Nyhed
Læsetid: 4 min.

Ryk direkte i fængsel med lømmelpakken

Regeringens planer om at udvide grænserne for administrative friheds-berøvelser fra seks til 12 timer møder kritik fra både CEPOS og Institut for Menneske-rettigheder. De frygter for den grundlovssikrede forsamlingsfrihed og kalder det uklart, om det er i strid med menneskerettigheds-konvention
Indland
14. november 2009

En gruppe mennesker på vej til demonstration under klimatopmødet i København standses af politiet og frihedsberøves i 12 timer, selv om de endnu ikke har begået noget lovbrud, og uden at der findes beviser for, at de vil gøre det.

Senere er en anden gruppe demonstranter på vej i et optog. Nogle af de forreste kommer i konflikt med politiet, der vælger at anholde hele gruppen præventivt med henvisning til fare for den offentlige orden. Også de kan alle tilbageholdes i op til 12 timer.

Eksemplerne er tænkte, men kan blive konsekvensen af regeringens såkaldte lømmelpakke, som forventes hastet igennem Folketinget inden klimatopmødet i København i december.

I forvejen har politiet adgang til at frihedsberøve administrativt, det vil sige uden en konkret sigtelse, men med henvisning til at 'afværge fare for den offentlige orden', i op til seks timer. Men frygten for uromagere til COP15-topmødet får regeringen til at foreslå grænsen hævet.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget sker det efter, at Rigspolitiet har oplyst, at de administrative anholdelser er et effektivt middel til »fareafværgelse«.

Der har dog ifølge Rigspolitiet »i praksis været tilfælde, hvor personer har måttet løslades efter seks timer, selv om frihedsberøvelse i realiteten fortsat måtte anses for nødvendig for at afværge den konkrete fare for den offentlige orden og sikkerhed (...) fordi der fortsat var uro, opløb eller lignende, som de pågældende måtte forventes at ville deltage i«.

Men netop frihedsberøvelser, der alene bygger på politiets skøn, af hvad demonstranter har til hensigt at foretage sig, kritiseres af Institut for Menneskerettigheder og den liberale tænketank CEPOS, da det risikerer at være i strid med helt grundlæggende frihedsrettigheder.

»Når man laver et præventivt indgreb over for demonstranter, uden at der endnu er begået noget ulovligt, så rejser det spørgsmål både over for Grundlovens paragraf om forsamlingsfrihed og den Europæiske Menneskerettighedskonvention,« siger direktør i Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.

Han hæfter sig specielt ved, at der er meget uklare grænser for, hvornår politiet må gribe ind og foretage de præventive anholdelser.

»Det er uklart i loven, hvor alvorlig faren skal være, før politiet kan opløse forsamlinger,« siger han og henviser til, at instituttet i et 20 siders høringssvar opfordrer til, at hjemlen i forhold til konventionerne undersøges inden lovforslaget vedtages.

Udsigten til stramninger har fået en lang række aktører til at reagere med kritik. Amnesty International kalder det et »udtryk for en trinvis undergravning af frihedsrettighederne her i landet«, mens Østre Landsret mener, at »de længerevarende frihedsberøvelser (...) bør stille skærpede krav til klarheden af hjemlen for frihedsberøvelsen«.

Også Den Danske Dommerforening er utilfredse med de administrative anholdelser. Den mener, at det giver »anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder« og efterspørger et »betydeligt klarere retsgrundlag end det eksisterende«.

CEPOS bekymret

Hos den liberale tænketank CEPOS er chefjurist Jacob Mchangama bekymret for, om lovforslaget kommer i konflikt med konventionen:

»Der er ikke en helt klar hjemmel i den Europæiske Menneskerettighedskonvention til, at man overhovedet må lave de her administrative frihedsberøvelser. Der er nogle ret specifikke tilfælde, hvor man må frihedsberøve, og administrative frihedsberøvelser er ikke specifikt nævnt,« siger han og opfordrer regeringen til at ændre lovforslaget, så det fremgår, at politiet klart skal advare folk, før de anholdes:

»På et så vigtigt område burde der være en større grad af sikkerhed, for at lovforslaget er i overenstemmelse med konventionen. Specielt når man har de her uklarheder, er det uholdbart også at udvide grænsen til 12 timer,« siger han med henvisning til, at konventionen bygger på en samlet proportionalitetsvurdering af, om frihedsberøvelsen er berettiget.

»Der kan derfor komme konkrete situationer, hvor der opstår et problem i forhold til konventionen«.

