Læsetid: 3 min.

Kan man friheds berøves uden at være indespærret?

Alene en trussel om hård straf kan være nok til, at der er tale om frihedsberøvelse. Det vurderede Højesteret i en afgørelse fra 1959, og den dom har i dag betydning for tuneserloven, mener professor i forfatningsret Henning Koch
Indland
16. december 2008

Alle kan forstå, at man er frihedsberøvet, hvis man er låst inde bag fængselstremmer. Men kan man være frihedsberøvet uden at være spærret inde?

Det er blevet et springende punkt i regeringens forslag til tuneserlov, som de seneste uger har været udsat for massiv kritik. Spørgsmålene her er, om udlændinge på tålt ophold fremover, når tuneserloven er vedtaget, kommer i en situation, som vil være frihedsberøvelse? Og hvis det er tilfældet, om det så ikke er i strid med grundlovens paragraf 71 at frihedsberøve uden dom-stolsprøvelse?

Nej, lyder argumentet taktfast fra såvel Justits- som Integrationsministeriet. Selv om udlændinge på tålt ophold bliver pålagt en daglig meldepligt, en pligt til at overnatte i Sandholm, samt at straffen for at overtræde disse to påbud skærpes betydeligt, så er der højst tale om en frihedsindskrænkning. Men frihedsberøvelse er der slet ikke tale om. Og derfor heller ingen strid med grundloven.

Heroverfor har professor, dr. jur. ved Københavns Universitet Henning Koch bl.a. på den høring, som Folketinget gennemførte i sidste uge om tuneserloven, argumenteret for, at tuneserloven vil pålægge de tålte udlændinge vilkår, som alt i alt vil være frihedsberøvelse.

En dom fra 1958

Frihedsberøvelse kan altså også finde sted, uden der er tale om indespærring. Men hvad forstår jurister så ved begrebet?

Det er, når Koch skal definere frihedsberøvelse og henter støtte hos den anerkendte danske statsretsekspert Alf Ross, at en ældre afgørelse i Højesteret spiller en vis rolle.

Men selv om afgørelsen er tilbage fra 1958, hvor værnepligtige Anker Bekker fik husarrest for at forsømme sin tjeneste - en straf, som Højesteret afgjorde, var i strid med grundloven - så optræder afgørelsen så sent som i 2006 i en kommenteret udgave af grundloven.

Ifølge Koch - og altså også ifølge Ross - skal der tre ting til, før jurister vil tale om frihedsberøvelse:

1) Der skal være påbud om ophold på et nærmere bestemt og afgrænset sted. 2) Effektiv eftersøgning ved overtrædelse. Og 3) Der skal være mulighed for straf ved overtrædelse.

Frihedsberøvelse

Ifølge Koch opfylder tuneserloven så rigeligt disse tre betingelser.

Og ifølge Koch var Ross endog af den mening, at der er tale om frihedsberøvelse, også selv om der ikke finder en effektiv eftersøgning sted. For alene truslen om en tilstrækkelig høj straf kan i sig selv - mener altså Ross ifølge Koch - føre til, at et indgreb må betegnes som frihedsberøvelse.

"Og det er i den forbindelse, at Ross henviser til Højesteretsafgørelsen fra 1959, fordi her gik strafferammen op til 15 måneders fængsel," forklarer Koch.

Det, som den gamle Højesteretsafgørelse i dag kan bruges til, er altså ikke at sammenligne den husarrest, som civile værnepligtige i slutningen af 1950'erne blev pålagt, med de vilkår, som udlændinge på tålt ophold i dag lever under.

"Men Højesteretsafgørelsen er det eneste præjudikat, dvs. fortilfælde, hvor Højesteret har udtalt sig om, hvorvidt en høj straftrussel efter omstændighederne i sig selv kan føre til, at et indgreb karakteriseres som frihedsberøvelse," siger Koch.

"Afgørelsen er interessant i dag på den måde, at selv om de tålte udlændinge kan komme og gå nogenlunde frit ud og ind af Sandholmlejren, så er truslen om en straf på op til 12 måneders fængsel, hvis de overtræder disse påbud, i sig selv nok til, at der bliver tale om frihedsberøvelse."

Når justitsminister Brian Mikkelsen (K) af Folketinget er blevet bedt om en juridisk vurdering af Kochs synspunkt, har ministeren hidtil argumenteret med, at de tålte udlændinge efter regeringens opfattelse ikke er frihedsberøvet. Og dermed falder Kochs kritik til jorden, mener regeringen.

