Læsetid: 4 min.

Massiv international kritik af forhastet tuneserlov

Et kor af internationale organisationer retter en hård kritik mod det lovforslag, som regeringen torsdag fremsatte for personer på tålt ophold. Loven bryder med internationale konventioner, når man vil tilbageholde personer på ubestemt tid uden dom eller for minimale forbrydelser
Indland
15. november 2008

"Maskeret fængselsstraf". "Fuldstændig uacceptabelt". "Et anslag mod retsstaten".

Sådan karakteriserer en række internationale jurist- og menneskeretsorganisationer det lovforslag, som Birthe Rønn Hornbech torsdag fremsatte i folketinget. Den såkaldte 'tuneserlov' vil reelt betyde, at man for mindre forbrydelser og uden rettergang skal overnatte i Sandholmlejren resten af sit liv.

Lovforslaget er blevet fremsat, efter at det kom frem, at den tunesiske mand, som er mistænkt for at planlægge et mord på karikaturtegneren Kurt Westergaard, til daglig opholder sig i gåafstand fra tegnerens hjem i Århus. Men hvis loven bliver vedtaget, vil den ramme samtlige personer, som lever på tålt ophold i Danmark.

"Hvis Danmark indfører den slags restriktioner, vil der være tale om klare overtrædelser af den internationale lovgivning," siger Bjarte Vandvik, generalsekretær i den internationale paraplyorganisation European Council on Refugees and Exiles, og han bakkes op af en lang række internationale eksperter.

Hvis Danmark begrænser enkeltpersoners bevægelsesfrihed uden rettergang, er det en overtrædelse af både Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og hvis mennesker, som allerede har afsonet deres dom, straffes dobbelt ved, at de tilbageholdes i Sandholmlejren på ubestemt tid, kan det være et brud på retten til familie- og privatliv, som er sikret af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fastslår juridisk rådgiver i Amnesty International Claus Juul.

'Tuneserloven' indebærer, at personer på tålt ophold fremover skal bo og overnatte på Center Sandholm og dagligt melde sig til politiet. Hvis ikke de overholder meldepligten, kan de straffes med op til et års fængsel.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) finder den danske stats behandling af personer på tålt ophold dybt kritisabel:

"Vi vil indtrængende råde de danske myndigheder til at sætte en stopper for disse personers limbo-situation, sådan at folk, der ikke kan sendes hjem på grund af frygt for tortur eller forfølgelse i hjemlandet, efter en tidsperiode kan søge om en regulær opholdstilladelse," siger Hanne Mathisen, talsmand for UNHCR.

Fængselstilstand

Roisin Pillay fra International Commission of Jurists i Genève har fulgt de seneste ugers udvikling i Danmark tæt. "Der er flere elementer i lovforslaget, som vi er bekymrede over. De frihedsrestriktioner, der har været foreslået, lyder meget restriktive og kommer til at minde om fængsling," siger hun.

Også fra Human Rights Watch lyder der en sønderlemmende kritik af lovforslaget.

"Regeringen kan ikke maskere fængselslignende tilstande ved at kalde det noget andet, og den kan under ingen omstændigheder indføre restriktioner over for folk, som hverken er blevet sigtet eller har fået deres sag prøvet i retten. Det er at gå alt for langt," siger Julia Hall, som er seniorrådgiver i terrorbekæmpelse hos Human Rights Watch.

Uden dom

De internationale eksperter finder det især foruroligende, at den tunesiske mand samt to irakere er havnet på tålt ophold uden nogensinde at have haft mulighed for at få deres sag prøvet ved retten.

"Alle personer, som tilbageholdes, fordi de ikke kan udvises, skal have mulighed for at imødegå anklagerne ved en prøvelse i retten. Hvis den danske stat har beviser imod den tunesiske mand, bør de sigte og retsforfølge ham ved en domstol," siger Julia Hall.

Med terrorpakken fra 2002 opnåede PET ret til at udvise folk administrativt og sætte dem på tålt ophold på livstid uden dom eller med mulighed for at hemmeligholde beviserne. Men det er ifølge Julia Hall et brud på alle principper om gennemsigtighed og retssikkerhed.

