringen af sexkøb (eller sex salg) netop vil skubbe branchen under jorden og ikke mindst forværre livet for ALLE sexarbejdere, både danske og udenlandske.

Hvorfor vælger I bevidst at ignorere det faktum når vi gang på gang fortæller jer det ?????

Eller er sandheden en hel anden - at I i virkeligheden er bedøvende ligeglade med om I forværrer vores liv yderligere sålænge I kan få afløb for jeres vrede og straffe os og vores kunder, under dække af at ville hjælpe sexarbejdere som i foragter værre end pesten ?

Og så noget helt andet, den her høring var jo bare en gentagelse af de høringer, konferencer og offentlige debatter der har været med emnet - prosittution - trafficking - kvindehandel - de sidste 4 år.

Det er det samme propaganda, løgne og udokumenterede sandheder og løgne fra tilhængere af en Svensk/Finsk kriminaliserings model der gang på gang manipulerer og styrer debatten imedens vi få sexarbejdere der er tilstede tilsvinnes og krænkes gang på gang. Det viser netop at I ingen interesse har i hverken at hjælpe sexarbejdere eller lytte til os, men bare vil tromle derudaf med jeres løgne og postulater uanset hvad prisen bliver for os andre!

Hej Peter H

Jeg hedder Nielsen og bor i København. Get the point.

Jeg påpegede bare dobbeltmoralen, og nogle ting, der adskilte sig fra almindelig forretning. F.eks. er det helt almindeligt, at oplyse CVR.nr., adresse m.v.
Og Sus snakker , og snakker - og snakker udenom! !
Og nåårh - hvor ER det dog synd for de stakkels stigmatiserede kunder, der har så meget at miste, hvis konen skulle opdage, at han lyver og bedrager og dræner penge ud af familiens pengekasse og bruger dem på prostituerede. Måske skulle han overveje at stoppe? Så risikerer han jo heller ikke, at løbe ind i en handlet kvinde.

Har I nogensinde hørt om en fagforening eller interesseorganisation, hvis talspersoner og ledere ikke har rigtige navne?

@Bente
Jeg synes det er ganske interessant at blive beskyldt for alverdens skjulte dagsordener, når nuværende og tidligere sexarbejdere ikke ønsker at stå frem i offentligheden med navn. At der fra de mennesker, som påstår, de vil vores eget bedste, ikke er en forståelse for at fordomme og stigmatisering kan ramme vores familier, vores børn i skolen. Se hvad jeg har skrevet om det længere oppe i tråden, Bente.. Eller måske er du egentlig ligeglad, og vil bare benytte lejligheden til at lufte de aggressioner, du så åbentlyst nærer over for os sexarbejdere?

Jeg kan huske at jeg engang under et foredrag om sexarbejde for tyve år siden af en ilter tilhører gentagne gange blev afkrævet at redegøre yderligere for de "problematiske" sider ved sexarbejde. Et arbejde jeg selv bestred i mange år og hvori jeg tog udgangspunkt til foredraget. Da jeg ikke kunne levere det ønskede til den pågældende, blev hun tydeligt rasende og udbrød spontant: "Jeg håber og tror at du kommer til at fortryde dine valg senere". Den type frustration, som denne tilhører manifesterede overfor mig, støder jeg på igen og igen. Slet skjult had og aggression maskeret som "hjælp" eller som "bekymring", og med anvendelse af særligt krænkende terminologi eller umyndiggørelse. Og det er den aggression, vi mærker, når vi optræder til debatter og til høringer uanset om vi er tidligere eller nuværende sexarbejdere, såfremt vi fastholder vores identitet og vores solidaritet med de sexarbejdere, som insisterer på at de selv har valgt deres job og gerne vil beholde det..

Men der er en gruppe tidligere sexarbejdere, som ikke bliver mødt med denne form for aggression. Og det er de sexarbjedere, som fremstiller sig selv som "ofre" for en branche, de gik uvidende ind i, men som nu er blevet meget klogere, og som derfor ser det som deres livsopgave at advare andre "potentielle ofre" om hvor farligt sexarbejde er. Og endda også med politiets hjælp sikre, at vi mister vores arbejde.

Ærligt talt! Alle kristne religiøse bevægelser kender til den type af formidling, som dybest set handler om at bekende sine synder og illustrere at man gennem frelsen (i dette tilfælde psykoterapien) har fundet Gud (den sande mening med livet), og at livet nu er blevet fantastisk i modsætning til tidligere hvor man syndede så forfærdeligt.. En sådan type af fortælling er med til at fratage den enkelte det personlige ansvar for at foretage de valg man nu engang har truffet, og er samtidig en tilkendegivelse overfor andre syndere (sexarbejdere) om at de netop er uansvarlige syndere og dermed ikke rigtigt mennesker, som man kan tage alvorligt. før de erkender netop det.

Hele vores europæiske historie om religiøse vækkelser illusterere, hvor vilde vi skabskristne er med den type af fortællinger om "den fortabte søns (datters) hjemkomst. Vi er så begejstrede, at vi er villige til at tilgive vedkommende alt, - når bare han indrømmer, at han har syndet..

To tidligere sexarbejdere til høringen i mandags fik bragende bifald hver gang de lukkede munden op. For de sagde det, som I gerne vil høre: Vi har været fortabte, men nu er vi tilbage.

@ Bente

Jeg synes det er helt utroligt at du har så svært ved at forstå at du har at gøre med en gruppe kvinder og mænd - der sælger sex - som i forvejen er stigmatiseret og skubbet ud af samfundet takket være fordomme og uvidenhed, samt en skare kvinder der åbenbart synes det er ok at straffe sexarbejderne ved at kriminalisere deres kunder - indtægtskilden - medens sexarbejderen stadig skal lade sig registrere og betale skat og moms samtidig med at sexarbejderen skal være et jaget bytte for politi og andre der gerne vil ramme hendes kunder...

Et sexkøbsforbud driver sexarbejderne væk fra gaderne og fra klinikkerne og ydermere tvinger sexarbejderne til at anskaffe sig bagmænd for at beskytte sig selv og deres kunder - som politiet jagter ..

