Baggrund
Læsetid: 9 min.

Må politikere være ligeglade med dyrs lidelser?

Hensyn til dyr og dyrevelfærd er blevet en genvej til mange vælgere for de fleste af Folketingets partier. Information satte sig for at undersøge, om den nyerklærede vilje til dyrevelfærd også rækker til de rødspætter, som hvert år lider under kvælning, for at forbrugere kan få frisk fisk ...
Hensyn til dyr og dyrevelfærd er blevet en genvej til mange vælgere for de fleste af Folketingets partier. Information satte sig for at undersøge, om den nyerklærede vilje til dyrevelfærd også rækker til de rødspætter, som hvert år lider under kvælning, for at forbrugere kan få frisk fisk ...
Indland
8. april 2009

Omsorg og velfærd for dyr gennemtrænger det danske folkedyb, ikke mindst når det gælder nuttede hundehvalpe eller skrigende grise. Det har partierne registreret, og alle Folketingets partier har i dag en dyrevelfærdsordfører. Men hvor langt rækker politikernes vilje til at lindre unødige lidelser hos dyr, f.eks. en fladfisk som rødspætten, når den ligger og klaprer med gællelågene?

Første stop er hos sagkundskaben: Professor i bioetik Peter Sandøe fra Københavns Universitet er også formand for Dyreetisk Råd, og han er ikke i tvivl om, at fisk kan føle smerte.

"Der er ingen grund til at tvivle på, at fisk kan føle smerte, akkurat som grise kan," som han siger til Information.

"Det eneste rigtige er at aflive f.eks. rødspætter straks, når de er fanget," lyder hans opfordring.

Næste stop er et opslag i det hæderkronede Salmonsen-leksikon. Her er, hvad det skriver:

"Næsten al død Handelsfisk er kvalt; naar Fisken kommer af Vandet, klumper Gællebladene sig sammen og er ikke i Stand til at optage tilstrækkelig Ilt fra Luften gennem den formindskede Overflade."

Årligt lander danske fiskere omkring 17 millioner kg rødspætter. Ifølge vicefiskeriinspektør Allan Larsen fra Fiskeriinspektorat Vest i Frederikshavn bliver omkring to procent - svarende til 340.000 kg - landet levende. Men i dag sker det kun i nogle få havne i Danmark, tilføjer Allan Larsen.

'I live i lang tid'

Derefter går rødspætterne i hyttefade, indtil de bliver købt. Derefter kommer en del af dem i kasser med is, og så kan de med Allan Larsens ord "holde sig i live i lang tid."

Ifølge sektionsleder Marie Storr Poulsen har DTU Aqua ingen forskning af, hvor længe rødspætter kan holde sig i live efter at være trukket op af vandet. Men så længe gællelågene bevæger sig, klaprer, så er fisken i live. Derimod kan nerverne hos en fisk godt få den til at spjætte, selv om den er død, forklarer hun.

Fiskeforretningerne har normalt ikke længere levende fisk i vinduet som i gamle dage. Men flere fiskeforretninger køber fisken levende af opkøberen og flår og renser selv fisken. Hvor mange timer rødspætterne så har klapret med gællelågene, inden de bliver kvalt eller aflivet, findes der ingen eksakte opgørelser af i Danmark.

Så ringer vi til dyrevelfærdsordførere i Folketinget.

Marlene Harpsøe, DF

- Hvorfor er dyrevelfærd vigtigt for DF?

"Som menneske skal man behandle dyr ordentligt. Det er levende væsener, og det skal man have respekt for. DF har formået at sætte dyrevelfærd på dagsordenen. Vi var det første parti, der udnævnte en dyrevelfærdsordfører, så det er en meget vigtig sag for DF. Der er mange, der har med dyr at gøre i deres hverdag, om det nu er kæledyr eller i landbruget, og for dem er dyrevelfærd vigtigt. Så det er et menneskesyn, at man skal behandle dyr ordentligt."

- Gælder det alle dyr?

"Alle dyr skal behandles ordentligt, selvfølgelig skal vi sørge for det."

- Er det ikke mest de nuttede dyr?

"Det er også de nuttede dyr, men det er lige så vigtigt at sikre ordentlig behandling af f.eks. slagtedyr og landbrugsdyr."

- Gælder det også fisk?

"Fisk skal også behandles ordentligt."

- Hvad så med fladfisk. Nogle af dem lever længe efter, de er fanget?

"Lige den problemstilling er jeg ikke så meget inde i. Det vil jeg gerne vende med vores fiskeriordfører..."

- Jamen, det har ikke noget med kvoter at gøre?

"Nej, men jeg vil lige konferere med vores fiskeriordfører."

- Vender du så tilbage?

"Ja."

