Nyhed
Læsetid: 4 min.

Indespærring af børn løser ikke problemerne

Det nytter ikke noget at spærre kriminelle børn og unge inde i fængsler og lukkede døgninstitutioner. Sådan lyder den samlede konklusion fra eksperter verden over og senest fra Ungdomskommissionen. De peger på, at det sociale system skal klare problemerne. Dansk Folkeparti fastholder kravet om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år, så kriminelle børn kan komme for en domstol
Det er børn på alder med Poul og Emil, begge 12 år, som Dansk Folkeparti vil give domstolene mulighed for at idømme flere års indespærring på en lukket institution, hvis de unge laver grov kriminalitet. Poul og Emil er ikke kriminelle, men har begge indvilget i at lade sig fotografere for at illustrere, hvor 'ung' man er, når man er 12 år.

Det er børn på alder med Poul og Emil, begge 12 år, som Dansk Folkeparti vil give domstolene mulighed for at idømme flere års indespærring på en lukket institution, hvis de unge laver grov kriminalitet. Poul og Emil er ikke kriminelle, men har begge indvilget i at lade sig fotografere for at illustrere, hvor 'ung' man er, når man er 12 år.

Kristine Kiilerich

Indland
25. september 2009

I tirsdags fremlagde Dansk Folkeparti et krav om, at den kriminelle lavalder skal sænkes til 12 år, så kriminelle børn under 15 år kan stilles for en domstol og placeres på en lukket institution i flere år ad gangen, hvis de begår grov kriminalitet. Onsdag accepterede regeringen at forhandle om kravet under de kommende finanslovforhandlinger.

Men bred international forskning, Ungdomskommissionen og danske eksperter konkluderer dog, at indespærring af unge under 18 år ikke løser problemet.

»Det er en stenaldertanke, at indespærring giver mindre kriminalitet på længere sigt. De udsatte unge, som har været på en lukket døgninstitution, har en meget højere frekvens af kriminalitet, end dem der for eksempel har været i familiepleje,« siger Mogens Christoffersen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Han henviser blandt andet til en rapport fra 2009 lavet af Justitsministeriets Forskningsskontor, der viser, at unge, der har været indespærret, har 21 procent større chance for begå en forbrydelse igen inden for de to første løsladelsesår, end de unge der ikke har været indespærret.

Geert Jørgensen, der er formand for Børnesagens Fællesråd og medlem af Ungdomskommissionen, bakker op.

»Alle internationale studier viser, at de helt unge kriminelle har en ekstremt høj risiko for at lave ny kriminalitet, hvis de har været på en lukket daginstitution. Det giver derfor ingen mening at indespærre unge under 15 år,« siger han.

En undersøgelse lavet af børnefonden Barnados i Storbritannien viser, at 80 procent af de unge under 14 år, der er blevet sendt på en lukket institution, laver kriminalitet igen inden for de første 12 måneder efter deres løsladelse.

Social indsats

I dag er det muligt, at sende unge kriminelle under 15 år på en lukket døgninstitution, men det er sjældent, at de sociale myndigheder vurderer, at det er nødvendigt. Lige nu sidder 10 unge under 15 år på en lukket institution i Københavnsområdet, blandt andet på grund af grov kriminalitet, heraf primært vold.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at antallet af voldsforbrydelser begået af unge under 15 år i alt er steget fra 207 i 2000 til 546 i 2007. Størstedelen af stigningen er simple voldsforbrydelser.

Ungdomskommissionen anbefaler i betænkningen fra tirsdag, at den kriminelle lavalder i Danmark ikke sænkes, blandt andet fordi det ikke er hensigtsmæssigt at spærre unge kriminelle inde. Det sociale system frem for det strafferetslige system skal få de unge tilbage på rette spor.

»Det er ikke en opgave for en domstol at afgøre, hvad der skal ske med så ungt et menneske. I det sociale system er der fagfolk med de rette kompetencer, der kan vurdere den enkelte unge på en bedre baggrund. Hos en domstol får de slet ikke den individuelle behandling, der er brug for,« siger Eva Smith, retsprofessor ved Københavns Universitet og Det Kriminalpræventive Råds repræsentant i Ungdomskommissionen.

Inge Bryderup, der er forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole giver Eva Smith ret.

»Vi vil lære de her unge at tage ansvar for deres egne handlinger, og det kan man kun gøre med en relevant pædagogisk støtte, der skal komme fra det sociale system,« siger hun.

