Rønn Hornbech syltede spørgsmål om undersøgelser af asylbørn

Ved hjælp af vildledende henvisninger har integrationsministeren gennem længere tid undgået at svare sine folketingskolleger på spørgsmål om børnefaglige undersøgelser af de afviste irakiske asylbørn. For 20. gang i træk vil hun ikke tale med Information om de afviste irakere
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har systematisk undgået at besvare simple spørgsmål fra Folketingets medlemmer om irakiske asylbørns psykiske tilstand.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har systematisk undgået at besvare simple spørgsmål fra Folketingets medlemmer om irakiske asylbørns psykiske tilstand.

Linda Henriksen

Indland
12. januar 2010

En lægefaglig ekspertundersøgelse afdækker nu, hvad mange længe har frygtet: De irakiske asylbørn i Danmark er ramt af svære psykiske problemer.

Børnepsykiaterne bag rapporten har måttet foretage undersøgelserne af børnene på eget initiativ. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har nemlig ikke set nogen grund til at iværksætte undersøgelserne af børnenes ve og vel.

Tværtimod har hun gennem længere tid givet undvigende og vildledende besvarelser, når folketingsmedlemmer har spurgt ind til emnet.

Hun har både undladt at svare på, om sådanne undersøgelser på noget tidspunkt er blevet udført, og om hun vil sikre sig, at de på noget tidspunkt bliver foretaget.

»At ministeren gang på gang har nægtet at forholde sig til børnenes situation og den manglende børnefaglige vurdering gør den nye undersøgelse af asylbørnenes helt uacceptable lidelser endnu mere belastende for regeringen. Rønn var advaret, men har valgt at vildlede frem for at handle,« siger Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, der gentagne gange har forsøgt at holde ministeren op på sagen.

»Ministeren udviser en enorm arrogance over for Folketinget og tilsidesætter reglerne ved ikke at svare på nogle meget simple spørgsmål. Hun har syltet sagen, og ofrene er i denne her sag de irakiske børn,« siger SF's integrationsordfører Meta Fuglsang, der også har stillet folketingsspørgsmål om de irakiske asylbørn.

Intet svar

»Vil ministeren i forlængelse af Børnerådets henvendelse sikre sig, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse af hvert enkelt barns tarv og ressourcer?« spørger Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen den 19. juni 2009 i et såkaldt § 20-spørgsmål, som folketingsmedlemmer kan stille til ministre.

»Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 2440,« lyder ministerens korte svar dateret 25. juni.

Det er ganske vist Johanne Schmidt-Nielsen, der har stillet spørgsmål nr. 2440, og emnet for spørgsmålet er det samme.

»Mener ministeren, at der ved behandling af sagerne om de børnefamilier, der nu risikerer tvangshjemsendelse til Irak, er gennemført en specifik undersøgelse af børnenes tarv?« lyder forespørgslen.

Ministerens svar, igen dateret den 25. juni, handler imidlertid ikke om de irakiske børn. Det består derimod af standardanvisninger om, hvordan asylansøgere kan opnå opholdstilladelse i Danmark. Det tætteste, ministeren kommer et svar, er en formulering om, at Danmark »i sager, hvor børn er involveret«, er forpligtet til at tage hensyn til FN's Konvention om Barnets Rettigheder.

Igen antyder ministeren dog, at der er et svar at finde andetsteds:

»Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. S 2446, S 2447 og S 2448,« forklarer Birthe Rønn Hornbech.

Men heller ikke her er der noget svar på spørgsmålene om de børnefaglige undersøgelser af irakiske børn. Besvarelsen til spørgsmål nr. 2446, dateret den 25. juni, består igen af standardfraser om, hvordan asylansøgere kan opnå opholdstilladelse i Danmark, mens ministeren i besvarelsen på spørgsmål nr. 2447 og nr. 2448, dateret samme dag, udlægger reglerne for tildeling af humanitære opholdstilladelser til børnefamilier.

Heller ikke her

Et par måneder senere, den 28. august, prøver SF's Meta Fuglsang endnu en gang.

I et udvalgsspørgsmål beder hun integrationsministeren »redegøre for, om der er udført børnefaglige udredninger i de konkrete sager vedrørende børnene i de afviste irakiske asylansøgerfamilier.«

Den 24. september svarer Birthe Rønn Hornbech:

»Jeg kan oplyse, at der under hele opholdet i Danmark kontinuerligt er fokus på det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand,« skriver ministeren.

Meta Fuglsang får altså stadig ikke oplyst, om der er foretaget børnefaglige undersøgelser af de irakiske børn, hvis familier står til tvangsudvisning.

Men ministeren henviser efter sin korte besvarelse til »min tidligere besvarelse af spørgsmål nr. 205 af 24. august 2009.«

Besvarelsen af spørgsmål nr. 205 handler om asylbørn med psykiske lidelser, men ikke specifikt om irakiske asylbørn.

Ministeren oplyser, at Dansk Røde Kors har »etableret en udredningsenhed for asylansøgerbørn med særlige behov«, og at alle asylansøgerbørn »skal psykologisk screenes ca. 3 måneder efter ankomsten til landet.«

Men for det første er en screening ikke en klinisk undersøgelse, og for det andet fremgår det sidst i besvarelsen, at ordningen trådte i kraft som pilotprojekt i 2007, altså langt senere end de udvisningstruede irakiske børnefamilier kom til landet.

'Mvh b'

Heller ikke de udvisningstruede irakiske børns fremtid i Irak har Birthe Rønn Hornbech ønsket at oplyse om.

»Ministeren bedes oplyse, hvorvidt det er blevet sikret, at behandlingskrævende afviste asylbørn kan få behandling ved en tvangshjemsendelse til Irak,« spørger Johanne Schmidt-Nielsen i et udvalgsspørgsmål den 29. juli.

Men da ministeren svarer den 24. august, er det endnu en gang med referencer til andre besvarelser, der ikke indeholder noget svar på det oprindelige spørgsmål.

Heller ikke over for Information ønsker ministeren at svare på spørgsmål om de irakiske asylbørn. Hun har i løbet af i går ikke svaret tilbage på vores forespørgsler. Og i det hele taget ønsker hun ikke at tale med Information om de afviste irakere.

20 gange i træk har hun nægtet at udtale sig til avisen om konkrete spørgsmål i sagen, og da Information den 4. december 2009 henvendte sig til ministeren og bad om et interview, nu hvor man begynder at kunne se tilbage på forløbet om de afviste irakere, lød svaret over mail:

»Jeg kan ikke forestille mig, at jeg kan oplyse yderligere udover alle de mange mange svar, jeg har givet til Folketinget.«

»Men det er klart, at hvis du mailer nogle konkete spørgsmål, vil jeg naturligvis se på om det er noget jeg kan svare på,« tilføjede ministeren. Da Information indvendte, at avisen ikke er interesseret i at maile nogle spørgsmål og eventuelt få svar på dem for så ikke at kunne stille opfølgningsspørgsmål, men i stedet ønsker sig et regulært interview om sagen, lød det korte svar:

»Næ, så er jeg heller ikke interesseret. Mvh b.«

De afviste irakere

Seneste artikler

 • Enl. og R: Et umenneskeligt system

  10. april 2010
  Myndighedernes behandling af 72-årige Hassan Gardi viser, at loven bliver brugt til at forhindre asylansøgere i at få hjælp, mener Enhedslisten og De Radikale
 • Så fik dement iraker lov at blive

  10. april 2010
  Integrationsministeriet afviste at få foretaget en hjernescanning af den svært demente 72-årige irakiske asylansøger Hassan Gardi, og Rigspolitiet fængslede ham. Efter læger udenom ministeriet foretog scanningen, har han nu - efter års ventetid - fået humanitær opholdstilladelse
 • De er flygtninge i deres eget land

  25. januar 2010
  Vinterkulden har lagt sig over Qalawa-flygtningelejren i Kurdistan. Her lever en lille del af de mange internt fordrevne irakere fra Kirkuk
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Heinrich R. Jørgensen

Måske den kommende integrationsminister vil svare på spørgsmålene, når b sandsynligvis ryger på ministerpension om få uger?

Det bliver "sjovt" at følge med i den forudsigelige farce. En ny minister, der bliver nødt til at svare for at redde sin egen nystartede ministerkarriere, samt en pensioneret minister der givetvis bliver meget mopset over at hendes eftermæle tilsmudses yderligere...

