Læsetid: 3 min.

Fornyet kritik af udskældt forældreansvarslov

Indland
22. oktober 2008

Det er alt for let for fraskilte mødre at få frataget fædrenes ret til at se deres fælles børn. De skal nemlig blot møde op på et kvindekrisecenter og påstå, at de er blevet udsat for vold. Så bliver der udarbejdet en erklæring til myndighederne, hvorefter statsforvaltning eller domstol ophæver fælles samvær og fælles forældremyndighed.

Sådan lyder kritikken fra familieretsadvokat Lars Borring:

"Erklæringen består jo stort set kun i, at krisecentret nedskriver morens forklaring. Og mange kvinder udnytter lovens mulighed for at tage på krisecenter og få den erklæring. Her fatter medarbejderne ofte så meget sympati for deres kunder, at de blindt hjælper dem," siger han.

Lars Borring, der har været familieretsadvokat i over 30 år, vurderer, at det er under halvdelen af tilfældene, hvor mødre henvender sig til krisecentre, at der rent faktisk er tale om, at faderen har begået vold.

Spotter lynhurtigt

Konstitueret sekretariatsleder i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Lene Johannesson, kan slet ikke genkende det billede, som Lars Borring tegner.

"Vi kan lynhurtigt spotte, om en kvinde har været udsat for vold. Når vi skal vurdere, om kvinden taler sandt, lægger vi meget vægt på barnets beretning og væremåde. Og vi ser meget på, hvordan barnet opfører sig sammen med moderen," siger hun.

Lene Johannesson erkender dog, at det er sjældent, at krisecentrene afviser kvinder, fordi de ikke tror på deres historie om, at de har været udsat for vold.

Ifølge kontorchef i Familiestyrelsen, Anette Hummelshøj, skrides der tidligere ind i denne type sager som konsekvens af den nye forældreansvarslov, der trådte i kraft for et år siden.

"I dag accepterer vi langt færre beviser end under den tidligere lovgivning. Hvis moderen er flyttet på krisecenter, er det tilstrækkeligt til, at vi suspenderer samværet og kan overføre forældremyndigheden midlertidigt," siger Anette Hummelshøj.

Hun peger også på, at der med den nye lov er sket en udvidelse af voldsbegrebet, så der er kommet et langt bredere perspektiv på, hvad vold egentligt er.

Ifølge Anette Hummelshøj træffes midlertidige afgørelser på et mere ufuldstændigt grundlag, og der er derfor er risiko for, at sagen ikke er fuldt ud oplyst.

"Det kan godt være, at vi træffer afgørelser, der gør en af forældrene uret. Men det er den risiko, som vi bliver nødt til at løbe af hensyn til barnets tarv. Lovens fokus er jo barnet og ikke forældrenes rettighed til barnet," siger hun.

Status quo

Lars Borring peger også på, at kvinderne kan drage nytte af det såkaldte status quo-princip: At man skal forsøge at opretholde status quo, hvis det er til barnets bedste. Hvis barnet i en periode kun har haft samvær hos moderen på grund af erklæringen fra krisecentret, vil det være langt lettere for statsforvaltningen og domstolene at gøre den ordning permanent, lyder kritikken.

Men det må ifølge Anette Hummelshøj ikke spille ind i den endelige afgørelse om samvær og forældremyndighed, som bliver truffet af domstolene.

"At barnet ikke har set den ene af forældrene i den tid, er ikke et godt argument for at begrænse forældrenes ret til samvær," siger hun.

Familiestyrelsen har givet statsforvaltningerne en vejledende sagsbehandlingstid på fire uger til at træffe afgørelser i denne type sager.

Disse vejledende sagsbehandlingstider bliver dog ikke overholdt af Statsforvaltningen i København. Her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 80 dage i sager om samvær og 40 dage i sager om forældremyndighed. Domstolsstyrelsen har ikke afgjort den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i denne type sager.

Kritikken fra Lars Borring kommer i kølvandet på, at lektor Lone Nørgaard og antropolog Britta Mogensen i et indlæg her i avisen i går kritiserede loven for at have den modsatte effekt, nemlig at gøre det stort set umuligt at ophæve samværet med en voldelig far.

Siden et enigt folketing vedtog den nye forældreansvarslov sidste år, har den været udsat for massiv kritik af en række børne- og kvindeorganisationer, ligesom flere politikere taler om, at loven allerede nu skal revideres.

I dag er DJØF og Dansk Kvindesamfund værter for et såkaldt statusmøde om forældreansvarsloven.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Citat: "Det kan godt være, at vi træffer afgørelser, der gør en af forældrene uret. Men det er den risiko, som vi bliver nødt til at løbe af hensyn til barnets tarv".......
Dette citat er efter min bedste overbevisning en fejlslutning, da barnets tarv absolut er at have begge forældre i sit liv. Desuden er der ingen mennesker i dette samfund der skal gøres uret uden at der er belæg for det......
Jeg er mildest talt dybt dybt rystet over at nogle mennesker har et så kynisk syn på vores retssikkerhed, at de ønsker at dømme mennesker ude kun på baggrund af udsagn fra den ene part. Alle mennesker er uskyldige indtil det modsatte er bevist, vi er jo ikke nogen bananrepublik, vel?

Nu skal jeg fortælle en lille beretning om løgn og løgndetektion; mener det er relevant i forhold til udsagnet om at de på kvindecentrene er gode til at "spotte" om kvinder har været udsat for vold.

