Læsetid: 4 min.

En milliard redder 1.000 fra arbejdsløshed - to milliarder redder ...

Skal Danmark dæmme op for masse arbejdsløshed, er offentlige investeringer langt mere effektive end skattelettelser, vurderer AE Rådet. Vismand siger, at dansk økonomi kan holde til stor vækstpakke, men det anlægsloft, som regeringen har lagt over kommunerne, blokerer for at komme i gang
Indland
22. januar 2009
Bliver de danske skoler sat i stand, vil det samtidigt skabe job til de, der snart vil blive arbejdsløse. For hver million, der bliver investeret i offentlig vækst, skabes ét nyt job.

Bliver de danske skoler sat i stand, vil det samtidigt skabe job til de, der snart vil blive arbejdsløse. For hver million, der bliver investeret i offentlig vækst, skabes ét nyt job.

Michael Bothager

Danmark kommer ikke uden om stigende ledighed i de kommende år. Mens nogle eksperter peger på, at 120.000 flere vil blive ledige i de næste års økonomiske krise, frygter andre, at helt op mod 200.000 danskere snart står uden arbejde.

Alligevel tøver regeringen lige nu med at sætte gang i forhandlingerne om en økonomisk vækstpakke, der kan dæmme op for den stigende ledighed.

"Vi afventer det rette tidspunkt og vurderer i mellemtiden om vækstpakken skal kobles sammen med forhandlingerne om en skattereform," lyder det fra statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og regeringens økonomiske ministre.

Nu viser nye beregninger fra AE-rådet, at en økonomisk vækstpakke allerede i år kan virke som et velfungerende redskab i indsatsen mod massearbejdsløshed.

"Det er ikke muligt at undgå stigende ledighed, men vores beregninger viser, at det er muligt at tage toppen af den. Og mere til - alt efter hvor stor en vækstpakke politikerne er indstillede på, at sende ud i samfundet," siger chefanalytiker i AE Rådet, Martin Madsen.

Skat virker ikke

AE Rådets beregninger viser, at den beskæftigelsesmæssige virkning af at øge de offentlige investeringer med én milliard er 1.000 færre ledige over de næste to år. Udformer politikerne dermed en vækstpakke til en værdi af 17 milliarder, som LO har anbefalet, undgår 17.000 danskere arbejdsløshedskøen.

"Men det kræver hurtig handling, og det kræver, at man fremrykker og investerer i de rigtige offentlige projekter. Det kan være energibesparende forbedringer af bygninger og almindelige forbedringer af veje, jernbaner, skoler og kloakker. Ting der alligevel skulle have været lavet om nogle år, og som har en samfundsforbedrende karakter," pointerer Martin Madsen.

Pengene fra vækstpakken må ikke - understreger han - gå til projekter, der først skal ud i store udbudsrunder, og derfor har en lang tidshorisont - eller gå til investeringer for investeringernes skyld. Hvor man for eksempel bygger et nyt rådhus, der ellers ikke er nødvendigt.

I forbindelse med den politiske debat om den stigende ledighed, har blandt andre statsminister Anders Fogh Rasmussen antydet, at forhandlingerne om en kommende vækstpakke skal kombineres med forhandlingerne om en kommende skattereform.

Den ide afviser Martin Madsen. I forhold til den stigende ledighed er skattelettelser markant dyrere og mindre effektive, vurderer han.

"Hvis man vil opnå det samme beskæftigelsesmæssige mål, 17.000 færre arbejdsløse, via skatten, kræver det skattelettelser for omkring 85 milliarder. Prisen er altså fem gange højere og i det her tilfælde så stor, at det reelt vil svare til en total omlægning af det danske skattesystem,"

Nødvendig kursændring

Professor i økonomi på Københavns Universitet og ny økonomisk vismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, er enig med AE Rådet i, at offentlige investeringer er langt mere effektive end skattelettelser i forhold til at bremse den stigende ledighed.

"Ud fra en effektivitetsbetragtning virker offentlige udgifter i den forbindelse bedre end skattelettelser," siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Væk med anlægsloft

Vismanden mener ikke, at udviklingen i ledigheden her og nu kræver en vækstpakke, men kommer det dertil, bliver regeringen nødt til at fjerne det anlægsloft den har lagt over kommunernes udgifter, hvis pakken skal virke effektivt. Lige nu blokerer loftet for, at kommunerne kan fremrykke investeringer i projekter, der ellers først skulle have været gennemført længere ude i fremtiden.

