Interview
Læsetid: 4 min.

'Vi er mange, der har fået nok'

I morgen samles flere hundrede mennesker i en aktion, der har til formål at lukke Sandholmlejren. Røde Kors sidder med et stort trumfkort, lyder det fra talskvinde for initiativet Luk Lejren
Initiativet Luk Lejren mener, at Røde Kors bør trække sig fra at administrere asyllejrene i Danmark.

Initiativet Luk Lejren mener, at Røde Kors bør trække sig fra at administrere asyllejrene i Danmark.

Bax Lindhardt

Indland
24. oktober 2008

"Politiet skal lade være med at stoppe os."

Sådan lyder opfordringen fra talskvinde for Luk Lejren Pil Christensen, forud for lørdagens aktion ved asylcentret Sandholmlejren i Nordsjælland. Baggrunden for den ikke-voldelige aktion er, at "en masse borgere har fået nok" af den måde, vi behandler asylansøgere på.

"Der har været en masse debat og demonstrationer, men ingenting er sket i forhold til at sikre disse menneskers rettigheder," siger hun.

Derfor er tiden nu inde til at udvise civil ulydighed.

"På den anden side af hegnet omkring lejren sidder mennesker, der ikke må tage en videregående uddannelse eller arbejde, og en del af dem må heller ikke selv bestemme, hvad de skal spise eller hvornår. Det er diskriminerende og racistisk."

- Derfor skal lejren lukkes og hegnet hives ned?

"Ja, det er forsøget. Vi vil fjerne hegnet og de kontrolmekanismer i form af overvågningskamera og kontrolpost ved indgangen skal sættes ud af funktion."

- Hvor skal asylansøgerne bo?

"De, der kommer hertil, er folk, der har været udsat for krig eller tortur. De skal selvfølgelig have mulighed for at bo, hvor de gerne vil. Det er ikke sikkert, at de alle sammen gerne vil bo i en lejlighed, måske nogle gerne vil bo mere beskyttet - det vigtigste er, at de selv får valget og ikke bliver gemt væk bag et hegn."

Røde Kors skal sige fra

Pil Christensen betoner, at mange sidder i lejrene i årevis, at deres fremtidsudsigter er usikre, og at det sammen med afvisningen af mulighed for at arbejde eller uddanne sig gør endnu større skade på ansøgerne, end det, de i forvejen har været udsat for.

- Hvem skal sikre lejligheder til dem?

"Det skal de forskellige kommuner og regeringen. De har i dag også et ansvar for asyllejrene, som de er nu."

Aktionen, der bakkes op af en broget skare danskere - herunder en række præster, har ført til en ophedet diskussion mellem initiativtagerne og Røde Kors. Folkene bag Luk Lejren vil have Røde Kors til at trække sig fra driften af centrene for at sende et signal til politikerne om, at rammerne for asylansøgerne er for dårlige.

"Røde kors har stor mulighed for at spille en stor humanitær rolle."

- I vil hjælpe Røde Kors til at trække sig, men de mener ikke selv, at de har brug for jeres hjælp. I vil give dem en hjælp, som de ikke vil have?

"Sådan kan man godt sige det. Vi har overordnet set mange af de samme mål som Røde Kors i forhold til at sikre bedre vilkår for asylansøgerne. Røde Kors er ikke problemet, men når en humanitær organisation lægger navn til driften af lejrene, legitimerer de regeringens asylpolitik. Jørgen Chemnitz (chef for Røde Kors asylafdeling, red), siger, at de hver dag overvejer, om de gør det her på den bedste måde, og den tvivl vil vi gerne skubbe i den rigtige retning. De sidder med et stort trumfkort, og det gør mange almindelige borgere også."

Ikke højt og klart nok

- Røde Kors mener, at de har råbt op ved at kritisere de lange opholdstider?

"Ja, men i og med at de er med til at administrere lejrene, er deres opråb hverken højt eller klart nok. De er nødt til at trække sig."

- Det ændrer vel ikke på, at det politiske flertal fortsat står bag asylpolitikken?

