Hun løber fra sit ansvar

Integrationsministeren fralægger sig ansvaret for, at Danmark tvangsudviser irakere, som hun selv kunne have givet humanitær opholdstilladelse. Det mener flere medlemmer af Flygtningenævnet. Knæfald for DF, lyder det fra oppositionen
Integrationsministeren fralægger sig ansvaret for, at Danmark tvangsudviser irakere, som hun selv kunne have givet humanitær opholdstilladelse. Det mener flere medlemmer af Flygtningenævnet. Knæfald for DF, lyder det fra oppositionen
Indland
31. august 2009

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) skubber Flygtningenævnet foran sig, når kritikere anklager hende for at føre en umenneskelig udlændingepolitik. Men i nævnet, hvor man ikke ønsker at være ministerens allierede, har man længe talt om ansvarsforflygtigelse.

Information har været i kontakt med flere medlemmer af Flygtningenævnet, der er dybt utilfredse med ministerens håndtering af sagen om de irakiske asylansøgere i Danmark.

»Det er voldsomt irriterende at høre ministerens udtalelser i diskussionen om irakerne. Det er under lavmålet, når hun giver folk det indtryk, at hun ikke selv har noget ansvar, men at det er os i Flygtningenævnet, der alene afgør, om irakerne kan få opholdstilladelse,« lyder det fra et medlem af nævnet.

Vedkommende, der ønsker at være anonym, understreger, at Flygtningenævnet kun har kompetence til at give opholdstilladelse til personer, der er i risiko for forfølgelse eller overgreb. Hvis andre årsager taler for det, er det ministerens ansvar at tildele humanitær opholdstilladelse.

»Vi har måttet afvise mange irakere, som vi i nævnet ikke har kunnet give asyl. Blandt dem er der flere, der nok burde få humanitær opholdstilladelse af ministeren. Men jeg kan godt have den mistanke, at ministeren i mange tilfælde undlader at give dem opholdstilladelse og så lader som om, det er vores ansvar, at de bliver udvist,« siger et andet medlem af Flygtningenævnet, der også ønsker at være anonym.

Ifølge Informations oplysninger er utilfredsheden særlig udbredt blandt Advokatrådets medlemmer af Flygtningenævnet. De har længe kommunikeret om problemstillingen over e-mail, og i morgen afholder gruppen et særligt møde, hvor de skal drøfte emnet.

Man har hæftet sig ved, at Birthe Rønn Hornbech over for offentligheden kommer med udmeldinger som:

»Uanset, hvad UNHCR siger, så er det altså Flygtningenævnet, der afgør sagerne i Danmark efter dansk lovgivning,« og »De skal hjem. Flygtningenævnet har sagt, at de ikke opfylder kriterierne for at være flygtning i Danmark, og derfor skal de udsendes.«

Information er bekendt med, hvem der har taget initiativ til mødet blandt Advokatrådets medlemmer, men vedkommende ønsker ikke at udtale sig om sagen. Dog oplyser initiativtageren, at det stadig er usikkert, hvorvidt man vil komme med en fælles erklæring om den udbredte utilfredshed.

Irakerne skal hjem

I Flygtningenævnet er man ikke kun utilfreds med, at integrationsministeren »tørrer lorten af på Flygtningenævnet«, som et af medlemmerne siger. Der er også en vis bekymring for, om Birthe Rønn Hornbech lever op til sit ansvar og tildeler humanitær opholdstilladelse i de tilfælde, hvor det er åbenlyst nødvendigt.

Informations kilder i nævnet understreger, at de ikke har undersøgt ministerens tildelinger af humanitære opholdstilladelser systematisk.

»Men man kunne da godt være bange for, at hun har besluttet, at nu skal de irakere, der har fået afslag fra Flygtningenævnet, bare ud af landet,« siger et medlem, mens et andet påpeger, at der i mange afslag fra nævnet »er masser af skjulte hentydninger til, at ministeren bør give opholdstilladelse.«

Uden børnene til Irak

Et af de afslag var til Midia, hvis sag Information tidligere har omtalt. Hun står nu til tvangshjemsendelse til Irak, mens hendes børn bliver i Danmark. Da hendes 1-årige datter fik høj feber, men blev afvist på et dansk hospital, fordi hun ikke havde noget cpr-nummer, overdrog Midia nemlig forældremyndigheden til sin mand, der har opholdstilladelse her i landet.

»Med hensyn til det forhold, at ansøgeren er blevet gift med en herboende irakisk mand, der har opholdstilladelse i Danmark, og at hun har fået børn, bemærkes det, at Flygtningenævnet alene har kompetence til at give opholdtilladelse efter udlændingelovens §7. Kompetencen til at give opholdstilladelse på andet grundlag henhører under Udlændingeservice og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration,« skrev Flygtningenævnet i afslaget til Midia i august 2008.

Forsøger at narre folk

Det Radikale Venstres gruppeformand, Margrethe Vest-ager, har flere gange i løbet af sommeren kritiseret Birthe Rønn Hornbech for at gemme sig bag Flygtningenævnet, og den kritik føler hun sig nu bekræftiget i.

