Nyhed
Læsetid: 2 min.

Brian M. vil beskytte børn mod voldelige forældre

Ingen forældremyndighed til voldelige fædre eller mødre lød det fra justitsminister Brian Mikkelsen (K) efter evalueringsmøde om forældreansvarsloven i går
Indland
14. november 2008

I bund og grund er forældreansvarsloven en god lov. Men måske er der behov for at justere dele af den.

Det var budskabet fra lovens politisk ansvarlige, justitsminister Brian Mikkelsen (K), da han for første gang udtalte sig om den omstridte forældreansvarslov i går.

"Vi er enige om, at den nye lov er bedre end den gamle. Men vi er nødt til at se på, om der er brug for justeringer i forhold til de mange sager, der har været fremme," sagde ministeren til Information efter et møde med folketingets partier.

Mødet var blevet indkaldt i kølvandet på den heftige kritik, der har været af loven, siden den trådte i kraft sidste år.

Vold uacceptabelt

Det var især påstande om, at børn tvinges til at være sammen med deres voldelige fædre, som optog politikerne.

"Der må aldrig være fælles forældremyndighed, når der er vold involveret. Der har været en række sager fremme, som vi skal have gravet frem, for det er slet ikke acceptabelt," sagde Brian Mikkelsen.

Nyt møde i 2009

På mødet diskuterede politikerne også, at nogle børn bliver kastebold mellem skilsmisseforældre, der ikke kan blive enige om, hvor deres børn skal gå i skole, som de ellers skal ifølge den nuværende lovgivning.

"Vi skal altid tage hensyn til børnene," sagde Brian Mikkelsen, der overvejer at lade den såkaldte bopælsforældre bestemme, hvor barnet skal gå i skole.

Næstformanden i den socialdemokratiske folketingsgruppe, Mette Frederiksen, var godt tilfreds efter sit besøg i Justitsministeriet:

"Det var et fint møde, hvor der blev lyttet til vores synspunkter. Vi er alle enige om, at børn der har været udsat for vold, ikke skal tvinges til samvær," sagde Mette Frederiksen.

Der blev ikke truffet beslutninger om at ændre i loven eller administrationen af den på mødet i går. I stedet vil politikerne afvente mere viden på området.

"Jeg har bedt Familiestyrelsen om at samle sagerne sammen, ligesom alle ordførere kan sende sager ind. Så ser vi, om der er hold i dem og mødes i forligskredsen igen i det nye år," sagde Brian Mikkelsen.

Det er endnu ikke fastsat en nærmere dato for det kommende møde.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Søren Lindegaard Larsen

Så netop nogle udmeldinger i Information, at det nu også skulle tillægges vægt hvis kvinder var voldelige overfor børn - dette må som sådan tolket at der skal ske stramninger overfor bopælsforældre og der ikke længere skal skelnes mellem vold fra samværs- og og bopælsforældre.

Undertegnede har selv en datter som har været udsat for vold fra bopælsforælderen, med dokumenterbare beviser fra lægevagten.

Med forundring må man som mand og far opleve hvorledes der skelnes imellem køn og samværs- og bopælsforældre når talen er på vold over for børn - selvom International Voldsforskning konkluderer, at kvinder er mere voldelige overfor børn end fædre - vold er i mine øjne vold og tror barnet er ligeglad om det er mor eller far der slår eller bopæls- eller samværsforældre. (Links til International voldsforskning vedhæftet nedenfor.)

Om Statsforvaltninger om domstole tillægger det vægt når mor/bopælsforældre er voldelig - ikke i mit tilfælde eller i mange andres - dermed kan det jo også udelukkes fra statistikkerne.
Forestil dig den tanke at sagen blev belyst under navnene X og Y, helt kønsneutralt, med dokumentation mod vold overfor barnet - så tror jeg sagen i Statsforvaltningen og ved domstolene havde fået en helt anden afgørelse, uhyggelig tanke ikke sandt?

