Læsetid: 8 min.

Det var ment som en håndsrækning, men blev oplevet som et overgreb

Intentionerne var ædle ved mandagens storstilede høring om prostitution i Danmark. Desværre endte dem, der skulle hjælpes, med at blive alvorligt såret
Man ser hvad man vil se. De sexarbejdere, der var tilstede på den konference, som Kvinderådet havde arrangeret, følte sig befamlede over kun at blive talt om, uden at nogen tilsyneladende var interesserede i at høre, hvordan de selv oplever deres liv

Man ser hvad man vil se. De sexarbejdere, der var tilstede på den konference, som Kvinderådet havde arrangeret, følte sig befamlede over kun at blive talt om, uden at nogen tilsyneladende var interesserede i at høre, hvordan de selv oplever deres liv

Karim Sahib

Indland
6. juni 2008

Det handlede om at blive klogere på købesex. Hvem køber, hvem sælger? Er de ofre eller erhvervsdrivende? Hvad sælger de, hvorfor gør de det, og hvad skal samfundet gøre ved det? Frem for alt: Kan vi lære noget af svenskerne, der har kriminaliseret 'torsken', som sexkunder benævnes hinsidan.

Små 200 mennesker var samlet i landstingssalen på Christiansborg, og intentionen syntes ikke til at tage fejl af: Vi skal finde ud af, hvordan vi løser de problemer, der er forbundet med sexindustrien; hvordan hjælper vi dem, der har brug for hjælp. Paradoksalt nok endte dem, der skulle hjælpes, med at føle sig misbrugt:

"Det, jeg har oplevet i dag, er den største menneskelige nedværdigelse. Jeg var engang udsat for en voldtægt, men det her er værre," sagde Pernille bagefter. En anden sexarbejder, Sus, følte sig "krænket, overhørt og undertrykt", mens Maj kaldte det "modbydeligt, rent ud sagt. Jeg føler mig psykisk voldtaget".

Forinden var gået syv timer med oplæg fra en lang række personer, hver især med deres tilgang til emnet: Sociologen, antropologen, filosoffen, juristen, repræsentanter fra kvindeorganisationerne og politikere fra Danmark og Sverige. Nogle var imod at kriminalisere kunderne, andre var for; nogle snakkede om at sikre de prostitueredes rettigheder, andre om at sikre samfundets værdier.

Som for eksempel Peter Thielst, filosoffen, der var første person på talerstolen. Han forklarede, at det i bund og grund er et spørgsmål om, "hvad der skal være til salg på samfundets hylder". Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse udbuddet af ftalater, revolvere og lignende skadelige produkter, og det samme bør gøre sig gældende med købesex, lød argumentet. Om ikke andet, så "for at vise, hvilket civilisatorisk niveau vi er nået op på". Peter Thielst beklagede den forbløffende kulturelle holdningsløshed ikke mindst hos beslutningstagerne, "der insisterer på undersøgelser og redegørelser", inden de forholder sig til problemet. Han kaldte det "patriarkatets inerti" og efterlyste stillingtagen nu.

Næste taler var det svenske riksdagsmedlem Carina Ohlsson, der fortalte om prostitution fra et svensk perspektiv. Hun refererede fra ransagningen af et bordel, hvor en kvinde havde været tvunget til at være sammen med 450 mænd på 40 dage. "Systematisk tortur," som hun kaldte det. Da det efterfølgende blev påpeget fra salen, at der i nævnte tilfælde tydeligvis var tale om trafficking, svarede Ohlsson, at der "ikke er skarpe grænser mellem almindelig prostitution og menneskehandel", og nævnte så Stockholm-syndromet (et psykologisk fænomen, opkaldt efter en gidseltagning i den svenske hovedstad i 1973, hvor ofrene udviklede positive følelser over for forbryderne og negative følelser over for politiet, red.) som en forklaring på, hvorfor de prostituerede af og til så anderledes på sagen.

Den spredte hovedrysten og de slet skjulte mishagsytringer fra salen var kun forvarsler om de protester, der skulle komme senere.

Først fik europaparlamentariker Britta Thomsen (S) ordet for en kort kommentar, og mindede om, at prostitution i dag er en alvorlig sag med menneskehandel og kyniske bagmænd. "Det er ikke længere bare Karen i kæret, der giver en handicappet et blowjob", som hun sagde.

Selvbedrag eller voldtægt

En kvinde på bagerste række fik ordet. Hun præsenterede sig som Lise, tidligere gadeprostitueret og hjemløs.

"Nu har jeg været til flere af den her slags forsamlinger, og jeg går altid herfra og føler mig voldsomt krænket. Hvorfor føler jeg mig så krænket?" spurgte hun for selv at svare:

"'Karen i kæret, der giver handicappede et blowjob' - hvad er det for en måde at omtale andre mennesker på? De overgreb, jeg eventuelt har lidt som sexarbejder, er intet at regne for dem, jeg bliver udsat for her. Det er her i salen, overgrebet finder sted. Det er her stigmatiseringen sker, sagde hun, mens hun kæmpede med en stemme, der var ved at knække over.

"Men mine udtalelser bekræfter jo så nu, at jeg lider af Stockholm-syndromet. Jeg har efterhånden 10 års erfaring som socialarbejder, så det bør jeg nok selv have forudsætningerne for at vurdere."

Peter Thielst replicerede:

"Hvis du er så stødt, er det nok et eksempel på, at du bevæger dig i en branche, hvor man ikke må tale om, hvad der foregår," sagde Thielst. Opgivende suk og 'nej!'-udbrud bredte sig i salen. Thielst forsatte og gav sit bud på, hvorfor de prostituerede forsvarede deres erhverv:

"De fleste af os har en tendens til at lide af det selvbedrag, der gør os overloyale over for vores arbejde."

Protesterne blev højlydte, en ung kvinde på forreste række vendte sig forarget i sædet. Pernille, som hun hedder, fik senere ordet. Efter en hel dag med fornedrelser, vidste hun dårlig nok, hvor hun skulle starte, forklarede hun:

"For det første: Jeg er ikke prostitueret, jeg er sexarbejder. For det andet: Jeg sælger ikke min krop, jeg sælger en ydelse. Og nu får jeg så at vide, at 'det er falsk bevidsthed, Pernille'. Jeg er rasende. Det, jeg har overværet her i dag, er et overgreb. Det svarer til at blive voldtaget."

Pernille uddybede efter høringen:

"Jeg blev nødt til at komme med et udbrud. Det var simpelthen for meget. Jeg har ikke de store talegaver, så det er svært at give udtryk for sin frustration. At blive umyndiggjort af så mange mennesker på én gang ... jeg føler mig fuldstændig tom. 'Vi vil hjælpe dig,' siger de. Og så får man en kniv i ryggen."

Fra panelet forklarede sociolog Claus Lautrup, hvorfor høringen er med til at tegne et skævt billede af sexarbejde.

"Vi er nødt til at putte jer ind i en skal af total offergørelse, for vi kan ikke forstå, hvordan almindelige, fornuftige kvinder selv vælger sådan, som I gør. Det er tydeligt, at ingen af os kender en sexarbejder," sagde han, og beklagede, at debatten løber af sporet, fordi "vi udelukkende diskuterer på vores køns vegne. I stedet er vi nødt til at tage disse kvinder seriøst".

Antropolog Jeanett Bjønness understregede på samme måde vigtigheden af, at sexarbejderne bliver hørt:

"Deres største problem er, at de ikke føler sig anerkendt af dem, som taler om dem," sagde Bjønness, der er souschef ved rådgivnings- og værestedet Reden i Århus og i gang med at skrive ph.d. om prostitution og identitet. Hun understregede, at det ikke kun er i debatten om prostitution, at det skorter på anerkendelse:

"De oplever også en mangel på social anerkendelse. De har ikke tillid til det sociale system, fordi systemet taler om dem på en måde, der føles krænkende. Vi bliver nødt til at lytte til dem," sagde hun.

"Vi må spørge dem: 'Vil I hjælpes?' Og hvis ja: 'Hvad er så hjælp for jer?'"

Den svære dialog

Steen Schapiro fra Seksualpolitisk Forum tilbød før høringen at give sin taletid i panelet til repræsentanter fra Sexarbejdens Interesseorganisation, SIO, for, som han sagde fra talerstolen:

"De burde have stået her i stedet for mig. Den måde, man først og fremmest kan hjælpe dem på, er ved at lade dem komme til orde, og det, at de ikke er med i panelet i dag, er skadevirkende; at vi ikke hører deres stemmer er skadevirkende. De er vrede, og jeg forstår deres vrede."

Netop sammensætningen af panelet er et godt eksempel på, hvor svært det kan være for de forskellige fløje i debatten at komme i dialog, de gode hensigter til trods.

Kvinderådet, som arrangerede mandagens høring sammen med en række andre organisationer, havde som udgangspunkt besluttet sig for ikke at invitere sexarbejdere til at sidde i panelet. Men da en talskvinde for SIO ved navn Sus henvendte sig forud for høringen for at få officiel taletid, ændrede arrangørerne deres beslutning. Dog under forudsætning af, at hun optrådte under sit fulde navn. Som modvægt til Sus inviterede arrangørerne en tidligere sexarbejder med dårlige erfaringer fra branchen. Sus indvilligede i at opgive sit fulde navn til arrangørerne, men insisterede på kun at bruge sit fornavn over for offentligheden. Hun begrundede det med henvisning til den stigmatisering, sexarbejdere ofte er udsat for. Arrangørerne ville imidlertid ikke have delvist anonyme talere i panelet, og da Sus, ifølge arrangørerne, ikke henviste til andre medlemmer af SIO, der var villige til at optræde under fuldt navn, blev resultatet, at ingen sexarbejdere var med i de tre firemandspaneler, der var udgangspunkt for høringen. Noget, der vakte stor harme blandt flere af sexarbejderne i salen.