»Problemstillingen er enkel. Flygtningenævnet kan give asyl. Ministeren kan give humanitært ophold. Men ministeren forsøger at bilde befolkningen ind, at hun er ansvarsfri i sagen om irakerne, fordi det alene skulle være Flygtningenævnet, der er ansvarlig for, at de afviste asylansøgere nu bliver udvist.« siger hun og fortsætter:

»Birthe Rønn lever ikke op til sit ansvar. Det er helt klart. Og det skyldes, at der er et ekstremt politisk pres på hende fra dem, der sikrer hendes ministerpost. De opholdstilladelser, der stik imod alle humanitære hensyn ikke bliver givet, er jo et af de mest afgørende symboler for Dansk Folkeparti på, at de definerer dansk udlændingepolitik,« siger Margrethe Vestager.

Det er Socialdemokraternes udlændingeordfører Henrik Dam Kristensen enig i.

»Birthe Rønn Hornbeck har helt klart skubbet Flygtningenævnet foran sig i denne her sag. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Dansk Folkeparti ikke ønsker, at der bliver givet humanitære opholdstilladelser. Men det forhindrer ikke, at Birthe Rønn Hornbech skal leve op til sit ministeransvar,« siger han og tilføjer:

»I Socialdemokratiet opfordrer vi til, at man blandt andet skal se på, om børnefamilierne kan få humanitære opholdstilladelser. Hvis de opfylder kriterierne, skal de have det.«

Birthe Rønn Hornbeck har ikke ønsket at kommentere sagen over for Information. Det har Flygtningenævnets formand, Bent Ove Jespersen, heller ikke.

De afviste irakere

Seneste artikler

 • Enl. og R: Et umenneskeligt system

  10. april 2010
  Myndighedernes behandling af 72-årige Hassan Gardi viser, at loven bliver brugt til at forhindre asylansøgere i at få hjælp, mener Enhedslisten og De Radikale
 • Så fik dement iraker lov at blive

  10. april 2010
  Integrationsministeriet afviste at få foretaget en hjernescanning af den svært demente 72-årige irakiske asylansøger Hassan Gardi, og Rigspolitiet fængslede ham. Efter læger udenom ministeriet foretog scanningen, har han nu - efter års ventetid - fået humanitær opholdstilladelse
 • De er flygtninge i deres eget land

  25. januar 2010
  Vinterkulden har lagt sig over Qalawa-flygtningelejren i Kurdistan. Her lever en lille del af de mange internt fordrevne irakere fra Kirkuk
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Måske flygtningenævnets (mindretal).. vil begynde at komme med en anbefaling til ministeren om at der bør/skal gives humanitært opholdstilladelse, så der i det mindste kan komme fokus på disse særlige sager.

Øvrigt skulle Birthe Rønn Hornbeck skamme sig over, at hun helt uden dårlig samvittighed overgav sig til magtens arrogance, når hun som menig politiker har arbejdet for det modsatte synspunkt. Hun er et dårligt menneske, som for tid og evigt bør græmmes over sig selv.

Heinrich R. Jørgensen

Flygtningenævnet består af personer, der enten er politisk udpegede dommere, embedsmænd ansat ved ministerierne (Integrationsministeriet) og advokater udpeget af Advokatrådet.

Enhver sag behandles af tre personer - én person fra hver af de tre kategorier.

Advokatrådets medlemmer er derfor altid i mindretal, og er op imod top-embedsmænd i Integrationministeriet der formodentligt hævder at kende til realiteterne om sagerne og asylsøgernes hjemlande, samt politisk udnævnte dommere (dvs. udpeget af regeringen).

At tro på, at Flygtningenævnet med den strukturelle sammensætning kan nå til andre afgørelser, end de regeringen ønsker og følgelig dikterer, er blændværk.

Det er glædeligt, at Advokatrådet tilsyneladende vil komme men en samlet, klar udmelding om deres rolle i konstruktion, og regeringens ansvarsfralæggelse.

Ole Brockdorff

Mere end så meget andet har sagen om de afviste irakiske asylansøgere i Brorsons Kirke i København efterhånden splittet nationen, fordi VK-regeringen med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag ikke vil høre tale om, at vi skal feje alle de afsluttede sagsbehandlinger til side, og så alligevel lade disse mennesker få humanitært ophold eller arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

- Vi har tidligere vist, at vi er et menneskeligt samfund. Vi husker de bosniske flygtninge i 1990`erne, udtalte tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen efter kirkerydningen, og henviste til den bosniske særlov, der blev vedtaget i Folketinget den 12. januar 1995. Dengang blev der givet opholdstilladelse til 20.000 bosniske muslimer, der ikke ville rejse hjem og genopbygge deres land efter borgerkrigen sammen med dem, som var blevet tilbage under krigen, ligesom de fik lov til at blive sammenført med tusinder af familiemedlemmer fra Bosnien.

Poul Nyrup Rasmussen og mange andre såkaldte humanitære mennesker er fyldt med skam over deres eget land ude i den store verden, et Danmark, som ellers gennem de sidste 26 år har taget imod hundredtusinder af muslimske borgere fra hele verden, der er kommet til vores lille nation i Nordeuropa med påstand om, at de er forfulgte i deres eget land og er bange for at blive slået ihjel, hvis de vender tilbage.

Så hvad gør vi pragmatisk set?

Danmark bruger årligt milliarder af kroner på finansloven til sagsbehandling af påståede flygtninge og asylansøgere, men segmentet af humanitære mennesker herhjemme vil under ingen omstændigheder acceptere de trufne beslutninger i repræsentativt demokratisk flertal i Folketinget, når det omhandler et konsekvent afslag på asyl til blandt andet de afviste irakiske asylansøgere i Brorsons Kirke.

Jamen, så lad dem blive.

Lad de afviste irakiske asylansøgere blive i Danmark, giv dem humanitært ophold eller arbejds- og opholdstilladelse plus sociale og økonomiske rettigheder i lighed med de hundredtusinder af muslimer, der i forvejen er kommet hertil gennem de sidste 26 år, hvor man har kunnet indvandre i ly af Flygtningeloven fra 1983. I dag hedder den bare Udlændingeloven af 2002, men princippet om krav på asylbehandling eksisterer stadig, hvis blot man som udlænding betræder dansk jord og kan sige ordet "asyl".

Men ...

Så skal vi til gengæld også i logikkens navn èn gang for alle ophæve al lovgivning på udlændingeområdet og i stedet overgå til fri indvandring, som tidligere ulandsminister Anita Bay Bundegaard foreslog allerede i år 2000. Det er nemlig hul i hovedet at fortsætte med en Udlændingelov af 2002, der årligt koster samfundet milliarder af kroner i administration. Når så Flygtningenævnet og andre kommer frem til en konklusion om, at folk ikke opfylder betingelserne for asyl, ja, så går alle nationens selvudråbte humanistiske koryfæer amok i medierne på grund af blandt andet den aktuelle rydning af Brorsons Kirke.

Lige netop derfor må den rigtige løsning i fremtiden være fri indvandring til Danmark for alle mennesker fra hele kloden, der er på flugt eller bare ønsker en bedre social og økonomisk tilværelse. Alle skal blot henvende sig til den nærmeste politistation for registrering, hvorefter de overføres til de såkaldte modtagelsescentre. Her sørger man så for, at de pågældende hurtigst muligt integreres i samfundet med en 4-værelses lejlighed samt toilet og bad plus sociale og økonomiske rettigheder i lighed med den etniske befolkning, og naturligvis familiesammenføring og særskilt integrationshjælp betalt af statskassen.

Danmarks nationaløkonomi og økonomiske velfærdspolitik vil naturligvis relativt hurtigt bryde sammen, fordi asyl til de afviste irakere i Brorsons Kirke vil udløse den ubestridelige realitet, at titusinder af irakere omgående vil søge mod Danmark som mange andre nationaliteter. Men den tid den sorg. Under alle omstændigheder er det fuldstændig vanvittigt at bruge milliarder af kroner om året på sagsbehandling. Især når segmentet af gode humanistiske mennesker herhjemme ikke vil acceptere den gældende lovgivning, for de splitter konstant landets etniske befolkning med udtalelser som blandt andet den aktuelle fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Hermed kan vi også opfylde tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens store ønske fra en kommentar i februar måned hos Berlingske Tidende om, at Danmark omgående bør give arbejds- og opholdstilladelse til 100.000 indere og 100.000 kinesere. Han er nemlig helt overbevist om, at denne indvandring vil berige vores nation på alle måder, selvom kineserne kommer fra verdens største totalitære kommunistiske regime med 1,4 milliarder borgere, der i 60 år har levet med daglig politisk enhed under tvang.

Lad os vedtage fri indvandring til Danmark nu.

En af grundene til at Vietnamkrigen trak ud i så lang tid var, at man havde en såkaldt domino-teori, der gik ud på, at hele Sydøst Asien ville blive kommunistisk, hvis USA trak deres tropper ud af Sydvietnam. Man troede at landene ville falde et for et lige som dominobrikker. Det skete som bekendt ikke.

I øjeblikket forsøger de mest forhærdede værdikæmpere på samme måde at sælge os, deres helt egen hjemmelavede domino-teori. Teorien går ud på at Danmark bliver invaderet af millionvis af flygtninge, hvis danskerne skulle finde på at opføre sig anstændigt og vise nåde til de irakiske flygtninge som de danske myndigheder har pint og plaget i årevis.

Det er naturligvis noget gammeldags forvrøvlet domino-sludder, som ingen steder hører hjemme…

Jeg venter i spænding! Har faktisk rigtigt længe undret mig over hvad det er for nogle mennesker der sidder der og kan beslutte at en mand hvis bror er blevet myrdet, samt hans mor da hun anmeldte morderne, stadig ikke er berettiget til beskyttelse!

Har selvfølgelig læst Bjørn Elmquists udmærkede redegørelse for hvordan Flygtningenævnet i sin tid, da det blev oprettet, skulle sikre en fair sagsbehandling og om hvordan dette nævns uvildighed er gået fløjten.. at det oveni købet må lyve om nødvendigt!

Men at alle ansatte i nævnet skulle være lige grotesk inkompetente og ignorante, har jeg da spekuleret en del over; så jeg håber da der kommer noget nyt ud af det møde!

At BRH er parat til at åbne munden og kalde Per Ramsdal en løgner, men snerper den sammen så snart hun skal svare på noget der vedrører hendes ansvar, fortæller meget mere om hende end hvis hun havde svaret!

