Interview
Læsetid: 3 min.

'Forsvaret har mistet respekten for demokratiet'

Forsvarschef Tim Sloth Jørgensens afgang er langt fra nok til at genoprette tilliden til det danske forsvar. Det er en hel kultur, der skal laves om, siger militærsociolog Henning Sørensen
Forsvarschef Tim Sloth Jørgensens afgang er langt fra nok til  at genoprette tilliden til det danske forsvar. Det er en hel kultur,  der skal laves om, siger militærsociolog Henning Sørensen
Indland
5. oktober 2009

Uanset hvor mange hoveder, der kommer til at rulle i den verserende Jæger-sag, er det ren symptombehandling. Problemet er hverken forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, forsvarsminister Søren Gade (V) eller andre enkeltpersoner. Problemet er den kultur, der har fået lov at brede sig i det danske forsvar. Forsvaret har simpelthen mistet respekten for demokratiet, mener militærsociolog Henning Sørensen, der også har beskæftiget sig indgående med virksomhedskulturen i det svenske, britiske og amerikanske forsvar.

Han opfordrer det danske forsvar til at iværksætte en grundig undersøgelse af tankegangen hos de ansatte i forsvaret og til fremover at undervise alle danske officerer i, hvordan et forsvar skal fungere i respekt for demokratiet.

I går meddelte forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, at han forlader sit job for at genskabe tilliden til det danske forsvar oven på den seneste uges afsløringerne af, at det var folk i forsvarsstaben, der producerede den arabiske oversættelse, som forsvarsminister Søren Gade for ti dage siden præsenterede for Folketinget og offentligheden som bevis på, at der var fjendtligtsindede folk på nettet, som havde udvist intens interesse for den kontroversielle bog Jæger - i krig med eliten, som forsvaret forgæves havde forsøgt at få nedlagt fogedforbud mod.

Information har spurgt militærsociolog Henning Sørensen fra det private Institut for Sociologisk Forskning om forsvarschefens afgang er nok til at genoprette tilliden.

»Det, der er sket for forsvarsminister Søren Gade og forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, er, at de er blevet underløbet af deres egne embedsmænd, som ikke har forstået, hvad det vil sige at arbejde i en organisation, der er underlagt demokratisk kontrol.«

- Det er m.a.o. utilstrækkeligt, at forsvarschefen går?

»Ja, fuldstændig utilstrækkeligt. Det er ren symptombehandling, for denne sag er blot et af mange eksempler på, at det danske forsvar har udviklet en kultur, der tillader de ansatte at politisere og manipulere med de informationer, offentligheden får. Der er denne tankegang, som forsvaret må sætte ind over for, hvis det skal lykkes at genskabe tilliden.«

Ikke første gang

- Der er altså ikke bare tale om enkelte embedsmænd, der er gået for vidt i deres iver for at hjælpe ministeren med at forsvare fogedforbuddet mod jæger-bogen?

»Nej, det er bestemt ikke tilfældet. Der er mange andre glimrende eksempler på, at forsvarets folk handler uden respekt for demokratiet. Det mest eklatante eksempel er tidligere forsvarschef Christian Hvidt, der i 2002 valgte at handle stik imod den ordre, han havde fået fra ministeren, da der skulle stemmes om en ny formand for EU's militærkomité. Hvidt havde fået besked på at stemme på en NATO-kandidat, men valgte at ignorere ministerens ordre og stemte i stedet på en finsk kandidat. Og da hans afløser, Jesper Helsø, overtog posten som forsvars-chef i 2002, erklærede han sig enig i den adfærd. Der er med andre ord ikke nogen ny kultur.«

Ryd ordentligt op

- Hvad er forklaringen på denne kultur?

»Enhver organisation vil forsøge at udvide sit handlerum, det er naturligt, men det danske forsvar har forsømt at sikre medarbejdernes respekt for folkestyret. Det danske forsvar har i modsætning til f.eks. det svenske, britiske og amerikanske forsvar aldrig undersøgt, hvad der er for værdier, deres medarbejdere har. Dertil kommer, at forsvaret ikke gør noget for at lære sine officerer at fungere med respekt for demokratiet. Det er ikke et fag, der undervises i på officersskolerne.«

- Hvad mener du, forsvars-minister Søren Gade bør gøre i denne situation, gå af?

