Interview
Læsetid: 3 min.

'Vi er på vej mod amerikanske tilstande'

Regeringen skal helt afskaffe de private sundhedsforsikringer, hvis den vil undgå en alt for stor ulighed i sundhedsvæsnet. Sådan lyder opfordringen fra Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, der administrerer de offentlige sygehuse
Indland
3. marts 2009
Bent Hansen så helst, at sundhedsforsikringerne helt blev afskaffet.

Bent Hansen så helst, at sundhedsforsikringerne helt blev afskaffet.

Jens Nørgaard Larsen

Regionernes formand, socialdemokraten Bent Hansen, er alvorligt bekymret for, at den sundhedspolitik, som regeringen har ført de seneste syv år, skaber et A- og et B-hold.

På A-holdet finder man folk med private sundhedsforsikringer med let adgang til behandling på private klinikker - og med mulighed for at komme forrest i køen til offentlige hospitaler. På B-holdet de arbejdsløse, børnene og pensionisterne.

"Regeringen er godt på vej til at gøre sundhed til et marked, hvor man bare køber en ydelse. Det skaber overbehandling af patienter, der ikke fejler det mindste. Samtidig med at andre ikke får den behandling, de har brug for," siger Bent Hansen.

Det frygter han, vil true den lige adgang til sundhedsvæsnet, som han mener er helt afgørende.

"Hvis den fri adgang forsvinder, så mister vi en helt fundamental søjle i vores velfærdssamfund," siger han.

Bent Hansen er også nervøs for, at vi nærmer os amerikanske tilstande, hvor en del af befolkningen har meget ringe adgang til behandling i sundhedsvæsnet, og hvor en stor del af de offentlige sundhedsudgifter bliver slugt af privathospitaler og forsikringsselskaber.

"Hvis denne udvikling fortsætter de næste fire-fem år, er vi godt på vej til amerikanske tilstande," siger han.

Vi betaler alle

For Bent Hansen er de private, arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer en af de afgørende årsager til den øgede ulighed i sundhedsvæsnet.

"Se på dem, som bliver afskediget i øjeblikket. Det er især folk med en kort uddannelse, som fra den ene dag til den anden mister deres sundhedsforsikring," siger han.

Helst så Bent Hansen forsikringerne afskaffet. Men hvis det ikke er muligt, så i det mindste at få afskaffet muligheden for at trække dem fra i skat.

"Vi betaler alle til sundhedsforsikringerne over skattebilletten. Det er altså mærkeligt, at dem uden forsikring er med til at betale, så de andre kan komme forrest i køen."

P.t. er der dog ikke den store udsigt til, at fradragsretten forsvinder. I hvert fald undlod regeringen og Dansk Folkeparti at følge Skattekommissionens forslag om at fjerne fradraget i den skattereform, de netop har vedtaget.

- Men udnytter forsikrings-selskaberne ikke blot den ledige kapacitet i det offentlige sundhedsvæsen ved at hyre lægerne i deres fritid?

"Det argument holder ikke en meter. Vi mangler læger og sygeplejersker, men kan ikke konkurrere med de private lønninger."

Ikke for de blå øjnes skyld

I det danske sundhedsvæsen er man i høj grad ansvarlig for sin egen behandling: Man skal selv få øje på symptomerne, rykke for at komme til læge og sørge for at stille de kritiske spørgsmål. Ifølge Bent Hansen er det klart lettest at begå sig for de højtuddannede.

"De ressourcestærke taler samme kode som vores personale. De er bedst til at tale deres sag."

At lavtuddannede har svært ved at begå sig i sundhedsvæsnet, forsøger de private sundhedsforsikringer at afhjælpe. For eksempel tilbyder forsikringsselskaber som Falck Healthcare deres kunder at fungere som 'advokat' i forhold til behandlingen i det offentlige sundhedsvæsen. Men det er ikke en praksis, som Bent Hansen bifalder.