"Vi er ikke anset for relevante i høringen her. Vi er nægtet en stemme," lød det blandt andet fra en af tilhørerne. Ikke alle delte dette synspunkt.

"I har fået masser af taletid!" råbte en af tilhørerne hen over salen, da Maj Christensen, tidligere escortpige, for tredje gang i løbet eftermiddagen fik mikrofonen:

Men det er ikke ligegyldigt, hvilken side af talerstolen, man er placeret - om man er inviteret som taler eller som tilhører - siger Maj Christensen, der er koordinator i VIP Lounge, et netværk af og for sexarbejdere og sexkøbere:

"Jeg vil ikke kalde det taletid, når jeg skal sidde og bruge al min tid på at rette deres udokumenterede påstande. Det var den tid, jeg skulle have brugt på at fortælle om de prostitueredes hverdag. Vi kan ikke genkende os selv i det billede, der bliver tegnet af os sådan en dag som i dag."

"Det føles forkert, når andre skal fortælle, hvordan vi har det," fortsætter hun.

"Jeg savner, at vi selv kan fortælle om, hvordan vi oplever branchen og kunderne, i stedet for at høre andre fortælle om det. Man kan ikke læse sig til, hvad det vil sige at være prostitueret. Jeg havde selv fordomme om branchen før jeg gik ind i det. Og jeg ved, at de fordomme, man har i forhold til sådan et emne, kan være svære at lægge på hylden. Derfor vil vi gerne være en del af debatten og ikke bare nogen, der bliver talt om."

Maj Christensen følte sig eksempelvis forulempet, da Trine Baumbach, ph.d. i strafferet, udtalte fra talerstolen, at "staten har ret og pligt til at gribe ind, når borgeren kompromitterer sin menneskelige værdighed".

"Det er utroligt krænkende at få sådan noget at vide, fra en person som ikke ved, hvad det vil sige at sælge sex," siger Maj. "Det er som om, hun ikke tror, vi selv ved, hvad vi foretager os."

Maj blev også "gal", da Hanne Helth fra Dansk Kvindesamfund argumenterede for, at mænd ikke skal have ret til at "leje kvinders skeder, munde og anusser".

"Jeg er tilsyneladende bare en ting i hendes øjne," siger Maj. "Men det er ikke sådan, jeg oplever mit arbejde. Kunderne lejer ikke min skede, de køber min tid," siger hun. "Escort er ikke kun sex. Det handler ligeså meget om selskab. Nogle gange er det en middag og noget god vin og en hyggesnak, men selvfølgelig er der ofte sex involveret."

Paneldeltager Balder Mørk Andersen, MF for SF, var i modsætning til Maj ikke bekymret for de prostitueredes manglende taletid, for som han sagde i den afsluttende panelrunde:

"Mediernes dækning af denne høring vil ikke mangle SIO-stemmer." Og det er ikke nødvendigvis en god ting, understregede Mørk Andersen, der ikke havde stor tillid til mediernes fremstilling af dagens høring:

"Det vil være den sædvanlige viderekolportering af det drømmebillede af prostitution, som de mandlige kunder nyder godt af."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Når Vibeke skriver: "Buddhismen er mindst lige så moralsk som kristendommen. Spørg Dalai Lama om seksualmoral" demonstrerer Vibeke blot, at hendes viden om buddhisme er minimal.

Den meget særprægede tibetanske, voldelige og repressive variant af buddhisme, hvor munkepolitiet prygler løs med solide stave på hvemsomhelst, der mishager dem.

Tibetansk buddhisme adskiller sig væsentligt fra mainstream buddhisme, hvor den enkelte har ansvar for sit eget liv og egne handlinger - fejler man, bliver man genfødt på et lavere stade, opfører man sig "godt" genfødes man på et højere.

Nanna skriver: "Problemet, som det opleves på New Zealand ... når loven siger at det er fuldt legalt at tjene på prostituerede - lige så legalt som at være købmand eller sælge tøj - så sender man et moralsk forkert signal, som giver børn og unge en forkert opfattelse."

Hvordan forkert?

New Zealand på den modsatte side af Jorden er lidet relevant for danske spørgsmål. Det New Zealandske samfund er på mange punkter væsentligt anderledes end det danske.

Du undlod omhyggeligt at svare på mine to spørgsmål:

1. Hvis vi ser lidt fordomsfrit på tingene, hvad er så den *reelle* forskel på at arbejde med sine hænder, med sine ben, med sine kønsdele?

2. Sælger mureren, mekanikeren eller mejeristen sin krop, eller bruger - udlejer - vedkommende den i sit arbejde, fordi det nu er nødvendigt for at udøve erhvervet?

Madsen citerer en sammenligning mellem fysioterapeut og prostitueret,hvori det nævnes, at fysioterapeuten driver sin forretning i åbenhed med rigtigt navn, hvorimod indenfor prostitution er det allervigtigste hemmelighed.

Hvis der var en flok moralsk indignerede personer, som ønskede at påtvinge fysioterapeuterne deres egne fordomme og som ville forbyde fysioterapi, ville vi jo nok ikke finde fysioterapeuterne under deres eget navn i telefonbogen, det allervigtigste ville være hemmelighed.

Madsen citerer videre:

2) En fysioterapeut behandler et bredt udsnit af befolkningen. Prostitutions-ydelser er derimod for mænd, og fortrinsvis ( op til 80% ) mænd i parforhold, der synes, det er helt OK, at bedrage familien, for at dyrke en ældgammel mandekultur.

Øh, hvilket klientel betjener gigoloer? Prostitutions-ydelser er for mænd og kvinder.

Hvis du tuller ind på visse barer og kafeer i fx Københavnstrup, kan du se de unge tyre og de ældre velhaverfruer, som frekventerer dem.

Hvis det at betjene sig af en prostitueret er at "bedrage familien" - hvad er så en kvindes powershopping, som berøver samme familie større beløb for at tilfredsstile sin hang til "moderigtig" "designer-" påklædning o.l.?

3) Dette er vigtigt: Ved fysioterapeuten går behandlingen kun én vej. Dvs. klienten masserer og rører IKKE ved fysioterapeuten! Hos den prostituerede rører parterne netop ved hinanden.

4) En fysioterapeut er IKKE intim med klienten. En prostitueret er ikke andet.

Hvordan vil Madsen foreslå, at prostitution skal foregå i praksis, hvis det ikke må indbefatte berøring og fysisk intimitet?

Nanna skriver: "Madsen, du har ret - prostitution kan ikke blive et reelt erhverv og vil aldrig opfylde de regler, som gælder for almindelige erhverv. Der vil altid være sorte penge i prostitution, som unddrager sig skattevæsenet."

Der er også sorte penge i murerarbejde, tømrerarbejde, blikkenslageri, osv. osv.
De kan følgelig ikke blive reelle erhverv - eller va'?

Af hvilke årsager kan vi ikke kontrollere prostitution og få "præcise, pålidelige tal for hvor mange ansatte der er, reelt antal arbejdstimer, omsætning, lønudbetaling, kontrollerede regnskaber, selskabskonstruktioner osv.", bedre end hos automekanikere, gulvafslibere, osv?

Når Vibeke argumenterer: "Der er eksempler på andre livssituationer, som får nogle til at bukke under, men som andre overlever og måske oven i købet kommer styrket ud af til trods for alle odds."
tænker Vibeke utvivlsomt på skolelærere m.fl., for beskrivelsen passer præcist på, hvad lærere fortæller om deres erhverv.

Vibeke, Nanna, Søren R

Undskyld mig, men I kan ikke i fulgt alvor mene, at tilhængerne af en kriminalisering ikke kommer til orde. De kom i høj grad til orde ved den høring, som artiklen handler om, uanset at Information valgte en vinkel, der næpper passer dem. Og det er ikke mere end tre måneder siden en lang række organisationer, der er massivt støttet af skattekroner og fagforeningskontingenter, kørte en stor kampagne for en kriminalisering.

Kriminalisering af prostitution er i de senere år blevet en hel industri. Omregnet til fuldtidsstillinger er der måske 10-20 mennesker, der arbejder med det professionelt - lønnet af de før nævnte kilder og en del andre. Hertil kommer et større antal politikere, der har det som hjertesag.

På den anden side, mod en kriminalisering, står en række enkeltpersoner, der arbejder med det i deres fritid, og som ikke lønnes af nogen som helst. Jeg har godt set de her fantasier om, at vi bliver lønnet af sexindustrien. Men det er altså ikke tilfældet.

@Nanna

Det er rigtigt at de fleste prostituerede arbejder som freelancere og ønsker at gøre det. Men der er stadig ikke en lovgivning, der beskytter dem, parallelt til den beskyttelse fx små handlende får. Tværtimod modarbejder en stor del af lovgvingen de prostituerede i udøvelsen af deres erhverv.

John.St.
Er du enig med mig i, at det er forkert, hvis samfundet lærer børn at når de bliver 18, kan de tjene store penge ved prostitution?

Og til dine spørgsmål:

1. Hvis vi ser lidt fordomsfrit på tingene, hvad er så den *reelle* forskel på at arbejde med sine hænder, med sine ben, med sine kønsdele?

1. Dit sexliv tilhører dig personligt og kan ikke underordnes en arbejdsgiver således at du modtager ordrer hvad dette angår. I hvert fald ikke formaliseret igennem lov eller aftaler sanktioneret af lovgivningen.

Enhver, som går ind for sexuel frihed, vil være enig her. Så kan du ikke pille en gruppe borgere ud og sige, at lige disse borgere skal underordne deres sexliv under en arbejdsgiver. I

så fald fratages disse mennesker en grundlæggende selvbestemmelsesret. Det kan du ikke undskylde med, at de selv er gået med til aftalen. Ingen aftale kan underminere de minimumsrettigheder, alle har. Sker det, krænker du disse rettigheder.

2. Sælger mureren, mekanikeren eller mejeristen sin krop, eller bruger - udlejer - vedkommende den i sit arbejde, fordi det nu er nødvendigt for at udøve erhvervet?

