Nyhed
Læsetid: 3 min.

Anklage: Regeringen har misbrugt ombudsmanden

Ifølge mediejurist Oluf Jørgensen har regeringen misbrugt en udtalelse fra Ombudsmanden om Bendt Bendtsens kalender som påskud til at fritage alle ministerkalendere fra aktindsigt
Indland
29. maj 2009

Initiativet til den såkaldte 'kalenderlov', som et stort flertal i Folketinget vil vedtage i dag, er ikke som hidtil antaget først opstået under statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). De første forberedelser til lovforslag 212, der vil skærme ministerkalendere mod offentlighedens nysgerrighed, blev nemlig gjort i Anders Fogh Rasmussens (V) sidste dage som statsminister.

Det viser en aktindsigt, som Information har fået i Justitsministeriet.

Samtidig kritiserer mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole nu den begrundelse, som justitsministeren har givet for lovforslaget.

Først om baggrunden for L 212: Ti dage før Lars Løkke Rasmussen tiltrådte som regeringschef, sendte Statsministeriet et notat - 'udkast til brug for regeringens overvejelser om fremsættelse af lovforslag om aktindsigt i en ministerkalender' - til Justitsministeriet, der fire dage senere kvitterede ved at fremlægge en række 'overvejelser' om emnet på et møde i regeringens Koordinationsudvalg den 30. marts. På det møde har Anders Fogh Rasmussen som statsminister fungeret som formand for udvalget.

Selv om Justitsministeriet foreløbig har afvist at offentliggøre de pågældende notater og overvejelser, er der ikke megen tvivl om, hvad der officielt har sat regeringen i gang. Det er angiveligt en udtalelse fra Ombudsmanden, hvori Økonomi- og Erhvervsministeriet kritiseres for at have rettet i Bendt Bendtsens (K) kalender, inden en journalist fra Jyllands-Posten fik aktindsigt.

I udtalelsen, som er fra den 4. marts, præciserer ombudsmanden, at også oplysninger i kalenderen om ministerens private aktiviteter og hans aktiviteter som partiformand er omfattet af offentlighedslovens såkaldte ekstraheringspligt. Kort fortalt går det ud på, at væsentlige faktiske oplysninger som udgangspunkt er underlagt offentlighed.

Men som Ombudsmanden udtrykkeligt tilføjer, så har han ikke "herved taget stilling til", om den slags private oplysninger alligevel kan hemmeligholdes f.eks. med henvisning til de paragraffer i offentlighedsloven, som undtager "enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold".

Gammeltoft misbrugt

Da justitsminister Brian Mikkelsen (K) den 5. maj fremlagde L 212 i Folketinget, understregede han, at regeringen fandt behov for "at afklare en usikkerhed" om gældende ret efter Ombudsmandens udtalelse. Og i det fremsatte lovforslag fremgår det kun af en parantes, at der faktisk er muligheder i den gældende lov for at undtage de private oplysninger.

Ifølge Oluf Jørgensen er det at misbruge Ombudsmandens udtalelse, fordi Hans Gammeltoft-Hansen jo netop har gjort opmærksom på, at oplysninger om private aktiviteter kan fjernes fra en aktindsigt, når bare det sker efter en konkret vurdering ud fra offentlighedslovens regler om beskyttelse af private forhold.

"Ombudsmandens afgørelser er således blevet misbrugt som påskud for lovændringen," konkluderer Oluf Jørgensen.

At der også må have været andre hensyn bag L 212 end en pludseligt opstået usikkerhed om Ombudsmandens udtalelse, fremgår af, at partierne V, K, DF, A, SF og R i samlet blok har afvist et ændringsforslag fra Enhedslisten, der havde foreslået, at det udelukkende skulle være ministrenes private aftaler, der blev undtaget fra aktindsigt, mens der var fortsat skulle være mulighed for offentlighed i resten af kalenderen.