"Den politik er jo til debat. Det kunne vi se efter valget, hvor mange borgere sagde, at forholdene skulle forbedres. Så der er mulighed for at rykke, men det kræver handling."

- Er I demokratisksindede?

"Ja, absolut"

- Hvorfor respekterer I så ikke det politiske flertal, der har vedtaget regler og love?

"Vi er nødt til at bruge civil ulydighed, når et flertal i den grad krænker et mindretal. Den civile ulydighed er en integreret del af demokratiet og en vej til at udvide rettigheder til de, der ikke har dem. Da kvinderne fik valgret var det i sagens natur heller ikke noget de stemte sig til - det blev der rykket ved igennem protester."

- Aktionen er ikke-voldelig, men I vil bruge jeres 'mobilitet'?

"Det betyder jo konkret, at vi kan løbe fra politiet, prøve at snyde dem og komme uden om. Man kan godt mase og muffe, og se om man kan lave et hul et sted."

- Hvor går grænsen for, hvor når det bliver voldeligt?

"Det kan selvfølgelig være til diskussion. Men vi afviser tilsigtet personskade. Vi vil se at komme uden om politiet, og vi vil bruge vores fantasi. Men vi vil selvfølgelig ikke afsløre alle vores planer på forhånd."

Slutteligt opfordrer Pil Christensen politiet til ikke at stoppe de aktionerende.

"De skal lade være med at gøre den urimelige politik mulig. Politiet skal lade være med at udføre udvisninger af asylansøgere og det samme skal flyselskaberne. Vi har alle sammen et ansvar."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Andreas Trägårdh

Alle mennesker er forskellige, ingen er identiske.
Fordi vi alle er mennesker er der, uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra, tale om at vi som personer bliver ensformet af kulturen - den samme kultur.

Det er forkert at tale om en kultur, og en anden kultur. Jo man kan ganske vist tale om forskellige traditioner, som der kan beskrive en egn, en lokalitet, eller et miljø, osv. men kulturen er som begreb neutral.
Der findes ingen dansk kultur, kristen kultur eller invandrer kultur, det er ikke alene noget elendigt sludder - det er det rene utopi, og driften efter denne utopi, er det der gør folk fremmede over for sig selv, hinanden og resten af verden - uden selvkendskab fører lærdom til uvidenhed!

Integration er det der forgår mellem mennesker og ud af det opstår samfundet.

Derfor kan V, K, O's højreextremistiske retorik, om at integrere mennesker i et samfund ultimativt kun lede til misforståelser og endeligt medfører det til at konfligter bliver til problemer, dvs. uløselige.
Det svarer til at forbyde mennesket at udtrykke sig og hvilket jo faktisk vil sige at man med overlæg forhindre dem i at være til - " I må være her men I må ikke leve her!"

V, K, O's ideologiske retorik er så gennem voldelig i sin grundsubstans, at man må tro det er det mest destruktive det danske samfund er blevet udsat for siden den tyske invasion i 40'erne.

Menneskene i asyllejrene er ikke forfulgte af krig eller terror, derfor kan de ikke få opholdstilladelse i landet.

Alle, som ikke kan få opholdstilladelse, skal
placeres i ubekvemme forhold så slemt som muligt.

Jeg har tidligere foreslået, at centre i Østgrønland vil være passende for disse ulovligt opholdende mennesker.

Lad grønlænderne passe centrene, hvor der selvfølgelig skal være kost og logi og en bagatel lommepenge.

Centrene vil hurtigt blive tømte,- hvilket jo også er hensigten.

Stedet opfordrer ikke til det store privatforbrug.

Ole Vedel Villumsen

Aage Øhle: "Menneskene i asyllejrene er ikke forfulgte af krig eller terror".

Nogle af dem er. Enten taler du mod bedre vidende, eller også har du ikke sat dig ind i tingene.

Nogle af dem er også udsat for andre former for forfølgelse end krig og terror. "Almindelig" tortur eller overhængende dødsstraf er muligvis irrelevant for dig med dine holdninger (de forekommer mig fuldstændig umenneskelige). De er bestemt grund nok til asyl for mig.