- Han sælger ikke sin krop, men sin arbejdskraft og han bruger naturligvis kroppen i forbindelse med sit arbejde ligesom han sikkert også bruger hovedet. Han udlejer ikke sin krop, da det ville forudsætte at en anden tog kontrol.

Den prostituerede kan siges at udleje sin krop idet kunden kan have en hel del kontrol udenom kvindens vilje. Hun er sådan set helt i mandens vold, selv om mange prostitutionsbesøg i praksis styres af den prostituerede ud fra kundens ønsker. Men hun kan i yderste konsekvens blive voldtaget, forulempet eller slået ihjel. Og det er noget ganske andet end at mure en væg op for en murermester!

@John.St
Du spørger:

"Af hvilke årsager kan vi ikke kontrollere prostitution og få "præcise, pålidelige tal for hvor mange ansatte der er, reelt antal arbejdstimer, omsætning, lønudbetaling, kontrollerede regnskaber, selskabskonstruktioner osv.", bedre end hos automekanikere, gulvafslibere, osv?"

Svar:
Fordi omsætningen i høj grad foregår via kontanter og ikke går via bankkonti. Fordi de færreste ønsker at stå frem, selv om rufferi lovliggøres. De fleste kunder vil ønske at være anonyme, de fleste ludere og de fleste, der tjener på det. Narkotika vil ofte være involveret, da afhængighed heraf både kan få folk i prostitution og fastholde dem heri samt være en trøst man søger, for at holde det ud.

Myndighederne vil sandsynligvis bare tage de tal til efterretning, som de får oplyst. Når rufferi er lovligt, vil politiet ikke så ofte aflægge kontrol.

Hvis noget ikke er i orden, hvem skal anmelde det, når de fleste ikke ønsker at stå frem. Det er og vil altid være en mørk branche.

@TheHumanStain
Pressen er den fjerde statsmagt og den giver overvejende jer taletid på vores bekostning. Den er mandsdomineret og vogter over mænds privilegier i dette samfund.

Men heldigvis er det kun et mindretal af mænd, som kunne drømme om at gå til en prostitueret. Derfor er mange mænd på vores side. Til din og jeres ærgelse. Så nogen støtte får vi da. Og det er da meget rart.

---
Hvad er det for en beskyttelse, som små handlende får, og som prostituerede ikke får? Små handlende har også overordentlig mange forpligtelser. Du mener vel ikke, at prostituerede skal pålægges lignende forpligtelser?

Nanna

For det første er sexarbejdere ikke ansat af nogen arbejdgiver. Det kan de ikke være eftersom erhvervet ikke er et legalt erhverv. Ergo er der heller ikke nogen arbejdgiver som kan bestemme hvordan og hvilke ydelser sexarbejdere skal tilbyde. Vi er selvstændige erhvervsdrivende. Det reducerer dog ikke vores behov for samarbejdspartnere, men samarbejdspartnere har ikke mere at skulle have sagt over hvad vi skal gøre eller ikke gøre end vi selv tillader.

Dernæst, sælger vi seksuelle ydelser, ikke vores sexliv. Og heller ikke vores krop. Seksuelle ydelser.

Sexliv har jeg med min mand. Sexarbejdet er mit arbejde. Jeg gør det ikke for at få sex. Jeg gør det ikke fordi jeg ikke kan andet. Jeg gør det fordi jeg kan lide det og fordi jeg får penge for det.

Det er et arbejde. At jeg også får orgasme og har dejlige seksuelle oplevelser er sagen uvedkommen. Det er bare heldigt for mig. Men stadigvæk ikke årsagen til at jeg sælger sex.

Puha! ... jeg forstår ikke at det kan være så svært at forstå, at dette er et arbejde

@Nanna

Rufferiloven forbyder jo ikke bare onde alfonser med lyserøde skjort og gulkæder om halsen. Den forbyder også selvstændige prostituerede at samarbejde med hinanden og andre. Det er en ulempe på en lang række punkter. Forstil dig, at man lagde samme restriktioner på din lokale grønthandler. Samtidig gælder fx også arbejdsmiljøloven stort set alle andre steder end i prostitution, og altså også for private erhvervsdrivende.

Naturligvis skal prostituerede have samme forpligtelser over for samfundet som alle andre. Men så længe de ikke har samme rettigheder, synes jeg ikke der er noget at sige til, hvis de tager let på pligterne.

Du ser altså syner i det med medierne. I de trykte medier er det blevet bedre inden for det seneste halve års tid, men tidligere skrev aviserne den ene artikel efter den anden om prostitution, uden at spørge andre end hardcore forbudslobbyister. Dorit Otzen har været enekilde i rigtigt mange artikler. I dag synes jeg der er en nogenlunde fair fordeling i de trykte medier, hvor man spørger begge parter.

Men der er stadig kort tid imellem, at medierne bruger prostitution til at fortælle nogle rigtigt fede historier, som virkelig sælger, men som er fuldstændigt unancerede. Det gælder specielt i de elektroniske medier. Det kan godt være, at du ser det gennemsnitlige dokumentarprogram om prostitution på DR eller TV2 og tænker, "Nå, men de fortæller jo bare sandheden." Men sådan opleves det overhovedet ikke herfra, skulle jeg hilse og sige.

Det var storslemt i BT's kampagne mod Kvindehandel. Avisen har sådan set talt med de udenlandske prostituerede, den skrev om. Den overhørte bare deres enslydende udsagn om, at de ikke var ofre for kvindehandel. Trine Lund-Jensens udsagn om, at de alle var ofre for kvindehandel, slugte avisen derimod fuldstændigt ukritisk. Og på forsiden kunne man se et billede af en nogle gadeprostituerede og en tekst noget i retning af "Her er slaverne".

Hvis der fandtes en omvendt Cavlingpris, som gik til det mest uhæderlige journalistik, ville det være meget svært at slå BT i år.

Når et mindretal føler at de er udsat for et overgreb, i dette tilfælde mennesker der tilbyder sexuelle ydelser, så er det fordi at det - er et overgreb.

Den konference havde intet med håndrækninger at gøre, den havde alt med vi vedbedre mentalitet og grove overgreb mod anderledes tænkende at gøre.

Nypuritanismen er en form for neo-fascisme.

Det var ment som en hån...og det blev oplevet som et overgreb

hvor overraskende er det???

Sus Luder
Tak fordi du udtrykker dig så klart! Det er også nødvendigt, for hvor meget jeg end anstrenger mine små hjerneceller, så har jeg svært ved at se sex som et arbejde. Det ligger mig så uendelig fjernt.

Men nu skal jeg passe på ikke at afspore denne seriøse debat for meget med emnet sex. ..

De ting, du skriver om jeres nuværende forhold som selvstændige erhvervsdrivende lyder for mig til, at tingene fungerer ganske godt for almindelige danske prostituerede som du selv.

Jeg synes det er rigtig godt, at ingen arbejdsgiver bestemmer, hvilken form for sex, I skal stille op til. (ordet "sexydelser" accepterer jeg ikke. Det beskriver sex som noget ikke-gensidigt, hvilket for det meste er løgn - heldigvis)

Jeg synes følgende, som du skriver, er rigtig godt:

"Det reducerer dog ikke vores behov for samarbejdspartnere, men samarbejdspartnere har ikke mere at skulle have sagt over hvad vi skal gøre eller ikke gøre end vi selv tillader."

Derimod synes jeg ikke så godt om følgende sprogbrug:

"Dernæst, sælger vi seksuelle ydelser, ikke vores sexliv. Og heller ikke vores krop. Seksuelle ydelser."

Jeg vil hellere sige, at I sælger seksuelt samvær under forskellige former, at I stiller jeg sexuelt til rådighed i et givent tidsrum indenfor visse, aftalte grænser. I giver andre rådighed over jeres krop til deres egne formål.

I giver afkald på selvbestemmelsesretten i et bestemt tidsrum. Men I er ikke nogen, som kun giver "intim massage". I har regulært sex med nogen og giver måske intim massage til andre. I står ikke i hvide kitlet og giver "seksuelle ydelser ". Så ordet er misvisende som jeg ser det.

Du skriver også:

"Sexliv har jeg med min mand. Sexarbejdet er mit arbejde. Jeg gør det ikke for at få sex. Jeg gør det ikke fordi jeg ikke kan andet. Jeg gør det fordi jeg kan lide det og fordi jeg får penge for det."

Men er sex med kunderne da ikke en del af dit sexliv?

Dit sexliv omfatter som jeg ser det sex med flere personer. Nogle af dem ser du regelmæssigt. De indgår vel i dit sexliv ligesom din mand gør?

Nogle mennesker har mere end en partner og lever i åbne ægteskaber. Burde det så ikke være ok for en kvinde at sige, at flere mænd er en del af hendes sexliv? Også selv om man er prostitueret?

Og når prostituerede ikke gør det, hvad skyldes det så? - Et ønske om at sige, hvad den mandlige partner formodes at ville høre? Eller er det fordi man er nødt til at have denne skelnen i sit indre for at kunne leve i prostitution.

At man opnår en distance, hvor man ellers kunne miste kontrollen, da sex og følelser jo er svære at adskille? Og da sex jo faktisk kan vække særdeles stærke følelser? Hvordan mon det må være at leve i et sådant følelsesbombardemant? Måske det kan være svært at kapere.

Jeg dropper simpelthen diskuussionen i denne tråd. Ikke fordi jeg har tænkt mig at droppe diskussioner om prostitution i al almindelighed, men fordi de få diskussionspartnere, der er her, har nogle synspunkter, som de står urokkeligt fast på, uanset hvilke argumenter, der bliver fremført. Kort sagt - denne diskussion kommer ikke videre i denne tråd.