"Det er spild af ressourcer. For de hjælper dig jo ikke for dine blå øjnes skyld. Og det er vores ansvar, at alle bliver hjulpet gennem systemet."

Information har tidligere dokumenteret, hvordan ventetiden til speciallæger ofte løber op i flere måneder for folk uden sundhedsforsikring, mens den højst er på 10 dage for forsikringspatienterne.

Men Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) lægger en stor del af ansvaret hos regionerne, der vægrer sig ved at fjerne loftet over, hvor meget speciallægerne må omsætte for i offentligt regi - den såkaldte knækgrænse.

Bent Hansen nedtoner knækgrænsernes betydning, men erkender, at "vores budgetter er ikke uendelige. Vi skal alle steder vurdere, hvor vi får mest for pengene".

Regionerne er underlagt stram styring fra Sundhedsministeriet: De kan for eksempel ikke selv opkræve skatter, hvilket Bent Hansen beklager.

"Vi burde kunne få vores egne indtægter. Så kunne vi i højere grad imødekomme de behov, der er."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Thomas Ole Brask Jørgensen

Afskaf regionerne. De er kun til besvær, nøjagtigt som amterne var det.

'Vi er på vej mod amerikanske tilstande'

---

Ja - men det er vel også netop hensigten.

John Fredsted

Hjertelig tak til Bent Hansen.

Jeg frygter fand'me efterhånden at blive gammel i dette sørgelige lille land, hvor solidariteten er ved at falde helt fra hinanden.

Men da det nu ikke kan være anderledes, kunne man så ikke i det mindste bevillige mig retten til en omgang pentobarbital, som man afliver dyr med, så jeg i det mindste kan opnå kontrol over, hvornår og hvordan jeg kommer herfra?

@John Fredsted

Frist nu ikke vore politikere over evne -
har hørt rygter om at de sysler med tanken om at lancere en pensions-pille.

Asger Nielsen

Lighed i sundhedsvæsnet nu - alle skal have det lige dårligt.

Søren Kristensen

Vi vil ha´ Danmark tilbage! Ikke Flyttefirmaet Danmark, heller ikke Sygeforsikringen Danmark, men Danmark Danmark.

Torben Mark Pedersen

Ulighed eller ej. Alle med private sundhedsforsikringer betaler over skatten til de offentlige sygehuse samtidig med at de selv betaler for en privat behandling. Hvorfor hindre at nogen klarer sig selv uden at ligge de offentlige kasser til last? Skal det virkelig være et mål, at vi alle skal gøres afhængige af den offentlige sektor? At ingen må være selvforsørgende og klare sig selv?

Martin Kaarup

Jeg er enig i Bent Hansens synpunkt om opdeling af danskerne i et A- og B-folk.

Opdelingen er allerede gennemført på mange andre områder i det danske samfund - den nuværende regering har systematisk udstødt vores svageste og de fremmede. De har sågar markant øget skelet mellem kunders rettigheder overfor virksomheder og virksomheders rettigheder overfor kunder med det formål at fratage borgerne deres rettigheder.
Sidstnævnte kan synes noget banal i sammenligning med de førstnævnte, men konsekvenserne er også benhårde her.
F.eks. må bankerne opkræve gebyr på dine pensionsudbetalinger som du har indsat længe før denne særret blevet indført.
Virksomheder opkræver høje renter og urimelige begyrer uden at redegøre for deres eksistensberetigelse. De kan f.kes. opkræve begyr for udeblivelse fra aftale, mens dereskunder ikke har samme mulighed.
Ågerrente-begrebet anvendes ikke længere, skønt det stadig eksisterer i loven, og finansiereringselskaberne rentesætter deres lån langt over den af tidligere domstolspraksis' smertegrænse.
Klagemuligheder er begrænset til vejledende råd fra Forbrugernævnet til den indklagede virksomhed og kan i værste fald medføre at virksomhedens navn kommer på deres hjemmeside i op til et år, mens forbrugere havner i sorte-registre resten af deres liv.