Et sexkøbsforbud beriger bagmænd og menneskehandlere - og gør ALLE sexarbejdere til ofre, nøjagtigt som de er i Sverige - ofre for sexkøbsforbud og ikke for prostitution!

Vågn op inden det er for sent og inden I får drevet branchen under jorden til glæde for bagmænd og folk der vil udnytte sexarbejderne - takket være jeres had til prostituerede og kunder!

@Bente

Sorry, jeg troede bare du gerne ville vide mere om det spørgsmål du rejste. Der var da vist ikke noget i min oplysning til dig, der indikerede at det er synd for nogen? Eller snakker du bare udenom nu? ;-)

Jeg har hele tiden vidst, at denne kamp mod prostitution, i virkeligheden ikke drejede sig om, hvorvidt det var synd for de prostituerede. De fleste prostitutionsmodstandere er pisseligeglade med sexarbejdernes forhold. Det er kunderne, mændende de vil have ram på. De forbandede mænd som bruger af husholdningskassen, tager deres seksualitet ud af ægteskabet og sniger sig uden om opvasken.

Bente, du gjorde det lige ret tydeligt

Godt bemærket Sus ;)

og så drejer det sig også som den unge DSU studerende fik sagt, at hun ikke kan forene sig med at skulle være sammen med mange mænd - dyrke sex med mange mænd og derfor slet ikke kan forholde sig til det at sælge sex som kvinde !!

Prostitutions forbudskampen handler om disse kvinders forhold til sig selv, seksualitet, og ikke mindst til de mænd de enten er gift med eller kæreste med som de mistænker eller ved besøger os og køber sex fra os ..
men ikke om at hjælpe hverken prostituerede eller migranter og da slet ikke sexslaverne, dem ynder Birthe Rønn at sende retur til deres bagmænd !!

Maj: Prostitutionen kan ikke blive drevet "under jorden". Dér er den jo allerede! Dybt kriminel og næsten totalt mørkelagt. Bagmænd og kvindehandel er allerede nævnt, men også skatteunddragelse og hvidvask af sorte penge, socialt bedrageri, dagpengefusk osv.osv. Og jeg mener stadig, at stigmatiseringen bliver brugt, som en dårlig undskyldning.
At prostituerede skulle blive tvunget til "at anskaffe sig bagmænd for at beskytte sig selv og deres kunder -", er jo noget bavl. I er jo ikke tvunget til, at være prostituerede, vel? Ingen lovgivning forhindrer jer for nuværende i, at drive jeres aktiviteter i lovlighed og åbenhed, men alligevel er det en kriminel "branche". Se nedenstående, som er fundet på Berlingske Tidende Debat.
Og "høgen": Det var Sus der talte om de stigmatiserede kunder.

Fra Berlingske Tidende Debat:

Den vanskelige prostitution
Når salg af sex ikke er kriminelt, hvorfor er det så omgivet af kriminalitet?

Mandag den 5. juli 2004, 03:30
Uanset hvor mange kønne forestillinger politikerne havde, da de for fem år siden gjorde prostitution til et lovligt erhverv, så må man i dag fastslå, at deres beslutning åbnede for lige så mange problemer, som den løste.
Legaliseringen hviler på en idé om, at det er udtryk for et socialt problem og ikke for kriminalitet, når kvinder sælger sex. Tanken er sikkert fornuftig og i hvert fald sympatisk: Kvindernes »forbrydelse« har ingen andre ofre end dem selv. Derfor må det humane samfunds svar være at hjælpe dem til et andet liv, ikke at straffe dem.
Virkeligheden lever bare ikke op til det rigtige synspunkt. At dømme efter den meget omfattende skattefusk og det systematiske socialbedrageri, der sker med udgangspunkt i landets massageklinikker, er det faktisk svært at bruge andre ord end netop kriminalitet om den måde, prostitutionsmiljøet fungerer. Da det jo ikke er bitter sult, der driver kvinderne ned på lagenet i dansk sammenhæng, må det antages, at den prostitueredes valg af levevej er udtryk for, at prostitution faktisk er en rimeligt indbringende gesjæft.
Når dette kombineres med mønstret af fup med dagpenge og kontanthjælp samt sorte penge, så fortaber indtrykket af social nød sig.
Læg dertil rufferiet - bagmænds økonomiske udbytning af kvinderne - så har man billedet af et ægte kriminelt miljø. Hvor det stadig, i en vis forstand, er kvinderne der er ofre, samtidig med at de medvirker.
Den import af udenlandske kvinder, der tvinges til at arbejde som ludere, bidrager heller ikke just til det billede af afkriminalisering, som Folketinget drømte om. Politikerne burde nok tænke nyt på feltet.

Bente

Man kunne starte med at gøre faget til et lovligt erhverv og give sexarbejdere samme rettigheder og beskyttelse under arbejdsmarkedslovgivningen som alle andre fag. Jeg ved godt, at du under hele tråden har forsøgt at fremstille mig som en fæl skatteunddrager, men du er gået galt i byen ... også selv mit cvr nr ikke er på hjemmesiden

@Bente
et debatindlæg i en avis er ikke dokumentation for noget som helst.. Allerhøjst et partsindlæg. Når du begynder at henvise til faktuel viden i stedet for påstande, kan jeg tage dig mere alvorligt.

Iøvrigt har jeg læst at mange brancher bliver beskyldt for det samme. som sexbranchen bliver beskyldt for i debatindlægget. Det gælder f.eks. Pizza-barer og rengøringsbranchen, hvor beskyldninger om anvendelse af sort arbejdskraft, hvidvaskning af penge, momssvindel mm. skulle finde sted.

Iøvrigt vil SIO gerne medvirke til en bedre regulering i sexbrancen, forstået på den måde, at vi også ønsker ordnede forhold. En kriminalisering vil modvirke mulighederne for at myndighederne kan medvirke til etablering af ordentlige forhold for os alle.

@Vibeke Nielsen

Der er 80 med dit navn i København på De Gule Sider. Men kun en med mit efternavn.

Maj Christensen

Bente – nu gør du som dine medsøstre – ignorerer viden og erfaring og det at lytte til hvad vi siger, og kommer med postulater som du ingen belæg eller baggrund har eller viden omkring prostitutions branchen til at komme med det postulat du lige har slynget ud – at prostitution ikke kan iflg dig blive drevet ”under jorden” !

