Læsetid: 4 min.

DF: Sygeplejersker og politibetjente må flytte ud af byen

Huslejen i nybyggede almene boliger er så høj, at almindelige familier ikke har råd til at bo i byen. Så må de flytte, siger Dansk Folkeparti. Horribelt, beskæmmende og fuldstændigt urimeligt, mener Socialdemokraterne
Med huslejer på op mod 12.000 kroner er det blevet umuligt for almindelige familier at bo i de almene boliger, der bliver opført i København. Men så kan de flytte til f.eks Ishøj, hvor huslejen er mindre, mener Dansk Folkeparti.

Med huslejer på op mod 12.000 kroner er det blevet umuligt for almindelige familier at bo i de almene boliger, der bliver opført i København. Men så kan de flytte til f.eks Ishøj, hvor huslejen er mindre, mener Dansk Folkeparti.

Christian Ringbæk

Indland
24. juli 2008

Med huslejer på op mod 12.000 kroner er det blevet umuligt for almindelige familier at bo i de almene boliger, der bliver opført i København. Men så må de offentligt ansatte med mellemindkomster som f.eks. sygeplejersker og politibetjente bare finde et andet sted at bo, siger Dansk Folkeparti.

"Hvis man kigger på Ishøj og de andre områder ude omkring, så er der rimelige priser på boliger og kun 20 minutter ind med et S-tog, og så må folk jo flytte derud," siger Dansk Folkepartis boligordfører, Anita Knakkergaard.

Dansk Folkeparti vil ikke være med til at give flere støttekroner til opførelsen af billigere almene boliger.

"Vi kan jo give tilskud og tilskud og tilskud, men jeg vil meget hellere give støtten til de mennesker, der bor i boligerne. Og så er spørgsmålet jo, om man skal støtte de svage eller dem med mellemindkomster, og der har vi den indstilling i Dansk Folkeparti, at vi gerne vil kigge på de svage grupper, men vi mener ikke, at folk som politibetjente og sygeplejersker, hvor et par har 550.000 kroner i gennemsnitlig indtjening, er dårligt kørende. Hvis ikke de har råd til at bo i de almene boliger, som det er muligt at bygge, så må de bo uden for København og tage et S-tog ind på arbejde," siger Anita Knakkergaard.

Socialdemokraternes gruppeformand, Carsten Hansen, er rystet over Dansk Folkepartis udmelding og kalder den beskæmmende og fuldstændigt urimelig.

"Det er helt horribelt, at Dansk Folkeparti på den måde vil jage folk ud af de større byer. Vi taler jo både om Odense, Aalborg, Århus og København. Regeringen er sammen med et progressivt flertal nødt til at finde en ordentlig boligpolitik, så mennesker med almindelige indkomster kan bo i de større byer. Ellers ender det jo med kun at være mennesker med meget store indkomster og virksomheder, der kan bo i vores større byer, og det er der ingen af os, der har nogen interesse i," siger han.

Både Socialdemokraterne og de radikale støtter en ordning, hvor man tildeler det almene byggeri flere støttekroner til opførelsen af billige boliger.

"Vi bliver jo nødt til at få det lavet om, så der også bliver bygget almene boliger til mennesker med almindelige indkomster. Derfor må man udvide støtteordningerne til den enkelte familie efter behov og kigge på rammerne for støtten til selve byggeriet," siger boligordfører for Det Radikale Venstre, Bente Dahl.

Lovstridig støtte?

Anita Knakkergaard mener imidlertid, at det vil være i strid med EU's regler at give flere støttekroner til det almene byggeri.

"Vi kan jo ikke give støtte til politibetjente og sygeplejerskers boliger. Det vil være konkurrenceforvridende i forhold til det private," siger hun.

I Velfærdsministeriet slår man dog fast, at så længe der er offentlig anvisningsret til en del af boligerne, så er det ikke i strid med EU-reglerne at støtte byggeriet af almene boliger - og man kan også godt hæve støtten, uden at komme i karambolage med reglerne.

I stedet for et større offentligt tilskud vil Dansk Folkeparti gerne støtte en løsning, hvor man forlænger løbetiden på lånene til alment boligbyggeri. Anita Knakkergaard erkender dog, at en forlængelse af lånenes løbetid ikke vil være nok til at få huslejen ned i et leje, der er til at betale for mellem- og lavindkomstfamilier, "men det vil hjælpe på det", siger hun.

Hos Venstre er der heller ikke stemning for flere støttekroner, men partiet vil gerne være med til at forlænge lånenes løbetid:

"Det er for tidligt at vurdere, om en forlængelse af løbetiderne på lånene vil hjælpe nok. Men nu må vi prøve det og så se, om det kan lade sig gøre," siger boligpolitisk ordfører, Louise Schack Elholm (V).

