Nyhed
Læsetid: 6 min.

Indvandrer-elever diskrimineres i praktiksøgning

Indvandrere og efterkommere står bagerst i køen, når arbejdsgiverne skal vælge lærlinge, og kun hver sjette får en plads. Tendensen er så tydelig, at der er tale om diskrimination, og den politiske indsats har fejlet, lyder vurderingen
Indvandrere og efterkommere står bagerst i køen, når arbejdsgiverne skal vælge lærlinge, og kun hver sjette får en plads. Tendensen er så tydelig, at der er tale om diskrimination, og den politiske indsats har fejlet, lyder vurderingen
Indland
12. marts 2009

Gani Akyurek har siden 2007 gået på teknisk skole og drømmer om snart at kunne kalde sig murersvend. Men for at kunne afslutte uddannelsen skal han finde en praktikplads - og det er lettere sagt end gjort.

"Jeg har sendt i hvert fald 100 ansøgninger, og jeg har også været ude hos mange mestre. Men ingen af dem var interesserede, og der er ikke kommet svar på ansøgningerne," siger 18-årige Gani Akyurek, der i morgen afslutter sit skoleforløb uden udsigt til en praktikplads.

Han er tredjegenerations- tyrker og en af de 4.000 erhvervsskoleelever, der i øjeblikket mangler en praktikplads. Men dem, der hedder Brian og Kenneth, har meget bedre chancer for at komme i lære, end Gani har.

Indvandrere og efterkommere har nemlig betydeligt sværere ved at få en praktikplads end etniske danskere, og den økonomiske krise gør det endnu vanskeligere, viser ny analyse foretaget af AE-Rådet.

"Det er helt tydeligt, at det er meget svært for elever med anden etnisk baggrund at få en praktikplads, og det er endda blevet sværere. Kun hver sjette af dem, der søger, får en plads, mens det er meget lettere for etniske danskere," siger Lars Andersen, direktør i AE-Rådet.

Diskrimination

Forskelsbehandlingen kan ikke forklares på anden vis, end at der foregår diskrimination af eleverne, mener Torben Tranæs, forskningschef for Rockwool Fondens forskningsenhed:

"De her elever skal søge mange flere gange, og der foregår klart diskrimination," siger han.

Gani Akyureks manglende lærerplads har meget at gøre med diskrimination, oplever han selv:

"Så snart de hører, at jeg hedder Gani, siger de bare, at de ikke mangler nogen, og så smider de røret på. Det er ret nederen, at de gør forskel efter hudfarve og navn," sukker han og vurderer, at arbejdsgiverne har fordomme, fordi de måske har haft en enkelt dårlig lærling af anden etnisk baggrund - og så skærer de alle over en kam.

Rockwool Fondens forsk-ningsenhed har fundet ud af, at mange arbejdsgivere fo-retrækker etnisk danske lærlinge, fordi de er usikre på de andre elever.

"De ved, at der er nogle, der vil fungere godt, og nogle der vil fungere dårligt, men så skyder de en genvej, og nøjes med at ansætte de etnisk danske," forklarer Torben Tranæs.

Forbundssekretær i 3F, Per Christensen, mener ikke, arbejdsgiverne lever op til deres ansvar:

"Det er uhyre kortsigtet og snæversynet, hvis ikke alle ønsker at vinde kampen for integration. Når arbejdsgi-verne ikke forstår det, så er der i høj grad nogen, som svigter deres ansvar," siger han og henviser til, at etnici-tet burde være komplet ligegyldigt.

"Arbejdsgiverne må da forstå, at det er helt ligegyldigt, om man hedder Jensen eller Mustafa. Det vigtige er det unge menneske, der gerne vil have sig et ordentligt liv og en uddannelse."

Men arbejdsgiverne kan ikke tage det fulde ansvar alene, mener Karin Parbst fra Dansk Byggeri:

"Hvordan vil du få flere hundrede enmandsvirksom-heder til at tage det fælles ansvar," spørger hun og opfordrer i stedet skolerne til at gøre mere:

"I dag er ansvaret netop blevet så atomiseret, at det ender med at være den enkelte lærling, der står alene med opgaven at finde en plads. Det ansvar burde ligge hos skolerne."

Dansk Byggeri medgiver, at der kan foregå racistisk diskrimination, men hovedproblemet er snarere, at branchen kun rekrutterer de elever, de kender i forvejen:

"Du kan ganske givet finde en dybt racistisk mester, og mange med anden etnisk baggrund har også oplevet mobning. Men det skyldes snarere, at der kan være en mobbekultur, og så er problemet for elever med anden etnisk baggrund, at de har nogle meget spinkle netværk i branchen," siger Karin Parbst.

Fører til frafald

Når de 100 ansøgninger er skrevet, men der ikke er kommet svar, og når Gani Akyurek oplever diskrimination på baggrund af sin etnicitet, overvejer han sommetider at give op.

"Det er da klart, at man bliver ked af det, og nogle gange overvejer jeg at droppe det hele. Men så tænker jeg; Fuck det, det gider jeg ikke gøre på grund af et par svin," siger han.

Og det er vigtigt, at Gani og de andre elever med anden etnisk baggrund end dansk kommer til praktikfadet - ellers falder de nemlig helt fra i uddannelsessystemet, pointerer Lars Andersen, direktør i AE-Rådet:

"Det er klart, at det fører til frafald. Hvis ikke du kan komme i praktik, kan du jo ikke gennemføre din uddannelse," siger han og kalder situationen uholdbar:

"De elever er klar til at gå videre og har klaret skoletiden, men så kan de ikke komme i praktik. Det er komplet uholdbart," siger Lars Andersen.

Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ung-domsuddannelse i 2015, men knap hver anden mand, som er indvandrer eller efterkommer, har ingen ungdomsuddannelse i dag.