Hvor mange sager er der reelt fejlbehæftet? En endnu mere uhyggelig tanke måske!

Næ, lad os skrue forældreansvarsloven frem til år 2008 og ikke tilbage - en løsning på alle ovenstående problemstillinger er lovgivningsmæssigt, at dele barnets bopæl, have fælles forældremyndighed, lige meget tid hos hver forælder samt dele de økonomiske tilskud . Så er der ikke noget at slås om, og børnene får lige dele feminin og maskulin påvirkning - samt en fremtid som børn fra intakte familier.

Måtte jeg modtage Deres bemærkninger om det i Danmark virkelig kan være rigtigt, som i mit tilfælde og desværre mange andre mænds og samværsforældre, at det er fuldt ud acceptabelt den vold børn udsættes for blot fordi voldspersonen af køn er kvinde og bopælsforælder?

Måtte jeg modtage Deres bemærkninger hvad man som mand og samværsforælder kan gøre når man har beviser for dokumenterbar vold og barnet til stadighed i perioder har mærker der vel og mærke ikke kan stamme fra aktiv leg og lign., Statsforvaltninger, Socialforvaltninger, domstole mm. har i mit tilfælde lukket øjnene og ikke tillagt det vægt, at barnet har været og til stadighed udsættes for vold - hvad kan man som far gøre for at stoppe denne umenneskelige adfærd ens barn udsættes for?

Kan oplyse Dem, at jeg endnu en gang har bragt sagen til Landsretten - men med den historik og kendskab til sædvanlig retspraksis med skelen til køn og ej forældreegenskaber har jeg ikke de store forventninger til at kunne skabe en fremtidig tryg opvækst for min datter - en forpligtigelse jeg mener jeg skal opfylde og som barnet har et naturligt krav på, helt i overensstemmelse med de politiske intentioner - men dette står i skarp modsætning til en lov der tilgodeser mors tarv og ikke barnets.

Som loven er idag bestemmer mor om far skal have del i forældremyndigheden, en direkte lovbestemt diskrimination af børn og fædre jf. forældreansvarsloven § 7 - rammerne for samvær er dermed lagt efter mors behov ej barnets - dette enevælde kalder på terror.

Vi er mange fædre der dagligt bygger med mørtel efter den overbevisning at dette er bedre end mudder - men desværre vurderes alting af køn fremfor forældreevne - en direkte distrimination som grunder i de mange sager der på vej til EU-domstolen og Menneskerettighedsdomstolen.

Håber på at alting vil blive stillet op fremover uden skelen til køn og med tanke på ligestilling.

Denne skrivelse kommer fra en ganske almindelig familiefar, samværsforælder til 2 piger og far til en lille dreng i mit nuværende samvær - en repræsentant for flertallet af fædre anno 2008 - men også en far der må lægge øre til en lille pige som græder, fortæller om vold, en pige der fortæller hun dagligt savner far - en lille pige der er ramt af at Statsforvaltningen har skåret samværet ned til 4/14 istedet for 6/14 som tidligere - til trods for Statsforvaltningen istedet for barnets ønske om mere samvær istedet har tillagt det mere vægt, at moderens ønske er anderledes. Selvom dette strider imod Forældreansvarslovens intentoner og lovgivning på området - er dette blot et typisk bevis for at myndighederne ikke handler efter gældende lovgivning men efter bopælsforældreønske.

Håber der vil være tanke på barnets fremtidige opvækst, tryghed og sikkerhed for de savn de dagligt oplever - som ikke tillægges værdi af hverken domstole eller Statsforvaltninger.

