Iraker tvangshjemsendt i strid med gældende regler

Torsdag blev Hussein tvangshjemsendt til Irak, selv om hans sag om familiesammenføring med kone og barn i Danmark stadig verserer. Det er i strid med Integrationsministeriets egne retningslinjer. Stærkt kritisabelt, mener Amnesty International
Torsdag blev Hussein tvangshjemsendt til Irak, selv om hans sag om familiesammenføring med kone og barn i Danmark stadig verserer. Det er i strid med Integrationsministeriets egne retningslinjer. Stærkt kritisabelt, mener Amnesty International
Indland
30. juni 2009

Torsdag den 25. juni tvangshjemsendte de danske myndigheder seks irakiske mænd, der har fået afslag på asyl. En af dem var Hussein, der har kone og barn i Danmark. Og det er i modstrid med Integrationsministeriets egne retningslinjer.

Hussein er ikke blevet anerkendt af de danske myndigheder som flygtning i henhold til Flygtningekonventionen. Men den 12. juni i år søgte han om familiesammenføring med sin kone, der har permanent opholdstilladelse i Danmark, og som han har en søn på fem måneder sammen med.

Ikke desto mindre blev Hussein arresteret med henblik på tvangshjemsendelse, da han den 18. juni opfyldte sin meldepligt i Sandholmlejren. Og dagen efter modtog han afslag på sin ansøgning om familiesammenføring med henvisning til tilknytningskravet.

Normalt er Udlændingeservice minimum et halvt år om at afgøre familiesammenføringssager, men i Husseins tilfælde varede det altså kun en uges tid.

Det virker overordentlig påfaldende, mener hans advokat, Finn Roger Nielsen, der henviser til en skrivelse dateret 12. juni fra Integrationsministeriet til Rigspolitiet, hvoraf det fremgår, at de irakiske myndigheder har accepteret at tilbagetage Hussein.

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det her er en politisk beslutning. Der er ingen tvivl om, at man har sagt fra Integrationsministeriet, at det er en vigtig sag. Den har højeste prioritet, for nu skal man vise, at man virkelig kan gennemføre de tvangshjemsendelser, når nu man har fået grønt lys fra Irak,« siger han.

Opsættende virkning

Det lader imidlertid ikke til, at myndighederne har taget højde for et notat dateret 15. december 2004, hvor Integrationsministeriet fastslår, at praksis skal ændres i forbindelse med behandling af familiesammenføringssager.

For at Danmark kan leve op til sine internationale forpligtigelser indføres den regel, at ansøgning om ægtefællesammenføring nu kan indgives fra Danmark, hvis ægteparret har fælles børn i Danmark, og hvis ansøgeren skal udrejse til et landt uden for Europa.

Endvidere understreges det, at klager over afslag på ansøgning om ægtefællesammenføring får opsættende virkning på udrejsefristen, såfremt parret har fælles børn i Danmark.

Med andre ord er det i strid med Integrationsministeriets egne retningslinjer at hjemsende en person, der har søgt om ægtefællesammenføring, hvis vedkommende har børn med sin ægtefælle i Danmark og har indgivet klage over afgørelsen.

I Husseins tilælde modtog Finn Roger Nielsen først afslaget fra Udlændingeservice, dateret 19. juni, den 23. juni på grund af langsom postgang i styrelsen. Allerede den 24. juni, dagen før tvangshjemsendelsen, faxede han imidlertid en klage, mærket 'HASTER' til Integrationsministeriet.

Her anfører han, at der ikke er grundlag for at bringe tilknytningskravet i anvendelse over for Hussein og hans kone, hvilket var begrundelsen fra Udlændingeservice for at give afslag, da de i realiteten ikke har nogen tilknytning til Irak.

For det første er Husseins kone kommet til landet som flygtning, idet hun blev familiesammenført med sine forældre, der har fået flygtningestatus i Danmark. Og ifølge Finn Roger Nielsen er det et »brud på et grundlæggende princip«, når Udlændingeservice i realiteten kræver, at hun tager ophold i det land, hun er flygtet fra.

Desuden fremfører han, at både Hussein og hans kone, der studerer teknisk design, taler dansk, og at deres nærmeste familie bor i Danmark, mens de ingen familie har i Irak.

Alligevel valgte de danske myndigheder altså at tvangshjemsende Hussein, mens hans sag stadig verserer. Og det kommer bag på Finn Roger Nielsen.