Eksperter i at spotte løgn (mennesker der næsten kun arbejder med dette område med kriminalitet i USA), ligger på en opklaringsrate på lidt over 50% uden brug af "løgndetektor" (som forøvrigt har et opklaringsrate på ca. 87%. Denne kan dog snydes via et begreb der hedder countermeasures). Lidt over 50% er næsten det samme som at gætte.

At "eksperter" på vores kvindecentre pludselig fremstiller sig selv som gode til at "spotte" om der tales sandt, er ikke bare arrogant, det er også dumt i forhold til udtagelsen om at de ikke afviser nogen. At være god til at "spotte", må være det samme som at kunne skelne sandhed fra løgn.

Jeg har dyb dyb sympati for de der bliver udsat for vold; både kvinder og mænd, men denne måde at bruge loven på er simpelthen forrygt.

Barnets tarv, hvor herre bevares.

Søren Lindegaard Larsen

Så for nogle dage siden en artikel i information http://www.information.dk/168214 fra bl.a. formanden for børns vilkår, Peter Albæk, hans souschef Bente Boserup, Inge Schmidt fra Mødrehjælpen, Karen Halberg Dansk Kvindesamfund, Krisecentrene, diverse advokater bl.a.Vivian Jørgensen samt Anja Cordes - alle som en måtte indrømme de har talt imod bedre vidende og havde ingen tal at forholde sig til.

Hvor er artiklen dog uhyggelig, den beviser netop, at de omtalte parter har talt imod bedre vidende uden nogen som helst dokumentation - uhyggeligt er det hvorledes disse bl.a. har formået at manipulere politikere og i særdeleshed Mette Frederiksen fra Social Demokratiet - troede helt ærlig hun var bedre vidende.

Som bevist hermed er der en del der handler ud fra egne interesser, enten ideologiske eller økonomiske - det er jo en kæmpe industri og pengemaskine blandt bl.a. advokater, at opretholde et stort konflikt niveau og dette er nemmest med hvis den ene part har fortrinsret i strid med børnenes interesser.

Hvorfor ikke se på hvad vi kan gøre bedre - det er trods alt børnene vi skal tænke på og ikke en forældet ideologisk holdning til samfundet - en holdning som ikke hører hjemme i år 2008.

Danmark burde være så fornuftig, at de kunne se ud over egne grænser - se eks. Australien, de har bl.a. indført deleordninger som har haft den positive effekt, at disse børn er lige så velfungerende som børn fra intakte familier - modsat de uhyggelige dokumenterbare effekter den nuværende samværs- og familiepolitik har på de 263.000 ramte børn i Dagens Danmark.

Undertegnede bekendt, er EU-landet Spanien ved at indføre en model fra Australien, for at ændre deres statistikker og ligestille begge forældreparter til verden anno 2008.

Igår kunne man læse følgende:

Moderen var desperat fordi faderen havde bedt om øget samvær og så ingen anden udvej end at kvæle børnene: http://ekstrabladet.dk/112/article1072837.ece - er dette hvor forældreansvarsloven har fejlet?
Faldt tilfældigt over kopi af "partiprogrammet" http://www.kvindesamfund.dk/program_22-10-08.pdf - status over fejl og mangler ved forældreansvarsloven, iøvrigt en allerede forudindtaget holdning i det skrevne ord, ydermere er samtlige såkaldte eksperter fra egne rækker:

Nogle vælger, at fremgå som advokat, mediator, familieretsadvokat, foged, seniorkonsulent i servicestyrelsen, tidl. politimester, centerleder, børnepsykolog, børne- og ungdomspsykiater samt Familie vejledere.

"Googler" man disse personer er samtlige på en eller anden måde tilknyttet Dansk Kvindesamfund - eks. tidl. politimester Jørn Bro, modtager af Mathildeprisen i Dansk kvindesamfund og konsulent for LOKK og sådan fortsætter rækken......

Se iøvrigt, kvinde fortæller....... en iøvrigt allerede veltilrettelagt fortælling - hvad med lignende oplevelser fra mænd?

Er der ingen succesoplevelser hos kvinder eller mænd med lovgivningen?

I mine øjne en fortsat manipulering og indoktrinering som pressen iøvrigt har båret præg af i årevis uden dokumentation i øvrigt - blot det sædvanlige "ulven kommer" - fremfor at belyse sagen objektiv og kønsneutralt.

www.vold.dadman.dk - kan man iøvrigt se den internationale voldsforskning, som bl.a. dokumenterer, at kvinder er mere voldelige overfor børn end mænd.

Færre kvinder er udsat for vold i hjemmet
Færre kvinder end tidligere bliver udsat for fysisk vold fra deres nuværende eller tidligere partner. Ligestillingsministeriet udgav i november en ny rapport, hvor det skønnes, at antallet af kvinder, der årligt udsætte for fysisk vold i hjemmet i Danmark er faldet fra 41.000 i 2000 til 28.000 i 2005.

Vold er vold og tror barnet er ligeglad om det er mor eller far der slår - vold er frygteligt og efterforskning og anmeldelse skal ske til Politiet, ingen andre.

Iøvrigt er der taget højde for det der i aviser og TV advares mod mangler i forældreansvarsloven.

I afsnit 13, i vejledningerne til forældreansvarsloven står flg.:

”En bopælsforælders påstand om ophævelse af eller afslag på samvær på grund af, at samværsforælderen har udøvet vold over for barnet, (eller) bopælsforælderen…, bør altid føre til, at statsforvaltningen iværksætter nærmere undersøgelser af sagen”.