Men i de seneste dage har justitsministeren tilføjet et ekstra led i sin argumentationskæde: Selv hvis der er tale om frihedsberøvelse, er tuneserloven stadig - efter regeringens vurdering - ikke i strid med hverken grundloven eller de internatioinale konventioner.

Efter planen skal tuneserloven andenbehandles i Folketinget i dag. Lovforslaget er optaget som det 16. punkt på dagsordenen, med mindre oppositionen enes om at fremlægge 72 folketingsmedlemmers underskrift på, at lovbehandlingen skal udskydes i 12 arbejdsdage.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Heinrich R. Jørgensen

P. Lauritzen:
"Hvordan manden kan komme til, at en høj straftrussel er nok til, at det bliver frihedsberøvelse, er mig en gåde"

Det kan være du forveksler frihedsberøvelse med indespærring?

Hvis man får påbud om at opholde sig bestemte steder på bestemte tidspunkter, under trussel om straf hvis man ikke adlyder, kan det vel være inderligt ligegyldigt om opholdsstedet kaldes en celle eller noget andet, eller om døren er låst eller ej.

Inger Sundsvald

Mit humør er dårligt nok endda for tiden. At følge et link til JP, anbefalet af en af JPs proselytter, er mere end jeg vil udsætte mig selv og mit humør for.

Heinrich R. Jørgensen

I. Sundsvald:
"Mit humør er dårligt nok endda for tiden."

Det ville næppe blive bedre af at læse debatindlægget på JP, skrevet af Ole Hasselbalch, tidligere formand for Den Danske Forening. Hvis man tror netop denne skribent ikke er ude i et politisk ærinde, og har et horn i siden på Henning Koch, skal man være ualmindeligt naiv.

Inger Sundsvald

Heinrich R

Det tænkte jeg nok ;-)

Inger Sundsvald

Jens Hansen

Jeg kunne finde på at brokke mig over, visse debattørers bestialske indfaldsvinkel, og at de gør hvad de kan, for at overtage debatten og mener sig i deres fulde ret til at privatisere denne debat.

Heinrich R. Jørgensen

I. Sundsvald:
"Mit humør er dårligt nok endda for tiden."

Måske lidt julemusik kan hjælpe? Prøv SomaFM Xmas in Frisko ;-)

Jørgen Nielsen

Måske burde Sundsvald overveje at droppe sin prinsesse-fornærmethed over andre debattørers synspunkter, og præsentere nogle saglige modargumenter fremfor at sidde i sit moralske elfenbenstårn og pive.

Inger Sundsvald

Skriv et brev, en e-mail eller ring sammen, hvis I har brug for at forsikre og bekræfte hinanden i jeres menneskesyn. Vi andre er helst fri for jeres brutaliserede livssyn.

Det er tilladt at være uenig, men det burde være forbudt at udspy nedladende gift i det offentlige rum i en uciviliseret hetz og forfølgelse af andre mennesker som gruppe.

I øvrigt er det ikke en ’prinsesse-fornærmethed’ der lyder fra mit moralske elfenbenstårn, hvor jeg befinder mig ret godt, men nærmere et ’dronninge-raseri’ over, at uanset hvilke argumenter kloge folk kommer med, så preller det af.

Heinrich R
Min pc har desværre for dårlig lyd til at få fuld glæde af teksten, men det gav da humøret et lille puf alligevel ;-)

Heinrich R. Jørgensen

P. Lauritzen,

det eneste jeg kan se tydeligt, er at Grundlovens § 71 ikke kan være skrevet særligt tydeligt, siden jurister kan være i tvivl om hvad der menes med denne.

Noget af problemet skyldes måske, at Grundloven og dens revisioner er fra en tid, hvor der var meget få personer i Danmark, der ikke havde indfødsret? Velskrevet er paragraffen i min lægmandsoptik bestemt ikke, og det er vel meningen at andre end jurister burde kunne udlede mening og klarhed fra vores forfatning?

Heinrich R. Jørgensen

I. Sundsvald,

gør dig selv en tjeneste, og køb dig nogle ordentlige højttalere og evt. et ordentligt lydkort. Eller et kabel der sender lyden fra PC over til et stereoanlæg. Dårlig lyd er den sikre vej til dårligt humør ;-)

Jørgen Nielsen

Sundsvald:

Hvor er det du mener at jeg "udspyr nedladende gift"?

Inger Sundsvald

Åh hvor er det trist at nogen skal føle sig truet af voldtægtsmænd og overfaldsmænd i vores samfund. Uanset om det er danske eller udenlandske. Jeg mener dog, at de fleste ville kunne bevæge sig frit omkring uden en indpodet skræk, hvis det ikke var for visse mediers og skrækslagne personers svælgen i ulykker og saftige historier.

Vi har aldrig levet i et kriminalitetsfrit samfund. Også gammeldanskere begår forbrydelser, men det er ’de fremmede’ vi skal være bange for, og her på netavisen gør man hvad man kan for at holde frygten ved lige. Der er ikke det mindste konstruktive forslag til, hvordan det danske samfund bliver mere inkluderende, med henblik på en bedre fremtid for både ’dem og os’.

Jørgen Nielsen
”prinsesse-fornærmethed” og udsagn som at ”præsentere nogle saglige modargumenter fremfor at sidde i sit moralske elfenbenstårn og pive” opfatter jeg som nedladende og gift for debatten.

Heinrich R
Det vil jeg tænke over. Evt. ønske mig det i julegave, hvis der er nogen, som kan finde ud af det med ledningerne ;-)

@ P Lauritzen :
"Og ifølge Koch var Ross endog af den mening, at der er tale om frihedsberøvelse, også selv om der ikke finder en effektiv eftersøgning sted."
Fik du den ?

@Jens 2200N :
Hvorfor tror du egentlig det er vi som samfund straffer de handlinger du nævner ?
Det gør vi netop fordi de er en krænkelse af andre menneskers friheds-rettighedder .

Alt i alt er det nok meget godt vi overlader Juraen til juristerne, de ved i det mindste hvad "præjudikat"
betyder og er klar over at Grundlovs-besatte læserbrevs-skribenter ikke ved det ..
(Som det måske er bekendt er Grundloven mest for "Kongen", Dansk National-Socialistisk Folkeparti,politikere og andre medlemmer af stats-magten, vinkel-skrivere og læserbrevs-skribenter .)

Jørgen Nielsen

Sundsvald:

Du kører i cirkler. Din oprindelige beskyldning var at jeg kører "...en uciviliseret hetz og forfølgelse af andre mennesker som gruppe."

Jeg spørger dig "hvor"?, og du henviser til en kommentar jeg har skrevet til dig personligt?!

Først troede jeg ikke du ville argumentere, men nu er jeg nået til den konklusion, at du simpelthen ikke kan.

Og hvad angår din kommentar:

"Jeg mener dog, at de fleste ville kunne bevæge sig frit omkring uden en indpodet skræk, hvis det ikke var for visse mediers og skrækslagne personers svælgen i ulykker og saftige historier."

vil jeg anbefale dig at checke:

http://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Doegnrapporter/Doegnrapport_...

og fortælle mig om du ikke mener at København er ved at udvikle sig til et galehus - ikke kun efter mørkets frembrud. Og så er der endda kun tale om uddrag!

Jørgen Nielsen
Christian Olesen

Tak til Jørgen Nielsen for linket til statistikken, som jeg ikke betvivler. Jeg er faktisk lidt overrasket over at forskellene er så små, når man ser på de kampagner som igen og igen kører med temaet "de krimninelle indvandrere". Det fremgår så vidt jeg kan se ikke om statistikken er renset for den sociale faktor.

Det, at du bringer linket, dokumenterer at du er ude i et andet ærinde end at deltage i debatten om ovenstående artikkel. Du er tydeligvist ude i det sædvanlige forsøg på at inkriminere hele etniske grupper ved at forelægge oplysninger om at der er større kriminalitet blandt disse.

Det skal oplyses at tilsvarende undersøgelser i USA viser at "de farvede" (undskyld det hjælpeløse udtryk) er meget mere krimninelle end de "farveløse". Når man renser de amerikanske undersøgelser for den sociale faktor viser det sig imidlertig at forskellene er meget små. Jeg tror tilsvarende gør sig gældende i DK.

Jørgen Nielsen

Christian Olesen:

Hvad er det dog for noget sludder. Det er sgu´ ikke mig der inkriminerer nogen her, det klarer de kriminelle ganske udmærket selv.

Og hvis du synes der er tale om "små" forskelle, så må du godt nok have pudset dine briller i leverpostej.

Hvis du havde læst artiklen, ville du også vide, at der er taget højde for socialklasse, alder etc.

Du mener altså at et link til en offentligt tilgængelig statistik, konstituerer racisme? Hvor er du langt ude.