"Alle andre lande er i stand til at retsforfølge mistænkte og samtidig holde oplysninger, som er følsomme for landets sikkerhed, hemmelige. Det er imod alle internationale love og konventioner at udvise denne mand, uden en retssag," siger hun.

Juridisk konsulent i Amnesty International Claus Juul kalder det også et brud med de grundlæggende principper om magtens tredeling.

"Det er et alvorligt anslag mod retsstaten, når man begynder at fratage folk retten til at forsvare sig - retten til en retfærdig rettergang, som det hedder. Hele princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, ryger jo," siger Claus Juul.

Mindre forbrydelser

To af de 18 mennesker, som i øjeblikket opholder sig på tålt ophold, er ligesom tuneseren udvist uden dom, seks har begået krigsforbrydelser eller lignende i deres hjemland, og ni har begået kriminalitet i Danmark og har fået en udvisningsdom oven i straffen. For en del af dem, gælder det, at de - stik imod hvad der er beskrevet i de internationale konventioner - er blevet udvist for mindre forbrydelser som f.eks. meddeleri ved hashsalg. Danmark har nemlig løbende strammet udvisningsreglerne, så man i dag kan blive udvist for simpelt tyveri uanset udbyttets størrelse - også selv om der kun er tale om en plade chokolade i kiosken.

"Det er fuldstændigt uacceptabelt, at man i Danmark kan dømmes til udvisning for mindre forbrydelser som f.eks. tyveri. En stat har ifølge FN's flygtningekonvention kun lov til at udvise folk, som har begået 'særligt grove forbrydelser'," siger Bjarte Vandvik, generalsekretær i den internationale paraplyorganisation European Council on Refugees and Exiles.

"Blandt dem, der sidder på tålt ophold, er der en, som er blevet udvist for at stå vagt på Christiania for pusherne, og det er i hvert fald ikke en udvisning, som er begrundet i trusler mod statens sikkerhed eller grov personfarlig kriminalitet. Der må være tale om det, vi kalder underordnet kriminalitet. Man må derfor sige, at der er tale om en tillægsstraf, som er helt uforholdsmæssig i forhold til den forbrydelse, han har begået," siger Claus Juul fra Amnesty International.

'Jeg har afsonet min straf - hvorfor skal jeg straffes dobbelt?' Sektion 2, side 6-7

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der er ikke noget at komme efter...

@Antonius
og måske du skulle finde dig et andet forum!
Dansk Front f.eks.

Dorte Sørensen

Hvorfor tager Folketinget ikke Terrorlovene op til en kritisk revision
Terrorlovene blev lavet som en hovsa løsning efter den 11. september 2001. Nu må det være på tide at de bliver revideret så Danmark igen kan leve op til de internationale konventioner .
Ligeledes har eksperter fra universiteterne, fra menneskeretsorganisationer og ikke mindst fra tidligere topfolk fra PET med Hans Bonnichsen i spidsen advaret mod Terrorlovenes beføjelser til PET
I mine øjne er fratagelsen af folks retssikkerhed en for alvorlig sag til at den bare fratages folk i frygt for et terrorangreb. Tænk hvis andre magthaver fik magten i Danmark ,så havde de lovene til undertrykkelse af folk liggende på bordet med de gældende terrorlove. Er det ikke en større farer?

Frej Klem Thomsen

@Antonious G.: Hvis man ikke ulejliger sig med at følge med, så skal man indstille sig på at tage fejl. "De internationale organisationer" både bør og gør naturligvis begge dele.

Personligt synes jeg det er utroligt at retssystemet i Danmark ikke er stærkere. I en situation som denne kunne man godt ønske sig en mere aktiv højesteret efter tysk forbillede, så at tilfældige politiske flertals-konstellationer ikke bare uden videre kan knægte grundlov og menneskerettigheder.

Hans Jørgen Lassen

Højesteret er afskåret fra at foretage sig noget som helst, med mindre der bliver anlagt en sag mod f.eks. statsministeren, justitsministeren eller hvem der nu måtte være den relevante person.