Til din oplysning så var prostitution drevet under jorden dengang prostitution var kriminaliseret i DK frem til 1999 hvor prostitution blev afkriminaliseret – og ikke legaliseret .. Dvs at det er legalt at sælge sex så længe vi er registreret og betaler skat og moms, på trods af vores erhverv ikke anerkendes som et sådan og at vi dermed kan fratsjæles sociale rettigheder ala sygedagpenge hvis vi bliver syge, a-kasse, forsikringer til vores klinikker osv osv .. Total mangel på ligestilling, som der ellers altid fables om og sammenblandes i prostitutions høringer gang på gang, dog er ingen interessert i at give sexarbejderne de samme sociale rettigheder som alle andre danskere har indenfor ethvert erhverv der betales skat af ..

Når Odile taler om prostitution og sexarbejdere, så skal du og alle andre tage højde for at Odile var i branchen og har sine erfaringer fra 2 år som prostitueret, under prostitutions forbuds tiden før 1999 – hvor branchen nemlig var drevet under jorden dengang – og hvor det stortset var umuligt at arbejde selvstændigt som sexarbejderne har kunnet siden 1999 da branchen blev afkriminaliseret – dvs at vi dengang havde brug for bagmænd for at beskytte os selv og vores kunder!

Det er nøjagtigt der I er ved at skubbe branchen tilbage til – og tvinge de sexarbejdere der vælger at sælge sex til igen at gemme sig væk fra offentligheden – igen at benytte sig af bagmænd for at beskytte sig selv og deres kunder som I meget gerne vil jagte og straffe !

For ikke at glemme at I – der gerne vil kriminalisere – gør det endnu sværere for de migrant kvinder der vælger at komme til dk og sælge sex – da disse fremover ikke længere bliver synlige men vil blive gemt af vejen.. Dvs I ikke kun er med til at skabe udnyttelsen af migranter men også gør det sværere for de kvinder at kunne komme væk fra deres ”bagmænd” når disse ikke længere er synlige i gadebilledet i fremtiden.. Det betyder jo ikke at de ikke længere eksisterer i dk – men bare at de ikke længere er synlige og har endnu sværere ved at søge den hjælp de måtte have brug for !

Så kære Bente, lad være med at tro at du overhovedet kan lære mig noget om den branche jeg har levet halvdelen af mit liv i som du endnu ikke kender og sikkert aldrig kommer til!

Men skal vi nu ikke stoppe snakken om noget som ikke kommer til at ske, kundekriminalisering og i stedet koncentrere os om den sociale indsats som SIO og alle andre er enige om, at man skal sætte ind med overfor udsatte sexarbejdere :-)

http://www.berlingske.dk/article/20080608/danmark/706080048/

Til Sus: Nej, jeg har ikke forsøgt, at fremstille dig som skatteunddrager. Men ovennævnte former for kriminalitet er beviseligt dét , politi og skattevæsen finder ved deres razzia'er rundt omkring på bordellerne.
Jeg synes, det ville klæde prostitutionstilhængerne, at forholde sig til den omfattende kriminalitet i miljøet. Der er nemlig ingen erfaringer, der tyder på, at dén vil forsvinde ved yderligere legalisering.
Prostitution er ikke et almindeligt erhverv, kan ikke sammenlignes med det, og skal ikke behandles som sådan. Og et samfund har lov til, at tage stilling til, om det er noget man vil fremme eller forsøge at dæmme op for.

Maj Christensen

det var godt nok den bedste nyhed du lige kom med Sus ;)))))))) laver lige en kande kaffe og kommer retur .. jubiii !!! dæleme dejligt at DF går imod den tåbelige kriminalisering.. ka slet ikk holde op med at smile lige nu ;))

Olympia:

Det var et kopieret DEBATINDLÆG, og ikke ment, som dokumentation for noget som helst. Men den satte fokus på nogle meget gode spørsmål!
Hvis du vil se mere om kriminaliteten i miljøet, kan du jo starte med at se diverse presseklip om razzia'er. Iøvrigt er kriminaliteten - i forhold til andre brancher - aldeles overrepræsenteret!!

Maj:

Prostitution ER under jorden! Du taler imod bedre vidende.

Og jeg véd mere om prostitution end du drømmer om!! Jeg har nemlig gjort mig den ulejlighed, at undersøge emnet nærmere, og det tålte desværre ikke et nærmere eftersyn. Det var værre end jeg troede! Og jeg kan anbefale andre, ikke kun at lytte til SIO med medløbere.
Jeg har talt med prostituerede, kunder, kunder ægtefæller (og nej, prostitution redder ingen ægteskaber), naboer (som ofte er meget generede af naboskabet! ), jeg har læst diverse osv.osv.
Fra at have været ligeglad - som de fleste - er jeg gået til at være modstander, og min modstand er baseret på viden!

Bente

Nu da du har måtte indse, at vi ikke kan bruges som dine "ofre" skal vi være kriminelle, socialbedragere, ægteskabsbrydere, uromagere osv osv ...suk!

SIO vil arbejde for ordnede forhold. Det vil sige, vi sexarbejdet skal anerkendes som legalt erhverv og vi skal ind under arbejdsmarkedslovgivningens beskyttelse som alle andre fag. De samme krav som stilles til os nu, om at betale skat af vores indtægt, skal selvfølgelig også stilles til os fremover.

Maj Christensen

Hej igen Bente ;)

Jeg kan se at du igen kører derud af med dit postulat om at - Prostitutionen ER under jorden ! - når sandheden er som jeg lige har forklaret dig, at prostitutionen ikke er gået under jorden, dog er I godt på vej til at skubbe den under jorden igen, som den var før 1999, da det at sælge og købe sex var ulovligt i dk.

Ud fra hvad du skriver har du ikke meget viden om prostitution som du mener du ved mere end jeg drømmer om - tilgengæld kan jeg læse et utroligt had til kunder og prostituerede imellem linjerne på de indlæg du har lavet i debatten idag. Jeg sidder og får den samme kvalme som jeg fik under høringen på Christiansborg og oplever som sagt en dejavu og gentagelse af det at ingen af jer der har så travlt med at basunere om kriminaliseringen ønsker at lytte til sexarbejderne eller hjælpe sexarbejderne - I udnytter os for at ramme de mænd der køber sex, uanset om de er gifte eller singler eller handicappede !

