Baggrund
Læsetid: 3 min.

Bent Jensen: 'Slapt arbejde fra PET-Kommisionen'

Professor Bent Jensen er ikke begejstret over PET-Kommissionens udredning om den tidligere Informations-Journalist Jørgen Dragsdahl, som blev udråbt som KGB-agent
Indland
8. juli 2009

Slapt, mangelfuldt og ordinært sjusk ... Sådan lyder professor Bent Jensens korte karakteristik af de godt 40 sider, som PET-Kommissionen i bind 13 har skrevet om den tidligere Informations-journalist Jørgen Dragsdahl.

»Det er et slapt og mangelfuldt afsnit, der bygger på mange tvivlsomme vurderinger. Det vil kræve mindst lige så mange sider at påpege manglerne og fejlslutningerne, men det vil jeg naturligvis til sin tid gøre,« >skriver Bent Jensen til Information i en mail fra Italien.

Som tidligere omtalt i Information er Kommissionens konklusion om Dragsdahl, at PET trods flere års intensiv aflytning og overvågning ikke fandt beviser for, at Dragsdahl - >som tidligere hævdet af Ekstra Bladet og senest af professor Bent Jensen i en stor artikel i Jyllands-Posten i januar 2007 - >var agent for den sovjetiske sikkerhedstjeneste KGB. Eller for nu at citere daværende operationel chef i PET, nuværende chefpolitiinspektør Per Larsens forklaring til Kommissionen: »Der blev aldrig ført bevis for, at Dragsdaghl skulle have lavet ulovligheder, og derfor kom der ikke noget ud af sagen.«

Til det skriver Bent Jensen: »Det drejer sig jo ikke om, hvorvidt Dragsdahl har begået ulovligheder, men om hvorvidt han i en eller anden forstand var agent og om, hvorvidt PET anså ham for at være KGB-agent. PET's daværende chef meddelte regeringen, at PET anså ham for at være KGB-agent. Kommissionen mener, at PET's chef nok mente noget andet. Det er jo ikke seriøst, men til grin at 'argumentere' sådan. Der er masser af oplysninger i og om sagen, som kommissionen har sprunget over, selv om de har været tilgængelige for kommissionen. Hvorfor den har gjort det, må den jo selv gøre rede for.«

Privilligeret adgang

Som sikkerhedsgodkendt historiker har Bent Jensen haft adgang til deklassificerede dokumenter fra PET's arkiv, som har været spærrede for andre, deriblandt Dragsdahl. I den forbindelse har det i forbindelse med et konkret mødereferat fra juni 1985 vakt kritik, at Bent Jensen tilsyneladende gør en enkelts medarbejders vurdering af Dragsdahl som en nyttig KGB-agent til PETs officielle synspunkt.

- Kommissionen anfører om mødet, at man bør være varsom med at tage referentens vurderinger som udtryk for PETs insitutionelle opfattelse. Hvad synes du om det?

»Jeg har allerede mange gange forsøgt at forklare det meget enkle forhold, at når der foreligger et referat i en sag hos en seriøs institution som PET; et referat uden nogen form for anmærkninger eller rettelser - så er der ikke tale om en bestemt persons personlige, dvs. private opfattelse. Hvis Lyngbo (PET's daværende souschef, som deltog i mødet med Dragsdahl, red.) havde været utilfreds med referatet, kunne han jo blot have skrevet et notat herom eller gjort nogle anmærkninger i selve referatet. Det har han ikke gjort. Der findes ikke andre referater end dette ene af den pågældende samtale. Derfor udtrykker referatet PET's institutionelle opfattelse. Længere er den ikke. I andre sammenhænge indtager kommissionen morsomt nok den modsatte opfattelse og argumenterer for, at selv om det er en PET-medarbejder, der har givet udtryk for et eller andet - ja, så er det nok alligevel PET's institutionelle opfattelse. Kommissionen er altså ikke enig med sig selv.«

Personligt eller PET

Et andet sted skriver den kriminalassistent, der var ansvarlig for mødereferatet, at »Personligt tror jeg, at D under Tjebotok (en sovjetisk KGB-officer i Købvenhavn, red.) gik langt længere, end han ville være ved«, hvor Bent Jensens i Jyllands-Posten ændrer det til, at PET tror, at Dragsdahl er gået for langt...

