Læsetid: 5 min.

Motorvejsplan er en miljøbombe

Et nyt kæmpemæssigt motorvejsanlæg mellem Frederikssund og Ballerup vil fjerne passagerer fra S-toget og øge CO2-udslippet langt mere end en foreslået grøn trafikløsning. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som alligevel fraråder den grønne model. Dybt uansvarligt, siger klimaordfører
Vejdirektoratets anbefalede motorvej vil ødelægge dele af Værebro Ådal, der betegnes som et naturområde af international værdi. Motorvejen til fem milliarder kroner vurderes kun at give en tidsbesparelse på få minutter for bilisterne.

Vejdirektoratets anbefalede motorvej vil ødelægge dele af Værebro Ådal, der betegnes som et naturområde af international værdi. Motorvejen til fem milliarder kroner vurderes kun at give en tidsbesparelse på få minutter for bilisterne.

Indland
10. november 2008

Stanken af udstødning river i næsen. Klokken er halv otte om morgenen, og bilkøerne i retning mod København dannes nordvest for Ballerup. Tidsspildet vokser, det samme gør irritationen - trængslen på den gamle Frederikssundsvej er på dette tidspunkt af dagen utålelig.

Det kan enhver se. Voldsom uenighed er der derimod om, hvad man skal gøre for at afhjælpe trængslen. Tilhængere og modstandere af en ny motorvej står stejlt over for hinanden.

Efter talrige undersøgelser og høringer, der begyndte ved årtusindskiftet, har Vejdirektoratet omsider indstillet til regeringen, at løsningen på områdets trafikpropper skal være en 26 kilometer lang motorvej mellem Ballerup og Frederikssund. Det samme har Infrastrukturkommissionen sagt. Alt tyder derfor på, at regeringen vil lade opføre et nyt, kæmpemæssigt motorvejsanlæg i den grønne kile mellem København og Frederikssund.

Formanden for Rådet for Bæredygtig Trafik, Kjeld A. Larsen, er fortvivlet over Vejdirektoratets indstilling.

"Motorvejen løser ikke det eksisterende trængselsproblem, og den fører til ødelæggelse af uerstattelige naturværdier," siger han.

Endnu mere udstødning

Rådet for Bæredygtig Trafik påpeger sammen med 12 andre græsrodsorganisationer, at motorvejen vil være en bombe for klimaet. Den yderligere luftforurening og udledning af CO2 vil blive mere belastende - faktisk tre-fire gange værre - end hvis Vejdirektoratet havde anbefalet den alternativ løsning, som er udarbejdet af organisationen Grøn Trafik i Bycirklen. Den grønne plan er indgået i Vejdirektoratets afvejning af seriøse mulighederne, men endte med at blive forkastet.

En grundtanke i Grøn Trafiks løsning er at lokke flere pendlere fra bil til det S-tog, der i forvejen kører på strækningen. Lokkemidlet er pendlerbusser i lokalområderne og togafgange hvert femte minut i myldretiderne. Dette skal tage toppen af trængslen og give mere plads på Frederikssundsvej, som desuden vil blive forbedret med blandt andet moderniserede vejkryds.

Vejdirektoratets anbefalede løsning styrker ikke den kollektive trafik. En motorvej vil ifølge Vejdirektoratets egne beregninger nemlig betyde, at antallet af mennesker, der stiger på S-toget mellem Frederikssund og Valby, ligefrem vil falde. Det strider mod regeringens målsætning om, at brugen af den kollektive trafik skal stige.

Anlægschefen i Vejdirektoratet, Jens Holmboe, siger, at man ud fra en samlet vurdering har indstillet en motorvej til politisk beslutning.

"Ingen løsning er uden negative konsekvenser. Vi lægger vægt på, at en motorvej i åbent land ikke vil betyde voldsomme indgreb i bymiljøet, ligesom vi vurderer, at motorvejen er trafikmæssigt den mest robuste løsning," siger han og pointerer, at motorvejsløsningen kun forøger trafikkens i forvejen meget store CO2-udledning en smule.

Han ønsker ikke at udtale sig særskilt om Grøn Trafiks model.

