Læsetid: 3 min.

Kun hver femte unge i arbejde er medlem af en a-kasse

Titusinder af de arbejdende unge under 25 år står uden for a-kasse-systemet - og de risikerer, at de ikke engang kan få kontanthjælp, hvis de mister jobbet. De radikale foreslår at give dem en lettere adgang til dagpenge
Op mod 80 procent af alle arbejdende unge under 25 år er ikke berettiget til dagpenge, hvis de bliver ledige.

Op mod 80 procent af alle arbejdende unge under 25 år er ikke berettiget til dagpenge, hvis de bliver ledige.

Torben Åndahl

Indland
11. februar 2009

Titusinder af unge lønmodtagere er i risiko for at havne i en social katastrofe, hvis den økonomiske krise rammer deres arbejdsplads.

Op mod fire femtedele af alle arbejdende unge under 25 år er nemlig ikke medlemmer af en a-kasse, viser tal fra Danmarks Statistik. Dermed har de ingen ret til dagpenge, hvis de bliver ledige. Og samtidig risikerer de også at få nej til kontanthjælp, hvis de for eksempel har formue, arbejdende ægtefælle eller egen bolig.

Det er baggrunden for, at de radikale nu foreslår at lette unges adgang til a-kassemedlemskab og dagpengeret.

"Disse unge er kommet ind på arbejdsmarkedet, mens der var opgangstider og har måske endda etableret sig med familie og lejlighed eller hus. De risikerer at få en meget brat opvågnen, nu da konjunkturerne ændrer sig så kraftigt," siger den radikale arbejdsmarkedsordfører, Morten Østergaard.

Konkret foreslår de radikale at give de unge under 25, der sidder i en uopsagt stilling og har været fuldtidsbeskæftigede i halvandet år, ret til dagpenge på dimittendsats efter halvanden måneds medlemskab af en a-kasse.

Ligesom uddannede

"På den måde ligestiller vi dem med deres jævnaldrende, der i stedet for at arbejde har taget en uddannelse og har en lettere adgang til dagpenge," siger Morten Østergaard, der vil bringe forslaget op, når Folketingets partier formentlig sidst på måneden går i gang med at diskutere en vækstpakke, der skal imødegå krisen.

Foruden at hjælpe de unge fra en truende social katastrofe er der også ud fra et samfundsmæssigt perspektiv god grund til at motivere nogle flere til a-kassemedlemskab, siger arbejdsmarkedsforsker Jørgen Steen Madsen, der er professor på forskningscenteret FAOS under Københavns Universitet.

Han henviser til, at andelen af forsikrede danske lønmodtagere under ét er faldet fra 80 til 70 pct. siden 1995.

Kommer dét tal meget længere ned, kommer den berømmede danske 'flexicurity-model' - hvor arbejdsgiverne nemt kan afskedige, men hvor lønmodtagerne til gengæld er sikrede af dagpenge - nemlig under pres.

"Hvis fagforeningerne kan se, at lønmodtagerne ikke er dækket på en ordentlig måde, vil de sørge for dem ved at forlange længere opsigelsesvarsler, i stil med det vi ser i over hele det kontinentale Europa," siger Jørgen Steen Madsen - med henvisning til for eksempel Frankrig og Tyskland, hvor lange opsigelsesvarsler net-op har givet store problemer med at tilpasse arbejdsmarkedet efter skiftende konjunkturer.

"I dét lys er det her et godt forslag, fordi det kan styrke rekrutteringen til a-kasserne. Og det på den måde, at der sker en form for ligestilling af de grupper, der ikke har en uddannelse," siger Jørgen Steen Madsen.

S-ordfører er positiv

Den socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører, Thomas Adelskov, blev i januar underkendt af sin egen parti-ledelse på et mere vidtgående forslag om at give nem dagpenge-adgang til alle lønmodtagere, der ikke er medlem af en a-kasse. Alligevel roser han det radikale forslag.

"Der er jo en berettiget modstand mod, at når nogen i mange år har taget en chan-ce uden at forsikre sig, så skal de ikke belønnes nu. Men når det drejer sig om de unge mennesker, tror jeg, at der er en større forståelse for, at de skal have en lettere adgang. Man skal også huske på, at de unge under 25 ikke har adgang til at modtage dagpenge i særlig lang tid," siger Thomas Adelskov.

Dansk Folkepartis ordfører, Bent Bøgsted, vender derimod tommelfingeren nedad. Han vil hellere sende uuddannede, ledige unge i uddannelse:

"Her kan de få SU eller lærlingeløn. Og det er noget mere fremadrettet end at parkere dem på dagpenge."

Også Venstres Jens Vibjerg vender sig imod at gøre en særlig indsats for unge, der har fravalgt at forsikre sig.

Formand for A-kassernes Samvirke, Morten Kasper-sen, har sympati for ideen om at lette adgangen til dagpenge - men er ikke enig i det radikale forslag. Særregler for endnu en gruppe vil kun føre til endnu mere bureaukrati og indviklede regler.