Harpsøe, næste dag

"Der er ingen forskning på området. Det gør situationen svær, så jeg vil gerne se, om der er forskning af, om fisk kan føle smerte. Indtil man har tilvejebragt en sådan forskning, så har vi tillid til, at fiskerierhvervet godt selv kan håndtere at behandle fiskene ordentligt. Det fungerer fint."

- Professor Peter Sandøe mener, at rødspætter straks skal aflives?

"Vi er nødt til at have konkret viden, om det er lidelsesfuldt for dyret eller ej. Jeg vil gerne have dokumentation for den påstand først."

- Hvis nu rødspætter kan føle smerte, vil det så gøre en forskel for dig?

"Det er et hypotetisk spørgsmål. Jeg vil gerne se på det, når forskningen er tilvejebragt. Indtil da har vi tillid til, at fiskerierhvervet behandler fiskene ordentligt."

Per Clausen, EL

"Dyrevelfærd er vigtig, fordi dyr er vigtige. Det vigtige for os er, hvordan vi behandler de dyr, der indgår i produktionen af fødevarer. Det er den dyrevelfærd, som vi synes er vigtig. Der er etiske grunde til, at fødevareproduktion skal foregå på en måde, der ikke giver dyr unødige lidelser."

- Hvor går grænsen for unødige lidelser?

"Hvis man er i stand til at producere fødevarer - og det er man - på en måde, der sikrer ordentlig dyrevelfærd og tager hensyn til de behov, dyrene har, så skal man det. Det kan godt lade sig gøre."

-Gælder dyrevelfærd kun for dyr i fødevareproduktion og de søde dyr?

"Nej, der kan ikke gælde særlige regler for dyr, der er søde, og andre regler for dyr, der ikke er søde."

- Er dyrevelfærd vigtigt for Enhedslistens vælgere?

"For nogle ja... det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, at interessen for dyrevelfærd fordeler sig bredt over det politiske spektrum. Dyrevelfærd er et af de områder, hvor vi når konkrete resultater. Mange af EL's vælgere ville sikkert sige, at det var bedre, hvis vi i stedet for påvirkede menneskers velfærd."

- Gælder det også fisk?

"I forhold til fisk skal der også foregå en vurdering af den måde, man fanger dem på, om de giver unødvendige lidelser. Folk er utroligt optaget af hvaler, men ikke nær så optaget af fisk. Men der er ingen forskel."

- Er der en dyrevelfærd-problematik i forhold til fisk?

"Man må sikre sig, at aflivning sker hurtigt og effektivt. Selvfølgelig er der også en diskussion af, hvordan man måler dyrs smerte, det spiller selvfølgelig en rolle. Men grundlæggende er der ingen dyr, hvor man kan være ligeglade med dyrevelfærd."

- Nogle fladfisk lever længe efter, at de kommer op af vandet?

"Ja, men når man snakker om fisk, skal man sikre sig en hurtig aflivning."

- Hvor sætter EL grænsen?

"Vi har ikke haft en diskussion om den måde, som fladfisk dør på. Jeg er ikke stødt på den problematik før."

- Hvis fladfisk klaprer med gællelågene, så er de levende...

"Spørgsmålet er, om de rør på sig, fordi de føler smerte. Man skal ikke lave dyrevelfærd ud fra, hvordan det ser ud. Vi er nødt til at undersøge konsekvenserne. Det er også et spørgsmål om politisk prioritering af ens indsats. Vi vil helst beskæftige os med livet, før dyrene dør."

-Peter Sandøe mener, at rødspætter straks skal aflives. Det eneste rigtige, siger han?

"Hvis formanden for Dyreetisk Råd siger det, så vil vi indføre regler herom. Jeg vil ikke stille mig mod sagkundskaben. Men så må vi være sikre på, at der er behov for ændringer. Man skal ikke trække lidelser ud, det skal man selvfølgelig ikke gøre."

- Er det vigtigt, hvordan fladfisk dør?

"Selv om det grundlæggende er vigtigst, hvordan dyrs liv er, så er det ikke betydningsløst, hvordan man afliver dyr, eller den måde dyr dør på. Det skal være så humant som muligt."

- Hvorfor?

"Ingen ønsker at påføre andre væsner unødig smerte, undtagen når det er nødvendigt."

- Hvis sagkundskaben siger, at det bedste for en rødspætte vil være hurtig aflivning, så vil EL støtte det?

"Ja."

Bente Dahl, RV

"Dyrevelfærd er vigtigt, fordi det er vigtigt at behandle både dyr og mennesker ordentligt. Det er klart, at vi skal behandle dyr ordentligt."

- Det er en meget bred formulering?

"Ja, man skal sørge for, at dyr ikke lider. Det må være et must: Dyr må ikke lide."

- Gælder det med ingen unødvendig lidelse for alle dyr?

"Ja, det gør det, det er overskriften."