Selvmodsagt regering

Grøn Trafik fremhæver, at det alternative forslag ikke blot vil redde værdifulde naturområder fra udslettelse. Det vil også gavne klimaet ved at flytte pendlere fra bil til tog, som udleder mindre mængder CO2.

Opførelsen af en motorvej vil ifølge modstanderne gøre det sværere for regeringen at opfylde EU's mål for nedbringelse af transportsektorens CO2-udledning.

En prognose peger på, at CO2-udslippet fra transport om et par årtier udgør 40 pct. af hele Danmarks udslip. Alene i 2007 steg udslippet fra biltrafikken med 4,5 pct. Det er stik imod regeringens egen målsætning og de internationale forpligtelser.

De 13 græsrodsorganisationer ønsker, at klimahensynet tillægges langt større vægt i beslutningen om trafikken i Frederikssundsfingeren.

Ved den internationale klimakonference i København i 2009, hvor klimaminister Connie Hedegaard (K) er vært, burde Danmark bruge Frederikssundsfingeren til at fremvise visionær trafikplanlægning, mener de 13 organisationer.

"Vi har med den eneste tilbageværende finger uden motorvej en enestående lejlighed til at påpege et alternativ til industriepokens måde at løse trængselsproblemer på, nemlig bygning af endnu mere motorvej og dermed mere udledning af drivhusgasser og mere naturdestruktion," siger Kjeld A. Larsen.

Nedlæg Vejdirektoratet

Og formanden for Rådet for Bæredygtig Trafik tilføjer:

"Nedlæg Vejdirektoratet og opret i stedet et Direktoratet for Bæredygtig Trafik, som skal samtænke alle transportformer - veje, tog, letbaner, busser, cykler. Og sikre et lavere arealforbrug til trafikinfrastruktur samt mindske transportsektorens udslip af drivhusgas."

På Christiansborg møder motorvejen kun modstand til venstre for Socialdemokraterne.

Klimaordfører for SF, Anne Grete Holmsgaard, kalder anlæggelse af en motorvej i Frederikssundsfingeren for "hovedet under armen" og gør opmærksom på, at motorveje fremmer CO2-udledningen.

"Det er dybt uansvarligt og fortvivlende set fra en klimavenlig vinkel. Udslippet fra trafikken jo skal nedbringes, ikke sættes i vejret. Regeringen lader som om den tager klimaet alvorligt, men det er grøn snak i stedet for grøn handling, hvilket er en form for bedrag over for vælgerne. Hvis man ikke gør noget drastisk i hovedstadsområdet, hvor skal CO2-begrænsningen så hentes," spørger Anne Grete Holmsgaard, som kalder motorvejsbyggeri for skruen uden ende.

K: Motorvej sikrer frihed

Transportminister Lars Barfoed (K) er sammen med blandt andre finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) for tiden ved at lægge sidste hånd på regeringens store investeringsplan for trafikken. Det er derfor begrænset, hvad transportministeren vil ud med nu. Men han siger dog:

"Der skal findes en løsning på trængselsproblemerne på Frederikssundsvej. Det er et af de projekter, vi har med i overvejelserne i forbindelse med investeringsplanen, hvor der selvfølgelig tages hensyn til natur og miljø."

Lars Barfoeds partifælle trafikordfører Henriette Kjær er ikke et sekund i tvivl om, at Vejdirektoratets indstilling om en motorvej i Frederikssundsfingeren er en god idé.

"En motorvej på den strækning er det eneste rigtige for at få en glidende trafik," siger Henriette Kjær og understreger, at selv om hun gerne vil flytte flere over i tog, "er der stadig folk, som har brug for at komme frem i bil".

- Men hvis der nu ikke kommer mere glidende trafik, men blot mange, mange flere bilister på den nye vej?

"Jeg erkender, at der kan komme et trafikspring. Men her skal man tænke på sikkerheden. Motorvejstrafik generer ikke de bløde trafikanter. Samtidig må der være et godt alternativ i form af kollektiv trafik.

- Der er i forvejen S-tog på strækningen. Er det så den rigtige vej at gå med en ny motorvej?