"Jeg er mere enig i det, LO foreslog for nylig: At sænke beskæftigelseskrav og anciennitetskrav for alle til et halvt år," siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anders Jørgensen

Tror sgu snart jeg framelder alle mine forsikringer, konverterer til flexlån, og dropper pensionsindbetalingerne.
Det er da helt utroligt som nogle politikere (dog fra skiftende partier) har travlt med at rede alle dem som enten tager en chance på den ene eller anden måde. Kan det virkelig passe at vi andre skal betale alt for dem som kun meler deres egen kage i opgang og når så røven brænder på dem så kommer DK og slukker ilden.
Kunne forstå hvis det drejede sig om nogen som var blevet fanget imellem to stole men det her fravalg er jo helt bevidst og har været advaret imod længe. Også mens der stadig var opgangstider!!

Dorte Sørensen

Var et lempeligt lån ikke en bedre løsning. For ellers har A-kasse indbetalingerne samt fagforening kontingentet ingen betydning. Mon man fik udbetalt noget ved en brandforsikring , der først blev tegnet når huset var brændt. Bare et eksempel.
Derudover bør fagforeningerne mere ud på arbejdspladserne som de var før i tiden. De unge bør høre lidt om hvilken risiko de løber ved ikke at forsikre sig samt de fordele ved at stå sammen ved forhandlinger om lønkrav og arbejdsmiljøet.
Den med at man er bedst til at forhandle egen løn og arbejdsforhold gælder kun for de stærkeste, men er en drøm for arbejdsgiverne.

Lennart Kampmann

Hvis man ikke kan finde ud af at melde sig ind i en a-kasse, er det ens eget problem efterfølgende.

Hvis man ikke kan finde ud af at sælge huset før man køer et nyt og dermed sidder med to huslejer, er det ens eget problem.

Hvis man investerer hele sin formue i aktier og taber alt, er det ens eget problem.

Hvis man hopper på den med den nigerianske prins, der lige skal have hjælp til at få sin arv udbetalt, så er det ens eget problem.

Folk må til at lære at tage ansvar for egne handlinger.

med venlig hilsen
Lennart

Johannes Nielsen

Enig med Anders og Lennart.

Staten tilbyder en stærkt subsidieret arbejdsløshedsforsikring. Folk som ikke har ønsket at være forsikrede mens de havde arbejde bør selvfølgelig mærke konsekvensen, hvis de bliver arbejdsløse. Sådan fungerer en forsikringsordning.

Alternativt bør forsikringsprincippet opgives, sådan at arbejdsløshedsforsikringen bliver tvungen og finansieres over skatterne.

Søren Kristensen

Ja, hvis man, som det er blevet sagt, i princippet tilbyder folk en forsikring når huset er brændt, så forstår jeg ikke modviljen mod borgerløn. Men den handler måske i virkeligheden også mere om frygten for at udviske forskelle mellem dem der har udsigt (også på lang sigt) til et job og dem der ikke har.

martin sørensen

Frivilligheden har spillet fallid.

I Danmark har vi regler der kræver at vi har en forsikring der dækker ved uheld hvis man ejer en bil eller en knallert, ja din hund skal enda også ha en forsikring der dækker dig hvis den laver balade. er du husejer så skal du ha en brandforsikring, så der er nok der danner præsedens for at lave en lov der kræver et medlemskab af en A-kasse ved mere end 15 timers ugenligt arbejde. en lov som der tvangsindmelder dig i en ny oprettet statslig a-kasse hvis du ikke selv har meldt dig ind ved frivillighedens vej.

Vi har love der kan lave lønindholdese, ved offenlig gæld. godt kære lovgivere gå igang skriv nu den lov der kræver at alle gentager alle der har mere end 15 timers ugenligt arbjede i en periode på over 3 månder, de skal ved tvang melde sig ind i en a-kasse.

glem alt om særlige ordninger og reklame for a-kasserne, nej lav en lov der kræver medlemskab af en a-kasse og der ved tvang medler dem ind der ikke selv kan finde ud af det med lønindeholdelse hvis man nægter at betale kompinere det med en amnisti lov, der gør de nuværde uforsirkdede forsikret i løbet af ja er 3-6 månder er dette ikke fair ?.

som venstre oreinteret kan jeg kun stå måbende nærmest forundret over at der har været borgerlige politikere der har direkte anbefalet at man meldte sig ud af A-kasserne til jer der nu har fulgt de anbefalinger send jeres regnignen til de uansvarlige borgerlige politikere der uansvarligt har anbefaldet jer til at melde jer ud af a-kasserne.

Exembelvist har tidligere formand for VU karsten laurizen valgt i Hjørring kredsen nordjyland, precist været en af de unge venstre løver der for kort tid siden mente at danmark var vaksineret mod arbedsløshed. så man skulle da bare melde sig ud af sin a-kasse det var da sund fornuft i i følge den vandvidige unge venstre løve. ja kryds V for Vandvid.

nej vi er nået ved en skille vej en kors vej for frivilligheden forsætter vi ud af frivillighedens vej så ender vi med at minst 50% af den danske arbederstyrke ikke er medlemmer af a-kasse systemet, dette faktum undergraver totalt vores begreb om det danske flexicuty system, hvor a-kasse systemet,. er hovedakslen i denne vores danske flexicuty maskine.
men dette er jo precist også målet for minimalstats venstre.

