Læsetid: 8 min.

Det var ment som en håndsrækning, men blev oplevet som et overgreb

Intentionerne var ædle ved mandagens storstilede høring om prostitution i Danmark. Desværre endte dem, der skulle hjælpes, med at blive alvorligt såret
Man ser hvad man vil se. De sexarbejdere, der var tilstede på den konference, som Kvinderådet havde arrangeret, følte sig befamlede over kun at blive talt om, uden at nogen tilsyneladende var interesserede i at høre, hvordan de selv oplever deres liv

Man ser hvad man vil se. De sexarbejdere, der var tilstede på den konference, som Kvinderådet havde arrangeret, følte sig befamlede over kun at blive talt om, uden at nogen tilsyneladende var interesserede i at høre, hvordan de selv oplever deres liv

Karim Sahib

Indland
6. juni 2008

Det handlede om at blive klogere på købesex. Hvem køber, hvem sælger? Er de ofre eller erhvervsdrivende? Hvad sælger de, hvorfor gør de det, og hvad skal samfundet gøre ved det? Frem for alt: Kan vi lære noget af svenskerne, der har kriminaliseret 'torsken', som sexkunder benævnes hinsidan.

Små 200 mennesker var samlet i landstingssalen på Christiansborg, og intentionen syntes ikke til at tage fejl af: Vi skal finde ud af, hvordan vi løser de problemer, der er forbundet med sexindustrien; hvordan hjælper vi dem, der har brug for hjælp. Paradoksalt nok endte dem, der skulle hjælpes, med at føle sig misbrugt:

"Det, jeg har oplevet i dag, er den største menneskelige nedværdigelse. Jeg var engang udsat for en voldtægt, men det her er værre," sagde Pernille bagefter. En anden sexarbejder, Sus, følte sig "krænket, overhørt og undertrykt", mens Maj kaldte det "modbydeligt, rent ud sagt. Jeg føler mig psykisk voldtaget".

Forinden var gået syv timer med oplæg fra en lang række personer, hver især med deres tilgang til emnet: Sociologen, antropologen, filosoffen, juristen, repræsentanter fra kvindeorganisationerne og politikere fra Danmark og Sverige. Nogle var imod at kriminalisere kunderne, andre var for; nogle snakkede om at sikre de prostitueredes rettigheder, andre om at sikre samfundets værdier.

Som for eksempel Peter Thielst, filosoffen, der var første person på talerstolen. Han forklarede, at det i bund og grund er et spørgsmål om, "hvad der skal være til salg på samfundets hylder". Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse udbuddet af ftalater, revolvere og lignende skadelige produkter, og det samme bør gøre sig gældende med købesex, lød argumentet. Om ikke andet, så "for at vise, hvilket civilisatorisk niveau vi er nået op på". Peter Thielst beklagede den forbløffende kulturelle holdningsløshed ikke mindst hos beslutningstagerne, "der insisterer på undersøgelser og redegørelser", inden de forholder sig til problemet. Han kaldte det "patriarkatets inerti" og efterlyste stillingtagen nu.

Næste taler var det svenske riksdagsmedlem Carina Ohlsson, der fortalte om prostitution fra et svensk perspektiv. Hun refererede fra ransagningen af et bordel, hvor en kvinde havde været tvunget til at være sammen med 450 mænd på 40 dage. "Systematisk tortur," som hun kaldte det. Da det efterfølgende blev påpeget fra salen, at der i nævnte tilfælde tydeligvis var tale om trafficking, svarede Ohlsson, at der "ikke er skarpe grænser mellem almindelig prostitution og menneskehandel", og nævnte så Stockholm-syndromet (et psykologisk fænomen, opkaldt efter en gidseltagning i den svenske hovedstad i 1973, hvor ofrene udviklede positive følelser over for forbryderne og negative følelser over for politiet, red.) som en forklaring på, hvorfor de prostituerede af og til så anderledes på sagen.

Den spredte hovedrysten og de slet skjulte mishagsytringer fra salen var kun forvarsler om de protester, der skulle komme senere.

Først fik europaparlamentariker Britta Thomsen (S) ordet for en kort kommentar, og mindede om, at prostitution i dag er en alvorlig sag med menneskehandel og kyniske bagmænd. "Det er ikke længere bare Karen i kæret, der giver en handicappet et blowjob", som hun sagde.

Selvbedrag eller voldtægt

En kvinde på bagerste række fik ordet. Hun præsenterede sig som Lise, tidligere gadeprostitueret og hjemløs.

"Nu har jeg været til flere af den her slags forsamlinger, og jeg går altid herfra og føler mig voldsomt krænket. Hvorfor føler jeg mig så krænket?" spurgte hun for selv at svare:

"'Karen i kæret, der giver handicappede et blowjob' - hvad er det for en måde at omtale andre mennesker på? De overgreb, jeg eventuelt har lidt som sexarbejder, er intet at regne for dem, jeg bliver udsat for her. Det er her i salen, overgrebet finder sted. Det er her stigmatiseringen sker, sagde hun, mens hun kæmpede med en stemme, der var ved at knække over.

"Men mine udtalelser bekræfter jo så nu, at jeg lider af Stockholm-syndromet. Jeg har efterhånden 10 års erfaring som socialarbejder, så det bør jeg nok selv have forudsætningerne for at vurdere."

Peter Thielst replicerede:

"Hvis du er så stødt, er det nok et eksempel på, at du bevæger dig i en branche, hvor man ikke må tale om, hvad der foregår," sagde Thielst. Opgivende suk og 'nej!'-udbrud bredte sig i salen. Thielst forsatte og gav sit bud på, hvorfor de prostituerede forsvarede deres erhverv:

"De fleste af os har en tendens til at lide af det selvbedrag, der gør os overloyale over for vores arbejde."

Protesterne blev højlydte, en ung kvinde på forreste række vendte sig forarget i sædet. Pernille, som hun hedder, fik senere ordet. Efter en hel dag med fornedrelser, vidste hun dårlig nok, hvor hun skulle starte, forklarede hun:

"For det første: Jeg er ikke prostitueret, jeg er sexarbejder. For det andet: Jeg sælger ikke min krop, jeg sælger en ydelse. Og nu får jeg så at vide, at 'det er falsk bevidsthed, Pernille'. Jeg er rasende. Det, jeg har overværet her i dag, er et overgreb. Det svarer til at blive voldtaget."

Pernille uddybede efter høringen:

"Jeg blev nødt til at komme med et udbrud. Det var simpelthen for meget. Jeg har ikke de store talegaver, så det er svært at give udtryk for sin frustration. At blive umyndiggjort af så mange mennesker på én gang ... jeg føler mig fuldstændig tom. 'Vi vil hjælpe dig,' siger de. Og så får man en kniv i ryggen."

Fra panelet forklarede sociolog Claus Lautrup, hvorfor høringen er med til at tegne et skævt billede af sexarbejde.

"Vi er nødt til at putte jer ind i en skal af total offergørelse, for vi kan ikke forstå, hvordan almindelige, fornuftige kvinder selv vælger sådan, som I gør. Det er tydeligt, at ingen af os kender en sexarbejder," sagde han, og beklagede, at debatten løber af sporet, fordi "vi udelukkende diskuterer på vores køns vegne. I stedet er vi nødt til at tage disse kvinder seriøst".

Antropolog Jeanett Bjønness understregede på samme måde vigtigheden af, at sexarbejderne bliver hørt:

"Deres største problem er, at de ikke føler sig anerkendt af dem, som taler om dem," sagde Bjønness, der er souschef ved rådgivnings- og værestedet Reden i Århus og i gang med at skrive ph.d. om prostitution og identitet. Hun understregede, at det ikke kun er i debatten om prostitution, at det skorter på anerkendelse:

"De oplever også en mangel på social anerkendelse. De har ikke tillid til det sociale system, fordi systemet taler om dem på en måde, der føles krænkende. Vi bliver nødt til at lytte til dem," sagde hun.

"Vi må spørge dem: 'Vil I hjælpes?' Og hvis ja: 'Hvad er så hjælp for jer?'"

Den svære dialog

Steen Schapiro fra Seksualpolitisk Forum tilbød før høringen at give sin taletid i panelet til repræsentanter fra Sexarbejdens Interesseorganisation, SIO, for, som han sagde fra talerstolen:

"De burde have stået her i stedet for mig. Den måde, man først og fremmest kan hjælpe dem på, er ved at lade dem komme til orde, og det, at de ikke er med i panelet i dag, er skadevirkende; at vi ikke hører deres stemmer er skadevirkende. De er vrede, og jeg forstår deres vrede."

Netop sammensætningen af panelet er et godt eksempel på, hvor svært det kan være for de forskellige fløje i debatten at komme i dialog, de gode hensigter til trods.

Kvinderådet, som arrangerede mandagens høring sammen med en række andre organisationer, havde som udgangspunkt besluttet sig for ikke at invitere sexarbejdere til at sidde i panelet. Men da en talskvinde for SIO ved navn Sus henvendte sig forud for høringen for at få officiel taletid, ændrede arrangørerne deres beslutning. Dog under forudsætning af, at hun optrådte under sit fulde navn. Som modvægt til Sus inviterede arrangørerne en tidligere sexarbejder med dårlige erfaringer fra branchen. Sus indvilligede i at opgive sit fulde navn til arrangørerne, men insisterede på kun at bruge sit fornavn over for offentligheden. Hun begrundede det med henvisning til den stigmatisering, sexarbejdere ofte er udsat for. Arrangørerne ville imidlertid ikke have delvist anonyme talere i panelet, og da Sus, ifølge arrangørerne, ikke henviste til andre medlemmer af SIO, der var villige til at optræde under fuldt navn, blev resultatet, at ingen sexarbejdere var med i de tre firemandspaneler, der var udgangspunkt for høringen. Noget, der vakte stor harme blandt flere af sexarbejderne i salen.