Det er dobbelt så mange, som hvis man sammenligner med etnisk danske drenge, viser en tidligere analyse foretaget af AE-Rådet på baggrund af Undervisningsministeriets seneste tal.

Per Christensen fra 3F peger også på, at der er en sammenhæng mellem praktikdiskriminationen og frafaldet blandt unge drenge med anden etnisk baggrund:

"På nogle af vores uddan-nelser er frafaldet blandt unge med anden etnisk baggrund helt oppe på 60 procent, og nu ser vi, hvordan antallet af praktikpladser generelt falder. Det rammer jo især den her gruppe," siger Per Christensen.

Indsats fejlet

Udover den egentlige diskrimination kan den ujævne fordeling også skyldes, at indvandrerne sommetider kommer med dårligere resultater fra folkeskolen, vurderer Torben Tranæs:

"Som gruppe forlader de folkeskolen med dårligere kvalifikationer end dansker-ne, så der er givet en sam-menhæng," siger han, men understreger, at "selv, hvis man sammenligner indvandrere med danskere med samme kvalifikationer, er det sværere for indvandrere at få en plads."

3F placerer også en del af ansvaret hos folkeskolen.

"Især folkeskolen formår tilsyneladende ikke at samle de unge op," siger Per Christensen og betoner behovet for mere støtte til eleverne.

"Det handler i virkeligheden om, at der skal sættes ressourcer af til at give dem den særlige støtte og undervisning, som de har behov for," siger han.

Indvandrere og efterkom-mere har længe været over-repræsenterede blandt de praktiksøgende.

Det gik lidt bedre, da der var pladser nok at tage af, og bygge- og anlægsbranchen buldrede derud af, men nu har krisen forværret situationen.

Uligheden eksisterer trods initiativer fra Undervisningsministeriets side, som skulle få flere tosprogede i lære.

Behov for politisk indsats

Men den politiske indsats har slet ikke været god nok, mener Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen. Enhedslisten har siden 2005 gravet i sagen og har gentagne gange stillet spørgsmål til ministeren.

Det er skræmmende, så lidt der er sket siden, mener hun:

"Vi kan se, at der ikke sker noget, og det viser en ligegyldighed, som ikke kun er et problem for de konkrete unge, som sorteringen går ud over. Det er også et problem for resten af samfundet, og vi har altså en 95 procentsmålsætning," siger hun og efterlyser en række nye tiltag.

Per Christensen har heller ikke meget tilovers for regeringens indsats:

"Det er skræmmende, at man i en tid med gode konjunkturer og et sted mellem 60 og 70 milliarder kroner i overskud på statsfinanserne, ikke har haft øje for, at den gruppe unge har et helt særligt behov. Der har været alt for lidt fokus på området," siger han.

Lars Andersen kalder Un-dervisningsministeriets initiativer symbolpolitiske:

"Så bevilger man et eller andet, men det har været ren symbolpolitik."

Uanset, hvad man mener om indsatsen hidtil, så betoner Per Christensen, at der skal findes en løsning hurtigt:

"Det rammer os alle sam-men tifoldigt, hvis der ikke gøres noget nu."

Gani Akyurek kunne også godt tænke sig, at der snart skete noget, og at han bare kunne komme ud på en arbejdsplads og vise sit værd. Han ved også godt, at han selv må tage en del af ansvaret og hænger i med forsøget på at finde en plads. Et nyt navn er også en af de ting, han har overvejet:

"Jeg ville få meget nemmere ved at få en plads, hvis bare jeg skiftede mit navn. Det har jeg hørt fra flere andre. Men altså, hvorfor skulle jeg det - ens navn er jo vigtigt - så langt vil jeg altså ikke gå," siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Henning Ristinge

og så er der nogen der undrer sig og påstår det ikke findes.

diskimination mod indvandrere har været kutyme i årevis.

Danmark og danskeres optræden ligner i tiltagende grad det sydlige USA i 50erne

Jens Carstensen

Ja, bortset fra, at de i USA var mere eller mindre bevidste om det dernede og stadig er det den dag i dag!
Problemet herhjemme er blandt andet, at man hellere henter den højtuddannede arbejdskraft udefra end prøver, at uddanne vore indvandrer over en bred kam, såvel første som anden generations, til det danske arbejdsmarked. Det handler ikke kun om en forfejlet integrations politik, men lige så meget om, at organisationerne på arbejdsmarkedet burde have været involveret eller have spillet med i langt højere grad, når det kom til, at ligge pres på arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner.

Jannik Thorsen

For arbejdsgiveren handler det i lige så høj grad om tallene på bundlinjen. Han skal drive en forretning og har derfor ikke plads til praktikanter som skaber problemer, eller som ikke kan passe deres arbejde.
Omend der nok ikke er en overvægt af dårlige praktikanter, er der nok flere af den dårlige slags blandt indvandrerne. Af den årsag er usikkerheden ved at at hyre en dansker mindre.

Problemstillingen kan derfor udemærket forklares ved hjælp af økonomisk logik.

Hvad der dog er ligeså væsentligt, er menneskets tilbøjelighed til at udøve etnisk nepotisme. En arbejdsgiver hyrer typisk en fra sin egen etniske gruppe, hvis han kan komme til det. Dette er et universelt fænomen. Man hører bare ikke om det når fx. tyrkerne gør det. Typisk fordi at danskere ikke vil arbejde på en arbejdsplads hvor de er et etnisk mindretal, når nu der er så mange andre muligheder.

I stedet for at laste håndværkerne, skulle man måske rette indsatsen et andet sted hen. En arbejdsgiver ser på mere snævre hensyn når han skal drive virksomhed, og er ikke sat i verden for at løse et integrations problem som multikulturelle politikere har påtvunget samfundet.

"Indvandrer-elever diskrimineres i praktiksøgning"

Det bør vel egentlig ikke kunne overraske nogen, i den nation der indtil videre stadigvæk ledes af Anders Muhammedkrise Rasmussen?

