Læsetid: 3 min.

Den danske model er i krise

Mens arbejdsløsheden tordner i vejret, fortsætter medlemstallene hos LO med at dykke. Det fleksible arbejdsmarkedssystem, som Danmark praler så meget af, er på vej i krise, siger forsker
Mange ansatte inden for byggebranchen har igennem den seneste tid sagt farvel til kolleger, som er blevet fyret. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er arbejdsløsheden tordnet i vejret med 20.000 nye ledige på to måneder. Samtidig fortsætter LO-s fagforeninger og a-kasser med at tabe medlemmer.

Mange ansatte inden for byggebranchen har igennem den seneste tid sagt farvel til kolleger, som er blevet fyret. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er arbejdsløsheden tordnet i vejret med 20.000 nye ledige på to måneder. Samtidig fortsætter LO-s fagforeninger og a-kasser med at tabe medlemmer.

Christian Als

30. maj 2009

I en tid, hvor den berømmede 'danske model' på arbejdsmarkedet for alvor burde komme til sin ret, er den på vej i krise.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er ar-bejdsløsheden tordnet i vej-ret med 20.000 nye ledige på to måneder. Men samtidig fortsætter LO's fagforenin-ger og a-kasser med at tabe medlemmer - og det er tegn på en begyndende krise for hele det danske arbejdsmar-kedssystem, siger professor Jesper Due fra forsknings-centret FAOS under Køben-havns Universitet.

"De gule lamper er begyndt at blinke. Der er ved at rykke sig nogle balancer på det danske arbejdsmarked, som på sigt kan forrykke hele den danske model. Der er noget, som både Folketinget, regeringen og arbejdsmarkedets parter må være meget opmærksomme på," siger han.

Ifølge en ny opgørelse fra FAOS er op imod en tredje-del af danskerne ikke forsik-ret mod ledighed i en a-kasse.

"Det er ikke kun et problem for a-kasserne eller den enkelte. Det kan på sigt undergrave forudsætningen for hele det danske arbejdsmar-kedsmodel," siger Jesper Due.

Hjørnestenen

Den økonomiske krise har de sidste tre måneder fået flere danskere til at melde sig ind i en a-kasse, viser FAOS' opgørelse. Men væksten er især sket i de såkaldte 'gule' a-kasser som den kristelige fagforening og Det Faglige Hus. Medlemstallene hos LO's a-kasser er fortsat med at falde.

Og ser man på selve fagforeningerne, er udviklingen endnu mere dyster. Hvor de 'private', billige fagforenin-ger fortsat oplever frem-gang, er medlemstallet hos LO's fagforeninger i år for første gang nogensinde fal-det til under én million dan-skere.

Udviklingen er afgørende - for de private fagforeninger er kun i meget ringe omfang med i de kollektive overenskomster.

Hvor danskerne traditionelt bryster sig af en organisationsgrad på 80 procent, så er det reelt kun 62 procent, der i dag er med i en såkaldt overenskomstbærende fagforening.

"Det er med til at fratage legitimiteten og repræsen-tativiteten fra de overens-komstbærende fagforenin-ger. Og det kan på sigt bety-de, at overenskomster mel-lem arbejdsmarkedets par-ter må vige for mere lovgivning," siger Jesper Due.

Han peger på, at overens-komsterne og de decentrale forhandlinger ude på ar-bejdspladserne er hjørne-stenen i det fleksible ar-bejdsmarked, som Danmark gerne bryster sig af.

"Hvis det falder sammen, får vi mere lovgivning og et mere restriktivt og rigidt arbejdsmarked, som vi kender i de andre europæiske lande," siger han.

Nedturen for LO-fagbevægelsen har stået på i årevis. Men alligevel har fagbevægelsen været "selvtilstrækkelig", mener Jesper Due:

"Man har nærmest troet på, at det nok var et forbigående fænomen. Men nu kan vi se, at det er det ikke. Det er begyndelsen til en alvorlig krise".

Vi skal vise vores værd

Hos LO erklærer næstfor-mand Lizette Risgaard sig bekymret over udviklingen, som ifølge hende især skyl-des de seneste års højkon-junktur og andre priorite-ringer hos især de yngre arbejdstagere.

Men hun mener netop, at det er i krisetid, at fagbevægelsen vil vise sit værd.

"Vi er dem, der hele tiden skubber på, for at regerin-gen skal gøre noget for at ledigheden ikke bider sig fast," siger hun og henviser til krav om flere offentlige investeringer, uddannelse af ledige og andre tiltag.

"Det er noget af det, som medlemmerne betaler for - og det skal vi være endnu tydeligere omkring. Det er LO, der har været på banen for at varetage også de lediges interesser. Med al respekt har jeg ikke set Kristelig Fagforening eller nogen af de andre i debatten på noget tidspunkt, siden krisen gik i gang," siger Lizette Risgaard.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu