Først brød Rønn aftalen ...

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har ifølge eksperter brudt hjemsendelsesaftalen med Irak, vildledt Folketinget og forsøger nu at fralægge sig sit ansvar ved at misinformere om lovgrundlaget. 'Helt utilstedeligt' lyder det fra oppositionen, som vil forfølge sagen, mens ministeren selv mener, det er alle de andre, der er tungnemme
Indland
26. oktober 2009
Samråd på Christiansborg torsdag 17. september, om hjemsendte irakere med integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, udenrigsminister Per Stig Møller og Karen Jespersen. Her Birthe Rønn.

Samråd på Christiansborg torsdag 17. september, om hjemsendte irakere med integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, udenrigsminister Per Stig Møller og Karen Jespersen. Her Birthe Rønn.

Jens Nørgaard Larsen

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) har et forklaringsproblem. Hun har brudt Danmarks aftale med Irak om hjemsendelse af afviste irakiske asylansøgere og vildledt Folketinget om aftalen.

Det hævder oppositionen. Men det er helt forkert, mener ministeren.

»Jeg har svaret, jeg har svaret, jeg har svaret, jeg har forsøgt at forklare og forklare og forklare, men jeg kan ikke tvinge fru Line Barfod og fru Schmidt-Nielsen til at høre efter, endsige at forstå det,« sagde hun i onsdags i Folketingets spørgetid, hvor Enhedslisten havde spurgt ind til sagen.

Men måske er problemet ikke så meget, at oppositionen er tungnem, som at Birthe Rønn Hornbechs mange forklaringer ikke giver nogen mening.

Ministerens håndtering af sagen er ifølge lektor i forfatningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter »meget bekymrende«.

»Hendes ophævelse af den frivillige ordning er i strid med aftalen med Irak, og hun misinformerede helt klart Folketinget, da hun oprindelig kun fremsendte første del af aftalen,« siger han.

Den vurdering deler Jørgen Albæk Jensen, lektor i forfatningsret ved Århus Universitet.

»Man måtte utvivlsomt fra Folketingets side regne med, at man faktisk havde fået hele aftalen, men det havde man altså ikke. Det er vildledning af Folketinget, og det må en minister ikke,« siger han.

Vildledning

De to jurister henviser til, at integrationsministeren ikke lod Folketinget se hele den dansk-irakiske aftale, der blev indgået den 13. maj. Som det tidligere er fremgået af Information, medtog hun nemlig ikke et tillæg, som ellers er en »integreret« del af aftalen, da hun den 14. maj oversendte aftalen til Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik.

Ifølge tillægget forpligter Danmark sig til at »fortsætte« den støtte til frivilligt hjemvendte irakere, som »i øjeblikket« består af økonomisk og uddannelsesmæssig støtte. Men samme dag, som ministeren sendte den ufuldstændige aftale til udvalget, meddelte hun, at det ikke længere er muligt for afviste irakere, der rejser frivilligt hjem, at få uddannelse og økonomisk støtte fra Danmark.

Siden har flere folketingsmedlemmer spurgt ministeren, hvordan hun fortolker ordlyden i tillægget til aftalen, når hun altså finder bemyndigelse til at standse støtten til de irakere, der udrejser frivilligt.

Birthe Rønn Hornbech har imidlertid undladt at svare.

Men onsdag i sidste uge hævdede ministeren så, at det »tydeligt« fremgår af aftalen, at Danmark aldrig har forpligtet sig til at fortsætte støtten til dem, der rejser frivilligt.

»Vi har overhovedet ikke lovet, at den skulle blive ved med at være der,« som hun sagde.

Men Danmark har lige netop lovet at fortsætte støtten, understreger Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet.

»Det står meget utvetydigt i aftalen. Det er svært at se, hvordan Irak skulle kunne forstå det anderledes,« siger han og tilføjer:

»Den nærliggende konklusion er, at ministeren har søgt at skjule, at regeringens ophævelse af den frivillige ordning med øjeblikkelig virkning var i strid med forudsætningerne bag den netop indgåede hjemsendelsesaftale med Irak.«

Holder heller ikke

Samme onsdag kommer ministeren også med en anden forklaring på, hvorfor hun besluttede at standse støtten til frivilligt hjemvendte irakere. Støtteordningen blev »ophævet, som vi skulle, efter loven«, forklarer hun. For som hun forklarede i Folketingets spørgetid den 7. oktober.

»Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at når der kommer en aftale om tvangshjemsendelse, så ophører den ordning.«

Men den forklaring holder heller ikke.

Det fremgår af bemærkningerne til det omtalte lovforslag om kontraktordningen fra 2007, at når der »indgås tilbagetagelsesaftale med et land eller opnås accept af tvangsmæssig udsendelse, vil tilbuddet om opkvalificering ophøre.«

Men der står også i lovbemærkningerne, at det er intentionen, at den økonomiske ordning skal fortsætte:

»Dog forventes den økonomiske støtte til frivillig tilbagevenden, jf. nærmere afsnit 2.4., videreført i et aktstykke, når opkvalificeringsordningen ophører.«

Det kunne altså se ud til, at ministeren har læst de lovbemærkninger, som hun selv henviser til, lige lovlig hurtigt. Men selv hvis hun havde haft ret i, at både den uddannelsesmæssige og økonomiske ordning ifølge lovbemærkningerne skulle stoppe ved indgåelsen af en hjemsendelsesaftale, havde det ikke været nogen undskyldning, forklarer Jens Elo Rytter.

»Selv om hun mener, beslutningen følger af dansk lov, er den under alle omstændigheder et brud på aftalen med Irak, og hun har under alle omstændigheder misinformeret Folketinget,« siger han og tilføjer:

»Og eftersom der ikke ser ud til at være overensstemmelse mellem det, ministeren oplyser over for Folketinget, og det, der står i lovbemærkningerne, kunne det nu også se ud som om, hun lægger lovbemærkningerne til grund for en beslutning, som hun selv er ansvarlig for.«

Jens Elo Rytter understreger, at selve beslutningen om at indstille den økonomiske støtte til irakerne ikke er i strid med dansk lov, eftersom det fremgår af loven om kontraktordningen, at integrationsministeren afgør, hvorvidt en gruppe afviste asylansøgere rent faktisk skal have del i støtten. Men når Birthe Rønn giver indtryk af, at beslutningen er en direkte konsekvens af lovbemærkningerne, er det altså ifølge juristen misvisende, ligesom det er forkert, at beslutningen skulle være i overensstemmelse med den dansk-irakiske hjemsendelsesaftale.

Ikke godt nok

Selv har ministeren gennem hele forløbet fastholdt, at hun ikke har vildledt nogen, fordi hun offentliggjorde den fulde aftale i Lovtidende midt i august, altså tre måneder efter hun oversendte den ufuldstændige aftale til Folketinget.

Men som Jørgen Albæk Jensen fra Århus Universitet forklarer, er det »ikke godt nok«.

»Hvis en minister fremlægger en aftale, må man forvente, at hun fremlægger hele aftalen. Det er langt fra normal procedure at offentliggøre i Lovtidende, hvor udvalgsmedlemmerne jo altså ikke holder udkig efter bilag, som de ikke ved findes,« siger han.

Og sådan ser de også på sagen i oppositionen.

Mens ministeren altså selv hævder, hun har »forsøgt at forklare og forklare og forklare«, mener Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, at ministeren har »vildledt og vildledt og vildledt«.

»Jo flere krumspring Birthe Rønn foretager, desto mere alvorlig bliver den her sag. De lande, vi samarbejder med, kan ikke længere stole på, at Danmark overholder vores del af aftalerne, og Folketinget kan ikke længere stole på, at de informationer, vi får fra regeringen, er korrekte. Hver gang, vi graver nye informationer frem, bliver sagen grimmere,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Siden det kom frem, at der findes et tillæg til en dansk-irakiske aftale, har Enhedslisten to gange stillet kritiske spørgsmål til ministeren om sagen i Folketingets spørgetid.

Men i modstrid med et enstemmigt kor af jurister hævder ministeren altså, at der ikke er »givet noget som helst løfte om, at den opkvalificeringsordning fortsætter, og mere har jeg ikke at sige til dét.«

Enig opposition

Nu melder resten af oppositionen sig imidlertid også for alvor ind i kampen.

»Både Folketinget og den irakiske regering er blevet vildledt. Det er helt utilstedeligt. Jeg vil nu stille yderlige spørgsmål til ministeren om sagen,« siger Det Radikale Venstres integrationsordfører Marianne Jelved, mens SF's integrationsordfører Meta Fuglsang kalder ministerens håndtering af aftalen »rystende« og oplyser, at SF vil undersøge, om »Birthe Rønn har givet Folketinget de informationer, hun er forpligtet til som minister.«

Også Socialdemokraterne har tænkt sig at holde ministeren op på sagen.

»Som jeg ser det, er der to særdeles alvorlige aspekter af sagen. For det første står det nu lysende klart for mig, at man har brudt aftalen med Irak. Og for det andet er Folketinget blevet vildledt, idet vi ikke har fået hele aftalen at se,« siger Socialdemokraternes integrationsordfører Henrik Dam Kristensen og tilføjer:

»Jeg har ikke store forhåbninger om, at et flertal i Folketinget vil drage nogle konsekvenser af denne her sag, men jeg mener, vi i oppositionen har et ansvar for at forfølge sagen, og det vil vi gøre.«

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har ikke ønsket at kommentere sagen over for Information.