Den relevante pædagogiske støtte er ifølge Geert Jørgensen en tidligere indgriben, åbne institutioner og individuelle handleplaner.

»En dom fra en domstol har ikke noget fremadrettet perspektiv og for at hjælpe de unge, så skal de ud og lære at færdes blandt andre mennesker,« siger han.

DF vil have konsekvens

Eva Smith mener også, at der er stor forskel på, om man giver unge kriminelle en dom eller et behandlingsforløb.

»Ved at hive helt unge kriminelle ind i retssystemet, gør du staten til deres fjende, og de gør alt for at modsætte sig systemet - og vi skal egentligt have dem til at samarbejde med systemet, fordi det er dér, kompetencen til at hjælpe dem ligger,« siger hun.

Martin Henriksen, der er socialordfører for Dansk Folkeparti mener dog ikke, at der er konsekvens nok i det sociale system.

»Det skal være muligt at idømme unge under 15 år, der har begået grov kriminalitet, en straf, så man ved, at de er buret inde i flere år. Der skal være en konsekvens ved vores handlinger i det her samfund,« siger han og fortsætter:

»Det sociale system slår ikke til. Der er for mange eksempler på, at unge går rundt og laver grov kriminalitet, uden der bliver gjort noget.«

Han forklarer, at Dansk Folkeparti ikke har nogen intentioner om at fængsle unge under 15 år. De skal i stedet på en lukket døgninstitution. Samtidig med indespærringen skal de unge gennemgå et behandlingsforløb, som får dem på rette køl.

»Der er også brug for en socialpædagogisk indsats, men det skal være muligt at give de kriminelle unge en ubetinget dom på flere år, selv om de er under 15 år. Når de så fylder 15 år, så kan de overføres til et fængsel,« forklarer han.

Martin Henriksen lader sig ikke mærke af forskningen på området, der over en bred kam taler imod en sænkning af den kriminelle lavalder.

»Det er ærgerligt, hvis man lader debatten forfalde til at handle om undersøgelser og eksperter. Man skal lytte til forskerne, men der er også mange praktikere, der siger, at det grundliggende problem er, at det danske samfund ikke sætter grænser nok.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

DF har fornemmet, og måske med rette, at der er nogle hundrede eller måske nogle tusinde vælgere i den sag.

Mere er der ikke i den.

Trist !

Steen Rasmussen

Et nyfødt barn har i juridisk forstand rettigheder, men ingen pligter, fordi det ikke er myndigt. På den ene side er det beskyttet af loven, men det er ikke forpligtet på den endnu.

På en måde er det borger i samfundet, på en anden måde er det endnu natur.

Barnet bevæger sig frem mod fuldt medlemskab af samfundet i borgerlig juridisk forstand. Det er i hvert fald meningen med det meste af det man udsætter det for. Men det giver ikke mening at tale om at forpligte det på en lov, et juridisk system, et samfund som det endnu ikke forstår. Hvornår giver det overhovedet mening at forpligte et menneske på loven?

Når det drejer sig om løver, bør det være rimeligt let at se det meningsfulde i at tale dens pligt til at holde loven. Løverne tilhører naturtilstanden, hvad de altid har gjort.

De har altid spist får, uden at hverken løver eller får har været i stand til at se det uretfærdige i det. Det var mennesket, med de tæmmede får, der fandt det anstødeligt, uretfærdigt, når løverne åd deres får. Der opstod her konflikt mellem løverne og menneskene. Men moralsk fordømmelse af løvernes adfærd og forsøg på at indskærpe love over for dyrene har aldrig virket, fordi de ikke forstår loven og moralen. Som konfliktforebyggelse virker indskærpningen af lovens bogstav ikke over for løver. De forstår, lige så lidt som menneskets erfaring omkring ret og uret svarer til noget som helst.

Et moderne retsvæsen vil ikke dømme løverne for ulovligt at spise tamme får. Det kan godt tilkende dyr beskyttelse mod mennesker og meddyr, men ikke dømme dem juridisk. Retsvæsenet går ud fra, at løver er for dumme til at blive stillet juridisk til ansvar for sin adfærd. Selv om de fleste løver og løvinder henslæber deres liv med fuld kost og logi i bure og zoologiske haver verden over, så sætter man dem ikke i fængsel.