Jeg er tilhænger af at asylansøgninger prøves og at asylansøgere der ikke er tilstrækkelig hårdt forfulgte, udvises hvis det land de kommer fra, vil tage imod dem igen. Jeg tror ikke det er nogen let sag at afgøre om og hvor meget en person er eller ved udvisning ville risikere at blive forfulgt. Jeg er derfor også tilhæner af at lade en god del af tvivlen komme ansøgeren til gode. En gang for mange år siden læste jeg den påstand at mindt halvdelen af dem der fik asyl, faktisk var forfulgte, og det imponerede mig at man ikke mente tvivlen var større. Dengang blev der tilsyneladende gjort et seriøst stykke arbejde med asylsagerne. I dag synes jeg det ser mere ud til at der bliver gjort et seriøst stykke arbejde for at få afvist så mange som mulugt uden hensyn til om de faktisk er forfulgte.

Lars G. Jørgensen skriver:
"..hjem og besøge familie og venner, samt planlægge en forstående familiesammenføring.
Man ser det gang på gang!
Svenskerne bliver iøvrigt mere og mere negative.."

Nu lever vi jo i Danmark.
Hvor mange kommer ind her i landet om året på den konto?

Casper Kennild

Vi vil så gerne leve i en globaliseret verden, så vi tager ud i verden og globaliserer den! Men globaliseringen må ikke komme inden for Danmarks grænser, vi skal da kun have fordelene, ikke?
Folk må da for pokker kunne forstå at det har konsekvenser at vi tager ud og udnytter andre mennesker på den ene eller den anden måde? Den vestlige verden har altid været god til at så kimen til konflikter, men dengang som nu vil vi ikke tage konsekvenserne af vores måde at ville indrette verden på.
Godt at der bliver skabt debat og handling omkring vores måde at se på andre mennesker!

Jeg er ikke i tvivl om asylansøgernes forskelligartede tholdninger til vores gæstfrihed - og hvis jeg som flygtning var kommet til noget der ligner slaraffenland, så ville jeg da også søge at få min familie herop - men hvor mange lykkes det for ? Ikke ret mange tror jeg.

Jeg synes det er fint, at Røde Kors forestår driften - det gør på ingen måde organisationen til hverken en med- eller modspiller.

Røde Kors skal også hjælpe mennesker helt nede på græsrodsniveau overalt og under ofte vanskelige forhold, og det kan organisationen ikke , hvis dens tilstedeværelse eller ikke-tilstedeværelse skal tages til indtægt for snart den ene eller den anden politiske opfattelse.

Man må afstå fra at "kidnappe" organisationenes humanitære pligt og fra at misbruge organisationen i en politisk kamp.

Og f s v angår dem i Sandholmlejren -
folk der ikke kan vende hejm fordi de så straks bliver forfulgt bør blive i DK - men hvis begrundelsen f eks er noget i retning af , at vedkommende har arbejdet for Saddam Husseins sikkerhedspoliti elkler har værfet sortbørshaj og derfor skal en tur i retten for at stå til ansvar, så holder den ikke - så er det bare hjem til den fortjente straf.

"den fortjente straf" - som ikke må omfatte tortur eller dødsstraf - og hvad med religiøse straffe som slet ikke står mål med vores strafudmåling?

Skal alle der ønsker ophold i Danmark have det? Hvis ikke, hvilke kriterier skal så opfyldes for, at de, der ønsker det, kan få ophold? Hvad skal der ske med dem, der ønsker ophold men ikke opfylder kriterierne?

Det er de spørgsmål bl. a. vores lovgivning på asylområdet har taget stilling til. Hvis man er politisk uenig, må man på demokratisk vis søge at ændre de gældende love på området.

”Civil ulydighed” er blot et andet ord for selvtægt, der skal forsøge at legitimere egeninteressen i foragt for retsstatens lighed for loven.

Heinrich R. Jørgensen

At indvolvere Røde Kors og asylcentret i enkeltpersoners ønske om at praktisere "civil ulydighed", må være båret af intentionen om et effektivt mediestunt, der overbeviser familien Danmark i at gældende lov må ændres. Intentionen og handlingen forekommer usigeligt naivt og upassende, og aldeles urimeligt overfor Røde Kors.