Mit klare indtryk er at prostitutionsforkæmperne i denne tråd rent politisk ligger ude i området omkring DF. De har et mennskesyn og et syn på, hvordan arbejdsmarkedet skal fungere, som ligger i omegnen af det højreradikale - altså lidt længere ude end DF. Samtidig er synet på emner som sygdom og sundhed, samt relationer imellem de to køn, derude. Vi lever simpelthen i vidt forskellige verdener. Når man kan mene, at den bedste hjælp, man kan give til en narkoman, er at få hende til at prostituere sig, så er man derude, hvor jeg tager mig til hovedet og går. Så det gør jeg nu. Vi kommer ikke videre.

@RH Ristinge
du påstår at:

"Når et mindretal føler at de er udsat for et overgreb, i dette tilfælde mennesker der tilbyder sexuelle ydelser, så er det fordi at det - er et overgreb. "

Sikke noget sludder! At andre holder en høring og udtrykker en anden mening end en selv kan være irriterende, men de har ret til det. Man skal ikke angribe andres ytringsfrihed ved at udnævne deres holdninger som "overgreb". Så er man galt afmarcheret og ude med riven, hvilket er blevet påvist.

Læs grundig hvad der står, herr eller fru Ristinge! Det tvivler jeg på, at du har gjort! Debatten her kan jo ikke køre i ring blot fordi du hopper ind for at lufte dine hadske fordomme om andre, som du intet har at have i.

Kalde os nypuritanere og neofascister! Nej, nu har jeg aldrig....!

Vibeke, jeg vil sige dig tak for mange gode indlæg! Du har bragt mange nye ting ind i debatten, som jeg slet ikke har nået at forholde mig til. Men jeg vil nok tillade mig i fremtiden at gøre brug af nogle af dine gode iagttagelser, analyser og kilder, hvis du ikke har noget imod det.

Jeg fortsætter med at debattere disse emner på min blog, på Nyhedsavisens hjemmeside
http://avisen.dk/blogs/NannaG/default.aspx
og håber du vil kigge forbi der engang og selv debattere der eller andre steder. Dine analystiske evner er guld værd i disse debatter!

John ST - intet er lettere end at karikere synspunkterne hos en person, som ikke længere er del af en debat. Synes du ikke, at du burde holde dig for god til den slags?

Hun begrundene hvorfor hun ikke orker debatten her mere og udtrykker en vis skuffelse, hvilket skal ses i forhold til hvor mange kræfter hun har lagt i dette.

Jeg fornemmer samme urokkelighed som hun hos nogle her. Men det undrer mig ikke da JohnM, TheHumanStain, Søs Luder, Maj, Høgen og måske flere tilhører den kreds i prostitutionsmiljøet, som ønsker rufferi lovliggjort. Så er det jo ikke så sært, at man forsvarer den New Zealandske model, som man selv lobbyer for skal blive indført i Danmark.

Jeg har ikke noget imod at man står fast på det man mener. Det eneste jeg har noget imod er, når nogle render med en halv vind og lufter nogle fordomme og aggressioner. Og det har der været lidt af i den sidste del af debatten. Men ellers anser jeg den for god og oplysende takket være begge sider i debatten.

@TheHumanStain
Jeg ser ikke syner mht. medierne - prostitutions- og pornobranchen har hele tiden haft lettere adgang end vi andre.

Har selv haft svært ved at trænge igennem mediemuren med en kritik af Kanal Københavns ukodede porno, som påtvinges folk, hvor mange ikke har mulighed for at vælge det fra.

Emnet er blevet fortiet og boykottet i årevis og folkelige protester fortiet og ignoreret. At få jounalister til at skrive om det er stort set umuligt. At få politikere til at turde sige noget ligeså. Det er tabu på public service kanalerne, som dog er på stikkerne med at invitere pornomodeller og lignende ind i varmen så unge piger lærer, at den som viser patter og røv og ser nogenlunde ud, kommer på tv!

Prostitutionstilhængere har udgivet flere bøger, som har fået masser af medieopmærksomhed. Henrik List fx. Der er blevet tordnet løs med snak om nypuritanisme efter Jørgen Leth mediestormen i 2005.

Prostituitonstilhængerne har flere forskere i stald - Henning Bech for eksempel.

En lang række hjemmesider taler prostitutionens og pornografiens sag. At drive sådanne hjemmesider koster tid og penge. Det er tydeligt at se, hvem der har dette i rigeligt mål. Samt internationale netværk, som aktuelt bruger New Zealand som spydspids for deres politiske mål, nu da det ikke går så godt længere i hverken Holland eller Tyskland...

Men selvfølgelig - kan man få lukket Reden, så er man endnu nærmere det totale herredømme, som åbenbart er målet.

Mandssamfundets totale sejr over kvinden og hendes seksualitet således at ALLE kvinders seksualitet defineres som luderens:

at levere sexuelle ydelser til manden, tilværelsens hersker, hvor kvinden ukærligt og afstumpet og med et smøret grin anses for at være hans slave, som han kan forbuge eller fravælge efter forgodtbefindende.

@TheHumanStain:
Du har ikke ret i at arbejdsmiljøloven gælder alle andre steder. Fx gælder den ikke for husmødre, skoleelever, forfattere, kunstmalere.

Mener du virkelig at arbejdstilsynet skal komme uanmeldt til en kvinde, som fx bruger et lokale i eget hjem og blande sig i hendes private forhold?

Og hvad nu hvis det var elskeren eller ægtemanden, hun lige var sammen med, og ikke en kunde? Og hvad nu, hvis de fx bedriver SM? Det kan næppe komme ind under de almindelige regler i arbejdsmiljølovgivningen.

Eller vi skal måske lave den om, så dette bliver tilladt? I så fald kan du nok se, at det vil berøre en hel del andre mennesker end de prostituerede, hvis denne specielle branches normer pludselig skal have almen gyldighed.

@TheHumanStain
Jeg giver dig ikke ret i, at rufferiforbudet skulle forhindre prostituerede i at samarbejde med hinanden. Flere kan godt gå sammen om at leje nogle lokaler og ansætte en person til at holde styr på venteværelset og kundekartoteket. Lejen skal bare være rimelig og svare til hvad leje til andre formål koster. Og generelt drives der jo ikke ligefrem klapjagt på bordeller, hvad dette angår.

Praksis viser, at der er masser af bordeller. Prostituerede har altså mulighed for at have vagter der og behøver ikke at varetage alle funktioner selv. Det samme gælder ved escort.

HumanStain, hvis du virkelig kun ønsker, at de skal have lettere ved at deles om lokaler uden at nogen tjener penge på dem, forstår jeg ikke, hvorfor du vil have ophævet rufferiparagraffen og give adgang til at alfonser kan tjene masser af penge. Dit mål må kunne nås UDEN at lukke op for alfonseri og rufferi.

Jeg mener at prostituerede kan nå deres mål uden nogen lovændring. De må som andre, der starter virksomhed spare nogle penge op og så sammen købe eller leje nogle lokaler til formålet. Det er ikke ulovligt.

Måske mangler de bare modet til at gøre det. Måske ønsker de bekvemmeligheden ved at andre tager det administrative besvær og risikoen. Men jeg kan kun sige, at vil man noget som kvinde, så skal man også kunne og turde noget selv. Det er vel ingen naturlov, at hel- og halvkriminelle skal styre bordellerne? Er de så hårdkogte, at de ville lukke et bordel, nogle kvinder startede op? Er det dit indtryk, HumanStain?

@John St spørger, om jeg mener det er syndigt at være prostitueret.
Ja, det mener jeg vel!

Det er ikke det bedste at få sit udkomme af at bedrive hor med andres kærester eller ægtemænd og med mange mænd i flæng alene for penge.

Det er ikke, hvad en kvinde er skabt til. Vi er skabt til at have sex af lyst, ikke ud fra hvem som tilkøber sig en ret til sex.

Så nogen ideel situation er det ikke. Men det imødkommer behov nogle mænd føler, at de har. Og hvis de mænd får noget positivt ud af det, så glæder jeg mig da på deres vegne.

Og jeg fordømmer ikke kvinder, som vælger at prostituere sig. Det respekterer jeg. Jeg synes nemlig det er i orden, at være syndig!

Glimrende indlæg Nanna og Vibeke. En skam at du stopper, men fuldt forståeligt. Men I bliver faktisk bedre og bedre! Godt, at der er nogen der gider, at stille op mod "beton-tilhængerne". Vi er nogen herude, der har de samme meninger, men som ikke har lyst til, at udsættes for de hysteriske personangreb og perfid retorik, som tilhængerne hurtigt forfalder til. Der er store interesser i penge og sex, og det er jo deres personlige interesser, der sættes spørgsmålstegn ved.
Hvad angår Nannas svar til Sus luder tidligere, vedr. sexliv/sex"arbejde", så modsiger Sus jo , som så ofte før, sig selv. Hun har jo mange gange fortalt om, hvor meget hun selv får ud af det sexuelt, at være sammen med kunder.
Men hun er jo også "swinger", har hun oplyst, så hun dyrker vel i grunden bare en fetish. Og netop: Hvis der skal være en psykisk distance (der kan jo ikke være en fysisk), hvad sker der så lige? Der er jo noget, der hedder intimzoner, som normalt er meget ubehagelige, at få overskredet af fremmede mennesker. Det kræver normalt, at man lukker ned for naturlige forsvarsmekanismer.Med psykiske konsekvenser.
Og der findes faktisk prostituerede, der erkender, ar det er en fare for deres private sexliv. Ligesom der er kunder, der erkender, at brug af prostituerede, kan være en hindring for et normalt kærlighedsforhold.
Og man har ikke arbejdsgivere? Nej, ikke i traditionel forstand, men intet er jo som i det almindelige erhvervsliv, når man taler prostitution. Hvis rufferiloven ophæves vil der garanteret komme
rbejdsgiver/ansættelsesforhold. Og hvad er en bordelejer så? Jeg har hørt bordelmutter sige "MINE piger". Ligesom en luder engang fortalte mig, at man burde have fagforeninger, for at have et modspil mod bordelmutters forskellige urimelige krav. Prostitution kunne sagtens køre lovligt, men det VIL man ikke. Man vil almindeligvis ikke indgå i forpligtende ejerforhold, men vil "gæstevisitte" og cirkulere rundt på bordellerne ustandselig. Og til det bruger man ruffere. Dette system er selvfølgelig med til, at gøre prostitution fuldstændig uigennemskuelig. Ja, de prostituerede vil have (sær)rettigheder, men man vil ikke have pligt til, at køre forretningen, som den bliver kørt, af normale erhverv.