Den retsfilosofiske diskussion om definitionen på den juridiske person, eller det juridiske subjekt med rettigheder og pligter går langt tilbage. Når løven i dag ikke kan stilles til ansvar for noget som helst juridisk, så er det fordi løven ikke i juridisk forstand har fået tildelt status som ”juridisk person”, eller, som filosoffen ville sige, ud fra sine mere eller mindre gennemtænkte ontologiske antagelser, fordi den ikke er et frit subjekt. Det skal ikke forveksles med, at man ikke netop kan bruge løverne som baggrund for det juridiske systems selvrefleksion, som det sker netop her. Og løven kan også være både lovlig (lovligt buret inde, importeret, skudt), selv om den får svært ved at pådrage sig juridisk skyld i det moderne samfund.

Måske kunne man alene ud fra en juridisk filosofisk diskurs afgøre, at det er alt for tvivlsomt at tildele tolvårige eksemplarer af arten, der selv kalder sig for homo sapiens, fuld status som juridisk person. Hvis sådanne biologiske fænomener ikke kognitivt er på højde med den kontekst, de må manøvrere rundt i, og identificere sig selv som både rationelt og moralsk forpligtet over for, ja så må denne retspraksis da for resten finde det ualmindeligt svært overhovedet at identificere de juridiske subjekt, for ikke at sige at dømme fænomenet som skyldigt i juridisk forstand. Ellers så halter den juridiske performance da helt forfærdeligt langt efter i sit altid forfængelige men nødvendige forsøg på at retfærdiggøre sig selv!

Det politiske system har sine behov. Ja, gud fri mig vel. Det ved vi. Det politiske system lever på konstant at manifestere sig i den offentlige mening som dem der laver love. Men her laver man da vidst love for at vise at man laver love, og det med hovedet under armen.

Hvis ikke der er nogle rammer for, hvad der meningsfuldt kan lovgives om, ja så har man lidt på fornemmelsen, at politikere og medier kan køre rundt i sine egne små indavlede og aldeles håbløse cirkler i en uendelighed. Det gør de så alligevel, fordi de ikke fatter grundprincipperne i den moderne verdens retsfilosofi. Evnen til at se de mest fundamentale principper i den moderne retsfilosofiske tradition glimrer uhyggeligt ved sit fravær. Derfor er der ingen fornemmelse for hvad der meningsfuldt kan debatteres i den offentlige debat. Autistisk adfærd, italesættelse, performativ selvbekræftelse, historieløst og principforladt nonsens er derfor hvad vi udsættes for, os som aldeles udemokratisk mener, at der er grænser for, hvad der meningsfuldt lader sig afklare demokratisk.

Steen Rasmussen

Hvis jeg havde set Per Jongbergs indlæg, før jeg lagde mit eget ind, var det ikke blevet lagt ind. Han siger stort set hvad jeg mener. Kort og godt.

Charlotte Harder

Men det var nu alligevel læseværdigt!

Ivar jørgensen

Som den russiske anarkist Pjotr Kropotkin engang så klogt formulerede det:

"Once a man has been to prison he will return. It is inevitable and statistics prove it [..] the prison kills all the qualities in a man which makes him best adapted to community life ... Where will he find the strength to resist the first impulse to a passionate outbreak, if during several years everything was done to kill his inner strength ... the prison does not prevent anti-social acts. It increases their number. It does not improve those who enter its wall."

Ivar jørgensen

Nu med rettelser:

“Once a man has been to prison he will return. It is inevitable and statistics prove it [..] the prison kills all the qualities in a man which makes him best adapted to community life … Where will he find the strength to resist the first impulse to a passionate outbreak, if during several years everything was done to kill his inner strength … the prison does not prevent anti-social acts. It increases their numbers. It does not improve those who enter its walls.”

En lille aside:

Kropotkin sad i Peter Paul-fæstningen; i sine erindringer fortæller han med en gysen, hvordan tapetet var fugtigt og hans skrivebord alt for lille og om, hvilket besvær det var for ham at få sit bibliotek med i cellen, så han kunne fortsætte sit videnskabelige arbejde. (Han udarbejdede flere artikler til Encyclopedia Brittanica.)

Han flygtede ved slet og ret og gå ud ad fængselsporten, der altid stod åben.

Han sad også i fængsel i Frankrig, og her var fængselsvæsnet, hævder Kropotkin, anderledes humant.

Kropotkins erfaringer har intet med moderne fængsler at gøre, selv om hans iagttagelse vel er ligeså relevant som den var dengang.

Det er et afsporet og fattigt samfund som ikke har andet at byde børn i uføre på end tremmer. Tænk at laveste fællesnævner kan være SÅ lav.

Hjernen er først klinisk udviklet op i tyverne...