Til gengæld for helt at undtage ministerkalenderne fra aktindsigt har V og K indgået en politisk aftale den 30. april med de fire øvrige partier, som pålægger ministrene af egen drift at offentliggøre oplysninger om deres rejser, gaver og repræsentationsudgifter. Selv om Oluf Jørgensen tidligere har udtalt sig positivt om denne informationspligt, så kritiserer han nu, at pligten ikke kan findes i L 212:

"Den aktive informationspligt, der omtales i den politiske aftale, får ikke grundlag i loven og bliver dermed ikke en juridisk pligt," siger han.

Lukket for informationer

Oluf Jørgensen er ligeledes utilfreds med, at L 212 bliver lovgivning med tilbagevirkende kraft:

"Alle begæringer om indsigt i ministerkalendere, der fremsættes efter lovforslagets fremsættelse, vil blive afvist. Der lukkes også for kalendere og kalendertilførsler fra tiden før lovforslagets fremførelse, mens den aktive 'informationspligt' derimod næppe får tilbagevirkende kraft. Der vil således blive lukket for informationer om ministres officielle, repræsentative gøremål for bl.a. hele Anders Fogh Rasmussens embedsperiode," siger han.

Det kan næppe heller være arbejdsbyrden med at besvare aktindsigter i ministerkalenderne, som har fået regeringen til at udarbejde L 212. Oplysninger fra ministerierne viser således, at offentligheden i alt har bedt om indblik i en ministerkalender omkring 170 gange, siden VK-regeringen tiltrådte. I gennemsnit svarer det til kun to aktindsigter pr. måned siden november 2001.

I top ligger statsminister Anders Fogh Rasmussen med 21 aktindsigter i sin kalender, dernæst følger Bendt Bendtsen med 20 aktindsigter, mens Forsvarsministeriet kommer på en tredjeplads med 17 aktindsigter.

Færrest kalenderaktindsigter har Undervisningsministeriet fået, nemlig fire, mens Miljøministeriet ligger næstlavest med fem aktindsigter. Endelig har hverken Udenrigsministeriet eller udviklingsministeren oplyst, hvor mange gange borgerne har ønsket at kigge Per Stig Møller (K) og Ulla Tørnæs (V) efter i kalenderen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Inger Sundsvald

Så blev den lov vedtaget. Kun to stemte imod.

Robert Kroll

Når et så massivt flertal i Folketinget vedtager loven, så er det ikke bare "regeringen" , der har følt et behov for nye regler.

Stort set alle i Folketinget må have været fortørnede over tingenes tilstand - ellers var loven aldrig blevet til noget.

Den folketingsmand , jeg har stemt på ved sidste valg, stemte også for de nye regler, og det er faktisk en ganske fornuftig person, så mon ikke det er OK?

Inger Sundsvald

Den eneste anstændige politiker i denne sag, er Line Barfod. Hun alene kæmpede og trak det store læs i øvrigt i dagens debatter. Herfra skal lyde en stor tak til Line Barfod for, på trods af det forudsigelige resultat, alligevel forsøgte at tale fornuft ind i hovedet på medlemmerne.

Det er virkelig en skam at EL har de regler de har, om hvor længe kompetente mennesker kan sidde i Folketinget.

Per Thomsen

"Anklage: Regeringen har misbrugt ombudsmanden "

Findes der nogen institution som VKO endnu ikke har misbrugt kunne man jo passende spørge?

I øvrigt er den måde hvorpå man har reageret på Bendt Bentsens korruption så typisk dansk som den næsten kan blive. I stedet for at sætte Bendtsen bag tremme hvor han rettelig hører hjemme, laver man loven om, så man i fremtiden vil have langt vanskelig ved at afsløre korrupte ministre.

Som en Wilhelm Shakespeare ville have udtrykt det:

There is nothing to come after in The State of Denmark…

Angelica Correa

Pressen dokumenterer brud på offentlighedsloven efter at have kigget i ministrenes kalendre. De danske politikeres svar er at lukke for aktindsigt i kalendrene. Ren Berlusconi-stil.

