Nyhed
Læsetid: 4 min.

Embedsmænd: Regeringen bør kopiere britisk udvisningsmodel

En særlig kreds af dommere og advokater skal ifølge et nyt forslag lynbehandle udvisninger af udlændinge, som PET mener udgør en fare for statens sikkerhed. Planerne fra embedsmands-udvalget møder skarp kritik fra advokater, menneskerets-aktivister og politikere
I Storbritannien har myndighederne vidtgående beføjelser over for terrormistænkte udlændinge. Særdomstole kan bl.a. idømme husarrest og forbud mod at bruge internet og telefon, og terrormistænkte må ikke få oplyst, hvad de er tiltalt for.Arkiv

I Storbritannien har myndighederne vidtgående beføjelser over for terrormistænkte udlændinge. Særdomstole kan bl.a. idømme husarrest og forbud mod at bruge internet og telefon, og terrormistænkte må ikke få oplyst, hvad de er tiltalt for.Arkiv

Linda Henriksen

Indland
5. februar 2009

Særlige tys-tys-advokater, hemmelig bevisførelse og såkaldt "let" domstolsbehandling er nogle af de metoder, som et tværministerielt embedsmandsudvalg om kort tid anbefaler regeringen at anvende i sager om udvisning af udlændinge, som Politiets Efterretningstjeneste mener er til fare for statens sikkerhed.

Det viser dokumenter, som Information er kommet i besiddelse af. Inspirationen til de nye udvisningsregler er hentet i Storbritannien, som i kølvandet på 11. september 2001 har oprettet særlige domstole til behandling af terrorsager.

Foreningen af Udlændingeadvokater, Institut for Menneskerettigheder, Dommerforeningen og Radikale Venstre er dybt bekymret over planerne, som de ikke mener hører hjemme i en retsstat.

Tys-tys

Det tværministerielle "Arbejdsgruppe vedrørende administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed" anbefaler, at det fremover bliver muligt at indbringe administrative udvisninger for domstolene, men under ganske særlige vilkår.

Først og fremmest anbefaler embedsmændene, at udvisningerne bliver genstand for en "let adgang til domstolsprøvelse". Ifølge det udkast, som Information har fået adgang til, betyder det bl.a., at sagerne behandles hurtigere end andre sager, at domstolshandlingen begrænser sig til at vurdere, om udvisningen er besluttet på korrekt vis, samt at der generelt ikke indhentes nyt bevismateriale.

Som en del af domstolsbehandlingen foreslår udvalget, at Flygtningenævnet bliver bedt om at udtale sig om forholdene i hjemlandet og eventuelle risici i forbindelse med hjemsendelse.

Udvalget anbefaler des-uden, at der anvendes såkaldte tys-tys advokater, når sagerne skal behandles ved retten. Ideen er, at den udviste kun kan få en forsvarer fra en gruppe særligt sikkerhedsgodkendte advokater, der så kan få adgang til PET's fortrolige oplysninger i sagen. Oplysningerne må ikke diskuteres med den udviste, hverken under efterforskningen eller under selve retssagen, anbefaler udvalget. Til gengæld kan man så overveje, om den udviste derudover skal have en ekstra ikke-sikkerhedsgodkendt advokat uden adgang til PET's materiale.

Udvalget foreslår i øvrigt også, at sagerne behandles i en fast retskreds for at opnå en vis ekspertise.

Dybt chokeret

Ikke alle udvalgsmedlemmer er imidlertid enige i anbefalingerne. Bl.a. har Foreningen af Udlændingeadvokater, der har deltaget i udvalgs-arbejdet, i denne uge meddelt Integrationsministeriet, at man ikke kan stå bag de planlagte anbefalinger.

"Vi er dybt chokerede over de tiltag, som udvalget anbefaler," siger foreningens formand, Anders Christian Jensen. "Arbejdsgruppen giver jo grønt lys for at indføre en politistat, hvor man kan anholde folk vilkårligt, tilbageholde dem i ubegrænset tid, føre en hemmelig proces imod dem og i øvrigt holde dem isoleret fra omverdenen, mens det foregår."