Det burde være nok til at forstå man ikke kan stilles til ansvar.

Der bør være "voksne" tilstede i et menneskes opvækst, på en positiv måde, og ikke med tremmer og eget toilet.

Gud fader i skideskuret.

Ehhh ???

I denne artikel oplyses det at kommissionen konkluderer indespærring ikke løser problemerne .

Det er lige modsat hvad tidligere artikel i Information fortalte om kommisionens konklusioner : " Men der er ifølge et flertal af kommissionens medlemmer behov for at give åbne døgninstitutioner lov til at tilbageholde anbragte børn under 15 får med magt og for at ændre loven, så hårdt belastede børn under lavalderen også kan holdes indespærrede på sikrede afdelinger. "

http://www.information.dk/204637#comment-166919

I

Mine sympati for DF kan ligge på et meget lille sted og Martin Henriksen har vist sin formåen et par gange på Deadline de sidste par dage. Det er derfor med beklagelse at jeg deler et synspunkt med DF, godt nok er min motivation helt anderledes.

Man skal sænke den kriminelle lavalder til 12 år men samtidig bør man spærre børn inde MINDRE end det er tilfældet i dag. Der er to grude til det.

1. Det skal bruges som et signal om at de ikke er uden for domstolenes magt, nogle børn er mere bevidste om det end mange aner. Skal kun bruges som signal, og enkelte meget grove tilfælde straf. Men krafterne skal bruges på forebyggelse.

2. Det giver børnene en retssikkerhed at deres sag kan prøves ved en domstol. Igen et signal om at man tager dem seriøst.

@T Knudsen

jeg er også bekymret de unges retssikkerhed når kommisionen anbefaler tilbageholdelse og indespærring uden at ville sætte lavalderen ned.

Jorgen L. Paustian

Jamen i populismens vegne, skulle DF hellere anbefale at fjene den kriminelle lavalder, saet den til 0 aar og goer det med valgalder ditto.......
Boern under 15 aar som faar en straf, lad foraeldrerne sidde den af !!

Boern under 15 aar som faar en straf, lad foraeldrerne sidde den af !!

Det forslag kom jo på bordet for et par år siden, hvor Bendt Bendtsen slog til lyd for sådan en model. Kort efter viste det sig, at hans søn var narkohandler, og derefter var der stilhed i laaaang tid.

"Jamen i populismens vegne, skulle DF hellere anbefale at fjene den kriminelle lavalder.."

Det er jo faktisk hvad Venstre ønsker!

DF vil have konsekvens
Eva Smith mener også, at der er stor forskel på, om man giver unge kriminelle en dom eller et behandlingsforløb.

»Ved at hive helt unge kriminelle ind i retssystemet, gør du staten til deres fjende, og de gør alt for at modsætte sig systemet - og vi skal egentligt have dem til at samarbejde med systemet, fordi det er dér, kompetencen til at hjælpe dem ligger,« siger hun.

Jeg troede aldrig, nogen kunne få mig til at plædere for at sænke den kriminelle lavalder.
Men i øjeblikket frihedsberøves selv nyfødte administativt og vilkårligt bardommen ud, som det så smukt står i "handleplanerne", af sociale myndigheder, indespærres, mishandles og misrøgtes efter forgodtbefindende uden nogen kan, vil eller må gribe ind.
Disse børn gør man i særdeleshed til fjender af systemet, fordi de er uretfærdigt behandlet, ikke bliver hørt og ikke har hunds ret.
Det ses jo også uimodsigeligt, at disse samfundets stedbørn som gruppe betragtet ender på samme samfunds absolutte bund.
Tag ikke fejl. Papirer fra anbringelse uanset hvor lemfældige, følger i endnu højere grad end straffeattest hele livet og fratager også den voksne personlige rettigheder.

Så nu hævder jeg, at børn fra undfangelsen bør omfattes af straffeloven for at opnå retssikkerhed.
Man kan jo gøre lav alder til formildende omstændighed.
Man kunne også lade den ansvarlige omsorgsperson afsone. Der ville nok lyde et ramaskrig, fordi et stort antal af synderne allerede er frihedsberøvede på springtur.

Hævder godhedsindustrien ikke i forvejen, at fængselsophold er/bør være resocialisering?
Lagt over en trediedel af de anbragte havner jo alligevel som vaneforbrydere, så hvorfor ikke slå pjalterne sammen?
Det er så besværligt med al den flytten rundt.

