Læsetid: 5 min.

Taarnby indfører brevkontrol i børnesag

Alle breve og pakker til to små piger skal først gennemlæses og godkendes, har Taarnby Kommune bestemt i en omstridt børnesag. Taarnbys forvaltnings-chef har intet ord for det nye tiltag ...
14. januar 2010

Familieafdelingen i Taarnby Kommune har med et brev den 7. januar 2010 reelt indført brevkontrol for to søstre på 9 og 11 år. I sommer rev kommunen de to småpiger op med rode fra deres hjem på Amager og flyttede dem til en ukendt plejefamilie på Sydsjælland.

Pigerne, hvis sag Information beskrev i november sidste år, blev i løbet af en enkelt dag over hals og hoved og uden nærmere forklaring tvangsflyttet fra deres mormor, hvor de havde boet i næsten tre år.

I brevet, som kommunen har ladet en kontorelev underskrive, bliver de to småpigers »netværk«, dvs. deres tidligere klassekammerater, veninder og familie, formelt orienteret om, at enhver form for breve og pakker fremover først skal åbnes og gennemses af kommunen, inden de sendes til pigerne.

Det sker, forklarer kommunen i brevet, fordi der »gennem den seneste periode« - altså i forbindelse med julen - har været fremsendt »en del post« til pigerne på deres nye adresse. Og som kommunen fortsætter: »En ikke uvæsentlig del af denne post har båret præg af at skulle tilgodese afsenderens behov for kontakt og har haft mindre eller intet fokus på at sikre pigerne ro og mulighed for at udvikle sig i deres omgivelser.«

11-årige Katjas julegaver

En af dem, som har modtaget kommunens brev, er 11-årige Katja, som var perleveninde og klassekammerat med den ældste af de to piger.

Første juledag kørte Katjas morfar, der tilfældigvis bor på samme vej som pigernes plejefamilie, hen med to fint indpakkede julegaver fra Katja. Han hængte dem i en plastikpose på dørhåndtaget, da plejefamilien ikke var hjemme.

»Det var et armbånd, Katja selv havde lavet, og et glas, hun havde malet,« fortæller hendes far, Ole og fortsætter:

»Umiddelbart blev jeg noget forbavset over kommunens brev, men lidt efter blev jeg nærmest vred: Hvorfor skulle vi have det brev? Jeg ved i hvert fald, at Katja ingen bagtanker havde, da hun lavede de gaver til sin gamle veninde. Katja savner hende stadig, og derfor blev jeg vred: Hvorfor skal min datter nu mistænkeliggøres?«

Andre tidligere klassekammerater og veninder til de to flyttede piger har også modtaget kommunens brev. Ifølge Informations oplysninger har kommunen sendt brevet til omkring 10 personer, og brevkontrollen vækker nu kritik fra mange sider:

»Det er så groft. Det er en nedgøring af børns muligheder for at blive hørt,« mener tidligere formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen.

»At kommunen tilmed dækker sig ind bag en kontorelev, viser deres foragt. Det er ud over alle grænser forkert, for pigerne får deres bånd revet over, når al forskning netop betoner vigtigheden af kontinuitet i børns liv,« tilføjer han.

Groft, groft, groft

Også børnepsykolog Jørgen Halse er forarget over kommunens brev:

»Jeg undrer mig over, at den slags overhovedet kan være tilladt. Der må være noget galt med juraen,« siger han og advarer mod at gøre pigerne historieløse: »At få revet båndene til fortiden over for børn i den alder, hvor de netop er ved at lære at blive socialt integreret, vil føles som et tab og en sorg. Det vil medvirke til at give pigerne mistillid og mistro til voksne og samfundet,« forudser han.

Også Jette Wilhelmsen fra Børns Vilkår finder Taarnby-brevet »meget mærkeligt og helt utilstedeligt«.

»Taarnby Kommune vælger en løsning, der tilgodeser kommunens behov frem for pigernes, men det er desværre ikke en helt ukendt metode, at myndigheder for nemheds skyld vælger at afskære al forbindelse til gamle venner og veninder for børn, der tvangsflyttes,« understreger hun.

Familieterapeut Jesper Juul anser brevet for at bryde med ånden i FN's Børnekonvention.

Ifølge Jesper Juul bør ingen voksen nemlig træffe beslutning om, hvem børn skal knytte sig til.