”Der bør som udgangspunkt ske suspension af samværet, hvis påstanden om vold er tilstrækkelig underbygget. Ved denne vurdering kan der lægges vægt på, om forholdet er anmeldt til politiet og/eller om der er sket underretning til kommunen, om der foreligger skadestuerapport eller anden dokumentation for vold, f.eks. krisecentererklæring”.

”Foreligger der dokumentation for, at samværsforælderen har udøvet vold over for barnet, bør en anmodning om afslag på eller ophævelse af samvær altid imødekommes. Det må anses for meget alvorligt, at en samværsforælder har udøvet vold over for sit barn, og samværet må derfor i disse situationer ophæves af hensyn til barnet”.

Dette beviser blot i tillæg til ovenstående indrømmelser fra mange meningsdannere, at der endnu en gang er fejlet i udmeldinger.

Dette er skrevet af en familiefar til 3 deraf 2 delebørn, som tilhører størstedelen af familiefædre i dagens Danmark, en engageret familiefar som deltager i forhold til børnene på lige fod med moderen - men en familiefar der også hovedrystende gang på gang må se og lægge øre til de utallige skræmmebilleder der kommer fra interessegrupper med egne interesser uden ønske om ligestilling, hvor de portrætterer den danske familiefar anno 2008 helt urealistisk.

En far som dagligt oplever en glæde i ens delebørn øjne, når far pludselig har fået muligheden for, at deltage på lige fod med moderen til arrangementer, første skoledag osv. - en mulighed der iøvrigt har åbnet for et samarbejde og dialog omkring fællesbarnet.

Håber dog at der er politikere der ikke lader sig så nemt manipulere som Mette Frederiksen og vil tage den nødvendige tid til, at sætte dig ind i disse så vigtige sager for vore børn, deres og vores fremtid - samt ikke mindst se på statistikker og indhente det fornødne materiale før der træffes forhastede beslutninger, samt følge op på at de udstukne regler følges op af de respektive parter - vil blot gøre opmærksom på at fornuften burde bevares.

Søren Lindegaard Larsen

Man har på det seneste fra kvinde organisationer set og hørt meget uden disse har fakta iorden, nu skal der afholdes en evaluering af en 1 år gammel lov på den baggrund- uden der er lavet konklusioner, undersøgelser og statistikker - er det iøvrigt undersøgt om Statsforvaltninger, domstole mv. efterkommer den nye lovgivning eller de pr. tradition kører på autopilot?

Søgte lidt på vold den seneste måned - dette var resultatet:

http://ekstrabladet.dk/112/article1072837.ece

http://www.fyens.dk/article/1089231:Nyborg--Ung-mor-slipper--for-faengsel

http://www.fyens.dk/article/1079613:Krimi--Mor-faengslet-for--samleje-me...

http://www.fyens.dk/article/1095770:Krimi--44-aarig-fynsk-mor-doemt-for-...

Dette bekræftiges jo lige netop af den internationale voldsforskning.

www.vold.dadman.dk - kan man iøvrigt se den internationale voldsforskning, som bl.a. dokumenterer, at kvinder er mere voldelige overfor børn end mænd.

Færre kvinder er udsat for vold i hjemmet
Færre kvinder end tidligere bliver udsat for fysisk vold fra deres nuværende eller tidligere partner. Ligestillingsministeriet udgav i november en ny rapport, hvor det skønnes, at antallet af kvinder, der årligt udsætte for fysisk vold i hjemmet i Danmark er faldet fra 41.000 i 2000 til 28.000 i 2005.

Vold er vold og tror barnet er ligeglad om det er mor eller far der slår - vold er frygteligt og efterforskning og anmeldelse skal ske til Politiet, ingen andre.

Iøvrigt er der taget højde for det der i aviser og TV advares mod mangler i forældreansvarsloven.

I afsnit 13, i vejledningerne til forældreansvarsloven står flg.:

”En bopælsforælders påstand om ophævelse af eller afslag på samvær på grund af, at samværsforælderen har udøvet vold over for barnet, (eller) bopælsforælderen…, bør altid føre til, at statsforvaltningen iværksætter nærmere undersøgelser af sagen”.

”Der bør som udgangspunkt ske suspension af samværet, hvis påstanden om vold er tilstrækkelig underbygget. Ved denne vurdering kan der lægges vægt på, om forholdet er anmeldt til politiet og/eller om der er sket underretning til kommunen, om der foreligger skadestuerapport eller anden dokumentation for vold, f.eks. krisecentererklæring”.

”Foreligger der dokumentation for, at samværsforælderen har udøvet vold over for barnet, bør en anmodning om afslag på eller ophævelse af samvær altid imødekommes. Det må anses for meget alvorligt, at en samværsforælder har udøvet vold over for sit barn, og samværet må derfor i disse situationer ophæves af hensyn til barnet”.

Søren Lindegaard Larsen

Syntes lige jeg ville bidrage med 2 citater - som siger meget om hvor statsfinansierede og TDC-finansierede Dansk Kvindesamfund befinder sig, begge udtalelser er fra medlemmer af Dansk Kvindesamfund.

Lone Nørgaard " Mænd må se i øjnene, at den omstændigehd, at de planter deres sæd i en kvindes krop, ikke er ensbetydende med, at de får ejendomsret til det barn, som måtte komme ud af det" - altså barnet omtalt som en ting for en helt anden kamtp der hverken handler om ligestilling eller barnets behov.

Lektor Annette Kronborg "En konsekvens af at gå fra hinandenkunne være, at man ikke har ret til at se sit barn, medmindre man får lov af den primære omsorgsgiver" - iegn et ejerforhold der bygger på andre forhold end hensynet til barnet og tanken om ligestilling.

