De kunne bare have haft nogle andre forældre

De irakiske asylbørn betaler prisen for den forbrydelse, deres forældre ifølge Birthe Rønn Hornbech er skyldige i. Selv har ministeren syltet undersøgelser af børnene for at undgå et uløseligt dilemma
Indland
12. januar 2010

De irakiske asylbørn betaler prisen for den forbrydelse, deres forældre ifølge Birthe Rønn Hornbech er skyldige i. Selv har ministeren syltet undersøgelser af børnene for at undgå et uløseligt dilemma

Birthe Rønn Hornbech har for længst besluttet sig. De afviste irakiske asylansøgere i Danmark skal tvangshjemsendes. Og det er der ikke noget, der skal rokke ved.

»De skal hjem, og de kommer hjem,« slog integrationsminister Birthe Rønn Hornbech i går fast over for Berlingske Tidende, efter det kom frem, at 20 ud af 21 irakiske asylbørn ifølge den første systematiske psykiatriske undersøgelse på området er ramt af svære psykiske problemer.

Hvis undersøgelserne i nogle tilfælde vurderes til at vise, at børnene er alvorligt syge, bør ministeren ellers ifølge loven give dem humanitær opholdstilladelse.

Men uden sagsbehandling har Birthe Rønn Hornbech altså allerede konkluderet, at det bliver der ikke noget af. Det stemmer godt overens med, hvad vi ellers ved. Information har tidligere dokumenteret, at der er sket et drastisk fald i tildelinger af humanitære opholdstilladelser til irakere, selv om ansøgertallet har været nogenlunde stabilt på mellem 40 og 50 førstegangsansøgninger om året. I 2006 fik 31 irakere humanitært ophold i Danmark.

I 2007 dalede tallet til 11, og i 2008 til 10, mens kun to irakere har fået tilkendt humanitært ophold i første halvdel af 2009. Nu er tallene for tredje kvartal af 2009 blevet offentliggjort. Og de viser, at ingen irakere har fået humanitært ophold.

Uanvendeligt argument

Birthe Rønn Hornbechs argument er, at det hele er forældrenes skyld. De er ulovligt blevet i Danmark og har dermed udsat deres børn for den kroniske uvished om, hvorvidt man bliver tvangshjemsendt i morgen. Det har gjort børnene syge, og det kan aldrig blive den danske stats ansvar.

Man kunne tilføje, at de såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger, som de danske udlændingemyndigheder har pålagt de afviste irakere - blandt andet konstante tvangsforflytninger mellem asylcentre og deraf følgende rodløshed - også er forældrenes skyld, fordi de jo bare kunne være rejst hjem.

Argumentet er under alle omstændigheder problematisk. Det er ikke børnene, men deres forældre, som ifølge Birthe Rønn Hornbech er nogle forbrydere. Hvis man skulle følge den logik, ville danske kriminelles børn heller ikke have samme krav som andre danske børn.

Dertil kommer i parentes bemærket, at forældrenes forbrydelse for en stor dels vedkommende består i, at de ikke frivilligt er rejst tilbage til områder, som ingen ifølge den internationale autoritet på området, FN's flygtningeorganisation UNHCR, bør sendes tilbage til.

Hvad man end mener om argumentet, er det dog objektivt betragtet uanvendeligt.

Der står intet i loven eller praksisnotaterne for tildeling af humanitær opholdstilladelse om, at ministeren må lægge spekulationer om, hvem der har ansvaret for en medicinsk tilstand til grund for en afgørelse.

Ministeriet skal ganske enkelt tage stilling til diagnosen - eventuelt i kombination med andre forhold - og vurdere, om en person er så syg, at vedkommende har krav på opholdstilladelse af humanitære årsager, hvilket ifølge en række organisationer med ekspertise på området er tilfældet for de irakiske børns vedkommende.

På privat initiativ

Undersøgelsen af de irakiske børn er foretaget af en gruppe specialister på eget initiativ. Integrationsministeren har til gengæld systematisk undgået at besvare folketingsspørgsmål om lægefaglige undersøgelser af børnene, hvilket Information i dag kan dokumentere.

Det ligner et svigt af børnene, som ministeren har gjort sig skyldig i, fordi hun har stået over for et uløseligt dilemma.

Hvis hun på den ene side åbent erkendte, at der ikke var blevet foretaget undersøgelser af børnene og heller ikke ville blive det, før de bliver tvangshjemsendt, ville hun stille sig selv og de danske udlændingemyndigheder i et noget uheldigt lys. Og udmeldingen ville forventeligt udløse massiv kritik, måske endog fra egne rækker, hvor flere folketingsmedlemmer tidligere har udtalt sig kritisk om myndighedernes behandling af asylbørnene.

Hvis hun på den anden side valgte at tage spørgsmålene til efterretning og faktisk sikre, at der bliver foretaget undersøgelser af børnene, ville hun risikere, at lægerne i nogle tilfælde nåede frem til en diagnose, der burde udløse humanitær opholdstilladelse.

