PET fandt ingen beviser på, at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent

Selv om Jørgen Dragsdahl blev både aflyttet og overvåget i mere end to år, fandt PET ikke bevis for nogen agentvirksomhed for USSR, således som Jyllands-Posten og professor Bent Jensen har anklaget den tidligere Informations-journalist for
Indland
7. juli 2009

Den sovjetiske sikkerhedstjeneste KGB blev allerede i 1976 opmærksom på, at det måske var værd at bage lidt på journalist Jørgen Dragsdahl. På daværende tidspunkt var han freelance-sikkerhedsmedarbejder på Information. Opgaven med »dyrkning« med henblik på hvervning af Dragsdahl, som det hed i et telegram fra Centret i Moskva, blev prompte overladt til KGB-residenten Ljubimov på USSR's ambassaden i København. Dragsdahl fik kodenavnet 'STOT', og KGB-officeren Tjebotok, som ligeledes var udstationeret i København, fik i opdrag at fuldføre missionen.

Og tilsyneladende gik det fint: Efter et stykke tid blev 'STOT' i de fortrolige KGB-indberetninger opskrevet til at være en »operationel kontakt«, og senere blev han endda omtalt som KGB's »Nr. 1« i Danmark af KGB-officeren Minin i dennes indberetninger til Centret.

Disse oplysninger kom i PET's besiddelse efter et samarbejde med den britiske efterretningstjeneste om den senere afhoppede KGB-officer Gordijevski, og PET indledte derfor i februar 1983 både en telefonaflytning og en overvågning af Dragsdahl, der i hvert fald strakte sig frem til oktober 1985.

Da professor Bent Jensen mange år senere fik adgang til nogle af disse oplysninger, skrev han i januar 2007 en stort opsat artikel i Jyllands-Posten med den overordnede konklusion, at »Dragsdahl var altså ifølge både KGB og PET KGB-agent.«

Jensen citerede også, hvad han kaldte »PET's fortrolige konklusion til eget brug«, som lød således: »Set med KGB-briller har D's position [...] været ualmindelig nyttig«.

Modsat har Dragsdahl fremholdt, at der netop ikke var tale om PETs officielle syn, men derimod om en subjektiv vurdering fra en kriminalassistent i PET, der blev sat til at skrive referat fra et møde med PET's souschef Mikael Lyngbo, som Dragsdahl tog initiativ til i juni 1985. Mere om det senere ...

Oprejsning

Bent Jensens artikel fik i første omgang Dragsdahl til at anlægge injuriesag både mod Jyllands-Posten og professoren i foråret 2007, og denne sag er endnu ikke afgjort.

Med bind 13 fra PET-Kommissionen, som handler om KGBs kontakt- og agentnet i Danmark med godt 40 sider om 'STOT', får Dragsdahl medvind til injuriesagen, hvis den da ikke ender med et forlig forinden. Tidligere er Ekstra Bladet, som har skrevet på lignende vis om Dragsdahl, endt med at indgå forlig frem for at tabe i retten.

»Det er op ad bakke, hvis retten vil vurdere sagen på samme måde som kommissionen,« >har Bent Jensen således medgivet over for Jyllands-Posten.

Så selv om 'STOT'-sagen som følge af Godijevskijs afsløringer blev behandlet på øverste niveau i regeringens sikkerhedsudvalg i november 1985, så lykkedes det ikke for PET trods intensiv overvågning i flere lande at finde beviser på nogen agentvirksomhed fra Dragsdahls side. Eller med daværende operationel chef i PET Per Larsens ord til Kommissionen: »Der blev aldrig ført bevis for, at Dragsdaghl skulle have lavet ulovligheder, og derfor kom der ikke noget ud af sagen.«

Når Dragsdahl skrev sine artikler om nedrustning og sikkerhedsspørgsmål, som han gjorde i Information, er den sandsynlige forklaring, at han mente det, han skrev. Indholdet blev ikke bestemt af KGB-påvirkning, selv om Dragsdahl tilsyneladende gerne indvilligede i at mødes med sine ambassade-kontakter på overraskende lokaliteter som f.eks. i et S-tog fra Farum.

Mistænkt for CIA-agent

Ifølge PET-Kommissionen er der for historieskrivningen en nærliggende risiko for, at de KGB-officerer, der regelmæssigt skulle indberette til Centret om deres arbejde, overdrev resultatet af deres indsats. Og da Dragsdahl samtidig af den østtyske kontraspionage blev mistænkt for at være CIA-agent på grund af sine mange amerikanske kontakter samt - >ikke mindst - sine uforsonlige artikler om det hjemlige kommunistparti DKP, valgte KGB-officeren Minin måske derfor at 'opskrive' 'STOT' ved at omtale ham som »nr. 1«. Også Moskva-centret mistænkte på dette tidspunkt Dragdahl for at være dobbeltagent og nærede ifølge Kommissionen i øvrigt »mistro til Minins embedsførelse«, fordi Minin havde et stort pengeforbrug på københavnske værtshuse.