Nanna skrev:

"Dernæst, sælger vi seksuelle ydelser, ikke vores sexliv. Og heller ikke vores krop. Seksuelle ydelser."

Jeg vil hellere sige, at I sælger seksuelt samvær under forskellige former, at I stiller jeg sexuelt til rådighed i et givent tidsrum indenfor visse, aftalte grænser. I giver andre rådighed over jeres krop til deres egne formål.

I giver afkald på selvbestemmelsesretten i et bestemt tidsrum. Men I er ikke nogen, som kun giver "intim massage". I har regulært sex med nogen og giver måske intim massage til andre. I står ikke i hvide kitlet og giver "seksuelle ydelser ". Så ordet er misvisende som jeg ser det."

Ja, jeg er enig i det her. Forskellen på prostitution og andre former for arbejde er, at indenfor prostitution er kerneydelsen, at man sælger adgangen til sin krop, hvor man i andre former for arbejde mere sælger den arbejdskraft, der selvfølgelig udgår fra kroppen, men det er ikke det samme som at sælge adgangen til sin krop, I andre former for arbejde ville den form for overskridelse af den sexuelle autonomi aldrig blive accepteret, vi har f.eks. nogle regler om sexchikane på det øvrige arbejdsmarked, netop for at sikre den sexuelle autonomi. Selvom man selvfølgelig kan sige at den prostituerede er en selvstændig erhvervsdrivende så er hun/han jo også underlagt en arbejdsgiver nemlig den enkelte kunde eller det som kunderne efterspørger på markedet. Der var f.eks. i Information en artikel i Information at prostituerede er begyndt at udbyde superfransk, som består i at kunden skal have lov til at komme i hendes mund uden kondom, hvilket udsætter den enkelte prostituerede for HIV infektion. Det er der åbenbart efterpørgsel efter og hvis den prostituerede ikke udbyder, det der efterpørges, vil hun sikkert ikke overleve særlig lang tid på det marked, selvom prostituerede højere op i fødekæden sikkert kan undslå sig. Så udover at prostituerede skal opgive deres seksuelle autonomi som en del af jobbet , er de jo også underlagt markedets eller kundernes krav, hvis de skal overleve rent økonomisk. Det kan man selvfølgelig sige gælder for os alle sammen, men vi har som regel lov til, at opretholde vores sexuelle autonomi, ligesom vi ideelt set som regel har lov til at undslå os for at indgå i relationer, der kan være ydmygende eller direkte livsfarlige. Så hele det der med, som mange prostitutionstilhængere gør, at se prostitution som noget specielt sexuelt frigørende eller frigørende i det hele taget, er en stor blindgyde. Frigørelse indebærer en udvidelse af den enkeltes autonomi og det er noget der indebærer gensidighed , der er en temmelig ensidig form for frigørelse, hvis det kun er den ene part, der får lov til at frigøre sig.

John St skrev:
"Vi ønsker, at mennesker i størst mulig udstrækning skal have ret til at bestemme over deres eget liv, Vibeke vil forbyde alt, hun ikke selv er interesseret i - god gammel leninistisk, stalinistisk, maoistisk, ... tankegang."

Jeg tror vi allesammen er interesserede i at mennesker skal have ret til at bestemme over deres eget liv, men det du ligesom ikke tager med i ligningen, er de magtforhold der eksisterer i samfundet, som sætter nogen grænser for folks muligheder for at bestemme over deres eget liv. Hvis du ser på hvor prostituerede rekrutteres fra, er det som regel fra grupper, der i forvejen ikke har særlig mange muligheder, så man kan selvfølgelig godt sige at de bemægtiger sig deres eget liv sig ved at prøve, at forbedre deres situation ved at tjene penge på prostituion, men det foregår jo på baggrund af nogle magtforhold som i forvejen er skæve, så til syvende og sidst er det jo bare en cementering af nogle grundlæggende skæve magtforhold.

Forresten er det meget mærkeligt, at gå fra den danske debat og til den norske debat om samme emne. Den er meget anderledes, og betydelig mere nuanceret. Der er mange gode indlæg, af mange forskellige mennesker. Selvfølgelig ses forsvar for prostitution, men langt fra i samme grad, som i danmark, hvor en lille gruppe tilhængere sidder agressivt og massivt på debatten. Kan man overhovedet kalde det en debat?
I Norge er man ikke bange for, at kalde en spade for en spade, og at lange hårdt ud efter mændene / kunderne, der holder liv i uvæsenet.
Heller ikke MÆND, holder sig tilbage for at kritisere deres kønsfæller.

Her et par eksempler fundet på et par minutter:

Snart flaut og være mann.. Simen fra Alta

Jeg ser og leser dette med forskrekkelse..Nå må vi menn også gå i mot dette ikke bare tie...Skal norske menn bli sett på som griser????nei takk...Få sexmarkedet kriminalisert..

Rydd opp! - Randi fra Oslo

Sex markedet er komplekst. Vi har organisert sex med hallikker, gateprostituerte, noen under lavalder og med en del tvang inni bildet. Vi har voksne kvinner som selger sex under påskudd at de gjør samfunnet en tjeneste. Vi har organiserte bordeller som uansett lovlig eller ikke stort sett får drive i fred. Og så er det sikkert flere former i skyggen av disse igjen. Sånn jeg ser det må det være at det er et så stort marked, mye penger å hente som gjør at "businessen" øker. Det er på tide å ta et oppgjør med de menn, familiefedre, forettningsmenn, håndverkere etc som benytter seg av denne simple måten får å få kort seksuell selvtilfredsstillelse på. Jeg tror at mange av disse menn trenger like mye hjelp som de prostituerte. Det er men som sliter med å kunne gi kjærlighet og som separerer sex fra andre følelser. Det er menn som ser på den prostituerte som en vare de har kjøpt (eier for x antall tid, og som de kan bruke som de vil. De prostituerte snakker om (spesielt de som arbeider på egenhånd) at de utfører et viktig samfunnsarbeid og at det er så synd på menn (spesielt de som arbeider på egenhånd) at de utfører et viktig samfunnsarbeid og at det er så synd på menn som ikke får sex hjemme etc. Dessuten tar de seg jo av alle de handicappede.(ikke det at jeg har sett en rullestol eller lign. i "horestrøket" ) Etter min mening skaper prostitusjon nye problem/utfordringer for samfunnet. Mange av de prostituerte har enten vært ofre for misbruk av et eller annet slag i barndommen, og burde få behandling. Eller de er et produkt av forbrukersamfunnet og bruker prostitusjon for å kunne leve et liv med bedre økonomi enn de ville hatt med en annen jobb de er kvalifisert til. Det at det i tillegg er overvekt av utenlandske prostituerte gjør at annen kriminalitet kobles sammen med prostitusjonen, som menneskehandel/tvang, narkotika omsetning, øknomisk kriminalitet med utførsel av penger etc Sett i lys av alt dette er jeg for en kriminalisering både av kunder og prostituerte. Dessuten er prostitusjon uestetisk i gatebildet, og ukomfortabelt for "normale"menn å bli antastet på gaten. Hotell bør også ta et oppgjør med trafikken. Heldigvis finnes det mange menn som ikke ser verdien i sex fra prostituerte. Det er disse gutta vi jenter bør få barn med, og bygge videre på!

Kunden skaper behovet Elisabeth fra Bergen

Om den enkelte horekunde kunne gå i seg selv og se hvilke konsekvenser deres behov skaper, så ville de kanskje skamme seg? ved å være egoistisk nok til å kjøpe sex av ukjente sette de seg selv og familien i faresonen. Det er ikke få som har ubeskyttet sex for så å gå hjem å ha seg med konen/samboer etterpå. Å skylde på at de får for lite sex hjemme er som å oppføre seg som et barn - "alle andre får lov, hvorfor ikke jeg"... Dett er som kjent verdens eldste yrke, og eksisterer i dag nettopp fordi det er noen som vedlikeholder det.

@John St. hævder, at jeg vil fratage prostituerede muligheden for at ernære sig som prostituerede.

Det er ikke sandt, det vil jeg under ingen omstændigheder. Jeg vil have bremset op for at for at mange nye rekrutteres til prostitution iblandt unge og i udlandet og jeg vil have ændret holdningen i samfundet, så der bliver større afstandtagen til rufferi og udnyttelse af udenlandske prostituerede.

Jeg så gerne at prostituerede lettere kunne deles om lokaler, men har ikke set noget fornuftigt forslag indtil nu.

Jeg så også gerne en løsning på at mange østeuropæere udnytter tre måneders turistvisum til prostitution, men har ikke set et brugbart forslag endnu.

Jeg så gerne en prop i tilstrømningen af prostituerede fra andre lande, men kender ikke løsningen

Generelt så jeg gerne lovens muligheder udnyttet bedre af politiet.

Bordeller, hvor udenlandske prostituerede arbejder i døgndrift på slavelignende vilkår burde bestormes og efterfølgende lukkes.

Bagmænd, som tjener styrtende, burde tages i kraven og retsforfølges for rufferi.

Mænd, som indgår ægteskab med udlændinge, som herefter udnyttes til sexarbejde, burde stoppes.

Tak for gode input, Søren R og MarieLouise! Det kan godt være anstrengende at føle sig alene på skansen. Især når Vibeke ikke er her, for hun har unægtelig taget et stort slæb :-)

Og ja, Marie Louise, der er en gruppe hårde prostitutionstilhængere, som kører meget offensivt frem. Det gjorde de også op til 8. martsarrangementerne, hvor de opildnede hinanden til kamp mod os andre på Søs Luders hjemmeside.