Michael Skaarup

jeg evd godt at følgen er genbrug fra tidligere debattråd.

orebyggelse er godt, og en god vej at afsøge. Men jeg mener at man skyder sig selv foden, når man ikke vil se på fordele og muligheder ved at sænke den kriminelle lavalder.
Jeg kan som socialrådgiver og tidligere opsøgende gadeplansmedarbejder, ikke forstå modvilljen. Og jeg anser skrækken for at sænke den kriminelle lavalder, som være en ektremt konfliktsky.
Personligt mener jeg at min etik og moral, ikke er kompatible med den etik og moral en ungdomskriminel under 15 år har. Hvorfor det er nødvendig at forstå, hvad årsagerne til de unge kriminelle, ikke frygter at blive konfronteret af politiet emd er deres kriminelle handlinger. De flerste af kommissionen og folketingets unger, ville skide i bukserne af skræk, hvis politiet tog med dem hjem og fortalt derse forældre at de havde stjålet slik i Føtex.
Sådan er det bare ikke for mange af de børn og unge, der udgør kriminalitetsstatistikkerne. For dem er et besøg af politet ikke forbundet med frygt, for politiet er blot en del af det netværk, som barnet eller den unge, har omkring sig. Dvs. at politiet er på lige fod med pædagoger, skolerlærere, sagsbehandlere i den unge kriminelles normal verden.
Muligheder og fordele ved en lavere kriminellavalder, er.
Jeg tænker at alderen skal sænkes til 10 år.
1. som 10 årige, er det de færreste der er blevet så socialt afstumpet, til at de ikke fatter alvoren i at kunne blive tvangsfjernet hjemmefra. Barnet lever stadig i barneverdenen.
2. Ved at kunne “sortere” de værste kriminelle børn fra i en alder af 10 år, undgår man at de kriminelles børn fattigere etik og moral, “smitter af” på andre børn.
3. ved at sænke alderen til 10 år, brydes fødekæden af kriminelle, lettere. - a) børn på 10 år er ikke særligt kloge,og kan ikke begå advanceret kriminalitet i samme udstrækning som en 15 årige, med 2-3år straffri erfaring som tyv, røver og voldsmand
b) Det bliver lettere for sociale myndigheder at identificere de familier, der ikke kan klare forældreansvaret på et tidligere tidspunkt i barnet liv. Dvs at det vil være lettere at forsøge med forebyggelse,når man (aner)kender problemet tidligere
.
mao. det handler om at anerkende,a t børns udvikling stadig har stor indflydelse, og at anerkende, at børn på 10 år, for det meste er børn endnu.
Jeg har meget svært med at se argumentet for at bevare den nuværende alder, med den eksisterende viden for området.
Alfred Larsen.
“Der er alt for megen rød pølsepindesnak i den snak.”
- .Jeg er enig, Såfremt du dermed mener, at debatten omkring den kriminelle lavalder, er for meget baseret på bløde feminine værdier, frem for en nøgtern og reel anskuelse af problematikkerne i spørgsmålet.
Jeg mener netop, at det middelklassens etik og moral, der hindre at problemet defineres korrekt.
Altså, spørgsmålet bliver baseret på for megen på, hvordan vores egen lille Gustav-Emil, der kommer fra et velfungerende middelsklasse/arbejder hjem, overhovedet ikke ville kunne tåle, at komme i brummen for at knalde en pensionist ned og stjæle hendes indkøb fra Aldi.
Problemet er bare at Gustav-Emil, ikke vil have behov for at knalde en pensionist ned, medmindre den var seriøst galt i skralden på ungen.
Hvorfor det ikke giver mening, at anvende sin egen middelklasse moral og etik, når man skal debattere anliggender der relatere til norm-afvigere, og tro at de norm-afvigende deler den samme etik og moral. Derfra begrebet Norm-afvigere.

@Skaarup

din indsigt er velkommen.

martin sørensen

jeg kan helt ærligt ikke tage dette flertal alvorligt hvad er det næste at vi skal sætte stædbørn i fængsel, for at stjæle nabo barnets sut, og holde sine stakkes forældre vågne om natten,

nej straf er åbenbart sundt lad os give det til børn.

Citat Skaarup: "Jeg er enig, Såfremt du dermed mener, at debatten omkring den kriminelle lavalder, er for meget baseret på bløde feminine værdier, frem for en nøgtern og reel anskuelse af problematikkerne i spørgsmålet."

Den dualisme lader vi lige stå et øjeblik.

Fremragende indlæg, Michael S.!