Hvor mange har lyst til at støtte TDC - landets dyreste teleselskab, bl.a. med baggrund i de massive bidrag til en organisation med så rabiate holdninger - vi lever i år 2008?

Anette Christensen

De professionel kværulanter er igen på! Og Søren Lindegaard Larsen og Hans Hansen, begynd nu ikke! Man kan læse præcis det samme indlæg fra jer to stort set uden rettelser, uanset hvilket debat, man ser. Det bliver det selvfølgelig bare mere usandt af! I den grad.

Når man er uenig med jer, så er man chauvinist! Der er noget psykopatisk i den fremgangsmåde! JEG har ret og alle andre tager fejl! Og så får den ellers hele armen med beskyldninger.

HH: Du er tæt på den gamle græker: I øvrigt mener jeg at Kartago bør ødelægges! Som udslynges uanset hvad debatten drejer sig om. Useriøst – ja for dælen da!

Jeres had til Lone Nørgaard er så stærkt, at hun skal bringes ind i alt. Uforskyldt.

Må jeg i al stilfærdighed minde om, at fordi en person har sagt noget, som man er uenig i, betyder det jo ikke at alt, hvad personen siger er forkert.

SLL: Du har helt misforstået budskabet. Ingen har "indrømmet" at de har talt mod bedre vidende. Blot at der ikke er statistik. Statistik behøves ikke for de udsatte børn – for de lider. Men det er I jo ligeglade med. For det handler ikke om børn, men om jeres ret!

Statistik er ikke sandhed. Statistik er et uddrag af verden, som ikke kan forstås eller bruges, hvis man ikke tager forudsætningerne i ed. I fremturer med forkert oplysninger, som vildleder befolkningen og afsporer debatten – til skade for børnene.

Australien har for flere år siden vedtaget en vidtgående lov, som nu viser sig at være katastrofe for børnene. Så når du påstår, at det går så godt, så er det direkte forkert. Du ved det måske og måske ikke? Og Spanien tænker sig i øjeblikket grundigt om.

Dadman, som du henviser til er kvindehader over en kam og kan ikke tages alvorlig i debatten. Jeg citerer lige fra deres hjemmeside:

"Den slags kvinder har i ægteskabet hverken haft styr på betaling af husleje, madlavning eller hvilket hul, man putter hanen i, når bilen skal have benzin på. Og børnene har de som regel haft meget begrænset kontakt til. Når forholdet således lakker mod enden, tager de børnene og stikker af. På krisecenteret afløses den støttepædagog, de forlod, og erstattes af andre

Denne form for kvinder blev - og bliver aldrig - voksne. Når børnene er lagt i seng ved 23-tiden (de skal jo også i skole næste dag), tændes computeren. Kontaktannoncerne skrives ind på nettet. Hvilket sprogbrug, hvilken udtryksform. Teenagere udtrykker sig klogere end disse kvinder. Og så er det jo fantastisk, at kvinder i 30´erne, i gule cykelshorts, krøllede, lyserøde polyesterbluser, slidte kinasandaler og med rynker, hængebryster og lidt for meget fedt på mave og hage(r) pludselig genopstår på nettet som flotte, romantiske, sensuelle, unge damer med orden i økonomien (det tror da pokker) og "2 dejlige børn som betyder meget for dem". Når de efter 2 - 300 linier er færdige med at fortælle om sig selv, udstikker de i deres store naivitet efterfølgende en lang række krav til mændene, de søger. Når de efter 15 - 16 dates med forskellige mænd står og ynker sig foran spejlet hjemme på badeværelset, går det op for dem, at det, de reelt har brug for, er en ny støttepædagog. For mændene, de fandt, ville bare bolle og ikke vende vrangen ud på sig selv i et orgie af navlepilleri og følelsesporno"

Det er altså Dadmans officielle holdning til mødre! Hele artiklen kan findes på Dadmans hjemmeside her (så længe det varer, og det er nok ikke så længe): http://dadman.dk/content/view/124/438/

HH: Denne gang ved jeg naturligvis, at det ikke er en finke, der er røget af panden. Mødre fortjener bank! Og argumentet: Far er retsløs, og så må han tage sagen i egen hånd og give de urimelige mødre et par på kassen selv. Det kaldes selvtægt og er ulovligt. Og det er også forkert, at far er retsløs.

Det postuleres, at far kun slår, fordi mor har været så urimelig at tage på krisecenter uden grund. Øhh... trusler om vold, at gøre børnene fortræd, om mord, at smide partneren ud, at lukke konti, så det økonomiske fundament forsvinder osv er det helt fornuftigt at reagere på som menneske, uanset om man er mand eller kvinde. Og kan man komme ud af forholdet, før det første slag falder, så er det bedst for børnene. For de er også angste for, hvad der kan komme til at ske.

Nu er det så, at HH mener at det er helt urimeligt, at mor opsøger et krisecenter for at komme væk fra terroren. Og så skal mor altså have nogle bank!

Gad vist, hvad HH ville mene, hvis det var far, der gjorde det? Skal han så også have nogle bank? Loven beskytter nemlig heller ikke børn mod en mor med borderline. Hun slår ikke, men vil i stedet udvise selvskadende adfærd. Men far kan, hvis vi følger HH's argument, ikke tage væk med børnene, for han og de har jo ingen brækkede arme og blå mærker. Men absolut sår på sjælen.