»Det undrer mig meget, at man fuldstændig ignorerer det notat. Jeg må indrømme, at jeg ikke havde troet, de ville gå imod deres egne retningslinjer,« siger advokaten, der kalder sagen »skandaløs« og henviser til, at flere af hans klienter har fået bevilliget familiesammenføring på samme præmisser, som Husseins ansøgning bygger på.

'Virker urimeligt'

Fra Rigspolitiet, der står for tvangshjemsendelsen af de afviste irakere, lyder beskeden, at det er Integrationsministeriets ansvar at give besked, såfremt en verserende sag har opstættende virkning på en forestående deportation. Og sådan en besked har Rigspolitiet ikke fået, understreger vicerigspolitichef Hans Viggo Jensen.

Information ville gerne have spurgt repræsentanter for Integrationsministeriet, om ikke klagen fra Finn Roger Nielsen burde have haft opsættende virkning på tvangshjemsendelsen af Hussein. Men ministeriet meddeler, at de hverken ønsker at kommentere den konkrete sag eller den principielle problemstilling.

Spørger man Amnesty International er der til gengæld ingen tvivl.

»Det er tydeligt, at klagen fra advokaten ikke er ren pro forma bare for at holde liv i sagen. Og så bør den i overensstemmelse med Integrationsministeriets eget notat have opsættende virkning på udsendelsen,« siger juridisk konsulent i menneskerettighedsorganisationen, Claus Juul.

Han vurderer umiddelbart, at afgørelsen fra Udlændingeservice lyder »tvivlsom«.

»Når man siger, at tilknytningen er stærkere til Irak, opfører man sig som om, det ikke ville være urimeligt at pålægge parret et flytte til Irak med deres lille barn, og at det er mere nærliggende, at de etablerer et familieliv i Irak end i Danmark. Og det virker urimeligt. For det kan godt være, at det sydlige Irak efterhånden er blevet så sikkert, at UNHCR siger, at flygtninge derfra ikke automatisk skal have asyl, hvis de kommer derfra, men det betyder langt fra, at det er noget sikkert sted at opholde sig for en familie uden noget som helst netværk,« siger Claus Juul og understreger, at Integrationsministeriet under alle omstændigheder burde have fulgt deres egne retningerlinjer:

»Det fremgår af notatet, at Danmark ville handle i strid med sine internationale forpligtigelser, hvis myndighederne ikke overholder den praksis, der lægges op til i notatet. Og det er, fordi nogle afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol siger, at man ikke må sende folk ud midt i behandlingen af deres sag, fordi man afskærer en del af deres menneskerettigheder, herunder deres ret til en toinstans-behandling af deres sag.«

De afviste irakere

Seneste artikler

 • Enl. og R: Et umenneskeligt system

  10. april 2010
  Myndighedernes behandling af 72-årige Hassan Gardi viser, at loven bliver brugt til at forhindre asylansøgere i at få hjælp, mener Enhedslisten og De Radikale
 • Så fik dement iraker lov at blive

  10. april 2010
  Integrationsministeriet afviste at få foretaget en hjernescanning af den svært demente 72-årige irakiske asylansøger Hassan Gardi, og Rigspolitiet fængslede ham. Efter læger udenom ministeriet foretog scanningen, har han nu - efter års ventetid - fået humanitær opholdstilladelse
 • De er flygtninge i deres eget land

  25. januar 2010
  Vinterkulden har lagt sig over Qalawa-flygtningelejren i Kurdistan. Her lever en lille del af de mange internt fordrevne irakere fra Kirkuk
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Torsdag blev Hussein tvangshjemsendt til Irak, selv om hans sag om familiesammenføring med kone og barn i Danmark stadig verserer. Det er i strid med Integrationsministeriets egne retningslinjer."

Jeg tør godt vædde med at regeringen og integratiosnministeren blot udtaler de magiske ord: Der er ikke noget at komme efter. Og så er den jo ikke længere her i magtfordrejningens fædreland.

Niels Christensen

ØH, Hvornår var det egentlig de blev gift ? Det forekommer mig noget uklart.
Og så kan jeg godt lide advokatens argument :
"Desuden fremfører han, at både Hussein og hans kone, der studerer teknisk design, taler dansk, og at deres nærmeste familie bor i Danmark, mens de ingen familie har i Irak.",
Information nævner slet ikke Hussains historie, som argument for at han skal blive; det plejer man da ellers. Men måske er den ikke tårefremkaldende nok, og så er familieargumentet godt nok, og
selvfølgelig, når hele den nærmeste familie er her ?
Hvem er det egentlig

Peter Hansen

Det er efterhånden mange år siden, Danmark var 'et land, der flød med mælk og honning', det sikringsgrundlag, som danske skatteborgere betaler til i dyre domme, har denne regering undergravet forlængst, og for flygtninge og indvandreres vedkommende er starthjælp og kontanthjælpsloft med til at gøre Danmark til et økonomisk meget lidt attraktivt land at flygte til, hvis man har andre muligheder.