DR Dokumentar: "Farvel Far":
http://dadman.dk/content/view/135/408/

DR Dokumentar: "Farlige Forklaringer":
http://dadman.dk/content/view/137/439/

DR Dokumenter: "Den Hårdeste Dom":
http://dadman.dk/content/view/136/440/

Diverse YouTube:
http://www.youtube.com/profile_videos?user=DADMANDK

Om Forældrefremmedgørelse:
http://www.pas.dadman.dk

Om International voldsforskning:
http://www.vold.dadman.dk

Underskriftindsamling:
http://underskrift.dadman.dk

Mange sager citat slut Brian Mikkelsen (K)

Hvor mange sager er det så du bygger dine udtaelser på altså det man reelt kalder saglig dokumenterbar viden på - alt andet er flop !

Og hvem er det så lige som har indberettet den skare af "mange sager" har vi noget dokumentation for det holder "beviset" eller bliver det bare som det "plejer"

Det sædvanlige "gætteri og fri fantasi i hævnens ånd"

Ja det ligger lige for at det er sådan det reelt ender !

Metoderne fra det værksted er mange.

Gudskelov har man ren mel i posen og ren straffeattest.

Det er jo rart at en justitsminister nyder et bevis udfærdiget af en dommer og ikke af et netværk af et specielt køn.

Eller gør han ?

Dennis Johansen

Synes Brian M har læst på lektion... Eneste tvivlsomme er at man i Danmark stadig bruger ordet "vold" alt for lemfældigt. Vold er f.eks. også psykisk vold. Fysisk vold er for så vidt "nemt" at forholde sig til. Psykisk vold er kompliceret og besværlgit, men det bliver det jo ikke mindre vigtigt af...

Meget af vold mod børn, herunder fysisk vold, psykisk vold, diskriminering, vanrøgt og mishandling, forbliver skjult og er ofte socialt godkendt. Selv om de konsekvenser kan variere afhængigt af arten og alvorligheden af den vold, de kort-og langsigtede konsekvenser for børn er meget ofte alvorlige og skadelige. De fysiske, følelsesmæssige og psykiske ar af vold kan have alvorlige konsekvenser for et barns udvikling, sundhed og evne til at lære.

Politikerne bør i løbet af de kommende måneder sætte fokus på fortolkningen af "vold". Hvad er "vold" egentlig, stedet for fortsat at bruge begrebet så lemfældigt som det hidtil er sket...

Tak til Søren Lindegaard Larsen for et indlæg som kan give stof til eftertanke.

Det virker som om man i forældremyndighedssager er ved at køre moderne retsprincipper, om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, ud på et sidespor. Ønsker man en tilbagevenden til naturretten? Næppe, men det er jo alternativet.

Når et barn adskilles fra sin far, adskilles det også fra halvdelen af sin familie. Derfor kan familielovgivning ifølge sagens natur ikke handle om køn. Den ene dag er en kvinde mor, og den næste dag er hun farmor. Jeg savner dette perspektivet i debatten om forældreansvarsloven.

Vil han også beskytte dem mod voldelige politikkere?
http://www.berlingske.dk/article/20040628/danmark/106280454/

Jeg er desværre ikke så optimistisk som visse andre.

Så længe, er ikke indføres reelle sanktioner mod konflikt skabende forældrer M/K, vil det altid i sidste ende være bopælsforælderen, der trækker det længste strå.
Brian M. skriver netop at f.eks. skole-spørgsmålet skal tages op. Hvilket er udemærket, HVIS sanktioner mod konfliktskabende adfærd ligeledes blev nævnt.
Nu vil uoverensstemmelserne bare blive endnu flere og længere varende. Uden glæde for nogen.
Til sidst bliver statsforvaltningen alligevel nødt til at skride ind og gi' forældremyndigheden til BF.
Så længe BF ved dette vil systemet aldrig fungere.
Hvorfor nøjes med halvdelen, når man ved lidt arbejde er sikker på at få næsten det hele.

For at den nye lov kan fungere, skal begge parter være indstillet på at samarbejde.
Loven må derfor indeholde sanktioner mod den part der ikke er samarbejdsvillig adfærd.