»Nej, bestemt ikke. Og jeg mener heller ikke, at for-svarschefen burde gå. Efter min erfaring er de begge to ordentlige, retlinede mennesker, som burde blive på deres poster og gøre noget ved den kultur, der er opstået. De burde hurtigst muligt iværksætte en sociologisk undersøgelse af den virksomhedskultur, der hersker i forsvaret, og undervise deres officerer i at fungere under demokratisk kontrol Det er vigtigt for et land, at befolkningen og politikerne kan stole på forsvaret. Som det er nu, har forsvaret udviklet en tankegang, hvor de ansatte føler sig hævet over politikerne og befolkningen, og det er ikke sundt. Især ikke for et land, der er i krig.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

umådeholdne forbrug af mad og spiritus (10 millioners overforbrug i forhold til budgettet

Hvis man sammenholder dette med den verserende sag, så giver det selvfølgelig en slags mening.

Niels Mosbak:

."Og departementschefen videregav fejlagtige oplysninger til Forsvarsministeren - fordi han udøvede et “fejlskøn”. Altså Bossen fra PET - den tidligere Politimester og chef for hele det civile sikkerhedsapparat vidste ikke, eller tillagde det ingen betydning, at han var blevet orienteret om, at der var tale om en “maskinoversættelse”!!! Hvem bad egentlig Lars Findsen stå og vifte med det stykke papir???”

Det får vi aldrig at vide. Sagen er forsvarligt deponeret i en syltekrukke, og lagt død én gang for alle. Det kan vi først og fremmest takke Holger K. Nielsen for, der Guderne må vide hvorfor, nægtede at udtrykke mistillid til forsvarsministeren…

Peter Pedersen

Thomsen

Kunne det tænkes, at Holger K. trods alt er klogere end dig, - eller måske bare har et bedre overblik, hvormed han fx. tillige kunne have erkendt, at alternativet til Gade meget vel kunne gå hen og blive væsentligt værre; fx, en "ny Søren" med efternavne som Pind eller Espersen... ??

Desuden, har Holger K. (og Villy S.) jo levet af at være politiker længe nok til forlængst at have "læst" - og klart indrettet sig efter, at mere end 63 % af befolkningen iflg. Gallup jo mener, Gade skal blive siddende:

http://www.berlingske.dk/article/20091005/politik/91005134/

Peter Pedersen

Mosbak

Vi er enige om, at sagen efter alt at dømme er betændt, men du har jo netop forudsat i dine egne punkter, at de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er offentligt tilgængelige, er den reelle sandhed, men denne "sandhed" jo rent faktisk alene skabt af den selvforherligende selvsvings-presse, på baggrund af ministerens og Tim Sloths oplysninger, således som disse involverede parter selv opfatter sagen.

Derimod har de pt. foreliggende oplysninger jo ikke engang rod i Auditørkorpsets igangværende kriminalefterforskning.

Derudover mener jeg, at det er i endnu mere tvingende nødvendigt i stedet at kikke fremad for at finde en løsning med øjeblikkelig virkning i form af en gennemgribende udrensning i FKO (evt. i departementet)
Uanset, at man utvivlsomt derved rammer en hel del helt uskyldige og dygtige folk, er det uomgængeligt nødvendigt for at genskabe tilliden i befolkningen, bla. til at Forsvaret som sådant er hævet over en hver tvivl vedr. overholdelsen af de demokratiske spilleregler, - og ikke mindre vigtigt for at genoprette tilliden blandt de reelt kæmpende enheder til deres topledelse.

DK kan - særligt som deltager i en væbnet konflikt - overhovedet ikke leve med at have en fungerende Forsvarschef, der ikke er hævet over enhver mistanke.
Derfor bør Gade hurtigst muligt udpege en ny forsvarschef, med en klar instruks om at ændre gennemgribende på hele sin stab.