Det er jo som alt andet i den regering, uddeleger ansvaret og behold magten.

Per Thomsen, det er prisværdigt at du overhovedet orker kommenterer brokdorfs indlæg, - men jeg tror ikke det nytter noget..

Hvis jeg skulle have svaret på det havde jeg skrevet at alle grænser på kloden skal fjernes, at alle goder på jorden skal deles ligeligt og alle skal arbejde lige meget! Uden undtagelser. Ingen konger (heller ikke Kong Gulerod) og ingen slaver :)

Torben Petersen

Rønn Hornbech kom for noget tid siden selv ind på problemet i Berlingske Tidende, hvor hun mellem linjerne lod forstå, at humanitær opholdstilladelse idag kun gives i overensstemmelse med den politiske realitet, dvs. i praksis aldrig.

At hun som minister formelt kan gøre det alene ændrer ikke ved, at hun ikke vil, og åbenbart mener hun skal have hele regeringen med.

Tilstanden er sådan set som regeringen bestemte i 2002, hvor embedsværkets adgang til at give humanitær opholdstilladelse blev erstattet af ministeradgangen, så humanitær opholdstilladelse fremover kun kunne tildeles rent politisk.

At Rønn Hornbech i dag forsøger at tørre det af , på Flygtningsnævnet er at forrette bager for smed. Den opfarne smed er regeringen, der har tiltaget sig magten, og ikke vil bruge den.

@ Ole B

Sikke en fantastisk historie - specielt er det spændende at kunne aflæse den økonomiske nedtur der startede i 1995 direkte i Danmarks økonomiske nøgletal... eller hov, hvordan er det lige det er gået med økonomien siden 1995??

Tilgengæld er det i 2008 og 2009 gået temmeligt meget ned af bakke, endda på trods af en historisk stram udlændinge politik, hvordan kan det hænge sammen?

Kan det være at vores omstillingsevne, vores uddannelsesniveau, vores evne til at være innovative, EU og globalisering er faktorer med langt større effekt på Dansk økonomi end antallet af indvandrere?

Se ud i verden - lad være med at lade dig forføre af en facistoid idé om at det hele er (eller bliver) udlændingenes / muslimernes skyld.

Tag dog ansvar - hvis det går skidt for Danmark er det din og min skyld - fordi vi ikke arbejdede nok, fordi vi ikke opfandt det næste store eksport eventyr, fordi vi glemte at bruge ressourcer nok på at uddanne vores børn.

Lars R. Hansen

Vietnamkrigens dominoteori har nu ikke meget af skaffe med det faktum, at adgangsbetingelserne er det eneste praktiske middel staten Danmark har til at regulerer tilstrømningen.

Ser fx. vi på hhv. Danmarks og Sveriges tilstrømning af irakiske asylansøgere - er forskellen slående.

Den bedste forklaring på denne massive forskel - er forskellene i adgangsbetingelserne.

Mens Danmark havde encifret anerkendelsesprocenter, havde Sverige en anerkendelsesprocent på 90 - derfor er Sverige det land i Vesten som har modtaget flest irakiske ansøger.

Også UNHCR støtter 'dominoteorien'

"Unlike the three countries treated above, the Swedish response to the Iraqi refugee crisis has been unique due to its exceptional generosity. The country has a population
of only 9 million, but in 2006 it granted protection status to more Iraqis than in all other EU states combined. However, the Swedish case has also demonstrated that without support from fellow European states, any country opting to ‘go it alone’ and provide a higher level of protection to a certain group of asylum-seekers will inevitably become a destination of choice."

www.unhcr.org/470c9be92.html

Jeg ønsker ikke Danmark skal blive 'the destination of choice' for alverdens udvandrere og flygtninge.

Lars R. Hansen

Uggi,

UK:" på trods af en historisk stram udlændinge politik"

Danmark har aldrig oplevet en større indvandring end under VKO-flertallet.

"derfor er Sverige det land i Vesten som har modtaget flest irakiske ansøger."

...og så har Sverige ikke engang været med til at smadre, plyndre og destabilisere Irak...underlig folkesjæl de er udstyret med hinsidan

Carsten Agger

Hvis der endelig skulle være noget, synes jeg det er lidt skammeligt, at de kritiske medlemmer af Flygtningenævnet ikke vil/tør stå frem med navns nævnelse.

Hvad er de, mennesker eller karklude? Eller er vores samfund allerede så totalittært, at man ikke tør åbne munden uden at frygte de værste repressalier?

Dorte Sørensen

Jeg forstår ikke hvad der er sket med det danske samfund. Hvorfor var irakernes demokratisering og frihed så vigtig for Fogh Rasmussen, da han fik Danmark med i Bushs angrebskrig imod FNs anbefaling. For så i dag betyder de afviste irakeres frihed og sikkerhed intet for regeringen, der med koldt hjerte vil sende syge og nedbrudte mennesker tilbage til et land, som FN fraråder at sende flygtninge tilbage til.
Er det siden 2001 nu blevet en ny dansk værdi at handle imod FNs anbefalinger?