PET var ifølge kommissionen helt på det rene med, at Dragsdahl i mange artikler »til trods for hans åbenbare venstreorienterede politiske indstilling«, som en PET-medarbejder formulerede det i 1983, giver indtryk af »at være kritisk overfor sovjetisk/kommunistisk regime, og endnu mere hånligt afvisende er han overfor DKP.«

Kommissionen anfører eksempler på, at Bent Jensen i sin artikel i Jyllands-Posten så at sige strammer de oplysninger, han har fået adgang til i PET's deklassificerede dokumenter. Et eksempel er, hvad Bent Jensen betegnede som »PET's fortrolige konklusion til eget brug« om »D's position« som værende »ualmindelig nyttig«. Oplysningen findes i det mødereferat, kriminalassistenten skrev i juni 1985. Men ifølge Kommissionen skal man være »varsom med at tage referentens vurderinger som udtryk for PET's 'institutionelle' opfattelse«.

Kommissionen nævner endnu et eksempel fra samme mødereferat, hvor Bent Jensen sætter lighedstegn mellem kriminalassistentens egen opfattelse og PET's. I Jyllands-Posten skrev Bent Jensen således, at »PET mente, at Dragsdahl i virkeligheden var gået længere i sit samarbejde med KGB, end han ville være ved« selv om kriminalassistenten udtrykkeligt skriver i referatet, at »personlig tror jeg, at D under Tjebotok gik langt længere, end han ville være ved.«

Dragsdahl har ikke ønsket at udtale sig, da han af sin advokat er pålagt tavshedspligt på grund af injuriesagen. Bent Jensen er i Italien, men han har indvilget i at besvare spørgsmål en af de nærmeste dage i Information.

Informations kommission

Seneste artikler

 • Noget forbandet sludder

  2. november 2009
  Kunne drabet på betjent Jesper Egtved Hansen i Købmagergade i november 1988 være undgået, hvis PET på et tidligere tidspunkt havde delt sin viden om Blekingegadebanden med det almindelige politi? Dette kontrafaktiske spørgsmål skal Folketingets retsordførere i dag drøfte med justitsminister Brian Mikkelsen, og resultatet afventes af flere grunde med en vis spænding
 • 11 debatter, Folketinget bør tage

  3. oktober 2009
  PET-Kommissionen. Tirsdag tager Folketinget hul på et nyt folketingsår. At PET-Kommissionens beretning vil komme på dagsordenen, er der ikke tvivl om. Men endnu er det uklart, hvilke emner og og områder, som justitsminister Brian Mikkelsen vil tage op. Som en hjælp til Folketingets partier opridser Information her - på baggrund af avisens granskning af Kommissionens beretning - 11 debatter, som Folketinget bør tage
 • Justitsministeriet nedtoner behov for ny Blekingegade-undersøgelse

  30. september 2009
  Med et 22 sider langt notat læner Justitsministeriet sig tungt op af PET-Kommissionen for at afvise ny undersøgelse af PET's omstridte håndtering af den kriminelle bande, der stod bag drabet på dansk betjent
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvornår mon det får konsekvenser for Bent Jensen, at han igen og igen belyver gode danskere?

Endnu en ting at rydde op i, når VKO er væk.

Mon ikke Jørgen Dragsdahl kan se frem til en stor og uforbeholden undskyldning fra Bent Jensen?

Inger Sundsvald

Undskyldninger kan jeg ikke forestille mig fra den mand. Men så må han jo betale, når retten har talt, eller indgå forlig ligesom Ekstra Bladet.

Per Holm Knudsen

Undskyldning er næppe nok - lad os også håbe på en virkelig følelig erstatning til JD - f.eks. det dobbelte af hvad Ekstrabladet måtte betale.

Lars R. Hansen

Om sammenfaldene mellem Dragsdahls og KGB's påvirkningsoperationer er tilfældige eller ej - skal jeg bestemt ikke kunne sige, men det at PET-kommissionen finder; PET i strafferetlig forstand - angiveligt ikke kunne bevise Dragsdahl udførte ulovlig efterretningsvirksomhed bør ikke komme som en overraskelse, da Dragsdahl som bekendt aldrig blev sigtet for noget sådan.

Heller ikke det, at Dragsdahls kontakter til KGB-personel havde alle kendetegn for møder mellem en agent og dennes føringsofficer er i sig selv et bevis for noget ulovligt - havde en sovjetisk "Dragsdahl" udvist samme adfærd ville denne højst sandsynligt ha' blevet likvideret.

Men det gør nu hverken Dragsdahls undergravende virksomhed værre eller bedre.

I øvrigt er historiske teoriers validitet ikke afhængige af strafferetlige beviser, domme eller kommissioner - hvorfor professor Jensens teori ej heller er svækket af den tamme PET-kommission, men naturligvis heller ikke styrket.

At Information bruger anledningen til at frikender sig selv som Dragsdahls kampmiddel er nu heller ikke særlig overraskende.

Karsten Aaen

Nu er det altså ikke nogen forbrydelse, hverken dengang i 1980erne, eller nu, at være imod opstilling af atomvåben af enhver art, endsige være kritisk over USA, Sovjetunionen, (daværende) eller DKP eller republikanerne og demokraterne, eller den amerikanske præsident.

Det er i sig selv heller ikke en forbrydelse at spise frokost med en kilde på en restaurant, heller ikke selv om denne kilde er ansat på den daværende sovjetiske ambassade (hvor set alle enten var KGB-agenter eller referede til KGB).