Niels B. Larsen

Kan man fortænke en arbejdsgiver i at foretrække en etnisk dansker om hvem arbejdsgiveren kan være nogenlunde sikker på ikke vil medføre problemer af religiøs eller kulturel art og som arbejdsgiveren kan være nogenlunde sikker på kan tale sproget og forstå en skrevet tekst?

Hvis jeg var arbejdsgiver ville det bestemt være min ledetråd i ansættelsesproceduren.

alexander andersen

Jeg opfatter situationen som at nogle arbejdsgivere har svært ved at acceptere internationaliseringen af Danmark og måske er mere trygge ved en etnisk dansker. Måske kan det også skyldes en enestående uheldig oplevelse, jeg har selv været i praktik et sted hvor det var tilfældet.
Det ville sikkert være nemmere at få praktik plads hvis man hed for eksempel ”Lars Akyurek”, jeg er klar over at det måske er ømtåleligt men det burde kommende forældre måske tænke over. Jeg kender personlig folk der er immigreret til USA, England og Mexico hvis næste generation blev navngivet efter både hvor de stammer fra og hvor de skal vokse op. Dette er på ingen måde ment som at man skal gå på kompromis med hvem man er men at jeg finder det naturligt at man på denne måde integrerer sig i det land man elsker og har valgt at kalde sit hjemland. IGEN jeg mener ikke at man skal få navneforandring og begynde at drikke øl og spise flæskesteg.

Søren Kristensen

Allerede inden jeg læser artiklen har jeg følgende kommentar:

I et kommunalt beskæftigelsesprojekt oplevede jeg at en ung indvandrerknægt, som under malingen af en væg gav sig til at synge på sit modersmål, fik den besked af en arbejdsleder (der ellers på mange måder var en ok fyr): "Det dér kan du synge hjemme i moskeen!"

Jeg formoder artiklen underbygger en anelse om at der lå mere generelle tendenser bag episoden Ærgeligt på forhånd.

Svend Erik Sokkelund

Jeg hørte en bid af en udsendelse på P1, hvor man med godt resultat lavede små videopræsentationer på nettet af praktiksøgende til potentielle praktiksteder.

En mentorordning kunne måske også flytte noget.

Noget skal ske, hvis ikke der skal blive endnu flere vanartede rødder på Nørrebro & omegn!

Situationen er jo grotesk. Når vi taler om 3. generations indvandrere, så burde hverken sprog eller "kultur og religion" være et problem - og at det tilsyneladende ikke er det, viser citaterne jo.

At tale om navneforandring er et kæmpe indgreb i den kulturelle frihed; det bør ikke være nødvendigt at forandre navn for at få værd i forhold til en arbejdsgiver. For mig at se er problemet, at arbejdsgiverne sorterer baseret udelukkende på navn - og det er diskrimination af mest primitive skuffe.
Der gives talrige eksempler på, at danske arbejdsgivere, virksomheder og institutioner praktiserer denne form for diskrimination (jf. de forsøg, hvor man har sendt identiske ansøgninger i forsk. navne), og det er dybt problematisk. Det er jo absurd at høre om, at vi mangler hænder alle vegne, og samtidig kunne konstatere, at en stor del af den potentielle arbejdsstyrke er persona non grata på arbejdsmarkedet, fordi man hedder "noget fremmed". Vorherre til hest.

Måske det var på tide, at vi begyndte at arbejde med den skjulte racisme, som kommer til udtryk i denne form for diskrimination? Det er på tide at få sat gang i et forståelsesprojekt mellem etniciteterne, så vi kan komme af med fordomme som "Omend der nok ikke er en overvægt af dårlige praktikanter, er der nok flere af den dårlige slags blandt indvandrerne."

Nu drejer denne sag sig om murersvende, men problemet er ligeså aktuelt mange andre steder. Vore gamle brokker sig over, at de skal passes af indvandrere (uanset hvilken generation), og pigen i kassen i Kvickly kan næppe regne - naturligvis fordi hun har mørkt hår.

Det er den type racisme, vi skal ud over. Og selv om vi allesammen kan grine af Tjenestens badminton-spillere og squaredansere, som udtrykker hyper-racistiske holdninger, så grines der måske mindre over beslægtede udtalelser rundt om spisebordet, som - i modsætningen til det groteske på tv - menes. Så længe danskerne tror, at racisme ikke er racisme, når vi kun griner for os selv, er der uendelig lang vej igen.

jens peter hansen

Det er altid godt at placere aben. Per Christensen fra 3F mener det er arbejdsgiverne og folkeskolen der der de skyldige. 3F som fagforening omtales slet ikke. Hvad gør 3F. Helvedet for en indvandrerlærling på en arbejdsplads fyldt med danskere er altså 3F's medlemmer bl.a. andet. Hvad gør Christensen mod den daglige mobning??
Håndværkeransættelser har altid været domineret af netværk. Hvem kender nogen, der kender nogen. Når der er stor mangel, så er det efterspørgslen der styrer, men i nedgangstider ja så er det netværket.
Det er helt sikkert fordomme mod Mohamed og Mehmet, der holder mange ude, men det er jo også dårlige forudsætninger som Torben Tranæs skriver.
Mange vælger håndværkeruddannelsen fordi det er det eneste de tror de kan. Polske håndværkere er i høj kurs. De taler ikke en kæft dansk og alligevel er de velanskrevne. Jeg tror kulturen på en byggeplads er så rå og hård, at man skal være utrolig stærk, hvis man falder lidt uden for. Jeg har selv arbejdet mange somre på byggepladser, så jeg kender tonen. Hvad er det lige Per Christensen har gjort her ??
Jeg har haft elever af anden etnisk herkomst end dansk, der er blevet blikkenslagere og tømrere. Deres små brødre er lovet praktikpladser, hvis de vil være håndværkere. Og til sidst, hvor mange dansk-danske er det lige der arbejder i Alis grønthandel?? Murermester Brian, der kun skal have en eller to mand skal være sikker på at det er de rigtige han får. Og før han har prøvet Mohamed ved han jo ikke noget. Jo der diskrimineres. Jeg tror også at Niels nogle steder bliver foretrukket frem for Nickie.