Det er underligt, ikke? Når vismændene kritiserer regeringen kaldes det vrøvl; når Rigsrevisionen kritiserer regeringen er det "politiseren", når regeringens egen velfærdskommission går regeringens tanker imod, skrotter regeringen dens flerårige arbejde med et pennestrøg og en bemærkning om at kommissionen har været "politisk tonedøv".

Og når regeringens eget Institut for Menneskerettigheder retter en sønderlemmende kritik mod Birthe Rønn for tuneserloven, så ignoreres det.

Ja, der er nærmest ikke ende på rækken af nævn og råd hvis indstillinger og gode råd, regeringen har blæst en hatfuld i de senere år. Ofte endda i et yderst hånligt tonefald.

Men Flygtningenævnet, DE kan bruges - som et skjold for en grotesk og inhuman udlændingepolitik; som det ynkelige tilholdssted for en sølle og dobbeltmoralsk minister, som ikke en gang tør stå ved de tragiske menneskelige konsekvenser af sin egen politik.

Heinrich R. Jørgensen

Carsten Agger:
"synes jeg det er lidt skammeligt, at de kritiske medlemmer af Flygtningenævnet ikke vil/tør stå frem med navns nævnelse. "

Det advokater der individuelt forsøger at tale magten (Justitsministeriet og fagfællerne dér) imod, får ødelagt deres karriere. Det er derfor, de klogeligt og realistisk vil mødes, og blive enige om en fælles linje, med bred kolllegial opbakning og faglig velfunderet, som de kollektivt kan give udtryk for.

Derved kan de undgå repressalier, ligesom deres samlede kritik ikke kan affærdiges helt så let som havde denne været individuel.

Det mest sørgelige og nedslående er vel næsten den måde, hvorpå socialdemokraterne i denne sag har fredet integrationsministeren. Både Helle Thorning Schmidt og integrationsordfører Henrik Dam Christensen har ved flere lejligheder sunget med på regeringens falske melodi om at beslutningen alene ligger hos flygtningenævnet.

Det er usandet og umoralsk, det er politisk uklogt og det er i direkte modstrid med de socialdemokratiske kerneværdier.

Det undrer mig såmænd ikke, dette her. Birthe Rønn Hornbech udtalte jo under valgkampen i 2001 til et valgmøde, at det så sandelig ikke var (hvide) mennesker fra f.eks. USA eller England, eller måske endda Rusland? hun ville forhindre i at komme til Europa; det var skam alle de andre, hun ville forhindre i at få familiesammenført.

Det var somalierne, irakerne, iranerne, tyrkerne, pakistanerne - alle de her dovne folkeslag som jo ikke drømtye om andet end at komme herop og leve fedt af vores bistandshjælp til dem. (Det sagde hun godt nok ikke, men det mente hun - og mener sikkert stadigvæk). Grunden til hun ikke sagde det var jo den, at Anders Fogh stoppede hende - i tide.

Dertil kommer at Birthe Rønn Hornbech teologisk bekender sig til Tidehvervs udlægning af Kristendommen eller i hvert fald en tolkning som lægger sig meget op af tolkningen i Tidehvervs kristendoms-tolkning. Kort sagt: Hun er enig med Krarup, Langballe og Camre i at muslimers tro er en vranglære, som hun som kristen må tage afstand fra, og muslimer ikke skal være i et kristent land som Danmark. (også selvom hun selvfølgelig ikke vil sige dette højt). Jeg er ganske sikker på at kristne vil have en større sandsynlighed for at få asyl end muslimer har i dag. Men det er kun et gæt fra min side....

Heinrich R. Jørgensen

Karsten Aaen:
"Men det er kun et gæt fra min side…."

Du tager næppe fejl i dit kvalificerede gæt, Karsten :-)

Bertel Haarder, BRH's for-forløber på posten som Integrationsminister, er også stærkt troende kristen, vistnok også i tidehvervsk retning...

Et besynderligt sammenfald, som måske - måske ikke - er tilfældigt...

Kristian Rasmussen

@"Flygtningenævnet kun har kompetence til at give opholdstilladelse til personer, der er i risiko for forfølgelse eller overgreb. Hvis andre årsager taler for det, er det ministerens ansvar at tildele humanitær opholdstilladelse."

Det er vel ikke så svært at forstå at tiden med de facto flygtninge længe er forbi , og at det derfor kun i dag er Flygtningenævnet der reelt giver ophold og kun hvis der er risiko for forfølgelse eller overgreb.

Sådan har danskerne bestemt det skal være da det tydeligvis ikke fungeret at give det ansvar til følelsesmæssig ustabile vingummi minister og et hylekor fra "De anstændige®" .

Helt enig Per Thomsen, - det er sørgeligt med Socialdemokratiets og SFs manglende afstandtagen!

Peer Aagaard, - ja, det er da skæbnens ironi at et nævn der er blevet kritiseret hårdt de sidste 7 år efter det er blevet ændret fra den oprindelige struktur, der netop skulle sikre uvildighed, - er det nævn som nu benyttes som værn mod kritikken.

Jennifer Conway

BH gik fra liberal humanist Jekyll til DF-agtig Hyde siden hun fik ministerposten fra Farmand Fogh.

Hun er groet ned med galoperende fart fra en voksen og selvstaendig kvinde til et lille barn som gor alt som Farmand siger.

She is an unnerving example of psychological, not simply political, subagenda.