Foreningen af Udlændingeadvokater er både bekymret over brugen af tys-tys-advokater og over advokaternes manglende mulighed for at diskutere bevismaterialet med de anklagede og dermed manglende mulighed for at imødegå anklagerne.

"Der er kun behov for én slags advokater, og det er dem, der har en advokat-bestalling. Det trækker advokatstandens anseelse ned og umuliggør vores arbejde", siger han.

Samme vurdering har Kim U. Kjær fra Institut for Menneskerettigheder.

"Det er et problem, at de særligt godkendte advokater ikke må diskutere de oplysninger, de får, med deres klient. Det betyder jo, at den udviste ikke har mulighed for at imødegå de oplysninger, der ligger til grund for udvisningen. Med al ære og respekt, så sker der jo også fejl inden for PET's rækker," siger han.

Dommerforeningen er heller ikke begejstret.

"Det er jo ikke god latin, at forsvareren ikke har adgang til diskutere bevismaterialet med den anklagede eller kommentere beviserne," siger foreningens formand, Jørgen Lougart. Han understreger, at det heller ikke er "nogen rar situation for dommerne at skulle træffe afgørelser i sager, de ikke kan være sikre på er fuldt oplyst."

Han understreger, at det er Dommerforeningens opfattelse, at det almindelige retssystem kan klare alle former for sager, også terrorsager.

Politisk skepsis

På Christiansborg er den radikale retsordfører, Morten Østergaard, lettet over, at arbejdsgruppen ikke anbefaler at oprette en særdomstol til at behandle udvisningssager.

"Det er et markant fremskridt, hvis de administrative udvisninger fremover kan indbringes for domstolene, men det kan helt klart give problemer, at de udviste ikke kan få kendskab til de beviser, som myndighederne har imod dem," siger han.

Ideen om særligt udpegede advokater er de radikale ikke afvisende over for.

"Men det er afgørende, at udpegningen sker på betryggende vis. Det skal under ingen omstændigheder være PET, der udpeger dem," siger han og foreslår i stedet, at Advokatrådet løser den opgave.

Morten Østergaard understreger, at arbejdsgruppens anbefalinger viser behovet for at gennemgå de tidligere terrorpakker igen og luge ud i nogle af de tiltag, der er gennemført efter 11. september.

"Der er helt klart behov for at se på, om vi er gået for vidt ," siger han.

Den socialdemokratiske udlændingeordfører, Henrik Dam Kristensen, er til gengæld godt tilfreds med arbejdsgruppens anbefalinger.

"Der er mange forbedringer af retssikkerheden i de tiltag, udvalget anbefaler," siger han og minder om, at den nuværende retssikkerhed for administrativt udviste er lig nul.

"Det handler jo om at opnå så meget retssikkerhed som overhovedet muligt, samtidig med at efterretningstjenesterne bevarer deres mulighed for at være troværdige samarbejdspartnere for udenlandske tjenester.

"Det er bl.a. derfor, vi går ind for et clearingsystem for advokater," siger han og understreger, at "det her jo ikke er nogen normal situation".

Arbejdsgruppens anbefalinger skal præsenteres for Folketinget, og de nødvendige ændringer af bl.a. Retsplejeloven skal fremsættes inden den 1. april, hvis de nye regler skal vedtages, inden tinget går på sommerferie den 27. maj.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Standret, - så meget for dommernes integritet ... bare de får lov at sidde med ved bordet og får deres honorar, så skriver de gerne under på hvadsomhelst.

Og jeg gider ikke engang at nævne ordet for parallellen, - det popper nok op af sig selv i hovedet hos de fleste der læser den nyhed.

Har man som udlænding der oven i købet vurderes til at udgøre en fare for nationen en automatisk hævdvunden ret til at være i her?

Det forekommer mig absurd, hvornår har hele jordens befolkning fået den hævdvundne ret?

Har jeg så også den ret i alle andre lande eller hvordan er det?

Peter Jespersen

Det her er godt nok en skummel anbefaling han her kommer med. Det lyder som om at det er på tide at hive den gamle Citroën Traction Avant frem fra mølposen.