Du er nød til at forstå at du som modstander ikke gør noget godt for hverken sexarbejdere, migranter eller sexslaver med hetz og jagt på kunderne, som der heldigvis ser ud til ikke længere bliver en mulighed i Danmark, takket være at DF modsat andre partier tilsyneladende ønsker at hjælpe sexarbejderne og ikke blot at straffe dem og deres kunder. Og heldigvis for det..

Måske sexarbejderne langt om længe kan blive lyttet til og taget med til råds når man nu taler om at tænke i nye baner end hidtil - dvs sociale tiltag. Og det er kun på tide og den eneste måde at hjælpe dem der vil hjælpes ud af branchen og videre til "Et ny liv" - som socialministeriets handlingsplan så fint hedder, men som sexarbejdere der stopper i branchen tilsyneladende ikke kan få tildelt som de burde!!

Tilbage vil stadig stå en stor gruppe kvinder, mænd, transvestitter, bøsser, lesbiske og biseksuelle, for ikke at glemme migranter, som stadig vil vælge at sælge sex. Den gruppe sexarbejdere skal have de sociale rettigheder og menneskerettigheder de endnu ikke har på trods af at de har pligt til at påtage sig det offentlige luder stempel i form af registrering og betaling af skat og moms. Så begynder vi at gøre noget for at hjælpe dem der har brug for hjælp både til at gå ud af prostitutions branchen men også de der vælger at være i prostitutions branchen og gerne vil have bedre arbejdsvilkår og accepteres på ligefod med andre borgere og ikke skubbes ud af samfundet.

De prostituerede har rettigheder og menneskerettigheder i Sverige, Olympia og alle jer andre. Man kan stille sig tvivlende overfor hvor kærligt deres rettigheder bliver taget under behandling her i landet af en person som Sus, der har denne holdning til udnyttelse af andre mennesker:

"Mange overser, at sexarbejdere godt kan være udnyttet i prostitutionen uden at de af den grund ønsker at forlade faget."

Og som desuden konsekvent benægter, at der findes mennesker, der er tvunget til prostitution her i landet - helt i modsætning til alskens dokumentation og sågar domfældelser.

Min klare oplevelse af SIO er at denne organisation i virkeligheden burde hedde PA, for Prostitueredes Arbejdsgiverforening eller BIO for Bordelejernes Interesse Organisation. Det ville være mere ærlig snak.

Maj Christensen

Hej Vibeke

Jeg tror vi alle incl Sus er klar over at der er migrant-kvinder der havner i udnyttelses situationer, både I Danmark og Sverige, hvorfra filmen Lilja4ever blandt andet stammer fra - i en tid hvor kriminalisering af sexkøb vel og mærket sætter sine spor.

I Danmark har vi takket Jens Høvsgaard set, hørt og læst om Carmen i Rumænien og dernæst Rose. 3F har kørt en længere kampagne i flere år hvor de har dokumenteret regeringens og politiets indsats på netop kvindehandel området - imedens har DK i flere år blot holdt gang i trafficking ved blot at sende kvinder som ligesom Rose, retur til deres bagmænd - hvilket DK gør.

Vi er nød til at indse at sålænge vi ikke giver migrantkvinder lov og ret til at registrere sig på ligefod med danske sexarbejdere, betale skat osv osv - sålænge skabes der "trafficking" i DK og ydermere holdes igang ved at regeringen sender kvinderne retur til bagmændene som så sender dem herop igen, eller andre lande.. Igen er Rose og sikkert andre netop bevis på at det er hvad der sker når vi bare sender kvinderne retur..

Der skal nytænkning på banen hvis "man" vil hjælpe og ikke forværre livet for en stor gruppe mennesker som i forvejen er stigmatiseret og tvunget til at leve et dobbeltliv.

Jeg tror den udtalelse er en man kan bruge om mange brancher i virkeligheden ;) mange mennesker bliver udnyttet igennem dårlige arbejdsforhold, arbejdsvilkår, løn osv osv.. men forlader ikke faget af den grund, tja nogle gør men ikke alle.. se bare på SOSU'erne og sygeplejerskerne for tiden.. de kæmper også for bedre vilkår, nøjagtigt som vi gør ;)

Maj Christensen

Vibeke, hvordan kan du få dig selv til at sige at prostituerede har rettigheder i Sverige - hvilke rettigheder er det du tænker på ?

Vibeke

Du forstår mig altså ikke særlig godt. Måske er det min skyld, fordi jeg ikke forklarer mig godt nok. Så jeg prøver lige igen.

Vi har ingen steder benægtet at der findes mennesker som er tvunget ud i faget. Vi siger at det ikke er mange, men de findes og skal selvfølgelig hjælpes. Det gør man IKKE ved at sørge for at de får sværere ved at få kunder. De er stadigvæk tvunget ud i faget.

Jeg siger, at man i denne ensidige fokusering på fysisk tvang, nød og elendighed fuldstændig overser en anden gruppe som har hårdt brug for hjælp. Det er de kvinder som kommer til landet for at sælge sex, men fordi faget ikke er lovligt, må bruge kriminelle bagmænd til at skaffe dem til landet og til at beskytte dem mod politi og sociale myndigheder som vil sende dem hjem. Kriminelle, som har frie hænder til at udnytte den sårbare situation sexarbejderne står i når faget er uden rettigheder. Kriminelle kan kræve den betaling de har lyst til, der er ingen lovlige alternativer

Det samme gælder også for danske sexarbejdere. Rufferiloven sørger for at alle samarbejdspartnere er kriminelle. Dvs ureguleret, sexarbejderne er efterladt i en rettighedsmæssig gråzone, et ingenmandsland.

Jeg kan bare gentage det ,som jeg allerede har sagt. I mener, at en afkriminalisering af dem der tjener styrtende på fattige kvinders nødtvungne prostitution, for eksempel ved at agere mellemhandlere og en lovliggørelse af bordelejernes udlejning af disse kvinder, er vejen frem både for de kvinders hjemlande og for dem selv. Det fremgår ret tydeligt af en del af de indlæg, der er blevet parkeret her i tråden. Og Sus har konsekvent benægtet, ligesom andre af jer har stillet sig tvivlende overfor, at der findes kvinder, der er tvunget til prostitution her i landet.