Og det ville blive svært at forklare sig ud af, hvis man selv har bestilt undersøgelsen.

De afviste irakere

Seneste artikler

 • Enl. og R: Et umenneskeligt system

  10. april 2010
  Myndighedernes behandling af 72-årige Hassan Gardi viser, at loven bliver brugt til at forhindre asylansøgere i at få hjælp, mener Enhedslisten og De Radikale
 • Så fik dement iraker lov at blive

  10. april 2010
  Integrationsministeriet afviste at få foretaget en hjernescanning af den svært demente 72-årige irakiske asylansøger Hassan Gardi, og Rigspolitiet fængslede ham. Efter læger udenom ministeriet foretog scanningen, har han nu - efter års ventetid - fået humanitær opholdstilladelse
 • De er flygtninge i deres eget land

  25. januar 2010
  Vinterkulden har lagt sig over Qalawa-flygtningelejren i Kurdistan. Her lever en lille del af de mange internt fordrevne irakere fra Kirkuk
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

De kunne bare have haft nogle andre forældre. Det kunne Birthe også.

»De skal hjem, og de kommer hjem,«

Hvordan kan man sende børn "hjem", der - for en stor dels vedkommende - er født her eller er kommet hertil som ganske små?
Så kan det da kun være gennem en såkaldt "repatriering", som nynazisterne her i landet ynder at kalde det.

@Erik

Hjem er nysprog, det betyder ud.

Marianne Mandoe

@ Stig

Giver associationer til "1984" og udtrykket Newsspeak, gør det ikke?

Pia Konstmann

Man taler så meget om BRH som den egentligt ansvarlige og at hun derfor bør sendes "hjem" (ud) som minister.

Men!! Er fakta ikke, at med alle de mange, mange beviser på hendes løgne, fortielser, vildledninger, arrogance osv osv, så sidder hun der fortsat bl.a. fordi hverken Fogh el. Løkke har ment der var grund til andet end at lade hende fortsætte i samme ånd, OG der kun har været lidt kritik i folketinget fra EL og SF?

Er medansvaret fra samtlige politikere der har undladt at reagere på facts ikke PRÆCIS så skyldige som hende?
Forunden de selvskrevne DF'ere, må ansvaret dog ligge på mere end BRH's skuldre, omend hun nok kunne handle mere humant inden regeringens ydre rammer, så fører hun vel reelt den ønskede politik indenfor VK?

Er det ikke meget værre, om vi får en ny minister der fortsætter samme VKO politik, men på en mere "appetitlig" måde?

Inger Sundsvald

Det uappetitlige kan ikke skjules, uanset hvor mange pæne ord man gemmer sig bag.

Pia Konstmann

Så nemt kunne det være, om det virkelig KUN er BRH, DF og enkelte andre, der mener, at hun handler og har handlet korrekt, og bør fortsætte som hidtil:

"Ministeransvaret har en politisk og retlig funktion med dertil hørende ansvarssystemer.

Det politiske ministeransvars funktion er at sikre, at et flertal i Folketinget kan afsætte en minister, der ikke handler i overensstemmelse med flertallets politik. Folketinget afgør frit, hvilke sider af en ministers virke, det vil udtrykke sin mistillid til.

Sanktionerne kan variere fra let kritik til en ”næse” og i yderste tilfælde et mistillidsvotum efter grundlovens § 15. Vedtages et mistillidsvotum rettet mod en enkelt minister, må ministeren gå af. Så langt er det dog aldrig kommet i praksis. Derimod er der adskillige eksempler på, at en minister er gået af ved udsigten til, at en ”ministerstorm” kunne udvikle sig til et mistillidsvotum. Mistillidsvotum kan også rettes mod statsministeren/regeringen som helhed. Dette er kun sket yderst sjældent. Efter at have modtaget et mistillidsvotum kan regeringen vælge at gå af eller udskrive nyvalg."

Citat taget fra finansministeriets side om ministeransvarsloven.

Ja, det er ærgerligt at vi almindelige dødelige ikke kan få lov at stille et mistillidsvotum!

Inger Sundsvald

Det er også ærgerligt, at systemet fungerer på den måde, at det kun kræves at man kan tælle til 90, for på forhånd at kunne afvise alle ubehageligheder.

Alexander Christensen

Birthe Rønn Hornbech viser sin mere umenneskelige side frem her. Hun er ikke dum - selvfølgelig har hun kigget på procenttallene for børnenes psykiske tilstand, og hun ved godt at den eneste grund til at det ene barn endnu ikke er sygt er fordi, at det kun er en baby og stadig ikke forstår noget om verden.

Birthe Rønn Hornbech er en racist! Pænt pakket ind i sprog, kultur, arbejde og politik, men stadig en, der hader folk af anden hudfarve.
Sjovt nok handler invandrersagerne sjældent om hvide folk. Så Muslim eller ej, hjem er hjem.

Det er sørgeligt, at en så forblændet politiker skal have en så vigtig post i dansk politik. Efterhånden må hun også have en del afgnaskede livsrester i hænderne efter de mange sager om afviste asynansøgere, der smides ud og sendes tilbage til vold, død og ødelæggelse.

Inger Sundsvald

Alexander Christensen

Jeg blev helt opmuntret her lige før sengetid.
Tak til dig og også til andre klartseende debattører.

Claes Pedersen

Jeg personligt har modt mennesker der mener man selv valger sine foraldre, mennesker med en tro po vi bliver genfodt.

Men ellers skal borne selvfolgelig med deres foraldre hjem, og mange born oplever at skulle flytte fra et land til et andet uden det giver specielt store problemer.

Mennesker fra den arbiske verden skal selvfolgelig lare at drage omsorg for hinanden, og mange Irakker tager jo ogso hjem fra Syrien hvor forholdne er for mange er meget vare end i Danmark.

Hvis der er krig i nogle omroder regioner so ma man flytte til en anden. Det gor mange dansker det vare sig kvinder der bliver forfuldt af deres ex mand eller mennesker der har problemer med gald og er forfuldte af kriminelle.

So frem de sender penge til moskerne i Europa fra Mellem osten burde de moske bruge dem po at hjalpe deres medmennesker i deres nabo lande.

Man lare jo aldrig mennesker ansvarlighed hvis de bare kan frasige sig deres egne problemer i dette tilfalde Irak|s regering der ikke er deres opgave voksen med hensyn til tage sig af deres landsmaand der lever i andre lande i mellem osten Europa og USA.

At vi aldrig skulle varet goet ind i Irak for at fjerne Saddam Hussien er de politikers ansvar der fort befolkningen bag rykken og vi derfor som land ogso er moralsk og etisk ansvarlig for at stotte dem okonomisk til at opbygge en ny tilvarelse.

Claes Pedersen Caloocan Metro Manila

hhmmmm, det der under artiklen beskrives som "fakta" er i virkeligheden det vi burde debatere.
Undersøgelsen som hele debatten og angrebet på BRH bygger på er meget tvivlsom.

Det er en selvbestaltet undersøgelse af personer i miljøet omkring proasyl grupperne.
Og undersøgelsens fulde materiale er ikke engang blevet offentliggjort endnu såvidt jeg ved.

Leonarda Petersen

Selvmordstanker under frivillige anbringelser eller tvangsfjernelser af børn og unge er ganske normal tilstand i det danske § 40...af Børne og ungdomsforvaltninger landet rundt.
I akt indsigt af min datter ...beskriver man hvordan min datter havde selvmordstanker og igen har kontaktet mig ...en mor med 100 % forældremyndighed over barnet på 12 år i 2002 !!!

hvorfor barnet reagerede sådan på en tvang ... da man havde rivet barnet ud af bilen, fordi hun ville gerne hjem til sin mor .
hvorfor skulle man så behandle asyl-børn med respekt , når man glemmer om sine egne dansk-fødte og medborger i dag --- den anbragte barn har stemme ret i dag.
Tiden hæler sår !!!
Asyl / anbringelse / tvang/ børn / forældre/forbrydelser
Hvad for noget ..???
Det skal handles og forhandles nye tiltag på asyl-kultur områder...
Det er uhumsk / ukultiveret / umotiveret tvang...over børn i det hele taget fra begge lejre.
Hvem har tilladt asyl-børn
hvem har forbudt asyl-børn
Hvem har holdt asyl-børn I ASYL-LAND ?
De forjættede land kender man fra bogen og nu de jaget vildt asyl-børn.
Først man siger JA
Og kort efter smider dem ud og siger NEJ.
Hvilken del af Nej er ikke pædagogisk " Blå Betænkning af 1958 - skolelovene af 1800-tallet ...
Tænk Dig OM !!!
I Danmark er jeg opvokset
I Danmark er jeg født...
Hvilken del af NEj forstår du ikke , kære Birthe R.H.

Christian Halsted

Sørgeligt, intet mindre.
Rifbjerg kommenterede det bedre sidste år, end jeg selv er i stand til nu:
"Fra at være genstand for beundring er vi nu genstand for undren, for hvordan kan et land, som med kløgt og solidaritet var i stand til at forvandle sine egne nederlag til ubetinget social succes, pludselig vise et så grimt og fortrukkent ansigt, som Danmark gør med sin aktuelle flygtningepolitik – for bare at tage et eksempel?"

Hvis jeg læser artikler rigtigt, så skal alverdens mennesker have retskrav på permanent opholdstilladelse i Danmark 9 måneder efter, de er blevet kønsmodne. Så det gør jeg nok ikke!

Men HVIS jeg nu gjore, er mit spørgsmål. Kan man betale mere end 100% i skat??? (kast evnt et blik over sundet før spørgsmålet besvares)

Anders Bo

Du læser ikke artiklen rigtigt - det har du helt ret i.

h,, ingen debat af undersøgelsen som bruges som udgangspunkt.

Fagligeden i Dk har meget ringe kår det vrimler med undersøgelser som fremstilles udfra politiske projekter og hvor alt hemmeligholdes udover "snedigt" formulerede pressemeddelelser.