Læsetid: 4 min.

En minister, der ikke har lært af sine fejl

Var han idealist eller realpolitiker som kulturminister? Meningerne er delte i det kulturliv, der nu restituerer i kølvandet på Brian Mikkelsens ministerperiode
Få er i tvivl om, at Brian Mikkelsen har været en markant kulturminister. Men om det skal forstås positivt eller negativt, er der mere uenighed om.

Få er i tvivl om, at Brian Mikkelsen har været en markant kulturminister. Men om det skal forstås positivt eller negativt, er der mere uenighed om.

Lars Helsinghof Bæk

Indland
10. september 2008

Kanon-projektet, kampen mod doping, trusler mod bibliotekspenge og en noget uheldig tale ved et landsmøde, der gjorde 11 ambassadører vrede, er nogle af de episoder, man vil huske Brian Mikkelsen for. Men hvilket kultursyn og hvilken kulturpolitik var han repræsentant for?

Forlagsdirektør ved Gyldendal, Johannes Riis, er ikke i tvivl om, at netop Brian Mikkelsens kultursyn har efterladt et kulturministerium, der fungerer på helt andre præmisser, end det han overtog.

"Han har været fortaler for sponsering og fondsfinansiering. Jeg er ikke imod nogen af delene, men jeg er modstander af, at det private får så stor en vægt i kulturpolitikken, for i det øjeblik, der ikke længere er højkonjunktur, kommer pengene til at sidde noget fastere, end de gør nu," siger Johannes Riis.

I kraft af sin direktørpost har han stiftet direkte bekendtskab med konsekvenserne af Brian Mikkelsens politik:

"Den centralisering og bureaukratisering, han har indført i sin ministerperiode, har betydet, at det er blevet sværere og sværere for forlagene at få et samarbejde i stand med ministeriet. Vi havde tidligere et glimrende samarbejde med Litteraturinformationscentret, men efterhånden som man fik oparbejdet dette kæmpe bureaukrati i Kunststyrelsen, er det blevet sværere og sværere at trænge igennem."

Gyldendals direktør håber, at en kommende kulturminister vil sikre mere kontinuitet i kulturlivet end Brian Mikkelsen.

"Jeg vil huske ham for hans vældige tilfredshed med det, han selv har sat i gang. En sådan lidt kortsynet glæde ved den øjeblikkelige succes og måske en horisont, der ikke rækker så langt frem. Og så synes jeg, han har udvist en bemærkelsesværdig evne til ikke at lære af sine fejl," siger Johannes Riis.

Godt politisk håndværk

Direktør i Tivoli og tidligere formand for Kunstrådet, Lars Liebst, mener imidlertid også, at Brian Mikkelsen skal huskes som en initiativrig kulturminsiter, der ved at bygge bro mellem det private erhvervsliv og kunsten har åbnet nye døre:

"Jeg tror, man skal lade være med at have den der berøringsangst over for det private erhvervsliv. Man kan jo gå tilbage og se på Glyptotekets historie, hvis ikke det havde været det private erhvervsliv, der med en mæcen gik foran dér, så havde vi aldrig fået Glyptoteket. Der er ikke nogen modsætning mellem det private erhvervsliv og god og kvalitativ kunst," siger Lars Liebst.

Brian Mikkelsen har desuden som politisk håndværker imponeret lektor dr. phil fra Nordisk Institut ved Århus Universitet Hans Hauge:

"En konservativ kulturminister vil altid være på kant med kulturlivet, da det jo sjældent er konservativt. Det er meget nemmere at være radikal kulturminister. Jeg synes, han har været dygtig til at navigere i det felt. Han har ført meget konservativ kulturpolitik. Det ville have været helt anderledes, hvis vi havde haft en liberal minister. De konservative mener jo også, at staten skal spille en stor rolle i kulturpolitik."

Hans Hauge vil især huske den afgående kulturminister for det store kanon-projekt:

"Med kanon-projektet har han gjort kultur til kunst i stedet for kultur til vaner. I den betydning, at han har fremhævet det ypperste inden for dansk kunst og ikke frikadellespisning. Det handler jo ikke om at pådutte andre kulturer vores vaner og traditioner, men om at skabe større forståelse og opmærksomhed omkring kulturarven," siger Hans Hauge.

Kunsteren Bjørn Nørgaard var også i udgangspunktet begejstret for kanon-projektet og Brian Mikkelsens forvaltning:

"Kanonprojektet var et problematisk initiativ, men problematiske initiativer kan godt være gode i den forstand, at de rejser en nødvendig diskussion. Vi er nærmest blevet historieløse i vores samfund og sætter efterhånden uvidenhed højere end erfaring og indsigt, og derfor synes jeg, det var fint diskussionen blev rejst."

Men Bjørn Nørgaard synes, at udviklingen er gået i den forkerte retning:

"Nogle af de initiativer, Brian Mikkelsen tog på kunstområdet, hvor han skattemæssigt ligestillede de kunstneriske erhverv med andre erhverv , syntes jeg var glimrende. Dér, hvor kæden springer af for mig, er da de konservative holder op med at være konservative og bliver nyliberale."

Den generelle nyliberale drejning har også fået indflydelse på kunstens institutioner, mener Bjørn Nørgaard:

"I dag er det eneste, de konservative kan tale om, skattelettelser, og det betyder, at kunstinstitutionerne er blevet udsultede. På Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst er over 130 forskerstillinger forsvundet. Kunstfonden og kunstrådene er skåret voldsomt ned. På museerne er der ikke nogen indkøbsbudgetter mere. Alle de institutioner, han har ansvaret for, som netop skulle være konservative mærkesager, er simpelthen blevet fuldstændigt forarmede i hans sidste regeringstid," siger Bjørn Nørgaard.