For en journalist drejer det sig om at få så mange (kritiske) vinkler på en historie som muligt; noget visse af nutidens journalister godt kunne lære en hel del af...

Lars Hansen

"Heller ikke det, at Dragsdahls kontakter til KGB-personel havde alle kendetegn for møder mellem en agent og dennes føringsofficer er i sig selv et bevis for noget ulovligt -"

Jeg skal ikke gøre mig til dommer i Jørgen Dragsdal- sagen for jeg kender ikke den sag i detaljerne.

Det er dog væsentligt at fastholde, at hvis Jørgen Dragsdal havde arbejdet som en rigtig agent for fremmede magter plejer at gøre det - ville PET have haft en indikation på noget alvorligt.
Almindeligt meningsfællesskab mellem en dansk journalist og en russisk efterretningsagent er ikke i sig selv bevis for andet end - meningsfællesskab.
Og almindeligt forekommende meningsfællesskab er ikke ulovligt.
Det kan være forståeligt, at Jørgen Dragsdal har fundet det ulejligheden værd at tale (også på uforstyrrede steder) med en russer med viden om diverse interessante situationer i såvel Rusland som udlandet.
(Kender man lidt til det journalistiske "game" vil en god journalist med specielt Jørgen Dragsdals arbejdsområde sikkert af og til gerne hemmeligholde sine artikel-ideér længst muligt til artiklen er klar til offentliggørelse)
Det er dog stadig ikke ulovligt at en journalist taler med kilder til historier.
Det kan næppe heller være ulovligt at viderebringe en vinkel på en historie som han har fået af eksempelvis en russer - en vinkel som han selv kunne have tænkt sig frem til.
Desuden må man forestille sig at Jørgen Dragsdal er blevet behørigt forhindret via PET i at besøge militære installationer og arkiver og hemmelige baser grundet sit bekendskab med disse russere.
Det er derfor nærliggende at antage synspunktet udtrykt her nedenunder som en af de væsentlige sandheder i sagen om Jørgen Dragsdal.

"Ifølge PET-Kommissionen er der for historieskrivningen en nærliggende risiko for, at de KGB-officerer, der regelmæssigt skulle indberette til Centret om deres arbejde, overdrev resultatet af deres indsats".

Hvilket alt i alt frikender Jørgen Dragsdal.

Klaus Flemløse

Nedenstående indlæg fra febr 2009 blev afvist af JP da sagen var på sit højeste. Jeg abonnerer ikke mere på JP:

Hykleri i Jyllandsposten

Dr. Phil. Prof. Bent Jensen(BJ) og Jyllandsposten har med udgangspunkt i PET’s fortrolige arkiver gentagne gange udråbt en navngiven journalist som KGB-spion. Ved at gengive indholdet af fortrolige PET dokumenter har BJ begået en strafbar handling, der på linje med Frank Grevil-sagen, burde føre til en fængselsstraf.

Journalisten har anlagt en injuriesag mod BJ for ærekrænkende udtalelser. I denne forbindelse har BJ fortsat adgang til PET’s arkiver og benytter den flittigt til at gå på fisketur efter beviser for sin påstand om, at journalisten er en KGB-spion.

Det er i denne sag ligegyldigt om den omtalte journalist rent faktisk har været KGB-spion eller ej, idet selv de største forbrydere eller de rene uskyldigheder har krav på en fair rettergang. En fair rettergang under et borgerligt liberalt retssystem medfører, at anklagede har adgang til alle bevismaterialer og at alle domsforhandlinger er offentlige. Derfor bør BJ’s adgang til PET’s arkiver annulleres, og der bør indledes en straffesag mod BJ. At dette ikke er sket for længst skyldes efter min mening, at BJ er blevet hyret og beskyttet af Regeringen og Jesper Langballe & Co til, at miskrediterer centrale personer fra den tidligere venstrefløj.

Det er muligt, at BJ ud over at have en professionel historisk interesse i at identificere evt. KGB-spioner, også har et personligt hævnmotiv for den chikane han selv og også undertegnede blev udsat for af venstrefløjen under den kolde krig. Som et kuriosum kan nævens, at dele af venstrefløjen den gang overvejede, om personer som BJ og undertegnede burde sendes i en genopdragelseslejr eller likvideres. Andre muligheder fandtes ikke. BJ’s ihærdige kamp for at identificere eventuelle KGB-spioner minder om det gammeltestamentlige princip om ”øje for øje og tand for tand”. Derfor vil jeg hævde at BJ´s dømmekraft i denne sag ikke er hvad den burde være. For at få en afbalanceret og nuanceret historieforskning skal den foretages af en ny generation af historikere, og ikke af den generation, der på egen krop har oplevet den kolde krig.

Set i lyset af at Vesten stod som vinder af den kolde krig og at grundlaget for hele venstrefløjen, inkl. dens tilknytning til Sovjet, til Kina, til Pol Pot, til Albani og RAF etc., er blevet dokumenteret, har store dele af den gamle venstrefløj skiftet ståsted og er nu ubetinget tilhængere af det liberale borgerlige demokrati. I forbindelse med den politiske beslutningsproces har man ikke råd til ”berufsverbote” en stor del af den danske intellektuelle elite blot fordi nogle for mere end 30 år siden har begået politiske fejlvurderinger. Til trods herfor er venstrefløjen en stor inspirations-kilde, som man gang på gang ryger i flint over.