Det fandt jeg ud af ved at google mit eget navn på hendes hjemmeside. Så kunne jeg se, hvordan nogle havde erklæret mig for at være naiv og "udenfor pædagogisk rækkevidde" og lignende! Det var meget morsom læsning - trods alt! :-)

Jeres forstillinger om sexarbejdet er meget langt fra virkeligheden. Jeg kan høre, at I tror allle sexarbejdere bare ligger sig og giver adgang til deres kroppe.

For det første giver vi ikke afkald på selvbestemmelsesretten. Hvorfor tror I det? Hvad er det der foregår i hovedet på jer?

Vi giver ikke andre rådighed over vores krop.

Hvordan tror I det er? .. at vi tager mod pengene og så ligger os og lukker øjnene imens kunden gør hvad fanden han vil med vores krop?

Hvilken almindelig mand har lyst til det? Er der en mand herinde, som vil stille sig frem, og fortælle os andre, at han gerne vil betale rigtig mange penge for at få lov til at stikke pikken ind i krop.

Det er simpelthen for dumt. I må gå ud fra, at både sexarbejdere og kunder kommer fra en helt anden planet.

Hvis nogen overlader deres krop i nogen varetægt så er det lige omvendt. en meget stor del af kunderne lader sig binde, lader sig piske, lader sig seksuelt bruge, lader deres krop helt fysisk overgå til sexarbejderens varetægt. andre overlader deres krop til sexarbejderens kærtegn, kys og blide favntag. Og så er der en lille del som ønsker tilladelse til at lege med sexarbejderens krop, men hun mister da ikke selvbestemmelsesretten et øjeblik af den grund.

Nanna skrev længere oppe "Jeg vil hellere sige, at I sælger seksuelt samvær under forskellige former, at I stiller jeg sexuelt til rådighed i et givent tidsrum indenfor visse, aftalte grænser. I giver andre rådighed over jeres krop til deres egne formål. "
Jeg kan godt gå med til at vi sælger "seksuelt samvær", men for mig er seksuelt samvær altså ikke det samme som at give andre rådighed over min krop. jeg ved ikke hvordan det er for Nanna? Jeg gætter på, at hun ikke synes, at hun giver andre rådighed over sin krop, når hun er seksuelt sammen med dem? Hvorfor tror hun at det er tilfældet når sexarbejdere har seksuelt samværd?
Men nu er det selvfølgelig mit sexliv vi debatterer her, hvorvidt jeg er swinger og har mange mænd. Det er såmænd også ganske interessandt, mit sexliv og det kan vi sikkert snakke længe om.
Men det hører faktisk til mit privatliv. Og hvis jeg skal fortælle om mit privatliv i denne tråd, som handler om mit arbejdsliv, så er det mindste man kan forlange, at I også fortæller lidt om jeres, sikkert dødinteressandte sexliv. Eller er det måske slet ikke relevant i forhold til jeres holdninger til mit arbejde?
Jeg vil også gerne være fri for lommepsykologi ala den Marie-Louise kommer med om psykisk distance og forsvarsmekanismer.
Hvis vi kunne hæve debatten lidt fra mig som person og fokusere på emnet, kunne det være rart.
Marie-Louise skrev forøvrigt noget interessandt "Ligesom en luder engang fortalte mig, at man burde have fagforeninger, for at have et modspil mod bordelmutters forskellige urimelige krav."
Jamen kære, det er jo det vi kæmper for. Men hvordan pokker kan vi opnå almindelige rettigheder når vi ikke engang er anerkendt som fag. Og den nødvendige "bordelmutter" må ikke eksisterer, vi er henvist til halvkriminelle typer. Tænk lige hvis der blev stillet krav til en bordeludlejer om at forholdende skulle være i orden på bordellet, hvis man åbenlys kunne fortælle hvad det kostede at leje sig ind og kunne få en kvittering så man også kunne trække det rigtige beløb fra i sit eget regnskab.
Det er det vi ønsker.
Det er rigtigt, at vi arbejder forskellige steder i landet, vi tager derhen hvor kunderne er. Hvorfor skal vi ikke have lov til at leje lokaler af folk som tjener penge på at udleje erhvervslokaler. Hvorfor skal vi henvises til kriminelle eller håbe på at møde sande filantroper i erhvervslivet. Hvor er støtten og hjælpen til os, når vi diskrimineres så groft?
Hvis I bekymrer jer så meget over netop de mennesker, som udlejer lokaler i sexbranchen, men ikke bekymrer jer om andre mennesker som tjener penge på at udleje lokaler til andre erhverv, hvad så med at ligestille de to grupper. Enten gøre det helt ulovligt for alle at udleje lokaler til erhverv, eller også gør det lovligt for alle.
Og til Søren R´s bekymring, om at vi tvinges til at udbyde superfransk fordi nogle gør det. Det er noget sludder. Der er nogle som tilbyder græsk, andre tilbyder det ikke, nogle tilbyder kys, andre gør det ikke. Jeg tilbyder af naturlige årsager ikke spansk, det gør en meget stor del af branchen. Det driver mig da ikke ud af branchen eller til at få brystimplantater. Det er noget sludder og hvis I var i branchen ville I vide det.
Det er nok den branche som man ved mindst om, men alligevel tror alle, at fordi de selv har dyrket sex, så ved de alt om sexarbejdet.

Er der en mand herinde, som vil stille sig frem, og fortælle os andre, at han gerne vil betale rigtig mange penge for at få lov til at stikke pikken ind i krop.

Det afhænger af forspillet. Hvis det består i at lire feministbavl af sig, kan det være det samme.

Hejsa!
Jeg har også fuldt debatten, uden at kommentere, indtil nu. Men det bliver jeg da vist nødt til, nu hvor prostitutionsmodstanderne er godt i gang med at offergøre sig selv, og gøre de andre debattører til nogle slemme perfide personangribere.

Jeg synes klart, at prostitutionstilhængerne har leveret de bedste argumenter og de mest saglige indslag i denne debat. Jeg kan ikke se, hvor de er blevet personlige, eller har angrebet nogen. Jeg tror, at uenighed og gode argumenter forveksles med personlige angreb.

Jeg håber, at de prostituerede bliver ved med at kæmpe for deres rettigheder.

Sus, du får det til at lyde som om det var mindre fint og almindeligt at en prostitueret "bare" har samleje med en kunde. Det håber jeg ikke du mener, for du har tidligere skrevet, at mange kunder faktisk var ret almindelige og bare ønskede almindelig sex. Men det varierer sikkert og du har jo din profil og andre en anden, så det er nok forskellige ønsker lidt efter hvem kunden opsøger.

Jeg er glad for at du skriver:

"Jeg kan godt gå med til at vi sælger "seksuelt samvær", men for mig er seksuelt samvær altså ikke det samme som at give andre rådighed over min krop."

Måske du også kunne gå med til at man bare sagde, at prostituerede sælger sex. Så er det ikke specificeret. Så er det en bred betegnelse. Men alle ved, hvad det handler om.

Du skriver også om problemer med bordelmutters urimelige krav. Hvilke krav kunne det dreje sig om? Er det for høje betalingskrav?

Men det kan konkurrencen vel modvirke. Man søger hen, hvor forholdene er bedre. Og finder andre prostituerede, som vil være med til at starte en klinik. Sparer penge op og tåler besværlige bordelmuttere i en periode. Hvorefter man siger farvel og goodbye og starter for sig selv. Og er naturligvis mere rimelig end den anden bordelmutter. Kan dette ikke lade sig gøre?

Du skriver også:
"Tænk lige hvis der blev stillet krav til en bordeludlejer om at forholdende skulle være i orden på bordellet, hvis man åbenlys kunne fortælle hvad det kostede at leje sig ind og kunne få en kvittering så man også kunne trække det rigtige beløb fra i sit eget regnskab.
Det er det vi ønsker."

Altså: i ønsker at staten skal sikre, at det bliver billigere for de prostituerede at sælge sex fra et bordel. Men ærlig talt: burde den frie konkurrence ikke stå for prisfastsættelsen? Og kunne I ikke bare anmelde for rufferi, hvis der tages ågerpriser? Det ville da effektivt kunne stoppe den slags. Især hvis I selv var parate til at tage over. Lav jeres egne bordeller på jeres præmisser, hvis det er det, I vil. Men lad være med at sige at staten skal regulere jeres branche. Andre må også betale markedspriser.

Prisen, som samfundet kommer til at betale for legaliseret rufferi, er alt for høj. Det vil lokke flere til at prostituere sig, når man ligefrem begynder at annoncere efter ludere i dagbladene. Det gør man trods alt ikke i dag.

Du skriver også:
"Det er rigtigt, at vi arbejder forskellige steder i landet, vi tager derhen, hvor kunderne er. Hvorfor skal vi ikke have lov til at leje lokaler af folk som tjener penge på at udleje erhvervslokaler. "

Jamen, det må I da også gerne med den nuværende lovgivning. Og det sker jo også. Det er først nå lejen er ekstraordinær høj, at det er rufferi.

I er ikke diskriminerede. I kan eje ejendom som alle andre og bruge det til jeres formål. I fortæller selv, at jeres indtjening er højere end andres. Derfor kan jeg ikke se, at I er økonomisk diskriminerede i vores samfund. Hvis I bare ønsker at tjene endnu mere end nu, kan jeg ikke se at det er et formål, som samfundet skal støtte.

På en måde er det jo fristende bare at give Anna ret,

Min vurdering er imidlertid at det er noget andet vi skal have fat på her. De seneste 50 meters indlæg er en skindiskussion på den måde at man tilsyneladende diskuterer én ting (for og imod en række argumenter omkring prostitution). I virkeligheden er det noget andet, der diskuteres (en værdidiskussion: er det i orden at ægtemændene har mulighed for at forlade deres ægteskabelige base og muntre sig, og at kvinder kan tjene penge på dette).