- en dag må vi se at få indført en obligatorisk undervisning i folkeskolen i forskellen på begreberne "mistænkt for" og "dømt skyldig i", - og det skal være pensum senest i 3. klasse, så alle kan nå at få det med, før de går ud af skolen for at muge stald hjemme på gården ;-)

Dorte Sørensen

Er det ikke bare en ”blå stempling” af den ordning med administrative udvisninger, som vi har i dag, når det bliver såkaldt ”let prøvelse” og med "tys-tys-advokater."
I mine øjne virker det bekymrende og ligeledes er det bekymrende at Dam Kristensen fra S støtter forslaget.

Hans Jørgen Lassen

Niels Hansen skriver:

"udlænding der oven i købet vurderes til at udgøre en fare for nationen"

Spørgsmålet er jo netop, om den vurdering holder, hvem der laver den, og om det sker på betryggende vis i overensstemmelse med principperne i en retsstat. Vurderinger kan meget vel være forkerte.

Selvfølgelig skal terrorister da enten puttes i spjældet eller smides ud af landet, eller begge dele efter tur.

Men man skal jo altså lige være sikker på, at der virkelig er tale om terrorister, når man nu går så radikalt til værks over for vedkommende.

Det er, hvad diskussionen handler om.

Søren Kristensen

Hvis oplysningerne i en given sag nødvendigvis skal holdes hemmelige af sikkerhedsmæssige årsager, er der ikke noget odiøst i at prøvelsen foregår foran "tys tys advokater". Så mon ikke vi nærmer os det muliges kunst i retning af at sikre en eller anden form for retssikkerhed overfor terrrormistænkte?

Søren Kristensen

(- der skulle have stået retssikkerhed for terrrormistænkte?)

Hans Jørgen Lassen

Enhver kan jo komme og påstå, at "oplysningerne i en given sag nødvendigvis skal holdes hemmelige af sikkerhedsmæssige årsager".

Skal vi virkelig tro på den hver evig eneste gang, aldeles ubeset, og blot på PET's glatte ansigt?

Karin Bennedsen

Hvem garanterer for, at PET's hemmelige oplysninger fra udenlandske efterretningskilder ikke er fremkommet ved tortur?

Er det derfor, man fra PET's side ikke ønsker at åbenbare oplysningerne?

I Danmark er det forbudt at bruge oplysninger i en retssag, når disse er fremskaffet under tortur. Men hvis man nu laver særdomstole, hvor man ikke behøver at røbe sine kilder og hvordan oplysninger er fremskaffet, så kan PET stadig arbejde som torturhælere og bruge sådanne tvivlsomme oplysninger i sager mod mistænkte terrorister.

Søren Kristensen

@Hans Jørgen Lassen

Nej, det er klart at PET skal have noget at have deres eventuelle formodninger i og det er jo netop det domstolen skal efterprøve. Men hvis du har et bedre alternativ, så høres det gerne.

Christian De Coninck Lucas

Hvornår kommer Christiansborg og den borgerlige top over deres terror-psykose? Terror pakken kan ikkesiges at være andet en lovsjusk og paranoia, men nu er det altså 2009..kan politikerne ikke opdatere sig selv lidt og se hvor ujævne og utroværdige CIA og MI6's efterretninger har været? Danmark skal lave en One Eighty på mange af disse områder, og jeg synes faktisk ikke opositionen gør nok for at bringe fakta frem, som udstiller terror politikken som frygt politik.

Hvornår fatter de at truslen er blevet kørt enormt op siden 9/11? Hele USAs "økonomiske recovery" efter 2000/2001 -- hvis man kan kalder det det -- er baseret på massive lån til investeringer i Defense/Homeland Security, som 95% af amerikanerne er dybt mistoriske overfor, da så store dele af det er privat. Jeg har mere tiltro til PET, men vi skal altså stoppe disse konstante angreb på retssikkerheden.

Vi har en formand for retsudvalget, der ville blive godt modtaget i diverse totalitære stater.

The enemy is within. Same here.

Hvorfor skal den danske stat overhovedet retfærdiggøre at en bestemt udlænding ikke må være i landet?

Hvorfor kan vi ikke bare sige nej tak?

De fleste andre lande i verden enten nægter visa eller sender folk ud igen hvis de ikke vil have dem, uden nogen begrundelse og det er de da i deres gode ret til

Hans Jørgen Lassen

Søren Kristensen:

ja, alternativet er såre simpelt. Hele grundlaget for en anklage skal i sit fulde omfang lægges åbent frem for den anklagede og hans forsvarer (ikke nødvendigvis for offentligheden).

Hans Jørgen Lassen

Niels Hansen:

Nu handler det her om at smide folk ud, som mistænkes (af PET, ikke af den ufejlbarlige Vorherre eller Allah), men ikke er dømt for terrorisme.

Det er sgu en hård anklage at få stanget ud. Du er terrorist! Ud med dig. Uden at manden får at vide, hvad det bygges på, og uden at han har mulighed for at forsvare sig mod denne meget, meget alvorlige anklage.

Det er ikke en retsstat værdigt.

Hans Jørgen Lassen:

Tjah det kan så diskuteres hvor mange værdige retsstater der findes i verden hvis det ikke er en retsstat værdigt at nægte en person ophold.

Der er jo ingen der siger man behøver at anklage vedkomne for noget som helst, man kan bare nægte ham ophold og det er ethvert selvstændigt land da i sin gode ret til

Hans Jørgen Lassen

Jo, Niels, det her handlede faktisk om folk, der bliver anklaget for terrorisme.

Når en person først har fået lov til at opholde sig her i landet, så skal der efter almindelige retsprincipper foreligge en grund til, at man fratager vedkommende den opholdstilladelse igen. Eller foretrækker du ren og skær vilkårlighed fra myndighedernes side?

At andre stater er værre, forekommer mig ikke at være et godt argument for noget som helst. Hvorfor måle sig i forhold til de værste i stedet for i forhold til de bedste?

Nu ved jeg ikke nøjagtigt hvad der indgår i en opholdstilladelse, men det burde da være simpelt at ophæve den igen.

Eller er en opholdstilladelse en kontrakt fra den danske stat der dermed giver en juridisk ret til at opholde sig i landet?

Hvorfor mener du at vi skal være bedre end alle andre lande hvis det i sidste ende kun giver ris til egen røv, får vi noget ud af det konkret eller er det kun for vores samvittigheds skyld?

Hans Jørgen Lassen

Naturligvis skal en opholdstilladelse kunne ophæves igen, der kan vi ikke blive uenige, men der skal bare være en rimelig grund til det.

Ikke for eksempel: du stinker af hvidløg, ud med dig!

Vi (ha, ha) skal være bedre end alle andre lande, fordi vi (jeg) gerne vil være anstændige mennesker, så vidt det nu lader sig gøre.

Hermed mener jeg ikke, at Danmark skal blive et tilflugtssted for terrorrister. De skal naturligvis i spjældet og efterfølgende ekspederes til USA eller Saudiarabien eller hvor den slags nu hører hjemme.

Men at sende folk ud i en så uvis skæbne, kræver bare en vis evidens.

Der er ingen der stiller spørgsmålstegn ved de folk der afgør om folk må komme ind i landet, dem stoler vi på, hvorfor skulle vi så ikke også stole på dem der afgør om de skal smides ud igen?

Du mener altså kun at det bedste er godt nok, man kan ikke være anstændig uden mindst at have de samme regler som de mest anstændige lande?

Hvem skal afgøre hvad der er mest anstændigt og for hvem?

Hans Jørgen Lassen

Niels,

jeg er slet ikke tilhænger af uhæmmet indvandring.

Jeg mener bare, at når folk har fået lov til at komme inden for dørene, så skal de også behandles ordentligt. Men på den anden side skal de også kunne smides ud, hvis der er gode grunde til det.

Og hvem der skal afgøre, hvad der er anstændigt? Det skal naturligvis du og jeg.

