Nyhed
Læsetid: 5 min.

'Det peger unægteligt på Bent Jensen'

Lektor Erik Kulavig er sikker på, at professor Bent Jensen var den anonyme PET-kontakt på Odense Universitet i 1980'erne, og at det var om ham, PET fik oplysninger. Det har Kulavig det fint med
Indland
17. juli 2009

»Stop, stop, - du behøver ikke at læse mere op. Det er Bent og mig, der beskrives,« siger lektor ved Historisk Institut på Syddansk Universitet, Erik Kulavig i telefonen, da Information læser op fra PET-Kommissionens bind 10.

Som omtalt i Information i går, beskriver kommissionen indgående en kontakt, som PET havde blandt lærerne på universitetets humanistiske fakultet. Kontakten og PET mødtes flere gange, og PET fik ifølge kommissionen oplysninger om en stipendiats »forskellige aktiviteter« og »Østforbindelser«, der blev lagt på PET's personsag om stipendiaten.

»Det, der får mig til at tænke på Bent Jensen er først og fremmest, at Bent selv en gang har fortalt mig, at han var blevet kontaktet af en myndighed, der havde udbedt sig oplysninger om mig,« siger Erik Kulavig, der som russisk-studerende jævnligt var i Sovjetunionen, bl.a. på et studieophold i byen Voronezh. I 1984 var han kandidatstipendiat på Slavisk Institut på Odense Universitet, hvor Bent Jensen var professor.

Af kommissionens beskrivelse af PET's kontakt på Odense Universitet fremgår det også, at efterretningstjenesten tillige blev informeret om stipendiatens »engagement i (...) en nyoprettet studiegruppe«. Det passer også fint på Erik Kulavig, der i 1984 var initiativtager til en foredragsforening, der på fagligt og folkeoplysende grundlag skulle orientere om russiske forhold.

»Jeg kan ikke garantere det, men det peger unægteligt på Bent Jensen,« lyder Erik Kulavigs konklusion.

Krig+PET = overvågning

»Det kan ikke vække den helt store forargelse hos mig, at PET havde nogen opgaver at løse. I Danmark kommer man ikke i Gulag for at være i politisk opposition. Tværtimod var det nærmest en tryghedsfornemmelse, at der var nogen, der holdt øje med, at man ikke kom for langt ud,« fortsætter Erik Kulavig, der i sin ungdom var politisk aktiv på venstrefløjen. Efter at have været formand for elevorganisationen LOE og aktiv i gymnasieorganisationen DGS var Erik Kulavig en kort periode medlem af Kommunistiske Studenter (KommS).

»Når der er kold krig og en efterretningstjeneste, så finder der overvågning af borgerne sted. Det er hverken overraskende eller alarmerende, og det gælder også for mig personligt,« siger Erik Kulavig, der heller ikke ønsker at bebrejde Bent Jensen, hvis han gav oplysninger til PET.

»Jeg har et godt forhold til ham, og det havde jeg også dengang,« siger Erik Kulavig, der i dag er leder af koldkrigsforskningen på Odense Universitet, mens Bent Jensen er leder for det Center For Koldkrigsforskning, der har til huse på Svanemølle Kaserne.

- Hvad synes du om, at kommissionen i sin beskrivelse af PET's kilde gør det muligt at identificere vedkommende?

»Hvis jeg skal kritisere noget, er det, at kommissionen ikke bare skriver, hvem det var. Hvis det er Bent og mig, så skriv dog det. Hvordan kunne det dog skade os i dag,« undrer Erik Kulavig sig.

Bent Jensen har over for Information afvist at have givet PET eller andre oplysninger om kolleger eller andre studerende. Den oplysning har fået historikeren Kurt Jacobsen - tidligere aktiv DKP'er og tilknyttet Den Røde Højskole i Svendborg i midten af 1980'erne - til at spekulere over, om han så kan være den kandidat, PET har fået oplysninger om fra en lærer på Odense Universitet.