Danmark følger precist sporet på Foghs drejebog for at indføre minimalstaten i danmark.

Jeg synes denne artikel har mange løse ender.

For det første får unge under 25 jo ikke det samme ud af deres indbetalinger til a-kasse-systemet som vi andre. Dels får (i hvert fald nogle af dem) en langt lavere ydelse. Dels skal de også her behandles som pattebørn, af nogle ansatte der med skiftende regeringers regler i nakken, tvinger dem ud i ligegyldige aktiveringsforløb.

For det andet er mange af dem i gang med at spare op; enten til rejser eller til uddannelsesforløb. Derfor bor de så tit i en lejet lejlighed (måske sammen med andre) og de har ikke behov for den sikkerhed, som vi andre godt kan bruge.

Jeg tror egentligt ikke at unge mennesker i dag er dummere end de altid har været.

Chris Thorvald Christensen

Man tror ikke sine egne øjne.
Folk der frivilligt har valgt at stå uden for får nu muligheden for at blive hjulpet.

Som mangeårig medlem af Akasse ( siden 1980 i medgang og modgang ) samt tidligere ansat i en må jeg altså slå en streg i sandet.

Jeg har i mit arbejde mange gange oplevet en ret så stor ligegyldighed når talen faldt på at forsikre sig.
Ja en forsikring er det jo.
Du kan gå gennem livet uden brug af en sådan men når skaden først er sket er den god at have.

Bemærkningen for at fravælge var typisk.
Den får jeg ikke brug for
Det er for dyrt
Hvad kan jeg få tilgengæld.

Man viile godt nyde goderne men ikke betale til det.

Nu brænder det berømte lokum så og nu står man der.
Man har end ikke sat sig ind i regler for f. eks dagpengeret og godt nok er jeg solidarisk men her går grænsen.

martin sørensen

det er ikke dyrt at være medlem af en a-kasse for kun 13-20 kr pr dag der er man fuldt forsikret mod arbejdsløshed, det 13-20 kr før de 33% fradrag for a-kasse kontingentet,

men frivillighed har spillet falid, lovkrav om tvangs medlemskab af en a-kasse tak.

kan man ikke finde ud af det frivilligt. ja så må man hjælpes med tvang. vi har love der kan lønindeholde, ved offenlig gæld det enste der mangler det er en enten fælles kommunal a- kasse eller en statslig a-kasse til dem der ikke kan finde ud af det frivilligt.

Lennart Kampmann

@ martin sørensen

Jeg har ikke lyst til at staten skal fortælle mig om jeg skal være medlem af en a-kasse eller ej. Det kan jeg godt selv finde ud af.

I det hele taget er personlig frihed et sjældent gode i denne verden, så tag det ikke fra mig. Der er desværre alt for mange eksempler på hvordan det går, når staten skal bestemme hvad den enkelte skal gøre. Om det så er for mit eget bedste, vil jeg stadig holde fast i retten til at bestemme selv.

For meget omfavnelse gør os dumme, dovne og apatiske. Hjælp hører de trængende til.

med venlig hilsen
Lennart

Per Erik Rønne

Martin Sørensen skrev:

=
som venstre oreinteret kan jeg kun stå måbende nærmest forundret over at der har været borgerlige politikere der har direkte anbefalet at man meldte sig ud af A-kasserne
=

Lad os høre nogle navne? Personligt har jeg ikke hørt en eneste politiker anbefale folk at melde sig ud af deres A-kasse, eller undlade at melde sig ind.

En holdning der da også ville have været totalt ansvarsløst.

Jeg ville i øvrigt intet have imod obligatorisk medlemskab af a-kasse for alle i den alder som kan modtage dagpenge, og som ikke som uddannelsessøgende er afskåret fra dagpenge. Naturligvis også for førtidspensionister.

thomas andersen

Burde man ikke afskaffe hele a-kasse maskineriet og i stedet for lave et 1-strenget system hvor man som ledig får et fast beløb uanset om man er gift eller fraskilt, har formue, bor sammen eller alene osv. Dagpenge er stort set en skattebetalt ydelse som kun gavner dem der har en formue eller ægtefælle, og som i tilfælde af ledighed får et beløb som de ellers ikke ville få. Har man ingen formue / ægtefælle får man kontanthjælp. Det er unfair og tilskynder ikke ugifte / fattigrøve til at melde sig til en akasse. Så derfor, afskaf akassen og giv Danskerne lige rettigheder. I øvrigt så burde det egentlig være sådan at man differentierer dagpenge alt efter hvor meget man tjente. Tjener man 100 000 om måneden er 15 000 en ringe trøst. Men tjener man 20 000 er 15 000 nærmest en god grund til at stoppe med at arbejde. Dermed ikke sagt at nogen med 100 000 om måneden skal have fx. 50 000 om måneden i dagpenge resten af deres liv, men i fx. en periode på 2-3 måneder er det vel rimeligt. Vedkommende har jo betalt en del i skat i forvejen.