Jeg har læst flere af BJ’s publikationer, men er kommet meget i tvivl om lødigheden af disse, idet BJ dels har nægtet at få sine publikationer vurderet af sine fagfæller før udgivelsen og dels har udvist en mangel på dømmekraft i vurdering af PET’s arkiver, også mht. offentliggørelsen. Det er korrekt, at BJ har titel af dr. phil og professor. Om han også har fortjent disse titler, vil jeg overlade til læserne at afgøre.

Jyllandsposten påberåber sig at være en liberal borgerlig avis. Dette indebærer, at man uden tøven forsvarer magtens tredeling, ytringsfriheden og bekæmper lukkede særdomstole. Tilsyneladende gælder der to sæt regler for JP – et for vennerne og et andet for fjenderne. For fjenderne er alle retsprincipper ophævet. Man bruger normalt hykleri om sådanne tilfælde.

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Men det gør nu hverken Dragsdahls undergravende virksomhed værre eller bedre.

Der er vel forskel på udforskende og analyserende journalistik og så "undergravende virksomhed", med mindre du mener, at al kritik og ufordelagtig analyse af det herskende flertal er "undergravende virksomhed (af det herskende flertal) - men det kaldes jo osse demokrati!

Lars R. Hansen

Naturligvis var det i Danmark ikke ulovligt, at propagandere for afvæbning og eftergivenhed som modsvar til Warszawapagtens trusler - kun hvis det skete i konspiration med fremmede magter - ej heller var det ulovligt, at propagandere mod de demokratiske NATO-landes sikkerheds- og forsvarspolitik, NATO's fælles beslutninger og NATO sammenholdet til fordel for Warszawapagtens diktaturstater.

Om det så er sket i konspiration med fremmede magter eller ej, er, i en ren sikkerheds- og forsvarspolitisk sammenhæng, uden betydning da skadevirkningen er den samme.

Tilføjelse til mine bemærkninger i mit ovenstående indlæg om det "journalistiske game", så forekommer det ihvertfald logisk når man kender lidt til efterretnings--systemets arbejdsmetoder og muligheder, at Jørgen Dragsdahl kan have ønsket at holde sine artikel-ideér hemmelige indtil de var parate til offentliggørelse.
For mon ikke at journalister i den genre som Jørgen Dragsdal skrev i - ved specielle lejligheder har set deciderede counter-artikler (mod-artikler) der nærmest som på bestilling har taget luften ud af den fænomenale artikel som der har været skrevet på i ugevis og som stod lige for offentliggørelse. Resultatet = spildt arbejde
Det er begrundet i sådanne situationer at journalister lærer at gå stille med dørene således at uvedkommende ikke ved hvilke artikel-ide'er de skriver på og dertil iøvrigt lærer at skaffe sig en gammel computer at skrive på der IKKE er koblet på nettet.

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Nu var det faktisk sådan, at store dele af venstrefløjen var modstandere af både NATO og Warszawapagten, idet man anså skadevirkningerne fra de to pagter som uheldige for en demokratisk udvikling. Så vidt jeg husker, var JD på en side af venstrefløjen.

Henning Ristinge

Det bedste ville være hvis Jørgen Dragsdal kunnehelt undgå et forlig og vi istedet fik en regulær domfældelse i sagen. det ville også give ham bedre beskyttelse. Forliget med Ekstrabladet gav ham jo ikke noget.

Lars R. Hansen

Per Holm Knudsen,

Det er meget muligt store dele af venstrefløjen var modstandere af både NATO og Warszawapagten, men når deres propaganda kun kunne ramme Vestblokken - da Østblokken ikke rigtig tillod kritiske artikler vendt mod de kommunistiske stater publiceret - var den 'anti-sovjetiske venstrefløj' reelt Sovjetunionens nyttige idioter.

I øvrigt hørte man ikke meget kritik af Sovjetunionen fra den 'anti-sovjetiske venstrefløj'.

Karsten Aaen

-øhm-

Det daværende SF, VS og masser af småpartiet på venstrefløjen kritiserede det daværende Sovjetunionen sønder og sammen. Kun DKP stod last og brast med Sovjet i stort set alt, hvad Sovjet gjorde, og sagde.

Man skal ikke lade sig narre af at DKP var en organisationerne bag, ofte den styrende, Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed. Vi, der var aktive dengang, vidste det godt. Og tog vores forholdsregler mod dette.

Det er hverken ULOVLIGT eller AGENT-agtigt at mødes med kilder til historier, ej heller at skrive artikler som søger at påvirke opstillingen af de amerikanske missiler på europæisk grund. Alene af den grund kan Dragsdahl jo altså ikke dømmes som PET-agent, undtagen hvis han mener, at manden i en eller forstand handlede moralsk forkert. Men moral og etik og juridisk korrekt er nogen gange ikke helt det samme; her er det gældende lov, der gælder, ikke vores egne personlige eller private hævntogter.