Bevisbyrden er ganske enkelt helt forkert. Det er da ulideligt at høre på, at man ikke må beskytte sine børn, med mindre man venter til de er gule og blå eller har fået brækket armen! Totalt urimeligt. For både mødre og fædre.

Lad mig lige gøre et par ting om voldelige mænd klart:

Mænd slår ikke i afmagt, de slår for at få og beholde magt! Derfor er der kun meget få eksempler på, at far først slår, når mor er smuttet. Et voldeligt forhold udvikler sig: Det starter med trusler, går over de første slag og skub til lussinger, og derefter knytnæver til meget hård vold, måske endda af torturlignede karakter. I hele processen undskylder den voldelige mand efter episoderne, måske græder og tigger han endda. Han mente det jo ikke! Men jo, det gjorde han. Det er uhyre sjældent, at en mand af sig selv holder op med at slå, når han først er startet. Det skal han have hjælp til.

Naturligvis findes der mennesker derude, som er psykopatiske eller har psykopatiske træk. Et forsigtigt skøn lyder på mindst 10 % af mændene og 1-2 % af kvinderne. Når man samtidig ved, at disse personer ofte bliver voldsomt harme over at blive erkendt og opdaget, kan det ikke udelukkes, at de vil gribe til vold bagefter. Men det er ikke det almindelige.

Det er i øvrigt også ligegyldigt, fordi det vist kun er mænd, der kan mene, at det er i orden at blive voldelig efter et forhold er sluttet.

Om mødres vold: Jeg har tidligere dokumenteret, at den statistik som SLL henviser til er manipuleret. Kunstgrebet er at definere almindelige opdragelsesmetoder (skæld ud, bære/trække barnet ud af institutionen/butikken) som vold. Når det samtidig er et faktum, at mødre i langt hovedparten af familierne varetager den største opdragelsesopgave, så er blokeffekten tydelig og forskellen i tallene ikke opsigtsvækkende.

Samtidig kan man ikke af undersøgelse se, hvordan procenterne fordeler sig i spektret, hverken for mødre eller fædre.

Når vi derimod taler hård vold (altså bank!) så dominerer fædre totalt.

Der findes en dansk undersøgelse af Else Christensen for SFI fra 2003, der viser, at 99% af mødrene aldrig giver en lussing og 1% kun gør det sjældent. 9 % markerer sjældent ved dask over fingrene og 91% aldrig. Den kan findes på SFI's hjemmeside.

Jeg har ikke kendskab til, at der findes en tilsvarende dansk statistik over fædres opdragelse, men hvis nogen har, så ville jeg meget gerne se den.

Konklusionen er, at voldelig mænd ikke kan være gode fædre, for de holder ikke op med at terrorisere. Og barnet må gå i evig angst for, at far slår mor igen og måske endda slår hende ihjel. Derfor, mine herrer, skal voldelig mænd ikke have alenesamvær med deres børn.

Det gælder naturligvis også for voldelige mødre og koner, som der beviseligt ikke er så mange af. Samt for psykisk syge mødre og koner.

Jeg går ud fra, at dette indlæg vil medføre uendelig beskyldninger mod mig, og der skal såmænd nok også være et par stykker, der får lyst til at give mig en gang bank! Uden overhovedet at forholde sig til, endsige læse det, jeg har skrevet.

For det er jo det formasteligste at være uenig med jer! Sådan en chauvinist, hun er!

Vær helt rolig, I skal nok få lov til jeres skingre udfald. Men det bliver de altså ikke rigtige af. Og det beskytter slet ikke børnene!

Jens Sørensen

Kære Anette,

Læs følgende artikel i øvrigt fra en kvinde.

http://www.jv.dk/artikel/531504

Kan du slet ikke forstå at denne mor bringer sig selv i fare for en på hovedet. Dette selvom det IKKE er i orden.

Hvad ville du gøre, hvis du var faderen ?
Vil du ikke nok svare !!!

Hvad vil du i øvrigt svare denne kvinde ?
Jeg synes du skal skrive til hende at hendes oplevelse IKKE har fundet sted. For INGEN mor kan finde på sådant noget ?

Historien svarer i skræmmende grad overens med
udsendelsen "Farvel Far"

Anette er tidligere blevet opfordret til at se udsendelsen, og har med garanti også set den.
Men sjovt nok har hun ingen kommentarer.

Måske fordi at en kendt skilsmisseadvokate med tilknytning til Danske Kvindesamfund afslører hvordan sådanne sager ordnes:

- Sagsbehandlingen skal trækkes ud for enhver
pris.
- falske incest-anklager, opfindes som et
normalt led i en skilsmissesag.
- Fædre dømmes som sindsyge af læger, der
Aldrig har set eller talt med faderen.
- Mødre indrømmer de ikke overholder samværs-
aftaler uden konsekvenser / sanktioner.
- Politiet, der er træt af at blive brugt som led i en
skilsmisse sag.
- Såkaldte børnesagkyndige, der er tilstede under
overvåget samvær. Samværet optages med
skjult kamera. Oplev forskellen med det der
virkelig skete og de børnesagkyndigs rapport.

Kort sagt oplev hvordan mænd behandles.

Her er linket :

http://video.google.com/videoplay?docid=4575261205946850304

Anette, please vil du ikke nok kommentere udsendelse,. Jeg har bedt dig om det så mange gange.
Det er ikke anonyme historier, men håndfast beviser.
Hvad synes du f.eks, om den kendte advokat Jytte Thorbek's fremgangsmåde ?
Vil du ikke nok svare??

Og endnu en gang.