Jeg mener, det tillige er et must, at den nye chef findes blandt kompetente personer udenfor FKO, og mit bud kunne være den tidligere chef for HOK, Poul Kiersskov, der så vidt jeg véd, er udsendt til USA.
I hans embedstid blev Hæren jo reelt gennemgribende reformeret til nu at være en særdeles kampduelig enhed, som på trods af det yderst begrænsede antal soldater nyder en enorm respekt blandt både de allierede (særligt både UK og USA) og blandt de fjendtligt stemte enheder.

Kierskov har reelt gjort sig fortjent til den respekt, han nød blandt "krigerne på jorden", og ligeledes blandt politikerne, bla. som værende en særdeles dygtig og ikke mindst bund-hæderlig officer. Fotos:

http://forsvaret.dk/HOK/Nyt%20og%20Presse/%C3%98vrige%20nyheder/Pages/Ch...

Vedr. forsvarsministerposten er der utvivlsomt behov for en anden, kompetent, troværdig person, der er bedre til at banke i bordet og aftvinge respekt, både blandt sine civile og militære embedsmænd, end den sikkert alt for "rare" Søren Gade er.
Han kunne måske således fx. bytte plads med den tidligere formand for Udenrigspolitisk Nævn; Jens Hald Madsen, der pt. er spil som ny "minister" for Hjemmeværnet.

Peter Pedersen:

."Thomsen ... Kunne det tænkes, at Holger K. trods alt er klogere end dig,.."

Nej.

Bjørn Herring

Per Thomsen siger:

"Nej."

Jeg er af principielle grunde enig med Per.

Essensen af Peter Pedersen's argument er at demokratiet skal indrette sig efter demokratiets produkt.

Hvilket kan illustreres med at den lort der ligger i lokummet har større rettigheder end den der skider.

Folketinget er demokratiets produkt, og hvis de opfører sig som lort har vi andre ingen pligt til at rette ind. Snarere tværtimod.

Det kan da godt være det er taktisk klogt etc, etc. Men hvad rager det mig?

For mig ser det ud som om når nu SF endeligt er blevet inviteret ind i varmen, så har de lagt deres tunge i pejsen og forbrændt den.

Peter Pedersen

Uanset, at man utvivlsomt derved rammer en hel del helt uskyldige og dygtige folk, er det uomgængeligt nødvendigt for at genskabe tilliden i befolkningen

Jeg har svært ved at se hvordan det skulle hjælpe på noget som helst at ramme uskyldige, specielt netop uskyldige. Sådan noget genskaber aldrig tillid.

Problemet med at lade auditørkopset undersøge sagen, og ikke civile anklagere, selvom de begge tilhører justitsministeriet, er at auditørene ingen autorisation har overfor eventuelle medskyldige civilt ansatte, som eksempelvis departementchefen og eventuelle civilansatte IT-medarbejdere, og derfor ikke vil kunne genføre denne grundige undersøgelse som Søren Gade tilsyneladende mener er tilstrækkelig.

Det er nemlig ikke længere nogen hemmelighed at netop departementchefen medvirkede til at Gade misindformerede folketinget.

Nu skal man jo ikke tro at forsvaret på noget tidspunkt har været demokratisk, som konteksten hentyder. Militærets anklagere kan derfor under militær straffelov tildele arbitrære straffe, uden sagen nødvendigvis kommer for en civil domstol. En sådan arbitrær straf kan dog i nogle tilfælde ankes civilt såfremt den dømte ønsker det.

Disse ting ved Holger K godt, og nu må vi se om det så udvikler sig ydeligere. Og Thomsen - Tja, han prøver øjensynligt på at være morsom ;-)

Bjørn Herring

Jeg synes man skal behandle militæret (de kalder sig selv Forsvaret) skal have de samme betingelser som Gud.

Eftersom Gud må formodes at være langt mere magtfuld end danske officerer der har sin tradition i den ulutherske danske feudalisme er det urimeligt at man kan vælge hvorvidt man vil betale til Gud, mens det er tvungent at betale til Militæret.

Endvidere har Gud specialiseret sig i at redde mennesker og give dem evigt liv, mens Militæret har specialiseret sig i at slå andre mennesker ihjel og send dem til Helvede.