Er DF kendt for at være et parti, der hjælper immigranter, Maj? Er DF kendt for et parti, der arbejder for mere og bedre udviklingsbistand til fattige lande? Er DF kendt for at være et parti, der kæmper for bedre vilkår for kvinder i al almindelighed?

Hvordan vil DF hjælpe handlede kvinder fra fattige lande? Hvordan vil DF hjælpe narkoprostituerede? Hvordan vil DF hjælpe mindreårige prostituerede?

@Sus

Kan du huske den her:

"Du behøver ikke sælge sex. Det behøver jeg heller ikke. Det er der ikke nogen der behøver her i Danmark. Det er et valg."

Den er din!

Maj Christensen

Så vil jeg i mellemtiden beskrive hvordan svenske sexarbejdere er blevet drevet under jorden takket være sexkøbsforbuddet, idet klinikker og bordeller ikke længere må forefindes og er ulovlige.

Det vil sige at kvinderne ikke længere må arbejde sammen hellere, for så er det rufferi og ulovlig bordel virksomhed.

En prostitueret kan ikke bo sammen med en veninde, en kæreste, eller sit barn hvis dette er fyldt 18 år for de risikerer at blive straffet under rufferi paragraffen for at bo sammen med en "luder".

Prostituerede er et jagtet dyr i Sverige siden sexkøbsloven indtraf, da man er nød til at jagte og forfølge den prostituerede for at finde frem til hendes kunder "torskan" som de kalder kunderne i sverige..

Gadepigerne har ikke længere den nødvændige tid til at tjekke deres kunder an før de stiger ind i bilen af frygt for at politiet er på lur.

Dernæst er prostitutionen gået under jorden modsat i Danmark da den hovedsageligt foregår hos kunden, i biler, og rundt omkring hvor det er muligt - pizzeria osv som vi har kunnet læse os til igennem tiden.

Dernæst må svenske prostituerede ikke deltage i prostitutions debatter i Sverige ..

Og glem ikke at hverken prostitution eller "trafficking" IKKE har haft en nedgang på trods af den stramme kurs man har kørt med at straffe sexkøberne og forfølge sexarbejderne - det er kun blevet meget værre for nu har man ikke længere føling med branchen da den er gået under jorden siden man indførte sexkøbsforbuddet..

Jeg har bare svært ved at forstå den dybere forskel på lønarbejde og prostition f.eks. jobbet som soldat i krig, er man helt sikker på at de selv ved hvad det er de laver?

Vibeke

:-)

Tak skal du have Vibeke.

Jeg moderere mig lige så

Som hoved regel er der ingen som behøver sælge sex her i Danmark. Det er strengt forbudt at tvinge nogen til noget de ikke vil.

SIO vil gerne være med til at sikre, at det ikke kan lade sig gøre. Vi vil gerne have, at alle har alternative lovlige samarbejdspartnere. Vi vil gerne have at markedet bliver gennemsigtigt og at hjælpen kan nå frem der hvor der er behov.

Jeg synes det ville være fornuftigt, at støtte sexarbejdernes egen organisation med dette arbejde, i stedet for konstant at forsøge, at underminere et hvert tiltag sexarbejderne selv kommer med. Jeg forstår ikke hvorfor det er så vigtigt, at enten ignorere os eller forsøge at tromle os?

og nu må jeg hellere se dyner ... igen :-)

§ 228 Den der

1. forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,
2. for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det eller
3. holder bordel,

straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til en sådan usædelighed, når den befordrende person er under 21 år eller uvidende om formålet.

§ 229 Den der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formidlende omstændigheder med hæfte eller bøde.

Stk. 2. Den der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med hæfte eller med fængsel indtil 1 år eller under formidlende omstændigheder med bøde.

Det vil sige at hvis jeg prostituerer mig fra min egen lejlighed er min andelsboligforening ikke ruffere. Ligesom et almindeligt erhvervslejemål udlejet på almindelige vilkår, som for eksempel kælderlokalet der hvor jeg bor til de 2500 kr om måneden, som det nu engang koster, kan bruges til at prostituere sig fra, uden at vi kan anklages for rufferi af den årsag. Vi ville i så fald nemlig ikke udleje det "for vindings skyld", da lokalet koster præcis det samme uanset hvem der lejer det. Vi ville ikke lave fede fortjenester på andres prostitution. Vi ville faktisk slet ikke lave en fortjeneste.

Der er INGEN, der ikke har lavet kæmpegevinster på andres prostitution, der i dansk dompraksis er blevet dømt for rufferi. Der er end ikke blevet rejst tiltale imod nogen, der ikke har haft millioner på kontoen eller har været ejere af adskillige bordeller eller begge dele.

Jeres omtale af rufferiloven er, ligesom jeres malende beskrivelser af den forfølgelse som svenske kvinder udsættes for, mildt sagt langt ude over grænsen.

Kan stigningen i antallet af gadepiger evt. forklares med, at 'kampen om kunderne' i dag er hårdere end tidl.!
Min tese er, at antallet af øst- og Afrikapiger er steget til et niveau OVER, hvad markedet 'efterspørger'....derfor ligger en lang række klinikker med disse piger underdrejet!...Der sker med andre ord ikke en skid!
Da pigerne jo SKAL have kunder for dels at kunne dække deres udgifter til rejsen hertil (ofte OVERPRIZED af hæmningsløse 'rejsearr.') dels at kunne tjene selv, da det jo selvfølgelig ikke giver mening ingen kunder at have, når man nu er her...så er de nødt til at være mere opsøgende!...Da pigerne jo naturligvis ingen andre netværk el. kendskab til de danske forhold har, bliver de placeret af deres 'rejsearr' på gode gamle Vesterbro....Istedgade er derfor blevet 'sig selv igen' efter 10 år uden piger, da man fra kommunens side ønskede at 'rense gaden' og bygge hoteller (at de 'gamle' piger bare rykkede i Skelbækgade og på Halmtorvet er en anden sag!).