Hvis der var tid nok kunne nogen tilbyde hende serios terapi (maybe ironic but not a joke). Men der ingen tid for irakkerne og de andre stakler som går og venter på hendes ubarmhjertige Pontius Pilategtige afgorelser.

Heinrich R. Jørgensen

Det er muligt, at Birthe Rønn Hornbech har forestillet sig, at hun som Integrationsminister kunne fungere både som forkæmper for anstændighed og retfærdighed, og bagstopper mod uanstændighed og uretfærdighed.

Hvis det var BRH's pæne intentioner for at acceptere hvervet og ansvaret som minister, må det konstateres, at fejlvurderingen var total.

Når Birthe Rønn Hornbech om få måneder må forventes at få en fyreseddel, når Lars Løkke Rasmussen vælger at præsentere en regeringsrokade, bliver det interessant at se, om furien genvinder sin dømmekraft og talens brug.

--> Heinrich R. Jørgensen

Hvilken kompetence mener du at advokatrådet er i besiddelse af der gør dem i stand til at vurdere humanitære og medmenneskelig hensyn? eller har du glemt at grunden til at disse finder plads i Flygtningennævnet er for at anbefale en afgørelse ud fra juridisk hensyn.

Og dermed kan jeg ikke se hvordan du finder det glædeligt at nogen advokater udtaler sig så åbent omkring ting de ikke helt har forstand på, altså ud fra deres fag.

Som menneske kan de dog godt udtale sig, men så skal dette holdes inden for deres privat område.

Lars R. Hansen

Bill Atkins,

I så fald har folkesjælen hinsidans ændret sig voldsomt, da Sverige har skærpet adgangsbetingelserne - og har nu en langt lavere anerkendelsesprocent - dertil har de tvangsudsendt langt flere irakere end fx. Danmark.

Heinrich R. Jørgensen

Jac Nielsen,

jeg har ingen formodning om, at advokaterne skulle ønske at udtale sig som humanister, borgerrettighedsforkæmpere e.lign.

Jeg formoder, at de har bekymringer der måske går på Flygtningenævnets aparte konstruktion og sammensætning, regeringens systematiske ansvarsfralæggelse, og ønsket om en konstruktion med en mere saglig, faglig og ikke mindst uvildig bedømmelse af sagerne. Altså områder der har at gøre med retssikkerhed, statsforvaltning, god embedsførelse osv. - helt klart emner der burde optage enhver jurist der evner at reflektere blot det mindste over sin egen rolle i statsmaskineriet...

Hvad advokaterne mener, eller beslutter sig for at udtrykke, forbliver dog gætteri indtil videre.

Heinrich R. Jørgensen

Det er bare ikke det der kommer til udtryk i denne fine artikel fra information.

Tværtimod virker det til at disse advokater vil gå ind og kritisere ministeriet for ikke at give folk humanitær ophold.

Altså en ting som tydeligvis ligger uden for en advokats kompetence område.

Men vi må vente og se for jeg er enig med dig i at hvis det de kommer ud med, vil være et syn på den juridisk del af systemet og forvaltning, vil det være et meget tiltrængt tiltag, og jeg vil se frem til denne med glæde.

Vi er mange som påpegede at humanitære årsager var eneste holdbare argumentation for asyl til kirkeirakerne.

Desværre blev sagen kidnappet og politiseret drastisk af Kirkeasyl's venstreextreme.

Kirkeasyl og tilhængeres argumentation med sikkerhedssituationen i Irak blev undergravet af feks Sveriges hjemsendelser i tusindevis og af irakeres ferierejser til Irak.

Stakkels irakere, de sku ha afvist kirkeasyls egennyttige kampagner.
Man ser efterhånden exempler på indvandrermiljøets afvisning af venstreextremes "hjælp".
Det sku kirke irakerne ha oss ha gjort.

der sku stå:

Man ser efterhånden exempler på indvandrermiljøets afvisning af venstreextremes “hjælp” i Sverige.

Tak til Heinrich R. Jørgensen for at afdække nok en af regeringerne Rasmussens (II, III) vamle sider.

hvis Rønn fyres ved næste minister rokade bliver det spændende at se hvem som er klar på at være ny Integrationsminister.
Integrationsminister posten er Dk's sværeste og en rigtig karrieredræber.

.”Hun løber fra sit ansvar”

Og i den disciplin er Fru Rønn Hornbech en sand mester. Hun er simpelthen Danmarks svar på Usain Bolt…

peter jensen:

."Hvis Rønn fyres ved næste minister rokade bliver det spændende at se hvem som er klar på at være ny Integrationsminister."

Det er overhovedet ikke spændende. Naser Khader er VKOs eneste kvalificerede kandidat til posten...

Rønn Hornbech må være angrebet af den gnavende danske midgårdsorm, der ikke kender til, at nåde kan gå for ret, og hun er henvist til den halve erindring om, at dansk lov gives med strenghed og fasthed, men udøves med mildhed - for at uret ikke skal blive ret - en menneskeret.

Naser på den post, DET ville sgu være spædende om overleveren Khader ville kunne overleve en integrationsminister post også.

Apropos folkesjæl, Sverige, Danmark, dominoteori, anerkendelsesprocenter og ansøgere.