"Ja, for det er ikke negativt at øge mobiliteten i befolkningen. Desuden er en motorvej mere CO2-hensigtsmæssig end kørsel på landevej og bygader med mange start og stop."

- Vejdirektoratet oplyser ellers, at CO2-udslippet vil blive tre-fire større ved en motorvejsløsning fremfor øget satsning på kollektiv trafik...

"Man kan selvfølgelig godt få lavere CO2-udledning ved at tvinge folk over i S-tog. Det går jeg ikke ind for."

- Er det tvang at lokke pendlere over ved hjælp af pendlerbusser, fem-minutters drift på S-banen, nye letbaner og lignende?

"Ja, det er det, hvis man ikke udvider vejnettet samtidig," siger den konservative trafikordfører.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvad mener klimaministeren!?
Det burde journalisterne spørge hende om hver eneste dag, indtil hun kommer op med et fornuftigt svar eller indrømmer, at hun og regeringen er fuldstændig ligeglade med miljøet og klimaet.

SF er nu heller ikke for gode. De støtter en Fehmern-bro, som skal finansieres af brugerbetaling fra en helt uholdbar biltrafik. Det duer ikke.

Mikkel Mortensen

"Man kan selvfølgelig godt få lavere CO2-udledning ved at tvinge folk over i S-tog. Det går jeg ikke ind for."

- Er det tvang at lokke pendlere over ved hjælp af pendlerbusser, fem-minutters drift på S-banen, nye letbaner og lignende?

"Ja, det er det, hvis man ikke udvider vejnettet samtidig," siger den konservative trafikordfører.

-----

Og omvendt tvinger man også folk over i bilerne hvis ikke man samtidigt med en motorvej satser ligeså massivt på den kollektive trafik. Så nu kan jeg læne mig roligt tilbage og glæde mig til forbedring af den kollektive transport, for der er vel ikke nogen der skal tvinges... Eller hvad, Henriette Kjær?

Tom W. Petersen

Trafikministeren er en løgnhals.
At lokke med bedre service er ikke tvang.
Men hvad hendes parti vil opnå må nu være tydeligt for alle uden undtagelse.

Set i lyset af den kendte viden og denne reportage i Information samme dag må beslutningstagerne for denne nye motorvej have jord i hovedet.

Forurenet jord.

http://www.information.dk/171360

Lars Peter Simonsen

Måske skulle fru Kjær anbringe sit hovede på den dertil indrettede plads i stedet for at gå rundt med det under armen eller at have det liggende i Vejdirektoratet....

Dorte Sørensen

Hvis regeringen følger Vejdirektoratets indstilling, så viser den, at Fogh Rasmussen og regeringens megen snak om en grøn profil er lige så sand som at Irak havde masseødelæggelsesvåben.

Trafikinvesteringer sker med en ultra lang horisont. De planlagte moteorveje vil nok skulle "holde " de næste 200 - 300 år.

CO2 konsekvenserne kan derfor dårligt beregnes ud fra dagens tekniske standard - faktisk er ´bilmotorerne blevet meget meget renere gennem de sidste 20 år.

Vi har nu de første hybrid-biler på vejene og længere hennne ad vejen får vi helt sikkert de effektive brintceller til brug i personbiler, og der kommer forureningsfrie energisystemer, som vi endnu ikke er i stand til at forudse ( den tekniske udvikling er eksponentiel - bare se de seneste 5 år).

Et samfund med total kollektiv trafik er ret sårbart overfor katastrofer , terror o s v.

Når fremtidens ( om blot 10- 15 år eller mindre) individuelle trafik nok bliver ret forureningsfri, så er der ikke de store bekymringer ved nogle nye motorveje.

Dorte Sørensen

Robert H a lad os håbe at biltransporten bliver mindre CO2-udledende med årene, men det fratager ikke individuelle biltransporten for at være mere pladskrævende end kollektiv trafik.
Hvorfor ikke stase på et trafiksystem hvor den individuelle transport kan hægtes på den kollektive trafik.
For snart mange år siden udtænkte en dansk ingeniør et såkaldt Ruf- projekt (mener jeg det hed), der kunne køre enkeltvis og på hovedstrækningerne kunne kobles sammen og blive trukket af samme energikilde for så, når den enkelt ”ruf” var kommet frem eller i nærheden af sit bestemmelses sted kunne koble sig af og køre det sidste stykke selv.
Bare et eksempel på andre muligheder.