Så tesen er at antallet af gadepiger er stedet forholdsmæssigt MERE end antallet af øst- og Afrikapiger i Kbh. generelt!

Hvad synes I?

Gode velargumenterende og rationelle indlæg fra Sus og Maj og Olympia....mens vreden og bedreviden sprøjter fra indlæggene af især Vibeke og Bente...men også Nanna er ude i en missionering uden egentlig interesse for de involverede parter!

Det er i samfundets interesse at høre sexarbejderne, hvis målet er at forbedre deres sundhed og trivsel. Den traditonelle demokratiske metode er bemyndigelsen af personer og deres fællesskaber. Fællesskabet SIO kan hjælpe samfundet med at hjælpe sexarbejderne på den rigtige måde.

SIO er derfor godt for samfundets ønske om at hjælpe og man bør bemyndige, respektere, løfte og støtte dem, hvis målet er at forbedre sexarbejderes sundhed og trivsel.

Det véd kvindebevægelsen, Socialdemokratiet, SF og fagbevægelsen godt, men de har et andet ønske end at forbedre sexarbejdernes sundhed og trivsel. De ønsker moralsk at forkaste prostitution som en accepteret del af samfundet fordi de ikke kan rumme prostitution i deres forestilling om det ideologisk rigtige samfund.

Socialdemokratisk Ungdoms fremmeste prostitutionsmodstander Maja Højgaard Nielsen talte over sig på høringen og sagde sagde ligud og meget præcist, at dette ikke handler om de prostituerede, det handler om alle kvinder, det handler om mig, det handler om, at prostitution fængsler min seksualitet.

At fængsle prostitutionskunder fordi nogle kvinder føler, at de fængsler deres seksualitet er naturligvis helt uspiseligt i et frit samfund, hvorfor de bliver nødt til at påstå, at det er for at hjælpe de prostituerede som ofre og hvorfor de bliver nødt til at lukke munden på de prostituerede, som ikke finder sig i den rolle.

Den svenske justitsminister, Beatrice Ask, sagde ligefrem fra talerstolen i den svenske rigsdag, at "derimod er det mere kontroversielt, at parlamentet (Europarådets parlamentariske forsamling) anbefaler medlemsstaterne at formulere en politik, som indebærer, at medlemsstaterne skal respektere de prostitueredes ret til frit at vælge at arbejde som netop prostituerede og at lade dem komme til orde i alle spørgsmål, som angår dem. Det er en fremmedartet synsvinkel, et standpunkt som er meget svært at forene med det syn på prostitution, som jeg synes, man skal have,”

Kvindebevægelsen, Socialdemokratiet, SF og fagbevægelsen kan ikke gøre, hvad der er demokratisk indlysende, nemlig indragelse af de prostituerede i spørgsmål, der vedrører dem selv. Derfor bruger de alle de midler, de kan udtænke, for at svække SIO, hvor den med anonymiteten blot er endnu et påfund blandt mange. Det problem havde de nok fundet en løsning på, hvis de havde et reelt ønske om, at lytte til sexarbejderne selv.

Oppositionen har kun 2 kasser til sexarbejderne: Medlidenhed, hvis de holder kæft og had, hvis de åbner munden.

Bemyndigelse og respekt kan opposition ikke levere og derfor kan de heller ikke samarbejde med sexarbejderne og derfor kan de heller ikke hjælpe med at løse deres problemer.

Udfordringen må nu gå på at forhindrer, at oppositionen får regeringsmagten for at forhindrer, at disse ovennævnte skadelige og uærlige moraliserende mekanismer ikke ender i lovgivning, der skader en i forvejen sårbar gruppe.

Ordbog over nysprog for sexkøbsforkæmpere, 3. og reviderede udgave:

Kriminalitet: "Enhver form for kriminalisering af branchen har alvorlige skadevirkninger og vil alene skabe grobund for øget udnyttelse,
vold og kriminalitet i branchen, samt yderligere forringelse af arbejdsbetingelserne såvel fysisk som psykisk, herunder en forøget
sundhedsrisiko. "
(citat fra punktet "Om SIO" på SIOs hjemmeside)

Udnyttelse: "Mange overser, at sexarbejdere godt kan være udnyttet i prostitutionen uden at de af den grund ønsker at forlade faget."
(citat: Sus)

Immigranternes kærligste hjælpere i Danmark: Dansk Folkeparti.
(se også Majs indlæg: "Du er nød til at forstå at du som modstander ikke gør noget godt for hverken sexarbejdere, migranter eller sexslaver med hetz og jagt på kunderne, som der heldigvis ser ud til ikke længere bliver en mulighed i Danmark, takket være at DF modsat andre partier tilsyneladende ønsker at hjælpe sexarbejderne")

Selvfølgelig forsvinder kriminalitet, hvis man holder med at definere kriminalitet som kriminalitet. Udnyttelse er ikke længere et problem, hvis man hævder at dem, der bliver udnyttet, har det ok med at blive udnyttet.
Og selvfølgelig bliver Dansk Folkeparti til prostituerede indvandrerkvinders bedste venner og hjælpere af ikke at ønske at kriminalisere sexkøb.

"Mange overser, at sexarbejdere godt kan være udnyttet i prostitutionen uden at de af den grund ønsker at forlade faget."
(citat: Sus)

En tømrersvend kan også godt føle sig udnyttet på sin arbejdsplads uden, at han af den grund ønsker at forlade tømrerfaget. Han kan således ikke bruge en hjælp til at forlade faget til noget. Det er en anden hjælp, han har brug for.

Hvis man kriminaliserer prostitutionsbranchen vil det gøre skade uanset, om det er kunden, den prostiuterede eller andre essentielle elementer, der kriminaliseres.

Det er faktisk nogle meget fornuftige udtaleleser fra sexarbejderne, du her angriber så aggresivt, Vibeke.

Du læser det jo helt ud af kontekst, JohnM.

Sus svarede med blandt andet den sætning et indlæg fra mig, hvor jeg satte spørgsmålstegn ved et andet indlæg fra hendes side - nemlig det famøse citat: "Du behøver ikke sælge sex. Det behøver jeg heller ikke. Det er der ikke nogen der behøver her i Danmark. Det er et valg." Og hendes svar bestod i, at man simpelthen skal afkriminalisere dem, der står bag prostitutionen, dem der udnytter prostitutionen og dem, der tjener penge på at andre prostituerer sig.