Føj!

BRH er slet ikke blevet den som mange troede hun ville være på området.
Imo er hun oss alt alt for arrogant.
Det er et utroligt svært område med mange følelser i spil, derfor er formidling og forklaring af politik og regler en vigtig opgave.
Den opgave dumper BRH stort på.

Bliver spændende hvem den nye minister bliver ,hvem mon er rede til at tage en tur i denne karrieredræber af en ministerpost.

Khader?
Ej vel. Det ville nok være for satset.
På den anden side er det nok posten han var tiltænkt fra dag 1 hos de konservative.

Dorte Sørensen

En mulighed er også at nedlægge Integrationsministeriet og lægge området tilbage til Indenrigsministeriet.

Per Kristensen

Udtrykket "patetisk" er måske det bedst dækkende ord for BRHs deroute fra retspolitisk bulldog til dikkende regeringshalehæng.

"Børnenes forældre kunne jo bare tage hjem" var også Bertel Haarders svar, og det svar er åbenbart blevet et godkendt regeringsværktøj for ministre, som føler sig trængte.

Det er altså forædrenes skyld, at børnene lider, og derfor skal man ikke gøre noget.
Vil det så sige, at næste gang, der opstår en kommunal sag med børnene til fordrukkent, dansk etnisk ægtepar, så skal man ikke gøre noget for børnene, for det er jo forældrene, der er problemet, og de kan jo bare holde op med at drikke?

Jeg har ellers fået indtryk af, at de 2 venstreministre går regelmæssigt i kirke, men måske de begge er faldet i søvn under prædiken over lignelsen om den bamhjertige sameritan.

Børn er børn, fru Hornbech, uanset hvor de er født på denne lille planet.

Kan vi borgere i det frie Danmark stadig se os selv i spejlet uden at skamme os? Kan du, Birthe?

Pia Konstmann

Sålænge BRH på ypperste vis handler i fuld tråd med VKO's reelle politiske ønsker, og der kun er lidt "oprør" at finde over hendes/regeringens handlemåder fra EL og SF blandt folketingets politikere, så tror jeg næppe at hun står til nogen udskiftning.
HVIS hun havde overskredet VK's grænser for anstændig opførsel, havde hun været væk for længe siden. (DF's grænser (haha) er hun jo milevidt fra).
Nej, sådan som BRH har leget med sit ministeransvar den ene måned efter den anden, og ikke "gider" svare konkret på konkrete spørgsmål, vidner om mere end politikerarrogance, men mere end demonstration i hvor langt man kan gå uden der rigtig kommer reaktioner fra andre end arge politiske modstandere ..
Og dette vil snart brede sig som ringe i vandet, om det ikke bliver taget noget mere alvorligt, også fra andre seriøse politikere der ikke vil se deres embede trukket gennem sølet, som hun gør det!!

Heinrich R. Jørgensen

Peter Jensen:
"hvem mon er rede til at tage en tur i denne karrieredræber af en ministerpost"

Vel den eneste grund til at BRH måske får lov til at blive på posten...

Inger Sundsvald

Jeg kan levende forestille mig Inger Støjberg på posten. Hun er om muligt endnu frækkere.

grete jørgensen

Inger Sundsval
Du har ret, men jeg håber ikke du får ret.

Thorsten Lind

.....før vi fik køleskab og samtalekøkkener,
var "syltning" en nødvendighed.
Venstre fortjener stor ros, for at videreføre de gamle danske værdier....
Jeg vil forslå, at navnet ændres til "Deportationsministeriet".
(...hvis I har spørgsmål, gider jeg ikke at svare..!)

Chris David Bonde Henriksen

Jeg kan simpelthen ikke fatte BRH. Hun har bl.a. i den foredragsrække hun holdt på Vartov (og som blev sendt i P1) fortalt om sin kristne opvækst og ditto sindelag.
Mon hun har den samme fortolkning af den kristne næstekærlighed som sin kollega, Søren Krarup?

""Mon hun har den samme fortolkning af den kristne næstekærlighed som sin kollega, Søren Krarup?"

Det er det vist nok.