"Vi er ikke anset for relevante i høringen her. Vi er nægtet en stemme," lød det blandt andet fra en af tilhørerne. Ikke alle delte dette synspunkt.

"I har fået masser af taletid!" råbte en af tilhørerne hen over salen, da Maj Christensen, tidligere escortpige, for tredje gang i løbet eftermiddagen fik mikrofonen:

Men det er ikke ligegyldigt, hvilken side af talerstolen, man er placeret - om man er inviteret som taler eller som tilhører - siger Maj Christensen, der er koordinator i VIP Lounge, et netværk af og for sexarbejdere og sexkøbere:

"Jeg vil ikke kalde det taletid, når jeg skal sidde og bruge al min tid på at rette deres udokumenterede påstande. Det var den tid, jeg skulle have brugt på at fortælle om de prostitueredes hverdag. Vi kan ikke genkende os selv i det billede, der bliver tegnet af os sådan en dag som i dag."

"Det føles forkert, når andre skal fortælle, hvordan vi har det," fortsætter hun.

"Jeg savner, at vi selv kan fortælle om, hvordan vi oplever branchen og kunderne, i stedet for at høre andre fortælle om det. Man kan ikke læse sig til, hvad det vil sige at være prostitueret. Jeg havde selv fordomme om branchen før jeg gik ind i det. Og jeg ved, at de fordomme, man har i forhold til sådan et emne, kan være svære at lægge på hylden. Derfor vil vi gerne være en del af debatten og ikke bare nogen, der bliver talt om."

Maj Christensen følte sig eksempelvis forulempet, da Trine Baumbach, ph.d. i strafferet, udtalte fra talerstolen, at "staten har ret og pligt til at gribe ind, når borgeren kompromitterer sin menneskelige værdighed".

"Det er utroligt krænkende at få sådan noget at vide, fra en person som ikke ved, hvad det vil sige at sælge sex," siger Maj. "Det er som om, hun ikke tror, vi selv ved, hvad vi foretager os."

Maj blev også "gal", da Hanne Helth fra Dansk Kvindesamfund argumenterede for, at mænd ikke skal have ret til at "leje kvinders skeder, munde og anusser".

"Jeg er tilsyneladende bare en ting i hendes øjne," siger Maj. "Men det er ikke sådan, jeg oplever mit arbejde. Kunderne lejer ikke min skede, de køber min tid," siger hun. "Escort er ikke kun sex. Det handler ligeså meget om selskab. Nogle gange er det en middag og noget god vin og en hyggesnak, men selvfølgelig er der ofte sex involveret."

Paneldeltager Balder Mørk Andersen, MF for SF, var i modsætning til Maj ikke bekymret for de prostitueredes manglende taletid, for som han sagde i den afsluttende panelrunde:

"Mediernes dækning af denne høring vil ikke mangle SIO-stemmer." Og det er ikke nødvendigvis en god ting, understregede Mørk Andersen, der ikke havde stor tillid til mediernes fremstilling af dagens høring:

"Det vil være den sædvanlige viderekolportering af det drømmebillede af prostitution, som de mandlige kunder nyder godt af."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Camilla romantikere det er sådan nogen som dig - det er ikke mig - gvi mig istedet lidt lir uden at jeg skal tvangsindlægges til romantik og kærlighed og alt det fims. Jeg har ikke på noget tidspunkt romantiseret det at sælge sexuelle ydelser. Jeg anser det bare for at være en ret som burde legalisers, for at beskytte det mindretal der ryger ud i det under dårlige forhold.

Jeg fastholder at man skal være noget i retning af teolog inden i hovedet for at mene at sex uden kærlighed og ægteskab er noget svineri der skal forbydes. samt at det at sælge sexuelle ydelsewr skulle være mere prostitution og snavset end det de fleste andre lønmodtagere sælger deres arbejdskraft for. det er som oftest bedre betalt og sunderer end mange andre jobs jeg kan komme i tanke om. Det er da også tydeligt at en uforholdsmæssig stor del af dem der argumenterer på denne måde netop er teologer.

@Camilla

Hvilke videnskabelige undersøgelser bygger du dine forestillinger om, at mænd og kvinder ligefrem "fra naturens side" er udstyret med forskellig sexdrift? Og på hvilke undersøgelser baserer du din tro på, at prostitution redder ægteskaber? Jeg kender personligt til to ægteskaber, hvor den sidste ondskabsfuldhed, som manden præsenterede konen for, inden skilsmissen blev en realitet, var sine besøg hos prostituerede - underforstået var beskeden til konen: "Dit køn er ikke bedre værd end, at man kan købe det" og "din krop og seksualitet er mindre værd, end det som jeg kan få, når jeg betaler for det". Så røg de ægteskaber.

@Vibeke

Men...., dit skilsmisseargument svarer jo til argumentet om at forbud mod prostitution vil redde narkoluderen fra hendes problemer!?

Ægtefolk på den sidste del af vejen mod skilsmissen kan præsentere hinanden for mange onskabsfuldheder. Den mand, du omtaler, behøver ikke nødvendigvis gå til en prostitueret. Der er masser af andre måder han kan chikanere konen på i den sidste tid - ligesom hun kan det samme. Alt kan bruges.

Mere værdifuldt var det måske at forholde sig til et ægtepar, der oprigtigt holder meget af hinanden, men hvor den ene part har et uopfyldt behov for sex. Jeg tror, dette er et meget, meget hyppigt forekommende scenarium.

Lad os sige at han eller hun tager sig en elsker. Det er i mine øjne skidt! Det er en helt unødvendig (og med dette udgangspunkt: uforsætlig) måde at genere den anden på, hvis den bedragne part opdager det. I denne almindelige situation kan et prostitutionsbesøg i ny og næ redde et godt - jeps, jeg mener et godt - ægteskab.

Sus Luder skrev:

"Jeres forstillinger om sexarbejdet er meget langt fra virkeligheden. Jeg kan høre, at I tror allle sexarbejdere bare ligger sig og giver adgang til deres kroppe.

For det første giver vi ikke afkald på selvbestemmelsesretten. Hvorfor tror I det? Hvad er det der foregår i hovedet på jer?

Vi giver ikke andre rådighed over vores krop.

Hvordan tror I det er? .. at vi tager mod pengene og så ligger os og lukker øjnene imens kunden gør hvad fanden han vil med vores krop?

Hvilken almindelig mand har lyst til det? Er der en mand herinde, som vil stille sig frem, og fortælle os andre, at han gerne vil betale rigtig mange penge for at få lov til at stikke pikken ind i krop.

Det er simpelthen for dumt. I må gå ud fra, at både sexarbejdere og kunder kommer fra en helt anden planet."

Jeg ville gerne komme med et ærligt svar på det her, men så ville jeg bare komme til at virke ufølsom.

"Og til Søren R´s bekymring, om at vi tvinges til at udbyde superfransk fordi nogle gør det. Det er noget sludder. Der er nogle som tilbyder græsk, andre tilbyder det ikke, nogle tilbyder kys, andre gør det ikke. "

Jeg sagde jo netop, at prostituerede højere op i fødekæden sikkert kunne undslå sig , men når en prostitueret udbyder superfransk og spiller russisk roulette med sit helbred på den måde, så er det nok ikke noget hun selv har lyst til, men noget hun gør fordi der er en efterspørgsel efter det. Det siger jo noget om at det er et benhårdt marked, hvor prostituerede kan være nødt til at gøre ting, de ellers ikke ville gøre for at tjene nogle penge. Så markedet og efterpørgslen begrænser jo også den prostitueredes autonomi på den måde. Det siger forøvrigt også noget om, at nogle af kunderne ikke kan være helt rare.
Men det er typisk at fordi prostitutionstilhængere ønsker at tegne det her glansbillede af branchen og bagatelliserer de skader og risici som prostituerede er udsat for, så bliver det meget svært rent faktisk at gøre noget ved de problemer der rent faktisk er i den branche Undtagen selvfølgelig problemet med at finde nogle billige lokaler som man kan drive sin forretning fra.

"Søren R skriver bl.a.: "... det du ligesom ikke tager med i ligningen, er de magtforhold der eksisterer i samfundet ..."

Hvem har magten: De som besidder noget, andre ønsker, og som tager sig betalt for det, eller de som er nødt til at betale?"

Det jeg mente var at prostiuerede jo tit rekrutteres fra lavindkomstgrupper som umiddelbart ikke føler de har så store muligheder, Nogle af dem er decideret ludfattige, som de forskellige udenlandske prostituerede, som gør det for at tjene nogle penge til deres familie og så er der nogle der starter i det for at tjene penge til stoffer. Det er da sikkert rigtigt at der er nogle prostituerede, der føler de har en magt over deres kunder, men rent objektivt er det jo kunden, der kan bestemme, hvem han vil være sammen med og hvad er det for en form for sex der skal dyrkes. Hvis en prostitueret ønsker at overleve på det marked, kan hun nok ikke afvise for mange kunder og selv om hun kan sætte nogen grænser ved kun, at udbyde nogle former for sex er det jo til syvende og sidst kunden der bestemmer hvad der skal foregå. Så alt i alt er det jo et skævt magtforhold. Iøvrigt er det jo ikke nødtvungent at betale for sex.

RH Ristinge skrev:

"Jeg er en mand, jeg er noget så gammeldags som traditionel PH frisindet kulturradikal af overbevisning."

Jeg tror altså ikke at PH og de kulturradikale gik ind for prostitution, jeg tror mere de så det som et udtyk for samfundets sexuelle dårligdomme. Iøvrigt mener jeg at det er noget at et stråmandsargument når du mener, at kritikken af prostitution, skulle tage udgangspunkt i at kritikerne af prostitution, synes at sex og kærlighed skal hænge sammen og kun må foregå indenfor ægteskabets rammer. Det kan jeg ikke se har været et specielt brugt argument for kritikken af prostitution.

@Vibeke

Jeg ved ikke på stående fod et klap om, hvilke specifikke eller hvor mange undersøgelser, der understøtter tesen om, at mænd og kvinder har en forskellig sexdrift fra naturens side. Jeg studerer ikke biologi (og heller ikke teologi, Ristinge), og jeg har desuden aldrig oplevet, at argumenter, som inddrog resultater af videnskabelige undersøgelser for alvor har rykket ved noget i en internetdebat. Der svares altid, at undersøgelsen kunne have været udført på en anden måde, og at det derfor ikke er sikkert, at man kan sætte sin lid til resultatet, eller der bringes en anden undersøgelse på banen, der viser det modsatte. Som regel har debattørerne ikke baggrund eller reel mulighed for at kunne bedømme validiteten i de undersøgelser, de taler om.

Det er stort set frugtesløst at forsøge at diskutere på det niveau i almindelige diskussioner udenfor videnskabelige kredse... er min erfaring.

Men jeg kan anbefale dig at læse biologen Kåre Fogs bog "To køn - tre sandheder", hvori han bl.a. sætter fokus på de biologiske forskelle mellem de to køn, og hvori han inddrager og sammenligner mange undersøgelser.

Derudover kan jeg anbefale Lone Nørgaards debatbog "Sex, løgn og kvinder", hvori hun fremfører mange ikke ringe argumenter for, at det er ret usandsynligt, at mennesket skulle være det eneste pattedyr på kloden, hvor der ikke er en biologisk betinget kønsforskel på bl.a. seksualiteten og sexdriften. Hendes argumenter er bl.a. prostitution, hvor langt de fleste kunder er mænd (og som man i 1970'ernes frisindede kredse troede ville forsvinde, når alle kvinder fik et friere forhold til sex og blev villige til at dyrke sex ud af lyst, uden tanke på samfundets restriktioner. Dette er efter min opfattelse faktisk sket (altså er det ikke i noget betydeligt omfang kulturen, der holder os kvinder tilbage), men prostitution er ikke forsvundet af den grund - ubalancen mellem mænds og kvinders behov er for mig at se en evident forklaring), og porno, hvor langt de fleste, der benytter sig af det, er mænd. Kvinder, der ser porno, bliver mig bekendt ikke ringeagtet; tværtimod ønsker mange mænd ifølge min erfaring at se porno sammen med kæresten. Men kvinders interesse for dette synes simpelthen ikke at være på lige fod med mændenes; endog langt fra.

De kvinder, der gider sex og pornolege flere gange om dagen uge efter uge, gør det ikke for ingenting - de tager penge for det... Og mændene er villige til at betale i dyre domme. Go figure.

Omvendt kunne jeg spørge dig, hvorfor du anser det for at være usandsynligt, at der er en biologisk forskel i kønnenes sexdrift? (Hvad jeg fornemmer, at du gør).

Angående ægteskaber ville jeg have svaret dig nogenlunde som Høgen har gjort (og nej; heller ikke her kan jeg diske op med undersøgelser - men der er vel også noget, der hedder personlig erfaring og almen menneskekundskab?).

@Ristinge

Du har vel noteret dig, at jeg hverken er forbudstilhænger eller har påstået, at prostitution er mere "beskidt" eller forkert end andre jobs. Jeg stejler over din sammenligning med ægteskaber, fordi jeg mener, at de to størrelser er usammenlignelige; ikke fordi, det ene nødvendigvis befinder sig på et højere plan eller er bedre end det andet. Hvis det er det, man tror, når man læser mit indlæg, har jeg formuleret mig upræcist.

Der er ikke noget som helst i vejen med, at du vil have uforpligtende lir og vil fris for romantik eller bindinger. Sådan har mange mennesker det formentlig i kortere eller længere perioder af deres liv; nogle måske hele livet.

Jeg kan bare ikke sympatisere med det, jeg ser som din urealistiske ophævelse af prostituerede til kvinder, som er bedre end andre kvinder: "Almindelige massagepiger og søde kvinder som Søs ovenfor sælger aldrig sig selv for penge, De sælger ydelser. Det er redelige og ærlige folk, som sætter klare og tydelige grænser..". "Søs" (hun hedder Sus) er "sød", siger du - hvor ved du det fra - du kender hende ikke? Allerede dér begynder du at småromantisere. Jeg har også et sympatisk indtryk af Sus, men ikke mere end af så mange andre debattører indenfor dette område. Og "sød" dækker forhåbentlig ikke hele hendes personlighed. Hvis jeg kun kendte hende fra de par indlæg, hun har skrevet her, ville jeg nok lægge ud med at karakterisere hende som velbegavet. Men det er vist ikke ligeså pusse-nusset, og tilfredsstiller ikke helt dit behov for at romantisere luderen?

Ydermere er luderne ærlige og redelige, siger du. Det er de sikkert, men vel allerhøjst i samme omfang som gennemsnitskvinden. Jeg siger "allerhøjst", for hvis jeg var prostitueret, ville jeg ikke tøve et sekund med at snyde skattevæsnet i et vist omfang, da jeg jo ville være afskåret fra visse dele af den beskyttelse og hjælp, samfundet giver til andre erhvervsgrupper, og altså være nødt til at betale og sørge for disse ting selv.

Når det er sagt, skal jeg naturligvis ikke påstå, at der ikke findes prostituerede, der opgiver al indtægt til skattevæsnet.

Jeg mener, at din ophøjelse af prostituerede er problematisk - normalt er forsvarere for prostitution netop enige om, at prostituerede og deres kunder ikke adskiller sig grundlæggende fra alle mulige andre mennesker, hvilket jeg ikke er i tvivl om er det mest holdbare forsvar for prostitutionens eksistens.

Angående penge og kærlighed i varige forhold: Man kan sikkert blive liderlig alene ved tanken om penge, og det er jeg da heller ikke et øjeblik i tvivl om, at nogle bliver (herunder vel også nogle prostituerede?). Min pointe var dog ikke denne, men den åbenlyse, at penge i sig selv ikke behøver at have nogen indflydelse på tilstedeværelsen eller ikke af kærlige følelser. Det er afstumpet at mistænkeliggøre menneskers forelskelse i hinanden, blot fordi, den ene har flere penge end den anden (det være sig i princippet manden eller kvinden).

Angående Janni Spies benægtede jeg ikke, at der er en kraftig sandsynlighed for, at hun ikke til at begynde med indgik ægteskabet med den gamle Spies ud af kærlige følelser. Men jeg mener stadig, det er problematisk at sammenligne et længerevarende parforhold med et prostitutionsforhold. Jeg synes, man i en sådan sammenligning glemmer kompleksiteten og nuancerne i et langt forhold.

Jeg er udmærket klar over, at ægteskabet også i dag er baseret på kontraktforhold i mange kulturer - netop derfor holdt jeg mig til at skrive "Danmark anno 2008", da jeg nævnte et sted og en tid, hvor jeg ikke er i tvivl om, at kærlighed udgør begyndelsesgrundlaget for langt de fleste ægteskaber.

Men hvad så, hvis det er baseret på et kontraktforhold, fristes jeg til at spørge? Kan kærlige følelser ikke udvikle sig i et sådant forhold? Er det ikke lidt indsnævret at tro, at det ENTEN er 100% kontrakt ELLER 100% kærlighed?

I en kultur, jeg kender en del til, hvor mange ægteskaber er arrangerede, er det i øvrigt af høj prioritet i langt de fleste familier, at de to kommende ægtefolk selv har udtrykt sympati for hinanden efter flere møder; både for hinandens udseende og personlighed. Bevidstheden om en form for forbindelse mellem følelser og langvarige parforhold tror jeg eksisterer i alle kulturer, hvad man opdager, hvis man gider at gå i dybden med emnet.

Men jeg er godt klar over, at det er lettere at lave overfladiske pop-antropologiske sammenligninger mellem kulturer for at skaffe sig støtte til sit eget verdensbillede.

Romantiker kan jeg ikke blive fornærmet over, at du kalder mig.

Søren
jeg kan forsikre dig for at PH vender sig i sin grav ved tankem om at ville førbyde sexkøb. Ideen om at ville forbyde "prostitution" som du fejlagtigt kalder salget af sexuelle ydelser (kvinder og mænd der sælger sexuelle ydelser sælger ikke sig selv, det er en absurd påstand) er så anti kulturadikalt som noget nogensinde kunne have været. Ud over at det også er en komplet umulig opgave.

Og jo - det her er moralisering - intet andet. Der er en occult forestilling inde i nogen menneskers hoved at det at sælge sex og sexuelle ydelser er noget forkert, noget umoralsk, noget som ikke kan sammenlignes med at sælge sine hænder som minearbejder eller håndværker. Men realiteten Søren er - at der ikke reelt er nogen forskel - det er hvis vi ikke neteop mener og argumentere for at - sex og kærlighed - er snævert forbundet.

Der er en mystifikation løs inde i hovederne på jer, jeg forstår den ikke, den er okkult og religiøs i sin kærne, som jeg ser den - der er tale om en teologisk funderet helliggørelse af det sexuelle, det af alt må ikke sælges!

Dette uanset at det sælges og købes hver eneste dag over alt, På filmlerredet når unge kvinder jager velhavende mænd og i millioner af ægteskaber jorden rundt. Men I ser det ikke, I vil ikke se det.

Men det der er hovedproblemet er at I vil krænge jeres moraliserende nonsens ned over hovedet på os andre med statsmagten i hånden, og enkelte sammenligner det sgu med påbuddet om at køre med sikkerhedssle, som om det at dyrke sex er farligt eller dødbringende - det er sgu sygt - det er nypuritanisme så det batter og det af værste skuffe

Camilla
Hvor læser du at jeg siger at sexarbejderre er bedre end andre mennesker? Det er i alle tilfælde ikke en opfattelse jeg deler.

Nu var det mig der blev kaldt romantiker og jo det irriterede mig - for der er ikke et grand af romantik i mit forhold til dette her - der er derimod meget realitetstænkning i det - hvis jeg må være så fri

Lad mig så lige anholde påstanden om 'prostitution' - at sælge sex er at sælge ydelser - når nogen påstå at de sælger sig selv (det der menes med ordet prostitution) så er det en løgn. En løgn der bygger på en form for religiøs, en form for teologisering af sexualiteten, og et forsøg på at kontrollere samme. Påstanden om at sexarbejdere skulle prostuere sig selv mere end foreksempel journalister eller minearbejdere - er absurd - og en propagandistisk religiøst funderet løgn

Janni Spies prostituerede sig, hun soglgte sig selv, det tror jeg ikke at du vil kunne finde ret mange sexarbejdere som ville skrive under på at de gør. Det er måske med undtagelse af de individer der er så langt ude i fornedredelse at de ikke aner hvad de laver. Sexindustrien er jo, ikke mindst hjulpet af forbudsmentaliteten, blevet opsamlingssted for dårligdomme, omend dette stadig kun er et mindretal.

Det jeg siger er at statsmagten ikke skal blande sig i folks lyster, så længe disse ikke er overgreb eller vold eller går ud over mindreårige. Beskyttelsen af det mindretal af kvinder og mænd der er kommet ud i noget skidt er en ganske anden sag. Der kan ikke være tvivl om at der er mennesker som er udsat for vold og som er kommet ud i noget skidt af denne vej, disse skal hjælpes, men man hjælper ingen med forbud. Det ville være klogere at gøre som man har gjort i new Zealand flere stater Australien og i USA – at legalisere dette her – og så bruge statens midler til at hjælpe dem der er i nød og har behov for hjælp.

@R H Ristinge

Du har nogle meget tænksomme udviklinger over definering af begrebet prostitution - så tænksomme så jeg i hvert fald ikke er helt sikker på jeg forstår dine udviklinger.

Kan vi ikke blot fastslå at prostitution er salg af sexuelle ydelser, evt. salg af sexuelle serviceydelser. Prostitution er ikke "salg af sig selv", således som kriminaliseringstilhængerne helst vil benytte sproget. Måske er det også det, du mener.

Det var det ene.

For så vidt din betegnelse af Janni Spies som prostitueret, mener jeg du er helt galt i byen. Ingen tvivl om at penge er et godt scoretrick, men med mindre du ved det fra et indgående personligt kendskab til Janni Spies, er det alt for primitiv en analyse - grænsende til ugebladspjat. At penge er et godt scoretrick har så vidt jeg kan se, ingen relation til den almindelige diskussion for eller imod den egentlige prostitution.

"Søren
jeg kan forsikre dig for at PH vender sig i sin grav ved tankem om at ville førbyde sexkøb. Ideen om at ville forbyde "prostitution" som du fejlagtigt kalder salget af sexuelle ydelser (kvinder og mænd der sælger sexuelle ydelser sælger ikke sig selv, det er en absurd påstand) er så anti kulturadikalt som noget nogensinde kunne have været. Ud over at det også er en komplet umulig opgave."

Ja, nu har jeg ikke tid til at gennemtrawle PH's værker for at finde ud af hvad han evt. mente. De kulturradikale gik ind for kvindefrigørelse og sexuel frigørelse og jeg tror ikke, de så prostitution som et udtryk for hverken kvinde-eller sexuel frigørelse. Jeg ved at Georg Brandes så prostitution som et udtryk for seksuel dobbeltmoral. Desuden er der jo ikke noget specielt frisindet over prostitution. Det er jo en oldgammel institution, der stammer fra et tidspunkt hvor man mente, at kvinder skulle så sexuelt til rådighed for mænd og hele synet på sex er, at det er sådan noget man går hen og får hos slemme og syndige piger. Det er mere et udtryk for dårligt integreret seksualitet, jeg tror ikke det var det de kulturradikale ville.
Bortset fra det har jeg ikke kaldt prostitution for seksuelle ydelser, det er et udtryk, der stammer fra Sus Luder og prostitutionstilhængerne, så det må du tage op med dem.

"Og jo - det her er moralisering - intet andet. Der er en occult forestilling inde i nogen menneskers hoved at det at sælge sex og sexuelle ydelser er noget forkert, noget umoralsk, noget som ikke kan sammenlignes med at sælge sine hænder som minearbejder eller håndværker."

Ja, jeg synes det er en overfladisk sammenligning og det har jeg argumenteret for et andet sted, så jeg gider ikke gentage mig selv.

"Men realiteten Søren er - at der ikke reelt er nogen forskel - det er hvis vi ikke neteop mener og argumentere for at - sex og kærlighed - er snævert forbundet."

Jeg ved ikke rigtigt hvad du mener, men det er jo som om, at der kun eksisterer to former for sex i din forestillingsverden. Sex med en prostitueret som er "sex uden kærlighed" og så sex indenfor ægteskabet som er "sex med kærlighed". Det er jo nok ikke helt rigtigt.

"Der er en mystifikation løs inde i hovederne på jer, jeg forstår den ikke, den er okkult og religiøs i sin kærne, som jeg ser den - der er tale om en teologisk funderet helliggørelse af det sexuelle, det af alt må ikke sælges!"

Mystifikationen er inde i dit eget hoved. Du forbinder åbenbart sex udelukkende med prostitution og en kritik af prostitution er en kritik af sex. Det er ligesom når man siger, at kritik af prostitution er en kritik af den mandlige seksualitet og det er jo skudt helt ved siden af.

@Camilla (og andre)

Kåre Fog og Lone Nørgaard er nogle af de allermest reaktionære røster i kønsdebatten. Lone Nørgaard, der for eksempel mener , at mænd, der ikke vil i krig og slås "for danmark" ikke er rigtige mænd - kors i den gamle kirkeskude...

Bortset fra det, synes jeg at det er en stor befrielse at Søren R er begyndt at kæmpe hårdt her i tråden. Jeg er stort set enig med ham hele vejen. Tak Søren.

@Ristinge

"Hvor læser du at jeg siger at sexarbejderre er bedre end andre mennesker? Det er i alle tilfælde ikke en opfattelse jeg deler."

Jeg synes, der fremgik nogle antydninger af dette i det, jeg citerede fra dig i mit tidligere indlæg. Men jeg kan forstå, at det var en overfortolkning fra min side. Beklager.

Ellers er jeg enig med dig i mange ting angående prostitutionsspørgsmålet, selvom jeg ikke forstår din meget brede definition af begrebet prostitution. Det væsentlige i en diskussion i 2008 må være, at man forstår ordet i dets moderne betydning. Ellers bliver det ret svært at diskutere :-).

Angående legal prostitution i andre lande - i USA er det kun i Nevada, at prostitution er legalt, og jeg er i tvivl om, hvordan forholdene for de prostituerede er dér. Der findes i hvert fald masser af illegal prostitution i f.eks. Las Vegas, ved siden af den legale (som skal holde sig et vist antal kilometer udenfor byområderne, af en eller anden mærkelig årsag). Men i NZ har det vist været en betydelig succes, sammenlignet med, hvordan branchen er de fleste andre steder.

@ Vibeke

Man skal faktisk have læst hans bog for egentlig at kende Kåre Fogs holdninger. Han lyder måske reaktionær i diverse læserbreve eller hvor han nu ellers slår sine folder, men kender man hans holdninger lidt dybere, så synes jeg faktisk ikke, man kan kalde ham reaktionær.

Mht. Lone Nørgaard er der ganske meget, jeg er uenig med hende i, og det er klart, at hun somme tider bevæger sig ud på et vildt overdrev. Det synes jeg dog ikke hun gør i den bog, jeg har omtalt... Og at hun somme tider er langt ude hindrer jo ikke, at hun på andre tidspunkter siger ret fornuftige ting (hvad jeg klart mener, hun gør).

Man må også huske, at både KF og LN (selvfølgelig specielt LN) tidligere holdt indædt med feminist-bevægelsen, og i den sammenhæng har gjort nogle indsigter angående, at feminismen som vi kender den bestemt har sine skyggesider - bl.a. et virkelighedsfornægtende syn på kønnenes forskellighed, som ikke tjener nogen til gavn, selvom meningen bag utvivlsomt var god i sin tid.

Tidligere i denne tråd blev Sus og jeg enige om, at man godt kan sige, at en prostitueret sælger "seksuelt samvær". Jeg skrev så, at man bare kan sige at hun (eller han) slet og ret sælger sex. Og det ville jeg gerne høre, om Sus er enig i. Altså at det er fint at sige at en sexarbejder eller prostitueret sælger sex.

Så kan vi undgå betegnelsen at hun sælger "sig selv" samt begrebet "seksuelle ydelser".

Sus pointerer at hun ikke sælger sig selv og vil gerne være fri for dette udtryk. Og jeg mener at der gives et forkert og for snævert billede, når man bruger udtrykket "seksuelle ydelser".

Så derfor, er alle glade, hvis man siger, at det som den prostituerede sælger og som kunden køber er SEX eller SEKSUELT SAMVÆR?

Ang. forskelle og ligheder i de to køns seksualitet, så skal jeg da ikke benægte, at de er forskellige, for vi spiller forskellige roller hvilket får det hele til at fungere. Så forskelligheden er en styrke, som fremmer seksualieteten.

Der hvor mange tager fejl, efter min mening, er, når de tillægger manden at have et større behov end kvinden. Jeg vil nærmere sige, at vore forventninger til manden er, at sex interesserer ham og denne forventning vil han gerne leve op til - både fordi han selv kan lide sex, men også fordi, det glæder kvinden og kvinderne.

For at manden kan få denne rolle, bliver kvindens interesse for sex nedtonet lidt. Det er en del af kulturens rollespil. Derfor kommer de pseudovidenskabelige undersøgelser, som skal bekræfte dette. Fx den med, at kvinder hellere vil shoppe end have sex! Eller at kvinder kun vil have en enkelt ansvarlig partner, fordi indsatsen fra hendes side er så stor ved at få børn imens manden bare vil sprede sin sæd til flest mulige kvinder!