Jeg vil ikke gå i detaljer med alle kendsgerningerne, som der allerede er blevet skrevet om i de danske aviser og tidsskrifter.

Det er en også en kendsgerning at inspirationen til statsminister Anders Fogh Rasmussens politik hovedsagligt er hentet fra de forenede stater i Amerika.
Vi kender også resultatet af en sådan politik, nemlig at borgere stykvist får frataget deres rettigheder og at de få rige bliver endnu mere rige på førnævntes bekostning. Ved hver fratagelse af borgernes rettigheder opstår et nyt frimarked som kan udnyttes for investorerne.

Samtidig, og ganske ukendt for de fleste danskere, så er den stigende privatisering slet og ret en forringelse af vores demokrati. Hver gang kommunerne, regeringen mv. skaber et nyt frimarked, så fjerner de vores mulighed for at påvirke området via vores stemmeret. Vi er i stedet hensat til at påvirke rammeaftaler o.lign. på området.

Vi kan i dag være dybt taknemmelig på vores forgængeres vegne, de som bl.a. har kæmpet for den tabubelagte danske solidariet, at Danmark ikke ligner de forenene stater i Amerika mere end det gør - et land som i årevis har været i forfald og som i dag er i frit fald mod afgrunden.
Bill Mahers fra det amerikanske talkshow Real Time nævnte den 20. februar at Danmark og de socialistiske reformer fra 70'erne i Sverige var årsagen til at de amerkanske indbyggere burde flytte til Danmark og ikke omvendt. Pointen belyser, hvor langt Danmarks rygte om sameksistens, frisind og solidaritet endnu har ude i omverdenen.

Det vil være brandærgerligt at sætte flere af vores højtbeskattede værdier ud på den Blå Avis og det er som John Fredsted i sit indlæg pr. 3. marts, 2009 nævner, alene solidaritet som kan tilvejebringe vores værdier.

Afslutningsvis vil jeg nævnte at vi alle er stemmeberettiget og dermed ligger Danmarks fremtid i vores hænder.

Martin Kaarup

Nu fik jeg beklageligvis ikke behandlet hr. Torben Mark Pedersen indlæg pr. 3. marts, 2009, idet jeg indsendte mit forrige indlæg uden at opdatere siden.

Torben Mark Pedersens argument kan gives for politiet - Hvorfor ikke tillade private politiværn og så belaster de personer der har private politiforsikringer ikke det offentlige politi.
Torben Mark Pedersens argument kan gives for private vejvæsener - så kan de personer der har private traffikforsikringer bevæge sig på tilhørene forsikret vejnet, mens personer uden kun må benytte de offentlige tilbageværende veje.

Argumentet kan gives for alle vores institutioner i Danmark og har derfor ingen nytteværdi.

Derudover betyder det ikke, at personer med private sundhedsforsikringer ikke belaster det offentlige sygehusvæsen. De to ting hænger ikke sammen.
Personer med private sygeforsikringer kan stadigvæk belaste det offentlige sygehusvæsen idet de jo belater skat - samtidig med at de modtager privat behandling andetssteds.

Sagens kerne er den, at når befolkningen ikke belaster det offentlige sygehusvæsen så kan - med nogen rette - politikerne argumentere for og overbevise danskerne om at nedbringe udgifterne til sygehusvæsenent endnu mere.
Jeg antager, at hovedartiklen argumentere for, at denne gradvise nedbringelse af sygehussektoren kan ende med et sygehusvæsen som det amerikanske.

Slutteligt så kan alle de personer med private sundhedsforsikringer stadig benytte det offentlige sygehusvæsen, nu væsentligt forringet.

Ove Møller Thomsen

Jeg vil gerne rose hele artikelserien om udviklingen i det danske sundhedssystem. Herunder især hvilken fatal virkning den lille "uskyldige" åbning med privat hospitaler er ved at få.
En øjenåbner for mig, god journalistik.