Sager på vej

Selv om både CEPOS og Institut for Menneskerettigheder opfordrer til, at regeringen undersøger, om der er hjemmel til de administrative anholdelser, inden lømmelpakken vedtages, så er der allerede en række klagesager på vej til Statsadvokaten, der kan afklare, hvornår der må frihedsberøves administrativt. Her klager en gruppe demonstranter over at være blevet administrativt anholdt i en bus på vej til det, de hævder, skulle være en fredelig demonstration mod tvangsudvisningen af irakiske asylansøgere ved Sandholmlejren:

»I politiloven står der, at politiet kun må anholde administrativt, hvis de finder det nødvendigt for at afværge trusler mod den offentlige orden. Det betvivler vi stærkt, at der har været tale om her. Der var tværtimod tale om nogle mennesker, der var på vej til at udøve deres grundlovssikrede forsamlingsfrihed,« siger Marc Jørgensen fra Retshjælpen Rusk, der har stået for at samle klagesagerne til Statsadvokaten.

Han håber, at sagen kan bringe klarhed over lovens grænser:

»Statsadvokaten er forpligtet til at undersøge om frihedsberøvelsen er i overensstemmelse med politi- loven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Så en afgørelse vil ihvertfald give Statsadvokatens vurdering af, om der er hjemmel til at foretage administrative anholdelser på det her grundlag,« siger han og understreger, at en endelig afklaring af forholdet til konventionen først vil komme med en dom ved selve Menneskerettighedsdomstolen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

CEPOS igen? Gab! Der bringes jo intet nyt ind i debatten fra dén kant...

Med venlig hilsen

Hvornår er VKO begyndt at rette sig efter internationale konventioner?

Er det for at retfærdiggøre den ufattelige megen spalteplads CEPOS får i mediebilledet, at de skal nævnes snart her der og allevegne? Kunne da komme i tanke om tusindvis af NGO' bevægelser, ja velsagtens dem allesammen som er modstandere af politistats tiltag! Eller er det for at forvirre fjenden med humanistiske budskaber fra CEPOS' side?

Fri hash, rød front og jeg skal gi dig frihed manner!

Dorte Sørensen

Jeg forstår ikke den danske regering vil indføre denne Lømmelpakke. Hvorfor vil regeringen give politiet beføjelser som danske regeringer tidligere kritiserede den gamle østblok for at udøve.

Men det glæder mig. at Kirkeasyl med Retshjælpen Rusks hjælp har klaget over den administrative anholdelse i en bus . Håber at domstolen i det mindste kan få afklaret hvornår og hvordan politiet må foretage administrative anholdelser, så folk på forhånd ved hvor når de har eller er ved at bryde loven. Det giver regeringen i loven ikke mulighed for da den kun bygger på politiets skøn.

Derudover er det bekymrende at regeringen ikke ønsker at tage faglige blokader ud af. Lømmelpakken. Når regeringen ikke ønsker det vil faglige blokadevagter blive gjort til kriminelle og de faglige organisationer vil herved få frataget et vigtigt våben mod arbejdsgiverne.

Stejker bliver alligevel snart forbudt.

Jimmi Thøgersen

Den er nok værd at bemærke igen...

[Jonas Christoffersen] hæfter sig specielt ved, at der er meget uklare grænser for, hvornår politiet må gribe ind og foretage de præventive anholdelser.

De var (angiveligt) overhovedet ikke uklare, da loven blev vedtaget, idet der i kommentarer og betænkning - relativt specifikt var defineret hvornår præventive anholdelser måtte foretages - hvorfor paragrafferne reelt måtte ses som en formsag. I betænkningen hedder det således:

"Forudsætningen for, at politiet i medfør af den foreslåede § 5 kan foretage fareafværgende indgreb, er, at der foreligger en konstateret konkret og nærliggende fare for den offentlige orden eller for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed"

Der har ikke været ét tilfælde af "præventiv anholdelse" indtil nu, hvor der har været tale om konkret og nærliggende fare. Var der dét, ville man slet ikke anvende ordet "præventiv".

"præventiv" betyder "forebyggende", og netop forskellen på "forebygge" og "afværge" blev understreget utallige gange i behandlingen af lovforslaget. Er der ikke tale om en konkret og nærliggende fare, så er der tale om forebyggelse. Og i sådanne tilfælde har politiet beføjelser som angivet i §4:

Stk. 2. I det omfang, det er nødvendigt for at forebygge fare som nævnt i stk. 1, kan politiet rydde og afspærre områder samt etablere adgangskontrol til områder. [min fremhævning]

... og intet andet i politiloven.

§§5, 7 og 8 kan tages i brug, når der er tale om afværgelse, og i disse tilfælde kan tilbageholdelse endda kun finde sted, hvis "mindre indgribende midler [...] ikke [findes] tilstrækkelige til at afværge faren".

Men politiet gør som det passer dem, og justitsministeren bifalder det, ved at udvide deres beføjelser.

Det nye fascistiske Danske rige, beskrives som følgende :

Vi er flere end jer, så tag lige og hold kæft eller vi laver en lov der får jer bag tremmer.