De afviste irakere

Seneste artikler

 • Enl. og R: Et umenneskeligt system

  10. april 2010
  Myndighedernes behandling af 72-årige Hassan Gardi viser, at loven bliver brugt til at forhindre asylansøgere i at få hjælp, mener Enhedslisten og De Radikale
 • Så fik dement iraker lov at blive

  10. april 2010
  Integrationsministeriet afviste at få foretaget en hjernescanning af den svært demente 72-årige irakiske asylansøger Hassan Gardi, og Rigspolitiet fængslede ham. Efter læger udenom ministeriet foretog scanningen, har han nu - efter års ventetid - fået humanitær opholdstilladelse
 • De er flygtninge i deres eget land

  25. januar 2010
  Vinterkulden har lagt sig over Qalawa-flygtningelejren i Kurdistan. Her lever en lille del af de mange internt fordrevne irakere fra Kirkuk
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Henrik Dam Kristensen:

"Jeg har ikke store forhåbninger om, at et flertal i Folketinget vil drage nogle konsekvenser af denne her sag, .."

Nej flertallet vil jo nok blive enig med sig selv om, at der ikke er noget at komme efter...

Ligesom BRH før valget pointerede at der var tale om en helt anden ting for de irakiske familier med børn, der på det tidspunkt havde været her i 7-8 år og der skulle findes en løsning for dem, hvor efter hun stak af fra det løfte, - stikker hun igen af.

Hvor længe skal farcen her fortsætte med at tillade en partisk integrations- og kirkemininister, der ikke står tilbage for at postulere at menneskerettighedsforkæmpere er autonome ballademagere og en præst er løgnagtig?

Den der er ballademager og løgnagtig er integrations- og kirkeministeren selv, der misbruger den magt og de beføjelser hun har i kraft af sine embeder.

Dorte Sørensen

Tak til Information fordi I følger sagen samt en anbefaling til at læse Johanne Schmidt-Nielsens spørgsmål og integrationsministerens svar onsdag den 21 oktober . Det er punkterne 2 og 3 på dagsordnen og kan læses på www.ft.dk nederst på forsiden under referat.

Som jeg har sagt tidligere: enhver anstændig politiker ville gå af efter sådan en afsløring. Anstændighed indeholder Hornheksen dog ikke meget af. Christiansborg er efterhånden blevet ét stort cirkus, hvor resten af folketinget trækkes rundt i manegen af gøglerregeringen, hvis tillid nu må have nået sit ultimative lavpunkt siden de kom til i 2001.

Rønn begik en fejl ved tillægs udrivningen, i det mindste skulle forklaring være vedlagt.

Men så er der imo ikke mere kød på det ben.
Som professorerne selv indrømmer er der ikke begået lovbrud af Rønn.
At man kan udlægge en aftale på tusinde måder er ikke noget nyt, det afgørende er om aftale parterne kan enes om en fælles udlægning.

Jeg tror at sagen hvor en iraker lige før frivillig hjemsendelse fortrød frivilligheden viste myndighederne hvilket potentielt juridisk kaos de stod overfor med sideløbende tvungne og frivillige ordninger.

Derfor blev den i aftalen beskrevne intention om at forsætte den frivillige ordning ikke indfriet.
Forståeligt nok imo.

Om Rønn er forpligtet af en i aftalen formuleret intention kan professorerne frit kommentere på.
Sålænge Irak og Dk er enige om aftalens gyldighed og fortsættelse er aftalen ikke brudt i almindelig forstand.

Det er lykkedes for Rasmussen (II) og (III) regimerne at demonstrere, at Minister ansvarligheds loven SKAL laves om :

Det er simpelthen ikke godt nok, at et 90-mands flertal kan bestemme, at en, eller i disse regimers tid, flere ministrer kan slippe afsted med snart sagt hvad som helst.

Det har simpelthen ingen gang på jorden i et demokratisk samfund.

Mikkel Bang Jørgensen

Hvis en minister lyver for folketinget, eller bevidst villder samme, bør denne tvangsudvises til Irak... ;-)

Magetens arrogance har nået nye uanede højder.
But... We aint seen nothing yet!