Der findes sikkert mange i kongeriget, der bevidst vælger at praktiserer civil ulydighed, når de oplever, at rigets love krænker deres principper. Der findes sikkert et en del personer, der f.eks. mener at de har en ideologisk (f.eks. religiøs) pligt til at udvise medmenneskelighed, næstekærlighed e.lign., og derfor huser mennesker på skjul o.a. Personer, der ved, at deres civile ulødighed krænker lovene, og gør dem til lovbrydere. Personer, der ikke er naive om bl.a. politiets rolle, som naturligvis er at sikre lovenes overholdelse og at lystre deres mestre.

Inger Sundsvald

Erik B

Jeg vil vildt og inderligt modsætte mig at det bliver tilladt at bruge fed skrift i indlæg. Kursiv er ok, men fed skrift er for amatører, der kun tror deres budskab trænger igennem, hvis det fremhæves. Det er rigeligt, at der helt unødigt bruges versaler, og det skæmmer indlæggene.

Inger Sundsvald

Erik B

Det KAN klares på alt efter ’temperament’ . Eller med linieskift.
Det lyder som et MARERIDT med FED SKRIFT. Forestil dig disse VERSALER udskiftet med FED SKRIFT.

Inger Sundsvald

Det KAN klares på (anden måde).

Det blev slettet, fordi jeg havde brugt HTML-tags.

LOL.

Inger Sundsvald

Måske kunne vi komme tilbage til sagen.

Lejrene skal lukkes. Mennesker skal ikke sidde bag hegn, nogle af dem i over ti år.

Dorte Sørensen

Jens Hansen mange af de afviste asylansøger er kristne, der er bange for at vende tilbage til fx Irak. Hvorfor er alle flygtninge og indvandre per automatik muslimer og er muslimer ikke lige så meget mennesker som kristne, og folk med en anden tro.
PS: håber at regeringen læser nogle af de forskellige blogs for så kan de se at de udlandeske forstillinger om det nuværende danske samfund ikke er taget helt ud af den blå luft,.

Steffen Rahdoust Boeskov

@svend w:

" 'Civil ulydighed' er blot et andet ord for selvtægt, der skal forsøge at legitimere egeninteressen i foragt for retsstatens lighed for loven"

Ja! Ham Martin Luther King var da også bare en stor egoist! Tænk sig - han gik rundt og brød loven og opfordrede endda andre til at gøre det samme!
Han må da virkelig have foragtet "retsstatens lighed for loven". Sikke dog et dårligt menneske han må have været! En forbryder og autonom af værste skuffe!

Eller?

Demokrati er når befolkningen generobrer de rettigheder staten har udvisket. Når en stat bryder dets egne love, mister den sin legitimitet. Derfor er social aktion til tider nødvendig og her legitim. Imens fogh i internationale sammenhænge lovpriser menneskeretighederne, men med den anden hånd bryder dem på så forfærdelig vis, som vi ser i Sandholmlejren er det vores forbandede pligt at reagerer. Især når regeringens politik indebærer at vi internerer traumatiserede folk der flygter fra krig og tortur bag tremmer, som beviseligt, i en sådan situation, køre en ned psykisk efter 6 måneder.
Det er at udøve psykisk vold på folk der i forvejen er ufatteligt dårligt stillede. At så mange folk, til sammenligning, er afsindigt stødt over 200-300 aktivister der klipper hul i et hegn er fuldstændigt forrykt og afsporet.

Mvh

politiet??

@ Steffen Boeskov

Mig bekendt kæmpede Martin Luther King for USA som retsstat såvel formelt som reelt med lighed for loven for sorte som for hvide

@ Mads Knudsen

Jeg startede mit tidligere indlæg med følgende 3 spørgsmål:

1. Skal alle der ønsker ophold i Danmark have det?
2. Hvis ikke, hvilke kriterier skal så opfyldes for, at de, der ønsker det, kan få ophold?
3. Hvad skal der ske med dem, der ønsker ophold men ikke opfylder kriterierne?