En idiot mindre

Forfatteren Carsten Jensen har på ingen måde været imponeret over sin minister, og mindst af alt over den kulturkamp, han har ført fra sin ministertaburet:

"Så er vi én idiot mindre," er hans umiddelbare reaktion på ministerens afgang. "Det, der har generet mig mest ved Brian Mikkelsen, har været hans forsøg på at glorificere en særlig dansk kunst, hvor han jo kom for skade at sige, hvad regeringen tænker, og hvad de fleste vælgere også tænker, nemlig at det bare er for at bevise over for muslimerne, at nu er de kommet til et land med en overlegen kultur, hvilket jo kun kan få en til at falde om af grin," siger Carsten Jensen, som mener, at Brian Mikkelsen i sin tid som kulturminsiter har skadet mere, end han har gavnet.

"I forbindelse med DR har hans indsats været med en budgetoverskridelse som undskyldning at nedbryde en værdifuld offentlig institution. Har han sat sig et mindesmærke, er det ikke de bygningsværker, der er blevet opført i hans tid som kulturminister, men de mange ruiner, han efterlader."

Leder om Brian Mikkelsens afgang på bagsiden

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bendt Bendtsen ... den danske olie

Lene Espersen ... terrrorlovgivning, politireform

Brian Mikkelsen ... DR, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst

Hvad mon de nu tager fat på ?

Inger Sundsvald

En kanon til Justitsministeriet?
Lidt lovgivning som favoriserer sport?

Morten Andersen

Brian M. gjorde det så godt hans evner nu berettigede ham til.
Manden er prototypen på et menneske uden ånd og tyngde.

Æret være hans minde.

Jeg er for en gangs skyld HELT enig med Carsten Jensen!

Brian Mikkelsen er da om noget en idealist der mener at kunstnerne ikke skal have en krone i stats-støtte; hvis de skal så skal de have så lidt i stats-støtte som muligt.

Kunsten skal fungere på erhvervslivets og markedets betingelser; kan den ikke det, må den bare lægge sig ned og dø.

Det er jo helt klart en del af arven efter Kultur-Brian.

En anden del af arven er disse kano-projekter som jo aldeles ikke handler om at belyse kulturarven, men udelukkende om at skyde på muslimerne mentalt; gøre dem bekendt med og få dem til at indse at at NU er de kommet til en vesterlandsk kultur som er deres egen muslimske kultur overlegen. (hvad muslimsk kultur så end er?)

Inger Sundsvald

"Kunsten skal fungere på erhvervslivets og markedets betingelser; kan den ikke det, må den bare lægge sig ned og dø"

Ja, lad falde hvad ikke kan stå! (Brians opfattelse).

"(hvad muslimsk kultur så end er?)"

Blandt andet i Iran har man en århundre-/tusindågammel kultur, som ikke har ret meget med nutidens muslimopfattelse at gøre. De har kultur, så enhver kan gå hen og lægge sig, både hvad litteratur, arkitektur o.m.a. angår. Persien var engang et 'verdensherredømme', men Brian har aldrig kunnet se længere tilbage end til guldhornene, og han tror ikke, at andre end OS er civilicerede.

Uden at orke argumentere for noget.

GUD HVOR HAR I RET.

He did it his way !

"En anden del af arven er disse kano-projekter som jo aldeles ikke handler om at belyse kulturarven, men udelukkende om at skyde på muslimerne mentalt; gøre dem bekendt med og få dem til at indse at at NU er de kommet til en vesterlandsk kultur som er deres egen muslimske kultur overlegen. (hvad muslimsk kultur så end er?)"

Stakkes Brian og Co - afskærer sig dermed samtidigt fra en sand guldgrube af hetzmuligheder -
de mest anti-muslimske digtere osv., er nemlig selv mellemøstlige ( Omar Kajjam . f.eks. ), men deres kritik er ofte gennemtænkt, og kan jo så derfor ikke bruges til VKO's formål.

Er problemet med Brian Mikkelsen og alle andre ministre i virkeligheden ikke det faktum, at da Anders Fogh blev statsminister, udtalte han noget i stil med, at en minister ikke blot skulle være det af navn, men også af gavn?

Herefter fik alle ministre travlt med at vise, at de udviklede deres ministerier, hvilket så (upolitisk set)både kunne medføre positive og negative ting.

Ellers havde BM vel aldrig lavet sine kanoner.
Ellers havde HS vel aldrig ødelagt universiteterne og den fri forskning.
Ellers havde.... - ja, I kan vel selv gøre listen færdig....

Thomas Ciborowski

Ja, lad falde hvad ikke kan stå! -Quote BM

Hvorfor fik han så pacemaker ?

Per JONGBERG skriver:

"...Bendt Bendtsen ... den danske olie
Lene Espersen ... terrrorlovgivning, politireform
Brian Mikkelsen ... DR, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst..."

Det er besynderligt at den 4. statsmagt, samfundets vagthunde, den danske presse, ikke har fået mere ud af så oplagte sager.

Pressen er simpelt hen ikke istand til at trænge ind på Christiansborg.

Pressens minister, Statsministerens evindelige:
"Der er ikke noget at komme efter." ... er blevet hele regeringens mantra ... og pressen tier og samtygger.