Læsetid: 3 min.

Grøn skattereform kan give 15 mia. til skattelettelser

Sidste øjebliks håndsrækning til skattekommissionen fra Det Økologiske Råd, der kan skaffe indtægter til at sikre 11.000 arbejdspladser
Indland
30. januar 2009

Godt 15 milliarder kroner kan inddrives som nyt skatte-provenu via et katalog af nye eller ændrede grønne afgifter som del af en kommende skattereform. Det mener Det Økologiske Råd, som i går med rapporten Grønne fodaftryk på den kommende skattereform overhalede regeringens skattekommission, der på mandag barsler med sit længe ventede bud på en skatteomlægning.

Den grønne rapport blev præsenteret på en skattekonference på Christiansborg, arrangeret af Det Økologiske Råd i samarbejde med den grønne tænketank Concito.

På konferencen præsenterede også den økonomiske overvismand, professor Peter Birch Sørensen, et eksempel på, hvad han kaldte en forholdsvis beskeden skattepakke, der har netop 15 mia. kr. i indkomstskattelettelser. En sådan skattepakke menes på kortere sigt at kunne bringe 11.000 danskere i arbejde.

Det forventes, at regeringens skattekommission vil foreslå mere vidtgående omlægninger med mindst dobbelt så store lettelser i indkomstskatten og derfor også andre bidrag til nye skatteindtægter end øgede grønne afgifter.

Dobbelt dividende

Det Økologiske Råds buket af reviderede grønne afgifter skal sikre det, fagfolk på skattekonferencen kaldte 'den dobbelte dividende' ved en grøn skatteomlægning: En ændring af befolkningens og erhvervslivets adfærd i mere miljø- og klimavenlig retning og samtidig flere i arbejde som redskab til bedre samfundsøkonomi og velfærd.

"Det er vigtigt, at skatte-reformen samlet set ikke virker socialt skæv. Nogle af de grønne afgifter - men ikke dem på biler og benzin - virker i sig selv socialt skævt," påpeger formand for rådet, Chr. Ege Jørgensen, der fremlagde det grønne skatteudspil.

"Derfor kan det ikke nytte primært at bruge provenuet fra grønne afgifter til at sænke mellem- og topskat. Der skal sikres lettelser i bunden og kompensation til folk på overførselsindkomster," siger han.

Dominerende i den grønne afgiftsbuket er en midlertidig kørselsafgift som mellemstation til den road-pricing, der er ved at blive etableret politisk enighed om, men som tidligst kan iværksættes fra 2015.

En grøn kørselsafgift på i gennemsnit 35 øre pr. kilometer - lidt mere for benzinslugere, lidt mindre for miljøvenlige biler - kan ifølge rådets beregninger give et afgiftsprovenu på 10 mia. kr. om året. Samtidig skønnes afgiften at give et fald i bilkørslen på 10 pct.

Til gengæld for denne ekstra byrde til bilisterne vil Det Økologiske Råd halvere dagens grønne ejerafgift, der har vist sig at have begrænset virkning på bilisternes adfærd. Dermed ryger halvdelen af de 10 mia. kr. igen.

Kompensation

Eftersom Danmark i dag har lavere afgift på benzin og diesel end nabolandene, vil rådet lægge en ekstra krone på pr. liter. Det giver 1,5 mia. i ekstra skatteindtægter, og hvis det skulle give grænsehandelsproblemer, foreslår rådet at gøre som i Holland: kompensere tankstationer, der ligger tæt på den tyske grænse.

Flere penge hentes i transportsektoren ved at afskaffe befordringsfradraget.

"Det præmierer, at man bosætter sig langt fra sit arbejde og understøtter den generelle tendens til stigende pendling i samfundet," siger Chr. Ege.

Ophæves dette tilskud, vindes 2,7 mia. kr. som Det Økologiske Råd vil øremærke til bedre kollektiv trafik i bl.a landdistrikter og til andre udviklingsprojekter uden for de store byer.

Halvdelen af den grønne skattepakkes ekstraprovenu - 5,4 mia. - skal hentes ved en generel energiafgift på erhvervslivet for at sikre, at de store energibesparelsesmuligheder i virksomhederne realiseres. Til gengæld vil rådet sløjfe den eksisterende CO2-afgift for de energitunge danske virksomheder, der allerede er omfattet af EU's CO2-kvoteordning.

'Har ingen effekt'

På skattekonferencen talte forskningschef Frans Clemmesen fra energiselskabernes interesseorganisation Dansk Energi imod energi-relaterede afgifter på de virksomheder, der er reguleret af EU-kvotesystemet.

"Ekstra skatteinstrumenter har ingen effekt. Hvorfor skulle man have brug for ekstra instrumenter, når man er sikker på at nå målet," sagde Clemmesen med henvisning til, at kvotesystemet har fastsat et loft for de samlede CO2-udledninger fra energisektor og større virksomheder.

"Den eneste effekt af ekstra instrumenter er at undergrave kvotesystemet," anførte han.

I Det Økologiske Råds afgiftsbuket er også en forhøjelse af landbrugets pesticid-afgift. Chr. Ege påviste, hvordan den faktisk pris på sprøjtemidlerne er faldet siden 2003 og forbruget samtidig steget, stik imod de vedtagne politiske målsætninger. Derfor bør pesticidafgiften fordobles og sikre et ekstra skatteprovenu på 0,4 mia.

For at fremme anvendelsen af gylle til biogas, der både kan erstatte fossilt brændsel og mindske landbrugets udledning af drivhusgassen methan, foreslås en afgift på gylle, der ikke nyttiggøres til biogasproduktion. Skattegevinst: 0,39 mia. kr.

Flere andre forslag med mindre provenu-virkning bringer den samlede grønne skatteindtægt op på de 15 mia. kr.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her