Men andre undersøgelser viser, at kvinder reagerer meget hurtigt med at føle attraktion, når de møder en mand, som tænder dem, uanset omstændighederne. Kvinders begær er altså lige så instinktiv og spontan som mænds.

Er det egentlig ikke fuldstændig ligegyldigt for debatten, om mænd generelt har mere lyst til sex end kvinder generelt.

Debatten om gener og kultur kan vi tage et andet sted .... det skal nok blive en lang tråd.

Man kan konstaterer, at i hvert fald 14% af de danske mænd ikke får dækket deres behov for sex, seksuelle lege, kvindelig nærvær eller slet og ret seksuelle oplevelser uden at skulle betale for det.

En gang blev jeg præsenteret for en teori om, at kunderne tændte på at betale en kvinde for sex for at kunne føle sig magtfuld, men helt ærlig, jeg har højere tanker om kunderne, som i flere undersøgelser er beskrevet som ganske almindelige mænd. Jeg har højere tanker om mænd generelt. Noget andet er, at jeg jo også oplever dem, kunderne. Jeg leger med dem, snakker med dem, interagerer med dem og det er de færreste, som ikke hellere ville have det gratis.

Vi kan konstatere, at der er et behov og vi kan konstatere, at der findes en gruppe kvinder, som gerne vil dække dette behov mod betaling. Der er et marked. Om markedet er opstået som følge af udbydernes kraftfulde markedsføring eller om markedet er opstået som følge af kundernes behov, det kan være svært at sige. Jeg gætter på det er en blanding.

Det er også ligegyldigt. Både kunderne og udbyderne er voksne mennesker. Ingen af grupperne er uegende til at tage vare på dem selv. Ingen af grupperne gør skade på andre.

Her er der ikke brug for forbud. Her er der brug for rettigheder og pligter som i alle andre erhverv

Nogle kvindegrupper angriber erhvervet som kvindeundertrykkende. De ønsker, at mænd (kunderne) skal tage ansvaret for at kvinder (sexarbejderne) angivelig gør skade på sig selv ved at være i faget. Ansvaret for at tvinge kvinderne til at forlade faget, gives til mænd. Hvis ikke de ønsker at påtage sig ansvaret, skal de tvinges til det gennem trusler om straf.

Det er et kvindesyn jeg slet ikke kan forlige mig med. Kvinderne regnes for uegnet til at tage vare på sig selv og mændene som egnet til at påtage sig ansvaret for kvinder.

Jeg mangler kvindegruppernes støtte til en stor gruppe kvinder uden faglige rettigheder. Jeg mangler også arbejderbevægelsens støtte og jeg savner venstrefløjens støtte og opbakning i vores krav om at blive fri for diskrimination og undertrykkelse.

@Sus

Nej, jeg tror langtfra, det er ligegyldigt, om man anerkender kønnenes forskellighed for at kunne anerkende prostitution.

Der er sikkert andre faktorer end forskellen i sexdriften mellem mænd og kvinder, der er med til at opretholde prostitution som fænomen, men jeg mener, at denne forskel er det helt basale grundlag.

Hvis der var lige mange kvindelige og mandlige prostitutionskunder, så måtte vi konkludere anderledes - men det er der langtfra.

Jeg erindrer, at du selv engang, som svar på nogle skolepigers spørgsmål om, hvorfor det mest er mænd, der køber sex, svarede, at det er fordi, mænd har større behov for sex end kvinder... Og så linkede du vist i øvrigt til en artikel i Politiken, som jeg formoder bekræftede dette.

Når visse feminister har en fantasi om, at prostitution kan afskaffes, har det alt at gøre med, at de ikke anerkender biologiske kønsforskelle. Og de vil ikke hjælpe dig med dine rettigheder, sålænge de tror, at kvinder som dig ikke behøver at eksistere.

Camila,
Det er ikke ‘min’ definition og den er ikke bred, snarere snæver og nedladende. Prostitution er latin og betyder at udstille sig selv offentligt for utugt, vanære og beskæmmelse – og det har i vor tid fået betydning af at ’sælge sig selv’ – hvad når alt pilles væk – har et religiøst islæt – for som jeg siger her det jo absurd og nærmest lidt okkult, for hvorfor er det at sælge en sexuel ydelse mere at sælge sig selv end nogen anden form for salg og køb af arbejdskraft.

Jeg mener ikke der er nogen grund til hverken at berømme eller romantisere og der er i hvert fald slet ingen grund til at nedgøre en mand eller en kvinde fordi denne i en periode vælger at sælge en sexuel ydelse. Men der er altid mange og gode grunde til at lovgive for at beskytte mod misbrug, tvang og vold. I det hele taget synes jeg der er grund til at behandle sine medmennesker med og deres valg og synspunkter med respekt og her er jeg fuldkommen enig med Søs Luder.

Jeg ved at det er legaliseret i flere Australasiske stater bl.a. Queensland og New Zealand. Det betyder ikke at dårligdomme ophører med at eksistere men det betyder at dårligdommende er mere synlige og kan behandles og afhjælpes og at man ikke spilder kostbare ressourcer på at forfølge folk der af den ene eller anden grund har valgt at leve i det og trives med den livsførelse.

Så synes jeg i øvrigt Nanna at du bør være opmærksom på at der også er mænd der sælger sexuelle ydelser og at det ikke kun er til homoseksuelle. Jeg har selv engang i fortiden oplevet at få et tilbud om underhold mod regelmæssige sexuelle ydelse fra en mere velstående middelaldrende men i øvrigt sød og tiltrækkende kvinde og den slags har længe været for opadgående.

Camilla

Jeg er ikke selv i tvivl om. hvorvidt mænd mærker lysten til sex stærkere end kvinder og jeg synes der er masser af gode biologiske forklaringer på det fænomen. Jeg gider bare ikke bruge min energi på den diskussion, den kan blive ved i det uendelige og uanset resultatet af sådan en debat, er der stadigvæk 14% af de danske mænd som ønsker at købe sex. Hvorfor de har lyst til det, kommer egentlig ikke os andre ved. Så længe de ikke gør skade ved det.

Og det er slet ikke relevant når vi debattere, om sexarbejderne skal have rettigheder eller om de skal tvinges ud af deres fag for deres eget bedste.

Prostitutionsmodstanderne har længe forsøgt at dreje fokus hen på mænd. At det de gør er forkert, de skal lære at styre sig osv, men jeg synes fokus skal være på sexarbejderne. Det er dem et sexkøbsforbud vil betyde mest for. Det er dem som mister indtægt. Det er sexarbejderne som tvinges i skjul hvis ikke de gør som andre mener er bedst for dem.

Vi er ikke til for at mænd kan få afløb og for at handicappede kan få sex. Det er ikke vores eksistensberettigelse. Vi er berettiget i os selv, fordi vi ønsker at sælge sex. Fordi vi har valgt det og fordi vi heller ikke gør nogen skade derved

Heinrich R. Jørgensen

Ganske enig med John St.

Stilen i denne tråd er noget anderledes end de tråde jeg sædvanligvis deltager i, og barsk på en anden måde. En virtuel krammer går til "Anna".

Heinrich R. Jørgensen

Hvordan er det ordsproget er? "Nød lærer nøgen kvinde at spinde" ?

Der er utallige fattige mennesker der gifter sig med hinanden, lige som der er kvinder, der forsørger mænd. Forsørgelse er ikke det samme som prostitution. Børn er forhåbentlig heller ikke deres forældres prostituerede. Sociale klienter er ikke statens prostituerede. Hvor er i henne i jeres verdensbillede? "Jeg betaler og så har du bare at sprede benene". Godt, jeg ikke er jeres datter!

Jeg må igen give Vibeke ret.

Det er fuldstændig ligegyldigt for debatten om sexarbejderes rettigheder, om mænd og kvinder generelt gifter sig af kærlighed, fornuft, eller bare penge. Det er i samme ånd, som jeg ikke mener, at det er relevant at tale om mænd og kvinders sexbehov generelt.

Skal vi også vurdere årsagerne til at der findes et marked for nye hårfrisurer før vi kan beslutte os for om vi skal forbyde erhvervet eller ej ?

Hvad med pædagog branchen. Er det relevant at tale om, at lukke faget fordi fagets udøver for 90% vedkommende er kvinder? Hvad er det forøvrigt for et steroetypt billede af kvinder faget tegner? Som den evige omsorgsperson. Og er det mon ikke skadeligt for pædagogernes moder og omsorgsfølelse, at de dagen lang bruger den i deres arbejde. Bruger den kommercielt. Kan de mon finde ud af at elske deres egne børn når de kommer hjem fra en lang dag hvor de har simuleret omsorg for andres børn.?

Er forskellen mellem pædagogerne og sexarbejderne virkelig blot den, at også kvinder har brug for pædagogernes ydelser? Så hvis mænd efterspørger en bestemt service og udbyderne af denne service mest er kvinder, så er det skadeligt for kvinder?

Vibeke,
Hvem pokker har givet udtryk for de holdninger du der udlægger. Det er godt nok den mest forvrængede opsummering af andre menneskers holdninger jeg til dato har læst.

Søs Luder,
Jeg ser først nu din webside, må jeg gratulere den er flot, farverig, fantasifuld og spændende

John St. og Heinrich R. misforstår, hvis I tror jeg ønsker at Anna ikke deltager i denne debat. Det ser jeg hellere end gerne, da jeg da gerne ville vide mere om hvad hun mener og tænker og måske hvorfor.

Undskyld Anna, hvis du skulle føle, at jeg var for hård! Ønsker ikke at du går herfra med en dårlig følelse.