Fra 2008 har 60% af de irakiske asylansøgere opnået ophold i Danmark, mens der kun er 25% af de irakiske asylansøgere i Sverige, der opnår ophold - og derfor er søgningen til Sverige faldende, mens søgningen til Danmark er stigende.

@Lars Hansen: Kan man bruge den begrundelse til at bortvise flygtninge?

Hvis vi ikke vil have dem, så burde vi sørge for at de kom til et andet land end det, de er flygtet fra.

Iøvrigt undrer det mig så ofte udtrykket "at sende dem hjem" bliver brugt i denne sammenhæng, når man ved at det ikke altid er et hjem, der er ikke nogen rar bedstemor, der venter.

Lille Danmark kan ikke tage imod alle verdens flygtninge, klart nok, men her er ikke tale om "alle"; vores stemme kan høres i EU der må arbejde for bedre forhold i nabolandene. Hvordan? Ved teknisk og handelsmæssigt samarbejde.

Donald Axel:

"Kan man bruge den begrundelse til at bortvise flygtninge?"

Nej - det kan man ikke. Og den danske lov er da også indrettet således, at flygtninge har retskrav på ophold og underhold i Danmark. Hvorfor praktisk talt alle flygtninge da også opnår asyl eller humanitær opholdstilladelse i Danmark.

Det ses jo også på den danske anerkendelsesprocent, der internationalt set (for nærværende) ligger forholdsvist højt på hele 50% - og for hvad angår de irakiske ansøgere ca. 60%, hvilket er næsten tre gange højere end den (nuværende) svenske ditto.

Personer som så udgiver sig for at være flygtninge har naturligvis ikke et dansk retskrav på asyl i Danmark, hvorfor disse personer følgelig udvises. Når Danmark ikke har eksekveret udvisningerne tidligere - skyldes det alene Danmark har en national politik om, vi ikke udviser til stater vi ikke har modtagelses-aftaler med. Sådan en aftale har vi nu fået med Irak, hvorfor udvisningerne nu så småt eksekveres.

I de rette hænder er loven en god undskyldning.

Heinrich R. Jørgensen

Donald Axel:
"Hvis vi ikke vil have dem, så burde vi sørge for at de kom til et andet land end det, de er flygtet fra."

Ligesom Danmark nu har indgået en aftale med Kenya om, at somaliske pirater der tages til fange, kan udleveres til retsforfølgelse i Kenya, forstår jeg ikke hvad der forhindrer at der indgås et samarbejde mellem Danmark og et tredje land mht. overdragelse af asylansøgere i Danmark, til det tredje land, til asyl-behandling dér.

Formodentligt er der nogle konventioner e.a. der forhindrer det...

Men hvad forhindrer egentlige en samarbejdsaftale mellem Danmark og et fredeligt tredje land, hvor tredjelandet modtager de fleste asylansøgere der banker på det danske kongeriges porte, og i tilgift fik økonomisk, infrastrukturmæssig, uddannelsesmæssig, sundhedsmæssigt, kulturel og handelsmæssig støtte og samarbejde med Danmark?

Også asylansøgerne kunne opnå fordel herved. En betingelse for samarbejdet kunne jo være, at tredje-landet skulle behandle dem ordentligt, og straks give dem adgang til uddannelse, job og egen bolig.

Noget i den retning bliver det sikkert etableret i EU-regi om en 10-15 år - lukket, lokalt drevet flygtningelejre i nærområdet med et mindre EU kontrol- og overvågningsorgan.

Adgangsbetingelserne bliver givetvis strammere end de nuværende danske - og kommer sandsynligvis til at ligne et gennemsnit af de nuværende tyske, britiske og franske - altså sandsynligvis med anerkendelsesprocenter omkring de 20% - med mindre dette EU-system kun kan give konventionsstatus (og ikke subsidiær beskyttelse/humanitær opholdstilladelse), hvis det bliver tilfældet vil anerkendelsesprocenten nærmere ligge sig mellem 1 og 5.

De anerkendte flygtninge vil så skulle deles mellem medlemmerne i et kvotesystem, hvor asylanten givetvis vil blive pålagt 'karenstid' sådan kvotesystemet vil være effektivt.

Hvis den danske venstrefløj tror et EU-fælles asylsystem vil lette adgangen til Europa og Danmark bliver den slemt skuffet.

Heinrich R. Jørgensen

Interessante perspektiver, Lars.

Men hvad skulle juridisk set forhindre Danmark i at indgå en frivillig aftale med et fredeligt tredje land, om asylbehandling til dette tredje land (altså ikke asylbehandling til evt. ophold i Danmark).

HRJ:"Men hvad skulle juridisk set forhindre Danmark..."

Umiddelbart intet - men dels vil en sådan ordning vil jo være sårbar over for svindel, og dels er der formodentlig ikke mange lande, der på den måde ønsker at afstå suverænitet til Danmark.

Gad vide hvorfor der hele tiden er denne fokus på 'svindel'? Hvad svindel er der i at forlade sin hjemstavn og tage til et andet land med den hensigt at forbedre sin egen livssituation til gavn for det nye hjemland? Der er øjensynligt over 2000 højtuddannede udlændinge - flygtninge og familiesammenførte - som det danske arbejdsmarked ikke har formået at gøre brug af indenfor deres fag. Sølle!

