Læsetid: 2 min.

Dansk topmødetekst lækket

Den danske regerings udspil til en global klimaaftale er blevet lækket til den britiske avis Guardian. Den får straks kritik fra ngo'er
Indland
8. december 2009

Den danske regerings bud på en klima-aftale fra topmødet i Bella Centret er lækket. Via det britiske dagblad The Guardian er et aftale-udkast på 13 sider nu tilgængeligt.

Udkastet er dateret 27. november og kan allerede være overhalet af begivenhederne på COP15, hvor forhandlerne nu er på vej i lukkede møder, og hvor mange drøftelser foregår bilateralt mellem nøgleaktørerne.

Topmøde-udkastet fastholder »den fælles vision« om at bremse den globale opvarmning inden to graders temperaturstigning og siger, at de globale CO2-udledningers vækst må stoppe senest i 2020 for derefter at falde for at være halveret i 2050, målt i forhold til 1990-niveauet.

For de rige lande skal udledningerne reduceres med mindst 80 pct. i 2050. Aftalen skal ifølge det danske forslag rumme et skema for hvert enkelt i- og u-land, der angiver landets præcise CO2-forpligtelser, men foreløbig er der ingen tal sat på for målene i 2020.

U-landenes CO2-udledninger skal bremses i forhold til en ureguleret udvikling, men hvor meget står åbent i udkastet.

Når det gælder bistand til u-landens klimatilpasning og -beskyttelse, står det i udkastet åbent, hvor mange penge der skal gives til en umiddelbar indsats i perioden 2010-12. Når det gælder penge for perioden frem til 2020, er teksten meget vag og lægger ikke op til at nævne beløb overhovedet.

Det danske formandsskab er under de første dages klimaforhandlinger blevet beskyldt af de udsatte nationer og af ngo'er for at forsøge at handle et resultat på plads via særlig dialog med store nøgleaktører. Den kritik næres af den lækkede tekst, mener Kim Carstensen, leder af WWF's globale klimainitiativ.

Han kalder aftale-udkastet »svagt«.

»Det afspejler en alt for elitær, selektiv og ugennemskuelig tilgang fra det danske formandsskabs side. Vi forstår og deler de fattige og sårbare landes frustration. Vi henstiller indtrængende til det danske formandsskab om at ændre stil og blive mere samarbejdende og lyttende. Det mener vi også var et af de politiske signaler, Connie Hedegaard som COP15-formand sendte i sin åbningstale,« siger Carstensen.

Han henviser til, at der ligger et omfattende tekstmateriale på langt over 100 sider, som alle lande har bidraget til under de tidligere forhandlingsrunder. Det er denne tekst og ikke ny tekst forhandlet med udvalgte lande, der bør være udganspunkt for COP15, mener WWF.

I en kommentar fra Klima- og energiministeriet hedder det:

»Dette er under ingen omstændigheder Danmarks ’hemmelige udkast’ til en ny klimaaftale. En sådan findes nemlig ikke.
I sådan en proces som denne cirkulerer der masser af forskellige arbejdspapirer, der bruges til uformelle konsultationer med masser af forskellige parter, som kommer med masser af input, som bruges til at afprøve synspunkter. Derfor cirkulerer der mængder af papirer fra mange forskellige parter nede i maskinrummet. Det er helt normalt. Kommentarerne til teksten fra Guardian viser blot, hvor stor nervøsiteten er i denne fase af drøftelserne.«

Og chefen for FN's klimasekretariat, Yvo de Boer, tilføjer:
»Dette var et uformelt papir forud for konferencen, givet til et antal personer med konsultationer for øje. De eneste formelle tekster i FN-processen er de, som er lagt frem af formændene for Københavns-mødet på begæring af parterne.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ralph Sylvestersen

"They are equally convinced that moving to a low-emission economy is an opportunity
to promote continued economic growth and sustainable development in all countries
recognizing that gender equality is essential in achieving sustainable development"

Evindelig vækst tilsat lidt ligestilling, hvad er det lige der foregår her?

I udkastet (benævnt "Copenhagen Agreement" )nævnes, at CO2-udslippet først skal toppe i 2020 og at det reduceres til 50% i 2050. Endvidere overføres 10 mia dollar årligt til U-landene.

Det er for lidt, for sent og for ringe.

Endvidere lægges op til at CO2-kvote-handel bliver en integreret del af hele systemet. Som om finansverdenen ikke i forvejen har luftige produkter nok i form af derivater, sub-prime lån, hedge-fonde osv.

Nu udvikles et nyt stort CO2-marked, der givetvis udbygges med alskens finansielle instrumenter, svarende til alle de kunstprodukter, der de seneste 20 år er etableret med aktier som udgangspunkt.

Efter it-boblen i 2001-2 og boligboblen i 2007-8, er næste potentielle boble en CO2-boble.

Finansverdenen øjner et kæmpemarked, og det er ikke betryggende.

Den nye Venstrefløjs ekstrem liberale politik for åbent tæppe ... that is it.

Er der nogen der har troet, at Venstre pludseligt er blevet grønne ?

Rasmussen (II) var naturligvis begejstret for klimakonferencen ... så han kunne komme til at profilere sig som en "statsmand" og værdig kandidat til alle mulige internationale stillinger, men Venstre har da ikke ændret politik.