Behov for renovering

Socialdemokraterne mener imidlertid, at en forlængelse af lånenes løbetid vil udsulte det almene boligbyggeri, hvis ikke tiltaget går hånd i hånd med andre tiltag.

"Der er ikke en bøjet femøre i Landsbyggefonden. Ved at forlænge lånenes løbetid bliver der endnu færre penge i kassen. Det betyder, at der bliver færre penge at bygge nyt for og færre penge til modernisering og renovering af det almene byggeri i fremtiden," siger Carsten Hansen og henviser til en rapport fra Socialministeriet, som viser, at der p.t. er et renoveringsbehov på minimum 65 milliarder kroner inden for det almene byggeri.

Louise Schack Elholm advarer mod at foregribe udviklingen, hvis man forlænger løbetiderne på lånene, da boligmarkedet kan nå at ændre sig voldsomt:

"Priserne har jo været stigende, fordi der har været så meget kul på byggesektoren. Nu er der en afmatning i gang, så det vil helt af sig selv blive billigere at bygge boliger fremover," siger hun.

Københavns Kommune har skreget på en løsning, der kan bringe de tårnhøje priser på almene boliger ned. Kommunen har blandt andet foreslået en løsning, hvor man sælger byggegrunde til billige boliger under markedsprisen, ligesom man gør det i andre storbyer, som f.eks. London og Barcelona. Den løsning afviser både Dansk Folkeparti, de radikale og Venstre imidlertid.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Angelica Correa

"DF er et parti for jævne og almindelige mennesker."

(Sagt af en DF'er på en anden tråd - og det var ikke ironisk ment.)

Det er sjovt som den jævne danskers parti i den grad slår sig i tøjret når det kommer til at lave ændringer der kunne komme i vejen for den private kapitalisme.
De er i sandhed i tråd med virkeligheden. Den privatiserede af slagsen hvor de svageste i samfundet kan sejle deres egen sø.

Det tyder jo godt for DF's planer for et offentligt sygehusvæsen hvor ingen pensionist nogensinde vil få plads i det privatiserede sygehusparadis,

I er fulde a løgn DF, og på den led er i ganske på linie med resten af regeringen. haleluja.

Tom W. Petersen

Citat:
"Anita Knakkergaard mener imidlertid, at det vil være i strid med EU's regler at give flere støttekroner til det almene byggeri."
Er det ikke morsomt, hvordan DF her kan bruge EU-regler som argument, når man ser, hvad de mener om EU-regler i forbindelse med indvandringspolitik?
Hvem ER egentlig DFs vælgergrundlag - er det for eksempel dem, de synes bare skal flytte til Ishøj?

Jakob Schmidt-Rasmussen

Villy Søvndal advarer i Ekstra Bladet i dag om, at vi risikerer at få et amerikaniseret, andenrangs arbejdsmarked, hvis ikke der bremses op for underbetalt arbejdskraft fra øst.

Samfundet bliver snydt for skatteindtægter, arbejdsgiverne bliver påført ulige konkurrence fra virksomheder med underbetalte ansatte, og de danske bygningshåndværkere mister deres arbejde. Alle bliver snydt af det system, den østeuropæiske arbejdskraft fungerer efter i Danmark i dag. ”Det er vi nødt til at lave om på meget hurtigt” siger Villy Søvndal til Ekstra Bladet, efter avisens afsløringer af, at danske arbejdspladser forandres til lavlønsjob på byggepladser uden den fornødne sikkerhed.

Derfor vil SF snart stille forslag, som skal gøre det vanskeligere at undgå de danske overenskomster og mindre attraktivt rent skattemæssigt at arbejde med østeuropæisk arbejdskraft, samt nemmere for både fagforeninger og skattevæsen at afsløre svindlerne.
”SF er på linje med både Socialdemokraterne og Enhedslisten om forslaget. Og så håber man, at Dansk Folkeparti vil lægge de afgørende stemmer til et flertal uden om regeringen. Om de vil det, har det ikke været muligt at få afklaret. Partiets arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, er på ferie i udlandet, hvorfra han meddeler i mobiltelefonen, at han ingenting mener lige nu.” (…)
” Jeg kan ikke forestille mig, at Dansk Folkeparti kan holde til at være passivt, når underbetalte udenlandske arbejdere overtager arbejdet i en periode, hvor arbejdsløsheden eksploderer i byggefagene”, siger Villy Søvndal til avisen.
15 vikarbureauer med østeuropæisk arbejdskraft har på halvandet år snydt samfundet for 150 mio. kr. i form af skat, moms, afgifter og snyd med offentlige ydelser, Beløbet er Skat i Østjylland nået frem til efter en indsats over for firmaerne.

