Læsetid: 4 min.

Ny udlændingestramning strider mod EU-regler

Siden januar, da integrationsminister Birthe Rønn Hornbech senest strammede praksis, har pensionister ikke været omfattet af EU's regler for familiesammenføring. Men ministerens tolkning er i strid med EU-retten, vurderer eksperter, som forudser, at Danmark vil tabe en eventuel sag ved EF-Domstolen
Siden januar, da integrationsminister Birthe Rønn Hornbech senest strammede praksis, har pensionister ikke været omfattet af EU's regler for familiesammenføring. Men ministerens tolkning er i strid med EU-retten, vurderer eksperter, som forudser, at Danmark vil tabe en eventuel sag ved EF-Domstolen
Indland
25. juli 2008

Ja. Nej. Ja. Nej. Sådan har svaret gennem de seneste syv år lydt til danske pensionister, der efter at have været bosat i et andet EU-land ønsker at vende hjem sammen med deres udenlandske ægtefælle. Hele tre gange har de danske myndigheder ændret reglerne, så det i dag er sådan, at en pensionist skal have været i arbejde i et andet land, hvis EU-reglerne om fri bevægelighed og retten til at medbringe sin ægtefælle ved hjemvenden til Danmark skal kunne bruges.

"Den pensionist, der sidder derhjemme og spekulerer på at rejse ud og vil bruge EU-rettens regler om fri bevægelighed, han kan altså ikke bruge dem, hvis han rejser ud og er pensionist," sagde integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) på et samråd i Folketinget i januar.

Der foreligger endnu ingen klare EF-domme på området, men ministerens tolkning er ifølge flere eksperter i direkte modstrid med EU-retten.

Advokat Poul Runge Nilesen er kontorchef i Europaparlamentets kontor for den juridiske tjeneste i personaleafdelingen og medforfatter til en lærebog om EU-ret. Han mener ikke, at Rønn Hornbech har sikker grund under fødderne:

"Så kategorisk kan man ikke udtrykke sig. Det er betænkeligt at sige, at en bestemt gruppe ikke kan påberåbe sig reglerne. Rækkevidden af reglerne er langt videre, end man forestiller sig," siger Poul Runge Nielsen, som udtaler sig på egne vegne - ikke på EU-Parlamentets.

Den juridiske kontorchef bakkes op af dr.jur. og professor i folke- og EU-ret ved Københavns Universitet, Hjalte Rasmussen, som ligeledes undsiger integrationsministerens udsagn om, at pensionister ikke er omfattet af reglerne om fri bevægelighed:

"Det er forkert. Jeg kan ikke opstille en argumentation, der giver hende ret," siger han og uddyber:

"EU-reglerne giver pensionister ret til at slå sig ned hvor som helst i EU, så længe de har en sygeforsikring og ikke ligger værtslandets sociale kasser til last. Og hvis man finder en ægtefælle og beslutter sig for at vende hjem, så kan Udlændingeservice ikke forhindre det," siger han.

Ifølge Hjalte Rasmussen har EU's regler på det seneste sidestillet pensionister med 'aktive økonomiske operatører':

"Derfor falder hammeren. I EF-Domstolens optik handler det om, at folk bruger deres EU-ret, og det må de nationale lovgivninger ikke lægge restriktioner i vejen for," fastslår han.

Fri bevægelighed

Også Poul Runge Nielsen hæfter sig ved, at EU's retsområde er i markant udvikling. Tidligere lagde man primært vægt på den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser - altså arbejdskraft, men i løbet af de seneste 20 år er reglerne blevet udvidet, så man i stigende grad tilgodeser borgernes ret til at færdes frit i medlemsstaterne.

"Den fri bevægelighed er en grundpille inden for EU-ret. Vi går i retning af nærmest helt fri bevægelighed," siger Runge Nielsen.

Også hos Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) er man lodret uenig med Birthe Rønn Hornbech:

"Pensionister behøver ikke at have været erhvervsaktive i det andet land. De er kvalificeret til at opholde sig efter EU-regler og dermed også til at få ophold til ægtefællen, både i værtslandet og senere, når de vender tilbage," siger centerleder Jens Brøsted.

I 2004 udelukkede regeringen pensionister, studerende, pendlere og velhavere uden fast job fra EU's regler om familiesammenføring. Men to år senere og efter indblanding fra EU-Kommissionen kom det frem, at man igen havde ændret tolkningen, således at pensionister nu alligevel kunne få familiesammenføring. Det førte til en kritik fra Ombudsmanden, fordi Udlændingeservice ikke havde gjort borgerne opmærksomme på lempelserne for pensionisterne.

Men i september sidste år kom det frem, at Integrationsministeriet ønskede at stramme fortolkningen i forhold til pensionisters ret til familiesammenføring:

"Men vi vurderer i øjeblikket rækkevidden af EU-reglerne i den slags tilfælde," sagde afdelingschef i ministeriet, Kim Lunding, til Jyllands-Posten dengang.

Og ifølge ministeren kræves det altså nu, at man skal være rejst ud som arbejdstager, hvis man skal være omfattet af reglerne.