Vi må derfor kontakte de ansvarlige politikere og overbevise dem om at en evt. lovændring i 2009 SKAL indeholde sanktioner mod konfliktskabende forældrer. Ellers bliver loven bare rullet tilbage om 5 -6 år.
Det er nu, der skal reageres.

Et mord på gaden og politikerne farer op af stolen helmer efter mikrofonen som smides i hovedet på dem og de kan komme i "taletid" ja befolkningen må jo ikke krænkes af

R E T S B E V I S T H E D E N (!)

Hvad er overgreb, vold imod børn befolkning når der kan ikke komme ud af sløvsindet - men på alle andre områder vil samfundet opdrage, spille formynderisk bruge "fantasier som er på skrømt" for at vinde tid indtil den dag skyggen løgnen bliver indhentet og børn selv siger fra nu har vi fået nok !

Men igen bliver der jo tavshed og det er bestemt intet nyt....

Tænk så meget der kan skrive om noget så ubeskrivelig som vold imod børn - noget der er så total utilgiveligt og får langvarige mén for børn.

Og det flotter man sig fra en eller anden juridisk afdeling i justitsministeriet og nedfælder som noget så nøgtern som

BARNETS TARV ! Vorherre en fortolkning.

Det er det samfundet stiltiende ved sker - men intet gør ved.

I det tidsfængsel alle berørte parter sidder i som har noget i klemme.

Anette Christensen

Dennis.

Jeg er bestemt enig med dig. Vold er et problem for alle børn, der oplever det. Derfor skal der gøres noget ved det – men hvad? Hvordan har du det egentlig med debattører, der mener, at en far der beviseligt slår mor til plukfisk er en god far?

En start kunne være, at politiet ikke bare gik deres vej igen, når det handler om "husspektakler". (Lad os i øvrigt her kalde en spade for en spade: Det er vold!) Vidnerapport optages, så volden dokumenteres og kan være grundlag for sigtelse og dom.

Det vil naturligvis kun løse en meget lille del af problemet. Fordi det er stort set aldrig er offeret, der ringer efter ordensmagten, men naboer, som nu ikke kan holde til det mere. Men måske vil en lille delmængde af vold mod den anden forælder kunne bevises af den vej. Og dermed friholde børnene.

Politiet har pligt til at håndtere vold og misbrug og sigte og dømme folk. Men man er her i landet uskyldig, indtil andet er bevist. Og der findes i de fleste tilfælde ikke nogen beviser uanset sandheden. Fordi ingen vil medvirke til at sikre beviserne. Hverken når det handler om vold eller om misbrug.

Det er en fastslået kendsgerning at hovedparten af tilfælde af vold af den ene forælder mod den anden forælder ikke anmeldes. Herved udsættes børnene for at overvære vold. Og der er ingen undskyldninger! Det er forkert, fordi det påvirker barnet resten af livet. Barnet bliver en voldelig voksen eller en voksen, der accepterer vold mod sig selv eller mod børnene.

For direkte fysisk vold er det lægerne, der ikke gør det godt nok. Fordi de meget ofte ikke skriver det, der er åbenlyst. Nemlig at de skader som forældre ender på skadestuen med ikke er et resultat af at falde ned ad trappen, at gå ind i en dør, at falde på cyklen, at være "uheldig", men et resultat af vold. Det sammen for volden mod børn.

Det er klart, at stillet over for den totale ondskab kommer alle myndigheder til kort. Derfor vil der desværre fortsat være frygtelige sager om drab på børn og den anden forælder.

I Dadman mener I jo, at enhver anklage, som politiet ikke har været blandet ind i er falsk. Men det er åbenlyst forkert. Jeres holdning om, at mødre som udgangspunkt er løgnagtige i enhver situation er fortsat urimelig og direkte imod børnenes tarv. Det er der masser af dokumentation for. Den norske statistik er ikke noget bevis for jeres påstande.

Vold er mange ting. Psykisk vold er bestemt et problem, men svært at få en sag ud af. Det er naturligvis oplagt, at det skader børnene. Men hvordan skal det takles?