At du er helt uenig med Folketingets flertals besvarelse af spørgsmålene, som de fremgår af lovgivningen på området, fremgår klart af dit indlæg, men hvad er dine svar? Det er først når man kender dem (svarene) og dine begrundelser for dem, at der kan føres en politisk diskussion ellers bliver det bare til udråben af trosbekendelser.

Steffen Rahdoust Boeskov

@jens hansen

Rolig nu. jeg var til stede ved sandholmlejren i lørdags og jeg så ikke nogle voldelige aktivister.
Politiken har et interview med en højtstående politimand, der bekræfter dette.

På spørgsmålet om aktivisterne angreb politiet svarer han undvigende at de angreb "politiets kæder". Mao prøvede at komme forbi politiet uden at bruge vold.
Det kvalificerer næppe til betegnelsen "voldspsykotiske".
Politiet overreagerede derimod, men det er en anden diskussion.

@svend w

præcis. Og det samme gør aktivisterne fra "luk lejren" - kæmper for lighed for loven for danskere såvel som flygtninge.

Men jeg er da glad for at du trækker i land og anerkender, at civil ulydighed er et legitimt middel.

"He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it." - Dr. King

@ Steffen Boeskov

Nej, jeg opfatter som skrevet civil ulydighed som det det er: selvtægt. Det var din sammenstilling med MLK jeg prøvede at påvise var falsk.

Din anden misforståelse er, at der skulle være lighed for loven for danskere og flygtninge. Hvor har du det fra? Udlændinge herunder flygtninge med ophold i Danmark er underlagt dansk lov, men har ikke samme rettigheder og det er ikke noget specielt dansk fænomen, det gælder internationalt.

Ulrik Høstblomst

Svend W

Menneskerettigheder gælder kun i mellem menneskelige relationer ! -- og da perkere udlændinge flygtninge indvandrere og andet rak ikke er rigtige ?? mennesker men undermennesker --gælder menneskerettigheder selvfølgelig ikke for dem

Det er ren DF logik

Da slet ikke her i Dana's have .. vel ?

My Foot

Steffen Rahdoust Boeskov

svend w

Martin Luther King brugte i udstrakt grad civil ulydighed. Det var såmænd den eneste pointe jeg ville have frem.
Du har selvfølgelig ret til at kalde MLK "selvtægtsmand", men det er nok de færreste, der ville bruge det udtryk.

Hvis du anser MLKs kamp som legitim, så har du principielt godkendt brug af civil ulydighed - i hvert fald i nogle situationer.
Diskussionen er så, hvornår det er passende at bruge den civile ulydighed.

Tiden er løbet fra etno-egoisme. Alle mennesker har samme rettigheder.
At inddele mennesker efter hvor de tilfældigvis er født, er helt væk.
Det kommer til at gøre ondt på os vesterlændinge at gå markant ned i levestandard - men lur mig om ikke det vil betyde mere lykke.

Hans Jørgen Lassen

Ulrik,

menneskerettigheder handler først og fremmest om individets beskyttelse mod den almægtige stat. Og kun i mindre og afledet grad om mellemmenneskelige relationer.

Hans Jørgen Lassen

Svend,

du kan da ikke mene, at civil ulydighed af princip er forkert! Nu skuffer du mig sgu. Jeg troede ikke, at du var en sådan vatnisse.

Ville det ikke have været helt på sin plads, at tyskere i nazitiden gjorde oprør mod Hitler-vældet? Uanset hvor lovligt regimet formelt måtte være.

Jeg ville gerne anbefale Thoreaus "On the Duty of Civil Disobedience", men den er bare, i forhold til moderne stil, alt for omstændelig. Han ville ikke betale skat til krigsførelse, og det ville jeg heller ikke, hvis jeg kunne finde en måde at undgå det på. Men det kan jeg ikke.

Hvad er der i vejen med selvtægt, altså under visse omstændigheder?

Som min gamle far plejer at sige: selvgjort er velgjort.

NB. Princippet kan bestemt ikke udstrækkes til at gælde generelt.