Så vidt jeg lige kan huske blev de amerikanske Pershing-raketter da opstillet alligevel?

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

I øvrigt hørte man ikke meget kritik af Sovjetunionen fra den 'anti-sovjetiske venstrefløj'.

Vi er åbenbart ikke færdedes i de samme kredse - det var umuligt at overhøre - medmindre man gik rundt med skilte, hvor der stod "De, der ikke er med os, er mod os!" - apropos dit besynderlige postulat om "Sovjetunionens nyttige idioter".
Tilværelsen var/er nu en kende mere nuanceret.

Lars R. Hansen

Som sagt er det muligt at den 'anti-sovjetiske venstrefløj' kritiserede Østblokken lige så meget som man kritiserede Vestblokken. At man mente Østblokken og Vestblokken var lige gode om det. At SS21 og Pershing II var lige uønsket af venstrefløjen - og så gentager jeg - MEN kritikken blev jo kun fremført i Vestblokken, da Østblokken som bekendt ikke optog kritiske artikler i deres presse.

Derfor blev den 'anti-sovjetiske venstrefløjs' indsats mod fx. SS21 og Pershing II ensidig.

KA:"Så vidt jeg lige kan huske blev de amerikanske Pershing-raketter da opstillet alligevel"

Jo - men under danske protester - til skade for NATO-sammenholdet og Danmarks alliancepolitiske stilling.

Per Holm Knudsen:"Vi er åbenbart ikke færdedes i de samme kredse..."

Ganske plausibelt.

Jeg fulgte ikke rigtig med i de sekteriske splittelser og jeg holdte ikke VS, SAP, DKP-ML og hvad ved jeg's partiblade - hvorfor jeg gerne skal tilstå jeg ikke var inde i alle nuancerne.

Men i den brede offentlige debat var kritikken af Østblokken ikke særlig højlydt fra den kant.

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Nu kan du vel ikke klandre venstrefløjen for, hvad der foregik i den brede offentlige debat - men hvis du tager et meget udbredt venstrefløjsblad som Politisk Revy, så vil du kunne se, at kritikken af Østblokken var udbredt - til gengæld var virkeligheden i Kina ikke rigtigt nået frem til alment kendskab.

Henning Ristinge

DKP var det eneste sted på 'venstrefløjen' hvor man dyrkede begejstring for Sovjet - alle andre var kritiske - mere eller mindre

Gorm Petersen

Når/hvis Pia må give slip på magten venter en Nurnberg-proces, der siger spar-2 til den oprindelige.

Udover henrettelsen af Fogh for at bringe Danmark i krig på grund af en løgn (højforrædderi i krigstid - krigen var brudt ud da han efterfølgende løj og fik fængslet Frank Grevild) skal vi se på:

Statssanktioneret historieforfalskning (ikke kun den kolde krig men også Kaj Munks nazi-sympatier
skulle forfalskes for skattekroner).

Tvangsprivatisering af kommunale opgaver (for at Thor Pedersen via Jysk Rengøring kunne putte skattekroner i private lommer). Overbetaling af privathospitaler så skattekroner igen havner i egne eller rigmandsvenners lommer.

Aldrig har tilbagetræden af så få (Pia K) udløst så alvorlige konsekvenser for så mange.

Alt hvad der er sket eller forhindret med "stemmer fra Dansk Folkeparti" skal gøres om.

Kalenderen stilles tilbage til 2001.

Karsten Aaen

-ehm-

Har du aldrig hørt om perestrojka og glasnost, Lars Hansen. Gorbachov indførte dette i 1985/1986 - for at då en friere debat i den tidl. østblok i gang, hvilket lykkedes.

Og både SS20erne og Pershing missilerne blev vist opstillet?

Vi var bare nogen som ikke lige mente, at det var særligt sjovt at have missiler opstillet næsten lige udenfor vores egen baghave.

Og i stort set alle kredse på venstre-fløjen dengang blev den tidl. øst-blok udsat for dyb kritik, undtagen hos et eneste parti, DKP.

Og så vidt jeg lige kan huske var social-demokraterne også imod NATO's opstilling af Pershing II-missiler ved den østtyske grænse?

Og det altså mest der blev diskuteret i medierne dengang....

Lars R. Hansen

Propagandaen var altovervejende vendt mod Vestblokken - for eksempel var det alternative sikkerhedspolitiske flertals argumentation omkring den danske atompolitik næsten udelukkende rettet mod amerikanske skibe - det at WAPA nærmest dagligt havde atombevæbnede fartøjer i dansk farvand og luftrum blev totalt ignorerede. Det var altovervejende amerikanske skibe, der blev udsat for forskellige "aktioner, demonstrationer og happenings".

Hvilket går igen i en række andre spørgsmål. Det var fx. Ronald Reagan, der langt ind i Socialdemokratiet blev udråbt til en 'skydegal cowboy' og det der var værre - ikke de sovjetiske diktatorer som blev omtalt ret høvisk.

Helt grundlæggende opfatter jeg venstrefløjens position således; Østblokken, der i sin grundsubstans trods alt var socialistisk, skulle blot reformeres, mens den kapitalistiske Vestblok skulle revolutioneres.