Mit forslag er, at de personer, som varetager omsorgen for vores børn i hverdagen, sundhedsplejesker, pædagoger, lærer, huslægen får udvidet pligt, når det gælder børn. Altså at de skal være mere opmærksomme på vold, både psykisk og fysisk. Og at de skal lære at beskrive barnet i klart sprog. At tage barnets parti – ikke forældrenes.

I dag tør ingen sundhedsplejersker, pædagoger i børnehaver og SFO, lærer i skolen eller huslægen skrive noget som helst om, at børn er klemt i forældrenes skilsmisse. Alle ved det, men ingen vil hjælpe barnet, så det kan få fred. For man skal jo ligestille forældre, selv om de ikke er ligeværdig og selv om det er åbenlyst, hvem af forældrene, som er bedst for barnet. Især er den gal, hvis det er bedst for barnet at være fri for den ene forælder.

Jeg er klar over, at de fleste i debatten mener, at kun mor kan udøve psykisk vold, men det er heller ikke tilfældet. Det kan begge køn. Så for en god ordens skyld vil jeg spørge dig: Hvad er psykisk vold efter din mening? (Udover PAS altså).

Hvad har dog voksen imellem af problemer dog med barnet at gøre overhovedet ...

Jo af den ene grund kan det kædes sammen, er der jo spærret i adgangen til baren og samvær ligeledes - skriv dog tingene som de tænkes - vi andre opdager jo straks hvad modtager som skal forstå det sådan !!!!

Ja nu er jeg af den holdning hvad naboen laver inden for sin matrikel af ting og sager skal jeg ikke blande mig i..

og dog ...hvis børn er indblandet i vold tager jeg resolut aktion på sagen - andet jeg overvære vil jeg nok påtale !

Andet rager hverken dig eller mig men der er jo folk det ikke kan få nok ...snager i alt der kan danne basis for en god omgang sladder ved køkkenbordet og en lunken kop kaffe og et stykke citronkage.

Fri os for den omklamring at noget skal bedømmes på "vi tror nok" uanset hvem man anklager.

Det er et demokratisk samfund ikke værdigt !

Ja vi er vel et retssamfund eller er vi ?

Dennis Johansen

Kære Annette,

Du er ekstrem svær at føre en ordentlig debat med. Dine indlæg er alenlange og du fremsætter et hav af påstande og egne konstateringer, udgangspunktet må være at jeg bestrider alle dine påstande.

Men jeg vil svare dig kort, og lad mig sige det sådan hér. Hvis du fordrejer mine ord efterfølgende til noget det ikke er - så smadrer jeg dig... ;-)

Vold er en strafferetslig sag. Punktum. Om politiet så ikke gør deres arbejde godt nok, dét er så et hélt emne for sig selv.

Angående om fædre kan være gode fædre hvis de har slået mor så vil jeg sige ja. Jeg er selv barn af en voldelig far. Det betyder altså ikke at jeg som voksen har lagt hånd på nogen som helst. Ikke engang i forsvar når jeg er blevet fysisk eller psykisk overfaldet af både kvinder og mænd.

Min far er desværre i dag død, men når jeg tænker tilbage på den tid jeg havde med ham 2 dage hver 14 dag så var det en far der ganske vist var mærket af en skilsmisse og en offerrolle, men det var også en far der gav mig nogle hélt elementære grundlæggende værdier hér i livet. Værdier og menneskelige egenskaber som KUN en biologisk far kan. Mænd ér bare bedre fædre end kvinder...

Annette, det jeg tror din generation og mange andre fra Dansk Kvindesamfunds tilhørsgruppe...

http://www.kvindesamfund.dk/organisationen_dansk_kvindesamfund.html

...lader sig forblænde og dominere af, er at i har oplevet voldelige mænd i jeres liv. Det er selvfølgelig synd.