Rasmussen (II) fik i mellemtiden NATO, og nu står så Rasmussen (III) med bæen, som han sikkert ikke rigtig ved, hvad han skal bruge til. Hr. Petersen bræger løs i baggrunden til glæde for Venstres kernevælgere ...

Og skulle der kommer noget "konstruktivt" ud af mødet, så tja, som Aksel Gasbjerg skriver :

" Finansverdenen øjner et kæmpemarked, og det er ikke betryggende. "

Ralph Sylvestersen

Copenhagen = København, has very little in common with hope, hopélahopenihagen (in Danish; rendoghophavnen :-))

Inger Sundsvald

Har det noget at gøre med Hopalong Cassidy (slår igen)?

Ralph Sylvestersen

Ham med den store hat? - også brugt af Uncle Sam...

Nu har vi jo Obama - er det ikke i morgen han modtager fredsprisen?

(rendoghopihavnen)

Jamen hvis det her bliver det endelige svar som liberalisterne i og uden for Verdensbanken kan diske op med på COP15, så står det da helt klart at topmødet skal lukkes ned den 16. december og for min skyld må det gerne forblive lukket så længe lakajerne ikke har noget mere konstruktivt at byde på. Det skylder de efterhånden udviklingslandene efter flere århundreders trældom, udplyndring og kolonial udnyttelse...

... gender equality is essential in achieving sustainable development ...

Tag den, muslimer!

Nu er det ganske vist naturligvis USA, der har dikteret slutdokumentet, men ellers må man undre sig over den danske brug af engelsk under topmødet og alle opråbene rundt omkring i byen - det er jo ikke rigtigt engelsk, selv om ordene er stavet rigtigt og sat korrekt sammen, det er jo et helt nyt sprog - dansk-engelsk, engelsk tænkt på dansk. Nå, men nu kommer Obama jo den 18. for at se, om de øvrige lande har forstået det hele.

@Ralph Sylvestersen: "... is an opportunity
to promote continued economic growth and sustainable development in all countries ..."

Tak for at hente den selvmodsigende passus ud af dokumentet. Man (de toneangivende mennesker i denne verden) har stadig ikke fattet det: Vedvarende økonomisk vækst er og forbliver et no-go i en materiel begrænset verden. Ad teknologisk vej kan citronen måske presses nogle få år endnu, men at argumentere for vedvarende (altså ubegrænset) vækst i en begrænset verden er ulideligt dumt.

More the same ...

Sjældent har det vist sig tydeligere end under klimatopmødet med dansk værtsskab, hvor dominerende den engelsktalende verden og dens lande er. Alt foregår på engelsk, og de engelsktalende lande får en kolossal formuleringsmæssig fordel udover glamouren ved Obamas Holywood-karisma. På den måde får man altså aldrig nogen tidsholdbar aftale - forfordelingen er simpelt hen for åbenlys, og alle kan gennemskue den danske regerings rolle.

Ralph Sylvestersen

@John Fredsted. Tak for de venlige ord.

Mere fra udkastet. Og helt forventeligt!

Bunkers
13. An effective mitigation response includes reduction of emissions from international bunker
fuels. The Parties therefore commit to set and implement a global emission reduction target
for international shipping equal to [x]% in 2020 compared to [2005] and a global emission
reduction target for international aviation equal to [y]% in 2020 compared to [2005]. The
Parties shall work through the International Maritime Organization and the International Civil
Aviation Organization to take this issue forward and secure a timely implementation of
actions needed.

Her har Mærsk og Danmarks Rederiforening uden tvivl et finger med i spillet - at her at overdrage det videre forløb til the International Maritime Organization (IMO) er særdeles ineffektivt. IMO har i mere end ti år forhalet arbejdet med GHG, ved at føre årelange diskussioner om trivielle teknikaliteter, såsom CO2-indeksering af skibe - uden et eneste konkret resultat.

@Ralph Sylvestersen: Jeg er imponeret over, at du tilsyneladende finder kræfter til at læse dokumentet i dets fulde længde. Jeg kan ikke, min hjerne slår knuder på sig selv, måske fordi der inde i mit hoved sidder en lille stemme og fortæller mig, at det grundlæggende er ligegyldigt: i store træk handler det velsagtens om, hvorledes man kan snyde hinanden, hvorledes man kan sende Sorteper videre, hvorledes man kan vinde, så andre kan tabe.

Den danske regering har siden 2001 gjort alt hvad den har kunnet for at genere og chikanere indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed mest muligt.

Regeringens politik og ideologi har tydeligvis været dikteret af Dansk Folkeparti og den linje i Shu-Bi-Duas kendte popsang der lyder: ”De varme lande er noget lort!”.

Nu forsøger Lars Lykke Rasmussen åbenbart at sætte kronen på værket ved at forsøge at kuppe en aftale igennem, derpå skændigste vis forfordeler Den Tredje Verden.

Hvordan synes vi egentlig selv det går i kolonihavehuset?

Mon dette er forklaringen på efterårets opgør mellem statsministeriet og klimaministeriet med dertil hørende fyringer. Og forklaringen på Løkkes glæde over diverse internationale møde han har rendt til på det sidste.