Er det en vej ud af udnyttelse i andre "fag", at man simpelthen holder op med at definere arbejdsgivere og andre omkring "faget", der ifølge gældende lov er kriminelle, som kriminelle, ved slet og ret at fjerne de paragraffer i loven, der definerer dem som kriminelle?

Læg lige mærke til en anden detalje i Sus svar, som den sætning med udnyttelse forekom i: Hun havde fortsat den opfattelse, at der ikke er nogen, der er tvunget ud i prostitution i Danmark. Den udtalelse trak hun først tilbage hårdt presset meget længere nede i tråden - et døgn og mange indlæg senere.

Maj Christensen

Vibeke - det er dig der læser ud af kontekst når din agenda kun består af at fremme kriminalisering og at forværre livet for de der sælger sex samtidig med at du lukker øjenene for at kvinder gerne vil sælge sex men også have sociale rettigheder på ligefod med andre borgere..

Derfor har du også behov for at hetze Sus og andre sexarbejdere som gerne vil sexarbejderne godt og gerne vil forbedre forholdene for sexarbejderne og migranterne.

Du må indse at det hold du spiller med på - kriminaliserings holdet - har tabt! - og heldigvis for det for så er der måske reele chancer for at sexarbejderne kan få forbedret forholdene i DK langt om længe - hvilket kun er på tide !!

I glemmer helt alle de stakkels handicappede, som bliver gjort til kriminelle blot fordi naturen har udstyret dem med seksuelle drifter. Jeg har arbejdet som pædagogisk medhjælper i et bofællesskab for senhjerneskadede, og mange af de mænd var henvist til købesex, hvis de skulle have aflad for deres seksuelle drifter.

Jeg synes lige Vibeke og hendes kumpaner skulle åbne øjnene for, hvor umenneskelige de er overfor alle scorehæmmede handicappede med deres holdning om at købesex skal forbydes!

Jeg vil også erindre om at menneskerettighedserklæringerne giver et menneske ret til frit at vælge erhverv, det gælder således også sexarbejderne, som ikke bør hæmmes i deres erhvervsvalg af magtliderlige bestemmerøve.

Føj.

Det ville klæde de mænd, som er kommet ind i debatten, ikke at udøve den patriarkalske del og hersk strategi, hvor fårene skilles fra bukkene og hvor de prostitutionskritiske iblandt kvinder - som vanligt - henvises til skammekrogen.

De herrer burde udvise mere pli og koncentrere sig om argumenterne frem for at dele kvinder op i hvem I kan lide, og hvem I ikke kan lide. Med den slags kan i ødelægge en udmærket debat imellem kvinder, hvilket dog ikke er lykkedes jer endnu.

Vort samfund lærer jer at I er tilværelsens herrer, som det tilkommer at dømme, fordømme og vælge og vrage iblandt kvinder sådan som I fx kan på et bordel.

I er vænnede til at se os som varer i et supermarked . Men kravl lige ned et øjeblik og find jordforbindelsen og indse, at I ikke er et klap hævede over os kvinder uanset hvem vi måtte være og hvilken klog viden I måtte være i besiddelse af!

Og nu til sagen:

Sus skrev tidligere i denne debattråd følgende:

"Det er de kvinder som kommer til landet for at sælge sex, men fordi faget ikke er lovligt, må bruge kriminelle bagmænd til at skaffe dem til landet og til at beskytte dem mod politi og sociale myndigheder som vil sende dem hjem. Kriminelle, som har frie hænder til at udnytte den sårbare situation sexarbejderne står i når faget er uden rettigheder. Kriminelle kan kræve den betaling de har lyst til, der er ingen lovlige alternativer"

Sus, tror du, at de udenlandske prostituerede slipper for at betale for den dyre rejse mm, fordi prostitution gøres til et "normalt" erhverv?

Hvilken "beskyttelse" imod myndigheder får en nigeriansk prostitueret, som åbenlyst trækker i Skelbækgade? - Myndighederne kan da til hver en tid arrestere hende og tjekke om hun opholder sig lovligt i landet.

@Nanna

Har vores sanfund lært mændende det? - i år 2008?

Jeg kender ikke en eneste mand, der ser mig som en vare han kan pille ned af en hylde. Jeg kender heller ikke mange mænd, der tør tilstrå erotisk tiltrækning af den kedelige grund, at vi i vores samfund har delt seksualitet og ligeværd op i to kategorier, så kvinden ikke både kan være et seksuelt væsen og en ligeværdig med- og modspiller på én gang. I min optik er det kvinderne, der har skabt denne opdeling, og ikke mændene, som godt kan se kvinde som seksuelt objekt og selvstændigt, aktivt handlende subjekt på én gang.
Det synes jeg også fx John M afspejler, når han vil LYTTE til sexarbejderne.
Derimod føler jeg lidt med mændene i ny og næ; de kan ikke sige noget i denne debat uden at de bliver anklaget for at være patriarkalse af de selv samme kvinder, der udtrykker en matrikalsk bedrevidenhed ift. sexarbejderne. Og sådan kom vi tilbage til Peter Thielsts paradoksale udtryk, som jeg citerede øverst og som er at finde i artiklen også.

Hvilket syn ligger der egentlig på menneskelig seksualitet og på de to køns forskellighed, samt på handicappede, i den indvending som du kommer med, Vivi Bech?

For det første har det altid undret mig, at man betragter handicappede som mennesker, der skal have en helt bestemte form for sex og at de skal betale for den for at få den. Hvorfor har de ikke et kærlighedsliv? Har kvindelige handicappede ikke en seksualitet? Og hvad stiller de op med den? Er det synd for kvindelige handicappede, at de ikke tilbydes betalt kropskontakt og betalte seksuelle ydelser? Er det en hjælp for mennesker, at få at vide, at der hvor andre mennesker har et kærlighedsliv, kan de ikke være med, men må nøjes med sex til taxameterpris og betalte "veninder" på timebetaling? Og er det respektfuldt overfor dem, at hævde at dette er en form for "hjælp"?