Kære Dorte.

Der er masser af fremtidsvisioner om trafikken og ganske mange er realistiske , og den tekniske udvikling vil allerede i min levetid sikre en forureningsfri individuel og kollektiv trafik.

Motorveje er iøvrigt ikke forbeholdt individuelle trafikanter - man kan sagtens have f eks en trolleybus bane på en motorvej med specialbyggede trolleybusser, som kan tage f eks 200 siddende passagerer eller mere - bare som eksempel.

"Er det tvang at lokke pendlere over ved hjælp af pendlerbusser, fem-minutters drift på S-banen, nye letbaner og lignende?

"Ja, det er det, hvis man ikke udvider vejnettet samtidig," siger den konservative trafikordfører."

I så fald er det jo også tvang at lokke folk til at købe biler, når den kollektive trafik ikke slår til.

Jeg har f.eks. en kæreste, der er godt træt at nedslidte busser og skinner, forsinkelser og dårlige forbindelser. Han føler sig snart tvunget til at købe en skide bil, skønt han ikke har lyst til at sidde og stirre stift ud i bagenden på en anden bil. Han vil faktisk meget hellere sidde i en bus eller et tog og læse i sin avis.

Så hvor er tvangfriheden?

Jens Juel Jensen

Hvordan kan det lade sig gøre, at der indenfor det samme parti er en minister, der kæmper med næb og klør for et bedre miljø og en formindskelse af CO2-udledningen og en politisk ordfører, som ikke fatter en dyt af miljøproblematikken. Sig mig, snakker de ikke sammen indenfor partiet eller er der fløje, der bekæmper hinanden? Det kunne være rart at få præciseret hvad partiets linie indenfor miljøet egentlig går ud på. Skal miljøet tages alvorligt eller skal der bare lalles videre i den sædvanlige forbrugervenlige stil?

IEA skriver i sin årlige energirapport for 2008:
'Det er ikke nogen overdrivelse at hævde, at fremtiden for menneskelig velfærd afhænger af, hvor succesfuldt vi formår at tackle de to centrale energi-udfordringer, der møder os i dag: At sikre en pålidelig og betalelig energiforsyning og at gennemføre en hurtig omstilling til et CO2-fattigt, effektivt og miljømæssigt sundt energiforsyningssystem,"

På denne baggrund er det jo helt utroligt, at Vejdirektoratet kan anbefale en motorvejsløsning fra Ballerup til Frederikssund. Det vil være en trafikløsning, som på bare lidt længere sigt vil være helt ude af trit med den virkelighed, vi vil stå overfor. Samtidig er der på alle områder tale om et stærkt miljøødelæggende projekt, der ikke har den ringeste grad af bæredygtighed i sig.

Heri adskiller det sig ikke fra hele Motorring 3 projektet, der er så rosende omtalt på Vejdirektoratets hjemmeside, at man helt for røde ører. Også dette projekt er en ren miljøkatastrofe.

Vejdirektoratet er en katastrofe for den fremtidige bæredygtighed og man bør overveje, om man ikke kan udføre sine opgaver med større hensyntagen til og fokus på den bæredygtighed, der er helt afgørende for de generationer, der følger efter os. Dette gælder også selvom de politiske vinde skider højt og flot på alle aspekter vedrørende bæredygtighed.

Skal vi ikke blive enige om at udsætte alle motorvejsbyggerier til den dag, hvor alle biler er forureningsfri i produktion og drift?

I mellemtiden kan vi så køre på cykel og/eller tage toget og investere i disse transportformer.

-- og hvad er Socialdemokratiets og de Radikales holdning? Det er vel nok så afgørende? At SF er imod og at V og K ikke kan få motorveje nok er (og at det med miljø og Connie H. er det rene pjat) er jo givet på forhånd - men specielt de radikale har været meget stille på trafikområdet siden Martin Lidegaard fosvandt.

Så altså: S og B's holdning mangler i den i øvrigt rigtig gode artikel.

vh