Tværs igennem lov til sejr
Der går ikke andre veje
til vort drømte frie land
Før vi tramper ned og skaffer
vej i lovens paragraffer
er vi trælle alle mand

Lad dem rase, lad dem true
vi vil ikke la´ os kue
Svarer vi dem koldt og hårdt
Om I bjæffer, om I snerrer,
endnu er dog, høje herrer,
vore hænders arbejd´ vort

Endnu er en strejkebryder
fredløsnidding, skønt han nyder
værn fra selve kongens råd
En forræder kalder vi ham,
trods medaljen I kan gi´ ham
med lidt ros for tapper dåd

Før vi tramper ned og skaffer
vej i lovens paragraffer
er vi trælle alle mand
Rejs al kraft, som klassen ejer
Tværs igennem lov til sejr
Støt os, den som kan

I 1899 deltog min oldefar i en demostration, som siden er blevet kendt som "slaget på fællen" (Der er derfor 1. maj holdes i fælledparken).
Her blev danske arbejdere der strejkede for retten til at organisere sig og for en løn de kunne leve for, overfaldet af husare til hest med dragne sabler.

Nu hundrede år senere er vi ved at genindføre politistaten.

Overvågningssamfundets chefarkitekt var død.
Han blev behørigt begravet i pomp og pragt uden dog at blive offentligt tilskrevet det overvågningssamfund især han havde skabt.
Efter lidt tid som død fandt han frem til Paradiset.
”PerlePort” stod der med store bogstaver. Det var et ord der fik ham til at gyse.
Men efter at have stået længe i kulden uden for PerlePorten uden andre steder at gå hen besluttede han sig en dag for at banke forsigtigt på.
Sct Peter lukkede op.
”Hvad vil du ?” spurte Sct. Peter.
Det spørgsmål vidste chefarkitekten ikke hvad han skulle svare på,
Men så forsøgte han at platte sig frem, ligesom han havde gjort da han var i live på Jorden.
”Jeg vil tro, min gode mand,” sagde overvågnings-chefarkitekten, ”at I har brug for et overvågningssystem her i PerlePortRiget.”
Sct Peter smilede- endnu en død politikertype tænkte han.
”Forklar venligst” sagde han.
Og overvågningssamfund-chefarkitekten forklarede og forklarede .
”Du skal vist snakke med Gud” sagde Sct Peter efter at lyttet til mandens nonsens.
Inde i tronsalen hvor Gud troner bag et forhæng således at kun glimtet af Gud's lys kan ses - begyndte overvågningssystem-chefarkitekten nu at argumentere for sin sag før Gud fik så meget som et ord til jorden.
Da overvågnings-chefarkitekten nu havde forsøgt at sælge sin kunnen og en komplet overvågningssystem-pakke - spurte Gud "Er det det eneste du kan ? "
”Jeg kan gå - gå - gå - gå i habit og snøre mine sko og og selv smøre min madpakke”, stammede overvågnings-chefarkitekten forvirret.
”Sig mig lige” sagde Gud ”Tror du at PerlePortRiget er en arbejdsformidling ?”
” Jeg håbede lige” – stammede overvågnings-systemmanden.
At du kunne komme på den rette hylde ? ”spurte Guds venligt.
”Ja – præcis ” svarede overvågningsmanden.
Tavshed
Lang Tavshed
Systemovervågningsmanden håbede og håbede.
”Jo nu skal du høre” sagde Gud.
”Sagen er den at vi ikke har brug for overvågning i PerlePortRiget.
Men Satan i Helvedet har lige fået en blandet sending politikere fra USA og Europa og nu går han rundt og er nervøs for hvad de banditter skal finde på. Så du kan godt få et job i Helvedet med dit Systemovervågnings-system”, sagde Gud.
Systemovervågnings-chefarkitekten var ikke længe om at betænke sig. At arbejde for Satan kunne jo ikke være anderledes end at arbejde for de politikere han havde arbejdet for da han var i live.
Systemovervågnings-chefarkitekten behøvede slet ikke at sige noget - så var han på vej til Helvede iført habit og snørede sko og hjemmesmurt madpakke.
Ligesom han plejede.
Moralen ? - den kan være: "At alt ondt sig vende vil
til ulempe kun for dem der gjorde det onde til !"

Michael Skaarup

Hvis man skal undgå at komme ind under Brian M. patetiske, og infantile forestillinger om ballademagers udseende,må lektien være.

klip garnet kort, red det til siden, udskift de sorte klæder fra genbrugsen, med gråt, blåt og pastel fra wagner og kaufmann.. Ifør jer slips, "italienske" sko, og billige jakkesæt, og gå på café, og mæng jer med brians Ms. venner, og "foruren" deres meninger og tanker, med humanisme, medmenneskelighed, rationalitet, omtanke og respekt for livet, og naturen.