Livet er fuld af dilemmaer! Skal jeg blive på arbejdsmarkedet og beholde min sundhedsforsikring, så jeg kan undgå det offentlige sundhedsvæset - eller skal jeg gå på tidlig pension for at undgå at betale "udligningsskat". Det er et valg mellem pest og kolera!

Søren Kristensen

Er det virkelig sandt at en akut indlagt, med en mulig hjerneblødning eller blodprop, og som ikke er VIP, kommer til at vente 2½ - 3 døgn på en scanning på regionssygehusene?

Allan Kofoed-Enevoldsen

Nej, ventetiden på scanning ved blodprop/blødning i hjernen er ikke noget godt eksempel på forskelsbehandling. Ventetiden registreres løbende på landsplan, og ifølge den seneste årsopgørelse (2007) får 92% af alle indlagte patienter en scanning indenfor to døgn! (se http://www.sundhed.dk/Images/alle/kvalitet/nip/NIP_apop_sundhedsfaglig20...)

John Fredsted

@Martin Kaarup: "Afslutningsvis vil jeg nævnte at vi alle er stemmeberettiget og dermed ligger Danmarks fremtid i vores hænder."

Helt korrekt, og det er det, der bekymrer mig. For jeg er efterhånden af den opfattelse, at vi kommer til at stemme os lige ned i afgrunden, både hvad den offentlige velfærd angår og hvad klimatruslen og den tilstundende ressourcemangel angår.

For er der først blevet et flertal af mennesker på A-holdet, ja så er løbet vel kørt rent demokratisk, hvis altså ikke en anselig brøkdel af disse mennesker trods deres økonomiske medgang bevarer solidariteten med dem, der ikke har oplevet en sådan.

Men, som allerede nævnt, så tror jeg egentlig ikke på det. Der er noget udpræget sørgeligt over mennesket. Historien er fuld af disse gentagelser, hvor eliten rager stadig mere til sig, lige indtil det punkt, hvor 'pøbelen' når til smertegrænsen og er tvunget til at gribe til fysisk vold. Mon vi skal have endnu en gentagelse?

@John Fredsted

Fjernes de to nederste meter fra en pyramide, holder den sig jo ikke svævnede to meter over jordoverfladen - men daler to meter ned. osv.

De fleste i A-holdet lige over bunden, ved vel godt at hvis dem nedenunder mules eller elimeners - bliver det da deres egen tur næste gang.

Kim Gram:

"De fleste i A-holdet lige over bunden, ved vel godt at hvis dem nedenunder mules eller elimeners - bliver det da deres egen tur næste gang."

Enig. De få der er for svage til at forstå denne indlysnede sandhed, stemmer på Dansk Folkeparti, fordi de tror at de vil blive mere til dem selv "hvis dem nedenunder mules eller elimeners", og her tager de naturligvis grundigt fejl!

John Fredsted

@Kim Gram: "De fleste i A-holdet lige over bunden, ved vel godt at hvis dem nedenunder mules eller elimeners - bliver det da deres egen tur næste gang."

Jah, måske, det kan man da håbe. Ellers også har de så travlt med at kravle opad i abehierarkiet, at de ikke har øje for noget sådant.

Martin Kaarup

@John Fredsted. "Mon vi skal have endnu en gentagelse?". Svaret er ja.

Kampen mellem bunden og toppen af pyramiden - hvis jeg må forlænge pyramide-sammenligningen - har altid foregået gennem stridigheder og vil nok altid bevare denne form. Begge sider ynder at bryde loven for at gøre indhug på modparten.

I den vestlige verden har bunden af pyramiden et grundlæggende handicap, idet socialismen altid redder kapitalismen når den går bankerot, mens kapitalismen ikke redder socialismen - tværtom!.

For øjeblikket befinder den vestlige verden sig i en socialistisk recæssion, hvor der tages af de tilkæmpede rettighederne, men bunden af pyramiden har alligevel opnået betydelige fremskridt, navnligt retten til at danne fagforeninger.
Og denne forsamlingsret udligner handicappet og størrelsen af udligningen afhænger hovedsagligt af tilslutning.