Nej Anette :

Jeg bryder mig ikke om voldelige mænd.
Ikke alle kvinder er sådan, kun et fåtal, og det er
dem vi talet om her.

Anette Christensen

Jamen, Jens. Jeg vil da gerne svare dig.

Du henviser til en historie. Farmor er forbandet sur og vred. Naturligvis tror hun på sin søns uskyld. Klart nok. Så vidt jeg kan skønne, er sagen ikke afgjort endnu. Hvorfor hverken du eller jeg kan vide, hvor det ender.

Hvis jeg var faderen ville jeg selvfølgelig kæmpe, men under ingen omstændigheder gribe til vold – så nej, Jens. Jeg kan faktisk ikke forstå argumentet om, at mor bringer sig i fare for at få en på hovedet! Og det ville jo faktisk også bare betyde, at en måske falsk anklage blev til sandhed.

Urimelig opførsel er IKKE- gentager IKKE- et argument for vold og kan aldrig blive det.

Vi har jo kun farmors ord for at anklagen er falsk. Måske har mor haft en begrundet mistanke, fordi noget i barnets opførsel har fået hende til at tro det. Måske er det ikke falsk anklage – men forkert anklage, hvilket er noget andet. For man skal jo skelne mellem FALSKE og FORKERTE anklager. Det gør Lars Borring ikke.

Falske anklager er en politisag, og skal behandles som sådan, ikke ved vold og selvtægt. Hvis anklagen er falsk må far og farmor må gå rettens vej. Far må sandsynliggøre, at der ikke er tale om vold mod barnet. Hvis jeg var faderen, ville jeg omgående starte en politisag. Det må andre også gøre.

Det er en både uhyrlig og forkert påstand, at falske incestanklager opfindes som et NORMALT led i en skilsmissesag. Det er der altså ikke ret mange, der gør. Alene det faktum, at knap 90% af alle samlivsbrud løses uden om Statsforvaltningen gør, at din påstand er grebet ud af den blå luft. Mødre dæmoniseres som gruppe, fordi enkelte opfører sig dårligt. Og det er urimeligt.

Ingen dæmoniserer fædre som gruppe, fordi nogle enkelte opfører sig dårligt. Tværtimod. Det foregår kun i jeres egne fantasi. Selv om I råber højt om det.

Desuden er det faktisk sådan, at det i nogle tilfælde ikke har været muligt at rejse en sag og få en krænker dømt, selv om der var tale om grænseoverskridende adfærd. Dem har der været nogle af i pressen. Hvis der ikke er tale om fuldbyrdet seksuelt misbrug, kan det være endog meget vanskeligt at bevise, idet der jo i sagens natur ikke er fysiske skader/evidens. Det kan f.eks. være, hvis der udføres seksuelle handlinger i barnets nærvær. Og det er altså også et overgreb. Skal der være samvær her? Nej, men det bliver der med forældreansvarsloven i sin nuværende form. Måske først efter 10 mdr., når sagen er behandlet. Men så får far igen adgang til barnet.

Og den ovennævnte situation vil kunne fremstilles som en falsk anklage, selv om far faktisk HAR forbrudt sig mod barnet. Man kan bare ikke bevise det.

Det er de færreste mødre, der uden konsekvenser kan slippe for at overholde en resolution. Vær lige opmærksom på her, at SFI i 2004 dokumenterede, at reel samværschikane stort set ikke forekommer. Der er tæt på ALTID en grund, når en mor holder barnet hjemme fra samvær. Det kan godt være, at far ikke anerkender begrundelsen, men det ændrer ikke fakta.

Det kunne jo også tænkes, at mor havde ret. Det vil du naturligvis være uenig med mig i, og det får så være. Men det er altså sådan, at det ikke altid er far, der har ret.

Lad os antage, bare for eksemplet skyld, at der VAR tale om at barnet lider under samvær, fordi far er skidt for barnet og at det VAR sandsynliggjort. Fordi barnet ryster og græder efter samvær, har mareridt, ikke vil spise, fungerer dårligt i hverdagen, har ændret adfærd osv. Ville du så ikke mene, at det ville være bedst for barnet at stoppe samværet? Også selv om forholdet ikke kan føre til domfældelse? På grund af manglende bevis eller fordi man jo f.eks. ikke kan dømme folk for nedsat forældreevne.

Jeg vil gerne vide, hvad det er for en advokat, du taler om. Selvfølgelig kan det i visse tilfælde være til fordel for den ene eller den anden part, hvis sagsbehandlingen er lang, men det er mit klare indtryk, at Statsforvaltninger klarer det helt fint selv med at trække sagsbehandlingen i langdrag. Helt uden "hjælp" fra advokater. Det er jo også dokumenteret hos Familiestyrelsen.

Vi kan helt sikkert blive enige om, at der er en del af de såkaldte børnesagkyndige er for dårlige og anvender deres personlige skøn på en uheldig måde. Men vurderingen kan i enkeltsager gå begge veje og gør det. Det er forkert, at det altid er til mors fordel. Ganske enkelt forkert. Det ved jeg fra enkeltstående sager. Så den påstand er også hen i vejret.

Så Jens: Nogle fædre er blevet dårligt behandlet og nogle mødre er blevet dårligt behandlet. Det er ikke altid far og ikke altid mor. Men hensynet til barnet skal veje tungest. Det gør det ikke altid, f.eks. ikke i sager om fars vold mod mor. Loven hverken kan eller skal antage, at alle anklager er falske eller forkerte. Selv om enkelte er.

For at tilgodese de udsatte børn skal loven laves om nu. Og det kan jeg ganske enkelt ikke forstå, at du kan være uenig i.