@ J.Jay

Nu sætter mange efterkommere af immigranter mange steder i verden stor ære og pris på deres herkomst, og ønsker derfor ikke at ændre navn. Et flygtigt eksempel er Jensnerne i USA og Australien, som oftest er ganske stolte af deres danske ophav.
Jeg mener ikke, at man kan/skal/bør opfordre til, at folk på den måde skal give afkald på deres rødder - og især ikke, hvis der er tale om tredjegenerationsindvandrere fra Tyrkiet, hvis forældre og bedsteforældre i mange tilfælde blev decideret inviteret til Danmark.

Spørgsmålet om navneforandring er i høj grad en del af debatten om assimilering kontra integration; hvis du spørger Langballe, så er førstnævnte eneste mulighed - jeg er ikke enig (og om han så ville være villig til at give afkald på identificerbarheden, der knytter sig til navnet, det tvivler jeg på).
Det handler i bund og grund om menneskesyn; for mig at se er det primitivt, at det skal gøre en forskel for, om man kan få arbejde, hvad man hedder - meget andet spiller ind, men hvis en ansøgning afvises alene pga. navnet, så er det dér, vi skal starte problemløsningen.

I øvrigt giver jeg J.P.H. ret i hans indlægs sidste kommentar; der kan i høj grad også tales om "socialt belastede navne", som også kan forårsage fravalg - måske ikke så meget blandt murermestrer, men til sælgerstillingen har Alexander måske nok bedre muligheder end Dion.

Inger Sundsvald

Hvis en praktikant med udenlandsk baggrund dummer sig gevaldigt hos en håndværksmester og bliver sendt hjem, så varer det ikke tre dage før hele byen har hørt om det. Håndværkere sladrer utroligt meget om hinanden, og det er utroligt hvad jeg kan få at høre af sladder fra byen bare ved et enkelt besøg.

Hvis det havde været en dansk-dansk, så var netop han bare idiot. For sådan er de jo ikke alle sammen, vel?

Personligt kan jeg overhovedet ikke se noget problem med navnet Gani - det er nemt at udtale, det bruger hverken "udanske" umlauts, trykstreger eller andet, der kan volde hr. og fru Petersen problemer, så hvad er der galt med navnet? At ændre efternavn er vist lidt mere kompliceret, og som jeg antydede i mit forrige indlæg, så tror jeg hurtigt, der ville blive en politisk sag ud af det. Hvis alle indvandrere begyndte at ændre navne - så gik der næppe længe, inden den Glistrubske retorik om infiltration og "de er kommet for at slå os allesammen ihjel" ville få comeback...

Derudover så siger han jo altså selv: "Jeg ville få meget nemmere ved at få en plads, hvis bare jeg skiftede mit navn. Det har jeg hørt fra flere andre. Men altså, hvorfor skulle jeg det - ens navn er jo vigtigt - så langt vil jeg altså ikke gå"

Hvis han selv tillægger sit navn vigtighed, er det så i orden at diktere, at det kan han da bare ændre? Det synes jeg personligt er udtryk for en vanvittig holdning til andre mennesker. Hvem i alverden er jeg, at skulle bestemme, hvad han skal hedde?

Diskrimination er efterhånden blevet så acceptabelt, uanste om man har en forretning og hedder Hassan og alene ansætter Ali'er eller om man hedder Jens Olsen og kun ansætter Jens'er.

De naturlige solidaritetslove, ' racismen', er nok vanskelig at udrydde, uanset om lovene er religiøst begrundene, politisk valgte eller mellemmenneskelige kulturelle valgt.

Og alene det at der skal indføres love for og imod diverse former for diskriminering er et sygdomstegn på krænkelse af menneskers naturlige instinkter for, hvem disse vil være solidarisk med, uanset om det er med Fatma og Mohamad eller med Kirsten og Søren.

Ikke for noget I. Dan, men når du påstår at racismen udspringer af en naturlov og er udtryk for "menneskers naturlige instinkter", så skulle det vil aldrig være noget du har fået fortalt af en lille højrystet fyr med overskæg og skrårem?

Ikke for noget I. Dan, men kan det ikke passe, at det er dig, der tidligere på dagen kaldte sig selv for "J. Jay"?

Per Thomsen, du tror at racisme er en naturlov ?
Du er forkert på den.

Men den dyrkes i indvandrerforretninger, religioner, nazikredse, 'antiracismekredse' mm., som er det en naturlov for mennesker.

Hvorfor ellers lovgive mod racisme, hvis ikke den er så naturlig for mennesker, at selv DU tror, der er tale om en naturlov for mennesker, dyr, arter og racer ?

Og så er det ikke kun Fog, Pia K osv. der diskriminerer. Indvandrer er ligeså forskellige og mangfoldige som borgerlige til at diskriminere.

Manden du beskriver er det Stalin eller Mohamed eller Hitler ?

(J.Jay har jeg aldrig kald mig selv, hvor finder du det ?)

Henning Ristinge

Når man læser indlæg fra folk som Jannik Thorsen og Niels B Larsen så turde det være indlysende at der er brug for en ny antidiskiminationslovgivning som retter sig og sætter en strafferamme for enhver antydning af diskrimination på arbejdsmarkedet. For virkeligheden er jo at de smukt sætter ord på noget som sker hele tiden...

Man behøver bare bruger ordene ’nigger’ eller ’jøder’ der hvor de selv anvender ordet ’etnisk’ så burde den fise ind!

Vi burde måske også overveje at forbyde den pæne – og i egen opfattelse ganske ikke racistiske – danske middelklasse at flytte deres børn væk fra folkeskolerne og over til privatskoler.