Ulrik Høstblomst

Hans

Da det må formodes at udøvende embedsmænd end så længe ikke er de rene cyborgs - må menneskerettigheder også gælde selv om den ene part i en mellem menneskelig relation er uniformeret repræsentant for en statskonstruktion eller en anden offentligt udøvende myndighed -uniformeret eller ej

Her tænker jeg jo også på sagsbehandlere plejepersonel terapeuter etc etc

@ Steffen Boeskov

Nu troede jeg egentlig, at vi skulle diskutere i realiteternes verden.

Men enhver kan jo vælge sin utopi. Jeg synes, at din har et umiskendeligt, karakteristisk dansk kulturelt element – at forveksle Frederiksholms Kanal med Verdenshavet.

Jeg synes, at du skal drage ud i den store vide verden f.eks. Darfur eller helt aktuelt DR Congo eller Saudi-Arabien eller osv og højt og tydeligt erklærer: ” Alle mennesker har samme rettigheder.” og når du så kommer tilbage fra din dannelsesrejse – hvis du da har overlevet – kan vi tage diskussionen op igen.

God rejse.

@ Svend v

"Jeg startede mit tidligere indlæg med følgende 3 spørgsmål:

1. Skal alle der ønsker ophold i Danmark have det?
2. Hvis ikke, hvilke kriterier skal så opfyldes for, at de, der ønsker det, kan få ophold?
3. Hvad skal der ske med dem, der ønsker ophold men ikke opfylder kriterierne?

At du er helt uenig med Folketingets flertals besvarelse af spørgsmålene, som de fremgår af lovgivningen på området, fremgår klart af dit indlæg, men hvad er dine svar? Det er først når man kender dem (svarene) og dine begrundelser for dem, at der kan føres en politisk diskussion ellers bliver det bare til udråben af trosbekendelser."

Nu er præmisserne og omdrejningspunktet for denne debat ikke kun koncentreret omkring dine indlæg, og dine 3 spørgsmål.
Artiklen spørger kritisk indtil konceptet og bevæggrundende bag luk lejren, og mit indlæg var ment som en argumentation for initiativet, hvilket må siges at være relevant ift. den for og imod diskussion der foregår herinde på forummet.

Dine 3 spørgsmål er vedkommende, men omdrejningspunktet er luk lejrens manifestation og kritik af den statsinstitutionaliserede racisme der konkret udtrykker sig i form af Sandholmlejren. Hvis du byttede ophold ud med forhold, ville dine spørgsmål derfor være mere relevante, da det er forholdende for asylansøgerne der er til diskussion her.

Mvh.

Hans Jørgen

Glad for dit N.B. ellers var jeg begyndt at tvivle på din Kant og hans etik med dens kategoriske imperativ.

Selvtægt har ingen plads i et demokrati, der ændres de givne forudsætninger ved lovgivning, der gælder for alle ellers indføres vilkårligheden, hvor målet helliger midlet og alle vil hævde at deres mål er det rigtige eller gode.

@ Mads Bryde

Jeg er forvirret. Er du den samme som Mads Knudsen?

Steffen Rahdoust Boeskov

svend

Så fordi nogle mennesker skider på andres rettigheder, så skal vi også bare gøre det?

Du må da kunne argumentere bedre end det.

Og mht "realiteter" så er krige og miljøkatastrofer, som udløber af overforbrug og ulighed rigeligt realiteter til mig.

Det er ikke utopier vi snakker om her - det er nødvendigheder.
Men denne debat fører ingen vegne. Over and out.

@ Svend W

Yep, ved ikke hvorfor den ændre mit efternavn!

Mvh Mads

@ Mads Bryde Madsen

Du kryber uden om.

Hvis ikke Sandholmlejren er et resultat af den førte asylpolitik, hvad er den så resultatet af?

Og hvis man vil have ændret den, bliver man nødt til at formulerer sig i stedet for at udråbe sine ubegrundede troserkendelser a la Ulriks primalskrig uden hoved eller hale eller Steffen Boeskovs flotte og aldeles omkostningsfrie floskel om ” Alle mennesker har samme rettigheder.”

Hvordan skal asylpolitikken føres i den praktiske politik. Besvar spørgsmålene og lad os se, hvor der er enighed og uenighed. Alt andet er at køre på frihjul.