Hvad angår perestrojka og glasnost så omfattet det kun i ringe grad forsvarspolitiske spørgsmål - mens SF i Folketinget fremsatte beslutningsforslag om et (de facto ensidigt) forbud mod u-både i Østersøen - ville noget sådan under perestrojka og glasnost end ikke kunne bringes Gorbatjov-tidens presse.

Perestrojka og glasnost var hovedsageligt rettet mod uhensigtsmæssighederne i det socialistiske økonomiske system - et opgør med den politiske korrekthed. En sovjetisk Solvogns "WAPA-hæren" var næppe blevet tolererede.

Apropos kan Bent Jensens 'Venstrefløjen under Den Kolde Krig' anbefales.

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Helt grundlæggende opfatter jeg venstrefløjens position således; Østblokken, der i sin grundsubstans trods alt var socialistisk, skulle blot reformeres, mens den kapitalistiske Vestblok skulle revolutioneres.

Det skal du have lov til, vi har alle vores personlige fantasier og idiosynkrasier.

Pudsigt, at vi på venstrefløjen kaldte østblokkens politik for statskapitalisme.
Dit problem er jo nok, at du opfatter DKP som "venstrefløjen".

Lars Peter Simonsen

Hvem er denne Lars Hansen? En "god dansk mand" ligesom Bent Jensen?

Lars R. Hansen

Per Holm Knudsen,

All right, Kundsen - så kom da med ét eksempel på en væsentlig aktion, demonstration og happening vendt mod Østblokken.

Som yderligere anskueliggørelse på venstrefløjens beskaffenhed kan nævnes den afgrundsdybe forskel på reaktionerne på hhv. Vietnam- og Afghanistan-krigen, mens fordømmelserne og demonstrationerne mod Vietnamkrigen var markante og højlydte - var protesterne mod Sovjets invasion af Afghanistan vage og lavmælte.

Peter Jensen

Fandt PET nogen beviser for at Bent Jensen var agent ? .. Kiggede de overhovedet ? Og hvorfor må man på disse sider ikke antyde at Bent Jensen måske arbejder for nogen ? Mine beviser for dette er MINDST lige så gode som Hr Jensens beviser for Dragsdahls agentvirksomhed .... Er i bange for ham eller hvad ?

Peter Jensen

der var desvære et lille udfald, der skulle stå :
"Kiggede de overhovedet i deres personale-kartotek ?" .

Henning Ristinge

Lars Hansen
Jeg har både demonstreret foran den sovjettiske ambassade og jeg var oså med i en tværpolitisk venstrefløjsgruppe der samlede penge ind til Polske Solidaritet. Vi sendte bla, trykke maskiner til samme - hvad gjorde du selv?

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

F.eks. demonstrationer ved Sovjets ambassade som følge af invasionen i Tjekoslovakiet.

Og ellers gak til dit bibliotek og lån Politisk Revy. der vil du finde masser af stof, selv om det nok vil karambolere med dit verdenssyn.

Henning Ristinge

Vi så ikke meget initiav fra borgerlig side når det gjaldt støtte til f.eks. Solidaritet eller charta 77 - de borgerlige kæftede op (det gør i stadig) og ville have flere atomraketter og militært isenkram fra USA - men derudover så man sgu ikke noget til dem/jer.

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Og til din orientering, så er jeg uddannet som håndsætter fra Terpo Tryk (Land & Folks accidenstrykkeri). Jeg kan love dig for, at DKP ikke var glade for det, som jeg tilhørte og opfattede som venstrefløjen. VS (som jeg var medlem af indtil 1972) og lignende var næsten at opfatte som "klasseforrædere".

Henning Ristinge

I har altid været fandens gode til at kæfte op - men ud over stemmeboksen . og PET og FET agenter med besynderlige ofte ret sygeligt højreekstremistiske holdning - så man sgu ikke noget til jer

Henning Ristinge

I minder i det hele taget oftest om de der mange folk man hører om der pludselig opstod som storskrydende frihedskæmpere sådan i ugerne inden befrielsen hvor alle godt vidste tyskerne havde tabt, og hvor det derfor ikke kostede noget at gå på barrikaden med tomhjernende stereotype meninger om alt

Lars R. Hansen

Per Holm Knudsen,

PHK:"demonstrationer ved Sovjets ambassade"

Hvor mange kunne man skrabe sammen fra venstrefløjen til det? Ikke mange sat op mod omfanget af venstrefløjens aktioner og demonstrationer mod vestblokken. Der var ingen massedemonstrationer mod Sovjet - da Folketinget i februar 1980 fordømte Sovjets invasion stemte SF og VS imod - sådan var det.

PHK:"lån Politisk Revy"

Det finder jeg ikke nødvendigt - jeg mener at have et rimeligt overblik over vor nyere politiske historie, i hvert fald de generelle træk - men kan jeg da alligevel godt have respekt for de venstreorienteret som faktisk deltog i demonstrationer mod Sovjet, hvis altså motivationen ikke var at finde i hoxhasime, maoisme eller anden totalitære socialisme i opposition til sovjetkommunismen.

Henning Ristinge,

HR:"Jeg har både (...) hvad gjorde du selv?"

Jamen respekt for det!