Virkeligheden er jo at de ofte gør det af grunde som netop er dybt problematiske.

Hvis de får lov til at blive ved af den vej - vil vi om et årti eller to skulle indføre ’bussing’ med politi og militær beskyttelse – præsist som man gjorde det i 1960ernes USA.

Alt sammen for derigennem at overvinde hvad der reelt er en stadig tiltagende segration og racediskrimination – understøttet af pæne folk som ikker er racister og hvoraf flere sikkert læser information og stemmer rødt.

Det er værd at bemærke at praksis der er hverdag på det danske arbejdsmarked rent faktisk er forbudt ved lov og trussel om fængselsstraf i flere af de gamle indvandrerrige lande som f.eks. Australien, New Zealand og Cannada. Lovgivning og tilhørende praksis kaldes ofte noget med ’equal-opportunity’ og kan man påvise tilfælde som dem der beskrives i artiklen overnfor så falder hammeren og den falder hårft. Håndværksmæstre kan helt få frataget deres ret til at have lærlinge og i sidste ende deres ret til at fungere som mestre.

Noget skal der gøres eller vil dette problem blive tiltagende alvorligt

Henning Ristinge:

"Alt sammen for derigennem at overvinde hvad der reelt er en stadig tiltagende segration og racediskrimination – understøttet af pæne folk som ikker er racister og hvoraf flere sikkert læser information og stemmer rødt."

Det kan de jo også roligt gøre. nu hvor de ved, hvor de har SF. Her kan pæne mennekser fodre den indre svinehund, mens de stadigvæk kan føle sig pæne. En stemme på Villy Søvndal er en stemme for racisme og fremmedhad!

Sagen er hermed sat på spidsen, og der står den jo meget godt, som salig PH i sin tid sagde...

I. Dan:

"(J.Jay har jeg aldrig kald mig selv, hvor finder du det ?)"

Åh, der er såmænd meget ligetil "I. Dan". Jeg tror ikke, at jeg er den eneste der har bemærket, at hver gang moderator giver det røde kort til en højreradikal troll og spammer, dukker der straks en ny op, der godt nok kalder sig noget andet, men som har præcis den samme stil og de samme karakteristika...

Niels B. Larsen

@ Henning Ristinge

"Vi burde måske også overveje at forbyde den pæne – og i egen opfattelse ganske ikke racistiske – danske middelklasse at flytte deres børn væk fra folkeskolerne og over til privatskoler.

Virkeligheden er jo at de ofte gør det af grunde som netop er dybt problematiske."

Hvad med individets ret til selvbestemmelse?

Det du advokerer er begyndelsen på det totalitære samfund.

Henning Ristinge

Nåe Per Thomsen, der er mindst lige så mange af de forældrer der sætter deres børn i privatskole hos Enhedslisten

Henning Ristinge

Individet skal selv sagt ikke have ret til at diskriminere over for andre individer Hr Niels B Larsen - det er netop den slags der føre til racisme og totalitære samfund.

Henning Ristinge

men ellers var det med det frie skolevalg først og freemmest ment som en provokation.

Men problemet er reelt. Folkeskolen er i visse københavnske skoiledistrikter helvtomme for børn af gammel-danske familie. Hvorfor man støt og roligt er ved at indføre apartheit af bagdøren. Altsammen med den begrundelse af man som enhedsliste vælger, radikal Socialdemokrat eller SF etc etc foretrækker at give sine børn en privatskole uddannelse.

Og så går det ellers derudag fra venstreorienterede lilleskoler til Rudolph Steiner og de mere dyre af slagsen

Men spørg man hvorfor - ja så er det jo bestemt ikke fordi man er racister, næe alle mulige andre begrundelser der trækkes op af lommen - af og til netop at man er venstreorienteret og ønsker sine børn opdraget som gode socialister

men af og til kommer den så alligevel - "men der er nu lidt mange indvandrere på vores lokale skole er der ikke?"

Henning Ristinge

Men Thomsen, dette emne er næppe et du kan bruge i din kampagne mod SF, det er først og fremmest vælgere og ikke partimedlemmer der er ude på den der og tendensen var - ihvertfald for en del års siden endnu stærkere hos dem til venstre for SF, vi andre fik læst og påskrevet hvis vi som medlemmer blevet taget i den slags.

Niels B. Larsen

@ Henning Ristinge

"Individet skal selv sagt ikke have ret til at diskriminere over for andre individer Hr Niels B Larsen - det er netop den slags der føre til racisme og totalitære samfund."

Jeg er sikker på at arbejdsgiveren ikke diskriminerer, men blot handler ud fra sund fornuft. Den tilsiger nemlig at vælge en etnisk dansker med fuld forståelse for samfundets regler. Skrevne som uskrevne.

Jannik Thorsen

@Henning Ristinge

"Når man læser indlæg fra folk som Jannik Thorsen og Niels B Larsen så turde det være indlysende at der er brug for en ny antidiskiminationslovgivning som retter sig og sætter en strafferamme for enhver antydning af diskrimination på arbejdsmarkedet. For virkeligheden er jo at de smukt sætter ord på noget som sker hele tiden..."

Du afslører dig selv som totalitær med disse udtalelser. Når ganske almindelige mennesker ikke vil realisere den multikulturelle drøm, så må man jo hellere sørge for at straffe dem hårdt!

"Virkeligheden er jo at de ofte gør det af grunde som netop er dybt problematiske. "

Hvad er så en legitim grund til at flytte sin unge fra en skole? Hvem ønsker dog at sin unge skal tilhøre en etnisk minoritets gruppe i en skoleklasse, når der findes alternativer?