Endvidere har Gud specialiseret sig i at redde mennesker og give dem evigt liv,

Selvom det ikke rigtigt har noget med sagen at gøre, bortset fra militærets præster, kunne man spørge; hvilken gud,..., og hvilket evigt liv ;-?

Bjørn Herring

Jamen hansemand. Det ved jeg ikke en skid om eftersom jeg er ateist.

Men Militærets projekt synes minds lige futilt.

Så hvorfor betale til det hvis man ikke lige synes?

Bjørn Herring

Mao sagde engang: "At løfte en stor sten blot for at slippe den ned på sine egne fødder."

Det er i et nøddeskal vores indsats i Afganistan.

Privatiser lortet og lad os der kan tænke slippe!

Forsvaret trænger til en demokratiseringsprocess, men det har de jo altid gjort, en stat i staten, intet nyt i det, og ja jeg er også ateist.

Det er da en ide at indføre differentieret brugerbetaling, men jeg tror ikke iht militæret, heller ikke selvom jeg er militærnægter. Det er ren skær pragmatisme.

Mange militærfolk har dog forsvaret demokratiet, men på de konservative præmisser. Temmelig mange, fortrinsvis officeraspiranter (hv oraf en senere blev forsvarsminister), gik på et ret sent tidspunkt ind i modstandsbevægelsens såkaldte O-grupper og dannede samtidig - med støtte i det engelske SOE - et modstykke til andre modstandsgrupper, bekrigede nærmest Kopa/Bopa (Flemming Muus m.fl.). Denne stilling fortsatte som bekendt efter krigen i Den kolde Krig, militærets (og hjemmeværnets) politiske ståsted, der, som nævnt af Lisbeth Johnsen vækker forestillingen af "en stat i staten", et farligt mix af militær og politik, der åbenbarer sig i landets militæralliancer.

Peter Pedersen

Bjørn Herring

"Essensen af Peter Pedersen’s argument er at demokratiet skal indrette sig efter demokratiets produkt."

Prøv nu lige at læse mit indlæg med svar til Mosbak.
Det er muligt, at du som nordmand ikke kan fatte de dybere nuancer, men Holger K er lovligt valgt som folketingsmedlem, og hvis han - som resten af SF - vælger at følge den vej, han mener, folkestem-ningen blæser lige for tiden, er det hans demokratiske ret iht. Grundloven - ligesom Thomsen er i sin gode ret til lade være med at stemme på Holger & Co. ved næste valg, hvis Th. mener, at retningen var forkert.

Peter Pedersen

H. Hansen

"Jeg har svært ved at se hvordan det skulle hjælpe på noget som helst at ramme uskyldige, specielt netop uskyldige. Sådan noget genskaber aldrig tillid."

Nu taler jeg naturligvis jo ikke om at straffe nogen som helst, der ikke har gjort sig skyldig i nogen form for lovovertrædelse, men alene en organisatorisk omplacering af disse medarbejdere til andre funktioner i militær eller Hjemmeværn, idet det er essentielt for et demokratisk samfund, at det er hævet over enhver tvivl, at militæret ubetinget kender sin plads, og til enhver tid til fulde efterlever den lovligt valgte regering og parlamentets lovlige mål, ordrer, anvisninger og normer.

Peter Pedersen

Nu kan man jo som politiker tro hvad som helst - hvilket de også gør. Holger K. ingen undtagelse.

Imidlertid er Auditørerne jo ikke de rene engle i denne forbindelse - de var ude straks og dække over, at forsvaret videresendte copyright belagt materiale til aviserne - hvilket er en klar krænkelse af ophavsretten, hvilket forlaget også efterfølgende har bekendtgjort.
Auditørerne så ingen problemer i at forsvaret videregav bogen - det måtte de gerne. Som om at sagen mod "Pirate Bay" aldrig havde fundet sted.

Jeg har hele tiden anet, at der var et eller andet i forsvaret internt, der bragte sagen op, fordi jeg forventede, at Thomas Rathsack havde orienteret om bogen, og at man andet steds havde vurderet, at der "ikke var noget at komme efter".
Thomas Rathsack kender jo systemet godt nok til, at han ikke har forset sig mod kommandovejene.
Det viser sig jo nu, at det har han heller ikke.

Jeg mener ikke at auditørerne er rette myndighed til at undersøge hvad der er foregået, al den stund de har haft fingrene i sagen, og dernæst er kommet med udtalelser hvis juridiske formodninger er i strid med gældende lovgivning.

Jeg er naturligvis også stødt på Poul Kiersgård i forbindelse med tidligere forfremmelser - jeg ved at han blev forbigået og sendt til USA, da posten som forsvarschef var ledig - men hvad han har bedrevet der på daværende tidspunkt, der gjorde ham "uegnet" til posten har jeg i sagens natur intet kendskab til, men da han blev forbigået var han jo ellers af forsvaret kørt i stilling til posten som forsvarschef.

Men efter min bedste overbevisning er "Sankt Søren" involveret i en eller anden grad - det formoder jeg, er derfor han holder hånden over Lars Findsen, der for mig at se har taget skraldet som "umulius" i Forsvarsministeriet.
Han har i mine øjne taget det politiske ansvar ved at stå og vifte med et stykke papir, men på vegne af hvem?

Jeg forventer ikke at oprydningen kan gennemføres, med auditørernes hjælp - de er en del af systemet - jeg mener at der bør helt friske øjne til - udefra.

Niels Mosbak:

."Men efter min bedste overbevisning er “Sankt Søren” involveret i en eller anden grad - det formoder jeg, er derfor han holder hånden over Lars Findsen, der for mig at se har taget skraldet som “umulius” i Forsvarsministeriet."

Naturligvis er direktøren for det rodet ind i denne sag til op over begge albuer. Det er rasende naivt at tro noget andet...

Niels Mosbak:

.”Men efter min bedste overbevisning er “Sankt Søren” involveret i en eller anden grad - det formoder jeg, er derfor han holder hånden over Lars Findsen, der for mig at se har taget skraldet som “umulius” i Forsvarsministeriet.”

Naturligvis er direktøren for det hele rodet ind i denne sag til op over begge albuer. Det er rasende naivt at tro noget andet…

Få forstår som Holger K.Nielsen med en evigt bekymret og beklagende mine sende soldater i krig. År efter 'Holger og konen' har vi forvandlingen: Holger og kanonen. Med Holger Danske skal de fremmede lære at forstå det danske modersmål. Sådan!

Christian Olesen

Sven Karlsen har fat i noget af det rigtige i flere indlæg herover. Det handler meget om venstre og højre, og meget om den selvfedme og magtfuldkommenhed, som er så udbredt på højrefløjen i disse år.

Forsvaret er ikke tilfældigt udvalgte repræsentanter for det danske folk. Der er tale om en meget homogen gruppe af (primært) mænd, som alle stemmer langt til højre for midten. Tidens fjendebillede nr. 1 er jo islam, og folk som er kritiske over for islam er derfor ekstra motiverede for at slutte sig til forsvaret ("jeg skal fandme ned og tæve krakkemutter", sagde en af mine gode venner inden han tog afsted). Dermed opstår der - helt uden for demokratisk kontrol - en højreorienteret "meningslomme", som modtager intet eller meget begrænset kritisk input. I denne højrefløjs lomme kan de unge mænd kan gå rundt og bilde hinanden ind, at den gode sag helliger alle midler. Det er sket i USA, det er sket i UK og det er sket i Danmark.

Hvis man stiller sig kritisk til den danske deltagelse i krigene i Afghanistan eller Irak får man tudet ørene fulde om at man er upatriotisk, og at man burde bakke tropperne op. Jeg vil derfor understrege, at ovennævnte ikke må opfattes som en kritik af den enkelte danske soldat. Jeg har stor respekt for modet og patriotismen, som de udviser. Hver og enkelt tror formodentlig på sagen.

Problemet er at kollektivet udvikler sig i en forkert retning, og at den nuværende regering med Søren Gåde i spidsen ikke ønsker at underlægge forsvaret ( samt FET og PET) reel politisk kontrol.