At tage ansvar for at en debat forløber ordentligt er ikke den mest taknemmelige opgave. Men nogen skal jo gøre det, hvis man synes, tingene ikke skal løbe af sporet. Så kæmper man lidt og tager på sig, at man selv risikerer at stå få skud og blive kaldt de værste ting

Jeg synes ikke at det er særlig frugtbart for en debat, at nogen erklærer så tydeligt, hvem de kan lide og hvem de absolut ikke kan lide. John og Heinrich - I kan klappe hinanden på skulderen og gøre hvad I ellers har lyst til, men gør det dog ikke her til fuldt skue! Fint med kram. I den forkerte sammenhæng virker det bare lidt krampagtigt.

Men Anna trænger nok til det og det gør I to nok også! Derfor også kram herfra til alle!

Make love - not war! :-)

Efter hele denne lange debat slår det mig, at vi i virkeligheden burde tilbage til det helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor.

Det er almindelig kotume,at vi lader andre mennesker have deres sexliv i fred, sålænge de ikke skader andre. Hvorfor er det så, at så mange, der intet selv har med prostitution at gøre, opfatter det som et stort samfundsproblem, at nogle af os har sex under de præmisser, der nu gælder i prostitution?

For mig som mangeårig kunde er det stadigvæk syret at opleve alle jer, der tror, at det, at jeg betaler for sex, på en eller anden måde har negative indvirkninger for jer. Det har det ikke. Det har i høj grad påvirket mit kvindesyn, men kun i positiv retning. Det er heller ikke sådan, som Vibeke antydede, at erfaring med købesex går ud over evnen til at elske. Også her er det tværtom.

Det er en stor misforsåelse, at forholdet mellem luderen og horekunden er præget af kulde, afstumpethed og et ulige magtforhold. Uden denne misforstråelse kunne vi spare os alle disse debatter og undlade at overbelaste Informations server.

Heinrich R. Jørgensen

Nanna:
"Make love - not war! :-)"

Godt ord igen, Nanna.

Ja, du har ret i, at der er meget vanskeligt af forsøge at kontrollere en debat i dette debatforum, og at det er meget nemt at løbe ind i verbale øretæver undervejs. Og der er også en fare for, at ens ønske om at styre og kontrollere debatten, nogle gange filtrerer relevante delemner fra, som man ikke selv havde øjnene åbne for. Men hårdt og ytaknemmeligt arbejde er det oftest...

Mvh

Camilla skrev

"Der er sikkert andre faktorer end forskellen i sexdriften mellem mænd og kvinder, der er med til at opretholde prostitution som fænomen, men jeg mener, at denne forskel er det helt basale grundlag.

Hvis der var lige mange kvindelige og mandlige prostitutionskunder, så måtte vi konkludere anderledes - men det er der langtfra."

Kultur og økonomiske magtforhold tror jeg også spiller en stor rolle. Hvis man ser på forskellige lande, er antallet af mænd der går til prostituerede meget varierende. I sydeuropæiske lande er tallet oppe på 30-40% og jeg tror at i Thailand er tallet helt oppe på 76%. Det er nok ikke fordi mændene i de lande grundlæggende har en større sexdrift, men fordi prostitution er mere indbygget i kulturen og hele synet på sex er anderledes. Det har sikkert også noget at gøre med kvinders økonomiske magt i de lande. Hvis kvinder ikke har så stor økonomisk magt, så bliver prostitution en mere oplagt udvej. Som Jørn Leth har sagt om f. eks. de tahitianske kvinder, så er deres kusse deres kapital.
Når kvinder ikke benytter sig så meget af prostituerede så kan det jo have noget at gøre med mænds og kvinders forskellige sexuelle mekanik og igen kulturen.
Kvindelige prostituerede behøver faktisk ike være gode på lagnerne, de kan godt nøjes med at lægge krop til, så klarer manden selv at få udløsning. Så selv om den prostituerede måske ikke er specielt god i sengen, så er der alligevel en eller anden form for gevinst.
Omvendt så kan kvinder måske være utrygge ved det tab af kontrol, der ligger i at få en fremmed mand så tæt på og hvis han heller ikke er en god elsker, så er der måske ikke på samme måde garanti for gevinst, som der er for mænd.
Så spiller kutluren igen vel også en rolle, det er mere oplagt for nogle mænd at gå til prostituerede, mens det ikke er det for de fleste kvinder. Der ligner kvinder måske mere de mænd, som heller ikke syntes prostitution er særlig interessant

Jeg kan lige komme med en enkelt lille tilføjelse. At kvinder overhovedet har en selvstændig økonomi, der giver overskud, er faktisk også et fænomen af ganske ny dato og man er nødt til at have en sådan for at kunne besøge en prostitueret. Kvinders økonomi har historisk været og er stadig de fleste steder ikke en selvstændig egenkapital, som de kan bruge til hvad de vil. Det er voksne mænds til gengæld.

Desuden spiller der helt sikkert også noget kulturelt ind. Da min søster var rejseleder i Tailand var alle hendes mandlige kollegaer prostitutionskunder, men så sandelig også halvdelen af hendes kvindelige kollegaer. Det var simpelthen legitimt indenfor de rammer som deres arbejdspladskultur udgjorde.

Og så skal man endelig ikke glemme kontrolaspektet. Der bliver brugt vanvittigt mange ressourcer verden over på at kontrollere kvinders seksuelle frihed - det samme gør sig ikke gældende for mænds. Mange steder er en kvinde, der går i seng med mere en partner automatisk socialt udstødt med alle de konsekvenser som det har.

HumanStain skrev:

"Efter hele denne lange debat slår det mig, at vi i virkeligheden burde tilbage til det helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor.

Det er almindelig kotume,at vi lader andre mennesker have deres sexliv i fred, sålænge de ikke skader andre. Hvorfor er det så, at så mange, der intet selv har med prostitution at gøre, opfatter det som et stort samfundsproblem, at nogle af os har sex under de præmisser, der nu gælder i prostitution?

For mig som mangeårig kunde er det stadigvæk syret at opleve alle jer, der tror, at det, at jeg betaler for sex, på en eller anden måde har negative indvirkninger for jer. Det har det ikke. Det har i høj grad påvirket mit kvindesyn, men kun i positiv retning. Det er heller ikke sådan, som Vibeke antydede, at erfaring med købesex går ud over evnen til at elske. Også her er det tværtom.

Det er en stor misforsåelse, at forholdet mellem luderen og horekunden er præget af kulde, afstumpethed og et ulige magtforhold. Uden denne misforstråelse kunne vi spare os alle disse debatter og undlade at overbelaste Informations server."

Jeg tror vi debatterer fra hver vores synsvinkel. Jeg tror mere at folk der er kritiske overfor prostitution, ser det fra en mere overordnet samfundsvinkel eller ser mere på følgerne af prostituion som institution i samfundet. Prostitutionstilhængerne argumenterer tit udfra den enkelte prostitutionskundes og prostitueredes synsvinkel, men overser de samfundsmæssige konsekvenser og beskæftiger sig heller ikke synderlig meget med branchen som helhed.
De opererer mere udfra den gammelkendte opfattelse af prostitution som værende noget, som to voksne menensker aftaler, men ignorerer fuldstændig hvad det er for grundlæggende magtforhold den aftale indgås på.
Du vil gerne have dit sexliv i fred, men hvorfor lader du så ikke de prostituerede have deres sexliv i fred.

@Søren R

Jeg lader skam de prostituerede have deres sexliv. Det er dig, der ikke gør det. Du vil lade en udefineret "overordnet samfundsmæssig synsvinkel" afgøre hvad de må og ikke må.

Det er den logiske brist ved nutidens dominerende retning inden for feminisme, at den antager, at kvinden pr. automatik er den svage i et seksuelt forhold. Tænk lidt over det - hvis det er sådan, må manden også have ansvaret, sådan som det kommer til udtryk i ønsket om en kriminalisering af køber-, men ikke sælgersiden. Men hvis manden har ansvaret, må han også have rettighederne - og således kæmper kvindebevægelsen fra det patriarkalske samfund.

for det patriarkalske samfund, naturligvis

Susanne Møller

Vibeke

citat
"At kvinder overhovedet har en selvstændig økonomi, der giver overskud, er faktisk også et fænomen af ganske ny dato og man er nødt til at have en sådan for at kunne besøge en prostitueret."
citat slut

dvs, at jeg snart kan forvente flere kvindelige kunder i min butik :-) ... det lyder dejligt, så kan jeg måske have mit erhverv i fred for kvindebevægelsens kriminaliserings behov.

Så er der "ligestilling" og vi indgår på lige fod med f.eks pædagoger hvis ydelser er ligeså efterspurgt af kvinder som af mænd. Skidt med at både pædagogfaget og sexarbejdet giver et lidt skævt billede af kvinder. Måske er vi så nået der til, hvor man ikke kan beskylde et enkelt fag for et bestemt kvindesyn

HumanStain skrev:

"@Søren R

Jeg lader skam de prostituerede have deres sexliv. Det er dig, der ikke gør det. Du vil lade en udefineret "overordnet samfundsmæssig synsvinkel" afgøre hvad de må og ikke må."

Selvfølgelig vil jeg ikke det, men såvidt jeg jeg kan se, er prostitution er i sig selv udtryk for en oldgammel patriarkalsk samfundsmæssig synsvinkel, der definerer mænds og kvinders rolle og seksualitet på en speciel måde, der i sig selv sætter grænser . Det er udtryk for en speciel iscenesættelse af seksualitet og det er en iscenesættelse, du ønsker at opretholde. Eftersom prostitution er et oldgammelt patriarkalsk fænomen, er det såvidt jeg kan se mere dig, der er fortaler for en speciel patriarkalsk samfundsorden, der definerer hvad kvinder må og ikke må og hvilken rolle de har. Du er jo også mere optaget af din egen sexuelle autonomi end de prostitueredes. For de fleste prostituerede er prostitution jo ikke et udtryk for deres seksualitet, men mere et job, de har for at tjene penge. Hvor meget sexliv tror du der er tilbage, når du er "kunde nummer syv" hos en prostituereret.