»Jeg tror, at jeg allerede ovenfor har besvaret dette spørgsmål. Jeg var og er i øvrigt ikke vidende om, at det var en kriminalassistent, der konciperede det af Lyngbo og dermed institutionen PET godkendte referat. Det fremgår ikke af PET's referater, hvor medarbejderne er skjult bag diverse koder.«

Siden foråret 2007 har Bent Jensen og Jyllands-Posten været stævnet af Dragsdahl for injurier, og retssagen er endnu ikke afgjort.

- Hvilken betydning får Kommissionsrapporten for retssagen?

»Kommissionens beretning er ikke udtryk for nogen guddommelig indsigt, men er skrevet af nogle mennesker og stærkt præget af formaljuridiske betragtninger. Jeg er forbløffet over, hvor mange fejl og hvor meget helt ordinært sjusk, beretningen indeholder og er præget af. Det vil vi gøre retten i Svendborg opmærksom på.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Inger Sundsvald

Kan nogen forklare mig hvilken forskel der er på hvad en ansat i PET ”personligt” mener og det som er PET’s ”institutionelle opfattelse” i et referat?

Så længe der ikke er beviser på bordet, kan det vel ikke være andet end ”opfattelser” i begge tilfælde.

Bent Jensen mener at det er ”slapt arbejde” kommissionen har udført. Umiddelbart ville jeg tro, at ved at ”stramme” den i Bent Jensens retning og ”opfattelse”, var der sikkert kommet en anklage og retssag, med et muligt justitsmord til følge.

Mogens Michaelsen

"Det drejer sig jo ikke om, hvorvidt Dragsdahl har begået ulovligheder, men om hvorvidt han i en eller anden forstand var agent ..."

Hvis man ikke har begået ulovligheder, så er man en uskyldig borger. PET kan selvfølgelig tænkes at have grund til at overvåge en journalist, fordi man mistænker ham for at bryde dansk lov, i forhold til en fremmed magt. Men så længe man ikke har beviser på dette, så er det en journalist der udfører lovligt, journalistisk arbejde. Har man beviser på ulovligheder, så må man retsforfølge ham ved domstolene. Hvis PET aktivt lægger hindringer i vejen for hans lovlige journalistiske arbeje, så bryder PET den danske grundlov.

At en fremmed magt kalder ham "agent" kan vel godt siges at være et indicium på, at han kan have begået ulovligheder, og begrunde fortsat overvågning. Men det er ikke i sig selv noget bevis. Så længe man ikke har egentlige beviser på ulovligheder, så er det ikke rimeligt at stemple ham offentligt som værende "agent" vil jeg mene.

Henning Ristinge

Vi må opfordrer Dragsdal til at gå hele vejen med Bent Jensen - og undlade forlig af enhver art

Inger Sundsvald

Bent Jensen så sikkert hellere et justitsmord frem for at indrømme at hans, af ukendte grunde, fobiske forfølgelse af Dragsdahl ikke holder vand.

Men et karaktermord er jo heller ikke at foragte.

Henning Ristinge

Åh Inger - der er intet der bringer ædrueligheden frem - som det at få lov til at betale lidt reparation og sagsomkostninger

Lars R. Hansen

Er der mon nogle i koret af enige kommentatorer, der har ulejliget sig med at sætte sig ind i sagen?

Efterretningstjenesters fornemste opgave er ikke efterforskning med henblik på retsforfølgelse. Efterretningstjenesters fornemste opgave er, at indsamle og analysere informationer af betydning for statens sikkerhed, sådan de politiske beslutningstagere har det bedst muligt oplyste beslutningsgrundlag.

Det at ledelsen ikke fulgte deres folks anbefaling om at rejse sigtelse mod Dragsdahl - betyder nødvendigvis ikke, at der ikke var et retsligt grundlag herfor. Andre interesser kan udmærket have spillet ind. Bemærk iøvrigt hvor få straffesager PET rejste i perioden.

At Per Larsen så påstår, at han ikke var i stand til at frembringe - tilstrækkelige - strafferetlige beviser ændre det ikke på det forhold, at PET opfattede JD som påvirkningsagent.

Det at PET over for Regeringens Sikkerhedsudvalg benævnte JD som påvirkningsagent for KGB - giver til fulde belæg for man - i samtidshistoriske publikationer - kan fastslå PET opfattede JD som KGB-agent.

Når KGB i København rapporterede hjem til Moskva, at JD var rekrutteret og 'produktiv' er det også helt rimeligt - i samtidshistoriske publikationer - at fremfører det standpunkt, at KGB regnede JD som agent.