Hvad min personlige indsats for Danmark, den omgivende verden og en tilnærmelsesvis retfærdig fred angår praler jeg kun nødigt ;o)

Inger Sundsvald

Er der ved at tegne sig en ”Forening til Lars Hansens underholdning”?

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Den største gruppe i VS var "Sumpen" - det handlede mest om "Make love - Not war".

Jeg tror nok, at man kan sige, at demonstrationerne var proportionale med forbrydelsernes omfang - der var trods alt pokker til forskel på USA's voldsomme angreb på Sydøstasien og så Sovjets forbryderiske invasion af f.eks. Tjekoslovakiet. Det må selv du trods alt kunne se. Nu du er så glad for mængder, så kunne vi jo f.eks. tælle døde for de forskellige konflikter.

Inger Sundsvald

Jeg skrev med vilje ikke ”oplysning”. Lars Hansen foretager sine egne vurderinger - politisk og videnskabeligt – og disse kan der ikke rokkes ved.
He do’s his own research.

Lars R. Hansen

Per Holm Knudsen,

PHK:"Den største gruppe i VS..."

Her er vores opfattelser i overensstemmelse. Men derfor kunne man vel godt i VS' folketingsgruppe fordømme Sovjets invasion af Afghanistan.

PHK:"proportionale med forbrydelsernes omfang"

Ja, det har vel været venstrefløjens opfattelse - og det er nok her jeg mener man gik galt i byen. Østblokkens undertrykkelse af egne befolkninger, involvering i talrige stedfortræderkrige og militære interventioners skadevirkning for menneskeligheden blev (IMHO) undervurderet af den danske venstrefløj, også den anti-sovjetiske del.

Og jo, drabstallet var uendeligt lavere ved nedkæmpelsen af det tjekkiske forår sammenlignet med Vietnam, men én af forskellene mellem Tjekkiet og Vietnam var at WAPA nedkæmpede en spæd demokratisk bevægelse, mens USA søgte at nedkæmpe en ren totalitær kommunistisk bevægelse. Det er en væsentlig forskel.

Helt kontrafaktisk - ser vi fx. på resultatet af koreakrigen må man vel sige, at halvøen ville havde været bedre tjent, om USA (totalt) havde vundet den krig - og halvøen i dag var forenet under et demokratisk styre. Det samme mener jeg ville have været tilfældet med Vietnam.

Per Holm Knudsen

@ Lars Hansen

Nu snakkede vi faktisk om demonstrationers omfang ifht. invasioner. Hvis vi skal tage alle forskellige imperialistiske, ideologiske og religiøse konflikters drabstal mod hinanden, så bliver det noget uoverskueligt.

USA søgte at nedkæmpe en ren totalitær kommunistisk bevægelse

Nej, USA forsøgte at fastholde sin indflydelse i området mod befolkningernes ønsker ved at holde røven oppe på despotiske diktatorer, som USA har gjort det så mange steder rundt om i verden.

Hvis USA er så demokrati-kærligt, som du hævder, så skulle landet jo forlængst have væltet regimet i Israel, Saudiarabien, Golfstaterne osv., men det har det jo skortet på. Olie er vigtigere end demokrati.

Det er muligt, at Obama kan forandre det indtryk, vi får se.

Lars R. Hansen

Selvklart! USA's involvering i Vietnam var ren sikkerhedspolitik i den kolde krigs skygge, men NLF var sgu en totalitær bevægelse - modsat Dubcek og Co.

Jeg påstår ikke USA under den kolde krig fremhævet demokrati over egne sikkerhedspolitiske interesser - ej heller at USA udelukkende skulle gøre det i dag, men USA har helt klart, sammenlignet med USSR, kultiveret en demokratisk udvikling i verden.

PHK":Det er muligt, at Obama kan..."

Det tvivler jeg på - som jeg læser Obamaregeringen hælder den til den realistiske skole ala Henry Kissinger - blot med OHB's helt særlige sukker retorik.

Peter Jensen

@ Lars Hansen :
Hvad har du egentlig imod at USSR prøvede at gøre nøjagtigt det samme som vi gør nu :
At stoppe Taliban-tosserne ?

Peter Jensen

Og hvorfor er det nu at alle jer militante Demokrater
aldrig opfordrer til at invadere og tvangs- demokratisere Verdens største fascistiske diktatur, Kina ?

Lars R. Hansen

Havde det ikke været for den kolde krig - ingenting! Et betonkommunistisk Afghanistan er i min optik langt bedre end et islamofascistisk diktatur - havde Vesten kun afghanernes velfærd for øje i '79 burde Vesten havde støtte op om Sovjetruslands intervention i Afghanistan.

Hvad angår Kina - lad os lige udtømme det muliges rige førend vi går igang med det nær umulige. Desuden går det så småt i den rigtige retning i Kina.

Karsten Aaen

Hvem var det der støttede Charta 77 fra Prag? Hvem var det der støttede ANC i Sydafrika? Hvem var det der støttede Solidarnosc i Polen?

Ikke mange fra den danske højrefløj; til gengæld havde Erhard Jakobsen travlt med at fortælle om sine indtryk fra Sydafrika da han kom hjem fra en rejse dertil.

Hvem var det der støttede Chiles præsident, folkevalgte, da før og under kuppet kod ham i 1973? Ikke den danske højrefløj; den påstod hårdnakket, at CIA da slet slet ikke var involveret. Senere har det så vist sig, at det var de altså alligevel.