Som det vist også er nævnt tidligere i tråden, drejer det sig, så vidt jeg har forstået, om at skabe retssikkerhed for mindreårige, der under det nuværende forvaltningsregime allerede bliver straffet uden nogen form for domsforhandling.

Tager jeg fejl? Jeg må indrømme at jeg ikke har været særligt opmærksom på denne debat.

Går det for hurtigt, Marie?

Eller mener du at mænd har en større følelsesmæssig intelligens, mens kvinder er stærkere på det analytiske?

Troels Ken Pedersen

...For vi ved jo alle sammen, at kvinder er irrationelle. Nå ja, eller også er det bare endnu en sexistisk stereotype.

>>1. som 10 årige, er det de færreste der er blevet så socialt afstumpet, til at de ikke fatter alvoren i at kunne blive tvangsfjernet hjemmefra. Barnet lever stadig i barneverdenen.
<<

Det kræver at 10-årige børn skulle beregne konsekvenser ret nuanceret og langt ud i fremtiden, hvis de skal stoppes i handlinger af tanken om, at så kunne de blive fjernet fra hjemmet. Den art konsekvensberegning mestrer børn sjældent, hvilket er en af de mange gode og fornuftige grunde til at have en kriminel lavalder.

Udover naturligvis at det næppe vil reducere kriminaliteten at sende børn på forbryderakademi. Medmindre naturligvis at det tænkes som en KZ-lejr, de aldrig kommer ud fra.

Dansk National-Socialistisk Folkeparti går ifgl eget udsagn ikke ind for at fængsle børn. Det fremgår dog ikke af denne udgydelse :
" Når de så fylder 15 år, så kan de overføres til et fængsel "
Javel, ja .. Jeg skal undlade at komme ind på ligegyldigheder som " Internationale Konventioner "
og den slags pladder-humanistisk socialist-gejl, det går DNSFP som bekendt heller ikke ind for .

Michael Skaarup

Marie Spliid Clausen

min sondring som falder dig for brystet, burde slet ikke forarge dig, Anvendelsen af feminine værdier, som masse betegnelse for en masse medmenneskelige omsorg, kan da ikke være slemt.?

Forskellen er blot, i følge mine erfaringer, at den sunde middelklasse moral og etik, ikke deles med kriminalitets tiltrukket børn, fra socialt marginaliseret samfundsgrupper. F.eks. børn af(tidl) kriminelle, der oplever at far eller mor, kommer i fængsel, eller jævnligt har besøg af politiet..

Derfor kan man ikke alene tage udgangspunkt i sine mor-følelser, for lille Gustav-Emil på 12 år og sammenligne med Dennis d. 3. på 12 år. Hvis deres familiære baggrund ikke deler den samme moral og etik.

Jeg taler ikke for at smide børn i fængsel, men om at kriminalisere vold, røveri, tyveri osv. begået af børn under 15 år. Og at børn under 15 år, skal lære konsekvensen af deres gerning, samt have en passende straf.
Decideret fængsel på den måde som gør i dag virker ikke.
Så straffen skulle nok være noget med noget kognitiv terapi, skoleundervisning, osv.
Og konsekvens forståelse skal relateres til det "kriminelle" barns forbrydelse. F.eks. at møde ofret for sin forbrydelse...

I 1905 kom Lov om behandling af forbryderiske og forsømte børn og unge.
Siden har ca. 1% (nu 1,5) af samtlige danske børn været administrativt frihedsberøvede.
Inge Bryderup har undersøgt sagen og undrer sig over, at velfærden ikke har mindsket antallet af samfundet stedbørn.
Her følger uddrag af hendes artikel I børnelovens skygge:
"SAMME BEGRUNDELSER
Argumenterne for, at det offentlige beslutter at fjerne børn fra hjemmet,
er et andet område, hvor kontinuiteten er tydelig set i et 100
års perspektiv.
Omkring 2/3 af begrundelserne henviser til børnenes adfærd,
mens 1/3 af anbringelserne begrundes med forældrenes manglende
omsorg, eller at forældrene er døde.
”Det er karakteristisk gennem 100 år, at årsagerne til at anbringe
børn i højere grad opfattes som forhold hos børnene selv end forhold
i deres omgivelser og opvækst,” siger Inge M. Bryderup.
Den store gruppe af børn med adfærdsproblemer på grund af
for eksempel ’sædelig fordærvelse’, ’gentagne forbrydelser’, ’vanskelig
karakter’, ’slet opførsel’ eller ’psykiske vanskeligheder’ er blevet
behandlet med straf og opdragelse, mens den mindre gruppe af
børn med svære opvækstvilkår har modtaget forsørgelse og omsorg.
”Det er interessant, at børnelovenes bestemmelser om anbringelsesårsager
afspejles i de faktiske anbringelser gennem hundrede år, og
at hovedvægten ligger på straf og opdragelse."