Peter Hansen

Det er dig åbenbart ukendt, Hans Petersen, men på mange måder er Danmark på sociallovgivningens område forlængst blevet overhalet af mange andre lande i Europa.
Hvis du f.eks. læser, hvordan reglerne for arbejdsløshedsunderstøttelse er i England, vil du se, at Claus Hjort Frederiksen har kopieret alle de ubehagelige elementer i sin lovgivning, men undladt at kopiere rettighedsdelen. Danmark udvikler sig under denne regering til et land, der uden videre forærer befolkningens værdier og arbejdskraft til en rig, men desværre primitiv økonomisk overklasse.

Steffen Dickhudt Christensen

Jeg vil også meget gerne vide den egentlige årsag til hjemsendelse.

peter jensen

skærer man ind til benet i denne artikel så er det asyladvokaten mener er "skandaløst" at sagsbehandlingen i flygtningenævnet ikke tog et halvt år som det plejer!
Man kunne ha spurgt hvorfor sagsbehandlingen absolut skulle tage så lang tid når sagen flere gange allerede havde været igennem systemet?
Hvis man betvivler at der er foregået en sagsbehandling på en uge ville der være kød på retorikken. Men det gør man jo ikke engang.

Hussein har ikke fået asyl fordi han ikke lever op til kravene for asyl, men det tog så lang tid at nå frem til så Hussein bør ha asyl. Det er simpelthen argumentationen fra asyl-advokaten!

Amnesty international's argumentation går på at Hussein skal ha asyl fordi det har resten af hans familie fået.
Sympatisk argumentation , men en indrømmelse af at Hussein ikke lever op til kravene for asyl.
Amnesty bemærker selv at UNHCR siger flygtninge fra aktuelle område ikke automatisk skal have asyl.

Man må konstatere at asylfortalerne er blevet jaget fra den ene pro asyl argumentation til den anden eftersom fakta et efter et har skudt argumenterne ned.
Nu er vi ved det man må kalde en meget tynd kop te.
De svulstige fraser fra asylfortalerne er altså bundet op på svage sager som denne!
Sikke noget.

Kristian Rasmussen

Utroligt så mange såkaldte "eksperter" vi skal høre hyle op hver eneste gange et demokratisk flertal i folket bestemmer noget de ikke er enig i .

Men nu har vi jo stadig folkestyre her hjemme så deres ynkelig hylens op skal bare ignoreres .

Mads Kjærgård

Tja nationalliberalisterne er jo hamrende ligeglade med lov, orden og regel når det kommer til dem selv. Til Kristian, demokratiske flertal eller ej, så skal loven jo holdes. Må man endnu engang tillade sig at erindre om at Hitler var valgt på demokratiskt vis, betyder det så, at du ikke mener at man burde have råbt op om jøderne? Folkestyre betyder ikke nødvendigvis at det der sker er moralsk i orden.
Hvis nu et flertal besluttede at smide dig ud af landet, ville det så være i orden? Ville du så ikke være glad for at nogle ville kæmpe for at du i det mindste kunne få din sag hørt og at reglerne blev fulgt?

Når mere end 25% af afvisningerne kan omstødes ved en nøjere gennemgang af sagerne, så er der god grund til at hyle op!

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/06/29/164909.htm

Mogens Michaelsen

Dem der mener, at det er i orden at sende Hussain tilbage til Irak, burde vel overveje hvordan de SELV ville have det, hvis de blev tvunget væk fra kone, børn og øvrig familie?

Ville man mon sige, at det er der ikke noget at gøre ved, for sådan er reglerne og lovene?

Eller ville man snarere sige, at dem der bestemmer det, har et afskyeligt menneskesyn?

Det er det sidste, der er tilfældet!

Hvis det virkelig er rigtigt, at et flertal af danskere har den holdning (hvad jeg tvivler på) så har et flertal af danskere et afskyeligt menneskesyn.

Inger Sundsvald

Slogans som ”Mennesket før systemet” blev Venstre valgt på. Forfatter Jan Sonnegaard har en bredside i Politiken i dag desangående.

Regeringen tør ikke tro på sine egene principper, af frygt for at miste den parlamentariske støtte fra landsforræderne i Dansk Folkeparti, skriver han.