"Mange af de investeringer og projekter, der hurtigt kunne påvirke ledigheden i den rigtige retning, er kommunale opgaver. Men kommunernes anlægsloft betyder, at de ikke bare uden videre kan fremrykke de projekter," lyder det fra Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Den vurdering deler Martin Madsen.

"Skal en ny vækstpakke for alvor have effekt kræver det, at regeringen ændrer deres strikte holdning, og giver kommunerne mulighed for at bryde den fastlagte anlægsramme for 2009. For mange af de offentlige investeringer, der mest effektivt kan dæmme op for den stigende ledighed er placeret i kommunalt regi," siger Martin Madsen og henviser til, at det anlægsloft regeringen har pålagt kommunerne faktisk er så stramt, at de i år har 600 millioner kroner mindre til investeringer end sidste år.

Vide rammer

Vælger regeringen at satse helhjertet på en økonomisk vækstpakke, er der - ifølge Hans Jørgen Whitta-Jacobsen - vide rammer for pakkens mulige størrelse. Og dermed også for, hvor mange danskere politikerne kan vælge at holde ude af ledighedsstatistikken.

"Jeg vil ikke sætte et nøjagtigt tal på, hvor stor en vækstpakke dansk økonomi kan holde til, men i en periode kan - og skal - man føre meget ekspansiv finanspolitik, før man når grænsen for, hvor stort et underskud staten kan bære."

Det kritiske punkt for, hvor stort et underskud staten kan tåle, er det punkt, hvor staten ikke længere kan sælge statsobligationer og dermed finansiere sit underskud. Men det er først ved et rigtig stort underskud, for staten kan altid henvise til fremtidige skattebetalinger, siger han.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen understreger dog, at samfundet naturligvis kommer til at betale en pris, hvis politikerne vælger at sætte ind over for den stigende ledighed med mange milliarder kroner.

"Større offentlige underskud øger presset på finanspolitikkens holdbarhed. Hvilket på længere sigt har den konsekvens, at de danskere politikere for eksempel bliver tvunget til at få flere ud på arbejdsmarkedet gennem skrappere arbejdsmarkedsreformer, hvor man ser på efterlønnen og lignende tiltag," siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lars Peter Simonsen

Hvordan kan man evt. tvinge folk ud i job som ikke findes? Hvornår går det op for folk at det handler om at udplyndre flertallet så visse kan få skattelettelser?
Ridefogden Claus Hjort Frederiksen er redskabet, og nu skal selv de syge tvinges på job. En af konsekvenserne kan blive at vi får en hær af hjemløse, arbejdsløse og/eller syge mennesker der bliver smidt på gande fordi deres forsørgelsesgrundlag bliver taget fra dem når de ikke kan leve op til umilige krav. Wake up, folks!

martin sørensen

Arbedsløsheden rejser en anden vigtigt debat.

Hvorfor må man kunne, stå uden for en A-kasse ?.

Her midt i massefyringerne tid. Ser vi at der er mange af de afskediedet som asiocialt.Valgte ikke at stå i en A-kasse. De valgte bevist at lade kommune kassen bære ansvaret, for deres arbedsløshed. For at spare sølle 400-600 kr om månden. Det reele spørgsmålet er derfor nu. Hvorfor må vi borgere overhovet, selv træffe dette for vores samfund vigtige valg?.

Er det, fair overfor alle de ærlige borgere der hver månede betaler deres skat, betaler deres A-kasse kontingent, for at ansvarligt forsikre sig selv. Overfor den riciko som, vi alle ja ALLE, har for at kunne
blive arbedsløse. Tænk det er de selv samme ærlige borgere, der nu oplever en markant lavere kommunal service for deres skatte betalinger.
Jo lykke ridere. har for sølle max 600 kr pr månede asiocialt bevist valgt, at lade kommunen ( alle os andre) bære ricikoen for deres arbedsløshed ?.
Er det fair overfor de ændre medborgere, skole børenede, børnehave børnede, og alle andre borgere i kommunen at de nu skal leve med en lavere ellere dyre kommunal service ?.
Er det fair overfor de ægte svage medborgere, som kontant hjælps systemet oprindeligt lavet
for, at der nu fjernes resurser fra dem. Da de lykke ridere, nu også skal dele, den service. Der er de svage medborges livsbetingelse?.

Er medlemskabet af denne forsikrigs ordning A-kasse systemet overhovet et valg som vi borgere selv bør kunne træffe? Hvorfor skal jeg som
borger tvinges til at forsikre mit hus mod brand, tvinges til at forsikre min bil mod trafik ulykker. Mens jeg selv frit kan vælge at lade samfundet, bære byrten. hvis jeg skulle blive arbejdsløs? Er det
ikke retfærdigt og fair, at der er krav om forsiking modarbedsløshed. For alle med mere end 15 timeres arbejde pr uge ?. Er det et fair
overfor os ansvarlige, medlemer af A-kasse systemet. Der nu skal betaler lidt mere, for vores a-kasse kontingent, så lykke ridere, kan spare et
par hånd øre hver mående der, tænk pengede er ovenikøbet 100% fuldt fradragsberettigt.

Dog er de asiociale uforsikriede. Lidt undskyldt i deres uansvarlighed. Til almen forundring så, var der et hobe tal borgerlige politikere. Der åbent anbefalede, man skulle da bare melde sig ud af a-kasse systemet. Midt i de jubel naive tider hvor vi kunne gå på vandet. Sage de uansvarlige borgerlige politikere, at vores samfund nu var vaksieret i mod arbedsløshed. Især har karsten lauritzen (venstre) gjort sig uheldig bemærket med at direkte anbefale unge, til at melde sig ud af a-kasse systemet, både som formand for vu og senere som folketings mand. Hvor står du nu i denne sag kære karsten lauritzen ?.

Lovgivning med krav om tvang for a kasse medlemskab tak.- det er kun retfærdigt og fair, overfor de ærlige medborgere der godt selv kan
træffe dette valg.

Beviser den nuværende krise med massefyringer, ikke tydeligt at vi borgere. Ikke selv kan træffe dette valg?.

John Fredsted

"Det kritiske punkt for, hvor stort et underskud staten kan tåle, er det punkt, hvor staten ikke længere kan sælge statsobligationer og dermed finansiere sit underskud."

De første 100 milliarder har man jo allerede åbnet sluserne for med bankpakke II. Hvorfor yderligere 17 milliarder til helt anderledes fornuftige investeringer åbenbart er problematiske, fatter jeg ikke en bøtte af.

Det er en morsom beregning AE laver.

I milliard holder 1.000 i arbejde i 2 år.

D v s at holde 1 person i arbejde i 2 år koster 1 million kroner ?

Er det så teoretisk set ikke billigere at give vedkommende f eks 400.000 kr ( hvoraf vi får ca.50% retur i skat) - så har vi sparet 600.000 kr som sammen med skatteprovenuet fra de førnævnte 400.000 kan bruges til at opgradere vores konkurrenceevne i industri , forbedre forskningen og innovationen o s v ?

AE's beregninger er helt OK, men alligevel, - for sjovs skyld ?

"...men det anlægsloft, som regeringen har lagt over kommunerne, blokerer for at komme i gang.."

Rettelse:
... regeringen blokerer for at komme i gang

Lennart Kampmann

Socialisterne er tilbage med den løsning der altid bliver præsenteret: Uovervejede statstilskud til løsning af et problem der reelt ikke er det mest presserende.

Konklusionen sidst i artiklen er at efterlønnen skal betale for at få 17.000 i arbejde. So not happening.

Lad dog ledigheden stige med de 17.000. Det er på ingen måde problematisk. i øvrigt er 17.000 på kontanthjælp/understøttelse jo meget billigere end at hæfte en million kr. på halen af hver enkelt. Skal pengene bruges på noget så anvend dem da på sundhedsvæsenet. De 17.000 arbejdsløse kan godt klare sig selv og finde ny beskæftigelse. (Det ville måske endog være mere i Obamas ånd at gøre det sådan)

med venlig hilsen
Lennart