Skindiskussioner er hyppigere end man måske skulle tro - de er f.eks. overvejende i den politiske debat - og har bl.a. den kedelige (og underholdende) konsekvens, at parterne aldrig vil blive enige. Da argumenterne går på det man tilsyneladende diskuterer, hører man aldrig dét gode argument der kan rokke en i det man i virkeligheden argumenterer for.

Det ville egentlig være frugtbart hvis de prostitueredes dagligdag og venstrefløjens fordækte håndsrækning blev diskuteret for sig, og værdidiskussionen blev ført med åben dagsorden for sig.

@Anna

Hvis det er mig du hentyder til, så har jeg meget svært ved at se, at der skulle ligge en offergørelse af nogensomhelst i at konstatere at debatten ikke længere bevæger sig. Hvor bliver dine argumenter i øvrigt af - gode såvel som dårlige?

Nanna skriver :
"Vi er skabt til at have sex af lyst, ikke ud fra hvem som tilkøber sig en ret til sex."

Javel ja, det forklarer så hvorfor unge kvinder gifter sig med halv- og hel-gamle
rigmænd, ikke sandt ? Hvor er jeg dog træt af den offer-rolle dyrkning, som
om kvinder er uselvstændige får uden rygrad ..

@Peter Olsen
Er det offer-rolle dyrkning jeg bedriver? Forhold dig hellere konkret til de diskuterede emner i stedet for at lade dine fordomme gå ud over andre.

Vi er skabt til at have sex af lyst, ikke ud fra hvem som tilkøber sig en ret til sex

Det lyder rigtig nok. Dog hævdes det fra pålidelig kilde, at manglende lyst er en sygdom, der bør og kan behandles.

Jeg argumenterer ikke, da jeg faktisk endnu er i tvivl om min mening i denne sag, og jeg ikke ved noget om den. Derfor læser jeg med her.

Jeg er bare ikke enig i, som Maria Louise (tror jeg det var) skrev, at prostitutionsmodstanderne udsættes for personangreb.

Så, Vibeke, medmindre at du er Marie Louise, så nej, var det ikke dig jeg hentydede til.

@Høgen
Ang. en værdidiskussion, så ved jeg ikke hvad det nytter at diskutere gifte mænd, der går til prostituerede. Det er jeg naturligvis generelt ikke begejstet for, men det er jo ikke et anliggende for lovgivningen at bestemme her.

Jeg vil bare have nogle fornuftige rammer, så prostitution kan eksistere i samfundet på en rimelig måde uden at genere folk, uden at rekruttere unge og udlændinge, uden trafficking, uden prostituerede, som arbejder i døgndrift og umyndiggøres og uden at folk generes i deres dagligdag af bordeller eller ludere, som antaster dem på gaden.

Og så vil jeg gerne undgå, at børn prostituerer sig. Det er vist meget sjældent i Danmark. Sådan skal det gerne blive ved med at være. Og vi skal ikke være en magnet for udenlandske prostituerede.

@Nanna :
Ja, det er offer-rolle dyrkning.
Selv når prostituerede selv siger at de er frivilligt i "branchen" og frabeder sig andre kvinders bedrevidende holdning, mener alle i
barmhjertige samaritanere at "de skal hjælpes" osv osv .
Som om disse kvinder ikke er i stand til selv at tage et valg og overskue konsekvenserne af det . Her taler jeg naturligvis ikke om "handlede" kvinder,
det er slaveri og skal bekæmpes med næsten alle midler, men de kvinder der selv er gået frivilligt ind i "branchen" ? Bland jer uden om, det er deres valg .
Hvad er det for "fordomme" du hentyder til ?
At unge kvinder gifter sig med gamle rig-mænd ? Det er næppe nogen fordom, vis mig en ung kvinde der gifter sig med en gammel fattigrøv og jeg skal genoverveje mine "fordomme"

Ang. en værdidiskussion, så ved jeg ikke hvad det nytter at diskutere gifte mænd, der går til prostituerede. Det er jeg naturligvis generelt ikke begejstet for

Det begejstrer heller ikke gifte mænd , at gifte kvinder fraterniserer med journalister.

Anna og Peter Olsen - jeres debatstil er ikke andet end hadske personangreb og fnidder. Men klap hinanden på skulderen i jeres fordømmelse af andre. Vi havde faktisk en seriøs debat, hvor vi diskuterede LØSNINGER indtil I trådte ind uden at bidrage med noget positivt.

Vi havde faktisk en seriøs debat, hvor vi diskuterede LØSNINGER indtil I trådte ind uden at bidrage med noget positivt.

Er der et specielt problem, du har i tankerne, når du snakker om LØSNINGER.

Det var dog en underlig tankegang. At tage for givet at mennesker, der gifter sig, ikke gør det af kærlighed. Hvorfor skulle de ikke gifte sig, fordi de holder af hinanden? Det er som om prostitution præger enhver relation mellem mennesker, hvis man spørger visse mænd. Tror I overhovedet på, at der findes kærlighed? Igen vil jeg understrege min pointe - I lever i en anden verden end jeg, jeres menneskesyn ligger uendeligt fjernt fra mit.

Til Vibeke

Jeg har aldig stemt på andet end SF men er et hundrede procent uenig med SF når det gælder indførelse af Svenske og norske forbudstilstand. Der er i mine øjne et kæmpe tilbageskridt. Jeg beklager ikke mindst også at se at en gammel bekendt af mig Peter Thilst er steget på den vogn.

Jeg er en mand, jeg er noget så gammeldags som traditionel PH frisindet kulturradikal af overbevisning.

Jeg har også kendt mange sexarbejdere, også enkelte der havde brug for hjælp til at komme ud af miljøet. Men har desvæære ikke til idag købt ydelser, det var ikke nødvendigt for mig. Men det er meget sansynligt at jeg vil gøre det en dag og jeg vil gøre det uden den mindste dårlige samvittighed. Typer som Søs er der mange af og vi ville sikkert komme vældig godt ud af det med hinanden i lidt frækt samvær skulle behovet opstå. Desuden har jeg i visse tilfælde været med til at arrangere for handikappede og for et par års siden i et enkelt tilfælde en ung mand der havde problemer at han fik hjælp hos en sød sexarbejder.

Til Nanna,
jeg respekterer din argumentationsform fordi jeg har noteret mig at du imodsætning til alle andre tilhængere af hvad der i mine øjne er ideer om reaktionære højreorienterede lov-overgreb, i det mindste lytter til og kan lytte og debattere med folk som Søs og det glæder mig.

Det er netor her det jeg kalder ’fascismen’ kommer ind. Det er når man beslutter at man ikke vil hører på andet end hvad men selv mener og når man mere eller mindre åbenlyst gør som enkelte øjensynligt gjorde på den konference. Betegner enhver der mener noget andet end en selv som lidende af ’falsk bevidsthed’. Den slags lugter fælt af sovjetiske tilstande hvor man er godt på vej ud i at sendte dissidenter til psykiatriske fængsler for at de kan blive helbredt for deres vrangforestillinger Nanna.

På den ene side forlanger arrangørerne at sexarbejdere skal stå frem åbent med eget navn og adresse, og på den anden side skal de selv samme sexarbejderre se sig selv betegnet som mennesker der er depraverede og psykisk syge og afsporede individer når de åbent og ærligt beskriver deres arbejde og fortæller at de er glade og trives med det, hvad mange rent faktisk gør.

Hvis der er nogen der er syge så er det dem der er så indsnævrede i deres hoveder at de mener at sex også for alle os andre med djævlens vold og magt skal være noget der er tæt forbundet med kærlighed, parforhold og missionærstillinger. Vi er mange der dyrker sex frit og udelukkende for nydelsens og variationernes skyld og mener at folks sexliv børe være noget lovgivningen og statens skal holde nallerne fra.

Vibeke
Så du mener at Fru Janni Spies giftede sig af kærlighed med den gamle lider buk HA HA.

Vågn op og de dig omkring. Der er titusinder af kvinder der gifter sig med rige gamle mænd og gør det udelukkende fordi de så dermed er blevet ansatte som luder til en høj livstidsgage.

Hvad vil i forbudselskere gøre ved det? Vil i også forbyde dette.

Her er tale om vaskeægte prostitutiuon. I den forstand at unge kvinder sælger sig selv til højest bydende.

Almindelige massagepiger og søde kvinder som Søs ovenfor sælger aldrig sig selv for penge, De sælger ydelser. Det er redelige og ærlige folk, som sætter klare og tydelige grænser.

I er ude på et skråplan venner

Hvis du vil ind med forbud burde du lave forbud mod det Jannie gjorde da hun solgte sig selv til længst hednegangne Simon Spies, det var i sandhed prostitution i den mest renlivede og ubehagelige form og hun fik tilsyneladende også skader af det.

Vibeke
dit menneskesyn er snævert, naivt og præget af at du kender for lidt til verden uden for din egen ægteseng.

Ægteskab har i historisk tid stort set aldrig handlet om kærlighed. Kærlighed og ægteskab er historisk set undtagelse ikke reglen. Det har hovedsaligt handlet om magt, penge, børn, temporaær tryghed og i uendeligt mange tilfælde om at kvinder blev solgt eller solgte sig selv til højestbydende mand.

Sig mig lever du slet ikke i denne verden? Eller er du bare fuldkommen blind?

Hej Nanna

Jeg kan forstå at ganske almindelige mennesker ikke er velkommen i denne tråd. Jeg var uenig med Marie Louise og nu kalder du mig de værste ting.

Jeg tror jeg gør ligesom Vibeke, nemlig stopper her.

HB Rasmussen

Ristinges seneste par kommentarer er symptom på en god portion mandligt selvhad. Et selvhad, der som grundregel går ud på at man som mand ikke er værd elske, og slet ikke hvis man er gammel eller lidt for tyk. Man skal så at sige gøre sig fortjent til at blive elsket. Og til det kan man tage penge i anvendelse.