I folkeskolen, som jeg gik på, var der en dreng i klassen, der blev moppet med, at han kun kunne få venner, hvis han betalte for det. Så når han havde fødselsdag og flødeboller med, lød det fra dem der moppede ham, at nu prøvede han nok på at bestikke sig til venskab.

Det er et sølle samfund, der reducerer handicappede til mennesker, der ikke har ret til kærlighed, men kun til betalte ydelser.

Jeg synes det er lidt underligt i den her diskussion at prostituerede og prostitutionstilhængere hele tiden beklager sig over feministers offergørelse af prostituerede, samtidig med at de i den grad spiller offerkortet ved hele at påpege stigmatiseringen af de prostituerede. Det betyder at alle skal gå på listesko rundt om de prostituerede og at andre syn på prostituon er stigmatiserende, krænkende, ja endda nogle gange værre end voldtægt. Så man ender et eller andet sted med, at ikke bare skal de prostituerede høres, de skal dybest set definere, hvad der kan diskuteres. Så det hele ender lidt i retning af politiet der undersøger sig selv. Der kan man jo diskutere SiO's rolle, de ved sikkert mere end de fleste om hvordan en prostiturerets liv er, men ved de særlig meget om prostitutionsbranchen? Der har været en anden prostitueret Anja indeover i Information som sagde at hun ikke havde særlig meget kontakt med andre prostituerede bl.a. fordi det var en branche med hård konkurrence. Man kan jo også diskutere hvor smart det er bare at lade SiO sætte dagsordenen, hvis der også er en forretningsmæssig agenda, jævnfør diskussionen om rufferiloven. Så SiO burde jo nok acceptere at der også kan være andre syn på prostitution, uden at føle sig krænkede, også fordi den her diskussion ikke bare drejer sig om hvordan man kan hjælpe de kvinder der pt. er prostituerede i DK, men også om hvordan prostitution påvirker kvindesynet og samfundets forhold til mænds og kvinders seksualitet o.s.v

Minsandten, jeg er enig med Vibeke i noget!!!

Handicappedes sexliv er ikke noget særligt godt argument for prostitution. Jeg kan ikke se hvorfor handicappede ikke skulle kunne have (evt. med lidt hjælp) et ubetalt sexliv, ligesom de fleste andre mænd og kvinder har det omend i varierende kvantiteter.

Jeg synes det vil være synd for dem, hvis sexkøb blev forbudt, men det er blot ligesom jeg synes at det vil være synd for mig selv.

Det hyppigt fremførte synspunkt tror jeg, hænger sammen med hele ynkelighedstankegangen omkring sexkøbende mænd. Det er sgu egentlig nedværdigende i sig selv, men pyt de ved jo ikke bedre, dem der fremfører det. Men når det gælder handicappede, er det næsten som om der er frit slag for at foruddefinere at staklerne ikke kan få ubetalt sex.

Personligt har jeg en helt anden tilgang til sagen. Prostitution giver mulighed for nogle fantastiske oplevelser. Et herligt krydderi på tilværelsen. Vi er kun 14% af mændene der kender den hemmelighed. En del af de 14% er handicappede. Synd hvis denne fornøjelse skulle fratages dem.

Nu styrer du dig sgu, Nanna!
Du kæmper jo med stråmænd!

Tag dine diskussionsmodstandere seriøst!

Og nej...jeg mener IKKE vi skal inddrage 'kundebehov' i denne diskussion...ej heller handikappede!...

Det vil være et selvmål fra støtternes side!

Det handler som John så rigtigt skrev om at være FORBANDET FORPLIGTET til at lytte til pigerne selv!

BÅDE de stærke der kan udtrykke en kritik og som har fundet sammen i SiO og de svage som skal nås med opsøgende arbejde!

Det handler om at kunne skelne div. grupper fra hinanden og så skræddersyg tilbud til den enkelte!

Og så også respektere deres egne valg...når man har forelagt så mange alternativer i form af uddannelse, arb.prøvning...frit lejde i forbindelse med socialt bedrageri (kontanthjælp og førtidspension f.eks.)...Et eget valg som kan være FORTSAT at ville være i branchen...evt. blot enkelte timer om ugen!

Men det er horribelt at bruge sine begrænsede ressourcer på at jagte pigernes relativt små indkomster, når man på den måde vender det blinde øje til udlejernes indkomster!

Et lille lyspunkt:

Både Venstre og Dansk Folkeparti har fået øje på den New Zealandske model og udtaler, at det er vigtigt, at de prostituerede selv tages med på råd :-)

http://www.berlingske.dk/article/20080609/danmark/706090028/

I den pågældende artikel fra berlingske.dk står der blandt andet:

"Mens resten af Europa oplever en stigning i antallet af prostituerede, formår man i New Zealand at holde antallet af prostituerede på et stabilt niveau.

En helt ny opgørelse fra den newzealandske prostitutionskomité viser nemlig, at antallet af prostituerede ikke er steget. Rapporten anslår, at der i 2007 var 2.332 prostituerede i New Zealand.

»Rapporten viser, at antallet af prostituerede er forblevet mere eller mindre konstant, siden loven blev indført, og at de fleste sexarbejdere har det bedre under loven end før,« siger New Zealands vicejustitsminister Lianne Dalziel, der pointerer, at det også var formålet med den prostitutionslov, man indførte i New Zealand i 2003."
______________________

Altså:
I 2003 fik man en ny lov.
Fem år senere udråber man denne lov til at være en succes.
Måske lidt vel tidligt?

KAN New Zealand og DK i øvrigt sammenlignes uden videre mht. geografi, kultur?

Kunne vi i DK ikke opnå samme resultater bare med den eksisterende lovgivning forudsat området blev prioriteret?

Og VIL vi tillade rufferi i Danmark, som man gør på New Zealand?

KAN vi stole på, at fordi en masse prostituerede, som er i lommen på alfonserne, nu lovliggjorde på New Zealand, siger at de er glade og tilfredse, også er det? Hvilken fremtid ville de have som prostituerede, hvis IKKE de sagde sådan?

Kan vi stole på, at man i undersøgelsen også har fundet den prostitution, som foregår uden statens vidende? En sådan sektor findes i Tyskland og Holland side om side med den lovliggjorde.

Sider