Birthe Rønn Hornbech henviser til, at det er en ”administrativ beslutning” som ”systemet” har truffet, når irakere bliver tvangshjemsendt til et land som p.t. anses for så farligt, at man advarer enhver dansker mod at rejse dertil.

”Menneskeforagt” og ”aldeles ufleksibel tankegang, det er en tænkning af ren beton”, skrive Jan Sonnegaard.

Kunne S og SF mon ikke formås til i det mindste at give lyd fra sig i dette tilfælde og støtte op om Svend Auken?

Søren Kristensen

Det er yderst ricikabelt for S og SF at give køb i denne sag, idet enhver tvivl om opbakning til en fast og fair udlændingepolitik vil blive opfattet som en svaghed med endnu mere frafald til DF. Så hellere holde lav profil og lade Enhedslisten og Radikale stå for filantropien. Ansvarlighed eller kynisme? Døm selv.

Inger Sundsvald

Mon ikke DF har absorberet hvad der er muligt? Det er trods alt grænser for hvor mange der kan forføres. V og K har at holde sig på måtten, ellers mister de støtten fra DF. S kan dårligt miste mere end de allerede har gjort. Den faste kerne er hvad der er tilbage.

Ikke før der kommer en meningsmåling, der siger at befolkningen synes at ”nok er nok”, vil man kunne se et skred i tingene; men hvem har penge og interesse i at lave en virkelighedsnær meningsmåling lige nu? Men jeg håber da, at partierne vil få sig en overraskelse ved næste valg, som vil tvinge partierne til samarbejde.

Kristian Rasmussen: "Men nu har vi jo stadig folkestyre her hjemme så deres ynkelig hylens op skal bare ignoreres ."

Ja, det er jo ikke første gang, nogen tror, at "demokrati" betyder: "Flertallet bestemmer, og mindretallet holder kæft." Jeg er sikker på, at både Stalin, Hitler og Khomeini ville være helt enige.

peter jensen

Uden at påstå det er tilfældet i denne sag så kan de fleste vel se at det vil være perfekt for arrangerede ægteskaber hvis afviste asylansøgere automatisk får ophold når de laver et barn på en herboende.

@Inger
tror vi ved næste valg kommer til at se påstanden om at venstrefløjen aldrig vil kunne begrænse indvandring/asyl med de flertal de kan tænkes at basere sig på.
Ligger lige til højrefoden....igen igen.

peter jensen

@Per Vadmand

jeg kan oplyse dig om at hverken "Stalin, Hitler og Khomeini" gik ind for demokratiske flertals afgørelser.

Robert Kroll

Krystalklart, at hvis der var fri adgang til Danmark, så ville vi lynhurtigt blive "fyldt op" med flygtninge og indvandrere fra fattige lande - og så ville vores velfærdsstat ikke kunne hænge sammen økonomisk.

Vi lille blive nødt til at skrotte hidtidige sociale ordningre og lave et art forsikringssystem, således at kun dem , der har betalt gennem en årrække kan få noget retur.

Det er altså nødvendigt at have en "fast "flygtninge og invandrer politik.

Når man så er enige på det generelle , overordnede plan, så kommer alle enkeltsagerne - og de er alle tragiske, for folk rejser ikke væk fra deres lande , hvis de har det godt..

Jeg synes helt personligt, at vi i Danmark burde fokusere på de menneske, der ikke har "krudt nok" til selv at søge mod bedre strande - f eks de hiv smittede forældreløse børn i Afrika, ulandenes invalider, der bare venter på at dø o s v. - lad os tage os noget mere af disse miserable eksistenser og sende nogle af de "selvkørende", "stærke" flygtninge retur.

Pressen og politikerne, der er de officielle magthavere er tilsyneladende urokkelige i deres vilje til at gennemtvinge deres rituelle menneskeofring af de irakiske flygtninge. I det civile samfund er modstanden dog stille og roligt ved at vokse sig stor og stærk, og vil på et tidspunkt blive en magtfaktor som pressen og politikerne bliver nød til at tage alvorligt.

Senest har en lang række kendte kunstnere og kulturpersonligheder meldt sig som eksempelvis Simon Kvamm, Niels Hausgaard og Tina Dickow.

Chancen for at anstændigheden for én gangs skyld sejrer i Danmark bliver hele tiden større. Man kan læse mere på adresserne:

http://stoettekreds.dk/Vi-stotter

http://politiken.dk/kultur/article743151.ece

Peter (ny) Hansen

Robert: moralsk set har du ret, men opgaven er uden ende. Afrika har en enorm befolkningseksplosion og ligemeget hvor mange tusinder af ''miserable eksistenser" du tager ind, vil der være atter millioner tilbage. Egypten, Nigeria, Pakistan, Bangladesh... er enorme lande der ikke producerer meget andet end flere og flere mennesker.