R: Behov for klarhed

Ifølge Jens Brøsted er det et eksempel på, at man løbende forsøger at stramme reglerne så meget som muligt, og at Danmark let risikerer at bringe sig i konflikt med EU's regler. Samme vurdering kommer fra Hjalte Rasmussen:

"Man har forsøgt at rejse en lille mur, mere eller mindre i ond tro. Det er et tydeligt forsøg på at give EU så lidt som overhovedet muligt, og man forbliver i en usikker zone," siger han.

De radikale er utilfredse med, at reglerne hele tiden ændres.

"Der er et udtryk for regeringens zigzag-tolkning, at man nu tilsyneladende har valgt at ændre reglerne for pensionisterne igen. Man har gjort det så mange gange, at man er blevet rundtosset. Det kan ikke undre, at både borgere og medarbejdere i Udlændingeservice har svært ved at finde rundt i reglerne," siger næstformand og integrationsordfører, Morten Østergaard (R).

Han mener at regeringen bevæger sig på tynd is i tolkningen af EU-reglerne.

"Det understreger behovet for, at eksterne eksperter vurderer, hvad EU-retten betyder for de danske regler," siger Østergaard.

Efter Danmark i 2004 ændrede praksis og valgte at udelukke studerende, pensionister og selvforsørgende fra EU's regler om familiesammenføring, sendte DRC og Ægteskab uden grænser en klage til EU-Kommissionen. Jens Brøsted forventer en afklaring i løbet af i år, og han sætter sin lid til, at EU vil sikre pensionister samme rettigheder som aktive arbejdstagere.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Er denne sag ikke snart uddebatteret, når den selvfede EU-domstol i forvejen har bestemmelsesret over de enkelte landes interne lovgivninger? Det skulle undre mig om ikke Danmarks Riges Grundlov bliver suspenderet og det i stedet bliver erstattet af en fælles EU Grundlov?

Denne EU galskab er i sandhed Hitlers kongstanke om et samlet Europa: "Tyskland er kun en begyndelse. Intet europæiske land er i iøjeblikket et samlet hele"..."Den, der vinder det, vil sætte sit stempel på den kommende tid".

Med denne masseindvandring fra tredie-lande, er der kun een som skal finansere denne galskab; Middelklassen.

Personlig kan jeg ikke andet end at tage dyb afstand fra EU og dets latterlige projekter, hvis målsætning er at skabe mest mulig kaos.

Henning Ristinge

Endnu engang tak for Eu medlemskabet

Oscar J

Den frie bevægelighed (indvandring) er kun begyndelsen. På længere sigt vil den fleksible danske arbejdsmarked også blive nedjusteret, og LO vil fremstå som en kransekagefigur for at narre befolkningen med: Se hvor "demokratiske" EU er.

Hvad angår miljøet vil EU, som bekendt, tillade flere giftstoffer og affaldsprodukter fra daglige madvarer til industrielle produkter.

Velkommen til EU.

Patrick Reay Jehu

Danmarks selvstændighed været en myte i mindst 100 år. Det har været afhængig af udenlandske magter på én eller anden måde i det sidste århundrede. F.eks., selv om det ikke deltog i 1. verdenskrig, var det afhængig af de sejrende allierede for at få Nordslesvig tilbage. Så kom besættelsen af tyskerne i 1940, fulgt af befrielse ved udenlandske kræfter i 1945. Militært har det siden været afhængigt af USA også formelt siden dets tilslutning til NATO i 1949. Hvis svaret til folkeafstemningen om EF havde været nej i 1972, var det blevet meget skadelig for dansk landbrug, selv om de evt. kunne have forhandlet sig til en mindre begunstig ordning osv. osv. Reel selvstændighed, dvs. en "go-it-alone" politik var teoretisk muligt, men havde bare ført til de tilstand under den meget uafhængig kommunisitisked styre som var kendt under Enver Hoxja og venner i Albanien.

Alt i mens idioterne i Bruxelles har en en mur af sikkerhedsfolk omkring sig sidder hele parlamentet fastlåst i den orale fase og smovser sig i økologisk flødesovs.

Der er flere faktorer der spiller ind. For det første forbydes rygning på offentlige steder. For det andet lader man fødevarepriserne stige - med god hjælp af "eksperterne" og medierne. For det tredie lader man indvandringsspørgsmålet ad juridiske veje overdrages til EF-domstolen. For det fjerde kontrollerer man befolkningen adfærd ved overvågning af telefoni og internettet.

Det vil sige EU pålægger ansvaret til andre og ser tiden an, hvorlænge parlamentet kan strække smertegrænsen i befolkningen. Det lykkedes meget godt, fordi befolkningen er styret af lystprincippet og ikke ser, hvad der bliver serveret for dem. Det ser intet, andet end sit eget behovstilfredsstillelse.

Gennem historien er vi blevet tudet ørerne fulde om forfølgelse af etniske mindretal og religiøse grupper. Hvad enten I bryder Jer om det eller ej, vil det fremover blive det omvendte billede: Den oprindelige befolkning bliver selv de forfulgte.

Længe har jeg set at befolkningen ikke er andet end en fåreflok. Man har flokstyren (EU) og hyrdehunden (den udøvende magt) til at styre de brægende flokke i den rette retning.

Patrick Reay Jehu

NAFTA er så godt som et fallitbo. Det er kun et værktøj for de store amerikanske selskabers interesser, og USA bryder reglerne når det passer dem, f.eks. træhandel med Canada. Det er også en måde at flytter USA-virksomheder til Mexico, hvor rbejdskriaften er billigere og sikkerhedsregler så godt som ikke-eksisterende. Der for er det til gavn hverken for de amerikanske arbejdere eller befolkningerne i Canada og Mexico, men kun for de store amerkikanske plutokrater.

At tro, at lille Danmark kunne få gavn af det, eller blive mere selvstændig som resultat er en kæmpe illusion.

Jakob Schmidt-Rasmussen

”Skal vi have en bedre integration på arbejdsmarkedet, kræver det et grundlæggende opgør med det danske velfærdssamfund, som det ellers har taget årtier at bygge op. Det var en af konklusionerne i en rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2001.

Det var den tidligere overvismand i Det Økonomiske Råd, professor Nina Smith fra Handelshøjskolen i Århus, der stod bag rapporten.

Hun mente, at veluddannede indvandrere og flygtninge søger til lande med lavere skattetryk og færre velfærdsydelser, mens socialt dårligt stillede søger til veludbyggede velfærdsstater som Danmark, hvor der er et socialt sikkerhedsnet.
Derfor mente hun, at er nødvendigt at gå væk fra de mange skattebaserede ordninger i velfærdssamfundet og erstatte en række af dem med særlige opsparingsordninger på eksempelvis forsikring- og pensionsområdet.
Hun foreslog også at staten skulle diktere en nedsættelse af mindstelønnen, så lavtuddannede og ressourcesvage personer fik lettere adgang til arbejdsmarkedet.
Mehmet Necef, der er kultursociolog ved Syddansk Universitet i Odense, mener også, at den danske velfærdsstat er med til at bremse integrationen i Danmark.
- Danskere føler, at udlændinge er en økonomisk belastning for dem personligt, fordi samfundets udgifter til udlændinge betales af skatteborgerne selv, sagde han.
Han mente også, at det ville fremme integrationen at sænke mindstelønningerne, selvom han erkendte, at det bliver vanskeligt i det danske system, hvor fagbevægelserne er så stærke. I følge ham er fagbevægelsen en af de største forhindringer for integration.

Det har EU heldigvis rådet bod på i mellemtiden ved systematisk at undergrave fagforeningernes indflydelse …

Så nu får Fogh mulighed for at realisere sine ultraliberalistiske visioner, uden at han får skylden for det. Det er jo EU, der står bag og han er jo nødt til at overholde internationale aftaler, hvor nødigt han end vil ...

Jakob Schmidt-Rasmussen

Hvis det lykkes at skrue indvandringspolitikken tilbage til tilstandene før 2001, hvor integrationen var ved at mislykkes fuldstændigt og arbejdsløsheden var massiv blandt flygtninge og "andengenerationsindvandrere, der ikke heller ikke fik en uddannelse, får Nina Smith ret i, at det bliver nødvendigt at neddrosle velfærden, hvis samfundsøkonomien ikke skal kulsejle totalt.

Dele af venstrefløjen er altså i realiteten i gang med at realisere "Den sociale massegrav" ...

Peter Jespersen

@ Jakob Schmidt-Rasmussen

Der er ikke den store plads til velfærd i den minimalstat som vi er godt på vej hen imod.

Jørn Bent Mathiesen

Fri indvanding = afskaffelse af velfærdsstaten.

Det empiriske bevis herfor er USA.
Er det virkelig det venstrefløjen ønsker?
Skal vi have endnu mere amerikanisering hurtigst muligt?

Hvornår får vi så mon en liberal våbenlovgivning?
I øjeblikket er det jo fortrinsvis kulturberigerne, der er massivt bevæbnede.

Højrefløjen må imidlertid erkende, at EU er et (omend uklart) socialistisk projekt.

Ach, du lieber Augustin alles ist hin......

Nu kan vi vist godt tillade os endegyldigt at konkludere, at glansen i den grad er gået af Sct. Gertrud alias Birthe Rønn Hornbech. Vi ser atter engang hvordan den højt besungne borgerlige anstændighed ved en nærmere betragtning viser sig at være noget opreklameret L ...

Peter Jespersen

Jamen hr Jørn Bent Mathiesen - dine borgerlige venner er med sikre skridt på vej imod at skabe en minimodel af det amerikanske samfund. Fuld kraft frem, imod minimalstaten.

Og nej vi får næppe en liberal våbenlovgivning (Som dine republikanske venner ovre i de tidligere britiske kolonier primært har stået for at liberalisere yderligere), da vort erhvervsliv ikke rigtigt begiver sig af med at fabrikere den slags småtterier.