Sus

Jeg er ikke i tvivl om, at anerkendelsen af prostitution, og dermed vejen til de rettigheder, du efterlyser, ville være langt lettere, hvis det i Danmark ikke var så tabubelagt (især i elite-kredse) at kønnene er forskellige.

Men vejen til almindelig erkendelse af denne forskellighed er vist lang, og du har formentlig ret i, at det er tidsspilde at tage hele dén debat her og nu, når emnet er prostitueredes rettigheder.

Søren R og Vibeke

Naturligvis spiller kultur, økonomiske forskelle mellem kønnene og som Søren meget rigtigt nævner, en simpel forskel i den fysiske "mekanik", der normalt skal sættes igang, før henholdsvis en mand eller en kvinde kan blive seksuelt tilfredsstillet, også deres roller.

Dog tror jeg ikke, at der pludselig vælter kvindelige kunder ind til Sus eller ned til trækkerdrengene på gaden, fordi kvinder får flere penge mellem hænderne - indtil videre er der ikke noget, der tyder på det. Mig bekendt styrer kvinder 80% af forbruget i de danske husholdninger; man kan derfor diskutere, om danske (gifte) kvinder i praksis har færre penge end danske mænd. Råd til en luder kunne selv en fattigrøv som jeg i hvert fald få, hvis det var noget, der havde min interesse og som jeg dermed var villig til at prioritere.

Men jeg må konstarere, at det var noget, der havde min kærestes interesse at prøve af, da han var single, og som ikke havde min i mine single-perioder, eftersom jeg ligesom de fleste andre yngre singlekvinder var ved at drukne i tilbud om diverse former for gratis sex.

Hvis der er noget, jeg er enig med forbudstilhængerne om, så er det, at prostitution er en afspejling af mænds og kvinders forskellige vilkår - men herunder også de forskellige biologiske vilkår, hvor mænd ikke altid har fordelen, og slet ikke, når det kommer til muligheden for at få sex.

@Søren R

Det sidste spørgsmål må man jo give videre til de prostituerede selv. Men jeg har ikke set nogen undersøgelse, der viser, at prostitution beskadiger seksualiteten. Det er i store træk en myte, at det forholder sig sådan. Et mindretal får ikke jobbet til at spille sammen med deres private sexliv, men for et større mindretal er prostitution seksuelt udviklende.

Myten på det område er interssant at tage udgangspunkt i. For den viser, at vores kultur anskuer kvindelig seksualitet forkert. Man (du) antager, at kvinder bliver ødelagt af sex, eller i hvert fald af meget sex. Og så er det jo logisk at ville beskytte dem mod meget sex.

Men da det nu er forkert, er bliver "beskyttelsen" i stedet til formynderi. Og da det er mænd, der skal formynde over kvinder, i strid med deres egne interesser, er det udtryk for en patriakalsk tankegang.

Og den stikker dybt i dig, min gode ven Søren R. Jeg bemærkede mig formuleringen med, at jeg går mere op i min seksuelle autonomi end den prostituerede. Hvor i alverden har du det fra? Det er noget, der er opstået ud af din egne fantasi. Du går som en selvfølge ud fra, at fordi jeg er manden, kunden, så er det mig, der er det dumme svin i forhold til kvinden.

@Camilla

For mig lyder det som om du desperat forsøger at finde en undskyldning for din kærestes sociale adfærd. Når du mener at de ligger i hans natur, er det ikke længere hans sociale ansvar som menneske, at han opsøger prostituerede. Han er reduceret til et driftigt dyr, der ikke kan gøre for det.

Det er ikke ensbetydende med at pengene er hendes egne. Du skal se på arvelovgivningen og familierelationerne. Og ikke mindst seksualmoralen. Se for eksempel på hvordan lovgivningen har været omkring ægteskabet. Der er gode grunde til at tale om et patriarkat i middelalderen

Tak, John St., for at jeg er tilgivet! Nu har jeg også selv måttet høre en del, også fra dig og synes måske ikke selv, jeg er så slem. Og ja, Anna gjorde mig vred, så jeg var nok lidt hårdere end rimeligt var. Men jeg kan også blive såret, for når man prøver at være venlig trods uenighed vil man jo også gerne have lidt venlighed igen.

PS. Din humor er OK, så ja, jeg forstod godt din spøg! Men er du sød, kan det være jeg sender et virtuelt kys alligevel! :-)

Vibeke

"For mig lyder det som om du desperat forsøger at finde en undskyldning for din kærestes sociale adfærd. Når du mener at de ligger i hans natur, er det ikke længere hans sociale ansvar som menneske, at han opsøger prostituerede. Han er reduceret til et driftigt dyr, der ikke kan gøre for det."

Ja, man kan ikke beskylde dig for at lægge fingrene imellem, når du formulerer dig.

Min kæreste opsøger ikke længere prostituerede, og det var i øvrigt ikke noget, han dyrkede meget... Ikke, at det ret beset rager nogen her, men når nu du opstiller hele analyser ud fra enkelte, isolerede oplysninger, må jeg hellere sørge for, at dine oplysninger er så korrekte som muligt.

Jeg har haft andre kærester end ham, der havde prøvet at være sammen med prostituerede (som vi har været inde på her, er der jo forskel fra kultur til kultur på, hvor almindeligt det er, at mænd prøver det af), og det har aldrig genereret mig; ejheller har jeg følt noget specielt behov for at forsvare noget, der lå i deres fortid og ikke i min nutid. Hvorfor skulle jeg det?

De holdninger, jeg har til køn, fik jeg længe inden, jeg mødte min nuværende kæreste. Jeg forstår prostitution bl.a. gennem disse holdninger; jeg forsøger ikke at forsvare enkeltpersoner med dem.

At vi mennesker har nedarvede træk, der er med til at bestemme vores adfærd, betyder ikke, at vi ikke selv vælger, hvad vi gør. Det betyder bare, at der er nogle generelle tendenser til, at vi vælget ét fremfor noget andet... Bl.a. afhængigt af, hvilket køn, vi tilhører.

HumanStain skev:

"@Søren R

Det sidste spørgsmål må man jo give videre til de prostituerede selv. Men jeg har ikke set nogen undersøgelse, der viser, at prostitution beskadiger seksualiteten. Det er i store træk en myte, at det forholder sig sådan. Et mindretal får ikke jobbet til at spille sammen med deres private sexliv, men for et større mindretal er prostitution seksuelt udviklende."

Okay, hvad er det for nogen undersøgelser der bekræfter det. De prostituerede lærer da sikkert nogen tricks, men de undersøgelser jeg kender til, viser at de prostituerede kommer til at lide af posttraumatisk stress. Det er nok ikke befordrende for udfoldelsen af deres seksualitet.

"Myten på det område er interssant at tage udgangspunkt i. For den viser, at vores kultur anskuer kvindelig seksualitet forkert. Man (du) antager, at kvinder bliver ødelagt af sex, eller i hvert fald af meget sex. Og så er det jo logisk at ville beskytte dem mod meget sex."

Der er da ingen der har sagt, at kvinder bliver ødelagt af sex. Det er måske mere de omstændigheder, som den sex foregår under. Jeg ved ikke engang om prostituerede kan siges at have sex, eftersom de fleste ikke forbinder det med noget seksuelt, men mere som et job. Det er som om du mener kvinder at kvinder kun kan få sex gennem prostitution, men som Camilla siger var hun som singlekvinde ved at drukne i tilbud om diverse former for gratis sex. Det er jo også som om du ser den prostituerede kvinde, som specielt frigjort, men det er hun jo ikke. Hun mere et produkt af en speciel fantasi.

"Men da det nu er forkert, er bliver "beskyttelsen" i stedet til formynderi. Og da det er mænd, der skal formynde over kvinder, i strid med deres egne interesser, er det udtryk for en patriakalsk tankegang."

Såvidt jeg kan se er der også kvinder der er kritiske overfor prostitution, så jeg har lidt svært ved at se det som et udtryk for patriarkalsk formynderi. Medmindre du ser prostitution som kvinders virkelige kald.

"Og den stikker dybt i dig, min gode ven Søren R. Jeg bemærkede mig formuleringen med, at jeg går mere op i min seksuelle autonomi end den prostituerede. Hvor i alverden har du det fra? Det er noget, der er opstået ud af din egne fantasi. Du går som en selvfølge ud fra, at fordi jeg er manden, kunden, så er det mig, der er det dumme svin i forhold til kvinden."

Jeg tror ikke du er ond, du virker bare lidt vildfaren.

Her er et link til en artikel på Avisen.dk om problemer med, at mange prostituerede sælger "Superfransk"
http://avisen.dk/birgitte-sluger-maendenes-saed-kolleger-raser_12314.aspx

Susanne Møller

og husk at læse min kommentar under artiklen :-)

Jeg sidder og læser, og får lyst til at tale med store bogstaver! Der er noget, der mangler i debatten. Der er en 3. part, der sjældent nævnes, og da kun indirekte. En 3. part der, om nogen, er sårbar!

Sus luder skriver: .....Hvorfor de ( kunderne ) har lyst til det, kommer egentlig ikke os andre ved. Så længe de ikke gør skade ved det.

TheHumanStain skriver: ........ Det er almindelig kotume,at vi lader andre mennesker have deres sexliv i fred, sålænge de ikke skader andre.

?!?!?!?! IKKE SKADER ANDRE !?!?

En løgn bliver ikke til sandhed af, at blive gentaget.

Bortset fra alle de ANDRE problemer, som prostitution beviseligt afføder, så;

HVAD MED KONER, KÆRESTER, FAMILIER !!!