- Hvad med fisk?

"Det er også dyr. De skal også have ordentlige forhold i akvarier og i akvakulturen, som er et område i stigning, som vi må indrette, så fiskene har ordentlige forhold."

- Hvad så med fiskene i havet?

"Jamen, det har længe været radikal politik at være miljøbevidste. Vi skal behandle havet som naturområde og ikke lede skidt ud i det."

- Og når vi fanger dem?

"Så skal vi sørge for at fange dem, vi skal bruge og ikke andre. Alle fisk, der fanges, skal gå til mad og må ikke smides ud. Vi har været med til at sætte fokus på det."

- Hvad med den måde fiskene dør på?

"Det har jeg ingen kommentar til. De bliver brugt som mad."

- Hvor længe må fisk være levende, før de skal dø?

"Det har jeg aldrig sat minut på. Jeg ved ikke hvor læn-ge, de er om at dø."

- Fladfisk kan leve i lang tid, efter de er hevet op af vandet?

"Ja, jeg ved det godt, jeg er sønderjyde og har selv fisket. Det har jeg ikke problemer med, det har jeg ikke."

- Hvorfor ikke?

"Fordi fisk skal bruges til mad. Kun hvis de ikke skal bruges til mad."

- Hvor lang tid en fisk er om at blive kvalt, det vil du ikke tage fat i?

"Jeg har aldrig hørt nogen tage det op før dig."

- Hvad synes du om, at fisken er ved at blive kvalt?

"Øh ... det har jeg ikke en særlig kommentar til. Igen, du skal balancere det mellem at slå hver eneste fisk ihjel. Jeg er aldrig blevet spurgt om det her før. Det må jeg kigge på."

- Det er dyr, der kvæles?

"Jeg vil kigge på det, for der er nogle større problemstillinger i det, jeg vil diskutere igennem. Jeg har aldrig tænkt i de baner før."

- Tror du, at fisk kan føle smerte?

"Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg, at alle levende væsener kan."

Knud Kristensen, K

"Dyrevelfærd er vigtig, og det gælder hele paletten med produktionsdyr og kæledyr. Det er utroligt vigtigt, at der er ordnede forhold for vores dyr."

- Hvorfor?

"Fordi vi skal tage ansvar omkring vores dyr. Det er jo en af de livsnerver, vi mennesker har, og det er vigtigt, at vi varetager dyrets tarv."

- Gælder dyrevelfærd alle dyr?

"Dyrevelfærd gælder alle dyr. Selv om et dyr er anderledes, så er det stadig et dyr, og så har vi stadig forpligtet os til at varetage dyrets interesser, dvs. at de bor godt, at de trives godt. Det er vores ganske simple opgave."

- Gælder det mest for de nuttede dyr?

"Nej, dyrevelfærd gælder hele vejen rundt."

- Så der er ingen forskel på dyr?

"Nej, der er ingen forskel på dyr, hvad det angår."

- Hvad så med fisk?

"Fisk er jo præcis det samme. Du har kun god tilvækst i dit dambrug, hvis du har god dyrevelfærd."

- Hvad med fladfisk i havet?

"Det er et vildt dyr, som du ikke har mulighed for at give andre betingelser, end at vi sørger for, at vores havmiljø er i orden."

- Hvad med den måde, nogle fladfisk dør på?

"Hvad tænker du på?"

- Hvis de kvæles?

"Det er jo den måde, man fanger fiskene på. Man har indrettet fiskekutterne sådan, at slagteprocessen går i gang med det samme. Min opfattelse er, at der går ganske kort tid, inden fiskene er døde."

- Er det en rimelig tidsmæssig grænse?

"Den grænse, vi kan konstatere i dag, den kan vi ikke ændre på."

- Men der landes levende rødspætter?

"Nu har jeg ikke været ude med en sådan fiskekutter, så jeg vil ikke påstå, at der ikke kan blive landsat en rødspætte, der er levende."

- Men ligger den så og bliver kvalt langsomt?

"Ja, så er spørgsmålet bare, om koldblodede fisk, om de kan mærke smerter overhovedet. Det er jeg ikke sikker på at de kan."

- Ville det gøre en forskel for dig, om de kan mærke smerter eller ej?

"Det har jeg ikke fintænkt. Det er svært at udtale sig om, for det er noget, vi har vænnet os til gennem årtier. Og der kommer ingen lyde fra fisk."

- Som dyrevelfærdsordfører påvirker det dig ikke, at dyr kvæles?

"Hvis man kan kalde det at kvæles. Det kan jo også være et spørgsmål om iltmangel. Fisken dør i det øjeblik, den bliver hevet ud af sit element, så er fisken i princippet død."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

det var da en pudsig ide, og vent nu bare der går ikke mange dage før dyrebeskytterne kommer op på dupperne.