Det vil de berørte af denne lov kunne gøre - hvis de da har personligt overskud til det. Økonomien er næppe det store problem; de ville sikkert kunne få fri proces.

Tyskland har i modsætning til Danmark en særlig forfatningsdomstol, Bundesverfassungsgericht, der udelukkende tager sig af krænkelser af forfatningen, især de såkaldte "Grundrechte", altså menneskerettighederne. Men også forfatningsdomstolen træder kun i funktion, hvis der bliver indgivet klager.

Hans Jørgen Lassen

Ombudsmanden kan tage sager op af egen drift, men hans område omfatter alene den offentlige forvaltning. Det vil sig, at han ikke kan tage stilling til om en lov vedtaget af Folketinget, er i strid med grundloven.

Per Holm Knudsen

Antonius G.: Danmark er ved at udvikle sig til et retssikkerhedsmæssigt Congo eller Dafur.

Lars Peter Simonsen

Antonius-grisen har altid ret, og hvis du ikke er enig, ka' du bare lukke r....? Ytringsfrihed 2.0: Jeg har ret, og i andre holder bare kæft hvis i ikke er enige.
I øvrigt er det snart på tide vi får genindført eller måske ligefrem indført retssamfundet
Og i andre, Usual Suspects, holder bare kæft! Ellers kommer Grisen efter jer!

Dorte Sørensen

Et lille PS:
Hørte Peter Skaarup (PS) i Politisk debat på P1 i lørdags, hvor han udlagde Finanslovaftalen og her kom ind på inddragelsen af BTs omtale af at en tunesier, der på mistanke fra PET blev administrativ udvist efter den 2. Terrorlov, var set på sin families bopæl 10 minutters gang fra Westergaards bopæl
Denne mand blev af PS beskrevet som en morder, der heldigvis var blevet forhindret i sine forfærdelige planer af PET. Her rører PS netop ved sagens kerne. Da manden vel ikke kan omtales, som morder og terrorist for en handling, der ikke er begået eller prøvet ved en domstol. Hvis PET har så gode beviser, hvorfor prøves de ikke ved en domstol. Hvis PETs oplysninger er så hemmelige kan retssagen forgå for dobbelt - dobelt lukkede døre, det er ses før.
Mener PS virkelig at det er gadens parlament der skal være dømmende myndighed i sådanne sager. Jeg mener at sådanne udtalelser ikke er et Folketingsmedlem værdig.

Per Holm Knudsen

@ Dorte Sørensen

Peter Skaarup kan høres her på DR Politisk Debat 15.11.08. Han siger nu kun, at tuneseren er terrormistænkt, og det er jo faktisk ikke forkert.

Dorte Sørensen

@PER HOLM KNUDSEN
Du har ret Peter Skaarup var ikke så skråsikker i denne udsendelse, som jeg husker ham og har hørt i andre forbindelser.
Men Peter Skaarup siger dog, at manden der har fået tålt ophold pga. af mistanke fra PET for planer om at dræbe Westergaard ,samt at det er komplet uacceptabel, at han bor 10 minutters gang fra Westergaard og kan derfor let genoptage sine planer. Det må da tages som , at Peter Skaarup mener, at manden er dømt skyldig. Selv om han aldrig har fået mulighed for at få prøvet PETs mistanke ved en domstol. Derudover er en dansk statsborger mistænkt for det samme af PET frigivet kort tid efter sin tilbageholdelse og er i dag på fri fod og bor vel også i Århus området.
Ligeledes stejlede jeg over Peter Skaarups forklaring om at DF sidder og læser BT mens de forhandler på højeste plan med regeringen.

Dorte Sørensen

Antonius G. vi er helt enige det er godt at læse mange forskellige aviser mv. Det jeg stejlede over var nu, at Peter Skaarup fortæller at DFérne sidder og læser BT mens de forhandler på højeste plan med regeringen.

Det er jo helt utroligt at man kan være uddannet som jurist, have været retspolitisk ordfører, blive ansat som minister og så begå sådan en brøler!