Og både SF og VS kritiserede Sovjetunionens indmarch/invasion i Afghanistan. Interessant er det dog at vide, at Sovjetunionen netop gjorde det for at knuse en gryende totalitær islamisme; USA bragte penge, våben og mad m.v. til mujahedinerne i Afghanistans bjerge, fordi man var så hamrende bange for kommunismen, at man slet slet ikke så Taleban (salafisme) vokse sig så stor og stærk. Pengene og våbnene gik forøvrigt til en mand, der hed (og hedder) bin Laden.... ;( - kedeligt var det jo, især i lyset af de senere års begivenheder :(
(Og nej, jeg har ingen sympati for hverken bin Laden eller terror overhovedet).

Mht. Viet Nam er det direkte forkert, at styret i Nord Vietnam (?) var en totalitær kommunistisk bevægelse; det var en national selvstændigheds-bevægelse, som kæmpede for uafhængighed af Frankrig (og som opfattede socialisme som noget positivt) og som på et tidspunkt greb til våben :( for at få Frankrig ud af Viet Nam.

Og alle vidste at DKP var styret direkte fra Moskva.
Og tog deres forholdsregler derefter...

Obama er pragmatiker...i alle forhold....

Peter Jensen

@ Lars Hansen ..
Okay, hvem andre bekymrede sig om Afghanistans fremtid dengang ? Englænderne var temmelig ligeglade, det har de egentlig været i den del af Verden siden de tabte Opiums-Krigen ..

Kina ? Hva' mæ' lidt Lomborg her ?
Mest Demokrati for pengene osv osv ?
For ikke at snakke om det forhold at stort set ALLE "vore" forbrugsgoder nu produceres af slaver i dette utålelige diktatur .
Din fløj foretrækker helt klart at angribe forsvarsløse bønder der bor i telte til 5$ med missiler til 5 millioner $ .
Det virker bare som dårlig markedsøkonomi for mig ..

Per Holm Knudsen

Og skulle vi vende til artiklens tema: Jørgen Dragsdahl?

Lars R. Hansen

Karsten Aaen,

Hvem støttede Pol Pot, Mao, Ho Chi Minh, Mugabe, Mohamed Siad Barre, Mengistu etc., etc., etc,...?

Hver fløj sine 'stedbørn' - Vestblokken støttede dog diktaturer af ideologisk overbevisning, men af opfattet sikkerhedspolitisk nødvendighed - mens store dele af venstrefløjens rent faktisk støttede op omkring Pol Pot, Mao, Ho Chi Minh etc. af ideologisk overbevisning. Det er naturligvis kun en påstand, men vist ikke helt grundløs.

Jeg kan i øvrigt bemelde, at al splittelse i østblokken og verdenskommunismen aktivt eller passivt blev kultiverede af centrum-højrefløjen.

Jeg vil dertil medgive, at alt hvad der smagte af socialisme under den kolde krig aktivt eller passivt blev modarbejdede - lejlighedsvist med så grove midler at indsatsen var kontraproduktiv.

Og jo! Ho Chi Minh-styret var totalitært kommunistisk - det burde ikke kunne diskuteres anno 2009.

KA:"Obama er pragmatiker...i alle forhold...."

Enig.

Peter Jensen,

Nu vandt UK Opiums-krigen.

PJ:"Din fløj foretrækker helt klart at angribe forsvarsløse bønder der bor i telte til 5$ med missiler til 5 millioner $"

Det kan man da mene - men kan vi ikke i det mindste blive enige om, at bønder ikke bor i telte, modsat fx. nomadiske hyrder, er bønder oftest fastboende, i tilfældet Afghanistan, i lerhytter.

PHK:"Og skulle vi vende til artiklens tema: Jørgen Dragsdahl?"

Støtter forslaget.

Lars R. Hansen

Pokkers!

'Vestblokken støttede dog IKKE diktaturer af ideologisk overbevisning' - skulle det være.

Peter Jensen

@ Lars Hansen :
Jaja, okay. Det kan da godt være at en lerhytte koster et par dollar mere end et telt ..
Lad mig derfor ændre : Din fløj foretrækker helt klart at angribe forsvarsløse bønder der bor i lerhytter til 8$ med missiler til 5 millioner $ .

"mens store dele af venstrefløjens rent faktisk støttede op omkring Pol Pot, Mao, Ho Chi Minh etc. af ideologisk overbevisning. Det er naturligvis kun en påstand, men vist ikke helt grundløs."

Helt korrekt .. Store dele af venstrefløjen, der ikke engang fik stemmer nok til 4 pladser i Folketinget ..
.. selv med valgforbund og deslige ..

Peter Jensen

citat Lars Hansen :
Pokkers!
'Vestblokken støttede dog IKKE diktaturer af ideologisk overbevisning' - skulle det være."

Hvorfor støttede i så Apartheid i Syd-Afrika ?
Eller Franco i Spanien ??
Hvorfor er i så stille om Kina i Tibet ???
Kina i det hele taget ? Fordi det var en af jeres egne der gjorde fascist-svinene i Kina stuerene ?

Sider