Dette selvhad tjener luderne penge på.

Derfor er luderne mandeundertrykkere. De fastholder selvhadet. Alle ved jo godt, at det er en illusion, når luderen spiller sit spil og indkasserer pengene bagefter. Hvorefter manden kan gå hjem, bekræftet i sit selvhad, og at det kun er pengene, der gør ham værd at elske, og at hans pik er så ulækker, at han skal betale for at få nogen til at røre ved den.

Mindst 14% af alle danske mænd er selvhadere. Dér er markedet.

Men ikke nok med det - som jeg gjorde opmærksom på længere oppe i tråden, så lever vi også I et samfund, hvor vi mener, at handicappede ikke er værd at elske. Derfor kan de kun få sex på timebetaling - og for pigernes vedkommende ikke engang det, men kun plasterstatninger - og aldrig et reelt kærlighedsforhold. At sørge for at opretholde den situation for dem, kalder vi at "hjælpe".

Som jeg ser det, er det dybest set et udtryk for, at der findes en kollektiv væmmelse ved mennesker, der ikke lever op til nogle helt bestemte kropslige standarder - og det gør handicappede ikke. Gad vide, hvordan handicappede teenagere har det med, at deres venner og veninder kan se frem til at få kærester, der har lyst til at sove sammen med dem hver nat, imens socialpædagogerne fortæller dem, at det eneste, som de kan gøre sig fortjent til er, for drengene vedkommende sex med prostituerede til taxameter pris og for pigernes vedkommende et massageapparat. Hvad siger det for øvrigt om socialpædagogers syn på de to køn?

@Anna, du har taget ensidigt og klart parti for den ene side og groft fordømt debatstilen hos den anden samtidig med at du spiller uvidende og fremstiller dig som ”et ganske almindeligt menneske”. Den martyrrolle, du har beskyldt os for at spille, spiller du selv, når du påstår, at debatten her ikke kan rumme et almindeligt menneske som dig. Det kan den godt, men dårlig debatstil kan kvæle enhver debat.

Du var ikke bare ”uenig” med Marie-Louise men antydede, at hun talte usandt, da hun fortalte om hvor hård tonen kan være i debatter som denne. Vi, som har prøvet det, ved det, for vi har mærket det på vores egen krop. Men vi prøver at komme videre og forsøger os med en dialog. Derfor kom din indblanding på et meget uheldigt tidspunkt.

Jeg er ikke forbudstilhænger, men jeg synes, det kammer over, når man begynder at sammenligne prostitution og ægteskab. Læg mærke til, at f.eks. Sus ikke har lavet denne sammenligning; kun visse mandlige debattører.

Selvfølgelig er ægteskaber historisk set ikke først og fremmest baseret på kærlige følelser, men det er de jo trods alt i dag, i vores kultur. I Danmark anno 2008 er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det er reglen og ikke undtagelsen, at kærlige følelser spiller den absolut primære rolle, når folk beslutter sig for ægteskab.

Selv hvis vi antager, at sådan en som Janni Spies var helt blottet for varme følelser for sin daværende, rige ægtemand (men hvorfor skulle man være blottet for følelser for manden, fordi han er velhavende? Bliver penge i sig selv til en direkte hindring for kærlighed i hovedet på danskere, som er indoktrineret med lighedskulturen og "alle penge er noget skidt, undtagen dem, der kommer fra de offentlige kasser"? I så fald har visse prostitutionstilhængere en tankegang, der nærmer sig forbudstilhængernes "det er grimt, når penge og sex bliver blandet sammen" i betydelig grad), så levede hun sammen med ham i X antal år, og vi må formode, at deres samliv har udviklet sig ligeså komplekst som i ethvert andet ægteskab.

Flere års samliv, eventuelt med fælles børn, vil i 90% af tilfældene være usammenligneligt med 30 minutters seksuelt samværd mellem to ret beset fremmede mennesker til en på forhånd aftalt pris. Hvis man ikke indser dette, er man ualmindeligt afstumpet.

Og jeg tror heller på, at man ikke indser det - det er en pseudo-argumentation.

Hvorfor skulle en sådan sammenligning være nødvendig for at forsvare prostitution? Jeg synes, det kan forsvares på andre og helt reelle måder. F.eks. at visse ægtemænd har mulighed for at få deres seksuelle behov tilfredsstillet, uden at skulle anskaffe sig en elskerinde, der kunne være en trussel mod ægteskabet. Utroskab må være op til den enkeltes moral, og naturligvis kan man sige meget skidt om det, men for mit vedkommende tror jeg faktisk, at prostituerede har hjulpet flere ægteskaber, end de har ødelagt.

Det er desværre urealistisk for mange mennesker at tilfredsstille deres seksuelle drifter helt og holdent indfor rammerne af et monogamt parforhold.
Hvis man kan, er man da bare heldig - det er praktisk på denne måde at kunne indordne sig under de kulturelle normer. Men det er langtfra en selvfølge, uanset hvor godt og fornuftigt, man er i stand til at tale med sin partner.

Ristinge ophøjer prostituerede på en kvalm og pladderromantisk facon. Jeg håber da ikke, han har ret i, at de typisk er sådan nogle fesne, hjertensgode og djærve piger som er så ærlige, som dagen er lang. Jeg håber, de fleste af dem er nogle selvstændige, spændende og dejligt kyniske kvinder, der gerne små-hustler her og der, når det kan betale sig... Kort sagt som hverken er bedre eller værre end os andre kvinder.

Det er mærkværdigt og opsigtsvækkende, at nogle mænd har en så ubændig trang til straks at dele alle kvinder op i to - i Ristinges tilfælde de "onde" kvinder, der gifter sig med mænd, der har flere penge end dem (i så fald er der utroligt mange onde kvinder, eftersom de fleste mænd tjener flere penge end de fleste kvinder), og de "gode" og ærlige prostituerede, som bare skal have en enkelt tusse for at være med på noget helt ukompliceret frækt (hvilket naturligvis skyldes, at den tusse ikke er den eneste, de tjener den dag).

Diskussionen bør ikke dreje sig om usympatiske versus sympatiske mennesker, men om, at prostitution er kommet for blive, i høj grad fordi de to køn er født med forskellig sexdrift fra naturens side, som man ikke kan ændre på via diverse velmenende kulturelle tiltag. Og spørgsmålet er så, hvordan man bedst sikrer, at prostitution kan foregå under så anstændige forhold, som det nu er muligt i den branche.

Man må anerkende prostitutionens eksistens akkurat på samme måde som vi i velfærdsstaten har anerkendt, at ikke alle kan bidrage på arbejdsmarkedet, og at man må forholde sig til dette som et uforanderligt faktum. Enten må man indirekte slå disse mennesker ihjel ved at lade dem dø af sult, eller også må man hjælpe dem økonomisk, så de kan overleve til trods for deres manglende evne til at forsørge sig selv. Vi har heldigvis valgt det sidste.

Ja, Nanna, det er skideirriterende at debattere med martyrer, ikk?

Nu vil du bemærke at det ikke var mig der startede med at sammenligne med ægteskaber, men det er nu altså en kendsgerning at kærlighed kun undtagelsisvis er grundlag for ægteskab og at det ofte ikke er det bedste grundlag. Du er da velkommen til at tro at 20 årige Janni var så forelsket i 70 årige Simon Spies at hun også ville have giftet sig med ham om han havde været pensioneret skolelærer. Men du befinder dig i et noget blåøjet mindretal.

Og nej ægteskaber er helle ikke idag først og fremmest baseret på kærlighed, andet måske i de vestlige lande. Globalt set er det stadig først og frtemmest et kontrakt forhold.

Jamen jegf er da ikke uenig i Camilla at man kan blive stangliderlig og endogforelsket ved tanken om mange penge, men hvorfor skal den slags kun være forbehold velhavere?

Hvad har sex og kærlighed i øvrigt med hinanden at gøre Vibeke, og hvorfor skal du absolut trække dine værdier ned over hovedet på andre? Hvorfor skal en handikappet eller bare sådan en som mig tvinges ind i et kærlighedsforhold, når nu det vi gerne vil ha bare er lidt uforpligtende lir i lagkagen?

HB Rasmussen mener at jeg er selvhader, hvordan han når frem til den besynderlige konklusion ved jeg ikke. Men jeg kan forsikre Rasmussen om at det er jeg ikke og det var de øvrige jeg nævnte heller ikke. Rasmussen synes at have et besynderligt indsnævret forhold til sexualitet.

Kærlighed og sex er for mig og mange andre to forskellige ting, det er da en ny og dejlig dimension når det kan forenes, Men hvorfor kan det ikke bare få lov til også at være en dimension med lyst og leg og hvorfor skal vi der ikke vil leget efter Rasmussen Vibeker eller andres tilsvarende nprmer pludselig med statsmagten i hånden tvinges til at lege efter jeres temmelig snævre moralbegreber. Hvorfor skal jeg absolut tvingest til at være som dig HP Rasmussen når jeg nu er af den opfattense at du lyder som et forbandet dårligt knald. Det er deri fascismen fra de der forbudsfolk ligger, vi skal tvinges til at leve efter moralbegreber udstukket af et par tøre finker som ligner en hønserøv i ansigtet og spopm i flere tilfælde har læst sig syge på teologisk institet. Jeg er sgu ikke kristen og jeg gir fanden i kristne moralister og er ret ligeglade om de er SF’ere (som jeg selv) eller Radikale. Hvis jeg en dag for lyst til at købe en sexual ydelse så gør jeg det med stor glæde og moralisterne i mit gamle parti får fingeren - Giv mig Poul Henningsen og fej så snerperne over i Reden

Jeg advokere i øvrigt ikke for at nogen skulle være mere lykkelige i denne profession end andre, jeg fastholder bare at de der virkelig er ulykkelige og har brug for hjælp ikke bliver reddet at forbud, de bliver bare drevet under jorden.

Sider