Per Holm Knudsen

@ Dorte Sørensen

Vi kan ikke blive uenige om, at retstilstanden omkring tuneseren er en bananstat værdig. Det er helt uantageligt at PET både er udøvende og dømmende magt bistået af et par villige ministre. Og det kan ikke siges tit nok, at har manden begået noget ulovligt så skal han stilles for en domstol. Beviser som ikke kan tåle offentlighed skal ingen gyldighed have.

Karin Bennedsen

Hvordan kan man i en retsstat som Danmark blive fradømt alle borgerlige rettigheder alene på det hemmelige politis mistanker?

Læste lige denne historie i BT:

http://www.bt.dk/article/20081115/nyheder/711170001/

Artiklen siger bl a :
"To af de 18 mennesker, som i øjeblikket opholder sig på tålt ophold, er ligesom tuneseren udvist uden dom, seks har begået krigsforbrydelser eller lignende i deres hjemland, og ni har begået kriminalitet i Danmark og har fået en udvisningsdom oven i straffen. "

Det er da OK , at folk som kæmper for demokrati og mod diktatur får asyl i Danmark - men at folk , som bare skal hjem til regnskab for krigsforbrydelser eller lignende får lov til at "gemme sig" i Danmark er lidt stramt. (Skaf en diplomatisk forsikrig mod henrettelse og hæld dem ud.)

Kan alle mulige krigsforbrydere , torturbødler o l komme rendende til Danmark og "gemme sig" ? Det er da rivende galt.

Folk , der direkte eller indirekte handler med euforiserende stoffer o l ( og altså udnytter svage medmennesker på det groveste )har altså heller ikke min sympati.

Tænk hvis man havde et barn, hvis liv gik i smadder på grund af sådan nogle varylers stof-handel - de typer skal ud.

M h t de administrativt udviste er det da rigtigt nok, at en dommer-test af sagerne ville se pæn ud - men der er så vidt jeg ved to ministre involveret i disse udvisninger, så jeg tror sagerne er behandlet særdeles grundigt og at resultatet er velovervejet.

Iøvrigt er der vel situationer , hvor Danmark af hensyn til danskeres sikkerhed i udlandet faktisk helst vil undgå retssag og dom over betændte typer, hvis udenlandske støtter i givet fald måske vil tage danskere som gidsler for at fremtvinge en benådning eller løsladelse ?

Dorte Sørensen

I mine øjne virke det lidt betændt og helt vanvittig i et land som Danmark, der gerne vil regnes ind under lande der bygger på retssikkerhed mv. og så kan udvis folk pga af simple tyverier og en der har stået vagt for en hashhandler. Hvilket desværre er grunden for udvisning af et par af de udviste.
Men det mest betænkelige er at folk kan udvises og dømmes på mistanke fra PET, uden de dømte eller deres forsvarer kan få information om grunden og slet ikke beviserne fra PET
I mine øjne SKAL Folketinget hurtigst muligt genforhandle Terrorlovene så vi igen få indført et retssamfund i Danmark:

Hans Jørgen Lassen

Robert skriver:

"der er så vidt jeg ved to ministre involveret i disse udvisninger, så jeg tror sagerne er behandlet særdeles grundigt og at resultatet er velovervejet."

Den ene af disse ministre er netop blevet kritiseret skarpt af ombudsmanden.

Jeg ved sgu ikke, hvorfra du har din tillid til ministre. Selv deler jeg den ikke.

Dorte Sørensen:

"I mine øjne SKAL Folketinget hurtigst muligt genforhandle Terrorlovene så vi igen få indført et retssamfund i Danmark:"

Enig. Hvor længe skal vi blive ved med at finde os i at værdikæmperne bliver ved med at nedbryde vores demokrati og vores retsstat? Det kan da for fanden ikke blive ved... (undskyld mit fransk)

@gurli

og det har nu fra ...?

Per Holm Knudsen

P. Lauritzen: "PHK, det sidste vist igen en fordrejelse af realiteterne."

Hvordan? Og Hvad mener du med igen?