»Ud fra kommissionens beskrivelse er det svært at forestille sig, at det kan være andre end Bent Jensen, og det passer også fint med, at han har tilknytning til militæret som tidligere sprogofficer. Og jeg var netop ikke kollega til Bent Jensen, fordi jeg på det tidspunkt var Forskningsrådets stipendiat,« siger Kurt Jacobsen, der i dag er ansat på Handelshøjskolen i København.

I modsætning til Erik Kulavig ville Kurt Jacobsen have det svært med, hvis en kollega eller bekendt gav oplysninger om ham til PET: »Det ville være at overtræde en tærskel, når der ikke var tale om f.eks. planlægning af et terrorangreb eller lignende voldsomt.«

Psykopatprægede

Københavns Universitet og Studenterfronten på Århus Universitet havde også PET's interesse, hvorimod kommissionen ikke har fundet andet end »fåtallige« akter i PET-arkivet om RUC eller AUC. I perioden 1970-72 havde PET således fire kilder i miljøet på KU, og i Århus blev Studenterrådet i maj 1971 telefonaflyttet. Om de aflyttede mente PET i en status fra juni 1971, at »den revolutionære klike i Århus samlet i Studenterfronten (synes) at være en stærkt selvoptaget og navlebeskuende kreds af psykopatprægede individer«.

Om PET også fandt en anden af deres universitetskilder psykopatisk, noterer komissionen intet om, når den fortæller om en lektor på Københavns Universitet, der i sommeren 1969 orienterede Forsvarets Efterretningstjenste (FE) om en urovækkende historie: Nemlig at »der i en kælder under universitetet blev fremstillet molotovcocktails, trænet guerillakrigsførelse og likvidering«. Fra FE vandrede tippet videre til PET, der tog en samtale med lektoren, der »med længsel« havde set frem til en sådan snak.

Selv om lektoren ikke havde »konkret viden«, mente han dog, at universitetsrektor Mogens Fog i al hemmelighed støttede udgivelsen af »en række skrifter indeholdende revolutionær agitation«, mens andre dele af studenteraktiviteterne blev finansieret af »personer, der skal være hash-sælgere.«

I Århus havde FE også hørt rygter om en kommunistisk guerilla på danske universiteter, som bl.a. skulle modtage våbeninstruktion og afholde skydeøvelser i Jylland med 200 deltagere. Igen viste det sig, at kilden var den københavnske lektor, men efter at PET i »de følgende måneder« udfoldede, hvad PET-Kommissionen beskriver som »betydelige anstrengelser« for at be- eller afkræfte rygterne, lykkedes det ikke at finde spor af guerillaen.

En bestemt adresse i Århus, hvor der angiveligt skulle foregå våbentræning, blev dog helt frem til 1972-73 overvåget af PET, der ud over at fotografere beboerne også fik adgang til breve til og fra adressen, lige som der i tillæg til efterforskningen foregik en »aflytning af Århus Universitet«.

Også Danmarks Journalisthøjskole (DJH) var i PET's søgelys, ikke mindst fordi PET som, kommissionen skriver, var »interesseret i dagspresen, da tjenesten havde et ikke nærmere specificeret antal pressekontakter, der gav PET mulighed for i en vis grad at plante historier i dagspressen.«

Da en udenlandsk efterretningstjenste i 1981 forespurgte hos PET, om der på DJH var forbindelse til »subversive organisationer« eller »til Sovjetblokken«, udarbejdede en PET-medarbejder en 15 siders oversigt samt vedlagde en liste over højskolens samlede personale.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kan/vil Bent Jensen ikke med sin omfattende viden i den pågældende periode og indgående kendskab til de kollegiale forhold oplyse, hvem den pågældende agent er, af hensyn til afsløringen af en informator....

Hugo Barlach

Tak for artiklen, Information.