Ja det burde vi kunne afgøre men det er selvfølgeligt svært at blive enig om

Jeg vil personligt hellere risikere at en person der kommer udefra ikke bliver helt politisk korrekt behandlet og måske må vende hjem igen, end jeg vil risikere at 50 danskere dør i et terrorangreb fordi vi skulle behandle samme person anstændigt

Hans Jørgen Lassen

Som status er lige nu, så er der vist ikke ret mange danskere, der her i Danmark overhovedet har været i fare for terrorangreb.

Hvor mange terrordræbte i Danmark?

Nu var det ikke politisk korrekt, jeg tænkte på, men mere sådan retssikkerhedsmæssigt.

Tjah det kan så diskuteres om danskere er uden for fare når der indenfor de sidste 3 år har været to sager hvor personer i landet er blevet dømt for at planlægge terror, og det samtidig tyder på at nogle kredse bliver mere og mere rabiate

Jeg er da enig i at man også gerne skulle sørge for retssikkerheden for folk med opholdstilladelse, men befolkningens sikkerhed burde veje tungere på vægtskålen hvis de to modstrider hinanden

Hans Jørgen Lassen

Befolkningens sikkerhed skal helt afgjort veje tungt, meget tungt. Derom kan vi ikke blive uenige.

Men rent faktisk er terror jo ikke et problem i Danmark. Mig bekendt er der ikke sket en eneste terrorhandling i de seneste tyve år eller mere.

Det er da et problem når det bliver udførligt planlagt, sprængstoffer fremstillet osv, er det ikke?

At vi så heldigvis har haft et dygtigt politi der indtil videre har slået til inden det blev udført er da heldigt, men derfra og så til at afskrive terror truslen helt er der et stykke vej

nu er det jo ikke helt ligegyldigt at blive udvist, - faktisk er det noget værre end at få en plet på sin straffeattest, som i det mindste slettes automatisk efter 5 år (for lettere kriminalitet), så at udvise mennesker er altså ikke bare at bede dem forlade landet, - det er også at sætte en meget stor plet på deres renommé.

Det vil svare til at jeg afskediger en medarbejder, og på anfording meddeler at jeg fyrede ham, fordi jeg mistænkte ham for at stjæle.

Eller skal vi holde os til det helt nærværende: at man kunne blive dømt for racisme, fordi man havde skrevet noget i denne tråd, som gav begrundet mistanke om at man er racist.

Og endelig er der så Danmarks internationale renommé og troværdighed: hvis vi fremsætter en påstand om en person, så skal den ikke bare stå til troende, -den skal også kunne underbygges juridisk, - ellers er vi en æresløs nation.

At inddrage en opholdstilladelse er jo ikke nødvendigvis det samme som at beskylde vedkomne for noget, vi har da ret til selv at bestemme hvem vi vil have gående rundt her i landet og vi behøver ikke at begrunde hvorfor en bestemt person ikke må være her.

Hvad er det for en stor plet på ens renommé du snakker om, hvor kommer den fra og hvem kan se den?

Med mindre der følger nogle bestemte juridiske forpligtigelser fra den danske stats side med en opholdtilladelse, det ved jeg så ikke om der gør

Kære Niels Hansen,

en opholdstilladelse bliver ikke (og slet ikke under den aktuelle VKO-lovgivning) givet lemfældigt, - det er en blåstempling.

Vi taler ikke "bare" om tilfældige individuelle flygtninge, men også om mennesker der er født her i landet.

Du kan jo f.eks. overveje hvorfor USA lagde deres "terroristfængsel" i Guantanamo på Cuba, - tror du det er fordi den vestlige verden tager let på en nations lemfældige omgang med udlændinge?

Og husk i den forbindelse på, at USA ikke har problemer med at give fingeren til enhver udenlandsk anklage mod en af deres statsborgere for krigsforbrydelser....!?

Hans Jørgen Lassen

Niels skriver:

"vi behøver ikke at begrunde hvorfor en bestemt person ikke må være her"

Jo i visse tilfælde.

Hvis man først giver en person opholdstilladelse, og derpå, efter mange år i Danmark, ødelægger hans liv ved at smide ham ud af landet, så kræves der en temmelig god begrundelse.