Hovedparten af prostitutionskunderne er mænd i parforhold. Undersøgelser viser, at de går til prostituerede, fordi de gerne vil have "noget ved siden af", og fordi det er mere eller mindre mindre accepteret, at de ikke kan styre deres libido.Luderbesøgene har oftest ikke noget, at gøre med deres ægteskab/ forhold.
Ok, han vil gerne have flere (uforpligtende) kvinder. En ærlig sag i sig selv, men man skal huske, at han ikke fortæller det derhjemme. Altså lever dobbeltliv med løgne og fortielser m.m.
Så HVAD MED KONENS/ KÆRESTENS FØLELSER OG RETTIGHEDER!?!?
Hvor er solidariteten og sympatien med hende og evt. børn? Hvad med HENDES retssikkerhed f.eks. med hensyn til kønssygdomme?! Har HUN ikke RET til, at vide, om hun deler seng med en prostitutionskunde?
Og redde ægteskaber -gode ægteskaber?!?! Hvor nonchalant! Nej! -det kan nærmere ødelægge ægteskaber! Hvor mange kvinder ville synes, deres ægteskab havde godt af - eller ligefrem - kunne "reddes" af, at deres mænd gik til ludere? Nej ikke ret mange, vel? Så det er jo nok kun de ægteskaber , hvor luderbesøgene ikke opdages, der "reddes"!!
Hvorfor er det OK? - hva mænd? - hva kunder? Kom nu og fortæl, hvorfor det er i orden, at behandle jeres allernærmeste på den måde?!?! Jeg synes, I skulle skamme jer.
Og jeg ser, at de prostituerede udmærket er klar over, at det er mænd i parforhold, de har sex med, og at det er uden deres partneres vidende. De må have en MEGET grim smag i munden! Eller er fornægtelsen, selvbedraget og KYNISMEN total?
Jeg så et sted, at Sus luder, hvis hun mødte en kunde med kone/ familie, ville lade som ingenting. Kun smile indforstået til ham, og tænke på, hvad de havde sammen. Puh-ha - jeg væmmes!
Og Camilla. Er du helt sikker på, din kæreste ikke går til prostituerede mere?
Hundreder (tusinder?) af kvinder i dette land går hver dag rundt i god tro , mens deres mænd afsøger dagens menu'er. Bordellernes telefoner er jo rødglødende af aktivitet efter klokken 8.30.
Og ja - jeg tror godt jeg kender svarene på ovenstående. Og jeg brækker mig over hykleriet!!!

@Søren R

Når du kun kender til undersøgelser, der viser at prostituerede får posttraumatisk stressyndrom (PTSD), er det altså et virkelig specielt udsnit af forskningen på det felt, du er blevet præsenteret for. PTSD-pointen er lanceret af en gruppe med den amerikanske professor og radikalfeminist Melissa Farley i spidsen. Hendes værker bliver stort set kun brugt i propagandaøjemed; det er meget sjældent de bliver citeret i den lødige forskning. Ikke på grund af konklusionerne, men på grund af metoderne. Blandt andet har hun med omhu opsøgt nogle af de hårdeste prostitutionsmiljøer i verden. De tyrkiske respondenter er fx indlagt på hospitalet og i politiets varetægt, og de amerikanske er for en stor del hjemløse mænd, der sælger blowjobs på herretoiletter. Ingen betvivler, at disse mennesker har det skidt, men de er altså ikke repræsentative for prostituerede i almindelighed.

Jeg kender til tre store undersøgelser, hvor man har sammenlignet en gruppe prostituerede med sammenlignelige ikke-prostituerede. Resultaterne er konsistente: Der er en gruppe prostituerede, der har det meget skidt. Det er typisk dem, som er kommet ind i branchen som følge sociale problemer, og som typisk arbejder på gaden. Men langt størstedelen af de prostituerede har det som kvinder flest eller bedre.

Jeg har skrevet om en af de tre undersøgelser, nemlig Ine Vanwesenbeecks fra 1994, her:
http://thehumanstain.smartlog.dk/ine-vanwesenbeeck-post116709

For en del af den gruppe hos Vanwesenbeeck, der har det bedre end den gennemsnitlige, ikke-prostituerede kvinde, er det bl.a. seksuel udvikling, der har ført til en forbedring i deres liv. Dette emne er også med i en dansk undersøgelse fra 80’erne, nemlig ”Prostitutionsliv” af Susanne van Deurs Henriksen og Susanne Springborg. Af ni interviewede prostituerede var der en, der opgav, at hendes personlige sexliv ikke fungerede i de perioder, hvor hun arbejdede. Det var hende, jeg beskriver her:
http://thehumanstain.smartlog.dk/andet---ved-ikke--maria-post114866
For en anden af de ni handlede prostitution meget udpræget om seksuel frigørelse. Af de øvrige er der nogle få, der lidt sporadisk omtaler seksuelle fordele ved at være prostitueret.

Emnet er meget mere komplekst end til, at du kan bortforklare det med, at ”der nok er nogle, der finder på nogle tricks”. I nutiden er ligger det i vores kultur, at seksualitet handler om kærlighed og/eller begær. At det også kan være udtryk for generøsitet, for en måde at hævde sig på eller som et middel til at opnå noget andet, er af en eller anden grund blevet meget lidt velset. Efter min mening er det der, prostitution har et budskab til verden, for der kommer meget godt ud af denne bredere betragtning af seksualitet.

Jeg ser ikke prostitution som kvindens kald, og det er heller ikke sådan, at jeg anser det som særligt ”fint” at have et hyperaktivt sexliv med mange partnere i forhold til at holde sig til en eller nogle få livet igennem. Det, jeg mener er skidt, er, hvis man på forhånd lukker af for en del af det seksuelle univers, alene fordi man er bange for det. Altså hvor man har indskrænket sine egne valgmuligheder uden nogen egentlig god grund.

I hele den kristne periode har det særligt været den kvindelige seksualitet, man har frygtet – og for så vidt med god grund, for kvinder har en enorm magt i deres seksualitet. Men det er en magt, jeg gerne under dem, og vi mænd har jo på nogle måder også fordelen i kraft af vores køn. Som kulturen nu er, mener jeg at prostituerede i praksis er frontkæmpere i kampen for ligestilling. Og altså ikke fordi det i sig er bedre eller mere rigtigt end andet at være prostitueret, men fordi de demonstrerer for alle os andre, hvor brede muligheder der ligger i kvindelig seksualitet.

Susanne Møller

Trine

Det er 14% af de danske mænd besøger eller har besøgt sexarbejdere. Resten knepper andre kvinder, KONER, KÆRESTER, ganske gratis.

Og nu vi snakker udenomsægteskablige forhold, så er KONERNE; KÆRESTERNE godt med http://www.bt.dk/article/20060831/KUN_FOR_KVINDER/108310092/1054

Og hvordan er det. 10% af alle børn født i et ægteskab /parforhold har en anden far end den mand moderen er gift/lever sammen med... og som tror han er far til barnet

Jeg synes det er at stramme den en tand, at give sexarbejderne skylden for ægteskabsproblemer

@Trine

Jeg lever ikke i et parforhold, og har kun i nogle ganske korte perioder af mit liv gjort det. Så det her er meget noget, jeg ser udefra.

Efter min mening er det med utroskab en meget nuanceret ting. Nogle gange er den utro en skiderik, der bryder aftalen. Andre gange er muligheden for utroskab bygget ind i parforholdet som en forudsætning, hvad enten den er udtalt eller ej. Atter andre gange er den ikke bygget ind, men begge parter praktiserer det og har ikke noget at lade hinanden høre, hvis det en dag kommer op til overfladen.

Men uanset hvad, så er det en privatsag! Det er noget, som folk selv må ligge og rode med og afklare med hinadnen. Det er ikke noget, der kan forbydes i lovgivningen - heller ikke når det er sammen med prostituerede.

Prostituerede har for øvrigt ikke kønssygdomme hyppigere end andre; snarere tværtimod.

Kåre Fog og Lone Nørgaard er nogle af de allermest reaktionære røster i kønsdebatten. Lone Nørgaard, der for eksempel mener , at mænd, der ikke vil i krig og slås "for danmark" ikke er rigtige mænd - kors i den gamle kirkeskude...

Kåre Fog er ikke reaktionær, han er forsker. Og Lone Nørgaard er blot et eksempel på, at ligestillingsministeren ikke er i stand til at holde styr på tropperne.

Trine, allerhelst ville jeg gerne bare give dig ret. I den bedste af alle verdener bliver manden hjemme hos konen (og konen bliver hjemme hos manden!), og alle er glade for det. Kvinden synes hver gang at hun har følsom sex med George Clooney, og manden hver gang at han har kinky sex med Dolly Parton.

Men vi lever i en uperfekt verden.

Du fokuserer på hustruen. Forsåvidt gifte mænd ser jeg prostitutionsbesøgene som et alternativ til at have en elskerinde eller til at få taget trykket ved tilfældige gedulgte dates.

Jeg synes det er et godt alternativ.

Et besøg hos en prostituereret involverer ikke følelser (altså ... udover dem der i underlivet ;) ) Jeg synes derfor at en elsker er et større overgreb mod ægtefællen end et prostitutionsbesøg.

Nu har Nanna godt nok fundet en artikel om formentlig usikker prostitutionssex (og overset at temaet egentlig var at de andre prostituerede blev gale på den kvinde, som journalisten havde fundet frem).

Som hovedregel er prostitutionssex sikker sex. På alle de større bordeller bliver den prostituerede hældt direkte ud af vagtplanen, hvis der ikke er 100% retten ind til højre her. Netop af hensyn til de andre søde piger på klinikken.

Så vidt jeg har hørt det, er elskersex og tilfældige dates som hovedregel usikker sex!

Så HVAD MED KONENS/ KÆRESTENS FØLELSER OG RETTIGHEDER!?!?

Skandaløst dobbeltarbejdende hygger sig da med at fortælle journalisterne om uforpligtende knald og om hvor sjovt, det er at være utro.

Sider