Se, nu nærmer man sig i alvorlig grad et klasse-eksempel på at lade ræven vogte får. Altså med PET-Kommisionen og offentligheden som modspillere formidlet over Regeringens og Dansk Folkeparti's valg af "Vogtere". I den forstand at det kan vise sig være en af PET's håndgangne M/K-er, der har forestået store dele af rapporten om PET. Den har taget 10 år og kostet 70 mill. kroner. Og til hvilken nytte for offentligheden med sin uhildede opbakning til PET? Og med hvilket resultat for offentlighedens tillige berettigede og ubetingede krav om uafhængighed?

Hvorledes Folketinget opfatter mimespillet vil jo nok fortsat vise sig, men det behøver ikke gå stille af. Hvorfor ikke?

Fordi der efterhånden tegner sig et billede af magt-arrogance for fuld udblæsning. I denne forbindelse indenfor i klassifikations-samenhængene, hvilket klart er et alvorligt anliggende med offentligheden, ikke mindst såfremt man fra denne kant kan begynde at føle sig direkte til grin for pengene og de magre udsagn, som kommisions-øvelsen er mundet ud i.

For det er nok den betegnelse, man må ty til, alt imens trådene trækkes op. Uanset hvad fortiden ruller op efterhånden, kan man nemlig ikke frigøre sig fra spørgsmålet om, hvad PET så går og bedriver idag af politisk overvågning, samt udover enhver rimelighed at anvende offentlige midler til at forplumre egne bøffer? Og dét ligger under ingen omstændigheder i Tjenestens mandat. Uanset hvorledes enkeltindivider vælger at opfatte sammenhængen. Så enkelt kan det siges.

Kort og godt er der til stadighed "something (very) fishy in The State of Denmark"...

Med håbet om at Information bider sig grundigt fast:

Med venlig hilsen

Hugo Barlach

Eller sagt mere direkte:

Hvad i alverden er det, man disker op med overfor offentligheden efterhånden? Borgersnu forsøg på at tale hen? Tale ned? Eller tale bort?

Er offentligheden blevet til en størrelse, der ikke tæller fremfor magtrelationer, som kan gøres gældende som indskud imellem sig og samme offenlighed. På f.eks. spin-vilkår? Betragter man offentligheden som 'die dumme dänen'? Som ikke er i stand til at bedømme fra hvem, man tildeles informationer?

Eller er magt-arrogance blot blevet synonym med en bedøvet hverdag? Man kunne såmænd snildt artikulere sig som følger: "Må vi så få en forklaring?"

Altså en holdbar én af slagsen, som ikke er beregnet til at relativeres og således ikke til at misforstå. Det burde ikke være så svært...

Karsten Aaen

Er det ikke klart ulovligt? at udlevere en liste over samtlige ansatte på en skole, f.eks. DJH? Især set i betragtning af, at ingen måtte registreres alene på baggrund af deres politiske engagement?

Det er dog dybt interessant at RUC og AUC (Aalborg Universitet) tilsyneladende ikke interesserede PET en døjt, også selvom det (bevisligt?) var her, at mange venstre-orienterede studerende flyttede hen...for at studere....

Mon ikke PETs interesse for Århus som studenter-by, skyldes en vis Rudi Dutsche, der som bekendt flyttede til Århus på et tidspunkt i 1970erne (mener jeg det var?)

Det ert også dybt sigende, at PET (og FE?) synes mere interesseret i at jage diverse spøgelser end at dæmme op for den reelle trussel, der var, bl.a. e en vis lille skole i Allerød? som hver lørdag forberedte deres elever på en (voldelig) revolution?
[Det var altså i 1970erne, dette her --- så det er ca. 30-35 år siden; PET opdagede det da vist ikke?]

Er der noget mistænksomt i at man som russisk-studerende er i Rusland (Sovjet)? Der er vel ikke noget mistænksomt i at man som russisk-studerende har kontakter i Rusland?

Og lektoren fra København lyder altså mere som en person, der lider af diverse vrang-forestillinger om de her ting end en, der har reel information.
(Dette er jo kun mit gæt....)

Har PET aldrig hørt om kildekritik?

Åbenbart ikke...