Heinrich R. Jørgensen

Lars Hansen:
"Umiddelbart intet"

Hvis der ikke er uoverstigelige problemer med juraen, fatter jeg ikke, at sådan en model ikke bliver forsøgt etableret.

Jeg kan dog ikke få øje på, hvordan svindel skulle opstå, og slet ikke hvordan der kunne være tale om at tredje-landet afgiver suverænitet.

Som Peter Hansen, er der mange højt uddannede asyl-ansøgere. I mit spørgsmål lå der implicit, at ikke alle asyl-ansøgere nødvendigvis skulle sende videre til tredje-land. Det kunne jo tænkes, at de mest kapable fik en menneskelig asylbehandling i Danmark (med ret til uddannelse, arbejde, egen bolig undervejs), mens størsteparten fik en menneskelig og værdig asylbehandling i og til det knapt så lukrative tredje land.

I modellen skulle indgå, at afviste asylansøgere i tredje-landet ikke kan/må returneres til Danmark.

Et tredje land skulle naturligvis ikke modtage ti-tusindevis af asylansøgere til internering eller passivt ophold. Naturligvis skulle disse asyl-ansøgere deltage aktivt i at opbygge boliger og infrastruktur til bl.a. eget brug, samt deltage med fødevareproduktion, -forarbejdning osv., i det land der så gæstfrit giver dem mulighed for at leve i sikkerhed og værdighed.

I princippet minder det lidt om den zionistiske model, hvor en forfulgt gruppe ønskede et nyt hjemland, og mulighed for at klare sig selv.

Suverænitet

Hvis Alfalands myndigheder skulle sagsbehandle asyl- og opholdssager for personer til ophold i Bravoland - ville Bravoland have afstået suverænitet til Alfaland.

Men selvfølgelig, hvis betalingen var høj nok ville vi givet kunne finde et land som var villig til at modtage spontane asylansøgere fra Danmark.

Svindel

Det kan være ganske svært for danske myndigheder, at afgøre om en person er tyrkisk kurder eller irakisk kurder, om en usbeker er fra Usbekistan eller Afghanistan, om en matabeler er fra Zimbabwe eller Botswana etc.

Hvis Bravoland mod betaling modtager spontane asylansøgere fra Alfaland - kunne man frygte Bravoland ville sende et betydeligt antal bravoianere til Alfaland som spontane asylansøgere for på den måde, at modtage egne borgere mod betaling.

Heinrich R. Jørgensen

Lars Hansen:
"kunne man frygte Bravoland ville sende et betydeligt antal bravoianere til Alfaland som spontane asylansøgere "

En teoretisk mulighed, naturligvis, men hvorfor skulle Bravoland vælge at misbruge et forhåbentligt ellers lukrativt og udviklende arrangement?

Det væsentlige i min optik, er om noget sådan er juridisk muligt. Kunne en sådan hypotetisk aftale mellem suveræne stater indgås, uden at være i konflikt med konventioner e.a.? Hvis ikke - hvorfor ikke?

Hvad angår det juridiske - så kan jeg ikke se der skulle være problemer med konventionerne - men bemærk, at jeg er jo heller ikke jurist.

Hvis et land har et økonomisk incitament i øget flygtningestrømme til Danmark - vil det ikke overraske mig, om flygtningestrømmen til Danmark stiger.

Men man kunne vel opstille et fornuftigt kontrolorgan - så din ide forekommer mig praktisk gennemførlig, men ikke politisk realiserbar.

Heinrich R. Jørgensen

Lars Dannebrog Hansen:
"din ide forekommer mig praktisk gennemførlig, men ikke politisk realiserbar."

Jeg ville have gættet på, at de fleste mente, at det forhold sig omvendt - ikke praktisk gennemførlig, selvom det var politisk realiserbart.

Selv den bedste humanist må jo erkende, at det er meget vanskeligt at integrere analfabeter i et samfund som det danske. Det lader sig naturligvis gøre, men det bliver næppe en ubetinget succes...

Nøgtern set kunne det være langt bedre, hvis asylansøgerne i stedet for at skulle lade sig integrere i en mærkværdig, meget lidt jordnær og fremmedartet kultur, kunne bruge deres tid og kræfter på et mere meningfuldt formål.

Er det ikke grundlæggende smukke intentioner, hvis asylansøgere fik adgang til teoretisk uddannelse, en praktisk uddannelse, fik beskæftigelse med at sikre bolig, infrastruktur og mad til bl.a. gruppen af asylansøgere (dvs. også sig selv), fik et kollektivt og personligt ansvar for sin tilværelse, og lærte færdighederne i at kunne omgås andre fredeligt og konstruktivt?

Hvilket aktiv kunne en gruppe af velfungerende exil-borgere fra et land ikke blive, den dag de måtte blive sikkert at returnere til hjemlandet?

Hvis flygtningenstrømmen til Danmark skulle stige pga. de gode forhold for asylansøgere - både de mest kapable Danmark gaflede til sig selv og de der blev sendt videre til samarbejdslandet - ville udgifter for Danmark alt andet lige stige vedr. den sidste gruppe, men formodentligt ville netto-bidraget den første gruppe kunne levere til statskassen, opveje dette.

Sider