Henning Ristinge

Jo jeg tror de fleste af os kender sagen ret godt, jeg gør i alle tilfælde. Dragsdahl kan med sindsro sagsøge for netop det der bulshit om påvirkningsagent - lad Bent Jensen betale regningen for netop dette evindelige sludder, som ved gud ikke bliver bedre af at blive gentaget.

Det er sådan noget med at alle der ikke fulgte Washington i et og alt var agenter for den anden - sådan ud fra Bush og Lenins devise - 'den der ikke er for os er imod os'

Henning Ristinge

'Påvirkningsagent' er bare en anden betegnelse som gør det muligt at anklage folk som havde den frækhed at mene at det var rimeligt at kritisere også USA.

Lars R. Hansen

All right, Ristinge

Kan du så komme med en fornuftig forklaring på PET, over for Regeringens Sikkerhedsudvalg, benævnte JD som påvirkningsagent, hvis PET ikke mente det var tilfældet?

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Der er intet ulovligt i at være påvirkningsagent, enhver politiker eller kommentator er jo påvirkningsagent for sin og/eller partiets sag. Og når jeg skriver dette, er jeg i grunden osse en påvirkningsagent. Spørgsmålet er om det er starfbart eller ej!

Henning Ristinge

det kan jeg ikke - men vi påvirker alle - med udgangspunkt i de holdninger vi har. mine holdninger var meget tæt på, nærmest i fuld overenstemmelse med Dragsdahl s artikler i information i sin tid - og også jeg har et par gange været tæt på sovjettiske ambasadefolk, omend ikke ret længe ad gangen - - det er bulshit - ikke andet end buslshit - vi var niogen der havde en anden opfattelse af østvest end dem der sad på sagsmapperne i PET og FET - det ved vi godt
- men mere er der ikke i det - ud over selvføli at historien siden har vist at vi havde ret

Inger Sundsvald

Hvis PET siger til Sikkerhedsudvalget at de har en formodning om at Dragsdahl er ”påvirkningsagent”, så har de en formodning og ikke noget bevis. I et referat kan der komme til at stå så meget, alt efter hvor omhyggelig referenten er. Og som nævnt af andre, er det ikke ulovligt at forsøge at påvirke nogen.

Men det er ulovligt at beskylde nogen for at være agent for en fremmed magt, hvis det bare er formodninger og en fjer der bliver til fem høns, og det håber jeg Bent Jensen bliver dømt for, selv om jeg ’formoder’, at der nok er nogen som skal holde ham skadesløs.

Henning Ristinge

Åh Inger - nu må du ikke sådan gå rundt der og påvirke os - :)

Inger Sundsvald

Jeg regner med at jeg er registreret ;-)

Lars R. Hansen

"Der er intet ulovligt i at være påvirkningsagent"

Hvad bygger I den antagelse på? Hvis virksomheden sker i konspiration med fremmede magter er det ulovligt.

Alene "etablering af kontakt med fremmed efterretningsvæsen" kan være tilstrækkeligt for retsforfølgelse.

Det var simpelthen ikke lovligt, at være i KGB's sold - om man så har bistået med materiel eller immateriel assistance - er for så vidt underordnet for lovformeligheden.

Skønt visse venstreradikale jurister har fremført det synspunkt, at § 108 ikke bør kunne tages i anvendelse i forbindelse med påvirkningsagenter - gælder loven også for venstrefløjen.

I sådanne sager vil en række andre forhold end de rent strafferetlige aspekter indgå - og det er det politiske niveau som afgør, om sagen skal rejses eller ej.

Inger Sundsvald

Det skal stadigvæk bevises at man var i nogens ”sold”, at der var tale om ”konspiration” og at man ikke bare plejede social omgang i privat øjemed.

Denne ”omgang”, kunne f.eks. være at man passede sit arbejde som journalist, eller at man gerne ville have sin kone ud af landet.

Lars R. Hansen

Naturligvis, Sundsvald

Men omstændigheder omkring JD's mødeaktivitet med KGB kan nu næppe karakteriseres som 'social'.

Henning Ristinge

Det kommer tilsyneladende som en overraskelse for dig Hansen, men det meste af journalisters virksomhed er ikke af 'social' art.

Henning Ristinge

Det afgørende er ikke møderne eller formen - men resultatet af samme, hvad Dragsdahl skrev - det sidste kanndu gå på biblioteket og læse igennem - det er hvivs du ikke er gammel nok til at huske det (som flere af os andre). Det var fremragende påvirkning, kan jeg oplyse, kritisk analyse af såvel sovjet som usa, jeg var fint oplyst og yderst sjældenet uenig i konklusionerne.