»Brevet er så groft, at jeg ikke tidligere har hørt om noget lignende,« siger han.

Juul vurderer, at de to piger »ud over en i forvejen enorm tung bagage nu også skal bære rundt på en grundlæggende mistillid til mennesker, der egentligt burde hjælpe dem.«

Tilknappet chef

Forvaltningschef Mogens Weber fra Taarnby Kommune har ikke selv haft noget med brevet at gøre, og han forstår ikke, hvorfor det udsendte brev er underskrevet af en kontorelev.

»Det kan jeg ikke umiddelbart svare på, for det brev, vi har liggende her i sagsmappen, er underskrevet af den relevante sagsbehandler,« forklarer han indledningsvis. Senere erkender han dog, at det »har været en klar fejl«.

Han vil ikke oplyse, hvor mange breve de to piger har modtaget i juledagene forud for, at kommunen udsendte sit brev den 7. januar 2010.

»Vi har en familievejleder, som fører samtaler med pigerne og plejefamilien, og vores brev er lavet på basis af samtaler med pigerne og plejefamilien. Vi tager hensyn til pigerne og ikke til alle mulige voksenhensyn,« forklarer han.

- >Hvordan kan to gaver fra en 11-årig tidligere klasse-kammerat være 'voksenhensyn'?

»Jeg vil ikke forholde mig til den konkrete gave. Vi lytter til pigerne og ikke til voksne. Og pigerne har for det første ikke noget ønske om at blive hængt ud i Information, og for det andet vil de gerne have lov til at skabe sig en ny tilværelse,« siger Mogens Weber.

- Er det censur?

»Nej.«

- Er det brevkontrol?

»Nej, det vil jeg ikke kalde det.«

- Hvad vil du så kalde det?

»For os er det vigtigt at varetage hensynet til pigerne. Det har ikke noget med censur at gøre.«

- Hvad vil du så kalde det?

»Jeg har ikke brug for at kalde det noget. Det behøver jeg ikke, for Information er ikke en part i sagen.«

- Du har ikke noget ord for det, I har gjort?

»Det behøver jeg ikke over for dig. Vi ønsker ikke, at de to piger bruges til et voksenspil.«

Weber vil ikke forklare hvilke kriterier, kommunen vil lægge vægt på, når de skal til at gennemlæse post til de to flyttede piger for at afgøre, om brevene kan sendes videre til pigerne.

»Det vedkommer ikke dig,« som han siger.

Efter nogen betænkningstid siger forvaltningschefen dog til sidst, at breve, som ikke sendes videre til pigerne, vil blive returneret til afsenderen.

Børneombudsmand

Efter at have fået sagens akter fra Taarnby Kommune til gennemsyn har Ankestyrelsen ikke fundet grundlag for kritik af kommunens dispositioner i sagen. Som paragraf 65 i serviceloven er udformet, mangler styrelsen et grundlag for at blande sig i kommunens arbejde, så længe kommunen har gennemført en børnesamtale med pigerne.

Denne samtale varede, som Information beskrev i november, knap en halv time og blev gennemført uden varsel om formiddagen den 8. juni sidste år.

Få timer senere blev de to søstre kørt af sted til plejefamilien. På mindre end en dag blev de revet væk fra deres skolekammerater, deres venner og deres mormor, hvor de havde boet i knap tre år.

»Ankestyrelsen foretager sig herefter ikke mere i sagen på det foreliggende grundlag,« har styrelsen meddelt før jul.

Det får organisationen Børns Vilkår til at advokere for en børneombudsmand:

»Når styrelsen mangler hjemmel til at gå ind i en sag som Taarnbysagen, bare formelle krav om f.eks. en børnesamtale er overholdt, så er der hul i loven. En børneombudsmand ville også kunne se på kvaliteten, forløbet og timingen i den sagsbehandling i kommunerne, som børnesager undergives,« siger Jette Wilhelmsen fra Børns Vilkår.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Citat fra "FNs Konvention om Barnets Rettigheder":
"Artikel 16 - Beskyttelse af privatlivet
Barnets ret til beskyttelse mod vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privatliv, herunder brevhemmelighed."
http://menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+børn

Straffeloven § 263. Stk. 1 "Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet."
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126465#P263