Men behold du bare dine politisk korrekte skyklapper på, så risikerer du ikke at blive distraheret af virkeligheden. Alt andet lige, er det jo således også meget lettere at bygge videre på de multikulturelle og relativistiske luftkasteller.

Christian Olesen

Til Jørgen Nielsen:

Jeg havde læst artiklen (selv om jeg normalt holder mig fra 180 degrees) men overset linien om at tallene var renset.

Tallene er derfor mere som jeg havde forestillet mig. Jeg synes stadig ikke at en overkriminalitet, svarende til indeks ca. 250. på nogen måde retfærdiggør den dækning af "problemet med kriminalitet blandt invandrere", som vi ser i danske medier!

Inger Sundsvald

Jørgen Nielsen

Hvis jeg henvender mig specifikt til en person, så skriver jeg navnet på personen. Men du er da velkommen til at tage det på dig, hvis du føler dig truffet. Du skal bare ikke forvente at jeg vil ’argumentere’ på dine præmisser.
Jeg forbeholder mig ret til at have nogle ’holdninger’ og nogle ’meninger’, og at give udtryk for dem, uden at skulle forholde mig til diverse rablende udsagn.

.. uanset hvad så kan Birthe og Brian jo trækkes i retten ligesåsnart tuneserloven bliver til 'lov', så får de at vide i højesteret at loven er i strid med grundloven, de bliver nødt til at gå af, tuneseren får en erstatning og kan flytte hjem til Århus.

@ P. Lauritzen :
Nårh min lille dreng, har du ikke nogle argumenter ?
Der er intet "selvmodsigende" i det Henning Koch siger, uanset hvad Brian Mikkelsen prøver at bilde dig ind om ham.

Og JO, ham der "Mikkel" er syg i hovedet.. nu har jeg så også hørt fra en hemmelig kilde at han planlægger at dræbe Ole Sohn når han er færdig med at kigge på afklædte børn, det er ganske vist .

(Kan i paphoveder fra Dansk National-Socialistisk Folkeparti NU forstå hvorfor det ikke kan nytte noget at rende rundt og beskylde folk for kriminelle forhold uden at have en dom at bygge det på?
Eller er det jer Fogh mener når han taler om "slavementaliteten" ? )
Til den ansvarshavende : Det var ikke mig der startede med ulovlige beskyldninger om kriminelle forhold . I er velkomne til at slette indlægget såfremt I sletter ALLE indlæg der beskylder folk, der ikke er tiltalt eller dømt, for en forbrydelse ..

Og den "redigering" af H.Bergs indlæg I lige har foretaget er totalt menings-forstyrende .
Hvis usle National-Socialister skal have lov til at rende rundt og beskylde folk for alvorlige kriminelle forhold uden bevis skal vi andre sgu da have lov til at kalde dem hvad de er : SYGE I HOVEDET .

Jeg er hamrende træt af fløjlshandsker i forhold til
National-Socialisternes propaganda-hær .

Peter Olsen:
Jeg er hamrende træt af fløjlshandsker i forhold til
National-Socialisternes propaganda-hær .

Hørt.

Gustav C, de giver os i det mindste et behageligere og venligere samfund at leve i - hvad du og dine giver, er had og misundelse og smålighed.

det er som om at en del af befolkningen er hypnotiseret af 'dagens besked', ikke fordi hypnosen virker så stærkt, men fordi hypnosen tilbyder dem at træde ind i deres egen lille drømmeverden, hvis virkeligheden ikke passer ind i deres drømmeverden, kæmper de med næb og kløer for at ændre virkeligheden så den kommer tila t passe ind i deres drømmeverden, det er prøvet før og har heldigvis aldrig virket.

det er sku underligt at folk kan spinde så langt på noget hvad der ikke er noget, det er jo så indbildskt at det er skadeligt for deres psyke. DF siger at muslimerner har taget magten i DK imens de tramper dem ned i skidtet, jeg kan godt skelne imellem og se hvem offeret er i det samhæng, DF'ere har rørsyn på muslimere og ligemeget hvilken argumenter folk kommer med, bliver det svaret med hysteriskt vrøvl min hysteriske gamle tante kunne have fundet på at fyre af, og en anden ting er med jer DF fodtusser er at når DF boblen springer så skal i ikke forvente at nogen giver DF en chance, sådan som DF har opført sig, i skader staten og samfundet, normale danskere skammer sig for Pia K., prøv bare at forstå at bare fordi DF har lidt magt nu betyder det ikke at folk accepterer jeres til tider meget racistiske og inhumane holdninger.