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Og der er ikke rejst nogen sag, finito!!!

Henning Ristinge

Derimod er Bent Jensens form for historieskrivning yderst kritisabel, det er ganske enkelt dårlig og stærk ensidig historisk analyse hvor der er en udpræget mangel på indlevelse.

Indlevelse for en historiker er især vigtig når det handler om synspunkter man ikke deler. Det der kendetegner en god historker er netop evnen til at skildre og formidle bevæggrunde på en sådan måde at du som læser kan forstå (hvad ikke er det samme som at acceptere) de enkelte aktører eller bevægelsers egenopfattelse, bevæggrunde og adfærd.

Intet af dette formår Jensen, hvorimod han på 'fremragende' vis formår delagtiggøre og udstille sine egne stærkt ensidige og forenklede holdninger til stort set alt.

Utvivlsomt den samme tendens til banal forenkling og stereotypering af virkeligheden som var medvirkende til at han efter sigende selv i sine yngre dage flirtede med maoisme (altså med netop stalinisme). noget han ikke fortæller sine læsere, omend det burde oplyses indholdet af hans arbejde taget i betragtning.

Lars R. Hansen

Henning Ristinge,

HR:"Det kommer tilsyneladende som en overraskelse for dig Hansen, men det meste af journalisters virksomhed er ikke af 'social' art"

Hvad får dig til at mene det? Du kan vel trods alt deducere dig frem til min anvendelse af 'social' var afledt af Inger Sundsvalds forklaringsforslag til dele af JD's mødeaktivitet med KGB blev afviklet i S-toget.

JD's egen forklaring herpå var den simple, at KGB-officeren var forkølet!?

Dog var KGB-officeren ikke mere syg end han brugte to timer før mødet på at ryste PET af sig.

HR:"jeg var fint oplyst og yderst sjældenet uenig i konklusionerne"

Det kan du godt overbevise mig om. Måske du især følte dig oplyst af JD's "Field Manual-artikel" og Vibeke Sperlings efterfølgende sammenkædning deraf med mordet på Aldo Moro?

Den slags journalistisk arbejde (disinformationsoperationer) har du sikkert nikkede beundrende til.

HR:"Derimod er Bent Jensens form for historieskrivning yderst kritisabel"

Vel er det da ej - Bent Jensen har alene gjort opmærksom på både PET og KGB anså JD som agent. Det er et synpunkt kildematerialet til fulde understøtter!

Per Holm Knudsen,

PHK:"Og der er ikke rejst nogen sag, finito!!!"

Det er der vist ingen der bestrider, Knudsen

Henning Ristinge

Nu var det en generel bedømmelse af Bent Jensen - og det var en professionel en - jeg er selv historiker - og jeg har i øvrigt også selv altid været stærkt sovjet-kritisk - og jeg ved især en del om sovjets tidlige historie - hvad du også kan læse dig til på andre strenge.

Jeg husker vagt Aldo Moro sagen som en bommert der kan begås - ikke ret meget andet - og i øvrigt ikke en som havde nogen speciel gavnlig indflydelse for nogen set i det større perspektiv. Sandelig ikke noget der underbygger de påstande du støtter.

Når det er sagt har jeg ikke problemer med at PET/FET holdt øje med Dragsdahl, for der er ikke skygge af tvivl om at KGB har gjort hvad de kunne for at udnytte Dragsdahls private forhold til deres fordel. Det gjorde man sgu altid i de der situationer. Men der er ikke belæg for nogen agentvirksomhed i det journalistiske arbejde jeg har læst, intet overhovedet. Der var generelt set tale om velunderbyggede og kritisk analyserende artikler.

Henning Ristinge

jeg forstår at jeg nu har 'verbevist' dig om at jeg også tilhører rækken af 'påvirkningsagenter' vi er vist godt på vej tilbage in the good old days of Joseph McCarthy var?

Skal din udlægning om Aldo moro sagen i øvrigt forstås sådan 'Hansen' - at du også mener at have fundet en af dine 'påvirknings-agenter' i Vibeke von Sperling?

Lars R. Hansen

Enhver har naturligvis ret til sin personlige og professionelle meninger om professor Bent Jensen publikationens faglige niveau, men hvis vi nu begrænser os til kritikken omkring BJ og JD - så finder jeg kilderne underbygger BJ.