Søren Kristensen

På en måde er det ærgerligt sagen er så jurafinurlig at de flytbare vælgere som den eventuelt kunne anfægte aldrig kommer i nærheden af at forstå dens logik eller mangel på samme, alt efter temperament. Mon ikke de fleste bare vil henholde sig til at der som sædvanligt ikke er noget (klokkeklart lovbrud af en vis størrelse) at komme efter og at sagen iøvrigt ikke drejer sig om danskere.

Anita Storr-Hansen

Det har tilsyneladende ingen ende. BRH er en af de onde, skulle man tro Information og visse kommentatorer:
De muligvis meget meget intelligente og ansvarlige irakere, der bare ikke vil rejse hjem, fremstilles som en gevinst for vort samfund (?), ja, de fremstilles faktisk af velmenende som personer, der ikke kan finde ud af noget selv, og som skal have lov til at blive i verdens bedste land (= Danmark) uanset hvad.
Det er en klar undervurdering. Og een ting, de er gode til at finde ud af, er at udnytte alle de naive danske 'do good'ers', som formentlig snarere er drevet af en trang til at finde lidt livsindhold. Eller at beholde deres arbejde. Der er jo masser af jobs, som er afledt af et vedvarende indtag. It's all business!

Jimmi Thøgersen

Anita Storr-Hansen:

Nu er der, så vidt jeg kan se, ikke ét ord om gevinster for samfundet, eller for den sags skyld ét ord om irakere der skal have lov at blive - hverken i artiklen eller i kommentarerne.

Hvilket gør, at du netop illustrerer Søren Kristensens pointe:

"at de flytbare vælgere som [sagen] eventuelt kunne anfægte aldrig kommer i nærheden af at forstå dens logik eller mangel på samme, alt efter temperament."

Udover at der er et klokkeklart lovbrud (ministeransvarsloven), men regeringen har sørget for, at enhver sag omfattet af denne netop ikke er "af en vis størrelse".

Anita Storr-Hansen

Til JT:
Jeg synes, artiklen er fin - og at irakerne skal hjem. BRH er dog efter min opfattelse ikke altid den onde, som hun bliver fremstillet som. Jeg er meget mere utryg ved hendes departementchef.

Jimmi Thøgersen

Anita Storr-Hansen:

Hvad angår Birthe Rønn-Hornbech... Jeg havde engang enorm respekt for Rønn - mere respekt end for nogen anden højrefløjspolitiker.

Men der er unægteligt forskel på hendes juridiske, politiske og moralske anskuelser henholdsvis før og efter Fogh irettesatte hende for som minister at tale resten af regeringen imod. Hun er ærligt talt ikke til at kende igen. Om hun er ond... Nah, der skal meget til at jeg kalder nogen dét.

nej hun er ikke til at kende igen Rønn.

Men det er også en helt ny situation Rønn befinder sig i.
Før har vi set Rønn være glimrende til at udvælge princip sager og selv gå til pressen.
Nu ser vi hende konstant belejret og hvor pressen går til hende når de vælger.

Medierne har hun klaret meget ringe i sin tid som integrations minister.
Når hun en dag ryger bliver det spændende hvem som bliver prakket denne karrieredræber af en ministerpost på.

politisk er jeg sådan set uenig med Rønn, men der burde i det minste være opfølging på de der tvangshjemsendes og en eller anden frivillig ordning med en art bonus for at undgå så mange tvangshjemsendelser som muligt.

Men at Rønn agerer efter sit politiske kompas kan jeg ikke klandre hende.

Denne artikel prøver at gøre politisk ueninghed til lovbrud og aftalebrud.
Men sådan er fungerer det ikke i Dk, endnu da.

Jimmi Thøgersen

Denne artikel prøver at gøre politisk ueninghed til lovbrud og aftalebrud.

Øh, nej. Vildledelse af folketinget er lovbrud for en minister, uanset om det forfølges. Og vi mangler stadig bare én logisk forklaring - fra Rønn - på, hvorfor at gøre det stik modsatte af en aftale underskrevet dagen før ikke er aftalebrud.

Ingen af delene har noget med politisk uenighed at gøre.

@jimmi

Ja, vildledelse er lovbrud. Man kan så diskutere om den usmarte sideudrivning er vildledning i ubetydelig eller betydelig grad.

Det er en speget sag og Rønn's manglende situationsfornemmelse er markant. Det påståede lovbrud er mindre markant.
Udlevering af bilaget ville jo ikke gøre den store forskel , for Rønn var helt i sin ret til at handle som hun gjorde, hvilket Informations professorer også påpeger.

Aftalen læses sikkert forskelligt af parterne, men at Rønn læser aftalen med sine briller er helt i hendes ret. Og dumt hvis hun gjorde andet.

Igen, substansen er at det er helt lovlige politiske vurderinger af Rønn der hovedsageligt kritiseres.