Nyhed
Læsetid: 1 min.

Ny model for administrative udvisninger på vej

Arbejdsgruppe anbefaler hemmelige retsmøder i sager om administrative udvisninger. Men arbejdsgruppen undlader at omtale en nylig menneskerettighedsdom, der underkender et lignende system i England
Indland
12. marts 2009

CEPOS- chefjurist, Jacob Mchangama, er forundret over, at en nylig dom fra Menneskerettighedsdomstolen ikke har haft indflydelse på forslaget om nye regler for administrative udvisninger.

Kristine Kiilerich

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) erklærer sig nu klar til at fremsætte lovforslag om et nyt system for administrative udvisninger af udlændinge, der anses til fare for statens sikkerhed.

I går offentliggjorde hun en længe ventet betænkning fra en arbejdsgruppe under Integrationsministeriet, der bl.a. anbefaler hemmelige retsmøder i sager om administrative udvisninger.

"Erfaringen har vist, at det nuværende system er utilstrækkeligt. På baggrund af betænkningens anbefalinger fremlægger jeg derfor snarest et lovforslag, der både sikrer større effektivitet og større retssikkerhed," oplyser Rønn Hornbech.

Med det nye system skal en dommer og særligt udpegede advokater tage stilling til udvisninger af terrormistænkte udlændinge - dog uden at de mistænkte får kendskab til, hvilke hemmelige oplysninger fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der ligger til grund for mistanken.

Det hemmelige retssystem - der blandt andet er inspireret af et lignende system i England - betegnes af arbejdsgruppen som en udvidelse af retssikkerheden for de terrormistænkte, der i dag ikke kan få udvisningen prøvet af en dommer.

Ingen omtale af dom

Men fra den liberale tænketank CEPOS lyder der kritik af, at arbejdsgruppen ikke omtaler en dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra slutningen af februar. Her fastslår domstolen, at den britiske model ikke tager tilstrækkeligt hensyn til, at en borger skal have mulighed for at imødegå myndighedernes materiale.

"Jeg er meget forundret over, at man ikke har medtaget konklusionerne i afgørelsen fra Menneskerettighedsdomstolen," siger chefjurist Jacob Mchangama til Ritzau.

Foreningen af Udlændingeadvokater, der deltog med en repræsentant i arbejdsgruppen, er så uenige i den endelige rapport, at de ikke har ville tiltræde den. I stedet har de fået optrykt en særudtalelse i slutningen af rapporten, hvor en række af rapportens centrale anbefalinger bliver kritiseret.

Integrationsministeriet kan ikke oplyse, hvornår de endelige lovforslag kommer, men man regner med få loven vedtaget i Folketinget inden sommerferien.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Man kunne jo spørge, hvad de ellers skulle gøre...Selvfølgelig tager de ikke denne yderst problematiske dom med; hvis de gjorde, ville hele pointen med forslaget jo være modsagt.

Nu har Birthe Rønn ikke haft det nemt på det sidste, og i forhold til den strammer-regering, hun er en del af, kan det nok være svært at finde en grimasse, der kan passe i denne sag; så meget desto mere grund til at sige, at retssikkerheden er truet af både dette forslag, men endnu mere af den eksisterende lovgivning.
Det er således sandt, at det her vel kun kan være en forbedring af retssikkerheden (måske ligefrem indførslen af noget, der bare minder om retssikkerhed) for de her mennesker, men det er bare så langt fra nok.

Og når selv CEPOS påpeger problemer med de udarbejdede rapporter, så maler Dybbøl Mølle i sandhed af helved til... Måske vi skulle gøre op med PETs indflydelse i de her sager, og diskutere overvågning af overvågerne. Medierne (læs: denne avis) har på det sidste været så fuld af foruroligende nyheder om PET, at dette synes fuldstændig berettiget (historien om tortur-samarbejde/opfordring i Syrien bl.a.).

Men med en model Brian i justitsministeriet, har den slags jo desværre nok lange udsigter.

Man kan da ikke have "hemmelige retsmøder" i en retsstat. Hvor svært kan det være?

Karin Bennedsen

Det kan ikke være integrationsministerens uvidenhed om den nylige dom fra Menneskerettighedsdomstolen, der får hende eller den nedsatte arbejdsgruppe til at ignorere den. Om ikke andet, må man formode, at udlændingeadvokaterne har gjort opmærksom på, at den engelske model med hemmelige retssager er blevet underkendt.