Sæt ølse for og ølse bag.
Pølsen har dog den samme smag.

Efter 10 års arbejde for truede børn ved jeg, at danske børn kun nyder den beskyttelse, deres forældre kan præstere.
De forældre og børn, som staten truer i godhedens navn, har ABSOLUT ingen rettigheder.
Derfor er jeg blevet så fortvivlet, at jeg ønsker den kriminelle lavalder ophævet, så børn også har ret til fair rettergang.
Samtidig kunne det være rart, om straffeloven også gjaldt for myndighederne selv.

Ungerne har lige fået lovning på en Lømmelpakke - og nu også en Fritzelpakke...

Borgerskabet er rigtig i gavehumør.

- jeg vil mene det er bankerne og erhvervslivet, der har fortjent andel i Lømmel- og Fritzelpakke.

Charlotte Harder

@Michael
"Decideret fængsel på den måde som gør i dag virker ikke.
Så straffen skulle nok være noget med noget kognitiv terapi, skoleundervisning, osv."

Ahh... mener du virkelig skoleundervisning skal gøres til en straf?

"80 procent af de unge under 14 år, der er blevet sendt på en lukket institution, laver kriminalitet igen inden for de første 12 måneder efter deres løsladelse."

Konklusionen er så åbenbart at de unge bliver kriminelle af at sidde i fængsel (lukket institution).

Hvis det skulle være en ordentlig undersøgelse, så skulle der også være en kontrolgruppe. Jeg foreslår at man tager nogle ukriminelle børn og sætter dem i fængsel et år, og ser om de bliver kriminelle af det...

Eller måske blev 20% af de først nævnte kriminelle unge i virkligheden rehabiliteret. (Det tror jeg ikke seriøst, men det er nu også en fjollet undersøgelse)

Inden nogen finder på at spørge, så har jeg ikke tænkt mig at mine børn skulle bruges til eksperimentet, og de er sikkert heller ikke ukriminelle nok.

Nu er jeg ikke så meget for hjerne-forskning mm.

Men lige præcis kan denne forskning rent faktisk bruges til noget. Især til på videnskabes grund at påvbise og argumentere for, at børn på 10-12-14 år slet slet ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af deres handlinger.

En artikel i et New Scientist? tror jeg, påviser tydeligt at børn ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger før de er mindst 12 og måske ældre, omkring 14-16 år. Før den tid er deres hjerner slet slet ikke dannet nok til at kunne klare denne opgave.

Og netop derfor anbefaler artiklen at børn indtil 12-14 års alderen lærer gennem støtte og opmuntring, da børn indtil denne alder ikke kan finde ud at tænke (rent hjernemæssigt altså), at 'hvis man nu gør sådan og sådan i stedet for sådan, så sker der det' eller 'at hvis jeg nu modtager kritik af en opgave, så kan jeg godt se, at jeg skal gøre x,y,eller z næste gang for at gøre den bedre.

Netop derfor er en kriminel lav-alder på 15 år fint.
Jeg så dog gerne, at den blev sat op til 16 år...

En anden af pointerne i artiklen eller i hjerneforskningen er at hjernen faktisk først reelt er fuldt dannet som ca. 21 årig; hos nogen endda først som 25-årig...

Hans Schou

"Konklusionen er så åbenbart at de unge bliver kriminelle af at sidde i fængsel (lukket institution). "

Selvfølgelig gør de det - der bliver anbragt sammen med andre kriminelle, og ud over at spille ludo sammen, må man jo formode at de unge også taler med hinanden og udveksler erfaringer - det er jo helt naturligt.

Det er også en af grundene til, at unge under 18 år ikke må afsone sammen med voksne kriminelle, fordi deres unge, påvirkelige og umodne sjæle ikke skal få for professionelle input.

Når man ved at børns hjerner først i 16 års alderen begynder at vende sig væk fra det "jeg"-styrede til en mere empatisk omgang med deres medmennesker, hvilket en del forældre til teen-age børn givetvis vil skrive under på , er det i strid med det naturligt fysiologiske ved menneskeracen, overhovedet at begynde at straffe før den alder.

Børn er i den forstand "ofre" for deres egen manglende udvikling, og dernæst ofre for omsorgssvigt, når de ryger ind på et kriminelt spor.