Personligt ville jeg aldrig placere min unge i en skole fyldt med arabiske og afrikanske børn.
Niveauet er simpelthen for lavt. Jeg ønsker heller ikke at mine børn skal fyldes med gadesprog og voldelige attituder hentet fra Nørrebronx.
Desuden syntes jeg ikke at mine børn skal tages som gidsel pga. politisk korrekthed.

Du har åbenbart ikke forstået at mennesker generelt foretrækker at associere med folk af samme etniske gruppe. Dette både privat og på arbejdspladsen. Det er simpelthen menneskets natur. Det er underordnet om det drejer sig om danskere eller indvandrere, det er det samme mønster der gør sig gældende.
Problemet for mange indvandrere der ønsker en læreplads, er at der ikke er særligt mange håndværker mestre med indvandrer baggrund.
Dette er selvfølgelig tragisk, men det er altså ikke mestrenes skyld. De meler sådan set bare deres egen kage på helt legitim vis.

"Det er værd at bemærke at praksis der er hverdag på det danske arbejdsmarked rent faktisk er forbudt ved lov og trussel om fængselsstraf i flere af de gamle indvandrerrige lande som f.eks. Australien, New Zealand og Cannada."

Den anglo amerikanske verden, har i lang tid fuldstændig været grebet af politisk korrekthed. Selv med disse drakoniske love kan man dårligt sige at race relationerne fungerer godt på disse breddegrader. Man kan desuden sætte spørgsmåls tegn ved om disse love virker efter hensigten. Der er adskillige måder at omgås denne "arbejdsmarkeds diskrimination" på. Blandt andet ved at anvende sit personlige netværk.

Jeg er dog enig i din påstand, om udpræget hykleri blandt mange "pæne" socialister, som selvfølgelig på overfladen prædiker "tolerance" og "positiv sameksistens", men som helst flytter deres unger når der er udsigt til en udpræget "etnificering" af deres barns skoleklasser.

Henning Ristinge

"Jeg er sikker på at arbejdsgiveren ikke diskriminerer, men blot handler ud fra sund fornuft. "

det kunne ma nogså have sagt om de hvide i det sydlige USA eller i Sydafrika, ja det sagde man faktisk.

Henning Ristinge

'man dårligt sige at race relationerne fungerer godt på disse breddegrader.'

Hvad ved du om det Jannik, jeg i modsætning til dig bor i den del af verden, og jeg forsker i emnet. Jeg har til stadighed underet mig over de besynderlige opfattelser du tilsyneladende har af forholdende i den angelsaxiske del af verden, jeg kan forsikre dig for at man generelt set er betydligt længere hvad det angår end man er i Danmark og Europe generelt.

Dit ærende er klart at legitimisere og genindføre racismen under dække af frihed, men racisme er vejen til ufrihed og en særlig ubehavgelig form for politisk korrekthed, je den eneste virkelige politiske korrekthed - den racistiske.

Marchen Neel Gjertsens artikel illustrere på glimrende vis, hvad de fleste har vidst længe, nemlig at Danmark er en nation, hvor diskrimination og racisme trives i fuld flor og i bedste velgående.

Derfor giver det også god mening, at det politiske establishment i Danmark i øjeblikket er ved at sætte vand over til, at boykotte FNs antiracistiske konference i april.

Der har simpelthen ikke været nogen som helst slinger i valsen siden VKO startede sin kulturrevolution i 2001 og nu, et lille årti senere, er selv SF blevet et fremmedfjendsk parti…

Jannik Thorsen

@Henning Ristinge

"Hvad ved du om det Jannik, jeg i modsætning til dig bor i den del af verden, og jeg forsker i emnet"

Jeg er sådan set også med visse mellemrum i UK, og har boet staterne for nogen år siden.
Men det er selvfølgelig et stykke tid siden.

At du bedriver forskning i emnet ser jeg ikke som nogen speciel kvalifikation, når du samtidig har en tydelig politisk agenda at forsvare.
At man er længere fremme med alskens politisk censurerende tiltag på fx. diverse universitets campus, er jeg ganske bevidst om.
Her har man bla. indført sådan noget som "diversity training" og "sensitivity training", sådan at alle de studerende kan blive gode multikulturelle socialister.
Hvad du påstår er et fremskridt, mener jeg omvendt er et skridt tilbage.

Der eksisterer et begreb som omtales som "white flight" i USA, som statistikkerne illustrerer skulle være ganske udbredt. Siden du er forsker i racerelationer, syntes jeg at du skulle forsøge at gøre dig bekendt med disse fakta. De sortes vold, og for den sags skyld horderne af illegale hispanics kriminelle adfærd, truer med at underminere store dele af USA.

Ja, det går så sandeligt godt "over there".

jeg vil råde dig til at komme ned fra dit elfenbens tårn støbt af politisk korrekthed og multikulturalisme. Vi er begyndt at få amerikanske tilstande i DK.

"Dit ærende er klart at legitimisere og genindføre racismen under dække af frihed, men racisme er vejen til ufrihed og en særlig ubehavgelig form for politisk korrekthed, je den eneste virkelige politiske korrekthed - den racistiske."

Nej, mit ærinde er ikke at "genindføre" racismen. Den trives ganske glimrende i det multikulturelle paradis som du ønsker realiseret her på jorden.

Sjovt at du kalder racisme for politisk korrekthed. Det er vist at vende verden på hovedet. Stort set alle, fra højre til venstre, kan blive enige om ikke at være racister. Det er derfor man så ofte hører vendingen "jeg er ikke racist, men...."

Jeg tror det er dig der har brug for et "reality check". Du kan jo starte med at tage en tur ud i "downtown Detroit eller DC" efter mørkets frembrud. Så kan det være at din påstand om at "være længere fremme" får en helt anden betydning.

Det er godt nok skræmmende at en "forsker" kan lukke så meget neomarxistisk ævl ud på så lidt spalteplads.
Men sådan var det jo også dengang pavestolen sad på magten og skolastik var ensbetydende med lærdom....

meget vigtigt emne og ville ha været en god artikel hvis journalisten osse hav "anklagede".