I stedet kunne man godt få den mistanke, at man velvidende gennemfører en lov, som kan blive kendt ugyldig, men at der vil gå så lang tid, måske flere år, før Danmark bliver anklaget ved domstolen, at det er værd at tage 'chancen'.

Lidt i stil med, hvordan man mistolkede EU-retten om borgernes frie bevægelighed, selvom man selv havde underskrevet loven.

Går det, så går det, og så kan man altid lave det om, når man bliver tvunget til det.

@ Karin:

Bingo! Det er lige præcis strategien, hvis du spørger mig. Hornbech sagde jo også i forbindelse med "bandepakken", at udvisninger ville blive problematiske; gjorde man det alligevel? Jada.

Det er utroligt, at vi konstant skal være på kant med EU, fordi regeringen ikke kan få stramninger nok. Fat dog for h., at det ikke just er sådan, man værner om retssikkerheden! Og at det i øvrigt er til stor skade for Danmarks renomé.

I øvrigt vil jeg gerne henlede opmærksomheden på en udtalelse, Pia Kjærsgaard kom med i Debatten sidste uge om, at vi nu også må til at kigge på, om og hvordan dommerne rent faktisk bruger de nye regler i lovgivningen. Der røg tredelingen vist. (udsendelsen kan ses her: http://www.dr.dk/DR2/Debatten/programmer/2009/03/04113658.htm)

En mere effektiv måde til at undgå trusler imod
statens sikkerhed, er jo ganske enkelt at VKO begynder at føre en betydeligt mindre fjendeskabende politik.

@ Gram:

Hovhov! Nu tager du fat om problemets rod; den slags gør den nuværende regering (+ støtteparti) jo altså ikke...

@Peter Brix

Ja, men det kan vel ikke udelukkes, at VKO kan
vedblive med at slippe godt fra deres nuværende kurs?

Integrationsministeriet kan ikke oplyse, hvornår de endelige lovforslag kommer, men man regner med få loven vedtaget i Folketinget inden sommerferien.

Administrative udvisninger? Skal det forståes sådan at regeringen og folketinget endnu engang vil gøre landet til grin, ved ikke at overholde de demokratiske spilleregler,

Godt nok kan man begrundet stille spørgsmål om demokratiets begrænsning i danmark, for hvilket der gælder sammenblanding af de tre magter, og derfor er en version af demokratur, men noget andet er alligevel at gøre den anden halvdel af befolkningen til grin med en blokpolitik ingen fornuftige mennesker vil lægge navn til.

Udvisning kan være en udmærket idé i tilfælde af grov kriminalitet begået af udlændinge uden dansk statsborgerskab, også at fratage statsborgerskabet i tilfælde af ekstrem kriminalitet, men ikke at prøve sagen ved en domstol, er så klar en overtrædelse af menneskerettighederne, at det ikke kan undgåes atter at gøre landet til grin når loven indbringes for EF domstolen.

@ Kim Gram:

Hvis du med "vedblive" mener, at det går godt i øjeblikket, så er jeg ganske enkelt ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet...

@Peter Brix

Ordet. "Vedblive" er vel ikke ret værdiladet.

----------

Kosmopolitik

Også de højreorienterede blandt vore politikere
har langt flere kosmopolitiske rejser og erfaringer
bag sig, end jeg har.

Så at de nu fører en politik, der giver indtryk af:
At de VED, de kan vedblive med at slippe godt
fra den nuværende højredrejning - DET foruroliger mig.

Vor jordklode's 1000 milliarder døgnlange
naturhistoriske udviklingshistorie er vel i
virkeligheden velkendt på hele jordkloden;
omend det vort mediebillede ofte søger at bibringe
os indtrykket af - er: At stort set alverden tror på noget andet.

Tilsvarende med Marxismen og med megen anden videnskab -
også de er vel alment kendte og godtagne - udenfor DK.

Hele vort mediebillede synes temmelig projektionsfyldt
i sine beskrivelser af: Os og dem.

@Hans Hansen

Når man opnår dansk statsborgerskab sker det som bekendt ved lov.

Hvis vi lige skal udvise lidt historisk bevidsthed, kan jeg erindre at Wolf Biermann, blev frataget sit (Øst)-tyske statsborgerskab og blev udvist - er det sådan det danske samfund skal være?

Stasi-overvågningen er i fuld gang - PET er opgraderet med ny overvågningsbeføjelser, og er opgraderet med et betydeligt antal medarbejdere, nu skal vi have hemmelige domstole, også synes du at vi skal fratage personer deres statsborgerskab, i tilfælde af ekstrem kriminalitet -
altså det er uigennemtænkt, fordi hvem er det der skal vurdere om der er tale om ekstrem kriminalitet.
Var det ekstrem kriminalitet der førte til udvisning af Wolf Biermann.

Det er en glidebane den danske befolkning befinder sig på i øjeblikket, deres velkendte frihedsrettigheder bliver indskrænket i øjeblikket med foruroligende hast, og så er de guddødemig
optaget af X-factor og anden fuldstændig ligegyldig passiviserende underholdning - og regeringens politik glider lige så stille ind. Danskerne burde jo stå foran Christiansborg i hundredetusindvis og demonstrere.

Når politiet bliver tildelt ny beføjelser kan du være sikker på, at de bliver strakt så langt som man overhovedet kan - jeg synes at sagen mod Fighters and Lovers, er et godt eksempel på dette - det var vel aldrig intentionen med terrorlovgivningen, at den skulle bruges på den måde.

Når man piller ved retssikkerheden i et samfund, sker det altid ud fra "ideale" årsager - men man er nødt til at kigge frem og spørge, hvor ender det her -
og her kommer den historiske bevidsthed igen ind-
det ender i et diktatur.

Man vil løse et overgreb på retsstaten ved at begår endnu et overgreb. Who's next?

Niels Mosbak

Tak for din historiske genopfriskning vedr. Wolf Biermann, der blev frataget sit (Øst)-tyske statsborgerskab og blev udvist - er det sådan det danske samfund skal være?

...og for spørgsmålet ang. stasimetoder, og ikke mindst din bekymring for det danske demokrati.

Som allerede nævnt er det danske demokrati ikke så demokratisk enda, idet det mere præcist er et begrænset diktatur j.f. grundloven, bekræftet, dels i sammenblandingen af magtstrukturen, og dels i blokpolitikken, der er et af resultaterne af selvsamme struktur, og endelig i regeringsmedlemmers omtaler af igangværende retssager, og i påtænkte administrative udvisninger.

Jeg er enig i dine betragtninger og bekymring over udviklingen, og forstår også din indvending vedr. udvisninger. Når jeg alligevel går ind for disse, er det fordi at min forståelse for visse kriminelles reaktioner om fængselsstraffe, resulterer i erkendelse af denne type straf viser sig ikke at have nævneværdig præventiv, eller anden positiv effekt på de kriminelle indvandres resocialisering.

Men hvad virker så? Udfra disse kriminelles reaktioner, og set udfra danmarks fejlslagne indvandrepolitik, eftersom der er en betragtelig overvægt af især kriminelle fra den arabiske verden, at det mest fornuftige ser ud til helt at skille sig af med dem. Denne måske beklagelige metode, ser ud til at have en overvældende effekt på selvsamme kriminelle, der derfor kunne indgå i en kriminalpræventiv funktion. Ikke for yderlige at skade demokratiet, men netop at beskytte det ved at udvise disse antidemokratiske kræfter.

Efter min mening bør man gå endnu videre, ved også at forbyde antidemokratiske organisationer, men også for et opgør med denne danske model af demokrati, der bør undergå en reform der sikrer en reel gennemførsel af magtens tredeling, der effektivt forhindrer love som eksempelvis administrative udvisninger, og samtidig give demokratiet redskaber til at kunne forsvare sig selv mod antidemokrati, som eksempelvis religiøs/politiske antidemokrati af enhver art, begrænse blokpolitikkens skadevirkninger, men som nævnt også samtidig beskytte os mod gadebander og deres selvbestandede politimæssige virksomhed.

@Hans Hansen

Vi er stort set enige - meen - der er et par fejlslutninger alligevel, idet - det at man er kriminel, og fra den arabiske verden - det betyder jo ikke at man så også er anti-demokratisk - fordi vi ikke kan se ind i tankerne hos andre, og tak Gud for det - så sad hele befolkningen jo i spjældet.

Vi skal ikke til at forbyde os ud af antidemokratiske organisationer - det kan vi slet ikke - og ved et forbud, bliver disse samfund lukkede og går under jorden - så bliver det endnu sværere at holde øje med dem - du kan jo se hvor svært politiet har ved at trænge igennem i den nuværende bandekrig, fordi der er tale om "underjordiske" organisationer, selv om HA selvfølgelige har et reklamevindue ud mod verdenen.