Men Annette, i har også oplevet ikke-voldelige mænd. Dét håber jeg da for jer, jeg mener - i har dem jo selv repræsenteret og ynder at hylde dem, jeg nævner i flæng Kenneth Reinicke og Jørn Bro.

Jeg har aldrig sagt at påstande om vold pr. definition er løgn. Men i sager af så fundamental vigtighed som fordeling af sol og vind, så ér påstande altså bare ikke nok.

Til sammenligning. Hvis en far f.eks. NÆGTER at være far til et barn som moderen påstår at han er far til, så er hans påstand jo heller ikke nok vel. Så skal han TVINGES til at BEVISE det. Jeg mener det er omkring 10% af ALLE børn der faktisk ikke har den far som mor påstår.

Hvordan forholder du dig til dét dilemma?

"Brian M. vil beskytte børn mod voldelige forældre"

Det er meget muligt, men hvem beskytter os mod Brian M.?

@ Dennis Johansen:

"Jeg mener det er omkring 10% af ALLE børn der faktisk ikke har den far som mor påstår"

Det er en myte som der ikke er noget belæg for. Det eneste sted land i verden, hvor man nøjagtigt kender tallet er Island, hvor hele befolkningens DNA er registreret. Her er procenten 1,41%. Det passer meget godt med andre kilder, såsom behandling for arvelige sygdomme og Y-kromoson studier af engelske familier.

Hvis tallet var 10% ville omfanget af utroskab med benyttelse af usikker sex være urealistisk højt, og AIDS-epidemien ville være forløbet helt anderledes. Tallet 10% er ganske enkelt epidemiologisk unuligt.

@nille Thorsen.

"Hvis tallet var 10% ville omfanget af utroskab med benyttelse af usikker sex være urealistisk højt, og AIDS-epidemien ville være forløbet helt anderledes. Tallet 10% er ganske enkelt epidemiologisk unuligt".

Der er også laver undersøgelser i USA og England.
Uden at kunne huske resultaet præcist, lå % på 7 - 9 stykker.

@Dennis Johansen.
At diskutere med Anette er stort set umuligt.
Som du skriver kommer der kun lange indlæg med personlige betragtninger uden egentlig indhold.

For Anette er verden dejlig enkel:

Kvinder/mødre er ALTID uskyldige og taler ALTID sandt.
Kvinder bruger ALDRIG svinske metoder for at få magten over børnene og faren.
Mænd er i øvrigt ALLE voldelige.

Hvis du prøver at forklare at visse voldssager affødes af faderens magtesløsmed, det være sig på grund af falske anklager om vold, incest eller at moderen nægter at følge resolutioner om samvær, ja så bliver du beskyldt for at støtte de voldelige fædre.

Efter mange debatter har jeg endnu ikke fårt svar på rigtig mange komnkrete spørgsmål. Det er nemlig er andet problem. Selvom du bruger tid på at kommnetere AC indlæg, får du ikke svar på dine spørgsmål/argumenter. Ofte er det fordi at svarene er dybt logiske, men de passer desværre ikke ind i AC's verden.

Alle dine holdninger bliver ganske enkelt manipuleret og fordrejet til noget du ikke kan genkende og som ligger langt fra hvad du mener og skrevet.

@Jens Sørensen:

"Der er også laver undersøgelser i USA og England.
Uden at kunne huske resultaet præcist, lå % på 7 - 9 stykker."

Det karakteristiske for undersøgelser med så høje frekvenser for uventet paternitet er, at de ikke er offentliggjorte i videnskabelige tidsskrifter.

@Nille torsen.

Jeg skrive bare hvad jeg har læst.

Har du et link til den islandske undersøgelse ?

@: Jens Sørensen:

Firmaet "deCode genetics" "købte" i sin tid den islandske befolknings DNA for at studere arvelige sygdomme. I den forbindelse er "falsk paternitet" af betydning. Deres officielle tal er 1,49% med så vidt jeg husker en laboratorieusikkerhed på omkring 0,01%.