Og alvorlig kriminalitet forøvet af børn er ikke noget nyt fænomen - i starten af firserne begik en 9 - årig dansk dreng knivrøveri mod en tankstation kl. 2200 om aftenen.

Og det er ikke kun de små Hassan'er inde på Nørrebro det her rammer - det rammer jeres allesammens små Hassan'er i alle samfundslag!

Kriminalitet hos børn er affødt af manglende omsorg - omsorgssvigt har mange udtryk, lige fra at der ikke er noget mad i køleskabet, til at forældrene aldrig er tilstedeværende hverken i deres eget, eller barnets liv,
på grund af arbejde o.s.v.

I forvejen er både politi og sociale myndigheder involverede når børn og unge under 18 år begår kriminalitet - men forslaget om nedsættelse af den "kriminelle lavalder" til 12-år handler altså om at 12-årige er modne nok til at blive lukket inde på en lukket institution sammen med andre ligesindede.

Sjovt nok knytter der sig andre ting til 15-års grænsen i straffeloven.
Nemlig adgangen til at have samleje!

Yderligere har man som 15-årig ret til selv at administrere, egne tjente penge.

Men er børn modne nok som 12-årige til at have samleje - JA! - råber de pædofile....

Nej det er de nok ikke - vel?

Er de 12-årige modne nok til at administrere egne tjente penge, eller er der større fare for at en eller anden i en handel tager røven på ham?

Det er der nok...

Men de er altså modne nok til at blive spærret inde på en lukket institution, fordi de er blevet omsorgssvigtede af deres omgivelser, vel vidende at vi - samfundet - ved, at det øger deres chance eller risiko, for at ende i et rigtigt fængsel!!!

Og hvis målet med indespærringen skulle være resocialisering i samfundet, gør vi altså noget der virker stik i mod hensigten, ud fra en uklar fornemmelse af - jamen det er da osse for galt - nogen må kunne straffes!

Men det er altså jeres egne børn i risikerer at spærre inde, kriminalitet er ikke kun noget naboens børn forøver....

@ Skaarup:

1. som 10 årige, er det de færreste der er blevet så socialt afstumpet, til at de ikke fatter alvoren i at kunne blive tvangsfjernet hjemmefra. Barnet lever stadig i barneverdenen.

2. Ved at kunne “sortere” de værste kriminelle børn fra i en alder af 10 år, undgår man at de kriminelles børn fattigere etik og moral, “smitter af” på andre børn.

Jeg må stille mig undrende overfor hvordan du på een og samme tid, formår at placerer 10årige i den uskyldige barneverden og samtidig argumenterer for at netop denne gruppe skal igennem en art havebrug, hvor de værste af de såkaldte uskyldige skal sorteres fra, så ej der går råd i resten. Hu hej for et menneskesyn. Hvis dit eget barn begår kriminalitet, skal dette ulykkens sæd så på lige fod sorteres fra? Eller skal der, naturligvis, laves undtagelser for børnene fra de samfundslag der kan argumentere sig frem i verdenen?

3.b) Det bliver lettere for sociale myndigheder at identificere de familier, der ikke kan klare forældreansvaret på et tidligere tidspunkt i barnet liv. Dvs at det vil være lettere at forsøge med forebyggelse,når man (aner)kender problemet tidligere

De sociale myndigheder har ingen problemer med at identificere de familier der har vanskeligt ved at klare forældreansvaret og det endda på et meget tidligt tidspunkt.
Derimod har de overordenligt svært ved at overkomme den massive arbejdsbyrde det afstedkommer at identificere disse familier og aner(kende) deres problematikker. Samtidig skærer det offentlige gang på gang på området, så de familier der, som du kalder det, er blevet "identificeret", overlades til dem selv, med sporadisk indgriben fra skole og behandlingssystemet.

Forældre og deres evner udi opdragelsens kunst er en side. Politikerne og deres magt til at lovgive, rækker udover forældrenes opdragelse og kan fratage børnene enhver chance for et meningsfuldt liv. Lad os da endelig låse de, i forvejen ramte børn inde fra 12 års alderen, smide dem i voksenfængsler fra de er 15 år og så i fællesskab bræge over al den forfærdelige kriminalitet de unge går rundt og laver, når de endelig bliver lukket ud i den såkaldte socialiserede virkelighed.

Så få dog øjnene op for den sociale indsats og giv de børn den ærlige chance som de fortjener!!

/Ina
.