Det er da sjovere, og kan anspore tænkende mennesker til at undervise deres børn omkring facismens grimme væsen, når vi har sådan en tykmavet, rødkindet gut som Johni Hansen og hans nazister i Greve - de er da nemme at holde øje med, og leverer stadig underholdning til befolkningen - han minder egentlig lidt om den tidligere nazi-fører Fritz Clausen - sådan i statur.

Niels Mosbak

Du ret absolut ret i at der ikke er mening i at påvise sammenfald mellem arabere, tyrkere, kurdere m.f. og antidemokrati. Det var nu heller ikke det der var meningen med indlægget, men en ide til at give retssystemet bedre mulighed for udvisning af kriminelle udlændinge som ikke kan resocialiseres, vel at mærke uden brug af de forhadte administrative udvisninger.

Her kommer så den danske lovgivning ind i billedet hvor lovgiverne ikke tager konsekvensen af at fængsel ikke har den ønskede præventive virkning, og hvor der kræves nytænkning, altså hvad kann så få disse elementer til at lytte. At der også er brug for en indsats overfor bander med etniske danskere er de fleste vist også enige i, men her må man se efter andre lande der allerede er lykkedes med en kriminalpræventiv indsats.

Når du siger at man ikke kan lovgive mod antidemokratiske organisationer, så er det en, efterhånden ældre model, af dansk retsfilosofi, der ikke nødvendigvis behøver være sand, eftersom eksempelvis tyskland allerede er inde på sådanne tanker. Sikkert fordi de kunne tænkes at have en mere jordnær opfattelse fra fx nazisttiden.

Imidlertid medfører det for danskerne at nazisterne har et fristed her i landet, fordi vi ikke er gode til at slippe vores vanetænkning, hvilket efter min mening er skamfuldt. De får deres tryksager fabrikeret her i landet, fordi det er forbudt i tyskland, med flere ulemper, der derudover også modarbejder den tyske lov.

Endelig mener jeg, at du kunne tænkes at glemme den højredrejning der kan ske, og til en vis grad allerede er sket, der kommer ud af at lade eksempelvis udemokratiske religiøse bevægelser være lovlige, med mulighed for at udbrede deres synspunkter, og dårlige muligheder for retsligt at kunne beskytte demokratiet mod disse, alene på grund af deres tilstedeværelse. Hvis udvisning er mulig, eller anden præventiv/resocialisering, forudsat velbegrundede omstændigheder, er tilstede kan det virke til fordel for demokratiet og ikke imod.

Som demokratiet fungerer nu, er det allerede muligt, rent teoretisk at fratage visse syge umyndiggjorte stemmeretten, og faktisk også arbejdsløse. Jeg indrømmer gerne at det kun er en retslig- og lovgivnings teknisk teoretisk mulighed, idet der ikke er megen grund til at mene det skulle ske, men ikke desto mindre ville et blokpolitisk flertal i folketinget kunne vedtage sådanne foranstaltninger allerede ud fra gældende lov. Administrative udvisninger, i hele sit udemokratiske væsen, er et udemærket eksempel på faren.

Man skal heller ikke glemme at det idag er muligt, rent teoretisk, at et antidemokratisk religiøst politisk parti, et facistisk, og såmænd også er kommunistisk diktatorisk ville være tilladte, såfremt et flertal gik ind for dette, selvom EU idag kunne tænkes at blokere for sådanne. Jeg indrømmer som sagt gerne at dette kun er teori, men ikke destomindre eksempler på gamle problemer der aldrig blev løst og gennemtænkt.

Jeg ved ikke med dig, men jeg morer mig ikke så meget over Johni Hansen, Islamister, m.f. og føler nok at de vil være nemmere at holde øje med i nordgrønland. Deroppe ville de også kunne lære hinanden bedre at kende ;-)

Birthe Rønn Hornbech har allerede med al tydelighed vist at hun ikke egner sig som minister, og Fogh helt er trådt ved siden af ved at udnævne hende. Han har nok travlt med andre ting til at kunne overskue situationen. General sekretær, bankpakker, men måske er det endelig ved at gå op for ham hvad ideologien om minimalstaten medfører, skønt det virker usandsynligt at han skulle være så intelligent.

De er nu, sammen med Dansk Folkeparti, ved at save den gren over de selv sidder på, med at fortsætte med ideen om administrative udvisninger. Både menneskerettighedsdomstolen og EF domstolen er oplagte instanser til endnu engang at fremstille regeringens udemokratiske lovgivning ved at underkende samme.

Det er så nemt at forudse, at det i sig selv beviser Birthe Rønn Hornbech's og Dansk Folkeparti's inkompetance ;-)