Jeg kan desværre ikke genfinde det letlæselige link som jeg i sin tid fandt det i, men tallet citeres i mange videnskabelige artikler f.eks. i http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1180299 (søg i artiklen under "false paternities")

De fleste spørgeundersøgelser om utroskab siger at 20-30% af kvinder har dyrket usikker sex med en anden en deres faste partner godt og vel en gang (i gennemsnit). Chancen for befrugtning er 3-6% og det giver en grov overensstemmelse med de Islandske tal.

Falsk paternitet og HIV transmitteres på samme måde, nemlig gennem usikker sex med mere end en partner. Da HIV epedimien startede i 80`erne og man kunne begynde at vurdere smitterisikoen, forudsagde man vestens undergang. Det skete ikke. Ikke fordi folk begyndte at købe kondomer, men fordi de tal man dengang havde for antallet af folks seksuelle kontakter, var lige så overdrevne som myterne om falsk paternitet.

@Nille

Jeg kan heller ikke umiddelbart finde min undersøgelse på nettet.
Så her står vi lige.

Men jeg fandt en anden interessant hjemmeside, hvor der er mange henvisninger til forskellige undersøgelser / beregninger.

http://www.childsupportanalysis.co.uk/analysis_and_opinion/choices_and_b...

Bl.a. er din Islandske nævnt. Den er IKKE bygget på hele den islandske befolkning som du siger men kun på 20.000 indbyggere.
Hvordan denne population er udvalgt vides ikke, men så vidt jeg ved er Islændinge noget mere kristne (puritanske) end danskere, hvilket logisk nok trækker tallet ned.

Så Nille, jeg kunne drillende skrive :

Det karakteristiske for undersøgelser med så LAVE frekvenser for uventet paternitet er, at de er foretaget i dybt indre-missionske miljøer.

Bare for sjov.

Selvom resultaterne på hjemmesiden er lavet i forskellige lande/kulturer og på forskellige måder, er det overordede billed langt højere end 1,5 %.
den islandske undersøgelse viser.

Sandheden er ukendt og vil variere meget fra land til land og fra kultur til kultur. Men at dømme udfra de undersøgelser hjemmesiden henviser til er 10 % ikke skudt helt ved siden af.
Og ja, jeg ved godt at ikke alle de citerede undersøgelser kan bruges men alligevel.

@ Jens Sørensen:

"Selvom resultaterne på hjemmesiden er lavet i forskellige lande/kulturer og på forskellige måder, er det overordede billed langt højere end 1,5 %.
den islandske undersøgelse viser."

Det "overordnede billede" med de højere tal er ikke ordentligt dokumenterede. De Islandske tal er ikke baseret på 20.000 individer, men på en stikprøve på 20.000 individer fra hele befolkningens DNA, hvilket ikke er helt det samme. De islandske tal passer meget godt med DNA genealogi. I de flere hundrede engelske familier man har undersøgt dukker "fremmede Y-kromosoner" op med en frekvens på ca. 1% per generation.

Hvis man tror på de høje tal kan man regne tilbage til omfanget af utroskab ved at benytte sandsynligheden for befrugtning som er 3%. Man kan så overveje med sig selv om man virkelig tror på, at den gennemsnitlige danske kvinde dyrker ubeskyttet sex en gang om måneden med en anden end sin partner.

Den vigtigste grund til at hæfte mistillid til de høje tal for falsk paternitet er at de er uforenelige med HIV-epidemiens forløb i den vestlige verden. Der bliver solgt så få kondomer at de (desværre) er uden epidemiologisk betydning. Man måtte i 80`erne modvilligt erkende at vores sexliv er betydeligt mere kedsommeligt end det er opreklameret til!

Min far var voldelig. Ihvertfald har jeg faaet nogle lusinger i mit liv. Som en ganske betydelig del af den danske befolkning. Ikke mange, maaske en 20 styks, maaske en 30, men heller ikke mere, og ikke mindre.