Jeg kan af ikke af linket se, hvornår sagen er startet, blot at historien er skrevet nu. Sagen er tilsyneladende opstået under nugældende lov (noget med 10 mdr). Tror du, at en ændring af loven til fordel for de udsatte børn ville forværre situationen? Hvorfor skulle det?

Men det kunne så være din begrundelse for at være modstander af at ændre loven.

For ingen af de andre argumenter holder i den forbindelse. De er nemlig loven uvedkommende. Fastholdelse af loven vil jo ikke hjælpe på dårlige børnesagkyndige, advokater, der optræder uetisk eller lange sagsbehandlingstider. Lige så lidt som ændring vil.

Anette Christensen

Hans Hansen.

En hurtig kommentar: Det er hård vold mod barnet vi taler om, ikke forældre imellem.

Derfor er dit argument ikke brugbart.

Anette Christensen

Hans Hansen.

Det er det sædvanlig: Jeg siger ikke det, du vil høre. Altså svarer jeg aldrig!

Jeg har svaret på rigtig mange af dine beskyldninger og argumenter, hvilket blot har fået dig til at gentage dem, uden hensyn til, hvad jeg skriver.

Så bliver det altså ret svært at kommunikere med dig. Hvad det sørme også er!

Mht. falske anklager, så læs lige mit svar til Jens. Det burde klare det.

En gang for alle: Jeg mener IKKE at kvinder bare er bedre end mænd. Men at nogle kvinder er bedre end nogle mænd, og at nogle mænd er bedre end nogle kvinder. Såre simpelt, ikke Hans Hansen? Er du uenig i det synspunkt?

Jens Sørensen

Anette,

Som ventet fik jeg intet svar.

Eller rettere; Historien er pure opspind.
De eneste vi kan regne med i samfundet er kvinderne. De er stort er alle engle, der aldrig kunne finde på at gøre nigetr forkert.

Kvinder laver per definition ALDRIG falske anklager.
Anette, kan du ikke selv høre det ?
Det er jo fuldstændigt latterligt.
Det er jo det samme som hvis jeg påstod at ingen mænd nogensinde havde begået vold.

Derimod er de udokumenterede historier om vold mod kvinder ALLE sande. Kvinde kunne aldrig finde på at bringe ex'en i fedtefadet.

Detr lader til du trods utallige opfordringer endnu ikke har set udsendelsen "farvel far"

Advokaten jeg omtaler er Jytte Thorbek.
Hun indrømmet selv at hun :
Trækker sager i langdrag. Hermed forhindres
faderen i samvær => barnet fremmedgøres =>
moderen vinder lettere sagen.

står fabrikation af falske incest-sager.

I øvrigt er Jytte Thorbek tidligere forkvinde for Dansk
kvinde samfund.

Det jeg og andre ønsker er ganske enklet at samværs santioneres. Herunder falske anklager for vold og incest.

Hvis en mors ord om vold / invest til et kvindecenter er nok til at suspendere faderens samvær, bør det vil også være nok hvis en far henvender sig til et mandecenter eller lign. med samme påstand og på samme måde på moderens smavær/samliv suspenderet.
Eller er det kun manden, der skal være retsløs.
Skyldig til du selv har bevist det modsatte.

Kvinder er IKKE per definition bedre forældre end mænd.

Enhver sag skal betragtes for sig.
Barnet har som udgangspunkt bedst med kontakt til begge forældrer.
Konflikt-optrappende adfærd skal sanktioneres.
Kan du virkelig være i mod dette.?

Men først af alt ser jeg frem til dine kommentarer til "Farvel far" foe så vidt angår hvordan SYSTEMET behandler mænd. De enklete sager er egntlig ligegyldige

Forældreansvarsloven er bl.a. et fremskridt fordi den gør op med den forældede ide at man skal tage stilling til forældremyndigheden alene fordi forældrene bliver skilt. Skilsmissen er jo mellem forældrene og ikke mellem barn og forældre. Man har aldrig skulle tage stilling til forældremyndigheden, hvis et samlevende par flytter fra hinanden. Flertallet har fælles forældremyndighed og den fortsætter automatisk, medmindre parret ønsker spørgsmålet taget op.

Det et ganske lille mindretal af forældre (både mænd og kvinder) som er voldelige. Det burde ikke vedrøre familielovgivningen, men ordensmagten. At overlade myndighedsudøvelse til private krisecentre er en krænkelse retssikkerheden. Hvad hvis både mor og far tager på krisecenter? Hvad hvis et lesbisk par med fælles forældremyndighed begge tager på krisecenter?

Jens Sørensen

Anette,

I artiklen om incest-anklagen, har politiet jo været inde over og har lagt sagen på hylden.

I et retsamfund som vores betyder det vel at han er uskyldig. I hvert fald i lovens forstand.
Og det er jo det det handler om.
Hverken du eller jeg ved jo reelt hvad der er sandt.
Det gælder mødres påstand om vold og ligeledes incest-anklager.
Derfor må vi acceptere myndighedernes afgørelse.

Du svarer bl.a. :

"Hvis jeg var faderen ville jeg selvfølgelig kæmpe, men under ingen omstændigheder gribe til vold – så nej, Jens. Jeg kan faktisk ikke forstå argumentet om, at mor bringer sig i fare for at få en på hovedet"

Helt ærligt. Jeg tror ikke, at hverken du eller jeg ved hvordan vi ville reagere, hvis vi ikke havde set vores børn i 12 måneder eller mere. Samtidig med at have en politisag hængende over hovedet vedr. en falsk incest-anklage. Vidende at ens venner,kollegaer og familier "selvfølgelig" tror på dig.........eller gør de ?
Iøvrigt tænk at komme fejlagtigt i fængsel grundet en falsk incest-anklage. Hvordan er det lige de bliver behandlet i fængsler ?
Du mister måske dit job.