Men SF’s Margretehe Auken er direkte skyld i at fagforeningerne har fået sværere ved at stoppe løntrykkere fra øst.
Enhedslisten og Dansk Folkeparti var de to eneste partier i folketinget, der stemte imod ratifikationen af den ny traktat. En væsentlig begrundelse var, at man ikke har sikret at sig at EF-domstolens afgørelser på arbejdsmarkedsområdet i Tyskland og Sverige, ikke får betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel.
SF's Margrete Auken stemte imod Søren Søndergaards forslag om ”at retten til kollektive kampskridt fortsat skal høre under medlemsstaternes eksklusive kompetence”.
Det var for ikke at antyde, at den nye Lissabon-traktat undergraver konfliktretten, at hun ikke stemte for forslaget, FOR DET GØR DEN NATURLIGVIS IKKE, hævdede fjolset.
Men i Vaxholm-sagen dømte EU-domstolen en svensk konflikt ulovlig.
Dommen noterede, at kollektive kampskridt er en grundlæggende rettighed i EU, men fastslår samtidig "at udøvelsen af denne ret kan undergives visse begrænsninger."
Dommen henviser direkte til Charter for grundlæggende rettigheder, som er en del af Lissabon-traktaten.
Heri fremgår, at konfliktretten skal udøves "i overensstemmelse med EU-retten" (artikel 28). Da Lissabon-trakaten samtidig fastslår, at EU-retten har forrang frem for national ret (erklæring 17), er det uomtvisteligt, at EU-domstolen kan begrænse konfliktretten i Danmark, hvis Lissabon-traktaten vedtages uændret.
Nu er det for sent at sikre konfliktretten, fordi Margrethe Auken er naiv.
Vaxholm-sagen begyndte, da svenske bygningsarbejdere i 2004 indledte en blokade af et skolerenoveringsarbejde i den svenske by Vaxholm, hvor lettiske bygningsarbejdere arbejdede for en løn langt under den svenske overenskomst.
Forud var gået forhandlinger med det lettiske firma, Laval un Partneri, hvor bygningsarbejderne var ansat. Men dagen før det afgørende forhandlingsmøde indgik firmaet en overenskomst med det lettiske bygningsarbejderforbund - som ikke bragte lønningerne op på svensk niveau.
Det svenske bygningsarbejderforbund etablerede derfor blokade, Men Laval un Partneri indklagede, med hjælp fra den svenske arbejdsgiverorganisation, sagen for den svenske Arbejdsret.
Arbejdsretten valgte at indbringe to elementer i sagen for EF-domstolen:
1. Er det i overensstemmelse med EU`s fri bevægelighed for tjenesteydelser, at fagbevægelsen gennem blokader forsøger at få en besøgende virksomhed til at tegne overenskomst, når den lov, der har gennemført udstationeringsdirektivet i Sverige, ikke indeholder udtrykkelige bestemmelser om, at man skal anvende de arbejds- og ansættelsesvilkår, der gælder i værtslandets overenskomster?
Her er dansk og svensk lovgivning/aftalemodel sammenlignelig. En dom, der går svensk fagbevægelse imod, vil være et direkte angreb på hele den nordiske aftalemodel.
2. I sverige findes den såkaldte medbestemmelseslov, som forbyder faglige konflikter, der har til formål at erstatte en overenskomst, der allerede er indgået mellem andre parter. Loven tillader dog en sådan arbejdskonflikt, hvis den gælder en udenlandsk virksomhed, der medbringer egen arbejdskraft. Er det i modsætning til EU-retten?
I Danmark VAR der ifølge lovgivningen konfliktret, også på områder hvor der allerede er anden overenskomst. Konfliktretten begrænses kun gennem såkaldte grænseaftaler indenfor LO.

Per Erik Rønne

Jeg har altså boet 24 år i Ishøj, i en ejerlejlighed, og det er altså fuldt ud overkommeligt også når man er under uddannelse.

Jeg skulle stort set dagligt ind på Københavns Universitet. Turen med S-toget til hovedbanegården tog 14 minutter, og tog jeg cyklen kunne det klares på tre kvarter.

Der er ingen grund til at alle knap to millioner københavnere partout skal bo i Københavns Kommune, og køber man i stedet for at leje, får man med det samme en lejlighed.

Jeg kender i øvrigt en der bor i Ølby, stationen før Køge, med fast arbejde i København K. Det er der da ingen problemer ved.