Men han er ogsaa min hoejt elskede, vaerdidannende, sjove, dygtige, kraevende. stoettende og beundrende far. Som ioevrigt aldrig har overvejet at slaa min mor. Tiden var bare anderledes og et lille rusk i ny og nae overfor boern, og en langt sjaelnere "par paa hovedet" (som faktisk aldrig har vaeret mere end en) var mere udbredt.

Jeg ville nu gerne have mig betakket for at blive beskyttet for min far. Det ville have beroevet mig for en af de to mennesker her i livet som er 100% loyal over for mig, som altid tror paa mig, ogsaa naar jeg traenger til at lyve, og som bare er min elskede dejlige far. Ligesom min mor nu engang er min hoejtelsekde mor. Og ikke en anelse mere elsket fordi hun aldrig har slaaet mig.

Det er alt for enkelt at tro at lovgivning kan fange de fine nuancer i menneskelige forhold. Jeg kunne have haft en far der aldrig have slaaet mig, men heller aldrig havde holdt om mig eller smilet til mig. Jeg kunne have haft en far som var alt for ligeglad med mig til at ruske i mig naar jeg stod og stak en kniv i en tilsluttet broedrister.

At tage beslutninger i de her sager handler om hovede og hjerte og ikke kun om administrative beslutninger baseret paa cirkulaerer, normer og regler. Hvis jeg ikke havde vaeret saa indaedt loyal over for min far at jeg aldrig nogensinde ville have kommenteret et enkelt vredesudbrud over for en laerer, saa var jeg maaske blevet "reddet" fra min trygge og lykkelige barndom af en normfikseret socialraadgiver. Tanken er nok til at prise mig lykkelig over at det aldrig faldt mig ind.

Og nej, jeg har ikke traumaer og det kunne ikke falde mig ind at slaa et barn. Tiden har aendret sig.

Saa lad os endelig laere at skelne at vist er al vold vold, MEN, der er MANGE andre faktorer der skal tages i betragtning, saa man ikke "beskytter" boern imod deres bedste tarv. Mit bedste tarv var at vaere med mine foraeldre. Alt andet ville have vaeret imod mit velfaerd. Og hvorfor ikkle tale om foraeldreopdragelse? Kurser hvor man forklarer hvorfor det er skidt at slaa boern, og foraeldre for mulighed for at forstaa hvorfor de goer det? Samtaleterapi for at laere nye konflikthandteringsmetoder?

@Agnete

Flot indlæg.

Men det beviser vel egentlig at al vold ikke bare er vold.
En i enden kan ikke ligestilles med grov mishandling.
Men i daglig tale kaldes begge dele vold.

@Nille.

Ikke fordi diskussionen om falsk paternitet er særlig vigtig, men dine egne tal er ret sjove.

Dine beregninger for at 7%- 9% at alle børn har en "uægte" far viser at hver kvinde skal dyrke uægte sex 1 gang hver måned.
Hvordan du er kommet frem til det resultat står i det uvisse.

Men hvis vi regner den anden vej tilbage, kommer man med DINE tal og forudsætninger til et meget sjovt resultat.

Hvis vi antager at der ca. 1.500.000 kvinder i gruppen, får du dette resultat, når man bruger dine tal/forudsætninger :

12 x usikker sex pr kvinder /årx 1.500.000 kvinder giver 18 millioner usikker sex forhold.

Du opgiver chancen for befrugtning til at være 3-6 %, altså 4,5% i snit.

4,5% af 18 millioner usikker sex giver 810.000 fødsler, hvis man ser bort fra aborter.

Antallet af fødsler i DK er vel omkring 70.000.
Hvis man derfor bruger dine tal/forudsætninger kommer man altså til en falsk Paternitet % på 1.157 % !!!!
Det må siges at være noger mere en 7 - 9 %
Egentlig skulle man jo tro at 100 % var overgrænsen. Men OK.