Nej Anette, DU ved heller ikke hvordan DU vil reagere.
Og selvom du er sikker på din super-status, er alle kvinder ikke som du. Nogle reagerer endog mere voldsomt end mænd. Og det endda for relativt småting.

Læs linket hvor en mor slår sine børn ihjel, bare fordi faderen får længere samvær

http://www.berlingske.dk/article/20081020/danmark/810200394/

Du skriver videre:

"Falske anklager er en politisag, og skal behandles som sådan, ikke ved vold og selvtægt."

Enig, men hvorfor skal så selve påstanden om vold og incest så ikke anmeldes til politiet +
Hvorfor er det nok med en erklæring fra et krisecenter ?

Burde proceduren ikke være :
1. Anmeldelse til politi
2. Optagelsen på et krisecenter, hvis eneste
er at tage hånd om kvinden. De skal da ikke
som nu kunne suspendere samvær. Det er jo
en privat organisation. Eller har vi også privati-
seret retsvæsenet ?

"Hvis jeg var faderen, ville jeg omgående starte en politisag. Det må andre også gøre."

Jamen der gør fædre da:

http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=407831&r=3

Det hjælper bare ikke noget. For når moderen skal tiltales kræves der 100 % vandtætte beviser.
Men når mænd skal straffes er en totalt udokumenteret påstand nok.
Så : Retssikkerhed ? ja tak, også for mænd !!

Læs mere her:

http://www.tv2east.dk/article?id=27457

Faderen er 2 gange blevet "renset" for incest. Den anden gang var anklagen fra ex'en endda ikke kun vedr. deres fælles børn, men ligeledes vedr. den nye kærestes børn.
Faderen så derfor ikke sine børn i flere måneder.
Myndighederne skred til sidst ind og standede al samvær grundet for højt konfliktniveau afstedkommet af de falske anklager.
Moderen brugte falske anklager i flæng som våben.... Og VANDT !!!

Som Statsforvaltningen udtaler sig :

"- Hvis en konflikt har påvirket et barn, så det er blevet bange for en af forældrene - uanset om det er berettiget eller ej - så er det ikke i barnets tarv at sætte det sammen med en forældre, det er bange for, "

Vær'go' en åben invitation for bevidst at starte konflikter. Du er sikker på at vinde.

JUST DO IT!!

Du risikerer INTET.

Du skriver:
"Jeres had til Lone Nørgaard er så stærkt, at hun skal bringes ind i alt. Uforskyldt."

Som HH må jeg nok give dig lidt ret.
Men hun har altså forfattet en del artikler om emnet.

Det sammen holdt med hendes mandehad og direkte diskrimierende holdninger, der forlods skubber ALLE mænd i skraldespanden, er da dybt udemokratisk og får defor let lunten antændt.

Igen Anette, hvad synes om denne holdning :

"Og mænd må se i øjnene, at den omstændighed, at de planter deres sæd i en kvindes krop, ikke er ensbetydende med, at de får ret til det barn, som måtte komme ud af det. "

eller denne her :

"Hvis kvinden skønner, at hun vil kunne give barnet en bedre opvækst uden den genetiske fars mellemkomst, skal denne mulighed stå kvinden åben."

Hvis jeg skrev det samme men byttede "kvinden" med "manden", hvordan ville du så reagere ?

Ville du kalde det et seriøst, objektivt indlæg, der overhovedet er kvinde-diskriminerende ?

Du skriver.

"Der er tæt på ALTID en grund, når en mor holder barnet hjemme fra samvær.

Gud hvor ved du altså meget !!!!

Jeg kunne skrive:

"Der er tæt på ALDRIG en grund, når en mor holder barnet hjemme fra samvær"

Men selv her er der en let og lige til måde til at registrere dette:
Opret en "hot-line" hvor samværs-forældreren kan ringe i det øjeblik samvær bliver forhindret.

Du skriver :

"Det postuleres, at far kun slår, fordi mor har været så urimelig at tage på krisecenter uden grund. "

Her er du jo DIREKTE uærlig. Det er simplet hen under lavmålet at fyre det af.
Det er der INGEN, der har sagt. Vi har derimod sagt
at falske anklager om vold og incest direkte har medført MERE vold mod kvinder.

Måske skulle man på sigt overveje helt at droppe begrebet forældremyndighed og dermed "ejendomsretten" til barnet. For nogle år siden afskaffede man begrebet "umyndiggørelse" i dansk lov. Det blev sjældent brugt, fordi det var stigmatiserende. Det blev afløst at det mere fleksible begreb "begrænset myndighedsoverdragelse", som vedrører nærmere specificerede rettigheder såsom ansvar for fast ejendom etc.

I danske øren lyder det måske mærkeligt, men f.eks. i Polen har man slet ikke begrebet "forældremyndighed". Hvis parterne efter rådgivning (uanset om de er gifte eller ej), ikke kan blive enige, træffer myndighederne beslutning om konkrete problemer såsom barnets bopæl etc., men der er ikke tale om en "alt eller intet" situation.

I Tyskland er det ikke blot en ret , at se sit barn efter en skilsmisse, nej det er en PLIGT!. Såvidt ville man næppe gå i Danmark.