Pinligt for demokratiet at dets repræsentanter stræber imod mindre transperans.

Pinligt at danskerne som altid er ligeglade.

Angelica Correa

Ulrik Dahlin, du er en af de ganske få danske journalister, jeg er ved at opbygge en respekt for. Vær rar at fortsætte det gode arbejde.

Per Thomsen

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt at også Det Ny SF har stemt for denne mærkelige lov. Det er faktisk kun Enhedslisten, der i denne sag har formået at bevare overblikket

Hugo Barlach

Tjae, begrundelserne i denne sag ligger faktisk på samme lave niveau, som når Folketinget bevilger sig selv klækkelige lønforhøjelser . Men hovedproblemet er immervæk den demokratiske deficit i forhold til at kunne følge med i, hvorledes de folkevalgte gebærder på baggrund af netop dette mandat. En trist vedtagelse som ikke gavner folkestyret...

Heinrich R. Jørgensen

Angelica Correa:
"Ren Berlusconi-stil. "

Spørgsmålet er vel, hvornår andre lande begynder at omtale særregler til beskyttelse af den politiske elite og andre udemokratiske og fascistoide tiltag, som "dansk stil"?

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

er andres mening om dig og eller Danmark noget, der optager dig meget?

Jeg kan ikke dele den indstilling.

Men nok din indstilling til selve loven.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"er andres mening om dig og eller Danmark noget, der optager dig meget?"

Næh, det der betyder noget for mig, er hvordan jeg opfatter mig selv. Har jeg levet til mine egne idealer og forestillinger om hvordan man bør opføre sig, har jeg det fint.

Det interesserer mig ikke det mindste, at andre der ikke deler mine idealer, ikke bryder sig om hvad jeg udtrykker eller gør.

Men jeg bryder mig ikke om, at det påståede folkestyre (i Danmark) undermineres med færre muligheder for at kigge den politiske elite i kortene. Åbenhed er et af mine idealer for hvordan et folkestyre nødvendigvis må og skal fungere, hvis det ikke skal erodere til bureaukrati, fascisme eller noget tredje.

At andre har andre idealer pva. statens indretning, og glædes ved, at ministres kalendere med tilbagevirkende kraft skal undtages de generelle regler om offentlighed, under jeg dem såmænd godt. Jeg er blot lodret uenig.

Hugo Barlach

Heinrich R. Jørgensen

Åbenhed er præcist anliggendet i denne forbindelse. Desværre er der her tale om det direkte modsatte: lukkethed. Og det er i modstrid med de demokratiske idealer/principper. Altså ingen regler, men en overflod af undtagelser, som der her er på færde i det politiske segment.

Der er kort og godt tale om en politisk elites distancering i forhold til den ansvarlighed, som er et demokratisk vilkår for alle andre. Og sæfø'lig har du en pointe i forhold til, at man kan referere til "danske forhold" efterhånden. Ikke alene i denne forbindelse. Det er en klar epitaph for den siddende Regering...

Med venlig hilsen

Heinrich R. Jørgensen

Hugo Barlach:
"Det er en klar epitaph for den siddende Regering..."

Det er det. Sørgeligt, men sandt.

Kurt Loftkjær

Navivitet grænsende til ...

En række personer har ladet sig misbruget i spillet om åbenhed og Offentlighedslov. Det gælder både tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen og såkaldt pressejurist Oluf Jørgensen samt en lang række ikke-embedsmænd i Offentlighedskommissionen.

Resultatet af naive forestillinger om, at man i lukkede fora som Offentlighedskommissionen kan gøre en forskel, skyldes at disse naive mennesker ikke har forstået magtens natur. Hvad forestiller man sig at kunne gøre et et foru,m, hvor man er i mindretal i sit syn på et åbent samfund. Embedmændene lever fortsat i enevældens tid, hvor eliten (kongen) vidste bedst.

Det er dybt beklageligt for folket, at vores muligheder for at kontrollere magthaverne løbende begrænses.

www.abenhedskomiteen.dk / Kurt Loftkjær