HR:"Jeg husker vagt (...) indflydelse for nogen set i det større perspektiv"

Det er der jo sjældent én artikel der har - og så bør vi heller ikke overvurder JD's betydning. Ligegyldigt hvad man i øvrigt mener om JD var han jo trods alt en ret ubetydelig skikkelse in the grand scheme of things.

HR:"Sandelig ikke noget der underbygger de påstande du støtter"

Hvilke påstande? Hvis du kunne præcisere lidt kunne det ske vi kan afklare eventuelle misforståelser.

HR:"der er ikke belæg for nogen agentvirksomhed i det journalistiske arbejde jeg har læst"

Mener du dig i stand til at udlede det af artiklerne alene!? Du tror ikke påvirkningsoperationers succes afhænger af afsenderen dygtigt formummer her er tale om en påvirkningsoperation?

I øvrigt skete den angivelige påvirkning i høj grad gennem personlige kontakter i det politiske miljø og embedsværket. Fx. skulle JD angiveligt havde været medvirkende omkring politikformuleringen i det alternative sikkerhedspolitiske flertal.

HR:"Jeg forstår at jeg nu har 'overbevist' dig om at jeg (og VvS) også tilhører rækken af 'påvirkningsagenter"

Overhovedet ikke. Tanken har end ikke strejfet mig.

P.S.

HR:"forstås sådan 'Hansen' - at du"

Hvorfor nu citationstegn?

Dorte Sørensen

Det er ret sjovt at Arne Herløv Petersen og Bent Jensen er enige om at PET Kommissionens har for løse påstande. og for slapt arbejde.

Henning Ristinge

Nej nej nej Hansen,
Jeg er fuldt ud klar over at I der opererer med begrebet ’påvirkningsagenter’ for længst er bevæget jer over i sort magi og okkultisme og den slags. Det er ikke det vi læser det handler om, det er noget med at det der står mellem linierne forfører os stakkels ubegavede informationslæsere ligesom sirenesangen forførte salig Odysseus.

At tænke sig at at tanken end ikke strifede dig - at jeg også kunne være sådan en sortklædt herre der voldføre de uskyldige masser.

Ja jeg mener faktisk at her i den virkelige verden er det afgørende det man faktisk gør - i detter tilfælde skriver (nu vi taler om journalistik). Men jeg er heller ikke rigtig til det med det okkulte Hansen - jeg overlader den slags til spiritister og f.eks. de konspirations freaks der raserer på en anden streng.

Henning Ristinge

Påstandende jeg henviste til er selvsagt din hovedpåstand - den der med den magiske forfører som du betegner som 'påvirkningsagent'.

Henning Ristinge

Min ide om hvad der er kernen i al god historieskrivning er meget lig dem der knytter sig til også god efterretningsvirksomhed. Nemlig det som Robert Mcnamara i the Fog of War erkendte at han havde manglet i afgørende øjeblikke - nemlig - evne til at indlevelse i modpartens tankegang.

Meget af det der siver op til overfladen fra PET og FET viser at det bestemt ikke var nogen dyd i de der organer - Klods Hans - eller er det Hans Hetler typer - var ofte i højsædet.

Lars R. Hansen

HR:"påvirkningsagenter (...) sort magi og okkultisme"

Det fremgår kun alt for tydeligt, at lige De hr. Ristinge er alt for skarpsindig til at lade sig påvirke af mediernes dækning af politisk stof - og straks vil kunne spotte efterretningstjenesters ellers skjulte hånd i pressen - men mon alle vi andre bønder har Deres følsomme næse? Spøg til siden.

Påvirkningsoperationer gennem pressen er et veletableret og effektivt redskab. Det har intet at skaffe med sort magi! At De afviser begrebet som sort magi - fortæller mig en del om Deres indsigt i sådanne sager.

HR:"Påstandende jeg henviste til er selvsagt din hovedpåstand..."

Nu har jeg blot viderebragt PET's og KGB's (ifg. offentliggjorte kilder) opfattelser i den forbindelse. Samt nogle få 'sjove' oplysninger fra PETKOM.

Henning Ristinge

Det er aldrig gået op for dig hansen, at det er det der er pressens opgave, at give dig og mig så mange vinkler, ikke mindst også vore modstanderes, vinkler på et emne som der er muligt at viderebringe. Hvis vi skulle gå i paranøje over det ville der ikke være en fri presse længere.