Den folkelig opinion er også styrket - f.eks tog det flere år før de første protester mod Vietnam-krigen begyndte, mens den seneste Irak-krig havde protestmarcher allerede inden krigens begyndelse.

Det er gode fremskridt, og hvis den folkelige opinion fortsætter, kan den meget vel vise sig, at være et nyt og magtfuldt talerør for bunden af pyramiden.
Det gælder også for verdensomspændte folkelige opinioner som i dag kan få virksomheder i fremmede lande til at ændre deres salgsbetingelser (jf. Facebook som ændrer deres brugsvilkår på baggrund af stor folkelig opstand).

Måske vil en verdensomspændt folkelig opinion kunne bryde mønstret om ulovlige stridigheder.

@John Fredsted

"Der er noget udpræget sørgeligt over mennesket. Historien er fuld af disse gentagelser, hvor eliten rager stadig mere til sig, lige indtil det punkt, hvor 'pøbelen' når til smertegrænsen og er tvunget til at gribe til fysisk vold. Mon vi skal have endnu en gentagelse?"

--------

Eller sidder eliten i dag inde med en ny og hemmelig insiderviden - der giver dem god grund til at formode at de denne gang slipper godt fra det?

Ellers ville eliten vel forsøge at bryde det gentagelsesmønster.

John Fredsted

@Martin Kaarup: "Måske vil en verdensomspændt folkelig opinion kunne bryde mønstret om ulovlige stridigheder."

Jeg håber, naturligvis, at du har ret heri. Det kunne være overordentligt opløftende, hvis vi som art kunne komme ud af disse cirkulære, historiske gentagelser.

Det har vi så bestemt brug for, hvis vi for alvor på fornuftig vis skal formå at tilgå de globale udfordringer - klima og ressourcemangel - som vi umiddelbart står overfor.

John Fredsted

@Kim Gram: "Ellers ville eliten vel forsøge at bryde det gentagelsesmønster."

Nej, det tror jeg så bestemt ikke. En sådan form for begavet fornuft fordamper, når der går grådighedens råd og svamp i frontallapperne.

@John Fredsted

Tja.:
I vor egen andedam undres jeg nu over VKO's politik - den undren går på: Det må ha' en helt ny og hemmelig indsigt i verdens indretning - siden de satser på - i længen at kunne slippe godt fra deres gøren og laden.

John Fredsted

@Kim Gram: Indsigt, næh, det behøves ikke, arrogance er fuldt ud tilstrækkelig.

Amerikaniseringen af det danske samfund foregår tilsyneladende også systematisk på andre områder:
1. Man lukker pusherstreet
2. Helt forudsigeligt - og forudsagt af mange - blomstrer hassalget nu i det skjulte, hvilket gør politiets arbejde sværere.
3. I løbet af et få år er pengene blevet så store, at vi har bander og bandekrige efter amerikansk mønster.
- Amerikanisering af det kriminelle miljø har taget fart..
4. Medierne fyldes af daglige historier om våben og hvem der skyder hvem.
- Amerikaniseringen af medierne har taget fart.
5. Politikerne svarer igen med strengere straffe og mere politi..
- hvilket vi kender fra..... Amerika.

"With more than 2.3 million people behind bars, the United States leads the world in both the number and percentage of residents it incarcerates, leaving far-more-populous China a distant second, according to a study by the nonpartisan Pew Center on the States." (Washington Post feb. 2008)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/28/AR200802...

Bent Hansen har tydeligvis aldrig været i USA. Det ser heller ikke ud til mange af Jer har. Sjovt som mange lige pludselig er eksperter i det amerikanske sundhedsvæsen.

Idé: gør de danske sygehuse og hospitaler selvejende, privatisér, kald det hvad I vil. Danmarks sundhedsvæsen er planøkonomi uden sidestykke med tilhørende ineffektivitet, bureaukrati og ringe patientrettigheder. Det er den sidste socialistiske bastion og det er den sektor, der kører værst. Tænk over det.