Hvorfor dælen har information ikke været ude blandt alm arbejdsgivere som er de det hele drejer sig om.

Nu kan vi så sidde her og dyrke vrøvlet om at dk nu er som usa i 50erne hvis vi lyster.
Materialet er der til det.

Det er tankevækkende så meget af det der kaldes journalistik bare er mikrofon holderi og transkribering af forskellige experter.

hav "anklagede".

der skulle står:

havde hørt de "anklagede"

alexander andersen

Da jeg skulle i praktik var min underviser mellemmand mellem mig og det firma jeg havnede i. Kunne det ikke være en løsning hvis der var et bindeled mellem skole og arbejdsplads? Det ville vel hos arbejdsgiveren fjerne det utrygge hvis der er en formidler og praktikanten ville måske i højere grad føle sig bedømt på sin person fremfor f.eks. sit navn.

Niels B. Larsen

@ Jannik Thorsen

Helt enig i dine indlæg.

@ Henning Ristinge

Hvis du forsker i disse ting er der kun ét at sige. Forsk endelig videre. Du kan kun blive klogere og mere indsigtsfuld.

Jannik Thorsens "At du bedriver forskning i emnet ser jeg ikke som nogen speciel kvalifikation, når du samtidig har en tydelig politisk agenda at forsvare.
At man er længere fremme med alskens politisk censurerende tiltag på fx. diverse universitets campus, er jeg ganske bevidst om.
Her har man bla. indført sådan noget som "diversity training" og "sensitivity training", sådan at alle de studerende kan blive gode multikulturelle socialister.
Hvad du påstår er et fremskridt, mener jeg omvendt er et skridt tilbage." fortjener gentagelse.

Det var måske på tide du bevægede dig udenfor forskningskammeret og så lidt på det virkelige liv. :-(

@ Holger Svendsen

"Når artiklens overskrift lyder:

Indvandrer-elever diskrimineres i praktiksøgning

Så undre det mig meget, at det ikke er undersøgt om det er sådan. Det fremgår ikke. Endelig kunne det jo være at der var en kvalitativ forskel på muresvende med anden etnisk baggrund og så pæredanske murersvende. Det er heller ikke undersøgt f.eks. ved at spørge murerne om deres erfaringer med multietniske arbejdere."

Hvis man skal gå efter kvaliteten af etnikernes murerarbejde i deres hjemlande - så er der sgu forskel. I danskernes favør. :-)

@ Per Thomsen

Ja... verden er af lave, hva'... Men det er nu vist mest pga. etnikernes tilstedeværelse.

Niels B. Larsen

Ja, vi har jo diskuteret det før, hvis du husker. Der er ikke noget nyt i at danske efterkommere af indvandre af især mørklødet kulør diskrimineres, og grundene skal især findes dels, i overkriminaliteten af samme befolkningsgruppe, og dels de af etniske danskere der ikke er gode nok menneskekendere til at skelne mellem hvem de står over for.

Det besværliggøres endvidere ved at meninger som dine, som jeg godt kan forholde mig enig til på nogle områder, ligesom nægter at forstå, at der vitterlig er forskel på folk, også på fx muslimer, der sagtens kan være både overordentlige fornuftige, eksværdige og intelligente.

Vi kender alle fristelsen til at skære alle over en kam, når man først har fået et dårligt indtryk, men det er hverken retfærdigt overfor dem af de uskyldige det går ud over, eller frem for alt os selv, der nemt medfører et had, der med garanti er nemmere at leve med foruden.

Niels B. Larsen

Du efterlyser forskningsresultater.

Forskning til kommuner og regioner.
http://www.akf.dk/udgivelser/akfnyt/1998_3/14_faa_unge_indvandrere/

Vær venlig at bemærke at jeg undgår bloks og folks private meninger fra artikler, idet at jeg ikke selv tillægger dem dokumentarisk værdi. Bortset fra det er der ikke forsket meget og det er rimeligt svært at finde pålidelige kilder.

@alexander heimark,

de tekniske skoler prøver. Men det er en åben hemmelighed blandt underviserne at mestrene sortrer groft og grundigt fra. På Aalborgs Tekniske Skole, nu Tech College Aalborg, var det normalt at håndværksmestre direkte meldte ud at de ikke ville have perkere eller fejlfarver uden at overhocedet have set på eleverne eller deres kvalifikationer. Ofte fik lyshårede, blåøjede Søren sin praktikplads efter 5 minutters samtale, på trods af at han nær dumpede i alt og var et dovendyr af rang (men han var pæredansk, lyshåret og blåøjet), mens mørklødede Hassan ,der knoklede røven ud af bukserne for at få sine høje karaktere og integrere sig i Danmark gennem uddannelse og arbejde som alle jo har fortalt ham er vejen frem, kunne prøve 100 steder uden at få noget svar undtagen en nedsmækket telefon så snart han bare sagde sit navn.

Henning Ristinge

Det er da fint nok at I - Jannik og Niels B. bruger jeres tid på at skive alanlange indlæg til mig.

Men for mig er I bare et par white supremesists - mennesker som ikke har evnet at lære noget af årtiers hårdt købte erfaringer.

Folk som jer bør man lovgive imod, I er ikke værd at spilde tid på.

Niels B. Larsen

@ Hans Hansen

"Det besværliggøres endvidere ved at meninger som dine, som ... ligesom nægter at forstå, at der vitterlig er forskel på folk, også på fx muslimer, der sagtens kan være både overordentlige fornuftige, eksværdige og intelligente."

Det kan de da. Og det har jeg ofte selv understreget.

Jeg efterlyste ikke forskningsresultater, men gav Henning Ristinge det gode råd at forske videre og dybere. Det er nemlig tiltrængt. :-)

@ Henning Ristinge

"Det er da fint nok at I - Jannik og Niels B. bruger jeres tid på at skive alanlange indlæg til mig.