Hele holdningen med at vi skal 'redde de fattige' er måske forkert. Det har jo allerede vist sig at det kan vi ikke. Vi kan simpelthen ikke udbrede vores måde at leve på til resten af Verden.

Inger Sundsvald

Og fordi verden er fyldt med fattige, kan vi ikke tage os af de få voksne og især børn som ikke kender andet end dansk og Danmark, for så bliver vi oversvømmet af alle Afrikas fattige. Det er da logik.

peter jensen

@Inger

er sådanset enig i dine principper.
Men denne sag drejer sig hverken om voksne eller børn som ikke kender andet end dansk og Danmark.
Hvorfor bruger du det argument i denne sag?

Familiesammenføring har været forvaltet meget liberalt, feks er hele klaner indvandret på basis af dette. Et barn var adgang udenom ellers gældende regler.
Feks Khalid Alsubei 's store jordanske familieklan bosattte en god del af de anviste boliger omkring blågårdsplads da jeg boede i området.
Nu bigrager Khalid Alsubei så til Dk ved at lære de unge indvandrere kickboxing og fortælle dem at islam er den rette vej. Tidligere gjordde han det for kommunale penge, håber det er stoppet nu.

Syns det er ok at familiesammenføring bliver strammet op når jeg har set konsekvenserne af praxisisen på tæt hold.

Artikel om Khalid Alsubei:
http://www.wakf.com/wakfweb/news.nsf/0/2C7B7F0AFB0E180AC12573E00036E109?...

Inger Sundsvald:

"Og fordi verden er fyldt med fattige, kan vi ikke tage os af de få voksne og især børn som ikke kender andet end dansk og Danmark, for så bliver vi oversvømmet af alle Afrikas fattige. Det er da logik."

Simpelthen. Hvad er menneskeliv vel værd, i samenligning med hellige principper om en "fast og fair" udlændingepolitik?

Regeringen er simpelthen nød til at foretage en rituel ofring af de irakiske flygtninge. I modsat fald vil allle vore kyster i løbet af nul komma fem blive invaderet af bådflygtninge fra hele verden. Det siger da sig selv

Inger Sundsvald

Per Thomsen

Jeg tænkte nok at min logiske sans ville bringe mig på rette vej. Men jeg er glad for uddybningen. Det er skræmmende perspektiver med al den ”kickboxing”. Det har ganske vist ikke noget med børnene at gøre, men man ved jo aldrig, hvad de kunne tænkes at foretage sig i fremtiden, eller hvad afrikanske bådflygtninge kunne tænkes at bringe med sig af sportsudøvelser.

peter jensen

@Inger

Klart du kommenterer kickbox og ikke islam missionen, hehe.
Man må så forstå det sådan at du mener det er ok at missionere religion ,feks islam for kommunale penge i projekt for integration?

Det er meget nemmere at gribe fat i detaljen end substansen.
Og det er netop asylfortalernes store svaghed i mht de afviste irakere.

Inger Sundsvald

peter jensen
Forstå det som du vil.

Peter (ny) Hansen

Hvorom alting er, vil etniske danskere komme i mindretal en gang i dette århundrede. Det 'multietniske' er en overgangsperiode indtil vi ender som kuriøsitet.

DF kan ikke ændre ved denne udsigt, kun forhale udviklingen. Man kan sige at SF og de Radikale har tiden på deres side.

Peter (ny) Hansen:

Det 'multietniske' er en overgangsperiode indtil vi ender som kuriøsitet.

Det er da vist sket for længst, min kuriøse ven.

Niels Christensen

linket om Khalid Alsubei siger alt, et uddrag :
"Jeg siger ofte til dem: Tak Gud for, at I ikke bor i Mellemøsten."
Nu er det nok ikke 'GUD' der skal takkes, men.

Søren Kristensen

Jeg gad vide hvad det er Husseins bror og søster kan, siden de, mig bekendt, er lykkedes med af få opholdstilladelse? Kort sagt, hvis det er netværk der mangler i Irak, hvorfor så ikke udvise hele familien, far, mor, søster, bror, kone og barn?

Tiden er på de irakiske flygtninges side. Støtten til flygtningene i civilsamfundet vokser hele tiden.

Sidste nye udvikling i sagen er at SFerne har forkastet deres uklædelige og uanstændige modstand mod flygtningene, og nu går ind for at give dem humanitær opholdstilladelse.

http://politiken.dk/politik/article750714.ece