Martin Kaarup

@Adam van de Kamp.

Jeg kan ikke udtale mig om Bent Hansens rejsevaner, men ifølge din logik må ingen skrive om et land de ikke har besøgt.
Det bør være tydeligt hvorfor det argument ikke fungerer.

Det er ikke muligt at udlede hvilke parametre du anvender til din kritik, men jeg vil tro der er flere kandidater til Danmarks værste sektor, heriblandt politiet med deres 340 mio kr. underskud.

Skal politiets planøkonomi privatiseres så danskerne får et mere effektivitet politi med mindre bureaukrati og frem for alt bedre patientrettigheder?!
Du anvender den samme retorik som Hr. Torben Mark Pedersen i sit indlæg af 3. marts, 2009.

Samtidig skriver du, at planøkonomi medfører ineffektivitet, bureaukrati og ringe patientrettigheder.
Der er, så vidt jeg ved, ingen undersøgelser som påviser den sammenhæng, men jeg er villig til at acceptere en ændring i problemformuleringen, så det i stedet er ringe økonomer som skaber ineffektivitet m.v.
Den er nemmere at påvise.

Der er heller ingen grund til at tro at de frie markedskræfter giver bedre patientrettigheder - hverken i sygehusvæsenenet eller hos ordensmagten.

Hvad angår min viden om patientrettigheder i USA så eksisterer der ganske få føderalt niveau som hovedsagligt beskæftiger sig med konstitionelle rettigheder.
Sygehuse, patientforeninger, medicinske sammenslutninger har deres egne sæt patientrettigheder som du kan få del af, hvis du kan betale eller er dækket af en arbejdsforsikring e.lign

Ingen af patientrettighederne løser effektivt problemet med ventetider, men det er også her muligt at opnå hurtigere behandling, hvis du kan betale eller er dækket af en sundhedsforsikring.

Martin Kaarup

@Adam van de Kamp.

Det er sjældent at få en hjælpende hånd af Ritzau. I dagens telegram fra USA står at, præsident Barach Obama mener "at det er nødvendigt at reformere det ineffektive og kostbare sundhedssystem".

Selvom det vil være påtalende vil det heller ikke være korrekt at påstå, at markedsøkonomi derfor medfører ineffektivitet.

Adressen nedefor linker til telegrammet:
(http://www.information.dk/telegram/184476)

Hvor ville det være klædeligt med nuanceret jounalistik istedet for denne propaganda mod det private initiativ. Det er for ensidigt at dække ét billede, som lødige journalister undrer det mig, at Information vil lægge navn til populistisk journalistik fremfor at afdække hele området.

Intet monopol har nogensinde fungeret optimalt; de fleste glæder sig over, at KTAS' monopol blev brudt og lige så med Danmarks Radio m.fl., den frie konkurrence flytter os fra sovepuden og bør derfor hilses velkommen.

@ Kaarup

Selvfølgelig må man udtale sig om lande man ikke har besøgt, men der forskellige skalaer i en sådan diskussion. Et lands sundhedsvæsen, og specielt det komplicerede amerikanske, er svær at tage uf af kontekst uden en slags forkundskaber. Derudover fremmer overdrivelse vist nok forståelsen har jeg ladet mig fortælle...

Jeg er, som 1/2 amerikaner, bare træt af at høre på den evige danske floskel om, at amerikanske tilstande er en art ragnarok. Det virker som om man har taget Michael Moore's film SICKO for gode varer og danner sine meninger derudfra - Moore er mange ting, men objektiv og alsidig er ikke en af dem.

Lad os slå fast at der eksisterer noget der hedder 'naturlige monopoler'. Ordensmagten er efter min bedste overbevisning deriblandt. Et andet eksempel kunne være vandforsyning. Din argumentation falder til jorden. Sundhedsvæsnet er altså ikke et naturligt monopol.

Ingen tvivl om at det amerikanske sundhedsvæsen er dyrt og grundet blandingen af statslige, føderale og private forsikringer ineffektivt. Men de ventetider vi kender til her i Danmark eksisterer ikke. Og tanken om, at man flytter dødeligt syge patienter rundt på op til 5 forskellige hospitaler (det har vi efterhånden flere eksempler på i Danmark) er 'syg' efter amerikanske tilstande.

Så ja, danskerne har ringe patientrettigheder, uværdige ventelister (det er sgu terror at lade syge mennesker vente på behandling) og øjensynlig en ineffektiv regional hospitalledelse. Noget må gøres og det er hér jeg mener man burde sætte hospitaler og sygehuse fri uden politisk indblanding. Politikerne skal ikke drive hospitaler, men koncentrere sig om at sikre landets borgere. Efter min mening kunne man godt forbyde private sygeforsikringer, det er ikke det det handler om, men de er nødvendige som tingene er pt.

Martin Kaarup

@Adam van de Kamp

Jeg mener det er forkert at tro, at magtstrukturer som politiet er naturlige monopoler, mens humanistiske strukturer som sundhedsvæsenet ikke er det.
Argumentationen er sund og det synes jeg debatten mellem Noam Chomsky og Michel Foucaults fra 1971 om magtstrukturer viser med al tydelighed.
Heri redegør Noam Chomsky for, hvorfor magtstrukturen ikke er naturlige og jeg deler hans synspunkt.
Tv-debatten ligger tilgængelig på Internettet til selvsyn, hvis du er interesseret.

Fint indlæg iøvrigt. Jeg forstår dit synsunkt.

-o0o-

@Karin Kiær

Deltag gerne med dine egne saglige synspunkter så vi får en bredere debat.

Jeg vil nu mene, at det du skriver er lidt for kategorisk og det var netop årsagen til min kritik af Adam van de Kamps første indlæg.

Det modsatte argument i dit indlæg holder jo også; Fungerer det som IKKE er et monopol optimalt?
F.eks. Er kapitalismen et monopol? Fungerer den optimalt?

Derudover er det vel ligeså populistisk at mene, at den frie konkurrence flytter os fra sovepuden.

Jeg mener dog ikke det du skriver dermed er propaganda (i den forstand jeg tror du anvender det).

Jeg synes - ligesom dig - at det private initiativ er vigtigt, men jeg skelner mellem de private initiativer som udspringer fra virksomheder og de som udspringer fra enkelt personer (og ikke-kommercielle grupper m.v.)
Førstnævnte tjener ene og alene investorernes interesser og virksomhederne er dygtige til at fremstå som almennyttige, v.hj.a. reklamefolk, imagekonsulenter, lobbyister, spin-doktorer.

Sagen om Tele Danmark, det tidligere KTAS, handler netop om et bedrageri. Den danske befolkning forvesklede et dansk varemærke med redelighed, integritet og loyalitet mod danskerne, mens det der i virkeligheden skete var, at Tele Danmark opnåede en massiv skattebonus og pengene blev efterfølgende kanaliseret ud af landet.
De fleste mente dengang at Tele Danmarks agerende tangerede skattebedrageri og uredelig adfærd. Men hvad de fleste mener og tror har ikke noget med sagen at gøre, f.eks. er der netop udkommet en ny undersøgelse fra Hovedorganisationen LO som viser, at de fleste mænd tror kvinder har ligeløn!

Og uredelig adfærd gælder ikke for danskernes interesser - det gælder alene for investorernes interesser.

Hvis lovgivningen kan ændres så virksomheder skal varetage offentlighedens interesser (i en eller anden form) og det kan gøres ligeså strafbart at unddrage sig denne forpligtelse som hvis en ledelse ikke forvalter investorernes penge optimalt, så kan det måske virke. Jeg tror dog ikke det kommer til at ske.

Sidstnævnte type af initiativ er en anden sag. Jeg støtter fuldt ud initiativrige personer m.v. som skaber en tilværelse for dem selv og almenheden generelt under et sæt gavnlige rammer for danskerne og miljøet.