Under alle omstændigheder er det da bedre at folk har lidt langt til arbejde, samtidig med at de bor i ordentlige områder tæt på grønne områder, end at de bor i de skyskrabere, som B&R vil belemre byen med.

I Ølby synes det i øvrigt at være let at få en almennyttig lejlighed ...

Christian Larsen

Byggeprisen for ordentligt byggeri er vel 20.000 kr. pr. m2. Dertil kommer grundprisen, som er høj i København da arealet er lille og der bor mange.

Det er svært at se hvilken verden folk lever i hvis de tror en mellemindkomstfamilie med en indkomst på 500-600.000 om året skulle kunne på 120 m2 til en husleje på 6.000 om måneden. Husk at dem der bosætter sig centralt i byen ikke skal betale for to biler og dermed sparer 3-6.000 kr. om måneden. Den store synder er de massive skatter som gør at det stort set er umuligt for almindelige borgere at spare op til udbetalingen til egen bolig, men det er måske også det der er venstrefløjens plan, at så mange som muligt bliver økonomisk umyndiggjort?

Dem der vil øge støtten til ghettobyggeri, bør istedet erkende at der enten bor for mange mennesker i København eller tillade mere højhusbyggeri, der kan gøre lejen billigere.

og hvis der ikke er brød, kan de vil spise kage........

Dorte Sørensen

Peter Olesen DF kunne ha´hjulpet S og flertallet i Københavnsborgerrepræstentation ved at stemme for, at kommunerne må slæge grunde til under markedspris mv til boligbyggeri til almeneboliger. Men det ønske DF IKKE.
Derimod stemte DF for regeringens forslag om, at Landsbyggefonden skulle betale for flere ældreboligere. Herved var DF med til at tage de penge hver lejerer har indbetalt hver måned til Landsbyggefonden i den tror at pengene ville gå til renoveringer af bygninger og nærområder.
I forbindelse med Landsbyggefonden gjalt regeringens skattestop ikke, da lejernes indbetalinger blev overført til nybyggeri af ældreboliger. I mine øjne er det en ekstra skat til lejerne.
Så kom ikke at sige at DF står med rene hænder.

Dorte Sørensen

Peter Olsen det var nu mere i Folketinget DF burde ha´vist sit sociale syn, som DF ellers praller meget med i festtaler ol, , og presset regeringen for at give Københavns kommune grønt lys til at i værksætte et almentboligbyggeri også mellemindkomster og derunder kunne betale.

Dorte Sørensen

Peter Olesen hvem siger, at det er sociale taberer , der bor i det almeneboligbyggeri?
Det var dog en afskylig påstand.
I mine øjne er det af stor betydning at byernes lærer, sygeplejersker osv.... har råd at bo i nærheden af deres arbejdsplads.
Hvis de store byer kun bliver for mere velstående borgerer så er regeringen og DF netop med til at skabe ghettoerr og er det ellers ikke dem regeringen siger de vil bekæmpe.
I mine øjne er rigmandsghetthoer lige så slemme som fattigmandsghethoer.
vh

Christian Larsen

Dothe Sørensen skriver:

"I mine øjne er det af stor betydning at byernes lærer, sygeplejersker osv.... har råd at bo i nærheden af deres arbejdsplads.
Hvis de store byer kun bliver for mere velstående borgerer så er regeringen og DF netop med til at skabe ghettoerr og er det ellers ikke dem regeringen siger de vil bekæmpe.
I mine øjne er rigmandsghetthoer lige så slemme som fattigmandsghethoer."

Sikken en gang vås. Det er ikke skatteydernes opgave at folk med almindelige indkomster skal have råd til at bo på 130 m2 i København K. Indlæg som dine vise hvordan den egoistiske velstandsSnyderi på bekostning af os andre har grebet om sig og betydet at vi plyndrer borgerne i skat og som modydelse leverer et elendigt sundheds- og uddannelsessystem. De fleste økonomer anbefaler højere skatter på boliger. Det betyder ikke kun højere ejendomsværdiskatter eller lavere rentefradrag, men også stop for støtten til almene boliger og liberelisering af andelsboligerne. Modsvarende skal marginalskatten ned.
Socialdemokraterne vil have flere bilige boliger, men boligerne er ikke billige medmindre dem der opfører dem arbejder gratis. Det billige består i at skatteyderne skal betale for andres boligforbrug eller at der opføres ghettoer som hurtigt fyldes med utilpassede indvandrere og kriminelle. Der skulle være forbud mod at opføre almene boliger undtagen til handicappede og svagelige ældre.