Læsetid: 2 min.

'Tuneserlov' vingeskudt fra starten

Sjældent er et lovforslag blevet mødt med så omfattende kritik i høringssvarene, som det er tilfældet med integrationsministerens omstridte L 69
Indland
22. november 2008

Sølle fire dage til at udarbejde høringssvar om et lovforslag, der lægger op til indgreb af så vidtrækkende karakter, at det bringer Danmark i strid med Menneskerettighedskonventionen ...

Fra alle sider bliver der skudt på L 69, integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs 'tuneserlov'. Ikke ét af de indtil nu offentliggjorte høringssvar indeholder den mindste støtte til forslaget, mens kritikken omvendt er massiv og omfattende. Også fra høringspartnere, som ikke normalt placerer sig i det kritiske hjørne.

Tag f.eks. høringssvaret fra Foreningen af offentlige anklagere, der nærer "nogen betænkelighed ved at lovgive med tilbagevirkende kraft på områder, der har karakter af en sanktion i form af en vidtgående begrænsning i de pågældendes bevægelsesfrihed, hvilket de foreslåede skærpede regler over for udlændinge, der har været på tålt ophold igennem længere tid, må betragtes som".

Høringssvaret fra Advokatrådet finder hastværket med L 69 "ubegrundet", fordi det i et halvt år har været "overvejende sandsynligt", at tuneseren ville ende på tålt ophold. I stedet bør Folketinget afvente den arbejdsgruppe, som integrationsministeren selv nedsatte i april for at se nærmere på administrative udvisninger af personer, der anses for at være til fare for statens sikkerhed.

'Arbitrært retsmiddel'

Advokatrådet mener i øvrigt også, at de nugældende regler for kontrollen med administrative udvisninger "ikke lever op til vore internationale forpligtelser og almindelige principper for retfærdig rettergang".

Det synspunkt deler Retspolitisk Forening, der vurderer, at L 69 indebærer en skærpelse af gældende retstilstand. Men allerede gældende retstilstand anser foreningen for at være stridende mod menneskerettighederne:

"Administrativ udvisning har over sig et umiskendeligt præg af at være et stærkt arbitrært retsmiddel, der ikke giver adgang til kontradiktion og derfor er i grundlæggende modstrid med fundamentale retsstatslige principper," som foreningen skriver.

Landsforeningen af Beskikkede Advokater kritiserer L 69's krav om en daglig meldepligt:

"Forslaget synes ikke at tage højde for, at hensigten med meldepligt er at sikre udlændinges tilstedeværelse med henblik på udsendelse. Det er af Flygtningenævnet slået fast, at der ikke kan ske udsendelse, hvorfor formålet med meldepligt ikke er til stede."

Hastværk

Dansk Røde Kors (DRK) finder forslaget "dybt bekymrende" og understreger, at DRK's medarbejdere under ingen omstændigheder må medvirke til de udvidede kontrolforanstaltninger. Røde Kors må nemlig ikke "administrere tiltag, der har karakter af frihedsberøvelse".

Amnesty International (AI) peger i sit høringsvar på, at det at pålægge en person "at bo i Sandholm-lejren på ubestemt tid" vil "være et uforholdsmæssigt indgreb og en foranstaltning, som ikke bør iværksættes uden en forudgående straffedom og uden en konkret risiko- eller sikkerhedsvurdering". Indgrebet vil derfor "kunne være i strid med Danmarks internationale forpligtelser", mener AI.

Danske Advokater finder det "retssikkerhedsmæssigt betænkeligt" at behandle lovforslaget uden at afvente resultatet af den nedsatte arbejdsgruppe, mens Institut for Menneskerettigheder konstaterer, at L 69 "i sjældent set omfang er behæftet med indholdsmæssige uklarheder og mangler", som skyldes Integrationsministeriets hastværk.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her