Folk som jer bør man lovgive imod, I er ikke værd at spilde tid på."

Sært... jeg har det nøjagtig på samme måde mht. dig. :-)

Du er til gengæld farlig, da du bruger din "forskning" som brækjern - uden at ha' noget at ha' det i. :-(

H. Ristinge:

”Folk som jer bør man lovgive imod, I er ikke værd at spilde tid på.”

Helt enig. Dansk lovgivning er først og fremmest kendetegnet ved den totale mangel på mindretalsbeskyttelse. I Danmark er der ikke noget som helst der garantere sårbare minoriteter, at de ikke vil blive forfulgt af majoriteten.

Den manglende mindretalsbeskyttelse står i skærende kontrast til de danske politikeres forsøg på fremstille Danmark som en retsstat og et mønsterdemokrati…

Thomas H. Lund,

nu var det nok ikke venstrefløjen der indtil ca. 1920 diskriminerede massivt mod katolikker. Jeg foreslår at du lige læser op på tingene for du påstår noget om dem.

Jørgen Nielsen

Klasseforræderen Per Thomsen, har nu også fået inkluderet håndværkerne i sin altomfattende kampagne for at få stemplet den danske arbejder- og underklasse som racister.

Hvis han og sjukkerne på venstrefløjen havde brugt bare lidt mere energi på ikke at overbelaste de sociale systemer og offentlige institutioner med en massiv import af et udenlandsk proletariat, ville mange ting nok forholde sig anderledes i dag.

Niels B. Larsen

@ Thomas Holm

"nu var det nok ikke venstrefløjen der indtil ca. 1920 diskriminerede massivt mod katolikker."

Hvad har det med nutiden at gøre, hvad min og andres (tip-)oldefædre og -mødre følte?

Intet.

Det har venstrefløjens udbredte racisme og jødehad derimod.

Jannik Thorsen

@Henning Ristinge

"Men for mig er I bare et par white supremesists - mennesker som ikke har evnet at lære noget af årtiers hårdt købte erfaringer. "

Jo, jeg har netop lært noget om menneskets natur. Bla. ved at studere menneskets evolutionære fortid. Desværre bekræftes et mere konservativt billede af mennesket.
Hvis du i øvrigt er istand til at løsrive dig fra din neomarxistisk litteratur, kunne du prøve at undersøge hvad der foregår indenfor områder som psykologisk økonomi, evolutionær psykologi, neuro psykologi etc.
Måske vil du få nuanceret dit verdensbillede en smule. Man har lov at håbe.
Jeg tror desværre at det er dig der ikke har lært af historien. Meget behændigt tører du så din uvidenhed af på Niels og mig.

"Folk som jer bør man lovgive imod, I er ikke værd at spilde tid på."

Du er vitterlig en totalitær størrelse. Du havde nok befundet dig bedre i en stasi stat som DDR i forgangne tider. Men universitets campus i USA er måske det næstbedste.
Du vil ikke bruge tid på de nævnte problemstillinger, fordi du ikke evner at anskue situationen rationelt. Dine intellektuelle mangler og marxistisk fanatisme, for dig så til at konkludere at det nok er sikrest at forbyde de "onde" højreorienterede personer som mener noget andet end dig selv.

Og du kalder dig selv "forsker". Det er den største joke jeg længe har hørt.
Din tilgang strider mod selv videnskabens ethos. Du er løbet tør for argumenter kammerat, og har nu intet andet værn end den totalitære stat at læne dig op ad.
I sandhed sørgeligt.

Niels B Larsen,

det hvad dine bedsteforældre oplevede, fortalte de nok i store tårefyldte skrækhistorier rundt om kaffebordet til deres venner som nikkede med i bekymring. Alt imens dine forældre og måske også du sad og legede og hørte med.

Dine forældre kom så med de samme skrækhistorier om hvad der skete af vederstyggeligheder imod deres forældre (og dermed også dem) rundt om kaffebordet til deres venner som nikkede med i bekymring og du hørte med.

Nu spreder du dine skrækhistorier om dette her og andre fora på netter og rundt om kaffebordet til dine venner som nikkede med i bekymring og den næste generation hører med.

Det kaldes myte/ide-dannelse. Ert bidrag til diskrimination fordi man ikke erfarer selv, men kun vidredrager hvad man har hørt fra anden, tredje, fjerde-hånd.

Det er lige nu ikke denne debats emne. Det er lige nu ikke venstrefløjen der diskriminerer imod unge der prøver på deres bedste at få en uddannelse og derigennem integrerer sig i og birage til det Danske og deres samfund, men derimod Danske håndværksmestre som syntes at Dansk er bedst.

Jannik,

var der et bidrag til debatten i det "ad hominem"?

Henning Ristinge

:-) NÅ! :-)

Niels B. Larsen

@ Thomas Holm

Der må være en vis modsigelse i din udredning. Hvis min familie gennem generationer - som du antyder - skulle have været jødehadere er det sært at jeg hele mit liv har støttet Israel og de seneste snart 40 år taget afstand fra islam.

Samt at jeg er af ældgammel arbejderfamilie med hang til S, SF og det, der er endnu værre - og selv befinder mig på højrefløjen og altid har gjort det.

Så meget for dén påvirkning hjemmefra.

Inger Sundsvald

Alenlange indlæg og kilometerlange tråde med de samme ’argumenter’ og beskyldninger, enten til eller af de samme personer, som også kan have skiftende alias: Bag humanismens maske:
http://www.information.dk/180812

Ikke værd at spilde tid på.

Thomas H. Lund,

har du noget som helst bevis for at nogen lærling har forlangt sådanne noget af sin mester? Eller er det bare igen fordomme du skyder af? Her på Tech College Aalborg finder du ingen af de bederum og madordninger du postulerer, men en del GammelDanske mestre.

Sider