Jeg er selv gået fra at være kritidsk tilhænger af dansk indsats i Afghanistan til at være nølende modstander. Den seneste udvikling har trukket mig længere i retning så jeg nu er skarp modstander, for jeg har ikke tillid til at hverken forsvarskommandoen eller ministeriet kan holde de lidt for ivrige unge mænd i felten og i forsvarskommandoen fra at bruge forkerte metoder. Hvor går grænsen, når man betragter bevist vildledning af det danske folk som legitimt? Kan vi overhovedet stole på noget som helst af det vi hører fra Afghanistan?

Peter Pedersen

Olesen

Uanset, hvad man læser eller hører om i medierne, er det jo altid særdeles fornuftigt at gøre det med en sund skepsis, - særligt når man ser fx. Ulla Therkildsen stå i Kabul og efter 5 minutter i hovedstaden, og skråsikkert som en anden Armounpour fra CNN udtale sig om situationen i hele landet - i bedste fald oftest på baggrund af en samtale med en enkelt grønthandler på en eller anden bazar.
Derimod mener jeg at fx. Charlotte Aagaard i Info., samt Chr. Brøndum, og til dels Ole Damkjær i Berlingske har en relativt høj grad af troværdighed, indsigt, og ofte viser godt journalstisk håndværk.

På den anden side er det jo også særdeles vigtigt, at man ikke lader sin evt. modvilje (eller det modsatte) mod den siddende regering påvirke ens holdning til de opgaver og forpligtelser DK reelt direkte eller indirekte har påtaget sig i denne verden, - som det i dette tilfælde jo er udpeget af et næsten enigt Folketing, hvilket her indebærer nødvendig deltagelse i særdeles farlige kamphandlinger.

Du kan jo netop på sider som disse, stille alle de kritiske spørgsmål, du kan komme i tanke om vedr. Afghanistan m.v., og holder man sig til seriøse indlæg der vil oftest være muligt at få et indsigtsfuldt svar fra særdeles vidende personer som Anders Theut, der er en meget kompetent praktiker efter nu to udsendelser i Afghanistan, men som ikke har tilknytning til Forsvarskommandoen, samt andre debattører, uden fast tilknytning til militæret,
- ligesom du jo evt. kan læse alle tidligere debatter om emnet.

Karsten Johansen

Min egen far opplevde som offiserselev på Tre Kroner-fortet i København ca. 1931, at hans nærmeste overordnede uttrykkelig gjorde oppmerksom på, at "Folketinget er innenfor fortkanonenes rekkevidde".

Nei, man kan ikke miste noe man i sin allminnelighet aldri har hatt (hederlige unntak har - også her - alltid vært der).

Anita Storr-Hansen

Egentlig synes jeg, at overskriften havde været mere rammende, hvis der havde stået: "Demokratiet har mistet respekten for forsvaret".
Man kan somme tider undre sig over, at der stadigvæk er nogen i Danmark, som melder sig frivilligt til forsvaret, især med den utroligt negative presse.
Forholdsmæssigt set har Danmark f.eks. mistet alt for mange soldater i Afganistan. Det er bare ikke noget, man snakker om herhjemme.
Amerikanerne og briterne er meget bedre til at offentliggøre deres tabstal, at holde gryden i kog og at tage de nødvendige diskussioner. Hvad laver Danmark overhovedet i denne 'Mission Impossible'?

Forsvaret af Københavns havn ved Tre Kroner og Middelgrunden:
9.apr.40 o.kl.4 gav Middelgrundsfortet signal til varselsskud mod tilnærmende tyske skibe, men det mislykkedes - som skrevet står i rapporten: Ved undersøgelse af kanonen viste det sig, at patronen på grund af fedt i kammeret ikke kunne indføres.
Landet havde for mange kryptofascister, i dag en hel hær af slagsen, der vil vise verden, at kanonen skam alligevel kan skyde, når vi selv er erobrere og som besættere vil have krig for fred.

Anita Storr-Hansen

Vel, nogen kan åbenbart få Nobels Fredspris for det.

Sider