Man kan sgu ikke bare skalte og valte med folks liv efter forgodtbefindende. Det ville være dybt uanstændigt.

Hans Jørgen Lassen

Sven, du taler om

Danmarks internationale renommé og troværdighed

Det er jeg, i modsætning til dig, ligeglad med.

Jeg kan ikke påtage mig ansvaret for, hvad Fogh og hans medskyldige finder på af grimme ting. Det kan jeg jo alligevel ikke forhindre.

Jeg har såmænd rigeligt at se til med ansvaret for, hvad jeg selv finder på.

"vi en æresløs nation" skriver du. Tjah, jeg tror ikke, at du er æresløs, og jeg er heller ikke. Vi vil vist begge gerne være anstændige mennesker.

Men Foghs misgerninger må han og hans medløbere tage på deres kappe. Jeg tager dem ikke på min - og jeg har i øvrigt slet ikke nogen kappe længere (den blev slidt op af alt det, jeg måtte tage på den).

Kære Hans Jørgen Lassen,

hvis det bare drejer sig om at der var nogen i andre lande der kaldte DK grimme navne, så var jeg såmænd også kold overfor DKs renommé.

Men DKs renommé, ære, omdømme, eller hvad vi skal kalde det, påvirker også andre landes vilje til at handle med os, og dermed også min pengepung. Og jeg har ikke lyst til at betale for VKOs paranoia og hang til Stasi-metoder.

Hans Jørgen Lassen

Sven,

jeg deler, uden hensyn til prisen, men mere på grund af principperne, din bekymring og afstandtagen fra de Stasi-metoder, som så småt er ved at blive indført her i landet.

Det er uhyggeligt at se, at når først de borgerlige får magt, så ryger retssikkerheden, stille og roligt, bid for bid.

Næh, muligvis tager jeg fejl i denne statusopgørelse. Socialdemokraterne kæmper da vist ikke særlig meget imod.

Historien skræmmer. Man burde i skolen lære børnene om kommunistloven under besættelsen, hvor socialdemokraterne og hele retsvæsenet, inklusive Højesterets præsident, var seriøst medskyldige i denne forbrydelse - dette til skræk og advarsel. I stedet for at fortælle om Jesus og "opdagelsen" af Amerika.

Men den historie bliver ikke fortalt.

Kære Hans Jørgen Lassen,
som socialdemokrat må jeg desværre give dig ret i at socialdemokraterne i lange perioder - og også p.t. - er styret af partiets højrefløj.

Der sidder idag prsoner i ledende positioner indenfor partiet, som ikke alene lider af god gammeldags kommunistforskrækkelse, men som dårligt kan udtale ordet "socialisme" uden at spytte.

Og i det hele taget virker det som om at mange gerne vil fornægte socialdemokratismens socialistiske arv, og bare tolke "social" i partinavnet, som noget med bare at være til mennesker.

Ja, faktisk er der vist ved at være et flertal af socialdemokrater, som tager det fornærmeligt op, hvis man kalder dem venstreorienterede ... mon ikke de snart skulle farve fanerne om? jeg tror at gul vil passe godt til partiet idag!

Hans Jørgen Lassen

Sven,

min afdøde bedstefar, som var socialdemokratisk medlem af amtsrådet i Tønder, sagde på sine gamle dage, og det er vel 30-40 år siden, at han var begyndt at få betænkeligheder. At han overvejede at skifte parti.

Men nu havde han jo været med i så mange år og sådan ...

Kære Hans Jørgen Lassen,
det er nok derfor jeg aldrig har haft en partibog, - så kan jeg fastholde at jeg er socialdemokrat uden at føle at jeg forråder nogle kammerater, og stemme SF hvis jeg synes det er for slemt ;-)

Sven Karlsen
"Og jeg har ikke lyst til at betale for VKOs paranoia og hang til Stasi-metoder`

PET har nu optrevlet 2 terror celler der i løbet af de sidste 2 år er dømt for at planlægge terror angreb på Dansk grund. Iøvrigt et terror mønster der går igen i Spanien, Tyskland, Holland, England Frankrig osv. Så er man da nødt til et kridte skoene...